Koene ontsnappingen in de Tour Dubbele overwinning voor v. d. Berg op Duindigt Vroege ontsnapping blijkt ernst te zijn Renooy moet zwichten voor Italiaanse overmacht Amerikanen waren te Wimbledon overwegend sterker Leiderstrui wisselt steeds van eigenaar Louise Brough verlengt titel na harde strijd Maandag 4 Juli 1949 3 RONDERIJDERS ZITTE N NIET STIL Alle Nederlanders nog in de strijd Vierde étappe voor Teisseïre Happy Saint zorgt voor verrassing Wim Slijkhuis de beste athleet in Haarlem Waterpolotournooi in Den Haag Arie van Vliet wint grote prijs van Parijn Tenniswedstrij d 3 NederlandBelgië Nieuw Europees record 200 m rugslag heren Amsterdam voetbalt tegen Friese combinatie Nel van Vliet gedis kwalificeerd I' fi-51 Zatopek geblesseerd Recordpoging van Jany faalde Z. Slavië wint schaak wedstrijd tegen Nederland BAANKAMPIOENSCHAPPEN BEGONNEN Schulte en gevolg vissen achter het net Nieuw wereldrecord athletiek Zware botsing in zware klasse te Bern Peters en Vincken winnen 50 km-titels IN TENNISWERELD KEERT DE RUST WEER Verliezende speelster wint veel meer games ROUEN. De gele leiderstrui in de Tour de France L« al weer tweemaal van eigenaar verwisseld. Was het Vrijdagavond de Beie LamhreJht fli^het symbool van het leidersschap In ontvangsTmöchl^^ £e een andere Belg, Callens, die overgelukkig rün w«i 8 V nam de Fransman Marineili de Sa^Si o^vër.^e etappe^«"zfte^dal heeft tot nu toe het best van onze landgenoten gereden In tegenstelling tot Zaterdag ontbrandde de strijd reeds 15 km. buiten Brussel. Cal lens, Mathieu en de ex-kampioen van Frankrijk, Marcelak ontsnap ten uit het peloton en dit bleek goed gezien te zijn, want het pelo ton reageerde niet, zodat het trio geleidelijk z|Jn voorsprong kon vergroten. Na 77 km., op de grens tussen België en Frankrijk was hun voorsprong reeds 10 min. en nog steeds deed niemand uit de grote groep moeite het tempo te versnellen. Later zakte Callens iets terug en te Armentieres na 111 km. passeerde Marcelak in z|jn eentje, met Mathieu en Callens op 35 sec. en daarachter op 9 min. een grote groep, geleid door Lapebie, Ockers en Sciardis. Een tweede peloton lag daar vlak achter. Te Hazebrouck, op 137 km. hadden beide Belgen de Fransman aan de kop Weer ingehaald en hun voor sprong bedroeg thans zelfs 11 mi nuten. Na Hazebrouck gingen de Belg Van Steenbergen en de Fransen Geminiani en Deledda er vandoor Laatstgenoemde viel spoedig te rug, maar beide anderen zetten de achtervolging door, en wel in zulk tempo, dat de achterstand op de drie leiders zienderogen vermin derde. Het drietal aan de kop kon echter niet meer worden inge lopen, hoewel bij de aankomst in Boulogne de voorsprong slechts ZY-2 min. bedroeg. De Italianen verdedigden slechts hun positie. Zij maakten zich niet ongerust over een achterstand van 7 min. in de algemene klassering, want de bergen komen nog en wat betekenen 7 minuten voor Coppi en Bartall op de cols? Wat onze landgenoten betrof, al leen De Ruiter slaagde er in met de grote groep ex aequo op de 18e plaats te worden geklasseerd. Ge ruime tijd wisten Syen en Pauwels het tempo vol te houden, maar in de laatste kilometers werd het hun te machtig. Toch was de prestatie van Syen, op 25 seconden achter de groep, uitstekend te noemen, even als van Pauwels, die driekwart minuut daarna arriveerde. Lam- brichs en De Hoog waren reeds na het passeren van de Belgisch Franse grens teruggevallen en aangezien op het laatste gedeelte de slag pas goed begon slaagden zij er niet in meer bij te komen. Een kwartier na het peloton kwa men z|j binnen. De uitslag luidt: Derde étappe van Brussel naar Bou logne sur Mer (211 km): 1. Callens (Bel. glé a) 6 uur 5 min. 50 sec.; 2. Marcelak (West-Noord) op twee lengten; 3. Ma thieu (België a); 4. Van Steenbergen (België a) 6 uur 9 minuten 13 seconden; 3. Geminiani (Frankrijk); 6. Kubler (Zwitserland) 6 uur 11 mm. 10 sec.; 7. Martini (Italië b) zelfde tijd; 8. Ockers (België a) 6 uur 11 minuten 41 sec.; 9 Deprez (Frankrijk); lODupont (België b). 