De drastische prifsm/aghtg OPROEP ■Set VRIJ ENTREE LUNAPARK STEEHOUWER cloco,feéet. Ski êk êfc> $h VANAF HEDEN. BON KAREI DE STOUTEPLEIN VACANTIE „KINDERVREUGD" RADIO-INSTITUUT ffiSF fflfigiM' JONGSTE BEDIENDE (mnl.) Worstmaker NETTE HUISHOUDSTER een nette Catéimdiende mÊÊmmmmmÊmÊmmÈÊÊÊÊmmÊÊmm heeft het moderne reukloze afwasmiddel (tinnen het bereik van elke huisvrouw gebracht BEKWAME ELECTRO MONTEURS AANKOMEND BEDIENDE NET MEISJE Bankwerkers en Plaatwerkers TECHNISCH ADMINISTRATIEVE KRACHTEN (MNL.) Sb-Sé KOERIERSTERS Zaterdag 21 Mei 1949 ZATERDAGS EN ZONDAGS Geldig alleen op Zaterdag en Zondag Tegen inleve ring van deze bon reductie in reductie in. iedere attractie Strikt persoonlijk n VOOR KINDEREN" OP HET ten bate van het fonds ROTTERDAM - Graal Florisslr, ?4, Tel. 3452Ö' INSCHRIJTOTG voer dag. en avondcursussen, voor. K RADIOREPARATEUR (Dinloma VEV) RADIODETAILHANDELAAR RADIO-AMATEUR «Ujks&lomai aanvangende 5 Sept, a.s„ geopend. Aanmelding dagelyks aan de school. Beknopte prospectus gratis op aanvraag Salarissen Radiotelegrafist 125 586 gld. p m. (minima), benevens vrije kost en inwoning'aan boord. Maximum na 16 dienstjaren Pensioenre- geling. Aan de School is verbonden EEN VOLLEDIGE MULO B. DAG-OPLEIDING en een Aanvullings cursus voor MULO A. HOUDERS. GEVRAAGDS goed handschrift vereist. Br. met opg! leeft, en refer, c der no. 2051, Adv. Bur. Betcke, 's-Gravendijkwal 95 STOFZUIGER STUK? BEL OP 26845 Speciale reparatie-inrichting voor alle merken stofzuigers (Nieuwe en gebruikte stofzuigers uit voorraad leverbaar Condities desgewenst reeds vanaf 1.50 per week SrOFZÜIGERHUIS „OPPERT", schebkade X73 GEVRAAGD H. Lagendijk. Oranjeboom- straat 53. Tel. 72221. Gevraagd in gezin van 2 personen v.g.g.v. Lefèvre de Montig- nylaan 83 's av. na 7 uur. Voor spoedige indiensttre ding gevraagd op groot handelskantoor een. ervaren Factu riste Brieven onder no. 680 Advert. Bur. D. van Sijn Zonen. .Voorschoterlaan GEVRAAGD 3e klas staak. Met alle voorkomende werk zaamheden bekend. Prima getuigschriften. Brieven onder No. 3598 bur. van dit blad. _lLE KIOSKEN IN ROTTERDAM NEMEN KOERIERSTERS AAN. Per flink pak Wot doet iMI? IMl doe! vef en vuil spoorloos verdwf(nen,fn de cfwaitelf blijft geen vetrona na. IMi geeft aan zilver - «n aardewerk, glas, porselein er» emaftte een ichltferende glons. IMljli prachtig voor het zemen van Uw ramen. IMI lts voor het watten van bedrijfskleding onontbeerlijk..'' j IMt houdt Uw handen heerlijk soepel. IMI ii door zijn sterk geconcentreerde samenstelling, grote inhoud van het pak (300.gr.) en lage prijs hei meest voordelige afwes en reinigingsmiddel. N.V. Electr. Techn. In stallatie-Bedrijf en Han delsbureau v/h P BATENBURG te Rotterdam vraagt: Mondelinge - sollicitaties tussen. 9—12 uux of - 2—5 uur. Van Oldenbamevcltstr. 152. Schriftelijke sollici taties Postbus 90, R'&am. Ik nodig alle Rotterdammers uit, die gedocumenteerde klachten hebben over handelingen van de Gemeentelijke Dienst voor Volkshuisvesting, Sociale Afdeling, met be trekking tot de verdeling van woonruimten en die met mij van mening zijn, dat hiertegen actie gevoerd dient te worden, mij "hun adres bekend te maken per brief, te zenden onder no. 682 aan Adv. Bur, D. van Sijn en Zn., Voorschoterlaan 82, Rotterdam. Vermelding der feiten gelieve men achterwege te laten tot persoonlijk contact is gezocht. Een rechtzoekend Rotterdammer GEVRAAGD -OP SCHEEPVAARTKANTOOR bekend met expeditiewerkzaamheden. Ultv. 