L Mohiloil C „PLEINZICHT" VITRAGE RlEUW.UK SCHILDERS STADSNIEUWS allerbeste appelsap heöen A. I GEENE AGENT-INCASSEERDER J. d. Waar# AGENDA -HWiSt d/UnJct Passage Monopole DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB De NIEUWE J *0* Mobiioii j NETTE VERKOOPSTER LEVENSVERZ. MIJ. !„LT "Jf- II i-A- hm STOOMVERVERIJ VERH0EFF HOUT HOUT L. JURGENS Zaterdag 30 .Tuli 1949! (Inga. MetL) S peet ale Verkoop andsworth-korfballers vandaag in Schiedam W eer een week bezoek Vanavond omstreeks kwart voor acht zullen met de trein uit Hoek van. Holland dertig Engelse korf ballers en korfbalsters uit Wands worth in onze stad arriveren. Zjj komen hier voor een bezoek van een week, waarna zij naar Nijme gen vertrekken om ook daar nog enkele dagen te vertoeven. Een van de opmerkelijkste re- sul lat en van de sportwisseling met Wandsworth is zeker de uitwisse* ling tussen de korf balgroepen. Deze sport, door de Nederlanders in. Engeland geïntroduceerd, heeft daar veel aanhangers gevonden. Het beste bewys voor de furore, die korfbal aaa de overkant van de Noordzee gemaakt beeft, is wel de vorming van een nationaal team, dat Zondag op het Neptunus ter rein aan de Abraham van Stolk- weg in Rotterdam een wedstrijd tegen de Nederlandse korfbalploeg zal spelen. Natuurlijk zullen onze gasten uit Wandsworth deze ont moeting niet verzuimen bij te wo nen. Na het bezoek aan Nederland- Engeland op Zondag gaat men Maandag naar het prachtige na tuurreservaat „De Beer" om Dins dag de korfbalsport te gaan be oefenen op het Sch ledam-terrein ■aan de Havendyk. Gespeeld wordt i er door de leden van „Wands-1 worth" en B.E.C. tegen Schiedam, Avanti en Succes. Woensdag is Dee tos in Dordrecht de tegenpartij. Voor de eerste maal na de res tauratie .uilen de gasten uit Wands. worth Donderdag de Grote Kerk bezoeken. Ook wordt de toren, be klommen en zal het carillon wor den bezichtigd. In de avonduren van die dag is er een gezellige bij' eenkomst by Pieterman aan de West vest. De Vrijdag is geheel gereser veerd voor „picturial Holland". Volendam, Edam en Amsterdam zijn dan aan de beurt. In de loop van de Zaterdag reist het gezel schap dan af aar Nijmegen Films: Passage: Da. 2. 7, 9, Za. n Zo 1.45, 4.15 7, 9.30 u: De avonturen van O'Flynn (14 jr.). Sïonopole: Da. 2. 7, 9, Za. 2. 5. 7. 9. Zo. 3. 5. 7, 9 u: Het hed \an de woestijn (14 jr.). Geboren: Maris C.. d. v. C. C. v. Kluijven en H. Noor duin; Gxada M.» d. v. G, van Bedaf en L„ F. Krawschenko; Hetiny, t. v. W. Koogje en C. Jansson: Henderika M-, d. v. A. Stover en P. v.» Wij nen: Dirk, z, v. L. H. Heijdra en M. Groene weg: Levenl. kind van C. P. Ham en C. W. H. Langeveld. Overleden: B. Jongste, 38 j.; C. C. v. d. Star, 59 j. VÏSSERWBERICHtE SCBEVENINGEN Binnen van de haringvisserij de log gers Sch 234 met 30 last van schepen. Sch 180 met 18 last van 7 schepen. Sch 36 met 13 last van 5 schepen. Vangstberichten van hedenmorgen uit zee: Sch 78 met 17 k. Sch 305 met 8 k. Sch 87 roet 7 k. Sch £00 met 12 k. Sch 195 met 17 k.' Seh 245 met 50 k. Sch 248 met 50 k Sch 341 met 10 k, Sch 342 met 17 k, Sch 413 met 10 k. Sch 58 met 40 k, Sch 159 met 17 k, Sch 299 met 1 k. Sch 339 met 17 k. Sch 23 gisteren. 