Pinocehio quartet TAXZa%0[rlSTAP "^WttMaMANNiN O^-Jkoalc VACANTIE BESTEDING ARDENNEN TIJDELIJKE PRIJSVERLAGING MARmUDEL sss^HEI WONDERKIND LUTUSCA johnny weisshuuer BE 6 deVeyMestclagk FLINKE HULP IN DE HUISHOUDING familie-4 berichten 25 ROTTERDAMSE BEMEERSClAf DAGTOCHT CEBUTO REISBUREAU 2 Coiportrices KUNSTGEBITTEN WONINGRUIL Breda - Rotterdam Speedway zondag 31 juli, 3 uur Stadion Feijenoord ^QotterdamA toneel première-abonnementen"] FILMPROGRAMMA'S VAN 29 JUU ARENA err/.** ÜXO1O0 CAPITOL 2TEKENFILMS^popeye..pluto CINEAC COLOSSEUM VICTORIA DENNIS O'KEEFE HELEN WALKER MISCHAAUER HARMONIE ABBDTTenCOSÏELLO i^T. orfino^FMNKMfflW LUXOR —WALTDISNEY'S PASSAGE PRINSES DE M0DEL-ECHTGEH00T DAS DREIMADERLHAUS 30 JULI 14 AUG. Org. A.C. Augustijn JONGSTE BEDIENDE (m) Opzien barende vinding maakt n iv was vele malen helderder en zachter! CASTELLA TOONT U HET GEHEIM VAN ACTIEF WIT iSlecktó 1 week J k:h "ÜSF ilhimt VRACHTAUTO Donderdag 28 Juli 1949! Onicrtrcuwd: DOKOTUEA ELIZABETH iiavken «•n PtéDtiUC JEAN KROP. Hwwt«bjksJmeger:iï»g op l>on- dertfag 25 A'iSUMus IS»49 t«> 12 uur :n de Ren-. KerK. Wcster- siru;*!. Roitorflam. door dc Weïocrw. Hoer D«. M. A. Krop. Ned. Herv. Predikant Gro ningen. Toekomstig adres: Van Aerssenlaar. II. R'datn. GETROUWD: SERVAAS W1L 1 en MO NA BRAKK1 Amsterdalh. 28 Juli '49. Koningslaan 48. Voor de vele bljjken van deel neming betoond bij het over lijden van onze geliefde Man en Vader. Behuwd- en Groot vader CORXTXIS VAN DER PERK, betuigen, wij onze hartelijke dank. Nair.ens de familie; Wed- E. v. d. PERK- DE ROOS. R'daitï. Clcmensstraat 45, TANDARTS tot en met i Augustus AFWEZIG gevraagd voor dag en nacht. MEVR. SCHMITZ, Prof. Bol klaas 4, Overscfcie. Telef. 41080. Geboorte-, vwloviags-, ondertrouw-, trouw-. Jubileum- overlij» dezisad verten ties wor den tegea goedkoper tarief C f per rn.m. aangenomen. tele fonisch onder nv. 25430. Vari morgenavond al ral Iedere avond op drse 'Plants eer deel van het vacant lpprogramma geadverteerd worden. Voor deze goedkope voorstellingen ral het aantal gegadigden zeer groot v.tjn. Hieronder een aantal evenementen, waar voor r.et aan te bevelen is reeds nu kaarten te kopen. OPERETTE ..DAS DREIMADERLIIAUÜT Opgevoerd door het Residentie-Operettegezel schap In Roueid. Schouwburg op Maandag I en S Augustus, "s avonds 8 uur. Entree f l.—j 1.50. 2,— p.p. FILM „PIXOCCHIO" in nixor-Theafer. Kruiskade, op Dinsdag 2 Augustus. Don derdag -1 Aug.. Maandag 8 Aug., Dinsdag Aug., Woensdag 10 Aug. steeds 01:1 10,30 u. 's ochtends. Entrée slechts 25 et. ORGELCONCERT in de Wilhelmlnakerk, Oranjebooms!iaat. op Donderdag 4 Aug., "s avonds 8 uur. Entree 35 ct. Solisten: Jo Hammer* isopraanj. Simon Houttuin (hoboïst). Organist Frits Wi tie- brands. Kaarten eil inlichtingen bij de Rotterd. Genit'c»schap. Mathe- ncsserlaan 40S, tel. 35T75 en bij ce adressen, versneld in het programmaboekje, hetwelk verkrijgbaar is a 10 ct. bij de boek handel. de kiosken en dc vakcentrales. SPA - REM0UCHAMPS - 6ILEPPE - LUIK per gereserveerde trein naar Maastricht, per tour wagen