ris PAK C 3 Flinke werkster De Belg kreeg een kapot wiel en een psychische instorting agazrasEEH NET MEISJE WAAR BERGT U UW POLISSEN, DIPLOMA'S ENZ Meersman definitief van de kaart? Radio-programma 't Begon met bellen blazen Veertien Mei SCHEEPVAART SCHIEDAM STENO-TYPISTE JONGSTE BEDIENDE Vr. RADIO HOUTMAN PRACHT FIETSJE Koeriersters Spaarders hebben recht op een kluisloket tegen zeer billijke vergoeding SPAARBANK ANNO 1820 CITROEN 1948 eenige aankomende Bedienden een Jongste Bediende VANAF 2D MEI IN ROTTERDAM Plaatst een Koerierster. TWEE M.T.S.ERS VAN REEUWIJK'S WONINGINRICHTING EEN ACCURATE ADM. KRACHT 4 Zaterdag 14 Mei 1949 „Leuke" vergissing voor And ré de Korver De Ronde is de Ronde, daar moet iets in gebeuren- Iets tra gisch of iets wonderlijks, soms - zoals gisteren - allebei. Zoals u we! reeds hebt begrepen, was de hoop van de Belgen gecon centreerd op Meersman. Hij Werd door s'n ploegmaten ïn de watten gelegd, voor hem moest worden geploeterd, gesjouwd. ï£n daar is plotseling de adora- Advertentie l.M. Een Tip van bootz moet U weten, Smaakt het best vlak voor hst eten. Maar ook 5 avonds laat Als de radio gaat. Kunt 13 TIP VAN BOOTZ niet vergeten. Inz. de hr B. fles TIP. K, te Hihersuiïi ontv, l ZATERDAG 14 MEI Avondprogramma. HILVERSUM r IS 00 Artistieke •taalkaart, 19 30 Leren m Öe by oei; 19,45 Reg uitz.; 20 00 K\vs; 20 05 Din gen van de dag; 26.12 Varia: 20.15 Mu ziek van Verdt; 2i.oo Socialistisch commentaar; 21.15 De winkel van Sin- kei; 22.00 Vmdobona Scftrammel'tV 22 25 Voordracht; 22 40 Community Singing: 23 00 Xus: 23.15 George vail Helvoirt; 234024 00 Muziek uit Dis- ney-fiïms. HILVERSUM II: 19 00 Nws; }915 Actualiteiten; 10 25 Guus Jansen; 19 45 Kampvuren langs de evenaar; 20 00 Nws- 20 05 De gewone man; 2012 Pianospel, 20 20 Lichtbaken; 20.55 Gr. pl.; 21.00 Negen heit de klok; 2145 Spelregelkennis, 22 00 Weekend Sere nade* 22 30 Wy luiden de Zondag in: 23 00 Nws; 23 13—24 00 radio Ffail. ork. ZONDAG 15 MEI HILVERSUM I: 8 00 Nieuws; 8,15 Boston Symph. orkest; 8 30 Platteland: 8.40 Gr platen; 910 Fostduivenberich- ten; 9 15 Men vraagt: 9.43 Geestelijk le ven; 10.00 Meester Trio; 10 30 "Briefge heim; 10 50 -Flierefluiters. 11.15 Triangel; 12 00 Musea Anti qua: 12 30 Zondagclub: 12.40 Melodie en Bhythme; 13.00 Nws 13.15 Melodie en Rhythme; 13 30 Kapi tein Brassbounü's bekering, hoorspel; 15.10 Joe Loss en zqn orkest- 16.30 Sportrevue; 17 00 Krekels; 17.20 Holly wood Bowl Symph orkest, 17.30 Ome Keesje; 17.50 De ronde van Nederland; 18.00 Nieuw3- 18.15 In gesprek met de lezer: 18.30 Reg uitzending. HILVERSUM I: 19 00 Ktoderdienst; 19,30 Bijbel vertelling; 20 00 Nieuws; 20.05 Reportage; 20.15 Waltz Urne: 2045 Felix en Jolande; 2120 De Speeldoos; 21.45 Hersengymnastiek- 2215 Kamer orkest: 2300 Nieuws; 23.15 Skymasters; 23.45 Wiener en Doucet. HILVERSUM 11. 8.00 Nieuws; 815 Dresdens Philh. orkest; 3.25 Hoogmis*. 8.30 Nieuws, waterst: S 45 Kw. Londens Strnkensemble; 10 00 Kerkdienst; 11SQ Na de kerkdienst; 1215 Apologie: 1235 Heinz Stanske en Hellrnut" HudegheU; 12.40 Lunchconcert: 12 55 Zonnewijzer: 13.00 Nieuws- 13 20 Lunchconcert: 13.45 Uit het boek der boeken; 14 00 De Schipbreuk; 15.00 Om Java's toekomst; 15.10 Weens programma; 16,10 Qra het kampioenschap van Nederland: 16 25 Vespers- 17.00 Kerkdienst; 15 30 Omroep orkest: 18-45 La Maitnse de l'Oratoire du Louvre de Paris- HILVERSUM 33; 19-15 Kent gij Uw bijbel; 29.30 Nieuws: 19.45 Glasgow Or pheus Choir* 19 50 ïn 't Boeckhuys; 20 05 Dg gewone man. 2012 Uifc en Thuis: 22 27 Actualiteiten; 22.45 Avond gebed; 23.00 Nieuws; 2315 Avondcon cert. MAANDAG 15 MEI ■Hir.VF.RSOM IJ 7.00 Nfeuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Muziek bij het ontbijt; 8 00 Nieuws; 8.15 Frans pro gramma: 9-00 Boston promenade ork.: 10.00 Voor de ouden van. dagen; 10.05 Morgendienst 10.20 Gr platen; 10.30 Voor de vrouw; 1045 Regenboog; 11-20 Jonge Ned, Kunstenaars; 11.40 Episode in Shanghai; 12-00 Ramblers; 1230 Me