VOORAL VOOR DE VROI'W Marian Gobius bezielt klei hout en steen Een vrouw aan de top: SCHIAPARELLI Jongensdag DE HOOG DE BESTE MAN IN DE BERGETAPPE Gerrit Schutte heeft achterstand van' 2,5 minuut op leider Meersman Rotterdam Lloyd Rapide bracht 500 mannen naar Marseille De verloofde van Uw zoon is ook Vroom Dreesmann Op dst. koJüisd eenzaam Kleine" scheepsbouw tot grote prestaties in staat Laat 't meisje niet aan haar lol over S'aït faToofSEftjEvelien spreekt Vrijdag 13 Mei 1949 3 Aan de grote weg, vóór het gemeentehuis van Rijswijkzit een witte vrouw. Ze wendt haar rug naar die hoofdweg en tuurt naar de soldaten- helm in haar rechter hand. In d'er linker arm houdt ze een kind, haar kind, dat koppig met de fakkel der vrijheid de toekomst zoekt, tege lijkertijd die toekomst i s. Er gaat een troostende kracht uit van die vrouw en dat kind. En dat is goed. Ze zulle» er jaren- en jaren en jaren zyn. De kastanjes er om heen zullen uitlopen, bloeienvrucht dragen en de kinderen dte nu nog geboren moeten worden en voor wie dat, wat wij zo kort geleden en hevig beleefden slechts geschiedenis zal zijn, sullen groeien en een oor deel hebben over dit verzetsmonument. Ze zullen nooit de troostende kracht van het beeld kunnen ontkennen. „"Wat de critiek hiervan vindt kan me niet schelen," zegt Marian Gobius, de Voorburgse beeldhouw ster, die deze vrouw en het kind uit steen hakte. „Het gaat hier om iets anders: ik hoop dat het de mensen, die daar komen - n die een of meer van hen die hen lief waren verlo ren hebben, raakt. Dat het beant woordt aan hun gevoelens." „Nu is het nog zo nieuw en mnoi wit, maar over een tijdje hoor je pas hoe ze het werkelijk vinden. Dan. weet je of je dat wat je wilde •ook echt bereikte. In het kleine atelier op de zolder van een groot 1 uis .te Voorburg komt het licht door een wijd raam. Je ziet or een brok donkere voor jaarslucht en de bloesemende hoogste boomtakken. In dat licht staat Marian Gobius. Jong en jon gensachtig in trui en lange broek. Ze heeft, wat te weinig vrouwen hebben: een gezicht met karakter, boeiende handen en een snelle, ienige gang. Maar vooral achter grond en sfeer. Ze toont me de opzet van het verzetsbeeld voor Maarssen, Nu nog een vormloze bonk klei, geschraagd door kippengaas. Op de plank daarachter staat het origineel, het klei-ontwerp: een krampachtig knielende man, de gebalde vuist op de ene knie. Klaar om op te staan en zich van dat moment af te verzetten. „Hiervoor heb ik een opdracht gekregen," vertelt Marian, ,,'t Ver zetsbeeld voor Rijswijk was een prijsvraag." „Kreeg u toen een opdracht van de architecten?" „Nee, het ging iets anders. De vrouwenfiguur had ik in de oorlog gemaakt, bevangen daar het waan zinnige van al die ellende. Ik noemde haar Gaea, godin der aar de, en deed haar zitten op een glooiing, die de aardbol suggereer de. In haar hand het Chinese sym- bool der tegenstellingen, de Monad, waar zij peinzend naar kijkt. „Op een dag kwamen die archi tecten B, Hoogstrate en Jan Lucas op m'n atelier. Toen ze de vrouw zagen, riepen, ze: „Zoiets zoeken we juist!" Pas later heb ik de helm en het kind toegevoegd omdat de bedoeling hierdoor dui delijker werd, de band namelijk die de treurende vrouw met de b-lm (het verleden, het verzet) en kind (het nieuwe leven) ver- -idt." „Vond ti het niet naar om iets in dit werk te veranderen?" Marian Gobius kan zeer critiseh kijken. Zo ook nu. „Ach," zegt ze, „ik houd niet van monumenten, waar je op het voet stuk moet lezen wat ue eigenlijk beduiden." „Waar hebt u he" beeld gehou wen?" „Bij de steenhouwerij van de Gebrs. Van Katwijk, 't Was daar heerlijk werken, vooral door de goede verstandhouding. De uit voerder, de heer Otten, een zeer bekwaam vakman, heeft het beeld opgemeten en het ruwe werk ge daan. Dat wil zeggen de steen zo uitgehakt dat ik .iog ongeveer twee centimeter moest weghakken." „Zeker een ontzettend nerveus werk?" „Juist niet. Je wordt er rustig van," „En als er teveel wordt wegge hakt?" Dat gebeurt zelden. Want kijk,... ze springt op en haalt een paar hamers en ijzers. „Je begint met zo'n grote, zogenaamd puntyzer en 3e eindigt met een heel fijne, tandijzer. Daarmee kun je alleen maar wat bijslijpen, de steen ver poederen." Ik taxeer het gewicht van de hamer. „Hiervoor moet je sterke handen hebben!" „Nou, vooral je armen. En hier aan je pinken Inrijg je eeltbulten van het ijzer." 