'soil, onder no. 3612 bureau van dit blad. gevr. voor hele dagen, zelfst kunn. werken en ko ken. Boven 20 jaar. Aantn. A, E. Geuten. Zwart Jan straat 53, winkel of 47a. Rotterdamfiche Plaatwerkindustrie „ROTTERDAM" Piekstreat 20 - Telefoon 71S8I vreagt Bekend met licht constructiewerk. f -N Industriële onderneming vraagt voor enkele van haar.technische afdelingen: Leeftijd 25—30 jaar. Zij. die reeds als zodanig rijn werkzaam geweest, genieten de voorkeur: Brieven roet uitvoerige inlichtingen omtrent op leiding, vroegere werkkringen enz. te richten onder no, 2250 Arc's Advertentiebedrijf N.V., Witte de Withstraat 86 a. Rotterdam -15 woorden 2.—, iedere 5 woorden meer 0;50 Te koop gevraagd j Gevraagd: Cocker spaniel, liefst wit-zwart, niet ouder dan 1/2 jaar, zindelijk- H. Ca- dee, Walchersestraat 66 a, Bot terdam-Zuid. Wie bezorgt tegen, vergoeding van f 2.50 vier paar stekel baarsjes (3 stekelt3ea) bij Vos, Westzeedijk 124 I. 2 fauteuils. 4 stoelen, dressoir met theemeubel, schuiftafel met kleed. 12 M2 balatum, comp], 205,—. MeubelmagazJJn Hoebe, Statenweg 208. Botter dam. Zuiver wollen, karpetten, heden ontvangen in verschillende ma ten 70,en na,—. Meubel- magazijn Hoebe, Statenweg 208, Rotterdam. Inkoop v«n boeken op elk ge bied aan huls te ontbieden. Tel. 51530. Te koop aangeb. J Schrijfmachine aangeb. gloed nieuwe kofferschrijfmachine. Boyal dubbel-folio en elee, telmachine. Jonkers, Haring- pakkerstr. 44. Tel. 34981, Vnorjaara-Aanbiedlng. Nieuwe Kinderwagens f 45,—, f 50.—, 55.en hoger. Fa. F. Flzer- man. Nwe. Binnenweg 11. Tel. 25506. Xinderwaecnkappen. overtrek ken, spuiten, bekleden, chro men. repareren enz. Prima materiaal. Zendt briefkaart. Tel. 24652. Wordt afgehaald. Fa. Bogert, Heer GiïUsstraat 3. (z|jstr. VlietlaanJ Oost. Eiken huiskamer, 2 fauteuils. 4 stoelen, dressoir. 2 stel over gordijnen, tafelkleed, karpet. Tez. 395.—. In old-fin. 435.-" Oiml-1» WrtHl„irinr Goudserlj- Mod. wandelwagen, - poppen- wandelwagentje, poppenwagen met kapje. Engelse kinderwa gen z.g.a.n, autoped op lucht banden en 3-wielig kinder fietsje. .Zaagmolenstr. 182. Mod. wandelwagen, poppen- wandelwagentje, poppenwagen met kapje. Engelse kinderwa gen, z.g,a.n. autoped op lucht banden. 3-wieïlg kinderfietsje, Zaagmolenstr. 182. Old-finish, 3 zlts-bhnk, 2 faut, f 350. 4 st 2 clubs, terra 1 145, r. taf. i 30.— kinderled, m, b. f 13.v. Hebberen, Boom- gaardstr. 36, kl. 2. Onthoud één ding! Lekker, lamsvlees haalt U alleen b. d.' speciale lamsslagertj Jacob de Vries, BeyerisndBelaan 143. Tel, 74630, Vanouds bekend. Uw woning heeft vernieuwing nodig? Geen bezwaar; wij le veren op gemakkelijke beta-- ling; meubelen, bedden, gor. öijnen, Vloerbedekking, op- klapbedden enz. Voordelige contantprijzen. v. Veen, Dier gaardesingel 94. Dames! Bij ons „Elja" Rubber- corset geen gebroken of uit stekende baleinen; is geheel elastisch, duurzaam en laag in prijs. Cocsettenfabrlek „Victo ria", Zwart Janstraat 98. Rot terdam; Hoogstraat 143, Schie dam. Weensch Modehuis, Talmastraat; 69, tel. 49124. eindpunt lijn 5, gesloten huis- Mantels en ja- ponnen nwe sortering mantels ontvangen, waarbij ook enige zwarte mantels. Verf nodig? Dan naar de Verf- bïon. De schud er uit 't Wes ten verkoopt van aliea 't bes- te. Volmarynstr. 85. Zeist. Mevr. Heydcnrijk. ka mers vrij Juni 4-14, Aug. 14-30. Sept. vrij 5.— p.p. p.d. "Prins Hendriklaan a. Tel. 3692. Diverse merken stofzuigers v.a. 2,50 p.w. Wringers v.a. f 1.- p.vj. Radio, rijwielen en Haar den en kachels, gasfornuizen, gashaarden, sascomfore" keukens compl. Condities In overleg met koper. Wink, Ael- brechtskade 135 b. d, Hooïdrift Te koop: 2 pers. eiken ledi kant. hutkoffer 93 X 53 X 58, strandtent. Lankhuyzen, Insu. lindestr. 