door Ardennen F 18.75 en F 19,50 Ind.5 consumpties en diner en onder deskundig® leiding, geen pas Vanaf 1 tot 15 Augustus iedere dag en int kantoren der N.S. GEVRAAGD Prettige vaste werkkring. Goede verdienste. Br. no. -15 bur. v. d. blad. Reparaties ln een li UUR klaar 1 Claes de Vrieselaan 21 B Telefoon 3751® «otterdam Gevraagd tc Rotterdam, liefst omgeving Centrum, woning voor 3 personen. Aangeboden te Breda: wo ning bevattende 6 kamers en keuken met tuin. huurprijs 25.per maand. Brieven met opgaaf van huurprijs onder nummer 230 bureau van dit blad. 8 WERELDBEROEMDE SPEEDWAYRIJDERS NAAR ROTTERDAM Alle Hollandse cracks in de baan Wat zullen ze presteren DS GROTE SELECTIE-WEDSTRIJD VOOR DE OLYMR SPEEDWAYDAG onder usp. K.N.M.V. Australië POWELL JOE BOWKIS FRANK BETTIS Engeland 110 WD Y BYFORD MAL COM GRAVEN* SYD CLARK Nïeuw-Zeeland KID CURTES BUTCH WILLIAMS HOLLAND: Henk Stcman, Boef. Maller, Hemelrijk, Kops, Hartman, Metselaar. De Gens, Bosman, Dammers. Iedere rit een sensatie Moed. durf. tactiek en snelheid gaan hoogtij vieren. Duizenden Speedway-enthousiasten zulten, hun hart tvede rom kunnen ophalen! Plaatsbespreking bij de bekende adressen wordt aangeraden. ■WIE NOG GEEN SPEEDWAY ZAG, MOET A.S. ZONDAG NAAR HET STADION FEIJENOORD GAAN. W% v& De zo populair geworden COUPONBOEKJES 20 reductie, niet persoonlijk, recht gevend tot véórbespreking, zijn evenais de weer v.a. 15 Augustus te verkrijgen aan de cassa van de Rotterdamsche Schouwburg van 10-3 uur. OP HST TOMEÉt DE 2 BARECKTS ACROBATISCHE DANSEN ARENA-ORKEST o.Lv. ANTON KERSJES jC£V 0EHCCESnr.F. FJLV! STANLEY H0LL0WAY - MARGARET RUTHERFORD BASIL RADFORD - NAUNTOM WAYNE in Regie: HENRY CORNELIUS AftTHllg BAK* FILM OP Mtl TOMSli. OR CIA TRIO SPAAKS» D«AJEN VOOR OE 39 WEEK FftMEXFEW tfjjjj POgff P»0Q0Ct>E P1ERINO GAMBA swêrêlos jongste dirigent rr RA G SANDS AUSOSO ft B IJ IJ Een wolijfc «acanlie programma «nel In toevoeoing aan vafledig programma o.a,: DE VIERDAAGSE - COPPI WINT OE TOUR DE FRANCE 6-8-10 U. EEN FILM VOL UITBUNDIGE VROLIJKHEID universal intbin>jiow*£'Rim met LON CHANEY EN BELA LÜGOSI Dat. 2.15-7-9.30. 2at_ BRENDA JOYCE - JOHNNY SHEFFIELI M-. OPHÊTTONEÉt- MCAVELLfS ACCO«D£Oh'-V»IUOZEM B.K-Q- BLB BRENDA JOYCE - JOHNNY SHEFFIELD 30 'N DE GROTE AVONTURENFILM EEN FILM VOL SENSATIE EN SPANNING rTWTTr city.rxs iprtL.Ag OOK TELEFONISCH Na, 28325 VAN 1 0 UUR AF AANVANGSTIJDEN: MAAND, t/m ZAT. 10.30-2-4-7-9.15 Z O ND AGS 2. 4. 7. 9.15 TECHNIC9I0Ü GEHEEL NEDERLANDS BESPROKEN "-^2" YAN V8UDAG Vm ZONDAGAVOND DOUGLAS FAIRBANKS Jr. VAN MAANDAG t/m DONDERD.AVOND BASIL RADFORD - "MËRVVN JOHNS FRANCOISE ROSAY .MAI ZET7ERLING e.v. - - FRANCOISE ROSAY MAI ZET7ERLING «,v.a. 1 HET ORGEL JOOP WALVIS NAAR VIER VERHALEN VAN SOMERSET MAUGHAM ARTHUR RANK FILM Of HET TONEEL PAOLO SMITH DE ZANGER VAN HET NEGERIUED ZAT.. ZOND.-MIOOAG UUR SPEÖAAL KINDER MAllNEE - HOOFDFILM Of fiY0,VrUR£N Mft PqEfi JO[ JENNIFER JONES GREGORY PECK JOSEPH COTTON «.vji. [N DE VEEL BESPROKEN KLEURENFILM brv <jj2- TrP"V IN CE MEEST SENSATIONELE KAY ALDR1DGE-CLAYTON MOORE tweeweekseavonturenfilm 7 Reaie: LEWIS MILESTONE wrwn COWVERNESTRaaT 133 (BIJ N. BINNENWEG) 7£L£FOON 51900 0AG. 5.7.9,15 2 OhO-1-3Q-4.15. 