T H. MARTENS êC° 'LsnuMmtm 'ÏOBirfK(>OD OP STAP 0NTFEM7 Het bis méêSekmekm1' 1 I li BI BW Vrouwen, Jonge Meisjes! HIER 18 SfiHÖÓNHEID DOOR GEZONDHEID £e$u4 vmm mwmmHf C0l0KIIIDKlAA6TAAN em mWlf/KSl 8E2ETEH K fermeteit lerens 13. Franse en Belgische modellen tegen speciale prijsen! 14 pond 50 c U ziet er leuker uit met 'n hoed! Bitterkoekjes 19.75 STENO-TYPISTE/F ACTURISTE LEO VAN IERLAHJD. Twee met zorg gewassen ieuke jurkjes, maar U ZIET HET ZELF 't houdt de kleuren fleurig 111 DEELNAME GEZOCHT NACHTASYL assistent- en leerling werktuigkundigen vy r~ TEXTIELVERKOOPSTERS Karei de Stouteplein BOUCLÉ TAPIJT BUSTEHOUDER BUSTEHOUDER POSITJE-CO RSET 12,50 KOUSEN grole voorraad In fijne soor PLAATST EEN KOERIERSTER FILMPROGRAMMA'S 15 V» 19 mei A&ENA MM'Aiï DANNY KAYi CAPITOL DeSclïavuiteH CINEAC VICTORIA OLIVIA de HAVILLANO zc-ó%lil:Vl,s CLAUDE RAINS-BASIL RATH BONE HARMONIE SS y?ÏSS'SA MAI ZETTERLING ALF KJELLIN LUXOR VIVECA LINDFORS DENNIS MORGAN ümt GASS0H -WALTER mmN PRINSES CHARLIE CHAN SECRET SERVICE REX MEUK VOOR ROTTERDAM EDGARD KENNEDY 't VENSTER WINDSOR CASTLE café-bar Donderdag 12 Mei 1949 Van goeden huize Reeds sedert 5 decenniën ma akt D e Hee r bonbons 2oals men ze bet liefste heeft: mooi van model, heerlijk gevuld en redelijk in prijs. Onze „Bon- bonsde Luxe" 100 gram 5 Oct. bonbons I; Stdnt is95 Een eenvoudige kuur, om lijders ;ian bloedarmoede op to knappen. A'W gij "op", voelt, als U slap, bleek en futloos bent. doordat j Uw bloed eén tekort heeft aan rode bloedlichaampjes, eet dan Ijzer bij Uw maaltijden, bloed- nrmoedewerend en versterkend Ijzer, zoals in spinazie zit; of wat pinkpillen bevatten in zó pittig 1 500.000 tot 700.000 rode bloed lichaampjes per mm1 bloed terug te winnen. Als het bloed zodoende, als na een kuur met bijvoeding en buitenlucht, verrijkt is, dan trekt het lichaam heel wat meer profijt van de versterkende be standdelen der spijzen en van de levenwekkende zuurstof uit de lachtzodat levenskracht en veer kracht toenemen in iedere cel. Verzwakte en vermoeide vrouwen doen weer '.'de volle maat" pp aan veerkracht en vinden haar i en frisheid", Pinkpüien in iedere anotheek, en drogisterij. Zwitsers stn Zwitsers stro Zwitsers stro Zwitsers stro Nergens Taaier! Waielkoekjes Theeblaadjes A pond Spritsjes C0 - ZandwafeHies) Maison van den Brink biedt als speciale reclame een kerncollectie van de laatst uitgekomen nouveauté's van haar Bel gisch contingent. Brusselse hoeden verwerkt met Zwitsers stro. De nieuwste creaties! Zwitsers stro Zwttsers GEVRAAGD: Indiensttreding: 1 Juni of eerder, Reiskosteit worden vergoed. Sollicitaties te richten aan: N.V. PULLMAN MATRASSENFABRIEK Onder dijkse Rijweg 155 ZWUM)RECHT. ONDER INLEVERING VERLAAGDE GOUDPRIJS WEST KRUISKADE 50 - R'DiW Radion-schuira werkt 26 actief, dat het doordringt zelfs tussen de allerfijnste vezeltjes van het weefsel en de daar verscholen nauwelijks zichtbare vuil- deekjes verwijdert. Gebruik dus geen schadelijk bleekmiddel. De zuiverst witte tint bereikt U met Radion alléén. £n ondanks deze reinigende kracht werkt Radion ongeëvenaard zacht. Doe daarom de hele was met Radion: '.wit- 'en bontgoed, gekleurde stoffen, wol en zijde. ,j -■* in slijterij of limonadefa- briek.. Voldoende kapitaal aanwezig. Brieven onder No. 3523 bureau van dit blad,: lPIii*in?i®wiapipTwi»'fa,^i-firw!imnnr F$s DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG 1|i Maandag IS Mei 7.30 uur. Comedl» Oir. Cor Hermri» I door Maxim Gorki Regie Peter Sjarof I mét KI ka Hopper. Cor en Guus Hermus e.v.a, I Deze week TiO.ast .de gewone rubrieken o.a. Huiselijke herinneringen aan mijn vader door Jells Troels tra Israël, land zonder Joden, door Luisa. Treves de eerste van een. serie reisbrieven uit Palestina, die in V.N. zullen verschijnen. WENST D DIT NUMMER TE ONTVANGEN? Toezending volgt: a. Na ontvangst van 25 ets aan postzegels: of b. gratis na ontvangst van een briefkaart, waarmede U een pr oei abonnement bestelt van 21 Mei tot en. met 30 Augustus 1949; terwijl TJ ons 3,70 doet toekomen peT post wissel' of per postgiro no. G269 ten name van de Twentsche Bank met vermelding reke ning: „Vrij Nederland,". Administratie „Vrij Nederland". Regulieregr. 