dedelingen voor land- en tuinbouw: 12.33 Voor het platteland; 12.38 Orgel- snel; 13.00 Nieuws; 13-15 Kalender; 3320 Malando: 13.50 Zang; 14.00 Amsterdams strijkkwartet 1430 Tussen hemel en aarde; 14.45 Le Chant de ia Cloche; 15.45 Fnednch Engels in. Manchester: 16.45 Accordenla; 17 00 Dg school is uit; 17.30 Accordeola; 17.45 Reg, uitz.; 18.00 Nieuws 1815 Vana 18 20 Benny Good man Kwartet 18 30 Reg. uftzendJng. HILVERSUM H; 7,00 Nieuws; 7.1S Te Deum Lsudamus; 17 45 Een woord voor de dag; 8.00 Nieuws; 815 Viool en pla na; 8.45 Muziek bij het werk; 9.15 Och tendbezoek; 9 30 Waterstanden; 9.35 Svmph. morgenconcert: 10.30 Morgen dienst 11.00 Ondritsjek-kwartet: 11 20 Van oude en nieuwe schrijvers; 1140 Betty de Jong, sopraan; 12.10 Musette- klatiketi; 12.30 Mededelingen van land en tuinbouw; 1233 Metropoleorkest; 33.00 Nieuws; 13.15 Koor; 13.45 Boston symph. orkest; 14.00 Schoolradio; 14 35 Geestelijke Barokmuziek; 15.05 Amer. symph. orkesten J530 Pianorecital Alice Heksch; 16 00 Bijbellezing; 16.45 Symph- orkest; 17 00 Kleuterklokje klingelt; 17.15 Jubileum Schoolsangwedstrijd; 18.15 Sportrubriek; 18.30 Met band en plaat voor U paraat- tie van onze zuiderburen een hoopje menselijke ellende ge worden, in Tilburg waar de achtste étappe eindigde zoeken we z'n naam tevergeefs bij de eerste twintig en op het alge meen klassement heeft hij maar even tien minuten achterstand op Gerrit Schulte. De Bossche naar heeft gelijk gekregen, de Ronde was nog niet afgelopen- Hoe is dat zo op eens gekomen? In de buurt van Sus teren heeft Bd- gië's troefaas panne gekregen, werft z'n wiel in elkaar gereden. Een lek bandje, alia maar een gekreukt wielNee, dat was te erg. Meersman kreeg een „break down" en grins huilend aan de kant van de weg zitten. De Belgen to zijn ge volg stapten af en gingen ook zitten huilen. Meersman sprak van opge ven, maar de Belgen lieten zich be praten, stapten weer op en reden verder. Ver voor hen uit joeg de blonde Bosschenaar over de stof fige wegen van Limburg Onder de 53 renners, die nog in de course zijn, bevindt zich de Rotter dammer André de Korver. Hü heeft niet slecht gereden, deze De Korver. Nooit één van de uitblinkers be hoort hij toch tot het goede ras van de doorzetters, de volhouders. Hij heeft om met Piet Moeskops te spreken een rimpel in zijn nek. In Tilburg behoorde hij ook weer tot de eerste twintig, maar z'n vreugde zal wel zijn getemperd toen hij te horen kreeg," dat de tijdopnemers van de tijdrit VaalsKerkrade een lelijke vergissing hadden gemaakt. Erj de nacontröle is gebleken, dat de tijd van De Korver niet 1 uur 49 minuten en 27 seconden, maar 2 uur, 1 minuut en 27 seconden heeft be dragen. Door deze (kleine) vergis sing is de Rotterdammer in het al gemeen klassement gezakt van de 14e naar de 24e plaats. Schulte had zich in de omstreken van Weert, waar gesloten spoorbo men de strijd nog wat compliceer den, met nog 10 anderen naar voren gewerkt en de kopgroep van 14 man ingehaald, die geruime tijd ettelijke honderden m.ters voorsprong had gehad. Tot Valkenswaard bleven deze 25 renners bij elkaar. Maar daarna, eenmaal Eindhoven gepas seerd, begon een groepje i'an 1 man, bij wie Schulte, maar ook Keteleer, hoe langer hoe harder te fietsen, en op de hobbelige straatweg van Bla- del naar Reussel ging het zo hard, dat deze 7 de rest achter zich lie ten. Op dat moment was de oranje trui in het bezit van Keteleer. In de buurt van Reussel trof de Belg echter de tegenslag van een lekke band, die niet meer te over komen zou zijn. Terwfjl htj op een ander wiel stond te wachten, gingen de resterende 6 er van door, to steeds feller tempo, en toen Schulte door de finish ging, lag Keteleer nog ettelijke minuten achter, daar mee waren de eerste plaats en de trui voor de Bosschenaar. Schulte had hard gevochten om behalve de le plaats in het algemeen klassement ook nog de zege in deze étappe te behalen. Het zou dan zjjn 3e étappezege geworden zijn, maar zo ver strekte