SUNLIGHT ZEEP |r# VlSSER&Xï OudeGeneveï? Vroom &Dreesmann ER IS VOLOP VOOR IEDEREEN! «fe ièfe> êks Sb Sb Schiedam Nieuwe Koffer-schrijfmachines HELM'S Kantoorinstailaiies KOERIERSTERS Zaterdag 14 Mei 1949 ENKELS MERKEN BEPERKT LEVERBAAR GROTE MACHINES m. 24-32-47 CM. WAGEN DE SAV. LOHRtANLAAN 38a, - TELEFOON 29254 ToxtielgrooLhancIel vraagt voor directe indienst treding EEN GEROUTINEERDE TELEFONISTE. Zij, die ai? zodanig werkzaam zijn geweest, genieten de voorkeur. Tevens i oft MEISJES voor lichte admini stratieve werkzaamheden. Leeft.. 17-20 jaar. Brieven met opgave van schoolopleiding, referen ties, verlangd salaris enz. onder No. 3152 aan Serv. Bur. BRATIN N.V., Nwe Binnenweg 175, Rotterdam. Officiële Publicatie UITREIKING BONKAARTEN EN TOESLAGKAARTEN VOOR A.S. EN JONGE MOEDERS. Vervolg ultreiksehema. (Voor bijzonderheden wordt verwezen, naar voorgaande publicaties) Maandag 16 Mei 1049 v.m. Stel t/m einde S n.m. T t/m Tol. Dinsdag 17 Mei 1949 v.m. Tom t/m Ved ttjn. Vee t/m Vel Woensdag 18 Mei 1949 v.m. Ver t/m Verm Donderdag 19 Mei 1949 v.m. Verrt t/m Ves n.na. Vet t/m Vlaam Vrijdag 20 Mei 1940 v.m. Vlaan t/m Vom n.m. Von t/m Vos Zaterdag 21 Mei 1949 v.m. Vosb t/m einde V. S 7J A-C125) Punaises, Z doosjes (T2 stuks) een kwartje. 4 elosctrolleit m. plankje 50 ct., stofblikken 19 ct„ mattenkloppers (rotting) 49 et. 't Keldertje, Paul Kru- gerstraat 120c. Dit zijn maar enkele grepen 1 Piano aangeboden, prijs 1 600. Kruissnartg, gereviseerd, met garantie. Fa. Wegman Jr.. Berg weg 76 b, R'dam-N. Opvouwb. kinderwagen ook als wandelwagen te gebruiker. Den Hartog. NobeUtraat 75. I15 woorden t g.— iedere 6 woorden rneei f Te koop gevraagd j Leentjcs .en Zn. kopen lood, koper., accu's,, -ijzer, lompen, enz, KT en gr. ojïr.,'wordt Joh. Brandstr. 23 Tel, inkoop van boeken op elk ge bied aan huis te ontbieden. Tel. 51530. - Koppe, Bergselaan 136a. Rot terdam vrapgt net gedragen herencostuums alle maten. Schrijft even. y Te koop aangeb. Bouwkaspolis, w.o. v.e.m. f 5000 gestort 430, Aantal punten 945. Wegens omstandigheden. Br- no. 3537 Parool. Te koop een groen zijden ja pon, m. 42—44. 's Avonds na 7 uur. Holshuyssen, v, Meyde- "s tra at 15 b. Kinderwagen, opvouwbaar. A. de Vos, Goereesestr. 113 b, R'dam-Z. Wit zijden bruidsjapon met sleepje cn lange sluier, maat 4244, f 05.Event, met schoenen, m. 38, 10.W, Korporaal, Buitenhoirtraat 37b Boorapparaat ter overname, merk Beltone Harmony. Prijs 215.— en tonokne, prijs 125, Adres: Kerst, v. d. Berge laan 43 a, v.m. HiUegersberg. Te koop opvouwb. wandelwa- gen en kind er commode, In goe de staat. Liefst na 6 uur. Rea ssert, Boezemsingel 69. Koopjes. Enige mooie haard- fauteuils, bljzetstaeltjes. go- thiek theemeubel, kloosterta fel, tegen zeer lage prijs. L. L, Xret, Midöerüioefstr. 2. Meubelmakerij ter overname aangeboden, met machine en géreedschappen. Br. no. 3539 Parool. Slaapkamerameublement, Hts- jumeaux, old-finish, t.e.a.b. Pastoriedljk 390, Pernis. Tel, tot 6 uur 73897, Te kocppracht pension-bedrijf (Horeca)rijke broodwinning. -Prijs 12.000. Br. no. 3495 van dit blad. 2 lappen donkerblauw laken, oen voorcostuum of Dames mantel een voor lang» jat, met voering enz. Grijze rijbroek, m. 52. D. W. de Vos, Putselaan 152 Aangeboden: Nest rasechte Sia mese katjes, pracht beestjes, 7 weken oud. zindelijk. J. J. van Haaren, Sonmanstraat 13, Blfl- dorp. Stofzuigers. Ruime keuze nieuwste modellen. Alle be kende merken w.o. Holland. Electro, Rubli, Waldorp. E£a, Protos enz." Langdurige gar an. tie. Betaling- desgewenst iï overleg. De Stofzuigerbeurs. Vierambachtsstraat 