95 b, Te koop: Old-üftish huiska mer, 2 haardfauteuils. boeken kast. E. M. Jaarsma Haard leeslaOip. Eén koop. SehieKaöe 125. Tet 44654, Te koop kindexledikantie, gro te maat. crème, als nieuw 25. Graaf Florisstraat 30b, Te koop prima eiken schrijf bureau en 8 m. vloerzeil, ge haakte bedsprei. Boogaard, WiUebrordusplein 24a. Tlp-top cigarettenpapier Rlz-ïa (beperkt). Grossierderlj „Luxe" Rookartikelen, Voorhaven, 28, Tel. 39330. Te koop voor meisje 3 4 j. 4.jurkjes., en zoroermanteltje als nieuw, nieuw groen wollen flamesvest, 2 kookkachels. Al les spotkoopje. Math.laan 177. Tandem, bankstel en. kinder wagen ia koop. Jacobusstraat 25b. Kinderledikant f 22.—, prima. Prins Hendriklaan 40 b (Noor- derelland). Eindpunt Bus B. Wij leveren bedden, meubelen radio's stofzuigers, boven en bijnstraat 17 b. Tuinaarde, koolas, mest. turf molm en ophogingen. Fa. Wijn stekers. Schoonderloostraat 70. Tel. 38539. R'dam. Schuiftafels f 38.50. salontafels 42.50. leerclubs 79.50, haard, fauteuils 39.50, rookfautouils met dubbel verende kussens 75.—. De Meubelbeurs, Gro te Visserijstraat 8-10, Rotter, dam. Tel. 38783. Pracht old-finish dressoir, armfaut.. 4 st, tafel, prima 5 d. bed, mooi wandelwagentje, band en trapnaaimaehlne, electr, Velo wasmach. Haan* stra, BlaemfontJJnatraat 38, Ook 17 kunt een eigen zomer huisje bezitten! Kamer. >2 slaapkamers, keuken (25 M2), 's Maandags-, 'a Woensdags- en Vrijdagsavonds van 79 uur geheel vrijblijvend inlichtingen over spaarsysteem voor zomer huisjes. N.V. Hecb, Vieram- bachtsstraat 59. Pension. Prachtig gelegen te midden van bos en hei. Gezel lige sfeer. Prima keuken, w. v. Wijk, Giamserweg 45, Auster- litz. Pension v.a. Pinksteren tot IB Juni, v. 31 Juli tot 15 Sept. 5,— p.d.p.p. Westcnenkerweg 27, Apeldoorn. Te huur Cu ra vaan wagen 4—6 pers., staande i. d. duinen. Ju ni, Juli, Sept, Br. no. 3614 bur. van,dit blad. Auto's, Motoren en Rijwielen Piano aangeboden. Duits fa brikaat, kruissnarig met ga rantie. Prijs f 650—. Fa. w. Wegman Jr.. Bergweg 76b, Rot terdam. Echtpaar vraagt echtpaar of 2 bridgers om te bridgen voor' ekelijkse avonden. Br. no. 631 bur. R'dam. Muziek. Accordeons v.a. 13E, Guitaren 45.—. Mandolines 32B0. Banjo's f 45.—Blok fluiten 855, Gramofocmnaal" den, «rekjes, -platen. Simonis, Beyerlandselaan 29. Tel. 71160. Gramofoonpiaten voor amuse ment. Bing Crosby. Andr. Sis ters. Ink" Spots. - Dick -Haymes Auto's zonder chauffeur met stuurversneïling '49 p.d. p.m. Tel 33293. BijiviclfraineB verbouwen, ver kleinen,. repareren, richten, billijke prijs, vlotte afwerking, Gebr, v, VliBBingen. v. d. Poel- str. 63. Tel 80039. Motorsupplies. earburateron- derd.. motorspaken, voorveren, motorzadeldckkert, uitlaatdem. pers. motorketting wielen, mo- torkabeis remvoerings, motor, veren, kleppen, geleiders, ac cu's. Villier Air,al Lucas Milles. Laagste prijzen, Oldenbame- veltstraat 134. D. en H. rijwielen v.a. 108.25. büitenb. 3.60, binnenb. f 1,35. Burgers. ENK.Simplex. Mag neet, B.S.A. Grote voorraad» VoHebrcgt's 3 zaken. Zaagmo- lendrlft 35. Math.dijk. hoek Math.weg. Beyerlandselaan 7-9. Tc koop aangeb. zo goed als nieuwe tandem. Gordelweg 59 A. Te koop motorrijwiel merk Aï- die, 12? c.g. of te ruilen voor zwaardere. E. C. Hollander, Sint Mariastraat 34a. Te koop een F.N. 350 c.c. Z.K. model „Zahara", motor en uit voering beslist In prima staat. Br. no: 3501. van dit.blad, Behangen afgeslagen 45 ot, p. rol. Vakkundig werk, 30-jarlge ervaring, behangen, alleen met biileverlng. Behang volgens winkelprijs. H. v. d. Schinkelstraat 44 a. Rijwielen, diverse merlïen en kleuren, geheel compleet, be taling vanaf 3.