't Electïisch kacheltje snort. Op Twee verzetsmonumenten heb ben een beeld van Marian Go biusIn Rijswijk en in Maars sen. Voor de nieuwe vleugel van het KLM-gebouw te Den. Haag maakte zij een portretbuste van Plesman. Ook het Gimberg-por- tret in de Kon. Schouwburg is van haarDe stadsschouwburg te Arnhem heeft haar grote Bu- ziau-kop en vele moeders be waarden door kaar een kind Ze studeerde te Zürich, Parijs en A'dam bij prof. Bronner en Too it Dupuis. MARIAN GOBIUS de echte potkachel staat een bakje kleine, bonte bloemen. We drinken thee uit een kommetje en de radio gaat aan. „Ik zou niet maer buiten mu ziek kunnen. Jk heb dit ding de hele oorlog door gehad, toen stond hij achter de boeken." In die kleine boekenkast, die een keurcollectïe studieboeken over schilder- en beeldhouwkunst en muziek bevat, ligt een fluit, „Ik speel zelf niet goed maar wel,... graag, maar ik kan ook niet buiten luisteren." Vlakbij liggen enkele tekeningen van een speels ventje op de rug van een eend. Marian ziet me kijken. „Dat is m'n tamme eend," zegt ze. „Kijk,-hier is ze." Ze loopt naar een hoek van het atelier. „Die houd ik maar, je hebt toch al zo weinig van jezelf." Het zijn twee eenden van klei, toegewijd en dierbaar naast elkan der en een heel nest kleine eend jes: zo teder als alleen een vrouw dat kan. „Hoor je ze niet snur ken?" lacht Marian, Al die kleine kopjes, stompe snaveltjes, korte, hulpeloze vleugeltjes: een handvol donzigheid. Geen -wonder dat zij, die zo ontroerend dit jonge kan treffen, bekend is om haar kinder kopjes. Er zijn er jammer genoeg haast geen in het atelier. Maar uit een portefeuille komt een stapel foto's. Kleine meisjes met ronde snoetjes, jochies met rechte ruggetjes en smalle kinderbenen. Een ventje met opvallend fijne handen, spe lend op de grond. „Zo zat hij vaak," vertelt Marian. „Daarom heb ik hem zo genomen, De moeder moet er vooral haar kind in zien. Dan. pas heeft het waarde voor later. Zo blijft het kind, bewéórd. 3k doe dit graag. Zolang ik aan een kind werk, ga ik er helemaal in op. Ik denk eraan, breng er dingen voor mee, ik houd er echt van. Als dat gevoel er niet is, gaat het ook niet. Dit meisje b.v. had ik uit hout gesneden. Het glansde zo prachtig, Er is spijt in haar stem. 't Kacheltje suist. De kamer is vol schaduwen. Op de boekenkast staat een wit glanzend Chinees beeldje: een Kuan Yin vrouwen- Iguurtje met een wijs, melancho- 'sk en toch onweerstaanbaar zon- ig gezichtje. „Ik kijk er graag naar," vertelt larian. Ze zegt het byna teder. Iet porseleinen gezichtje bloost 'j zulk een lof. En dat kan niet het licht van die -np geweest zijn. Het is een goed ding, dat het MANNEN zijn, die in Parijs de mode maken. Een man moet een vrouw kleden en daarmee af. Maar zelfs in Parijs wil dat wel eens anders liggen. Daar is Elsa, grootmoeder Elsa Schiaparelli, Ita liaanse van huis uit, die op de hoogste mode-sport balanceert met haar naam. werk en crediet. Een der zeer weinige vrouwen, die au sérieux genomen worden in de kring der Kleders-van-beroep, de mode-dictators, Elsa telt mee en handhaaft zich tussen Dior en Worth, Path en Pi quet. Haar nieuwe collecties zijn vrijwel altijd „énders" en het is moeilijk haar stijl onder een be paald schema te vangen. Zij is ge makkelijk voor revoluties te vin den. Een meisjesfiguur, een goede smaak en een imponerende, dwin gende rust. Zij heeft haar vaste klanten-cercle en zij heeft de re clame zó opgeschroefd, dat het vooralsnog een éér is als zij voor een „nieuwelinge" werken wil. Maar dat is de pose van een rustige grand-Maman, die aan baar kleinkinderen meer zorg be steedt dan aan haar portretten in ds mode-journaals. En, misschien ómdat zij opvalt door haar air van eerlijke koop- mans-moraal te midden van de i.artistieke" nonchalance van de grote mode-mannen met hun wilde r€$h«ne, misschien dSarom: Elsa Schiaparelli: haute Couture, grootma en... solide zakenvrouw. „Wanneer komt mijn dag nou?" vraagt zoontje, kregel door de kou de tegenwind. „Wat voer dag?" „Nou, die jongensdag," bromt hij. „Is