7 9.15 Regie: LEWIS MILESTONE ïï!ÏTii:iTW,vii:i*(<!Ii Zaterdag 30, Zondag 31 Juli 8 aur Op veelvuldig verzoek nog twee voorstellingen van het grote wereldsucces door de Komedianten m* JOHAN KAART i„ LACHEN VAN T BEGIN. TOT HET EIND Vanaf 1 Augustus iedere avond B uur presenteert de RESIDENTIE OPERETTE de charmante operette met muziek van FRANZ SCHUBERT met o.a. Justus Bonn, Dor* Schram* en de komische Clnlre Clairy. KOOR en BALLET orkest o.l.r. HERMAN WOUSTRA regie Victor Colanl. t/m AFRIKAAN DERPLEIH Rotterdam-Zuid Nieuwste behendig heidsspelen. Leuke amusements- sensaties. VERLAAGDE PRIJZEN Fantastisch gezellig voor jong en oud. gevraagd op klein, export kantoor in Blijdoirp, liefst TT.L.O.-opleiding. Soil, onder no. 232 bur. van dit blad. htb >dh 5*!Ö Wb ?ï9fe Wh Ji«b ?fib Xfh >tb >ifb Vh htb Mb 'Mb Mb Mb Mb Mb Afb M» Mb Mb Mb' Mb Mb Mb Mb Ms tfi? Wat u tot nog toe voor wit hield, is grijs. Wat u tot nog toe voor fleurig hield, is grauw. Wacht, tot u uw was tevoorschijn haalt uit het sop van Castella Zelfwerkend Wasmiddel het eerste wasmiddel, dat actief wit bevat. Uw was wordt vele malen helderder,en !S DAT NU HST WAS- M/VD€L DAT 20'N VSRRASStNG IS? f. t. j*, r, r. r. r. r> r. r. J; 5t Jck T; 5: k iz k zachter met Castella. Want het ACTIEF wit houdt tegelijkertijd alle textiel weefsels soe pel en gaaf, zelfs al zijn zij teerder dan spinrag. Laat. nu alle ouderwetse wasmiddelen varen. Ga over op de nieuwe manier van wasdag vieren. Ga over op Castella! MEVROUW, Her KOMT UIT mFDC FABR!£K AlS D£ CASTELLA SCHOONHEIDS zeep-NEEMT u MAAR ECU PAKje VITD£ STANDAARD! VOOR WIT EN BONT GOEDGEKLEURDE STOFFEN EN ZIJDE &A G* (AA <5* «S*K e*. «v GY &A e*A £A f£A &A G* (ZA (JA (AA f?A &A &A GV GV et. GV -e& (JA (?A (AA OA Deze week in J Artikelen van DENIS DE ROUGEMONT MEVR. H. VERWET—JONKER Kansen en risico's der emigratie in Amerika. KUNSTMATIGE BEVRUCHTING in Amerika, Vooruitgang.of het begin van het einde? £D. HOORNIK Nabetrachting van de zaak Willy Lages.- KÜNSTBESCHOÜWINGEN van Jan Engelman, L. J. Jorda&n. GOEDE VERHALEN van Clara Eggtnk, Maurits Dekker. Wenst dit nummer te ontvangen? Toezending volgt": a. Na ontvangst van 25 cents aan post zegels; of b. gratis na ontvangst van een briefkaart, waarmede "U" een proefabonnement be stelt van 30 Juli tot en met 31 December 1949; terwijl U ons 4.10'doet toekomen per poetwissel of per postgiro nr 6289 ten name van De Twentsche Bank met ver melding van: rekening „Vrij Nederland". Administratie „Vrij Nederland", Reguliers- gracht 111, Amsterdam. U kunt Uw vrije dergen nu nuttig besteden! Ga eens kijken, hoeveel geld U kunt besparen door nu n mooie huiskamer, salon of slaapkamer bij ..De Meubelbeurs" te kopen! Er zijn koopjes voor ieder een, ook in het betere genre. Kijkt U maar Prachtige salon-huiskamers, le klas fabrikaat, bestaande uit; groot dressoir, 2 clubfauteuils, 4 stoelen, geheel verend, schuif tafel, alles met dikke balpoten, compleet nu f 475.