— p.w, Jacob Catsstraat 50. Tel. 82065. Kinderwagens. Engelse Belgi sche en Holl. modellen. Alleen prima merken. Betaling vanaf f 3.— p,w. Jacob Catsstraat 50. Tel. 82065. Bedsteden, veren en kapok, opklapbedden. ledikanten, de. kens etc. Betaling reeda vanaf 3.p.w, Jacob Catsstraat 50. Telefoon B2065, Eiken triplex v.a. 4.—. Ber ken, Occume. Limbatrlplwc v. a. 2Z5 p. m2. Joh. Groen, Korenaarstraat 61. Tel. 30B03. Fins houtboard 2X0 3c 150 cm v.a, 2,50 p. pl. Cartonboard 130 x 100 en 150 x 82 0.90. Joh. Groen Korenaarstraat 61. Geslepen glazen platen vobr tafels, theemeubels, enz. Vlotte levering. E. Zevenhuizen, glas- handel. Aeibrechtskolk 41. Tel, 30780. To^koa^wltte klnderw_agcn. _T. Crccusstr. 13, schle- Gemakkelijke betaling! Meu belen nodig? Wij leveren op zeer gem. betallngsconditiën, tegen lage prijzen als contant. Absolute geheimhouding ver zekerd. Br. no, 3624 bur. van dit blad. Ongekende lage prijzen, wollen en zijden stofjes, kamgaren enz. Gruno, Provenierssingel 30. Wegens omstandigheden aan geb., lieve hand, setter, alleen particulieren, Na 6 uur. Tjas- keriaan 88. Schlehroek, Mantels 4,90, Avondjurken 7,90, Jurken 2,90, Bokjes 4,90. Koopjes halen. Mevr, rauss, le Middellandstr, 22 wen. Verkoop Zaterdagmor gen 3 uur. stopen, B L. Pil» of Munch, f 3.53, aan huls bezorgd. Slij terij Peetere, Scheepstirnmer- manslaan 14, Tel. 21652-22884. Radlo-Stofzulgers. Waldorp- Erres-Phlllpa 105.—. f 7B5,— Stofzuigers f 84.2.50 p.w. Wringers 2.-. Meubelen, gem, bet. L, Voogt, Schiekade 122, Tel, 42414. Voorjaar soanble din*. Nieuwe kinderwagens 45,—, 56,—, 1 55,— en hoger. Fa. P. Elzer- man, NW. Binnenweg 11. Tel. 25806, Op wollen dekens 10% korting. Prima 2 pers. spiraal 32,50 dlvanbed j 28,90. Kom eens kij' ken bij Gruno, Provenierrsin- gei 30. Orl*. ballon-autopeds m. lucht banden en chroom-spatborden, verzwaarde uitvoering 28,75. zware kinderdriewielers slechts 17,50, Fa. Bob Janse, Zwart' janstraat 151. h. Bergweg. Personeel aangeb. Verpleeghulp i. rusthuis of bjj hulpbehoevende Heer of Da me, event gen. huish. werkz. te verr. Br. no. 1101 Kiosk EendrachtSWeg, Biedt zich aan, dienstbode d. en n. in Rotterdam. Br. n 73 Kiosk Dclfshaven. Te huur gevrftafld Beshst nette jonged. zoekt ge- meubiieerd zit-slaapkumertje, liefst Zutd. Br', no. 44 Kiosk Randweg. Gevraagd, ongemeub, 7it-sl«a.p- kamer met kookgelegenheid. Liefst Noorden. Br. letter L, Bergpolderplein. S, H'Berg. Ser. kunstschilder m. trouw plannen, zoekt ongem. woon ruimte en (of) atelierruimte. Br. no. 3616 bur. van dit blad of tel. 74022. Jongeman. 28 J, zoekt gestöff. kamer m. gebr. v. 1 douchecel, event, m. pens.. Br. no. 3622 bur. van dit blad- Manlijk persoon biedt zich aan voor metsel, timmer of schil derwerk. Br. no. 3611 bui, dit blad. Beslist r.et "wasje gevr. van klein gezin. Br. of adres onder no. 3620 bur. van dit blad. Jongedame, 3 j. H.8.S., dip!, steno-typiste, huishoudschool 20ekt werk voor de avonduren. Br. letter R. -Boekh. Sacré, Oudedijk 157. Personeel gevraagd Meisjes en jongens v.a. 15 j. gevr. voor bakkerij werkzaam.- heden. Aanm. Gebr. v. Döom, Schulpweg 12. Gezin van 2 pers., hu lp in de hulsh., v.g.g.v. Modern huis, prettige werkkring, goed loon. Aanmelden na 7 -uur: Honln- gordljk 37 b/ Ie etage, Dame vraagt rustige kamer m kookgelegenheid, liefst Hille- gersberg- Br. K, 40 Kiosk Berg- singel Heer b.b.h.h. zoekt voor direct eenv. gerneub. vrije ztt-sl.ka- mer met of met ged. pension. Br. ondcr .no. 5718 Ree). Adv. Bur. v. d. Weg, Nwe Binnen weg 426b. R'dam. Werkman zoekt net kosthuis omtrek Kcnegouwerlaan. Of Zuid. liefst bij wed. of gesch. vrouw. Brieven aan de Boeken- beurs, ie Middellandstraat 23, onder no. 9779. Tc koop: zeilbootje 4 m. vaar- Beschaafde jonged., 23 Jr. P.G. - vl. versch.. z.k.m. nette jon- getn., eerlijk hartelijk kar. 26- 36 jr, goede pos. of rijkspos. Br. m. foto (w. op erew. ret.) no. 3802 bür. van dit blad. Te koop complete zellcano we- gens dienst. Spotkoopje. W. F, der Belj), Schoolstraat. 