er niet," zeg ik zonnig. „Heef* nooit bestaan." „Hè?" doet hij ongelovig. „Hoe kan dat nou?" „Voor meisjes is er ook niets, troost ik, „alleen voor moeders en vaders." „En wij moeten elke dag een heel bord met sommen schrijven. Een héél bord met nog een tekening er bij, En lezen en kleien." "Z'n ver ontwaardiging is oprecht, 't ïs hem allemaal te veel vandaag. „Er is ock geen juffrouwendag," zegt de werkster. „Ik heb vandaag al jouw rommel opgeruimd." „Waarom maken ze die dan niet," mokt zoontje. „Alleen, voor moeders en vaders, joh," roep ik. „Zeur nu niet en laat je hond uit." ,,Ik wor toch lekker ook een va der," gilt hij driftig en slaat met de deur. Uitgeraasd en vriendelijker komt hij terug. 4 „Dan moet je tuurlyk eerst trou wen, hè Mam?" „Natuurlijk," knik ik verstrooid. „Dat doe ik dan maar met Fem ke," zegt hij dromerig. „Ik trouw met Femke, Mam." „Zul je eerst moeten vragen of ze d'er zin in heeft", plaagt de werkster. En zoontje, triomfantelijk om zo veel onwetendheid: „Dat hoeft geeneens. Ze heeft 't toch al ia vaak gevraagd. Die wil ook wel eens wat op Moederdag. UIT de LENGTE Hoe speel je dat klaar Zeven keer in een jaar In een gloednieuwe jurk te verschijnen? Is soms jouw textielkaart Tienmaal zoveel waard Of verknip je de over gordijnen?" Iedere keer dat ik Alfred tegen kom in zijn overdadige zespersoons- „wagen" mindert-ie even vaart en dan groet hij met hoofd en hoed. Ik groet terug. Miekc vindt dat gek. Ik krijg dog al tijd geld van die gladde vo- gel maar als ik hem zo door de stad zie snor ren en z'n wel doende glim lach mijn be staan verlicht dan zeg ik als man: zal wel 's komen, dat geld. Als ik dan 's avonds zijn nummer draai, leg ik stiekem de haak weer op; vóórdat hij ant woordt. Je kunt het toch niet steeds blijven vragen? Maar Mieke wil wél. Zij ziet Alfs gade, vroeger een „Anneke" maar nu ineens tot „méns" geworden, iedere maand wel érgens lopen en dan heeft zij i altijd wat énders aan. Waar zij het van dóen? Ik weet het niet en ik peins er ook niet over: mijn zaak niet en bovendien stéat het erg aardig, die jurken en zo. Op een stille lente-avond zijn wij eens langs gelopen: zij wonen in een kalm huis aan een. kalme zij straat. Tweehoog. De overburen kunnen niet inkij ken want die zijn er niet. En ze houden van zon. en buitenlucht. Er hangen géén gordijnen voorde Hol landse, heldere glazen en dat vindt Mieke gênant. In ónze buurt mag dat niet. - Dan vragen de wijfjes in de win kel; U ken zeker nog niet slégen? Moeilijk hoor, om. aan goede gor dijnen te komme Mieke staat peinzend als een kraanvogel naar boven te staren. En, terug thuis, spreekt zy het oor deel: Auto, jurken, uitgaan, Kan alle maal. Maar gordijnen? Ze zal d'r toewijzing wel verknippen aan jur ken. Op sehóól was ze al zo.i „Kleine kroniek van Anna ■Magdalena Bach" „En zo werden zyn ogen steeds doffer. Toch riep bij altijd om meer kaarsen als hij schrijven wilde, alsof een groter uiterlijk licht de toenemende verduistering van zijn gezichtsvermogen had kunnen herstellen. Toen brak een straal van hoop door. Een beroemd Engels chirurg kwam in Leipzig en men zei dat hij in zijn vaderland gevallen ais van Sebastian met succes geope reerd had. Op een dag kwam. de heer Taylor, de chirurg, met zyn instrumenten en was een tijd be zig. Daarop legde men een verband aan en toen men dit verwijderde, zag hij niet alleen niet beter, doch slechter dan tevoren. Taylor zei, dat er nog een operatie nodig was. Ook die liet Sebastian toe, raet het gevolg, dat hij volslagen blind was. Men behandelde hem met sterk werkende geneesmiddelen en met aderlaten, misschien was dat alles nodig, maar zijn robuste gezond heid kreeg daardoor een knak- Hij heeft zich eigenlijk nooit meer goed gevoeld toch beheerste hem in de laatste tijd een blij gevoel, dat vol diepte en wijsheid was. De dood had nooit iets afschrikwek kends voor hem gehad. Hij had integendeel zijn leven lang er naar hoopvol uitgezien als naar het waarachtigste levenseinde. Ook in zijn muziek kwam deze stemming tot uiting. Nooit waren zijn melo dieën zo mooi en hartstochtelijk." Zo schrijft de wouw van Johann Sebastian Bach, Anna Magdalena, in haar „Kleine kroniek van Anna Magdalena Bach", een