77e Syen (Nederland) in 6 uur 13 min. 25 sec. Pauwels werd 81e in 6.13 46; Lam- brichs werd 100e in 6 28 38: De Hoog 101e in 6 29.44 en De Korver 106e zelfde tijd als De Hoog. Algemeen klassementrl. Callens (Bel gië) 20.02.41: 2. Lambrecht (België) 20.04.22; 3. Marineili (He de France) 20.05.39 4. Ockers (Belgie) 20 06 29; 5. Van Steenbergen (Belgie) 20.06.55. In een brandende zon zijn de 112 over gebleven renners te Boulogne gestart voor de 188 km van de vierde étappe naar Rouen. Bij na onmiddellijk nadat het sein gegeven was ontsnapten Rieci en Apo Lazarides. Ze profiteerden van een klein hellinkje en hadden in een ommenen 100 meter voorsprong. Le Strat, Gaeschlimann. Lapebie, Fachleit- ner, Mahe, Dussault, Chapatte en De Hoog stormden hen achterna, maar te (2S i£,m2 hadden alleen Ricei. Fachleitner Mahe en Chapatte doorge- anderen waren teruggevallen. Te MontreulJ (35 km) voegden Muller DanguiJIaume, Desbats, Milano. Van .steenbergen en Magni zich bii de vier vluchtelingen. Hun voorsprong op het peloton bedroeg toen 45 seconden In tussen was een stugge achtervolgmg In gezet, met het gevolg dat de positie aan fc6.»1!, FaPderde en te Vron (52 km) Bestond het leidende groepje uit 10 man Zij lagen 1 min 35 voor Diot en 2 min voor het gros van de renners. Te Montiers (61 km) bleek dat de 10 koplopers nog slechts Ui minuut voor sprong hadden op een tweede groep, be staande uit Diot, Ausenda, Le Stï-at. Idee en Redolfi, en van 2 minuten op het trio Biagoni-Teisseire-Leveque. Het grote pe loton had toen 3*,i minuut achterstand De strijd ging nu verder tussen de drie kopgroepen, de 10 leiders hielden con stant een hoog tempo, zonder ook maar een moment te verslappen. De twee groepjes achter hen smolten spoedig sa men en hadden toen 2 mm. 35 sec. ach terstand. Het hoofdpeloton reageerde niet, met het gevolg dat het steeds meer achterop raakte. De tweede groep begon steeds feller te Jagen. Te Neuchatel (131 km) kwam de fusie met de leiders tot stand. Met zfjn zeventienen Jakkerden ze in de rich ting van Rouen. Lambrecht moest spoe dig wegens een lek bandje afstappen, wat hem 1 min. 40 kostte. Op 8 min. 10 volgde Dussault en op 8 min. 40 het pe loton. Nog verschillende andere renners viel en terug uit de kopgroep, steeds we gens bandenpech. Dlot pechvogel Op 30 km van de finish dachten Ma rineili en Diot hun slag le slaan, zij flitsten weg, maar Teisseïre ontsnapte op zijn beurt en voegde zich bij hen. Elkaar straf bewakend, en wachtend op hun kans, bleven de drie tot in de bui tenwijken van Rouen bi) elkaar, waar Diot de pech trof dat hij zijn voorwiel moest verwisselen. Teisseïre en Mari neili gooiden er dadelijk een schepje bo venop en samen verschenen ze op de wielerbaan en daar klopte de snelle Teisseïre de man van het He de France met zes lengten. Maar voor het alge meen klassement is thans de volgorde omgekeerd; daar leidt Marineili ais eer ste, met bijna twee minuten voorsprong op Teisseïre, nummer twee. In deze étappe kwamen De Ruiter en De Hoog binnen met het grote peloton dat ex aequo 21/74 geklasseerd werd in 5 uur 23 mm. 02 sec. De Korver werd 77e in 5.23 30. Lam- brichs 95e in 5.38.12, Pauwels 98e z.t.. en Syen 90e z.t. De uitslag luidt: Vierde étappe, Bou logne—Rouen, 118 km.: 1. Teisseïre (Fr. a) 5.10 04; 2. Marineili (lie de France) op 5 lengten: 3. Diot (Fr a) 5.11.46: 4 Ricci (It. a) 5.13.50; 5. Muller (lie de France) 2 t. 6. Idee (lie de France) 2 t.; 7. Redolfi (lie de France) 2 t.: 8. Cha patte (Fr. a.) 2 t.; 9. Fachleitner (Z.O. Fr.) 2 t.; 10. Desbats (Centrum-Z.N. Fr.) 2 t. Bartall, Coppi. Aopo Lazarides en Kubler kwamen met het grote peloton binnen in 5 23 02. Na de vierde étappe luidt het alg. klassement als volgt. 