-, f 595,-, f 675.-, f 795.-, enz. Salonstel len, 4 clubfauteuils, gestoffeerd met engelse epinglé, bijpassen de tafel, compleet nu f.348-50, f 425.-, f S^S.-. Engelse eetka mers met.armfauteuiis, geheel compleet nuf 365.-; f 455.-, f59.i-. com] driei 15.-. Een gehele collectie iplete slaapkamers met grote deurskasten verkopen wij ver beneden de normale prils, slechts enkele prijzenf 298.50, f 365.-, i*76.3Ö/:393.-. Linnen kasten in twee- en driedeurs, reheel uitneembaar nu f 135.-, 165.-, f. 195.,-. Dressoirs, een sieraad in Uwhuiskamer nu f 89.50, f97.50. f 125.-. Bijpas sende theemeubels vanaf v.a. f 45.50. Koopt nu een boeien, kast f 87.50, f 11050, f 149.50. Wij kochten een collectie da mesfauteuils ver beneden de fabrieksprijs, kömt-U 'daar eens naai hijken, verkoopsprijs' v.a. U weef, bij ons besieal geen/enkele Verplichting lof fcopen. Als U alleen maar kijken w/W,- fcenf U -Ook: welkom l BETER EN TOCH GOEDKOPER t Grote Visserijstraat .8-.101, bij de Mathenesserbrug, Tel. 38763, Rotterdam. Te bereiken met tramlijnen 4, II, ló eu 22 1091. Het werd niet.helemaal donker, die nachf.!' De maan klom met volle blozende wangen tussen -de sterren en bescheen ons bootje,dat; langzaam cl Gele rivier afzakte. Het was allemaal' zorustig en vredig als we hef ons maar wensen konden; een enkele vrachtboot passeerde ons en hier en daar zag je de donkere figuur-van een vissertje in een roeiboot, die zijn netten binnenhaalde. Een paar uur zeulden we zo voort, sliepen am de beurt en zagen hoe. de bergen langs de oevers steeds hoger werdem We zouden ons waarschijnlijk veel minder op ons gemak gevoeld hebben als we geweten hadden, dat Li;Hark en U-Tong de strijd nog long"niet opgegeven hadden. Integendeel, bij ons vertrek uit Hatji-Cno hadden ze ons bespied en nu zaten ze ons 'iri één' pijlsnelle, motorboot cchferna! Bij de bocht van de rivier hooi den ze ons in. „Klaar, Tong'?",'vroég IhHarkr „Daar goan vijanden. Wij zeer korte metten maken en volle laag geven. Bleke zonen uit modderland zullen dit niet overleven. Vuur!" Juist op dat ogenblik ontwaak te op de achterkant van ons Chinees bootje Daantje en dacht het eerst aan zijn maag.'Die knorde'natuur lijk, weer en om dat te doen ophouden haalde Daan tje een zakje bonbons tevoorschijn en bracht er een naar zijn mond. Maar hij bereikte die nooit. De eerste 'kogel, die li-Tpng afvpurde raakte die bonbon en Daantje was zeer ontdaan. „Wat moet dat," gilde hij; „Het was juist zo'n lekkere 1" KAHKI .herenshorts, 9 pt. :'9-85 herénpantal., 15 p. 18.15 KAMPSHIRTS, geruit, -13 pt 8.40 TENTEN 4-ri6 jpers. PRIMUSSEN,- •geheel uitneembaar 19.90 Pannen. eetgerei, tent- onderdeLénk 'k LUCHTBEDDEN va. 14.75; veldbedden, dekens, lucht kussens. DONZEN SLAAPZAKKEN FIETSTASSEN, Rugzakken, Knapzakken etc. WANDELSCHOENEN, hoog én laag. "Wandelsokken. strand artikelen, BADKLEDING TE KOOP AANGEBODEN; FORDSON 3 ton laadvermogen. Inlich tingen en te zien: Nieuwe Haven ,69, r Schiedam, TeL 69095.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6