het geluk vandaag toch niet, want v. Kerckhove kwam het eerst het gemeentelijk sportpark binnenrijden en won gedecideerd, met 9 sec. voorsprong op Schulte. De uitstag van de Se étappe KerX- radcTilburg (IDS km) luidt: 1. V"an Kerckhove (België B) 4 uur 12 min. 06 sec.; 2 Schulte (Ned. A5 4.12.15; 3 Voor en (Ned. C) 4.12.18: 4. De Hoog (Ned. E) 4.12 22: 5. ScheUingerhoudt (Ned. C) zelfde lyd; 6, Callena (België A> zelfde tijd; 7. Van Stayen (Belgie B) .,4.14 27; 8. Braspenmnx (Ned. Dj 4.14.34; 9. Grysolle (Belgie A) zelfde tijd; 10. Beyens (Belgie B) zelfde tijd; 11. Lec- nen (België BI zelfde tijd: 12. Petlenaars (Ned. C) zelfde tijd; 13. Van Beek (Ned. C) zelfde tyd: 14. Van den Dun- gen (Ned.-Belgie) zelfde tbd: 15. Evers Ned- C) zelfde t\jd; 18. De Korver (Ned. Ai zelfde tijd; 17. Keteleer (Ned. B) 4 15.47; 18 Var. Eest (Ned, D> 4.16 42: 19 Smits (Ned B) zelfde tyd: 20. Hop staken <Ned,-Belgie> zelfde tijd. In het algemeen klassement neemt Schulte thans weer de eerste plaats In. Het algemeen klassement na de 8e étappe luidt: 1. Schulte (Ned. A) 41.02.3S; 2. Kete leer (Ned. 3) 41.05 23; 3, Snhellinger- houdt (Ned. C) 4108 39; 4 De Hoog (Ned E) 41.1141: 5. Meersman (Belgfé A) 41.12.S1; 6. Callens (België Al 41.14.45; 7 Van Stayen (België BI 41.1553; S. Voeren (Ned. C) 41.29 55; 9. Van Est (Ned. D) 41.29.59; 10. Lcenen (België B) 4131.35; U, Voorting (Ned. Al 41.3155: 12. Grysolie (Belgie A) 41,34 08; 13. Loos (Ned Bi 41.36.46; 14 Van den Dungcn (Ned -Belgie) 4138,44; 15. Peters (Ned. B) 4139.34; 16. Smits (Ned. B) 41,40.24; 17. Pellenaars (Ned. C) 41.43.17; 18. Franken (Ned. D) 41.44.37; ig, Boogaerts (Belgie 3) 41.45.06; 20. Lakeman (Ned. B) 41.47.12. Het ploegenklasseinent na de 8e étappe luidt: 1. Belgié A 124,01.44; 2, Nederland B 124 21.43; 3, Nederland C 124,21,51; Nederland A 124 22.09; 5. België 124 3234; 6. NedetUnd D 125 06.05; 7. Nederland E 128 45.39; 8. Nederiand- BelgiS 129.08.22. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffman, 5 uur üs. K. de Bele; Nieuwe Kerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes. 5 uur ds, J. G„ Jansen; Wester- kerk: 9 en 10 30 uur dr. L. J, Cazemier; Vredeskerk; S en 10.30 uur is. J. G. Jansen: Jeugdkerk, Verenigingslokaal, Nieuwe Haven 155: 10 uur de heer B. Mastenbroek. Ned. Piot. Bond. Kerk Westvest: 7 u. n.m. ds. M. Wabeke, Anloo. Evang. Lutb. Gemeente, L. Nieuwstr.: 10 uur ds. J. van Leeuwen. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande: 10 en 5 uur ds, A. Zwiep. Oud-Kath. Kerk, kerk Dam: 10 uur H, Mts, 4e Zondag na Pasen. Oud-Geref. Gemeente, kerk Warande; 10 en 5 uur ds. W. Roos Leger des Hells, gebouw L. Haven.' 10 uur K. samenkomst, 6.30 uur Open), samenkomst G. Verboomstraat, 7 30 uur Verlossmgssarr.enkomst Evang. Gemeente, gebouw Broersvest' 10 uur ored J. Segaar, 7 uur de heer W. Klcos Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie: 10 en 4 uur de heer Blankenspoor, godsd.- ond. te Bameveld Herv. Evang. „Eben Haezer", gebouw Pieterman, Westvest* 10 en 16 uur de heer Middelkoop. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen, L Haven 59' 10 40 uur Zondagsschool, 5 uur Avond dienst. 5 tad se vang. „Jexuel": 10 uur Bijeen komst. Geref. Kerk. Oosterkerk: v m. 10 uur ds. J. A Schep, nm,5 uur ds. W. A. Krijger, Z 40; Plantagekerk: vm. 10 u ds. M. Boukema, van Voorburg, n m. 5 uur de heer W A. J. DaJmayer. Z 39. Julianakerk: v.m. 10 uur ds W. A. Krij ger. n m. 5 uur ds. M. Boukema. Z. 338; Kethelr v.m. 9 30 uur de heer w. A. J. Dalmayer, n m. 2 30 uur ds. J. A. Schep. Z. 39. „VERGETEN LEVENS" IN PASSAGE Het probleem van de kinderen zonder naam, de vondelingen, is het hoofd thema van de film waarin Creer Garson dc hoofdrol vervult. Zij geeft hierin een creatie van een dame uit de staat Texas, die na droeve ervaringen in haar eigen leven ertoe komt om verweesde kinde ren tot zich te nemen. Het gelukt haar het ideaal te verwezenlijken, en er zelfs voor te zorgen, dat een wet. die