boekje, op gedragen aan allen, die Bach lief hebben en waaruit men bladzijden lang zou willen citeren. Men leert er de mens Bach in zijn. dagelijkse leven kennen op een wijze als in geen enkele andere levensbe schrijving. Het is van een vrouw, die hem mateloos liefhad. Uitgegeven bij S. W. Melchior in Amersfoort, vertaald door R. Wïe- singDesterke. De zevende etappe van de Ronde van Nederland is achter de rug en 'GerrJi Schnlte, de grote favoriet van de Nederlandse nationale ploeg, heeft thans een achterstand van ruim 2,5 minuut on de kleine, leven dige Belg Meersman en van iets meer dan een minuut op Keteleer. Hij heeft Donderdag slechts secon den hunnen inlopen op zijn sterkste Belgische concurrenten. In groepswedstrijd op de stoffige wegen van Zuid Limburg tussen Ge leen en Vaals, over de Slingerberg en de Keerderhelling, hadden de groten in deze wielerwedstrijd maar weinig kans op een beslissende slag, Zeven kwartier achtereen bleef Meersman kleven a»n het wiel van de man die hij Woensdag had leren vrezen. Geen meter scheidde de twee favorieten toen zij op bet Vier- landenplateau door de finish gingen, 3.5 minuut achter de Amsterdam mer Henk de Hoog, die het eerste deel van deze 7e etappe won en ein delijk van zich heeft doen spreken. Hij toonde zich de beste man in deze moeilijke bergetappe, nadat hij er 's morgens vroeg in Maastricht met een klein groepje van vyf tussenuit trok. In de sprint won hij voor de Belg Cal lens. Briesend versloeg hij hem. en Dorgebrav en Franken. De ploegen-tijdrace, die 's middags in aansluiting op de etappe Geleen Vaals van Vaals naar Kerkrade over een afstand van 63 km berg-op, berg-af werd gereden, is de eerste wanklank geworden in de tot dusver zo prachtig geslaagde Ronde van Nederland. De jury kon de ingewik kelde berekening niet aan. Er was feitelijk niemand, die er nog een touw aan vast kon knopen en de jury besloot tenslotte maar geen in dividueel klassement van deze tijd- race samen te stellen. Schulte. die erg zijn best had gedaan, kreeg hier door minder dan hem eigenlijk toe kwam, al slaagde hy er in 55 sec. in te lopen op de Oranjetrui-drager Meersman. De uitslag van het eerste gedeelte van de 7e etappe. Geleen—Vaals <61 k.lïl.) luidt: 1. De Hoog, 1 uur 46 mïn. 33 sec.; 2. Callens, zelfde tijd; 3. Dorgebray, z. t 4. Franken, z. t; 5, De Korver, 1 u. 46 min. 38 sec; 6. Savelsberg (Ncd. A>, 1 48 13; 7- Peters (Ned. B.) 148.27,- 8. Vooren (Ned. C) 1.4845: 9 Pellenasrs (Nod. C) z. t.: 10. Keteleer (Ned. B.) I.48.41. 11. Van Est (Ned. B) z. L; 12. Janssen (Ned. A) z, t.; 13- Voor ting (Ned. A). 1.49.2 14. Schulte (Ned. A), z. t.15. Meersman (Belgid A), z. t.: 16. Rondelez (België A> z. t.; 17. Schellm- gerhoudt (Ned. C.:l 1 49.11; 18. Ven der Zande (Ned. B) 14915- 10. Van Stayen (België B) z. t.: 20. E\-ers (Ned. C.) z. t. Na het eerste deel der zevende etappe is het algemeen klassement: 1, Meers man (Belgie A) 35 uur 14 sec.: 2. Kete leer (Ned, B) 35 146; 3. Schulte (Ned. A) 35 3.49; 4. Van Stayen (Belglfe B) 35 8,97; 5. Scbellingerhoudt (Ned. C.I 35,8 46. 6. Da Hoog (Ned. E) 3S.8.49; 7. Gallens (Belgie A) 35 14 34;; 8. Voorling (Ned. A) S5.20.13: 9. Loos (Ned. B.) 35 22 35; 10. Van Est (Ned. D) 35 23.44; II. Leenen (België B) 35.24 19; 12. Van Kerckhove (België B) 35 25.46; 13. Pe ters (Ned. R) 35 26 56; X4 Rogaerts (België B) 33.27.29; 17. Van den Dungen (Belg-Ned ploeg) 55.27.44; 16, Lakeman (Ned. B 35 27.54: 17. De Korver (Ned. A 35 28 22; 18; Smits (Ned BI 35 29.11; 19. Grysolle (Belgie A) 35.29 4; 20. Vooren (Ned. Cl 35.30 3. Van de tijdrit werd geen individueel klassement opgemaakt. Het algemeen klassement werd na de ttfdrace; 1, Meersman (België A), 36 48.3; 2. Kete leer (Ned. B.) 35 49 36: 3 Schulte (Ned. A) 36.50,43; 4. Scbellingerhoudt (Ned. C) 36.56 17; 5. De Hoog (Ned E) 36 59 19 6. Van Stayen (Belgie B) 37.1.26; 7. Gal lens (BelgIS A), 37.2 23; 8 Voortuig (Ned. A) 37.7.7; 9. Van Est (Ned. Di 37.1317; 10. Peters (Ned. B) 3714 46: 11. Loos (Ned B) 37 16 39; 12. Leenen tBelgie B) 37.17 8; 13 Vooren (Ned. C) 37.17 33; Ï4. De Korver (Ned A) 37.17.49; IS. Grysolle (Belgie A) 37,19.41; 16. Bo- gaerts <"Beleiê B) 37 20.18; 17- Lakeman (Ned. B) 37.22 24; ia. Smits (Ned B) 37 