89. R'dam, tel. 37279. Speciale Protos ser- Schuiftafels f 38.50, salontafels f 42.50, leerclubs 79.50. haard, fauteuils f 39.50, rookfauteuils met dubbel verende kussens 76,~, De Meubelbeurs, Gro te Visserijstraat 8-10, Rotter dam. TeL 3B763. Wij helpen U met de schoon maak en leveren op gemakke lijke betaling alle soorten meubelen, bedden, gordijnen, vloerbedekking, opklapbedden enz. - Lage prijzen- v. Veen, Diergaardesingel 94. Schrijfmachine. Direct lever baar. Royal dubbel folio, Un derwood model 5 Olympfa kof ferschrijfmachine. Tel. 34981. R'dam. Tuinaarde, koalas, mest, turf molm en ophogingen. Fa. Wijn stekers. Schoonderloostraat 70. Tel. 3B539, R'dam. Apart Meubilair. Te koop: zeer fijne Engelse Rietsalon, be staande uit 2 gebeeldhouwde fauteuils met losse kussens, 3-zitsbank en wortelnoten ta fel 850.—, Gothïeke Eetkamer f 975.—. 2 Damesfauteuils f 125.per stuk. Luxueus ge capitonneerd bankstel ƒ975. "Wortelnoten commode f 350. dito porceleinkast 650.—, Fraai salonkarpet en gordijnen, Te zien van Zondag tot en met Woensdag, Villa Slamat Da- tang, Nieuwe Parklaan Den Haag. Tel. 55.16.80. Diverse merken stofzuigers v.a, 2.50 p.w. Wringers v.a. f 1.» p.w. Radio, rijwielen en Haar den en kachels, gasfornuizen, gashaarden, gascomforen, Sigg keukens compl. Condities in overleg met kaper. "Wink. Ael- brechtskade 145, b. d. Hooidrift Wf| leveren bedden, meubelen, radio's, stofzuigers, boven en onderkleding enz, op gem. be taling, H. J. Wtsmeyer, Ro bijnstraat 17 b. Lichte grijze mantel, zijde ge voerd 30,—, rode wollen jap., vleermuismouwen 25,iets aparts, m. 4042, z. p, Schie» kade 122a o.b. Eiken huiskamer, 2 fauteuils, 4 stoelen, dressoir, tafel, bala tum, 2 stel overgordijnen, ta felkleed, karpet. Tez. ƒ395 In old-fin. ƒ495.Book's "Woninginrichting, Goudserij- weg 3437. Dames I Ons „Bij*" Rubber- corset wordt U gaarne iedere dag door onze corsetière gede monstreerd.- Komt Tï zich ook eens overtuigen van de zeer vele voordelen. Corsettenfa- bnek „Victoria", Zwart Jan straat 98, R'dam', Hoogstraat' 143, Schiedam. Rijwielen, diverse merken en kleuren, geheel compleet be taling vanaf ƒ3.p.w. Jacob Catsstraat 50. TgL 82065. Kinderwagens, Engelse. Belgi sche en Holl. modellen. Alleen prima merken. Betaling vanaf 3 p.w. Jacob Catsstraat 50. Tel, 32065. Bedstellen, veren en kapok, opklapbedden. ledikanten, de kens etc. Betaling reeds vanaf 3.p.w. Jacob Catsstraat 50. Telefoon 82065. Gemakkelijke betaling, betere meubelen, billijke prijzen, 200 modelkamers, nieuw systeem Gesloten huis. Br. no. 228 Adv, Bur. J. Grtjseels Jr. Nwe Bin nenweg 168, Rotterdam. Geslepen glazen platen voor tafels .theemeubels, enz. Vlotte levering. E Zevenhuizon, glas- handel, Aelbrechtskolk 41 Tel. 30780. Radio-Stofzuigers. Waldorp- Erres-Philips 105.—, 785.—. Stofzuigers fS4.—ƒ2.50 p.w. Wringers 2.—, Meubelen gem. het. L. Voogt, Schlekade 122. TeL 42414. Voor al Uw in- en verkopen van nieuwe en gebruikte goe deren Veiling- en Verkooplo kaal, Jonker Fransstr. 24b. Tel 26315. Betere prijs, stand gelo en Mantels f 4JJ0, mantelpakjes f 4,90, avondjurken 7,90, jur ken 2,90, rokjes f 1,01), Koop jes halen. Grote partijen goed. Mevr. Strauss. Ie Middelland- straat 23 boven. Verkoop Za terdagmorgen 9 uur. Te koop ktnderledikantje en box. In zeer goede staat. K. v. d, Bergeiaan 34. Na 7 uur. H'berg. Electr. filmtoestel, licht mo torrijwiel, jongens- en meis jesrijwiel, lange lederen jek ker. Ook te ruilen. Huurman, Kerkhofstraat 20. Wapdelwagen 2 g.a.n. 2 A. F. Wiegel, Spiegelstraat 8. Dnitsc. herders. Pracht jonec herders v. particulier. 