het geven van namen aan dergelijke kin deren verbiedt, komt te vervallen. Een eerlijk verhaal, soms wel eens wat te breed uitgesponnen maar vaak van ontroerende schoonheid, vooral niet in de laatste piaats, omdat men hier de levende werkelijkheid achter weet. Treinen een minuut vroeger Met ingang van 15 Mei zullen de treinen in plaats varx twee minuten slechts één minuut op het station Schiedam.'stilstaan. De verrektijden zowel in derïchtog Rotterdam als Den Haag, worden in verhand hier mee een minuut vervroegd. Medische dienst Van Zaterdag 3 uur tot Zondag 12 uur zal de Medische dienst wor den waargenomen door dr A. D, de Leeuw, Westvest 12, tel. €7623, dr. G. D. Maas, Nieuwe Haven 147, tel. 63067, dr F. Jungerïus, K.K. laan 269, tel. 67355. Geopend is apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johannes A., z. v. J, A. v. d. Berg en A. den Dikken; An dreas, z. v. A. H. Komvenhoven en S, J. Wesdorp; Cornelia J. Rf., d. v. W. B. L. Middendorp en J. M. G. L. Bosch; Adrianus, z. v. M. Homburg en N- J- Berkhout; Johanna F., d. v. P. J„ Feijen en M, J. B. v. Winger den; Reina, d. v. C. Koremans en P. Noordijk; Hélène B., d. v, J. H. v. Twïsk en H. Vermeulen; Antonius C., z v. A. C. Dalebout en H. Gac- zynska; Maria N.. d, v. R. v. Til en C. M. P. Noordijk; leveni. kind van P. v. d. Heiden en A. C W. v. Dijk. Geboren, Mei 1949: 12. Jan, z. van L. Wessel en C. C. Roelse; Maria M., d. van L. Wessel en C. C. Roelse: Hulbert H. M., d. van N. J. v d. Gcorbergh en G. Liefhebben II, leveni. kind van E. M. G. v. d. Burg en C, J, Lansbergen. OVERLEDEN; C. Romein, 84 j. YJSSERIJRER.TCHT SCHEVENINGEN Besomming loggers verse vis. Sch 50 met f 2690 Besomming Kustvissers. Sch 11 met f 1200. Sch 119 met f 60 Sch 165 met f 30, SI 31 met f 1220 31 36 met f 1100. SI 6 met f 130 S3 1G met f 110. Od 7 met f 60. Oü 3 met f SO. Od 2 met f 90, Od 5 met f 230. Od 21 met f 150. Od 9 met 330. Uk 234 met f 750, Br 14 met f 520. Th 1 met f 70. Th 42 met f 110. VIl 28 met f 740. Bh 4 met f 730 Vm 343 met f 65. Kw 205 met f 150. Kw 61 met f 100 22 gar- nalenboten met f 270 aan verse vis Notering verse vis van hedenmorgen: grote schol f 26.70, middelschol f 15 f ia. kleine schol f 5Kf 7. schar f 3.40 f 4 FEUILLETON Door M. Pardoe 58 „O, geld!" zei Dick minachtend. „Maak je daar nu heus geen zorgen over. Het voornaamste Is. dat jullie veilig en wel hier bent gekomen zonder te zijn opgepakt en ergens in de gevangenis gestopt of zo. De volgende hindernis is madame Dei- pierre. Daarna zullen we wel ver der zien" Bij het verlaten van het station te Montana zag Jill tot haar ver wondering dat ze in een stadje was terechtgekomen. Nog vreemder was het dat er voor de uitgang auto's stonden, en Dick stak z'n hand op en riep „taxi", alsof hij in Lon den was. „Een slee is veel leuker," zei hij, zich tot Juli wendend, maar we kunnen beter een taxi nemen, waqt daar kunnen We alle vijf mèt ba gage in." ,,'t Valt me eigenlijk tegen." zei Robin. „Ik had nooit gedacht dat je boven op een berg een "taxi kon vinden!" „Ja, ik vind ook dat auto's hier niet thuis horen," viel Jean hem bij, „maar ik denk dat 't komt doordat hier in de zomer een. weg loopt en dan willen de mensen hun. auto's meenemen. En als ze eenmaal hier zijn is 't feitelijk niet de moeite "waard om dan ook nog een slee aan te schaffen voor de winter. Zie je, «ls de echte sneeuwval eenmaal voorbij is, dan. sneeuwt het hier doorgaans in de winter niet langer dan twee dagen achter elkaar, met meestal \vekenlang prachtig weer ertussen. Houdt *t op met sneeuwen, dan zetten ze grote sneeuwploegen op de wegen, en als de auto's dan kettingen over hun achterbanden heen doen, kunnen ze heel goed rij- den. Als ze eenmaal vast komen te zitten is 't een heel gedoe, maar dat gebeurt niet dikwijls." „Ik kan er maar niet over uit dat er hier boven zoveel huizen z-yn," zei Jill, toen de auto zich m bewe ging bad gezet. ..Die berg leek zo steil, toen we naar boven