1. Marineili (He de France) 25.1513; 2. Teisseïre (Fr. a) 25.17 06; 3. Ricci fltalie a> 25 24 03 5. Diot (Fr. a) 25 24.41; 6. Idee (lie de France) 25.24.41; De Ruiter 55. Pauwels 80, Syen 83. De Korver 9.. Lambrichs 101 en De Hoog 103e. Na de vierde appe ziet het ploegen- klassement er als volgt uit: 1. Frankrijk a 76 06.27 2. lie de France 76.11.10: 3. Belgie a 76 19 17; Italië a 76 28.05: 12. Nederland (De Ruiter. Pauwels. Syen) 77.55 29; 13 Spanje 78 41 53. (Van onze paardensportmedewerker) In een vorige week te Utrecht gehou den vergadering van de Vereniging van eigenaars en fokkers van de dravers is sterk aangedrongen om te trachten de draf- en rensport meer populair te ma ken. Speciaal ten opzichte van de Durn- digt-baan werd aanbevolen de défilé's der paarden voor de aanvang van elke course af te schaffen en om aan de stof- plaag op de baan te ontkomen geduren de de zomermaanden de dravers te laten uitkomen op de grote grasbaan. Of aan deze wensen tegemoet zal worden geko men. zal moeten worden afgewacht. De Zaterdag gehouden wedstrijden hebben geen aanleiding gegeven tot groot enthousiasme. Geersen moest zich tevreden stellen met een 2e prijs, al hield Luxor de eer van zijn entralne- ment op. Gereden door de leerling Hyl- kema vormde Luxor in het aanvangs- nummer een klasse apart. Hij won met overmacht. Trainer-rijder r. d. Berg had zijn dag. Hij legde beslag met Marry Simons op de Grlselda-prljs, na felle strijd met MIdwayman en iit de eindspurt Lexlng- HAARLEM. De „in memoriam Htl van der Meij-beker" die de vete ranen van de athletiek-vereniging „Haarlem" hadden beschikbaar ge steld, voor de athleet, die op de gis teren gehouden wedstrijden volgens de Finse puntentelling de beste pres tatie leverde, kwam in het bezit van Wim Slijkhuis, die de 1500 m. won in 3 m. 59.4 sec. De voorzitter van de KNAU, ir. A. Paulen startte in de veteranenploeg van Vlug en Lenig in de 4 x 100 m. estafette. De 100 m. werd gewonnen door Gabe Scholten in 10.9 sec. voor de Hagenaar Saat van Vlug en Lenig, die eveneens 10.9 sec. noteerde. De 800 m. was voor Kist in 1 m. 57.9 voor Meijborg, die er 1 m. 58.6 voor nodig had. Kroon won de 400 m. in 50.9 sec. De Bruijn sleepte het num mer kogelstoten met 13.36 m. in de wacht en Vlug en Lemg zegevierde in de 4 x 100 m. estafette in 3 m. 35 sec. Spannende duels, ideaal zomerweer en een. krachtige organisatie in het schitte rend gelegen Zuiderpark Zwembad. Ziedaar in korte trekken een weer gave van het waterpolotournooi. dat on. der auspiciën van de Haagse Verenigin gen Vitesse en Zios gisteren is gehou den. De belangstelling was vrij groot en de aanwezigen hebben van spannende wed. strijden kunnen genieten. Onder aan voering van de Bondsvoorzitter Jan de Vries verleenden nog elf andere scheids rechters hun medewerking. De resultaten waren: Afd. A: HVGBZian 1—2: Afd. B: Zian 2—Zijl I 5—1, LZC—DZV 0—1, Zijl I—LZC I 3—2, Zian 2—DZV 5—2. 1. Zian 2; 2. DZV; 3. De Zijl. Afd. C: Vitesse— Zlos 1—5, Dolfijn—SVGT 1—3. Zios I— SVGT 1—2. Vitesse I—Dolfijn I 3—1. 1. SVGT: 2. Zios; 3, Vitesse. Afd. D: RPC— DVZ 4—4 .na loting RPC). RZFC-SNA 0—4. RPC—SNA 2—3, DVZ—RZPG 5—0. 1. SNA: 2. RPC; 3. DVZ. Afd. E: Swift— HWV 44 (na strf. Swift). CWPZios 2 0—5, Swift—Zios 2 3—3 (Zios). 1. Zios: 2. Swift: 3. HWV Afd. F: Dames: SNA— Zios 1—2. RZPC—Vitesse 3—0. SNA—Vi tesse 1—1 (Vitesse). Zios—RZPC 1—3. 1. RZPC; 2. Zios: 3. Vitesse. PARIJS. Arie van Vliet heeft gisteren een fraaie zege behaald in de grote prijs van Parijs. De Brit Harris was in de finale zijn groot ste concurrent en van Vliet moest toen een tijd van 11.8 sec. over de laatste 200 meter maken om hem de baas te blijven. Derksen bracht het tot de demi-finale waarin hij door harris werd geklopt In de herkansmgsrit moest hij in de oude rot Gerardin, die uitstekend op dreef was, zijn meerdere erkennen. De uitslagen luiden: Eerste halve finale: 1. Van Vliet, 2. Gerardin, 3. Boucheux, laatste 200 meter in 12,6 sec.; tweede halve finale: 1. Harris, 2. Derksen, 3. Prigent, laat ste 200 meter in 12,4 sec.; Herkan sing: 1. Gerardin, 2. Derksen, 3. Prigent, 4. Boucheux, 200 meter in 12 sec.; finale: 1. Van Vliet, 2. Har ris, 3. Gerardin, laatste 200 m in 11.8 sec. BRUSSEL. De