6 we ken. Geen kooplieden. Ook' Zondags te zien. Sonmanstraat 58 b Radio en Gramofoons Radio b.b. heeft luidsprekers v.a. 9.50. Alle typen lampen, onderdelen voor de amateur. Reclame bouwdoos 1.65. com pleet. 2e Rosestr. 34, R'daro.Z. halte HilIesluiB. Tei. 71803. Philips radio's vanaf 103,- uit voorraad leverbaar. Philips luidsprekers II,—, „Radio Oost", Goudserij weg 40. Tel. Te koop Phllipsradio één knops, lange en middengolf. Alleen toestel 75.De Koning, Her- Ia erstr. 3, Rotterdam Centrum, Te koop pracht koffergramo- foon, Italiaans merk. Na 6 uur Tel. 80322. Radio! Philips, Waldorp, Erres. Tevens stofzuigers. Desgewenst betaling in overleg. „Radio Soons", Schieweg 32. Tel. 48352 Auto's, Motoren en Rijwielen Te koop: Tandem zo nieuw. Burgers, ENK. 3535 van dit blad. zeilboot, model huig. Straatweg Muziekinstrumenten Te koop Alt Sax, merk Sax, prima instrument met koffer. M. v. Gent. De Manstraat 30a. Eiken piano aangeboden, eer ste klas fabrikaat, met garantie f §75,Tevens prima studie piano 1 225,H. Voogt, Berg weg 341. Te koop studieplano 100,—, Kleiweg.. 107b. H'berg. Te koop prima groot Aracrik, hulsorgel, ook geschikt voor zaal. Spoed! M. van 't Hof, Ommoordsestraat 83. Na 6 uur. Te koop een eloc. haw&Iian guitaar, merk Vox Humana, met versterker en microfoon, als nieuw of rullen voor strand huisje. H. C. Laroy, West Var- kenoordseweg 33, klein 22. Speed! Studiepiano en guitaar, Jonker Fransstraat -24bv.. Tel. 26615. Orgel of plano gevr. omschr, merk, reg.. prijs. Postbus Maassluis. Muziek. Accordeons v.a. f 135, Guitaren 45.Mandolines 32.50. Banjo's 43.—. Blok fluiten f 8.05, Gramofoonnaai- den, -rekjes, -platen. Slmonig, Beyerlandselaan 28. Tel. 71160, j Personeel gevraagd Meta&lslUpers, jongens gevr. Aanmelden „Galvanie", Mar» uixstraat 34. Gevraagd betrouwbare Ie be diende, met alles op de hoogte. Banketbakkerij J. H. Dane, Kleiweg 105. Tel. 42030. Voor huishouding betrouwbare hulp gevr. v. 90 uur. Wo.« middag vrij. Greoneveld. Ro sser Faassenstr. 17 a. of b. Tel. 36334. Auto's zonder chauffeur p. w., p. m. met stuurvergmü- mg. Tel. 33283. Slijterij Peeters, Advocaat v. d. Zwarte Kip? Wij bezorgen het by U a. huis. Scheepsömmer- manslaan 14, Tel. 2165222B94. Markiezen, automatische son- schermen. N. C. v. Ree. Berg weg 274b. Tel. 46358. Smyrnaklecd 2.70X3.75 m„ «en kleiner kleed. Perzisch kleedje, kussen en antieke doek. 's-Gravendijkwal 136a. 1 x bel len, bovenhuis. inwonenden! Trouwlustigen laat door ons een gootsteen met aanrecht plaatsen, slechts 42,50. Loodgfetersbedrtff I v. Eymeren en Zn., Zwart Jan straat 108. Tel. 43335. Wieg m, bedje c. gr. maat ged. baby uitzet, nieuw, jongens- colbertjasje, pLm. 14 J. Br. no. 3546 Par ooi.- Te klein gekocht nieuw kam- garen H.costuum, m, 48, _d. bruin, zonder punten. Leeuw, clingendaal 66. Behangen afgeslagen, 45 ct, rol. Vakkundig werk, 30-jarlge ervaring behangen, alleen met bijlevenng. Behang volgens winkelprijs. H. v. d. Boa, Schlnkelstr. 44 a. Salon. 4 pr. fauteuils, tafel m. glasplaat, salonkast (wortel- noten); event, met groot pracht partij, t.e.a.b. Tel. 48239. iets nieuws! Meubelmagatiin levert volgens geheel nieuw gemakkelijk betalingssysteem, pracht kwaliteit meubelen, bedden, dekens enz. Strikte geheimhouding. Br. no. 3545 van dit blad. Te koop aangeb.: 2 fauteuils, dressoir, - ronde tafel (alles eiken). Geldof» Haringpakker- straat 6b, Ter overname een goed be klante schoenmakerij met klei ne woning, goed bestaan, bil lijke prijs, te Rotterdam. Br na. 3555 bur. van dit blsd. Tweeling kinderwagen, blauw, z.g.a.n. Na 7 uur. C. Hoefnagel, van Oosterzeestraat 16a. j.g.st. Verf! Voor werkelijk een goede bus verf. merk Victorie, in 15 kleuren, naar J. van Katwijk'» verf- en glashandel, Broersveld 37, t/o Te koop: 2 clubfaut., 4 stoelen, salonkast, tafel, theetafel, vloerkleed, Schmltz, Bergselaan Wieg, geheel bekleed, met bedje, gehaakte cape. wggen- kussen en babypakjes, plm. 1 j., alles rose. H. J. WJllemse, Zwaerdecroonstr. 