reden, dat je je niet kunt voorstellen dat er ruimte genoeg is." „We bevinden ons hier op een groot, breed plateau," zei Jean. „Daardoor krijgen we ook zoveel zonneschijn," „Wat is dat?" vroeg Klets plotse ling en wees raar rechts. ..Dat is de Teteski. Nu werkt-ie natuurliik niet, maar overdag is er een eloctrische kabel, die nog hoger de berg op gaat. Je moet jezelf met een soort riem om je middel eraan vastmaken en dan word je met ski's en al "naar boven getrokken. Je moet er echter aardig bedreven in zijn voor je hier gebruik van maakt want je kunt er heel gemakkelijk afvallen." „Nu zijn we in Crans," zei Jean. ,,'t Ligt eigenlijk precies tegen Mon tana aan, maar bet heeft een eigen ijsbaan en bob run en zo. In Mon tana zijn een heleboel zieke men sen om te kuren, maar Crans is zui ver een piaats voor wintersport." Opeens maakte de auto een zwenking naar links, .en met een schuiver en geknars van bevroren sneeuw hield hij atil voor een groot huis. waarop een bord stond „Pen sion Soleil d'Or" Dick en Jean sprongen naar bui ten. De de Salis'en volgden enige graden kalmer. Jill pakte Robins arm. „Robin, ik ben zo bang," fluisterde ze. „Ik ook," zei Robin, doodsbe nauwd. „Zeg, maar we mogen het vooral niet laten merken." „Komen jullie?" riep Jean. Ze opende de deur 'naar de hall, ter wijl Dick met de taxi-chauffeur afrekende. Ze ging de anderen voor door een lichte en zeer zindelijke gang en opende, aan 't eind ervan, de gla zen deurep. Onmiddellijk klonk er lutd gelach en gepraat. „Bonjour, madame! Ik hoop dat u nog wat thee voor ons heeft." riep ze vrolijk in 't Frans. „De trein was flink over tijd en we hebben reuzen honger." „Ah, zijn jullie daar. mes enfants, hebben jullie prettige vacantie ge had?" Een grote, forse vrouw met een rond, vriendelijk lachend gezicht stond dp vanachter een kleins thee tafel en kwam naar hen toe. Ze boog zich over naar Jean en kuste haar. Eerst dan merkte ze Jill op, die Achter Jean stond, en vroeg, nog steeds in 't Frans: „Wie is dat vreemde meisje daar bij je?" Van Jill ging haar blik toen naar Robin en Klets, die in de deuropening stonden. „Lieve deugd, drie kin deren die ik niet ken! Waar is' je broer toch?" ,.Dick brengt de bagage naar de hall, madame, en dit zijn m'n nichtje en neven Jill. Bobby en Willy Fra- ser. Zij waren op weg naar Zuid- Frankrijk. madame, en 'chose épouvarriable' .(hier begon Klets plotseling gesmoord te lachen, en trachtte vervolgens net te doen als of hij hoestte) hun moeder werd in de trein ziek, stelt u voor, ma dame, ze heeft mazelen, dat ge beurde tussen Calais en Parijs." (Wordt vervolgd) Veertig jaar geleden kreeg de gemeentereiniging beschikking over de meest moderne installaties voor het ophalen van het kleine straatvuii. Houten karretjes op twee wielendie door twee of drie man werden bediend. Tot vandaag de dag reed. men er mee door de stad en hele maal up to date mochten ze dus niet meer heten, maar nu gaan ze dan toch verdwijnen om plaats te maken voor moderne karretjes, die ook een degelijker constructie hebben, voor de bediening waarvan éen man voldoende is. De directeur van de Gemeentereiniging, de heer Dekker, verbeterde een bestaande constructie uit Den Haag en dc eigen werkplaats vervaardigde een stalen buizen-constructiei die twee emmers draagt. Het ligt in de bedoeling 15 van deze nieuwe vuilniswagentjes aan te schaffen. NU onze krant op deze veer tiende Mei verschijnt, negen jaar na de schending van Rotter dam, nu moeten wij wel gedenken. Dat is niet zo gemakkelijk als het wel lijkt. Want al komen wij er elke dag langs, op onze tocht door het verdwenen hart van onze stad; al kan het soms opeens hevig schrijnen als wij aan bui tenlanders de schade van het teu- toons geweld tonen, wij zijn er toch eigenlijk alweer zodanig aan gewend, dat wij het érge niet meer duidelijk zien, omdat de puinverstuivingen plaats maakten voor plantsoentjes met jonge bo men en de bomkraters tot bouw putten werden