12, Schiebroek, Prima eiken motorboot met z,g.a.n, 1 cyl. motor met keerk. Gordelweg 59a. staat "verkerende vèrkfeinde B.M., voorzien van prima, tour- tuig. Te bezichtigen na -af spraak telefoon 34985, na zes uur 31748. PersUnstraat' 19. WoningruN Gevr. te R'dam parterre Wo- ning min,. 5 kamers, keuken, badkamer, of douche, huur tot f 500.aangeb. woning te Groningen, Utrecht. Hengelo, Den Haag. Arnhem, Zwolle er meerdere plaatsen. Br. J. Bar» tels, Petrus Cnmperslngel 199» Groningen. Wrtningrull voor Rotterdam en omstreken, Courant aan alle kiosken. Rott. Zaken Bureau. Schonerbergerwfeg 58, Telefoon 51578, Ruilen, Zonnige Ie etage f 28- p. m. bij Lisplein. voor bene denhuis, liefst -randgemeente.' Br. no. 3608 bur. van dit blad. Vrijgezel zoekt kennismaking met alleenstaande burgervrouw zonder kinderen. Br. J.R, 60 Kiosk Jonker Fransstraat. Verloren Dames, UW hoed vervormen, kost f 2.50 bij J. Zijderlaan, verplaatst naar Zwaanshals 357, Over Noordplein.. Verhuizingen en meubelver- voer van en naar alle plaat sen tegen zeer lage prijzen. Jac. Mtdüelhoek. Math.-dijk 173. Tel. 34373 en Slatcnweg 5 C. Tel. 49894, Verloren roodbr. led. tas, ïnh, etui m. concertflult, merk .JKoffinger", gaande Arenathea ter, Tivoli West, Spoorsingel. T.b.t-b. Stiphout, fluitist Arena, Woensdag 13 Mei, tussen 3 «n 4 uur. op weg v. Oostmaaslaan naar Beursstation, rood ie de ren Damestas, inh. Souvenirs, foto's tcxtiolkaart cn 100.— t.h.b.t.b, H. Agnes. Oostmaas laan 45. Tel. 22372. Lessen Instituut Ort voorheen Hone. gouwerïaon, Diergaardesingel 93. Opleiding Steno en Typen 3.—. p. mnd. Spoedcursus. Privaat, en cursuslessen. Jong echtpaar zoekt kamer(s) of slaapet. met keuken of ruimte waar keuken te maken Br. no. 3603 van - dit blad. Te huur aangeboden Huisvesting voot alleenstaande jongeren, inschrijving van uw kamersi; Vacantie- en Kam- peeredros»er. beschikbaar: Maatschappelijk Advies- on Inlichtingenbureau Oostelijke Vleugel. Station D.F. Telefoon 28356. Smyrna kleed 2.70X3.75, een kleiner kleed, Perzisch kleedje, kussen en antieke doek. 's-Gra- ven dij kwal 136a, 1 X bellen bovJhuis. Witte bruidsjapon, zeer apart, mod. lange sleep, kroon, 2 m. sluier," tasje, maatw., m. 42 44.. Gtoeneweg, Larabertweg 32 (O,). G&at U ïnet vacantie, neemt dan meet roomboter zandge- bakjes voor 32 ct„ gember pertaees 18 ct„ echte amandel- broodjes 15 et., beate eierkoe* ken 6 ct. Verdèr vele artikelen voor uw uitstapjes. Komt naar bakkerij D. Koppenol, 's-Gra> venweg 54, Wij bezorgen gaar ne by U thuis. Tel. 22051. Bent U gezellig thuis? "WU heb ben fijne boterkoekjes eft een grote sortering Blagxoomgebak, Verder fantasie-marsepein ban ket en crème assortimenten om te smullen. Bakkerij D, Kop-, persol, 'e-Gravenweg 54. Tel 22051. Vacantieverblfjven Driebergen, Pension aangebo den bij de bossen f 4.50 p. dag n.p. weiman, Trasy 220. Aangeb, gem. zit- mer met vrije keuken te Zand- voort tn, zeegezicht. Te bevr, 's Gravendijkwal 31, Vacontie Doom, Te huur J zltk: en 2 slsapk. Vrije keuken. H. Bezemer, Gooier "Wetering Te koop s umbo am BOO cc., kk„ prachtmachine 700,—, Tennis sen, Lange Hllleweg 213, R'dam zuid,. Te koop Ucht motorrijwiel J.L.O., voetschskeling 185, Herenrljwlel m. verl, 35.