landen-tennis- wedstrijd tussen Nederland en Bel gië wordt op 27 en 28 Augustus in Spa gespeeld. MARSEILLE René Pirolley, de Franse rugslagzwemmer, verbeterde het Europees record 200 meter rug slag door deze afstand af te leggen in 2 min. 24,2 sec. in een wedstrijd tegen de wereldrecordhouder Allan Stack. De Amerikaan werd tweede in 2 min. 25,1 sec. Het wereldrecord staat op 2 min. 18,5 sec. Louise Brough, die haar Wim- bledontitel voor een jaar ver lengde, ontvangt uit handen van de Hertogin van Kent de fraaie prijs. Naast mej. Brough staat mevr. Margaret Dupont Osbor ne, die in de finale met 108, 16, 10—8 werd geslagen. ton. Zijn tweede zege verwierf Van der Berg op zekere wijze met Kentucky's Queen B in de Gondola-prijs, waarbij een aanval van Larrikin in de rechte lijn door een fout werd gebroken. De aan de snelle Juggler of aan Juno Vita toegedachte slotdraverij is aan bei den ontgaan. Eerstgenoemde maakte een grote aanvangsfout, die met meer goed te maken viel en Juno Vita raakte van de benen in de aangebonden scherpe eindstrijd met Happy Saint, wiens over winning een grote verrassing werd. In de eerste ren kwamen slechts 3 paar den uit. Etoile du Nord was afwezig we gens verblijf in Belgie. Het werd op nieuw een overwinning voor Qualla, be dreigd door Majerto. Constance, we derom onder Rance, was overwegend de snelste in de tweede ren, waarin Metro- pole Palace II na flinke strijd de 2e plaats bezette. De uitslagen zijn: Gerania prijs. Afstand 2100 m. 1. Luxor (H. A. HylKema) km tijd 1.26.6; 2. Lucky Fanfare (A. Knijnenburg); 3. Lucky Saint (P. Kloor). Toto: winnend: 1.50 (stal met Main Axworthy); plaats: 1.20, 1.80; gekoppeld: 2.50 Griselda prijs. Afstand: 2100 m. 1 Marry Simons (J. M. v. d. Berg) km tijd: 1.36.4; 2. Lexington (J. de Vlieger); 3. New Vlamingman (J. P. F. v. d. Broek). Toto: winnend: 4.20, plaats: 2.29, 3.—. 2810 Gondola prijs.. Afstand 2100 m. 1. Ken tucky's Queen b (J. M. v. d. Berg) km tijd 1.28.5; 2. Margretha Hanover (J. Wagenaar): 3. Lex Gregor (M. Vergay). Toto: winnend: 2.10; plaats: 1.50, 2 50, 3.90. Gekoppeld: 16.90. Great-Night prijs Ren over 2500 m.: 1. Happy Saint CW. Leeuwenkamp) km tijd 127.7: 2. Juno Vita (W. H. Geersen); 3. Juggler (H. Doornekamp). Toto: win nend: 24.80. plaats: 1.10 1.10, 1.10. Ge koppeld: 14 80 J. J. Korthals van Schoo- ten Memoriaal Ren over 1800 m.: 1. Qualla (A Mac Leed) tijd 2 03 6: 2. Ma- jesto (J. M. A. Dekkers); 3. Tuniculaire (T. Timmer). Toto: winnend: 1.80: ge koppeld: 3.10. Gitano prijs. Ren over 2000 m.: 1. Constance (L. Rance) tijd 2.15; 2. Me- tropole Palace 2 (J. C. Pex): 3. Mar vellous (A.W. v. Dijk). Toto: winnend: 1.70; plaats: 1.30, 1.90. Gekoppeld: 4.70. Omzet ƒ32.485.—. AMSTERDAM. Op de ere- avond van de Amsterdamse sport week, die Zaterdagavond 9 Juli in het Olympisch Stadion wordt ge houden, zal een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen een Am sterdamse en een Friese combina tie. De opstelling van beide elftal len luidt: Friesland: doel: Beilinga (Friria); achter: Veltkamp (Friesland) en Meiners (Frisia); midden: Soolsma (Leeuwarden), Jan Lenstra (Hee renveen) fen Blom (LSC); voor: Santema (Frisia), Roozenburg (Sneek), Brandsma, Abe Lenstra en Hof ma (allet. Heerenveen). Amsterdam: doel: Van Kaalte (Blauw Wit); achter: Boomkamp en Wilders (beiden Blauw Wit); midden: Corver (Zeeburgia), Al- tink (BI. Wit) en Bulder (DWS); voor: Geluk (AFC), Koekebakker (Blauw Wit), Meyer (Spartaan), Lakenberg (Blauw Wit) en v. d. Ruit (Volewijckers). MEPPEL. De lijden, die Zaterdag middag bij de nationale zwemwedstrij den te Meppel werden gemaakt, mogen over het algemeen zeer verdienstelijk worden genoemd. Het was jammer, dat Nel van Vliet op de 100 meter school slag gediskwalificeerd moest worden (de eerste maal in haar zwemloopbaan?) wegens het verkeerd nemen van een keerpunt. Men noteerde voor haar 1 min. 22.4 sec. Nu-werd Mary Laven, haar clubgenote eerste met 1 min. 24 8 sec. Bij de heren maakte de Hagenaar Van der Berg op