gemaakt. En Nieuw Ro iter dam verrijst onweerhoud baar. Gedenken Is zwaar: het drukt ons neer. Daarom gedenken wij liever niet. Wij vluchten in verge telheid en wij rhebben vele midde len daartoe. Elk middel is goed, als het doel maar bereikt wordt: „niet aan denken". Zou daarom, het jenevergebruik (alleen al In ons land) vergeleken met 1939 verdubbeld zijn? Gedenken Is hard: het kneust onze ziel. Wij willen de vlag nog wel halfstok hijsen en de vlammen ontsteken voor het kruis van de gevallenen, als wij de pijn maar niet voelen van het brandend gemis. Gedenken is bitter: het maakt ons eenzaam. Juist omdat het leven „zijn rechten, hernam", juist omdat alleB weer „gewoon" door is gegaan, juist daarom is het ver lies zo groot en onherstelbaar. Omdat wij vrezen vust te lopen in onze gedachten; en wij lopen vast ook in onze vlucht, ook in on3 verbeten zoeken te vergeten, daarom gedenken wij liever niet. Maar het is 14 Mei en wij moeten. In „Het Verjaagde Water" be schrijft Den Doolaard een man op Walcheren, die zijn kinderen had zien omkomen en die sindsdien geen kind meer kan horen of zien, die zich verliezen wil in overdre ven veel en zwaar werk en te weinig slaap; en die in volslagen wanhoop eindigt. In de Bijbel staat een uitnodi ging, die nog niet ongeldig is ge worden, die een belofte Inhoudt van eeuwige hoop, leest u het slot maar van Mattheus elf. Jezus zegt: „Komt herwaarts tot Mij die vermoeid en belast zijtr en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht". Zo wordt het zwaar gedenken een. lichte last. Oberman. Aangekomen schepen 13 Mei HASTINGS New York Rimciman Mer- wehaven, st: CRONENBURGH, Casa blanca Muiier Waalhaven, erts; THE SEUS Triest Hudlg Veder Lekhaven, citroenen; STAD ALKMAAR Durban Ruys Lekhaven, st.; LIBERTY LEITH SSM Merwehaven, kolen; SETAS Huil Furnees Maashaven, ledig: HASEWINT Amsterdam Maashaven, ledig; BRAN- DARIS, Londen Maashaven. ledig; MECKLENBURG Harwich Hoek van EEMLAND, p. 13 Fintsterre n. A'dam. Holland 1 MAYMERE Treüeborg RXC hunkeren, VI a a rd.tr, gen; MERAK Goole Danico, Waalhaven, kolen* ORPHEUS Amsterdam Hudlg Veder Lekhaven St.FASCHOLL Nykjohmg Maurlts Dordrecht hout; LONGEAU Rouaan Worms Waalhaven, ledig; AMAZONE Amsterdam Fm ness Maashaven, ledig; ANTARTiC OCEAN Buenos Ayres Kuyper Dam Smeer le Kathaven, vlees. 14 Mei STEFANOS a Londen James Waal haven, ledig; BLUE BOY Amsterdam Mublo Wilton R'dam, ledig; BA- ItENDSZ Greifswaid Vermaas, Spoor- haven, kali; KATWIJK Stettin Erh. Dekkers 2e Kathaven. kolen; QUBENS- WORTH Thames Furness Waalhaven, le'.dig; Audacia Boston scheepv. Maas sluis. ledig; EXPRESS Havre Muller Parkhaven, t.DUKE OF YORK Har- Hoek van Holland; SKERING- HAM Harwich Hudfg Pieterg Lekhaven st; OLDAMBT Newcastle Damco Waal haven kolen. EMPIRE WANSBECK, Harwich Hoek an Holland; STARANGER, Bahrein Vtnke Pernis, olie; AGHIA ANASTA- SIA, Norfolk Ned. Zwitserse Waalha ven, kolen; British fame, Curacao Ommeren Perms, olio. Vertrokken schepen 13 Met ZWIJNDRECHT, GdyniaKONIN GIN EMMA. Harwich: GOLD HIND, til; KONINGIN JULIANA, Hull; HÓOGELAND, HullDENEB Hull; NYEOCA. Southampton; AVÉRDUK, New York via Antw.: ALLENSTEIN, Nordenham: JULIA MARY. Gdynia; VEENDAM, New York; RAPID, Parf]s via AntwerpenBORTWICK, Letth BORELLI Middlesüno; BREM, Lissa bon via Antwerpen; JOHANNA VELDE Torquay: HOOP OP ZEGEN, New Castle; DE RUYTER, BelfastAL- DERARAN, HelsingforsWARNIA, Gdynia; HOLLANDIA. Gothenburg; BOMMA, OsloORANJE, Hamburg GOLD GNOME, Hull; MAYS TAR, Lis sabon vla Antwerpen: NJORD, Belfast; DEPA. Antwerpen; ALGONQUIN VIC TORY New York; KAI7PO, Bagnoll LARK. BJyth; VIENNA, Harwich; DTJR- WARD, Grangemouth; SHEAF ARROW. Rouaan; ZWALUW, Noordzeee; DUKE OF ARDGYLL, Harwich. 