—, autoped 15,Oranjeboomstr. 216. Te). 74907. BnicK 7-pers." te huur aangeb. p.u. p.d. p.w. Te bevr. RUssl- scbestraat 4a, 2d et„ tel. 2Ö654. Radio en Gramofoons Ho B.B. heeft lüldsprek 6^0. Alle typon lamp ...ierdelen voor de amate Reciame bouwdoos f 1.66. ca pleet. 2e Rosestr. 34. R'dam halte HlIIesluis. Tel. 71B03. behandelen, Br, no. 1 van dit blad. Nette verkoopster gevraagd ln lampekappeftzaak. bekend met het vftk, v.g.g.v. Br, no. 3618 bur, van dit blad. Gevraagd, betrouwbare flinke hulp, buishouding v. hele da gen, Br, no. 3823 bur. van dit blad. Dagmeisje gevr. van 8—5 uur. Zaterdagsmiddags en Zondags vrij. Mevr, Halk. Claee de Vrie- selaan 28 b. Net meisje gevr., 17—18 jaar v. 9—3 uur. voor licht huishoude lijk Werk. Aenm. v, 11—12 of 8—0 uur. Been, Math.laan 177. Gevr. voor direct bekwaam kapster, A, v. Waardervbcrg, Veellugtstraat 30 btj Burg, Met- neszplcln. Tel- 30950. Zulder Bruidshuls verh, nlcu we sluiers, Compl. Bruldatoll. (lanee riuier) voor 30.—. Bruldsd. en av. japonnen, zwarte herenkleding. Bontca- Dordtselaan 60 b. Telef. „Het Bruid shttls" verhuurt complete brUldstoltetten chi- que avondjaponnen, witte cn zilvervos-capes zwarte heren kleding. Tevens porcelein Pension v. Heer op leeft., gé- zclllge kamer, aüeerf inwonen de. socde st. Tol, 36452. Br. no. 3613 bur. vars dit blad. Aangeb. voor direct. grote kamer mot pension. Tel, 31473, Gcm. zijkamer aangeboden voor heer b.b.h.h, Bintkolsweg, Br. no. 5190 Kiosk Math. brug. Radio! Philips, Waldorp, Erre« Tevens stofzuigers. Desgewenst betaling ln overleg, „Radio Soona". Scbleweg 32. Tel, 48352, Philips radio's 106,—, 195,—, 210,—, f 280,—. Uit voorraad leverbaar. Radio Oost, Goudse- rijweg 40. Tel, 24043. Muziekinstrumenten MUzlek. Accordeons v.a. f 15B. Guitaren 45.—. Mandolines f 32.50. Banjo's 45—, Blok- ilulten f 3,95, Gramofoonnaal. orgel or plano gevr, clnschr. merk. reg., prijs. Postbus 0, Maassluis Gevr. door particulier, een in z. b. st. z. piano. Br. met merk en prüs, onder no. 3510 bur. dit bud. Wie wil, door huls aan huls verkoop van betere, gewilde verbrutksastlkclc-n. ecu goed bcstaau verwerven? AlJeonver- koop voor een bepaald gebied. Br, aan H. de Vries, Valke straat 6. Amersfoort. Kapster gevr. Nette aank. kap ster en le kapster met het ge hele vak bekend (ongehuwd), Aanm. tof "s avonds 10.30 uur. Blijöoro. Noorderhavenkade 15, Una me" Beyerlandselaan 2B, E'dnm-Zuid. Kamer, zijkamer, badkamer, voor echtpaar zender kin deren, middelbare leeftijd (W.l, Br. no. 3627 btir. v, d. bl. Not meisje gevr. by dame al leen, zeifst. kunn. werken,, v. 8—4 uur, v.g.g.v., niet Jonger dan 21 j. Mevr, Bosman, Ben- tlncklfum 65b. Aanmelden na 6 uur. Gevr, net persoon voor verkoop van ijs op straat. Oranjeboom- straat 253. Jongste bediende, mnl.. voor eerstbcglnnend kantoorwerk gevraagd. Fcrsöonlijke aanbie ding R.E.o,. Heonhaadssingel ISO, beneden. Plaswück (Paviljoen, C.N.A. Looslaan 0, H'berg, vraagt voor Zon- en Feestdagen ert vacan- tles nette Juffrouw voor fjsver- koop. Te huur gem. kamer V. 1 of 2 heren met volledig pension. Zuldmeer, Grote Vlssèrljsti^ 82. Keurig gdmeubileerde rit- en slaapkamer met serre; prima pension, voor 1 of 2 Horon. Ra dio, douche, telefoon aanwezig. Voor direct of I Juni. West Kmiakado 2£>«. Tel. 37S8G. j Vaartuigen Wij verhuren zelljachtjes, ca- no's, roei- cn Visbaten. Jacht werf „Wibo", KralingseplB». laan 141, R'dam.-O. - Te koop zellhoot, eano's cn roelboton, Tevens cnlgc ge bruikte roeiboten. Jachtwerf ..Wibo". 