63, Ie et. n H. rijwielen, v.a. 108.25. bultonb, 3-80, binnenb, 1.35. Burgerr ENR, Simplex, Mng- neet, B.S.A. Grote voorraad, Vollebregt's 3 zaken, Zaagmo- lendrift 35. Math.dljk, hoek Malh.weg. Beyerlandselaan As-tël 1949, „Red Hunter", Kop. kl. 500 c.o. Zeer sportieve en snelle motor. Prima in orde, Wessels, Schermlaan 21. Engelse B.S.A. Tour-, Sport en Kinderrijwielen. Joh, de Groot. Nwe Binnenweg 438, Te lefoon 37646. Te koop „Opel" Vj tons geslo ten bestelwagen, 1930. wegens aanschaffing grotere. Stoom- wasserü v. Dorp. v/h, Karpe» stejjn, Bruynstraat 52—56, Tel, Te koop Humber 1943, Stafwa gen. Te bevragen: Glashandd, Math.dijk 287, Tel. 33544. Prijzenslag! De echte roest vrije bronzen gordijnrails, zo lang de voorraad strekt, com pleet 1,10 per M. Waterslang 90 ct. per M. Joh. "Wichert, Jonker Fmnsstraat 8. Tel. 24300. WU leveren weer costmuns, demi's, enkele pantalons, kam- garen maatcostuums. Kleding magazijn „Cheap", Hondtus- straat 2 (hoek Claes de Vrie- selaan). Te bereiken met lijn 8, 11, 14, 15 en 17. Ook Uw adres voor Herenmodes. Fins Houtboard 219 x 159 cm, v.a. f2.50 p.pl. Cartonboard 130 X 100 en 350 82 ƒ0" Joh. Groen, Korsnaarstr. 61 Eiken triplex v.a, ƒ4.—. E ken, Oeeume, Lïmbatriplex v.a. 2.25 p. mi Joh. Groen, Korenaarstr. 61, TeL 30893. Slijterij Feeterg, Prima cognac V.a. 3.90 per fles. Bols' Oude Genever. Scheepstimmermans laan 14. Tel. 21852—22894. Prima solide hulskamer, keu» kopkost en 1 p. opklopbed, eompl. Jonker Fransstr. 24b, Tel. 26815. Emallle emmers 2,89, zinken emmers 2,33, onaiUe po's emaille drlnkkruiken Trapleren, keukentafels, strijk- pJanken, mouwplankjes tegen, enze bekende lage prijzen plus 3 korting. Kleerhangers m. broeklat 6 v. 1,'t Keldertje. Kop en «choteïs ai et., ih^opot- ten i 2,49, bltterglaasjcs 30 ct., broodtrommels, extra zwaar, alle kleuren, emalllo gebrand j 6.50. 't Keldertje. DtQïïOlr te koop 130 cm, buikmodel, nieuw, moet weg 85.—, Winkelier» korting. J. Flooy, Meubelmakerij. Hoog- landstrnat 47. Billijk te koop: AJfa Roraeo 3934, model spart. Geheel gere viseerd. Ook genegen te ruilen voor luxe wagen. Tel. 31576. 300 Rijwielframes verbouwen, ver kleinen, reparorcri, richten, billijke prijs, vlotte afwerking, Gebr. v. Vlissingcn, v, <3, Foel- slraat 63. Tel, 5003Ö, Vaartuigen Tc koop i. xg. st. zijnde ster jol. geheel compleet met huik enz. Zeilklaar, J. do Man. Aelbrechtskade 14 b. Motorboot (plezier) met 4 glaappl. compl- inventaris cn xadio 50 p.k. motor anel 0 mifl. Br. no. 354B van dit biad. Vergr. B.M. Compleet, z.g.a.n, 2 jaar oud. .Te bevr. Drijver, Zaagmolenstraat 207 a. R dam. Tel. 40229. Spoed, Gevr. zelfst. huish. hulp v.d.d. of v.d.e.n. goed loon. Aanm, na 6 uur. Mevr. van Klaveren, Statenslngel 175a Mevr. Verhoef, Math,laan 440 vraagt een Linke hulp i, d. huishouding v.d.d. of v.d.e.n. kunn. koken, Flinke nette Jongen, voor ex peditie-fiets werk leeft. 