85 k. Sch 304 met 4 k. thuisstcmende met <008 k. Cch 274 met 2 k. Sch 332 met 5 k. Sch 8 met 9 k. gisteren 13. Scli 32 met 17 k. Sch 40 met 15 k. Sch 48 met 25 ïe. Seh 49 met 9 k. Sch 51 met S k. Sch 133 met 7 k. Sch 189 120 mijl aife- legd. Sch 233 met 5 k. thulsstomende. Sch 262 met X k. Ech 263 gisteren 20 k. Sch 5 met 13 k. Sch 19 met 6 k. Sch 25 met 10 k. Sch 30 met 5 k, Sch 33 met 4 k. Sch 45 met 4 k. Sch 69 met 2 k. Sch 34 met 2 k. Sch 122 met a k. Sch 130 met 5 k. Sch 248 met 40 k. thulssto mende met 350 k, Sch 250 met 8 k. Sch 310 met *30 mtjl afgelegd. Sch 312 met 5 k. Sch 199 met 5 k. Sch 107 thuissto- mende met 527 k. Sch 353 met 8 k. Sch 20 met 10 k. thulsstomende. Sch 223 met 17 k. Sch 314 gisteren 90 k. Seh 79 met 5 k. Sch 141 met 28 k. thuisstomen- de. Sch 18S met 8 k, Sch. 284 met 10 k. Sch 361 met 25 k. Sch 443 nog 190 mfil. Sch 280 met 2 k. Sch 30'met 1 k. Sch 64 met 2 k. Sch 86 met 12 k. Sch 73 met 5 k. Sch 89 met 4 k. 5ch 97 met 5 k. Sch 103 met 1 k. Seh 180 gisteren 90 k. Sch 242 met 5 k. Sch 275 met 2D k. nog 15 netten. Sch 14 met 8 k. Sch 47 met 5 k. thulsstomende. Sch HO met 30 k. Sch 118 giateren 60 k. Sch 123 met 12 k, Sch 325 met l k. Sch 333 met 20 k. Sch 21 gisteren 90 k. Geen vangst hadden: Sch 105, 37, 48, 63. 116, 140, 302. VI 14 met 12 b. VI 29 met 10 Tc, VI 40 met 7 k. VI 47 met 45 K. VI 50 met 12 k. Vl 53 met 12 k. nog 30 netten. VI 56 met 5 k. VI flï met 5 k. VI 71 gisteren 75 k. VI 78 met 3 k, VI 79 met 34 k. nog 10 nettdn. VI 34 met 4 k, VI 85 met 10 k. VI 97 met 10 k, nog 45 netten. VI 112 met 7 k. VI 114 met 8 k. VI 166 gisteren 55 k. ia thulsstomende. VI 180 met 2 k. VI 19$ met 5 k. VI 197 met 5 k. VI 190 met 40 k. Vl 203 met 25 k. VI 205 met 25 k. nog 45 netten. Vl 206 met 12 k. VI 207 met 3k.VI 208 met 20 k. nog 15 netten. VI 216 met 25 k. Ym 75 met 1 k. Ym 268 met 40 k. uit de halve vleet, Ym 283 met *1 k. Besomming haringtrawlers van'29 Juli Sch 6 met f 8600. Besommingen kustvissers: Kw 2x5 met 1 10. Arm 3 met f 20. Sch 165 met f 10. Od 17 met I 170. SI 6 m«V 100. Hd 47 met f 590. Th 4 met f _*m 14 met f 120, Uk 45 met f 720. Kw $1 met f 70. Od 18 met f 140. Sch 38 met 100. De avonturen van O'Flynn Een niet al te oud man, die Dou glas Fairbanks Jr. bezig heeft ge zien in ,De avonturen van O'Flynn' krijgt persé de neiging, bij het naar huis gaan enige voorbijgangers op de neb te springen en als kegels om te laten rollen, langs de regen pijp naar'zijn tweede étage te klimmen, dwars door de ruit naar binnen te stappen, daar scherp naar onraad uit te kijken, bij het minste geritsel een stoel m die richting aan. diggelen te werpen, vervolgens aan de lamp te gaan hangen en al zwaaiend een deur open te trappen, enfin, alles te doen waar een flinke gezonde jon gen van een jaar of zestien van droomt, want laten we eerlijk zyn: wat de romantische held Do us Jr. als de ontembare O'Flynn in deze avonturenfilm uithaalt is 20 ver overend en prettig om naar te kij ken, dat bij géén toeschouwer een gevoel van roezige opwinding kan. uitblijven. Als fenomenaal vechter met vuist, zwaard, knots en pistool doet Doug