'Krallngsa Piaslaan 141, It'dom-O, Aangeboden vergr. B.M. l jaar oud luxe schip, compleet. Jachtwerf Tcrhregge. Horgfê Verlaat 28. HUlcgersberg, Te huur gevr," motorhootje of motorsloep v, 24 Juli tot l Aug. Prljsopg. onder M. Bur. Polderlaan 24, Ccvraagd voor groot \tIJ bo- i-en of 2e et. minsten» 5 ka mers, voor vrij huisje. Witte- dorp. Bomstr. 12. onkosten worden vergoed West of Schle. dam. IVonlngruil A'dam R'dam. Aangeb. in A'dam-Z., 4 k., keuk., douche, gr. tuin en ach. Gevr. soortgel, woning, liefst Zuid. Br. no. 3817 bur. van dit blad. le et. Jczephstraat. bev. keu- kenkamer, tunenkamer er. voorkamer plus zolder, R.D. huur 4,75 voor benedenhuis met R.D. iets hogere huur (Geen Zuid). Br. no, 3507 bur, van dit blad. Vrljo boven won. Visardinpen f 4.35. Gevr, woning Pernis. Rhoon o£ Hoogvliet. Br. of inl. v, d, Ster, Com. Houtmanstraat 5, Vla ar dingen. Werkplaats met bergruimte 120 Mi, in ruil aangeboden voor werkplaats plm. ?0 Mi. Br. bur. van dit blad, Woonruimte beschikbaar, best. uit vrye zonn, sJaap-et., 3 ka mers en badkamer, ln ruil voor woonruimte te Groningen of directe omgeving, D. Stasse, Noorderhavenkade 88b. phen—utrecht. Rechtstreeks of mcerhoeksruil. Aanfieb. ruime woning oö nette sland.' bev.: kamers en suite en 4 sln.k,, keuken, kelder tuin met schuur «ti er. vljcrlng. Gevr. notie woning te Utrecht met minstens 4 kamers. Adres: wo ning Pagomatestr, 10. te Zut- Phen, Correspondentieadres: Ecndstrnst 8 te Utrecht. Aangeb. een vrij mod. ben.h. jn. 3 k. Ih Zuid fn ruil v. ge deelte V. woning 2 k. en keu ken, waar geen huurmaehti- ging v. nodig is. Br. no. bur. Van dit blad. Aanfleb, le tft,, Savornin Loh- manlaim, bev, 5 R„ keuken, badk.. berghok, 2 Veranda's, rad dietr. en telef. Huurpriia 34.—, voor mod. bcn.huis 3 k., kelder. Uiln. Huur tot 49,—Geen West, Zuid of Oost. Br. no. 3821 bur. dit blad. Ruilen. Ned. echtp, wil nilma lc ct. 1 C.— voor lage ie et, belet, of benb, tot f 30.—, liefst nlcuwb. Br. no, 3607 van dit bl, Ruilen Ruilen, Mooi Queen Anne buf-j iel voor gardorobeknst, 's Av. Bakker. Schlebrocksclaan 16 b. Huwelijk Nette heer'door studie weinig vrije tijd zoekt langs deze on sympathieke weg kcnnlsmakiu* »t «et en beschaafd meisje Jaar. Brieven eventueel foto (absoluut retour) no. 720 Bur. Hillevliet 7. Pianoles f 5.per maand. Studeergelegenheid. Piano's in huut of' huurkoop. Inschrij ving 10—10. Centrale Muziek school Spoorsingel 71. Accordeon les f 5.per maand. Studeergele genb eiö. Prospec tus verkrijgbaar. Centrale Mu ziekschool. Spoorsingel 71, In. schrijving 10—>10. Wlsk. mech. rtBtk. «lectro. door erv.' leraar. Opl, Kl, KB. T.H. H.B.S. - Gymn. Br. 3869 van dit Mod. Nederlands cn Moderne talen. Handelscorr. Conversatie. Pri vaatles f 9.— per maand. Tul- Une,. Mljnshercnlaan 174 a. Tel. 74861. Markiezen kunnen door ons opnieuw worden overtrokken, keuze uit diverse sleuren. Concurrerende prijzen. Aan- bev, S. A. don Boer. Zeilma ker. Tel. 102. O.B.land, Rijbewijs nodig? Voor good onderricht Auto Rijschool Pa lace, Rijd met nieuw mater! ra], Schled,singel 133. Tolefoon 38312 directie C. Eilers. Spec, cursus v, dames. A. N. W. B.-BondSAUtoriJiichool „Eureka". Tel. 39G17. Gedipt. Instr. door dame of heer. S, Stalker. Aelbrechtskadc ]5S b. Knnstgebltspccialistcn. Plaat sing plastic gebit direct na otjnlooa trekkpn. ook narcose. Event, fitmakkelllke betaling. Reparaties In enkele uren (de tijd nodig om goed te repare ren Tandheelkundig Insti tuut ..Kralingen", Prinses "ju- Utmriaan C, Tel. 22152. Rotter dam. Een goed adres voor avitorijles A.N.W.B. Bonds autorijschool „Correct". J. Wuyts. Engel! stxant 47, Tel. 38233. A.N.W.B. Bonds-autó-mOtor- rijschool Everstcyn, De oude vertrouwde school met de he- kende gele leswagcns. Desgew. wordt u thuis gehaaid on ge bracht. Violierttr. 