15—17 j. Effika v. Sijn. Je Middel- landstraat 56. Gevraagd nette werkster, voor Donderdag of Vrijdag. Sche pers, Beukelsweg 27 a. Ook minder in het oog springende dingen ont breken nog in zo menige woning, want er ïijn nog altijd bijzonder schaarse artikelen. Maar wanneer U bij ons Uw meubelen komt uit zoeken, dan kunt U ons ook hierover raadplegen. Een bezoek loont bovendien altijd de moeite. Thans brengen wij als zeer bijzondere aan bieding -• ÏITTISK.AMTER, old finished Dressoir, ISO cm breed, met iepeowortcl deuren, uitschuirtafei met fraai bewerkte balpoten, 2 armstoelen en 4 stoelen met prima bekleding. Bijzonder voordelige prija WONINGINRICHTING NIEUWE BINNENWEG 290 (nabij Heemraadssitiqel) ROTTERDAM Gevr. winkeljuffrouw, 18—25 J., met vak bekend. Aanm. Maan- dagav. v. 89 u. Levensmidde- lenbedrijf Schippers, Mijnshe- renlaan 108, R'dam Zuid. Gevraagd. Doriogemakerslecr- Un£, bezit van einddiploma Jnstrumentenmaker, Ambachts school strekt tot aanbeveling. G. Kooynvans. gedipl. Horloge maker. Bergweg 228, Personeel aangeb. Moeder cn dochter b.z.a, kan toor schoon houden, liefst voor ochtend- cn avonduren. Br. letter B. Boekhandel, van Lcn- nepstraat 85a. Jongeman In bezit van f 3,000 zoekt verdienste, onversch, wat in bezit van rijbewijs A, Al leen serieuze aanbiedingen onder no. 3S30 bur. Wad. Gehuwd persoon, 36 jaar, zoekt verandering van beroep, liefst wmkel of filiaalhouder hp- trouwbaar en eerlijk. Midd.st. diploma. Br. no. 3552 bur. van dit blad. Zuidcr BruJdshuis verh. niou- wc sluiers, compl. Bruldstoil (lange sluier) voor f 30 Briudsd en av. japonnen zwarte herenkleding. Bontca pes Dordtse»aan 60 b. Telef. 79429. Woningrull Woning ruil voor Rotterdam en omstreken. Courant nan alle kiosken Kott. Zaken Bureau. Schonerbergerweg 58 Telefoon 51578 Woningruil Nijmegen. Aange boden vrg huis. 2 kamers cn suite, keuken, kelder, bijkeu ken, boven 3 slaapkamers, met trtr. w. Huur t 5 20 p.w. N, AarnoudM, Zichtstr. 7. Nijme gen. r Wie wil 2e etage, bev. 5 ka mers, veranda, enz., gelegen in Bergpolder. ruilen voor oen beneden- of vrg huisje, onver schillig waar. Br, no. 3541 van dit blad. Rullen ïc etage, v.t.a. en zij kamer m. gr. keuken on vnjc zolder, West, v. gr. ben .huis, onv. waar. Br. no. 22, Kiosk Delfshaven, Kleermaker, thuiswerker vraagt colberts, pantalons, maat of force. Br. no, 3554 bur. v, d. bl. Aangeb. vrij ben.huis of vrij bovenhuis (N,l. Gevr, vrij huis Biedt zich aan werkster voor de ochtenduren, voor Maandag, Woensdag, Vrijdag. Br, no, 3536 Parool, Te huur gevraagd Jong echtpaar met kind, vraagt te huur kamer met kookgele genheid. Noorderhavenkade 14b Jonkers. Gevraagd een zolders!aapkamer met Btookgelegenheid, in Zuid. Krnesen, Br. Hilledijk 257 b, Katendrecht. Zit-slaapkamer door net meis je, eten buitenshuis. Br. no. Kiosk Cl, de Vrteseiaan. Heer, ambtenaar, zoekt ongem, kamer met keuken of gebr. v. keuken. Br. no. 3527 Parool. Gevr. net meisje, die genegen is mee op reis te gaan. Goed loon. Adres: H. Bakker. Rups- baan Lunapark, Karei de Stou- teplem. Bijverdienste. Wte wil voor mij Duitse dictaten opnemen en ty pen tegen vergoeding. Er. no. 3526 Parool. Gevr. door 2 jonge mensen, van buiten, dus niet bekend te Rot terdam, die graag willen trou wen, ongemDUblleerde woon ruimte op goede stand, in be schaafds omgeving te R'dam. Br. no, 3520 Parool. (Z.). Br. no. 3544 Parool. Aangeb. in drn ilaag mod. zon nige le etage, 2 gr. kamers. kl kamertje. Gevr. in Rotter dam woning met 4 kamers. Br. Mevr. Gcrretscn, Nunspeetïaan 412 A, den Haag. Zonn. huis op de Dreef, m. 5 kamers. Gevr. zonnig huis in Vreewijk met 6 kamers plus bergruimte, Br. no. 24, Kiosk Randweg, Aangeb. bov.huis, pracht uit zicht Schic, 5 kamera in ruil voor hen h"is. Br. no 3534 bui van dit blad. Gevr. kl. winkelhuis voor kl. ben,huls, Centrum. Br. no. 3550 Parool, V acantleverblijven Zeist, Mevr. Heydonrljk, mers vrij Juni 4-14, Aug. 14-30, Kept, vrij; 5,— p.p. p.d. Prins Hendriklaan 3. Tel. 3692. Voor Uw vflcantie. Eenvoudig degelijk pension aangeboden, 5.pdpp. (Geen beroeps). Beumer, Zutphenscstraat Rijbewijs nodig? Voor goed onderricht Auto Rijschopl Pa lace. Rijd met nieuw materi aal. Sctued.ginge] 133. Telefoon 38312 directie C. Ellers. Spoc. cursus v. dames. A. N. W. B.