24 17; 20 Franken (Ned. D 37 27 2. Het ploegenklassement na de gehele 7e etappe luidt: l. Belgie A 111.10.7; 2. Nederland A, 111.15.39; 3. Nederland B, 111,21.00; 4. België B, 111.38.52 5. Nederland C, 111.42,46; 6. Nederland D, lI2.O6.0i; 7. Nederland E. 112.48.14; S Nederland—Belgie, 115.33.45 9. Frankrijk 116.40.17. Reis naar Indonesië met 8 dagen bekort EN trein met louter mannen vertrok Donderdagmorgen, kort voor het middag-uur, van het Am sterdamse Centraal Station voor de langre reis naar Marseille. Vijfhon derd mannen zwaaiden en riepen een laatste vaarwel naar de achter- blüvenden op het perron. Zo dik wijls hebben wü tn plaats van „per ron', .kade* moeten schryven, wan neer een schip de verre reis naar Indonesië begon. Nu was het een trein, die de eerste etappe aflegde, de eerste Rotterdam Lloyd Rapide, die na de oorlog1 als z.g. „gesloten trein", die nergens stopt, uit Amster dam is gestart. Circa 22 uur aan een stuk in een trein zitten valt niet mes, zelfs als de zitplaatsen ruim en comfortabel zijn zoals in deze Rapide. Maar wie van de 500 passagiers zal niet blij geweest zijn met deze bekorting van de bootreis met niet minder dan acht dagen! Want de Kota-Inten, het schip van de Kon. Rett. Lloyd, dat hen vandaag in Marseille aan boord zou nemen, is reeds op 5 Mei uit Rotterdam vertrokken. De Ned. Spoorwegen moesten we gens eigen materieel gebrek, leentje buur spelen bij de Franse spoorwe gen, om de Lloyd Rapide te kunnen laten lopen. Dertien prachtige D- irem wagons kwamen prompt naar Amsterdam en die stonden daar gisteren in lange rij langs het eerste perron, dat gedeeltelijk was afgezet door ae marechaussee. De vijfhonderd mannen moesten In de mnnels en op de trappen naar het perron een. haastig en zenuwach tig afscheid nemen van hun familie, cue achter de afzettingen moest blij ven. In de derde klasse restauratie regeerden de douane-mannen. Zij openden koffers, besnuffelden papie ren, zetten stempels en. zo ging dat een uurtje door, totdat al die vijf honderd met koffers en paperassen zwoegende mannen waren .afge werkt* en zij hun treinplaateje kon den opzoeken. En toen begon voor hen het nerveuze zoeken tussen de honderden, mensen achter de afzet- tingen en op het 2e perron, naar de dierbaren, voor een laatste af scheidswoord, een handdruk, een zoen, tot het onverbiddelijke ver treksein van de man met de rode pet en het wegglijden van de trein, een nieuw leven tegemoet. De flets gaat mee Tot de 500 passagiers, de oudste is 68 en de jongste 20 jaar, behoren een dertigtal planters, veertig onderwij zers en leraren, drie predikanten; ongeveer 30 B.P.M. technici en 32 R.K. geestelijken, en fraters-onder wijzer. De laatsten hebben, evenals 70% der passagiers, een fiets meege nomen, op één na, die een motor met zijspan in zyn bagage heeft. Dan zijn «r nog twee passagiers, die niet van hun hond konden scheiden, terwijl een zelfs ztfn auto meeneemt. De Kota-Inten, het emigranten schip van de Lloyd, dat nog steeds in charter voor de regering vaart, is speciaal ingelegd voor het vervoer van de 500 manlijke „werkers" naar Indonesië. De .echte' passagiers schepen, zoals de Willem Ruys en de Oranje, reserveert de regering zo veel mogelijk voor het vervoer van vrouwen en kinderen. De nieuwe gezagvoerder van de Kota-Inten is kapitein Frits de Jon ge, die in de oorlogsjaren een zeer belangrijk aandeel had in de illegale zorg voor de gezinnen van zeelieden, die buitengaats aan de zijde der ge allieerden. streden. Onder de schuil naam „Tromp" reisde hij toen het hele land af, om overal de goede gaven van de z.g. „zeemanspot" per soonlijk bij de gezinnen van de zee lui te brengen. En nu rust op hem de taak, 500 werkers, blanke en bruine, naar In donesië te brengen, waar het schip in de eerste week van Juni wordt verwacht. Baskettbalwedstrijden Morgenavond spelen de baskett- balkanïpioenen van Nederland, AMVJ uit Amsterdam, in de sport school Krahngcn wedstrijden tegen een Rotterdams dames- en heren team. Deze wedstrijden beginnen om 6 uur en zullen tot ongeveer 10 uur duren. ,Twee emmertjes water halen"... Twee? Eén is al duur genoeg zul» U denken. Maar dan weet U niet dat wij prachtige emmers hebben, die helemaal niet duur