32. Telefoon 73tso. HonegouwerJaan 6. Bondsaut.orljuehool van Ros- sun, Rotlcrdamsedijk 164. Tel, 69990. Thans ook Harddt.iver- sfraai. 43. Blijdrtl'p. Gedlpl, in structeurs. Gevestigd sedert 1929, Bonds auto-mötorrijschool de Groot. Gedipl. instructeur Gratis theorie. Aelbrechtska :t2 Tul, 311619 -39701. Diversen Voor goed ichllflerwerk naar A. M. Wouters. Bergweg 132. 42053. Direct door atoffcerdcr! Over trekken, 2 fauteuils. 4 stoelen, v.a, f 40.— met prima leer oi stof. Molendijk, Eoezemsinge] (heek Boeiemstfaat), To« Molendijk, Schok tandse- straat 26. R'dam-Z. Tci. 25566. Rechtszaken, recherche Infor matie, echtscheiding, reques. ton enz. Bur, Succes. Rodcn- rijsclaan R8 b. Rotterdam Tel. 4907P, Gevestigd 1818. Kan tooruren n~20 uur. Nylon kovijen. reparatie over morgen keurig gereed. Alles in textiel. Ntggelie, Crcoswtjkso* -eg 163. New ïook ook voor Uw haar Vraagt onze niwwste short- wnvc permanent mot olie cn crèmobehandeilng 8.50. f 10,- Maiaon Femie, Math.wee 83, Tel. 31273. Woonhuis, Salons ln Har ij jo fitJjl. Let op no, 58 Mzak uw meubelen zelf. Ge draaide dressoir-, theemeubel. ert tafelpoter,. Eiken regels; triplex, meubelplaat. Bont handel J. Walvis, Wattiers'.r. 9. Glas in lood, glasplaten. gJss Inzetten,, spiegels •noderatse- rerv, Glasverzekering Roozen's Glashar.del. Boezemstraat 99. Tel. 26470. Coalaestraat 53, Tel.- 50332. Uw veren of kapokbed 3-fle- ]ig maken, bijvullen met Javs- kapoi; 1 dag klaar. VarrrbdWd cn vakkundig adres, Bedders- magazün C, Uljea. Hooidrifi 120. Tel. 34479, stofzuiger» worden vakkundig gerepareerd Ir, eigen werk plaats, WlkkeLtarichting voor motbren. A. F. M. Hazèlzet, C.V. Bergweg 281. Tel. 48842. Wordt wakkert Laat uw stoe len opnieuw overtrekken,re pareren floor Joh, Banker, Bergweg 162—164. Tel, 4015S. Vraagt prijsopgaaf! Uw huwelijk: gefotografeerd in kerk cn stadhuis is een blij- veilde herinnering voor geh. uw leven. Vraagt inl.' Fotn „Dimo". BergsingeL 194 a. Tel. 46656. Behang v,a, 48 ct„ 88 ct.. 60 ct, enz. Pracht collectie. Behange- Hj-Stoffcerderij G, Lubbers, Zpomvtr, 83. Tri. 40182. R'dam. Reinigen zijflen lampckappen. Binnen enige dagen alt nieuw terug. Beker. Vlaggemanstr. Tel. 80621. Mot- of Houtworm verdelging. Mot-echt prepareren; eftem. reinigen van meubelen en ta pijten. Ook ter plaatse. ,^Ne- cob". R'dam. Tel. 46102. Voordeligite adres voor vak kundig omlijsten van foto's "ploma's, schilderstukken enz.- v. d. Linden. Paul Kruger- tra at 134. Sehallt. Burgcrstri i. Tel. 7410B. Uw matras slecht? speciale répara tic-inrichting. Bel even op lel. 22R88, Gcbr. Vfiritiaat, West7.eedl.ik 39 <t,o. v. Vollen- ho venstra al). Gewoon- cn anelwitterU. Van ouds bekend, vakkundig per- 33, Tel. 32715. Rechtszaken van Dtiel. Advi seur Lid der N.V.R.A., eanflt- dsat-deitnvaarder. Boezemsin. #Cl 100. Vecmftrict Rctterflam- TCI. 2Ó10B, Jongeman, 18 j„ zoekt een .vriend, o£ aansluiting bij fiets- clubje. Br. ond, no; 3604 bur. van dit blad, - Zeilen op öe Plassen met stuur man. per dag mol grote B.M. Telefoon 40771, Vraagt inlich tingen. Geen geld of poederen af te geven a«n c. Verkerk, daar door mij mets wordt betaald. N. Rlintjes, VcrzUdenslr. 37 centrum). Gevr. door student 360,-- voor mnd. tegen goede'-rente. Bt. no. 3025 bur. van dit btatl. De*vh. kantoormeisje. 20 j„ N.H.. zoekt beslist nette vrien din met flets. Be. letter N. Bur. Polderlaan 24.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7