-BondsautorljsclMioI „Eureka". Tel. 30617. Gedipl. instr. door dame of heer. J. Stalker. Aelbrechtskade 156 b. A.N.W.B. Bonds-auto-motor. rijschool Eversteyn, de oude vertrouwde school met de be kende gele leswagens Desgew. wordt u thuis gehaald en ge bracht. Violierstraat 32, Telef 7315(1 Henegouwerlnan 6. Tel. Bondsautorljschool D. van Roissum Rotterdamsedijk 164 Tel. 69990. Thans ook Hard draverstraat 43, Blijdorp, Ge dipl. instructeurs. Gevestigd sedert 1029. Acpoedeonlcs *5 p»r maand Stud eer gelegenheid. Prospectus verkrijgbaar. Centrale Muziek school, Spoorslngcl 71. In schrijving 10—10. Een soed adres voor autortjles ANW.B. Bonds autorijschool „Correct". J. Wuyts, Engelse- straat 47. Tel. 38233. Verloren Verloren bos sleutels, gaande tan Hoofdweg via Krniingvn mor Noodden i'Mb HoMe-lo W.ilerloostraat 134. Diversen Gewoon cn snetivitterd v. ouds bekend. Vakkundig personeel, Frijsopgarf zonder verpheh- tjng. v Oort. Voorhaven 32. Tel 32715. Reinigen zijden lampekappon, Binnen enige dagen als nieuw cuig Beker, Vlag gom anstr. Ha. tel. 80621, Alg. ontw. heer (kantoorbetr.l, midden. 80. wenst Inwoning op redelijke cond- bij besch. damej 137.'Apeldoorn, reet vrg.». maar niet oppervl, levensopv. f Hotter dam). Br. no.. 45, Boekh, C. A. van Spronsen, I Zee, ingericht voor zes per, Westzeedijk 21. non Voor Juni cn Sopt. Br. Zomerhuisje te Ouddorp aan Goede bassist en ukeleltste voor amateur Haw,band. Br. no, 69D7 Zaagmolenstraat 47. Werkster gevr., lx p.w. Aanm, Mevr, Gulgbrr, Oranjelaan 16b, Kral. Tol. 29702, Heer «11., 46 1.. zoekt Inwoning j AanKcb gen1. zjt- on riaapka- voor Zatorrfa». Zondae en £anBCh geul. voort, m, zeegezicht. Te bevr, voor zaterdag, Zondag Maandag, 18,— A J 17,50 per w„ kl. eenv. gez., tlefjt wed. Br, no. 3533 Paraol. Dame v. r»0 J., 2 ongein, kamers m. lwuken of gebr., op nette st, bi) nam» of heer v Br. no. 3951 bur. van dit blad. 's-Giavcneiykwal 31. R'rlnm. Pension „De Goudvink", Loc- ncoseweg 70, Beekbergen, heeft in Juni cn Sopt, nog kamers vrij. Gemeubileerd of met pen sion, Gevestigd fotobedrijf vraagt j K^crgezochh Heer. 30 j bb. Kamers vnj voor Pink- voor buitenwerk klembeeld e'kon f®'-. rookt spoedig ongem. zil-s!aajikliefst etr. w. event gestoff. of gemeub., m. of z. pens. Liefst op Zuid. Br. met prijs no. 3547 Parool. fotografen. Br. no. 3532 Parool. Een flink net meisje gevraagd van 84 v. d. hulshouding. H. Plcnger, Pleretstr. 20, melkzaak. Voor direct gevr. een winkel juffrouw, boven de 18 j. M. v. d. Jagt'E bakkerijen. Coudse- rijweg 133. Wegens huwelijk vorige, ge vraagd zelfstandig dienstmeisje v.d.e.n. bij' Dame alleen met kind. Aanmelden Vonk, Claes de Vrieaelaan 57a. Tel. 31767, Gevraagd: machlnestfkstnrs, hand werksters en halfwaa per- Bcr, Aanmelden: Vlietkade 7 en 's avonds. Harinck. Boreel- straat 23. MaatkleerreakarU vraagt band werksters, machincstlksters cn perser. Asnmeldcn,: T. Tuilel. Hondiusstraat 2 en 's avonds Claes da Vrieselaan 139. Ter overn. aangeb. 14 voete Jol, in z. g. st., m- prima tuig. Rij- nekc. Statenslngel 48c. Te koop 8 p,k, benzine boot» motor 2 eyl, 4 tact met aan gebouwde koppeling en water pomp a.n. Te bez. D. Reehorst, Duinstr. 