111 Bij de HoUand-Amerika Uijn t« Rotterdam kunnen worden geplaatst: In het bezit van het Voorlopig Diploma of het schooldiploma AM ofBM. Niet ouder dan 22 jr. Sollicitaties met uitvoerige Inlichtingen te richten aan het kantoor der Maatschappij. Wij vragen ervaren Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan onze afdeling Personeelszaken. "TATENWÉG -T/O &LIJ DGRPTUNNFL. R'DAH (Rotterdam-Zuid) v. 14 t/m, 29 Mei A. C. Augusign^l Gesuikerde Choc. Hollandia 100 gr. 28 0 Gesuikerde Choc Krakelingen 100 „28 c ■Caramels <liv. soorien 25 C Mandarijntjes heerlijk Iris m 20 O flonfcons div. soorien m 35 o Gevulde Choc. Krakelingen u 38 c IJzersterk 5.90 en 6.90 per M= gelegd. Belt Ueven op en wij komen met stalen Gratis advies en begrotingen Telefoon 44518 KUNSTGEBITTEN in een 1/* UUR klaar Glaes de Vrieseiaan 21 B Telefoon 37519 Rotterdam iiiiiiiiimiimifiiiati.'mffluiiiiimii'Biiiiiiitmiiif'nM'iiiniiiiiiinaiiiiiii'iiiiinininiiimrniiinininiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiüniïï Kousen CORSETTEN - Tricolages Opgericht 1886 30 filialen in keurige broché mat stiksels versterkt, model met maagband verstelbare Cfi schouderb. fraaie glans-satijn, kort model, achter- sluiting sterke rose stof. soepel elasi voor pand, vetersluiting in de rug en op zij, waardoor gemakke lijk verstelbaar ten, elegant en soflede 1 75 3.95, 3.50, 2.95. 2.50 m fj Filialen te: AMSTERDAM. HAARLEM. ROTTERDAM. ARNHEM, APELDOORN, EINDHOVEN TILBURG DEN BOSCH UTRECHT AMERSFOORT. LEIDEN. HILVERSUM. OEN HAAG. - GRONINGEN ROTTERDAM-. Weslkruiskade 67, Beyerl. laan 120-122. IN NIEUWE DOLDWA2E AVONTUREN OP HE» TONEEL KOMISCHE ACROBATEN (UP IN ARMS) PaaIa* Pil IrtTT uirncuT (UP IN ARMS) Regie: ELLIOT t MI/gInT DINAH SHORE DANA ANDREWS CONSTANCE DOWLlHO SAMUEL COUOWVN PROP TECHNICOLOR cn d» qOJ-PWVH OIRLS NE0EaLAN0.flLM DAG_2 - 7-9.30 ZAT. EN ZONO 1.45.4.15.J.9.3C OP ME», JONEEL. EEN FILM OVER AUSTRALIE'S STRiJD OM "GOUD (EUREKA SfOCKADO CHIPS RAFKERTY JANE BARRETT ragle: HARRY WATT I AS THUS RANK. -FILM CINEAC Accoord..9<-ota vier"over Berlijn - De conferentie "9.sjo UÜR van Europese raad in Londen Prins Bernhard bezocht de Jaarbeurs in Brussel, 5PORT Da ronde van Nederland - Motorraces te Zandvoort - Tennis kampioenschappen in Engeland WOENSDAGMIDDAG TEKENFILMS HET BEKENDE AMERIK. ORKEST VAN TOMMY TUCKER SPEELT BEKENDE SONCrS 6.S.Ï0U. (N DE GRANDIOZE AVONTURENFILM IN TECHNICOLOR MET DE NEGEN JARIGE BOBBY HENREY mei LOUIS DAVIDS HENRIETTE DAVIDS 4 JOPIE KOOPMANS FRITS van DONGEN e.v.a. DE KOSTELIJKE HOLLANDSE FILM OP ME.» .TONEEL FOUR RHYTHM ACES R«gl»i -GUSTAF EDGREN CIÏY -R.K.S DAG 2.7.9.30 ZAT. EN" ZOND 1,45.4- 7.9.30 PLAATSBESPREKING, OOK TELEFONISCH No. 20326, VAN 10 U- AF HET ORGELHENK BRETON WARNER BROS CTO THE VICTOR) Regie; DELMER DAVES ff|EB3 VRIJDAG l/m ZONDAGAVOND PASSAGE MAANDAG t/m DONDERD. MIDD. JOAN CRAWFORD CONRAD VEIDT MELVYN DOUGLAS in- M VROUW MET HET (BLOSSOMS IN THE BUS1, -„m, ,,«0, GEIAAT^ 11:11111 -6M FILMJOOP WALVIS V G H.t'LM OP HE» ÏONE6L HARRY er, WILLY DE ZANGERS V.H. HOLL LIED ZAT.. ZOND.-MJpDAG 2 UUR SPECfAAl KINOER MAIINEE - HOOFDFILM DE KONING DER KLAPLOPERS SPANNING vrolijkheid ALS EXTRA DE SPOOKMIJN IN ONS BUPROGRAMMA SENSATION ELE OOSTERSE HLM ZflMBOflNGfl II! FDP. Vil GOUVERNESTRAAT 129 T TEL 51900 DAG S -/ .515. - -2©ND. 1.30-4.15-7-9,15 Regie: CLAUDE AUTANT LARA.. Orcli««(r»' „Crocc Middy" Klassieke en Stemmingsmuziek. Chansons. 100 i;camusement le MIDDELLAND STRAAT (hoek BeUevoysstraat) D« ZAAK WAAR MEN ZIC3 THUIS V B Z.T I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6