de 100 meter borstcrawl een uitstekende tijd Hu liet een tijd van 1 min 1 9 sec. afdrukken, zijn beste per soonlijke prestatie. Ook bij de heren werd een winnaar gediskwalificeerd, n.l. Arons op de 100 meter rugslag, welke hij in 1 mm. 16 sec. had afgelegd. Hij tikte evenwel onreglementair aan. waar door hem de eerste plaats ontging. De belangrijkste uitslagen luiden. Dames li/O m. schoolslag: 1, Mary Laven (Robben) 124 8, 100 m. borstcrawl 1. Gerda Groenhuizen en Geertje Wie- lema (beiden de Robben) 1.11.19: 100 m. rugslag: 1. Geertje Wielema (Robben) 1.14 8; 3 X 50 m. wisselslag estafette: 1. Robben 1.43.0: 5 x 50 m. borstcrawl estafette; 1. Robben 2.473. Heren. 100 m. schoolslag: 1 Kelder (Robben) 117.4; 100 m. rugslag: 1. Bosch (Robben) 123 8; 100 m. borstcrawl: 1 Van der Berg (HZ en PC) 1.019; 3 x 50 m. wisselslag estafette: 1 Robben 1.41.2; 5 x 50 m. borstcrawl estafette: L Rob ben 2 38 4. Tijdens de eerste etappe van de rot.de van Denemarken kwam de wereldkampioen Harry Snell bij een botsing met een auto zodanig ten val, dat hij zijn arm zeer ern stig verwondde. De Zweed, die naar men weet het vorig seizoen te Valkenburg de titel van wereld kampioen der amateurs op de weg veroverde, zal niet in staat zijn in Augustus te Kopenhagen zijn titel te verdedigen. 'T tef* J&f/' PRAAGEen kort geleden op gelopen verwonding aan de voet van Emil Zatopek zon ernstiger zijn dan men aanvankelijk heeft ge dacht. Hij ondergaat op het ogen blik een speciale behandeling van zijn geneesheer kolonel Topinka. Deze speciale behandeling duurt tot 8 Juli en eerst daarna zal het mo gelijk zijn te constateren of de Olympische kampioen, tevens we reldrecordhouder op de 10.000 me ter, zijn athletiekloopbaan zal kun nen voortzetten. In ieder geval zal Zatopek ver stek moeten laten gaan op de Tsje chische kampioenschappen, welke 9 en 10 Juli worden gehouden. Cerrit Peters won Zondag het Nationaal baankampioenschap over 50 k.m. voor profs, dank zij een vroege uitlooppoging. Na zijn zege rijdt de Haarlemmer de ere- ronde, begeleid door De Best die tweede werd (midden.) en Voo- ren, die de derde plaats bezette MARSEILLE. Alex Jany, die op 't ogenblik weer in goede vorm is, faalde bij een poging het we reldrecord op de 200 meter borst crawl, dat op zijn naam staat met 2 min. 5,4 sec. te verbeteren. Hij noteerde een tijd van 2 min. 7 sec., intussen de beste tijd van dit seizoen op deze afstand. BELGRADO. Nederland heeft de schaakwedstrijd tegen Zuid-Slavie met het kleinst mogelijke verschil verloren. De eerste wedstrijd werd met 64 in het voordeel van de Zuidslaven beslist, maar de tweede match werd door onze landgenoten met 5%—gewonnen. In totaal wonnen de Zuidslaven dus met 10%—9}^. De resultaten van de eerste dag luiden: Euwe—'Trifunovic Prins Pirc 01, van Scheltinga—Gligonc 0—1, Cortlever—Rabar 10, Kramer—Vidmar V>V6. VlagsmaSimonovic 01, Muh- rxhgMilic jrivan SteenisKostic 01, HenneSerke—Nedelkovic van der BergBozic 1—0. De Nederlandse schakers werden met een hartelijk applaus begroet, vooral dr. Euwe werd enthousiast toegejuicht. STOCKHOLM. Zondag vestigde een estafetteploeg van de Zweedse club Gaevle J.F, een nieuwe wereldrecord op de 4 X 1500 meter estafette met 15 min. 30.2 sec. De athleten, die in deze ploeg liepen waren: Aberg, Eriksson, Bengts- sln en Bergqvist. Het oude record: 15 min. 34.6 seconden, stond eveneens op hun. naaxn en werd te Karlstad gemaakt op 27 Juli 1947. BERN. Onze landgenoten Dick Renooy, Heineman en De Wit die in het afgelopen weekend hebben deel genomen aan de motorwedstrijden om de Grote .prijs van Zwitserland, in de 125 cc-klasse, hebben zich niet onder de eersten weten te scharen. De Italianen voerden de boventoon en bezetten de eerste zes plaatsen, waarna Renooy als zevende volgde met zijn Eysink, die niet was opge wassen tegen de Italiaanse machines. De gemiddelde uursnelheid van on ze landgenoot was 106 km tegen die van de wmnaar Pagani 114,9 km. Heineman werd negende en De Wit werd