4o. Krtmpen a. d, IJssaï. Tel. 480, Niet op Zon dag. H.H. kappers, Gevraagd een prima herenkapper. Goed loon. C. Molenaar, Dorpstraat 215, BleiswUk. Bouw- en Waterbouwkundig bureau De Ruytcr v. d. Graaf, Willemskade 20, zoekt Jong-te bediende, m. rijwiel. Enige kennis v, knutselen str. tot aanbgv. Voor direct gevraagd huishoud ster, goh, zelfstandig kunn. -werken. Tel. 73075. j Te huur aangeboden „Het Bruldshuis" verhuurt complete bruidstollcttm chi que avondjaponnen, witte en zilvervos-capes zWarte heren kleding. Tevens pqrceleLn giaswcrk enz Valk AicldJsitr. 7-1 b (bij do Middellmdstraat) Tel. 36310. Huisvesting voor alleenstaande Jongeren, inschrijving van. uw kamersVucanlie- <-n Knnl- pcorndrosacn besschikhaar: Maatschsppeitjk Advies- tn ïniicbtins»nhiiro«u Oostviykc Vleugel, 5 lat lor. D.P. Telefoon 29356. Aangeb. een gezellige zlt-slaap- kamer m. pension cn hulsel, verkeer. Br. no. 3S40 Parool, Chevrolet IH'W voor kurtc ot langere termun te huur aange boden. J. Stolker, Aelbrechts kade 159b. Telefoon 30017. Rot terdam. Gevraagd een nette kostganger met huiselijk verkeor. H. D. der Lee, Jacob Catsstraat Noord- Te huur aangeboden nieuwe luxe auto, Br, no, 1354 Adv. Bur. Betcke, 'a-Gravendijk- wal 95. drlklann 3, Zeist, Hen- Te midden bos en hel aange boden billijk pension (voor keur 4 A 6 personen, voor Juni cn vanaf 6 Aug. Brieven Bon- teweg 61, Nijverdal. Beekbergen. Ideaal liggende gemeub. waudhuisjes, veel comfort, vrij 28 Mei 4/6 en af 27 Aug. Groot panorama 28, Lel, 200. Pension. Gemeub. zit- en slaap kamer aangeb., str. water, met gebr. van keuken, dicht bn bos ctl heide, natuurbad, t 2.P d p. Pctronellawcg no. 5, Ren- Hu wel ijk Jongs weduwe, eigen home, wenst seriouse kennismaking reet nette Heer. Brieven liefst met foto 01 cwoord retour, no. K 30, Kiosk Bergsingol. Lessen Instituut Qrt voorheen Hcne- gomverlaan, Dicrgaardeslngel 03 opleiding Steno en typen Spoedcursussen privaat- cn cursuslesscn. Bands au to-motor rijschool E. de Groot. Gedipl, instructeur. Gratis theorie. Aelbrcehtïka- du 132, Tc). 39010—39701. Kunstgebit specialiste n. Ftnat- smg plastic gebit direct na PUnloos trekken (ook narcose). Event gemakkelijke betelms. Reparaties in enkele uren (dc tild nothg om goed te repare ren). Tandheelkundig InBti- tuut „Kraltngen", Prinses Ju- lianal.ian 6 Tel. 22352. Rotter dam. >Toh. li. Ever* voor bruiloften, toneel, dankavonden, ook bui len de stad uw populaire oudst bekende pianist of accordeo nist. Goede referenties Bel gisch es Ir. 30b. Tel, 311355, Rot, tord.nr. Uw huwelijk gefotografeerd in kerk en stadhuis is een blij vende herinnering voor geh. uw leven. Vraagt Inl. F oio „Tjlmo", Bergslngel 194 n. Tol. 46650. Wordt wakken Laat uw stoe len opnieuw overtrekken, re pareren door Joh. Bakker. Bergweg 162—164, Tel, 40153. Vraagt prijaopganf! Stofzuigers worden vakkundig geieperoerd in eigen werk plaats Wikkeiinrichtlng voor motoren. A. F. M Hazelzet. c V. Bergweg 201. Tel, 16942. Rechtneakcn, recherche. Infor. ma tie. echtscheiding; reques. ten enz. Bur. Succes, Roden- rij selaan 38b. Rotterdam. Tel. 49079. Gevestigd 3018. Kan tooi uren 9—20 uur. Mot_ of Houtworm verdelging, Mot-ccht prcpirerem rhem, reinigen van meubelen en »»i- plltcn Ook ter plnn1s.e Ne- eob", R'dam Tel. 4G182 Maak uw meubelen zelf. Ge draafde dressoir- theemeubel- cn tafelpoten. Eiken regel», triplex mcubelplaai. Hout handel J Waivis, Watticrstr. 