zijn, grote zwaar geëmailleerde emmers Emaiile emmer Als groente- en ah werfc- emmer te gebruiken, onmis baar in elke huishouden rware kwaliteit B7 grote maat ROTTERDAM Boven onze stand 7 OOR AANSTAANDE figuren in. V ons land laten geen gelegen heid voorbijgaan ons er op te wij zen, dat wij in. het algemeen, nog te royaal leven en dat wij vaak geld uitgeven aan zaken, die niet strikt noodzakelijk zijn. Onveranderd eindigen deze terechtwijzingen, met de klacht, dat er te weinig ge spaard wordt. Bij hen, die over een. smalle beurs beschikken, zullen deze aanmerkingen niet nalaten een gevoel van wrevel te wekken. Waarop, zo zullen zij vragen, steunt eigenlijk deze gedachtengang? Moeten wij al hetgeen in de laatste jaren moeitevol werd verworven weer prijsgeven en verlangt men van ons, dat wij ons tevreden zul len stellen met een lager consump tie-niveau dan wij thans hebben? Het zijn vragen, die voor de hand liggen en waarop elk direct ant woord tot nieuwe vragen aanlei ding geeft, nog afgezien van de weerstand, die het ontmoeten zal. Toch zijn er enige feiten, die tot nadenken stemmen. Het heeft geen enkele zin ze te negeren,, want ze blyven en nemen ieder jaar m kracht en koppigheid toe. Eén van de belangrijkste ïs het feit, dat on ze bevolking zich regelmatig uit breidt, zodat in de komende jaren moet worden gerekend met een aantal van rand 40.000 personen, voor wie per jaar werkgelegen heid moet worden gevonden. Indien deze nieuwe arbeiders in het pro ductieproces worden opgenomen, zullen zij met een ongeveer over eenkomstige hoeveelheid kapitaal goederen, zoals machines enz., moeten kunnen werken als voor de oorlog, wil de arbeidsproductiviteit niet aanzienlijk dalen. Maar een lagere arbeidsproductiviteit houdt in, dat het reële inkomen, en dus het consumptieniveau, zou moeten worden verlaagd. De nieuwe in vesteringen per arbeider, welke derhalve benodigd zijn, kunnen worden geschat op een waarde van f 12,500. In totaal is dus per jaar voor de eerstkomende periode een bedrag vereist van tenminste f 500 millioen voor nieuwe investerin gen, welk bedrag dus op enigerlei wijze tevens moet worden be spaard. Deze investeringen zijn dus noodzakelijk, omdat anders het consumptieniveau, dat thans geldt, voor de toekomst niet zal kunnen worden gehandhaafd. Tot nu toe hebben de meest noodzakelijke herstellingen en uitbreidingen van het productieapparaat kunnen plaats vmden, bij handhaving van een redelijk consumptiepet], omdat door liquidatie van buitenlands be zit, buitenlandse credietverlenmg en schenkingen een groot deel der benodigde goederen konden wor den verkregen. Deze tekorten op de Nederlandse betalingsbalans kunnen echter n'et onbeperkt blij ven voortduren, integendeel zal met de aflossing van buitenlandse schuld moeten worden begonnen. Het probleem is dus, dat om een sluitende betalingsbalans te ver krijgen, om werkgelegenheid voor onze groeiende bevolking te verze keren, dat niet al te zeer van. het voor-oor la gse afwijktr in het heden van mogelijke consumptie zal moe ten worden afgezien, zodat er dus gespaard zal moeten worden. Op welke wyze en door wie? Het is een vraag, die ons allen aangaat. Volgens de gegevens, welke on langs door de Minister van Finan ciën zyn verstrekt, hebben de be sparingen in de bedrijfshuishou- dmgen, de Interne reserveringen, in 948 reeds een behoorlijke hoog te bereikt. Anders stond het met de gezinshuishoudingen, waar be langrijke inleringen hebben plaats gevonden, waaruit de deskundigen de conclusie trekken, dat deze „boven hun stand" hebben geleefd door te hoge consumptie. Theore tisch kan dit volkomen juist zyn, mear of het practisch klopt? Men moet wel een vreemdeling zijn In het Jeruzalem der loontrekkers en gepensionneerden om dit klakke loos te durven beamen. In dit con flict met de naakte werkelijkheid ligt ook de grootste moeilijkheid om tot besparingen in de gezins huishoudingen te komen. Zy zyn impopulair, zelfs by hen, die ge noeg verbeeldingskracht hebben om te beseffen hoe ons land er voor staat. Vooruit, dat gaat. Maar achteruit? samen plannen maken, beschouw mijn huis als het jouwe. Dat zou niet alleen goed zijn, maar ook verstandig. Zodra de moeder van de jongen merkt dat