niet geklasseerd, omdat hij al direct terug viel. Pagani legde de 101,9 km. af in 53 min. 12,4 sec. In de 250 cc werd Ruffi (Italië) met Guzzi eerste. De Brit Graham met A.J.S. legde beslag op de eerste plaats in de 500 cc (gem. snelheid 141,805 km). Tijdens deze race kwamen, vier ren ners met elkaar in botsing: de Brit Frend die aan de kop ging, de Ita lianen Bandirola en Bertacchini en de Tsjech Juhan. Bandirola brak een arm en Juhan kreeg diepe wonden aan het gezicht, zodat een bloedtransfusie nodig was. Frend en Bertachmi zouden slechts licht gewond zijn. Achttien renners verschenen aan de start voor de strijd met zijspan nen 600 cc. De Brit Oliver was ge weldig snel en had na de eerste ron de ai 10 seconden voorsprong op de hoofdgroep. H|j won met Norton in 58 min 51. 2. Frigerio (It.) met Gilera, 59 min. 40.6. AMSTERDAM In het afge lopen weekend is in het Olympisch stadion een begin gemaakt met de nationale baankampioenschappen. Beide dagen waren de belangrijkste nummers de 50 km, Zaterdag voor de amateurs, Zondag voor de profs en onafhankel|jken. Het gevecht op Zondag ontbrandde reeds spoedig na het begin toen een zevental ren ners probeerde weg te kc.tnen. Kop stukken als Schuite, Pellenaars en Middelkamp namen deze uitloop poging niet serieus op, maar de weglopers, onder wie zich uitste kende renners ais Peters, Vooren en Van Beek bevonden, wel. Het ge volg was dat Schulte en anderen achter het net listen en Peters In de eindsprint met groot gemak van De Best won. B|j de amateurs ontbrandde de strijd eerst na 40 ronden en ten slotte werd de str|jd uitgevochten tussen zeven renners, waarvan de Limburger Vincken zich de snelste toonde en in een felle eindsprint won. Bij de profs ging al spoedig het zevental Peters, Blankenauw, Rem- kes, Vooren, Van Beek, De Bést en Bakker^.£tn de, haal en dit won zienderogen terrein; Na vele ronden slaagden zijner in er waren toen 15 van de 50 km afgelegd een ronde te nemen. Schulte, die het ge vaar te laat had ingezien en nog eer formidabele poging deed om zich bij de kopgroep te voegen, slaagde niet, want op het kritieke ogenblik moest hij afstappen we gens een lekke band. De stryd bleef een levendig karakter dragen en Schulte, Middelkamp en Van Est probeerden het een tweede keer om weg te komen, maar na enkele kilo meters gaven z|j de strijd op, want Peters en zijn makkers voelden er niets voor om concurrenten als Schulte en Middelkamp ook een LONDEN. De Wimbledonkampioenschappen zijn. achter de rug en zij hebben voor wat de nieuwe titelhouders betreft geen grote verras singen opgeleverd. Zowel b|j de heren als hij de dames wonnen de favo rieten, resp. de Amerikanen Ted Schroeder en Louise Brough. In de finale enkelspel dames sloeg mej. Brough haar landgenote en vriendin, Margaret Dupont Osborne Zaterdag met de merkwaardige cijfers 108, 16, 108, hetgeen dus wijst op een spannende strijd. De overige titels werden als volgt behaald: dubbelspel dames: Louise Brough en Margaret Dupont (V.S.), dubbelspel heren: Gonzales en Parker (V.S.), gemengd dubbelspel: Sheila Summers en Eric Sturgess (Zuid-Afrika). Hieruit blijkt dat de Amerikanen op tennisgbied nog steeds de toon aangeven, en wel zeer sterk. dag was de belangstelling weer enorm groot. Het is de dag der Amerikanen geworden, immers in drie van de vier eindstrijden stonden Ameri kaanse spelers en speelsters tegen over elkaar en bij de vierde finale was Louise Brough ook nog be trokken, tesamer met Johnny Bromwich, de Australiër. Wimbledon heeft een record ge maakt voor wat het aantal toe schouwers en het weer betreft. In de twaalf dagen, dat het tournooi heeft geduurd, is er geen spatje regen gevallen. Ook voor de laatste In het meest opwindende gevecht sinds het einde van de oorlog op Wimbledon in het enkelspel dames gezien, slaagde Louise Brough, het 25-jarige Caiifornische meisje, er in haar titel te behouden. Merk waardig was dat de verliezende speelster meer games behaalde dan de winnares. Het zag er