9. Glas In lood, glasplaten, eins in7ct-en, spiegels modernise ren Glosverzekering Boozers'® G»ashandcl, Boezemstraat 99 Te! 26470, Cool««traat 53. Tel. 50532. Verhuizingen en mcubelver- voer van en naar eüc plaat sen legen zeer lage prijzen ,Tac. Middel hoek, Malh dilk 173. Tel. 34373 en Staten weg 5. C. Tel. 498S4. Uw matras slecht? Speciale reparatie-Inrichting. Bel evgn op tel. 22985. Gebr, Vermaat, Westzeedijk 39 'jo. v. Volien- liovcnstraat) Uw veren of kapokbed 3-de- lig maken, by vullen met Java- kapok 1 dag klaar. Vertrouwd en vakkundig adres. Bcdden- maeatijn c. mje», Hooidrlit 120. Tel. 34470. eet door stoffeerder! Over trekken. 2' fauteuils, 4 stoelen 40v met prima leer of stof. Molendiik. Boezemsingpl 43 (hoek Boezemstraat). Te vens Molendijk, Schoklandsc- straat 26. R'dam-Z. Tel. 25565. Rechtszaken van Dsiek. Ad viser Lid der NV.R.A., cana da at-deurwnarder. Boczemsin- gei 100, Veemarkt Rotterdam- - Tel, 20105. Beschaafd meisje zoekt dito vriendin, plm 23 jaar. Br. 61 Bur. Pleretstraat 94. Een likdoorn, eelt, eeltplt- tcn, ingegroeide nagels? wat het ook 21J. de komende weck krygt u nog een behandellog voor 95 ct. bij Bata. Gratia vootbehandcling bij aankoop van een abonnement. Bata af deling voetverzorging. R'dam Meent 122. "Beyerlandselaan 67, H'berg Kleiweg S3b. Voor reparation aan uw kle ding. Chem, wasserij en ver verij Jansen, Heemskerkstraat 2 Tel B094S- Fhperstraat 29— 3i Tei 26338: Ebon Haözerstr. 66 b SchiedamHoogstraat 15. Tel. 68278. Verchromen, - vernikkelen. - bronscn. Uw rijwiel, etalage artikelen enz. Ook voor grote partyen, Jacobusstraat 42. tei. 26465. New look ook voor uw haar. Vraagt onze nieuwste Bhort- vave permanent met olie cn rèmebehandetlng t 8.50. f 10. Maison. Femie, Math.wog 58, tel 31273. Woonhuis. Salons in Parijse stijl. Let op no. 38. Bespreek tijdig bij Bsta voor een reclame voetbehandeling VB 11 95 cl. gratis voetbchande- llng hij aankoop van een abon nement. Bata afdeling voet verzorging R'dam: Meent 122, Beyoeiandiataan 67. H'ber: Kleiweg 93 b. Markiezen kunnen door ons opnieuw worden overtrokken, keuzo uit diverse .kleuren. Concurrerende prijacn- Aan- bev. S. A. den Boer, Zeilma ker. Tel. 102. O.B.land. Reparatie aan uw haard is pas goed als de vakman het doet. Zwart Jan de vakman, Zwart- janstraat 43. Tel. 40457. Dordt- selaan 128. Tel. 78135. Afhalen en bezorgen. Laat uw hout machinaal klaar maken. kagen schaven» boren enz. Vlug en billijk. Touw slager Rosespoorstraat 6, Tel. 73809. Hcroni Heeft u stof? WU ma ken een modern coatuutn. Pri ma pasvorm; le kias coupe. Modehuis Maas. Ciacs de Vrie- sestraat 75, tel. 30415. Behang v.a. 48 ct. 88 ct. 60 ct enz. Pracht coJlecLu*. Behsn- gexjj-stoffeerder:.) G. Lubbers, Zoomstraat 8d. Tel. 46182, Rot terdam. Voordeligste adres voor vak kundig omlijsten van foto,'s, diploma's, schilderstukken enz. G. v. d. Linden. Paul Krugcr- straat 134. Schalk, Burgerstr. Tel. 74J66. N0U0 jongen., 20 J.. zoekt ricnü(l»), ongov. zelfde leeft., i bez. v. fiets. Liefst Z. Br. io (r). Kios1-: Wolph ixicht. Ook voor U nikkelen cn chro men van riju'lci-motoronder- drlcn, huish. artikelen. Boer Co., Ooateinde 20, R'dam. Net meisje zoekt nette vrien din, 23 3., Ned. Hcrv. Br. no, 15, Kiosk Av, Concordia. derstcentj<js. Reeds vennf f 25. Bel 25548 cn wij komen met tekeningen. Gebr, Avezaat, Eendrachtsweg 38. Zaterdag en Zondag gezellige pianomuziek bij Gerard's Cafe teria, Stal ionssingel 12 (bij BlljdorptunneJ). Uw matras slecht? Speciale reparatie-inrichting. Bol even op tel. 229B5, Gebr. Vermaat, Westzeedijk 30 (,t.o. V. Volïen- havenstraat).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7