het meisje al die jaren wachten er GINDS haar man in Indonesië is, en dat is al meer dan een jaar, voor over heeft, dat ze al die on- komen we veel bij dat jonge vrouwtje met haar twee kinderen en zekerheid slikken wil, dan zou_ ze we zijn, zoals iedereen, vol lof over haar, omdat ze er zich bijzonder moeten zeggen: Hee. dat kind dapper doorheenslaat. Er is altijd veel aanloop en laatst was daar een ernstig en mijn zoon jong meisje. Haar verloofde is ook weg, al twee jaar en nog steeds is Set heT meisie daf Yelf voor het onzeker, wanneer hij terug zal komen. Het viel me op, dat alle at- E, Jl iou zoèken. fis 'het dat tentie van het gezelschap naar bet getrouwde vrouwtje uitging; och, dat DOit?) ik vind weliswaar dat ze te was ook wel natuurlijk, zij had inderdaad het meeste medeleven nodig, rode nagels heeft, of ik vind dal want het zal niet makkelijk zijn, die kleuters groot te brengen zonder ze niet huishoudelijk genoeg is, of de dagelijkse hulp van haar man. Maar niemand scheen zich druk te ik vind haar houding tegenover maken over dat jonge meisje, dat, daar zo bescheiden in een hoekje ons niet zo prettig. Maar, mijn zat, zonder beklagenswaardig te doen. zoon hedt haar zelf -uitgekozen Ze wordt myn schoondochter, dus trouw blijven en niet flirten en hoort re bij de familie en ik moet dat kost soms moeite, want die hsar met begrip en met warmte dingen gaan vaak 20 vanzelf op ontvangen, feestjes. Ze kan niet echt met haar En dat is nu juist WRt niet ge- vrjendinnen meedoen die nog vrij bcurt. pe meeste meisjes ontmoe- En toch dip ioniïe melsies met Z1^n-,<ius houdt ze zich waar wat ten een ijzige koelheid by die p™ vlSwdf dll?^réïnï in dc a?a.rtl. ™rdr0?mt ha?r kan aB„stBamie schoonouders en een een verlooide daar ergens m. de met helemaal voor haar werk le- houding van: Wat heb lij er mee -Jte makeni Jy hoort toch niet bij rimboe... Ze menen het serieus, ven en kan ook niets actief doen ze willen wachten, O, ja, desnoods dig blyven ze op kantoor werken of in de huishouding zonder te we ten wanneer en hoe ze ooit zelf een huishouding zullen hebben. En hoe zal die jongen zijn, als hij terug komt? Zal het inderdaad nog zo goed zijn, als toen ze afscheid na- VAN VROUW TOT VROUW voor een toekomst met haar man. En dan is de jongen er niet om het meisje daartegen te bescher men (wat iedere jongen in nor male verlovingen altijd min of meer doet tegenover zijn ouders). Dus voelt het meisje zich dubbel verlaten en onzeker. Ze krijgt des men. Zal het allemaal r,og kloppi tussen hen? Zal hij een baan Kr: :rij- Ze *a— haeft SK heeft ook haar aanstaande hppf» mp+ ipmanë ver wptf maar gen en wat voor een? Zullen een woning kunnen krijgen? Alles onzekerheid. Het getrouw de vrouwtje heeft haar woning (meestal) heeft haar kinderen en hoe moeilijk het alles ook is. Zij heeft met iemand ver weg, maar schoonoudersahem. een band die door niemand ernstig Daar ait de moeilijkheid wordt genomen. Ook niet door de Schoonmoeders. Er wordt altijd toch' evenals Z1L van gespot met de schoonmoeder van dc man, maar de voetangels en Gek toch, dje natuurlijke^ jalou- «„s. - klemmen liggen meestal in de ver- zu? die iedere moeder schijnt te krijgt tenminste van alle kanten houding schoonmoeder schoon- voelen als haar jongen wordt sympathie Ze heeft als "t ware dochter. .weggekaapt» Een jalouzie, die haar positie als vrouw en als moe- Het zou op de weg van de schoon- des te scnadeiyker werkt, wan der; ze heeft een maatschappelijk moeder liggen om dat meisje met ueer die jongen ver weg as. steunpunt. open armen te ontvangen, om te Maar die misschien toch te over- Maar 't jonge meisje kan alleen zeggen: Mijn zoon is weg, jij bent winnen zou zyn, door redelijkheid geduldig wachten en hopen op een mijn kind ook, kom vaak by ons; en door het terugdenken aan eigen uiterst onzekere toekomst. Ze wil laten we samen over hem praten, verlovingstijd. Fins schip te water bij Dc Merwede Dc terreinen van de N.V. Scheeps werf en Machinefabriek „Be Mer wede" tc Hardinxvrld, 7.0 genoemd naar de brede si room, waaraan zij sinds jaar en dag gelegen is. waren Donderdag met vele Nederlandse en Finse vlaggen in feesttooi gestoken. IJat was ter «re van bet grote, gtljs- gcverfde