overigens in de derde, de beslissende set naar uit, Margaret Dupont, die de Wim- bledonlitel in 1947 won, dit ook nu zou doen, maar Louiss Brough vocht tot het laatste door en slaag de er in de titel voor de tweede achtereenvolgende maal te behalen, hetgeen sinds de periode Helen Moody-Wills (1932 en 1933) niet meer was gebeurd. Beide dames hadden elkaar on geveer dertig maal m het enkelspel ontmoet, maar dit was de eerste keer, dat zij tergen elkaar moesten uitkomen in de eindstrijd van Wimbledon. Nog nimmer te voren heeft Louise Brough harder voor de zege moeten vechten dan in de ze wilde, wisselende strijd, welke de 17.000 toeschouwers van het centre court gedurende meer dan twee uur in spanning hield. Beide speelsters, die werkelijk de beste dames van de wereld van dit jaar zijn, lieten haar normale spel zien, dat wil zeggen, de mannelijke wijze van serveren, volleren, smashen en slaan van backhand en fore hand, overheerste. Die derde set was vol spanning en toen Louise Brough op 98 kwam op haar service was het Margaret Dupont, die fouten begon te maken. Geholpen door de fouten van haar tegenstandster verloor Louise in de 18e game slechts een punt en toen de laatste drive van Margaret Dupont buiten de base line ging was Louise Brough we derom Wimbledonkampioene. Zenuwachtig begin Margaret Dupont, 31 jaar oud, begon zo zenuwachtig, dat zij de eerste vier games achter elkaar verloor. Zij was volkomen uit vorm maar zij herwon haar vertrouwen, kreeg weer macht over haar eigen spel en sleepte vijf games achter eenvolgens in de wacht, waarna zij drie maal op set point kwam ve staan op de service van haar tegen standster in de tiende game. Het werd weer gelijk 55, Louise Brough brak door de service van Margaret heen, leidde met 7—6. maar wist de set nog niet te win nen, dank zij het voortreffelijk lob. werk van haar tegenspeelster. Weer kwam Louise voor te staan, 98, dank zij een fijntjes gespeeld dropshot en vervolgens won zy de set dank zij een love game. Toen Margaret Dupont in de tweede set op 41 kwam te staan, liet de kampioene de set duidelijk lopen, zich sparend voor de derde. Beide speelsters wonnen hierin eenmaal de service van de tegen standster en tenslotte leidde Mar garet met 65. In de 12e game ser veerde zij zelf, maar een nog al ge lukkig netbailetje en een schitte rende passeerslag van de titelhoud- ster zorgden er voor, dat Margaret Dupont de game en dus de set en match niet zouden winnen. Louise Brough nam de leiding over, het werd 87 en 4030 op de service van haar tegenstandster, maar de hoge lob van de kampioene kwam juist buiten de baseline, hetgeen door de scheidsrechter over het hoofd werd gezien, die Louise Brough reeds tot winnares uitriep. Twee games later was het echter gebeurd. Intussen heeft Louise Brough revanche genomen in ver band met haar nederlaag in de laatste Amerikaanss kampioen schappen, toen Margaret haar sloeg entn de derde set niet minder dan 28 games nodig waren om een be slissing te verkrijgen. Louise Brough en Margaret Du pont wonnen het damesdubbelspel door in de eindstrijd haar landge noten Gussie Moran en Fat Todd met 86 75 te slaan. In het herendubbelspel dat zelfs in straight sets door Gonzales en Parker werd gewonnen var. Schroe der en diens vriend Mulioj blonk Frank Parker bijzonder uit. Wij hebben hem geen fout zien maken en dank zij ook zijn tactische kwa liteiten konden Schroeder en Mul- loy maar niet tot de aanval over gaan. Gonzales had momenten van onzeker spel.