Jr. voor zijn beroemde pa niet onder en het prettige is datj hij voor een goede en edele zaak j strijdt, schurken verslaat en tot beloning toch eindelijk 'de lang1 weerstrevende schone krijgt, op1 wie hij zyn zinnen reeds terstond bij de eerste aanblik gezet had. Het verhaal speelt m het Ierland van 1797 en i« zeer boeiend en hier en daar geesLg verteld door regis seur Pierson. Fair bank's nieuwe ontdekking, de lieftallige Helena Carter, en de donkere schoonheid Fathicia Medina spelen de vrou wenrollen. Het lied van de woestijn Het is 1939- De qprlog tussen Duitsland en de Geallieerden is nog niet uitgebroken. Een Duits complot overtuigt de Fransen, dat zij een spoorweg van Noord-Afri ka naar Dakar moeten aanleggen. De bouw van deze spoorlijn wordt opgedragen aan Caid Youssef, een schatrijke Arabier, die de werk zaamheden in nauwe samenwer king met de Duitsers verricht. Zij nemen Riff slavenarbeiders in dienst die onder de slechtste om standigheden moeten werken en bij tientallen sterven. Paul Hudson, een avontuurlijke Amerikaan, wordt woedend als hij de behandeling van de slaven ziet, en hij wordt Hun vriend en voor vechter. Als hij in Marokko als zanger werk vindt, neemt hij elk vrij moment te baat om, verkleed als El Khobar, hevige aanvallen op de slavenkampen te ondernemen. Zodoende wil hij de Riffs uit de Frans-Duitse klauwen redden. El Khobar wordt de schrik van de woestij'n. Hij onthult tenslotte z\]n ware identiteit aan Margot, een rond trekkende zangeres, en wordt ver- liefd op haar, Fontaine, een Franse kolonel, vecht tegen hem, totdat hij hoort, hoe in werkelijkheid de toestand is en dat Youssef zijn eigen mannen verkoopt. Hij helpt El Khobar en ziet toe, dat Frank rijk een waar beeld krijgt van de omstandigheden. De Riffs worden tenslotte uit hun slavernij verlost. „Het lied van de woestijn" is een onderhoudende film, waarbij voor al de liefhbebers van zang aan hun trek komen. DOK SLOOT SEIZOEN MET 'N TURNFESTIJN Een uitgesproken turnfestijn mocht het dan wei niet zijn, dat de D.O.K.-leden "Vrijdagavond deed verzamelen op het sportterrein aan de Havendijk, maar de seizoensiui- tmg deed deze naam toch in het geheel geen oneer aan. Een talrijk publiek heeft enkele uren kunnen genieten van een massale demonstratie van sport en spel, In bonte afwisseling werd het programma afgewerkt. Terwijl de lopers 't veld rond spurtten, kro pen de kleintjes volijverig door manden of liepen wat ze lopen konden in grote sakken. Onder tussen demonstreerden de weer wat ouderen bonds- en andere oefeningen op het grote midden terrein. De bijeenkomst, die onder lei ding stond van de heer L. P. I sings, is geopend mo* het zingen van enkele coupletten van het bonds lied, waarbij de D.O.K.-band voor de muziek zorgde. WALDO Arbeidsbureau Schiedam Met ingang van Maandag 1 Aug. zijn de kantooruren van het Ar beidsbureau vastgesteld als volgt: Van Maandag tot en met Vrijdag 8.30-12.30 uur voor werkgevers en werknemers; 13.30-17 uur voor werkgevers. 's Zaterdags van S.30-12.30 uur voor werkgevers en werknemers. Op Dinsdag 2 Augustus 1949 des namiddags van 2 tot 3 uur be staat gelegenheid tot kosteloze in enting tegen pokken in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 18. Stamkaarten der kinderen mee brengen. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door dr. W. T, P. Nijenhuis, B.K. Laan 154, tel. 66880; dr. F. Jungerius, B.K-Laan 269, tel. 67355; dr, G. in t Veld, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 68599. Geopend is apotheek F. H. Bac ker, St. Liduinastraat 58. KERKDIENSTEN Ned, Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. E- B. Renders. Vorden, 5 uur ds. S van Noort. Vlaardmgen. Nieuwe Kerk: 10 uur ds. J. Gras, 5 u. ds. K. de Bel. \Vest er kerk: 9 en 10,30 uur prof. dr. W, C, van Unnik, Bilthoven. VTedeskerk: 9 en 1030 uur ds. K. de Bel. Jeugdkerk. Verenigingslokaal. Nieuwe Haven 155: 10 uur de heer J. IJsselstein. Ned, Pret. Boud, kerk Westvest: 10.30 uur dr. H. J. Mispelblom Beyer. Hatter- dam. Sevang. Luth. Gem., kerk L Nieuw- straat: 10 uur dr, L. C. Duf our van Groningen. Chr. Geref, Gemeente, kerk Warande: 10 uur ds. A. Zwiep, voorber. H. Avond maal; 6 uur ds. A. Zwiep. Ouü-Gereï. Gemeente. JongeJ.huis L. Haven: 10 en 5 uur ds. w, Roos. Leger des Hefls, gebouw L. Haven*. 10 uur HeUlgingsdienst, 6 uur Öpenb. samenkomst G. Verboon straat, 7 uur Verlossm gssanien komst. Evangelische Gem., gebouw Broers- vest; 10 en 7 uur de heer J. Segaar. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie Tiv0I1, Nwe Haven: 10 en 4 uur de heer Smit, godsd.ond. te Rotterdam. Ned. Herv. Evangelisatla „Ehen Haë' zer", Pieterman, Westvest: J0 en 4 uu: dr. J, C. Hooykaas van Arnemuiden, Kerk van Jezus Christus van de Heli- der Laatste Dagen; 10,40 uur Zondags school, 5 uur avonddienst. Stadsevangelisatie „Jertiel"; 10 uur bijeenkomst. Vergadering yin Gelovigen, lokaal Marijke", Broersveld 121: 10 uur Bre king des broods, 5 30 uur Evangeliever kondiging. Verschillende sprekers. O mi-Katholieke Kerk, kferk Dam, 10 u, H, Mis van de 8e Zondag na Pinksteren. 147. Wat Kees en Olaf al vreesden gebeurt; ze worden door da „Orca" gepraaid en aan boord genomen. Ze vertellen de kapitein hun ver haal, maar die lacht er om. Dèt is toch te on zinnig Laten ze liever voor de waarheid uit komen: ze zijp natuur lijk gedeserteerd van het een of andere schip En hij is niet van plan hen weer te laten ver trekken, want twee jon ge, sterke zeelui kan hij best gebruiken. Tegen wil en dank worden Kees en Olaf nu wal visje gera en bijna een jaar lang blijven zij scheepsmodelletje. Want ze hebben er iets op een touw om een plankje en daarop tekenen aan boord vbn de „Orca", die voornamelijk bedachi om het geheim van het paradijs- ze een kaartje, waarop de plaats van de schat op potvissen jaagt. Maar in hun vrije tijd eiland te bewaren. Kees wikkelt zorgvuldig nauwkeurig staat aangegeven, zitten ze in hun hut iets te knutselen: een Tour de France-renners in het Stadion Zaterdag 6 Augustus om 5 uur vinden in het stadion Feyenoord wie"! er wedstrijd en plaats, waaraan verschillende bekende renners uit de Tour de France zullen deelne men. Er worden zowel sprint- als ach tervolgingswedstrijden verreden: een kleine Ronde van Frankrijk over 50 ronden en een koppelwed