schip dat feestelijk ge- pavofseerd hoog boven dc omgeving uitstekend, op de holling lag rn dat van mevrouw Gunhlld Kroglus, de echtgenote van de directeur van dc Wnska Angfartygs Aktleholagct te Helsinki, voor welke rederij het schip is bestemd, de naam Sinus ontving, voordat het na een vlotte tewaterlating In het midden van de Merwede droef. De belangstelling voor deze gebeurte nis was waarlijk niet gering, zoveel auto s van vooraanstaande genodigden. o.m. de Finse gezant, stonden voor de faBriekspoort. dat het verkeer over de smalle dilk nauwelijks passeren kon. Er was reden te over aan deze tewater lating een bijzonder karakter tp geven, om, door het zingen van het Neder- landse en Finse valkslied door do zang- afdelüig vsn de peraoneelsvereniging va" dc werf, omdat het hier het eerste schip betrof, dat „De Merwede" voor Finse rekening bouwt. ug1ed Profiuct verkoopt zichzelf, f" «hei ook met een goed schip De rfcl vai? 'Pe fterwede' 2Ü" op grond van hun Jarenlange ervaring ge- komen tot het ontwerp van een scheepstypc. dat, rodra het op> de zeèen verscheen, sterk de aandacht trok. ook in het buitenland. Bet is het tvpc ge- combfneerd vracht- en massaglérsschfo dc Oranjciijn (DirecUe Anth. tl Rotterdam er verarbeiden© oii „Du Merwede" heeft laten bouwen Deze schepen munten uit door hun ro buustheid. fraaie iijnen, snelheid en economisch gebruik. Zodra de grote i?r'EScfra: v>ï aB or.nltim TUh in buitenlandse havens vertoonden ^85lSf! 4e blijken van belangstelling voor dit bMzondere type schip bij de werf binnen. Een hinderpaal vormde helaas het dev:ezenprobIeem, waardoor bijv. een ernstig reflectant In Canada mosst worden teleurgesteld. Met hulp N^erlandsc regering Is het niet temin gelukt opdrachten uit het bul- ten land te verwerven. Zo kwamen de contracten tot stand voor de bouw van drie schepen voor Joego-Slavlsche re kening twee te bouwen door de Mer wede en één door de werf De Noord te Alblasserdam en één voor Finse rekening, met name de Slriu», terwijl vlok voor de tewaterlating nog het con tract werd getekend voor een zuster schip van de Slrius. Beide schepen, dia mei het oog op de vaart in de Oosizce zijn voorzien van een versterkt voor schip. een extra zware motor en legen koude peisoiccrde hutten, worden door de Flnska om, in de vaart pp Rotter dam gebracht, zodst ze tot de „vaste klanten" van de Itnitcrdamsa haven zullen gaan behoren. Grote presfafie3 Het is merkwaardig hoe een betrekke lijk Kleine werf als „Be Merwede" met een 450 man aan personeel tot grote prestaties in staat Is nebletcen. Immers sinds de bevrijding werden niet minder dan zes schepen drie grote van on- ccvccr 4000 ton d.w. rn drie zogenaam de Lake-schepe» aan dc Oranjpiijn opgeleverd. Nu reeds liep het eerste Finse schip van stapel, terwijl op een tweede de helling van het eerste Joego slavische schip al flink vordert. Met uitzondering van de voortslu- wingslnstallatie is de werf in staat de gehele bouw van het schip, met inb«- 2rip van betimmering, meubilering en Stoffering, tc verzorgen. Dc fabriek ba- schikt over een plaatwerkerij, een af- achriifloDds. smederij, schiiderswerk- Plaats, meubelmakerij, timmerwinkel cn machinefabriek, waar o.m, druk wordt gewerkt aan dc fabricage van afsluiters volgens het Merwede-patent. De «kleine" scheepsbouw Het is om een speciale reden, dat wij deze bqzonderheden hebben vermeid. Ill Rotterdam z(Jn we namelijk spoedig geneigd te menen, dat we met hei. noe men van de grote werven als P. Smit, -e. R vM' cu Wilton-Fyenoord de scheeosbouw in Zuid-Holland zo'n bect- <jf hebben gehad. We vergeten dan licht, dat er onder de rook von Bot- 1IanCR de £r°le rivieren, nog vele kleinere werven liggen een do zijn telt men cr al spoedig die ge zamenlijk minstens zoveel presteren als ae grote en ook minstens zo veel ge wicht jn de schaal leggen als het ,gaat om het verdienen van buitenlandse va» Juta. De tewaterlating van de Sirius, die ®en, voortreffelijk voorbeeld, van ftollands kunnen op het gebied van de scheepsbouw belooft te worden, leek ons een schone gelegenheid het grote belang voor ons land van. het werk £C,T "utemc" scheepsbouwers in. Jiet licht te stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3