- In het gemengd dubbelspel won nen de Zuid-Afrikanen Sheila Summers en Eric Sturgess met 97, 911, 75 van Louise Brough en John Bromwich (v.s Australië). Finale herendubbelspel: Gonza les en Parker (Ver. St.) sl. Schroe der en Mulloy (Ver. St.) 64 64 62, ronde te laten nemen. Het tempo was inmiddels zo opgevoerd, dat de 25 km werden afgelegd in 32 min. 26 sec., hetgeen een gemiddelde snelheid van ongeveer 48 km bete kende. Enkele kilometers bleef het rustig. Wel probeerde Schulte door plotselinge versnelling uit de groep weg te komen, maar hrj werd zwaar bewaakt en altyd was er wel een van de zeven, die met hem meeging. Rumoer Vijftien ronden voor het einde werd de strijd bijzonder scherp. Schulte was toch weggekomen, maar met De Best, Bijster, Van Est, Vooren, Peters en Middelkamp. Een plotselinge valpartij, waarvan De Best en Bijster het slachtoffer wer den, luidde een periode van vele ge sprongen bandjes in, waarvan Schulte drie keer het slachtoffer werd. Tenslotte slaagden De Best, Peters en Vooren er voor'de tweede maal in weg te komen, maar op driekwart baanronde winst bleven zij hangen, ten einde onder elkaar in de sprint uit te maken wie de kam pioen zou z|jn. Wel trachtte Vooren drie ronden voor de finish te ontsnappen, maar de beide anderen bleven op 20 meter hangen en passeerden hem in de eindsprint. Peters won met groot gemak voor De Best. Bij de amateurs was de wedstrijd begonnen met diverse valpartijen, doch allen konden doorrijden. In een wonderlijke situatie kwam de ren ner Holleeder te verkeren, die b|j een der valpartijen naar boven moest uitwijken en mer zijn stuur vast kwam te zitten in de balustra de. Na een halsbrekende even wichtstoer over de kuiprand kon h|j verder rijden... De Amsterdammers Witteveen, Schotman, Kunst en De Booy waagden na 40 ronden een uitloop poging en toen het peloton geen moeite deed de uitlopers vast te houden, konden zij 200 meter ne men. Hun voorbeeld werd gevolgd door Sieveking (Amsterdam) Vin cken (Geleen) en Koch (Utrecht), die halverwege de uitlopers en het peloton bleven hangen. Het viertal aan de kop bleef van dit moment af meer uitlopen en' toen er 55 ronden waren gereden, hadden z|j aanslui ting met het peloton gekregen. 15 ronden later waren ook Sieveking, Vincken en Koch bijgekomen, zodat 7 renners met een ronde voorsprong aan de kop lagen. In een laag tem po, elkaar voortdurend bewakend, reden deze zeven hun laatste rond jes tot 2 ronden voor het einde. Kunst probeerde toen weg te lopen, maar de anderen lieten hem niet gaan. In een felle eindsprint legde de Limburger Vincken tenslotte be slag op de eerste plaats. De taaie Leene In de sprint voor amateurs slaag de de 46-jarige Bernard Leene er bijna in zich voor de finale te plaat sen. De 19-jarige Geukens, die voor de vierde maal op de baan stond, had drie ritten nodig om de „oudere generatie" te slaan. Geu kens zal waarschijnlijk met H|jze- lendoorn naar de wereldkampioen schappen te Kopenhagen worden afgevaardigd. Er was nog een ren- nertje, die by de amateurs opviel, de jeugdige Wierstra, die een betere stijl dan Geukens heeft, doch in tactisch opzicht nog alles heeft te leren. Bij de profs kwam men tot aan de halve eindstrijden achtervolging. Verrassingen vielen daarby niet te noteren of het moest zijn de bijzon der snelle tijd, welke de Brabander Van Est maakte met 6 min. 28.6 sec. liet hij de snelste t|jd over de 5 km noteren. Met Van Est kwamen Schulte, Peters en Van Beek in de halve eindstrijden. De uitslagen luiden: 50 km voor amateurs: 1. en kam pioen van Nederland: Vincken (Ge leen) 1 uur 10 min. 22 sec. 2. Schot man (Amsterdam), 3. Sieveking (Amsterdam); 4. De Booy (Am sterdam), 5. Koch (Utrecht). Sprint amateurs: eerste halve fi nale: le rit: 1. Hy'zelendoorn, 2. Schotman, 13.2. 2e rit: 1. Hijzelen- doorn, 2. Schotman, 13.4. Tweede halve finale: le rit. 1. Geukens, 2. Leene 13.6; 2e rit: 1. Leene, 2. Geu kens, 13.6; 3e rit: 1. Geukens, 2. Leene 13.8. Achtervolging professionals over 5 km: kwarteindstrijden: le rit: 1. Schulte 6.33.4; 2. Middelkamp 6.36.4; 2e rit: 1. Peters, geen t|jd, Blankenauw opgegeven; 3e rit: 1. Van Beek 6.45; 2. Voorting 7.06.4; 4e rit: 1. Van Est 6.28.6; 2. Evers 6.36.0. 50 km op de baan voor profs: 1. en kampioen van Nederland: Peters 1 uur 6 min. 10 sec. 2. De Best, 3. Vooren. Op één ronde: 4. middel kamp, 5. Bijster, 6. Scuhlte, 7. Rem- kes, 8. Van Beek; 9. Bakxer, 10. Van Est.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3