14 Mel MAYMERE, GenuaPENDLETON, Rase Tunura; WEA MldJesbro; REIGER New Castle. Wind NNO, flauwe koelte, kalme zee bewolkt. TERG NI ER. St. Malo; FORT STAN- VIX, Palermo; HOEGH SELVERLIGHT, Philadelphia; ELB1NG- VIL Norrkoplng. Grote vaart ALFEERAT, 12 te Point Fortln (verb.): AVERDIJK. n. New York, 14 te Antwerpen; ATLAS, 12 v, Cadiz n. Lis sabon; ALMDIJK, p. 13 Scllly n. New Orleans; AMSTELSTAD14 te Antwer pen: AALSUM, thuis, 13 nam. te Aden: AARDUX, 14 v. "Noord-Amerika te A'dam; ALAMAK, 13 v. Narvik n. Ant werpen; ALHENA. p, 13 Finisterre n. R'dam; AMSTELDIEP, n. TJipandan. 13 op 200 mijl O.Z.O. v. Singapore; AN- NENKERK. thuis, 13 op 24C mijl W. v. Addu Atoll (Maladiven); ARKELDUJC. thuis, 13 te Antwerpen: ABBEDUK, 14 te Montevideo; ALDABI, ui tg,, p. 13 nam, St. Vincent c.v. n. Rio de Ja neiro; ALDEBARAN, n. R'dam, 13 op 500 mijl Z.O. v. Kaap Race: ALGORAB, Santos n. Rio de Janeiro: AL- FHACCA, 13 v. Santos n. Bahia; AM* STEELAND, thuis, 13 v. Las Pabnas; AMSTELVEEN, thuis, 13 te Suez: AL- BLASSERD1JK, p. 14 Bermuda's n. Vera Cruz; ALCYONE, 14 te Hampton Roads; ARNEDDK, 12 te Philadelphia; AXELDIJK, 12 v. Lake Charles m Houston: AND UK, 13 v. Mobile n. New Orleans. BALI, naar Suez en New York, p, 14 Port Soedan (Rode Zee); BLOEMFON TEIN. ui4g., 13 nam, v. Antwerpen n. Southampton; BAGAN. 13 te Macassar; BEVERWIJK. P. 13 Casquets n. Enge land; EOISSEVAIN, p. 14 Camodia Pomt n. Bangkok: BRITSUM, thuis, p. 1 Elba Cape (Rode Zee) n. Suez. COTTICA, 14 vm. v. West-Indie te A'dam; CELEBES, thuis, 14 te Djcddah; CERAM, p. 13 Mozambique n. Dar 'es Salaam; CAMPHUYS, 13 v. Sqrang n, Morotai, DEO DUcE, 12 v. Kopenhagen n. A'dam; DELF3HAVEN. 13 te Duala. EUTERPE, p.__13_Holtenau n, A'dam; CORD IAS. 12 te Bourgas; GROOTE- KERK, thuis, p. 13 Ouessant n, Ant werpen. HAARLEM, 13 v. Caliao n. A'dam. ITTERSUM. thuis, 14 vm. te Havre. JUPITER, p. 13 Gibraltar n. Beyrouth: JACOB CATS, 14 nam. te Antwerpen verw.; JAPARA (Lloyd), thuis. p. 13 Kaap Guardafui n. Suez; JAVA, 13 te Kohsichang. KAMERLINGH ONNES n R'dam 13 op 60 mijl N.W. v Hanstholm; KOTA AGOENG n Java 14 vm te Port Said; KELBBRGEN p 13 Algiers n Bagnoli; KERTOSONO 13 's avonds tc New York KOTA GEDE 14 te Batavia; KEXLEHA. VEN 13 v La3 F aim as n A'dam; KÖTA BAROE ultg. 34 te Port Said. LUNA 11 v Oporto n Gibraltar; LIM BURG 13 te KuweitLutterkerjc 13 v Kuweit n Khorramshar; LEERDAM 13 te Hampton Roads. MELAMPUS 11 v Soerabaja n Pa- lembang i MAASKERK uitg. 13 v Dover n Bordeaux; MAASHAVEN ultg. p 13 Ouessant n Las Palmas; MEERKERK uitg. p 14 Port Soedan (Rode Zee) n Aden MODJOKERTO p 13 nam. Malta n R'dam; MUIDERKERK 13 v Free town n Dakar. NIGERSTROOM 13 te Takoradt; NIEUW AMSTERDAM 13 nam. te New York, 25 te R'dam verw.; NESTOR 14 te Bremen; NUKERK thuis 13 aam. dwars van Walvisbaai. ODYSSEUS 13 te Barcelona; ORPHE US 13 v A'dam n Lissabon* OPHTR 13 bij Semarang; OVERUSEL ultg. p. 14 Kreta Port Said. POELAU LAUT 13 V Pulo Samboe n Batavia; PHRONTIS p 13 de Azoren n Alexandrië en Java. ROEPAT 10 te New Orleans; RONDO p 12 de Azoren n Port Said en Java. STRAAT SOENDA 12 v Osaka n.Na, goya; STHABO 12 V VlgO ÏL A'dam; SALATIGA n Karachi 13 op 300 mijl Oast v Point de Galle; SLAMAT 13 v Pladjoc n Macassar: SLOTERDIJK n Java 14 te Fenang; STAD ARNHEM p 13 Brunsbultel n. R'dam; STAD DOR DRECHT p 13 Kaap Sao 'Wneente n Lubeck; STENTOR n Piraeus 13 op 100 mij' Z. van Rhodos TASMAN 12 v Hongkong n Manilla; TJIBADAK 13 V Honghong n Amoy TITUS 11 te Mutzuna; TABINTA p 13 Kaap Race n R'dam; TALISSE p 13 nam. Straat Ormuz n Bombay; TA- WALI p 13 nam. Minikoy n Colombo en Java; TARAKAN 12 te Macassar; TJIPANAS 13 V Kaapstad n Durban; TJITJALENXA 14 te Soerabaja; TI BERIUS 13 v Trinidad n Mobile; TRI TON 13 te Paramaribo. WELTEVREDEN n New York 14 te FenangWINTERSWIJK p 13 de Azo ren n Cuba. I ZWIJNDRECHT 13 v R'dam n Gdy nia; ZEELAND thuis 13 V Djiddah n. Suez; ZEEAREND 13 bij Tobelo, Tankvaart ANTONtA, 11 te Singapore; AHMH,- LA, 20 Mei te A'dam gereed met dok. ken: ALDEGONDA. p. 13 de Anamba eilanden n. Bangkok. BARENDRECHT. p. 13 de Comoro Eilanden n. Lorenzo Marques. CHAMA, 18 Mei te Soerabaja gereed met dokken; CORILLA. 17 te Tampico verwacht, daarna Pemls; CORYDA, II v. La Plata n. Funta Cardon, Curasao en Berre; CLAVELLA, p. 14 Victoria Braz. n, Buenos Ayies. DORDRECHT, p. 13 de Bardsey eilan den n. Brake. ENA, p. 13/14 's nachts Ouessant, 15 te Pernis verw,; ETHEMA. 17 te Barton, verwacht, daarna Modewheel, Stanlow, Birkenhead en R'dam (lossen en dok- FRASCA. n. Curasao 13 of 300 myi N.O. van San Miguel. GADILA, p. 13 Beaehy Head n. Faha- MÜKENA, 13 v Pladjoe n. Miri; MIR- i, 17 Mel te Singapore gereed met dok ken; murena, li te pladjoe, daarna Pladjoe en Singapore. NEERLANDIA, 9 te Havre, OLEUM, 11 te Belfast, STANVAC FENDOPO. 11 v. Singapore Palembang. TIBIA, 18 te Vado verwacht, daarna Genua, Tripoli (Libanon) en Pernis; TANKHAVEN I, 13 v. Pladjoe n. Soera baja. WIELD RECHT, n. Kaapstad 1 op 330 mijl O.N.O. van Socotra. 15 Mel: Hoog water te Rotterdam: U tJJ 5.22 uur, 2e tij 18.55 uux. 16 Mei: Hoog water te Rotterdam le tij 7.10 uur, 2e tij 39.38 UUr. Z: een mijner kennissen mij geschreven heeft op 3 Februari jl, gelieve die mij p.o. te schrijven. E, CIEREMANS— v. d. BLOM Bosweg 81, Apeldoorn' gevraagd, van 83 uur. Mevr. v. d. MAAS B.K. Laan 142. ITHO, Schiedam, Lange Haven 35 VRAAGT VOOR DIRECT Bekendheid Frans, Duits, Engels strekt tot aanbeveling. Uitvoerige sollicitaties schriftelijk onder motto: soneelszaketi". „Per- HET POPPER HUIS 51HGEI. 1M PHILIPS ERRESeA. SINGEL 114-116, SCHIEDAM 2 luchtbanden prima kettïngwiel. Negen en zestig gulden. Glasplaten voor ronde ia- fels en theemeubelen. Glas in lood, verzilveren van verweerde spiegels en mo derniseren. Advies gratis, Van Loopik's Glas Industrie, Boterstraat 39, Tel. 68945. gevraagd, voor 4 ochtenden, Adres: Mevr. Ormel, Singel 76, Schiedam. Telef. 68250 Dames, draagt ons Joja rub- bercorset zonder baleinen met rugveter. Gemakkelijke betalingsconditie. Mevr. Maar en, Hoogstraat 117. Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan mijn. vrouw C. van 't Hoen Montijn, daar door mü niets wordt betaald. G. M. L. van 't Hoen, Nieuwstraat 45. Fototoestellen te koop gevr. Eventueel ruilen. Tevens re paratie. spoedig klaar. Het foto-adres: J". G. Willebrana, Rotterd.dijk 205, Kamer met pension gezocht voor 2 pers. in Schiedam. Br. met uitv. inlichtingen nr. 3 5262 bur. v. d. blad. Oude meubelen, zolderop- ruïmïngen, koop ik voor de hoogste prijzen. Ook buiten de stad. 't Verkoophuis, Kreupelstraat 6. Witterebedrijf Gebr. Kleij- heeg, Hoofdstraat 239, zend briefkaart of boodschap. Te lefoon 68353. HOOFDKANTOOR 'LANGE HAVEN 80 8 ij K A' N T O R E MLÉLI Er&T'R A A T 1 EN ST.,\ LIDUIN APLEIN 4 II sport, liefst ruilen voor Ford of Chevrolet, niet ouder dan '48. Te bevr. tel. 78583 R'dam; Op een bijkantoor van een der grote Bankinstellingen te Rotterdam kunnen onmiddellijk worden geplaatst Brieven met volledige gegevens omtrent opleiding en loopbaan onder No. 3553 bureau van dit blad. /eontt avow AANVANG 20.10 'J'JR OU Vl/JK □ANCING BAR RESTAURANT 20 MEI GALA OPENINGSBAL >P<>OGO❖OOOQOOOOOOO<>OOOQO<>000000<X>OQ, O De N.V. Koninklijke Paketvaaxt-Maatschappü vraagt voor spoedige uitzending naar Indonesië voor plaat sing bij de Technische Dienst te Batavia (WERKTUIGBOUWKUNDE) leeftijd 3035 jaar. S Schriftelijke sollicitaties met beschrijving van levens- Eoop en opleiding worden, vergezeld van een recente pasfoto, ingewacht bij de Afd, Personeel der KTÜ, s „Het Scheepvaarthuis", Amsterdam. O'OQOOOOOCC'OO'GOOOQOC'OOOC'QCOC'OOO'GOOOOOOc N.V. DE BEUKELAER DE JONG S HOUTHANDEL' OverschJeseweg Schiedam Telefoon 68679 vr. v. sp. indiensttreding: S.) VERTEGENWOORDIGER h) AANKOMEND KANTOORBEDIENDE C) MAGAZIJNHÜLP. Eigenh, geschr. uitv. soli. m. verm, a, bof a Pers. bezoek alleen na oproep. vraagt voor haar afdeling Boekhouding (inkoop) Leeftijd 20—25 jaar. Sollicitanten moeten in het bezit zijn van diplo ma boekhouden en minstens M.U.L.O. opleiding hebben genoten. Schriftelijke sollicitaties ta richten aan de Ferso- neelchef. J JONGKINDSTRAAT 23. ROTTERDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4