strijd over 100 ronden. Da volgen de renners nemen aan de wedstrij den deel: Bartali, Conerri, Biegto- ni, Cerami, Kubler, Kirchen, Mari- nelh, Robic, Goldschmidt, Fachleit- ner, Lazarides, Schotte, Gckers. Lambrecht, Van Steenbergen, Kint, Keteleer, Dupont, Matthieu, De Mulder, Hendriks, Geus, Impanis, Callens. Van Dijck, Gjjselinek» Jos. Verhaert, Blankeman, Peters, Van Est, Vooren, De Hoog, De Korver, De Ruiter, Van Beek, Pauwels, Lakeman en Jcmaux. ROTTERDAM De Tempel heeft het druk Het landgoed „De Tempel" onder Overschie, dat begin Juli als cul tureel centrum van de Gemeente Rotterdam werd geopend, heeft als zodanig niet over gebrek aan be langstelling te klagen. Van 1323 Juli werd er een kaderconferentie gehouden van de Ned. Onderwij zersvereniging; thans zijn er leer krachten bij net Christelijk Schip- peronderwijs in conferentie bijeen. In de loop van deze maand zal ook Kees Bceke, de leider van de be kende Werkgemeenschap te Bilt hoven een bezoek brengen aan „De Tempel". Op het ogenblik doet hij met een groep leerlingen een rond vaart door Nederland. Zoals be kend, telt Kees Roeke ook de beide oudste prinsesjes onder zijn leer lingen. Maasoord jubileert Op 9 Aug. a,s. bestaat de psychia trische inrichting Maasoord 40 jaar. Dit feit zal worden herdacht met een feestelijke bijeenkomst op Dinsdag 9 Augustus in het recrea tiegebouw van de inrichting. Voor deze bijeenkomst zijn verscheidene autoriteiten uitgenodigd. Aan het personeel wordt eveneens een feest avond aangeboden. Wij vernemen, dat het zo goed als zeker is, dat in Rotterdam een Coca Colafabriek wordt opgericht, die haar grondstoffen uit Amerika zal betrekken. Wanneer alles mee loopt, zal de fabriek volgend voor jaar met de productie kunnen be ginnen. Feestavond van het Witte Dorp in Odeon Het jubilerende Witte Dorp heeft Vrijdagavond zijn feestvie ring vervolgd met een daverende feestavond in Odeon. De grote zaal was nog bijna te klein om alle dorpelingen te kunnen bergen. Onder hen waren vertegenwoordi gers van de I.O.G.T. en de Rotter damse Gemeenschap, en ook het onderwijzend personeel en de „dorps"-politïe was aanwezig. Bo vendien had men de oud-hoofd- onderwijzer, de heer A, de Vos uitgenodigd. De artisten die deze avond vul den, hadden weinig moeite de stemming er in te krijgen. The Ha waiian Rythms, De Rosini's en hun kleine acrobate Florida, Billy* en "Willy, mr. Max, de kostelijke snel tekenaar, Rie Wagenaar en de bei de komiekelingen Koos Koets en Charles René brachten net dat, wat verlangd werd: vrolijkheid en gezelligheid. Een hoogtepunt van de avond vormde de huldiging van 33 dorpsbewoners, die al sinds 25 jaar in het Witte Dorp wonen, o.a. de secretaris van het feestcomité, de heer De Graaf, en de politieman Vastenou, die in die tijd een mooie carrière heeft gemaakt. De jubila rissen werden toegesproken door de voorzitter, de heer J. A. J. Hey, die hen een prachtige gedenktegel overhandigde. Ook de heer De Groot, de directeur van de Wo ningstichting, voerde nog het woord. Tot diep in de nacht bleven de Witte Dorpelingen bijeen. Anriie Engstrom en haar bandje zorgden voor muziek, en aan danslustigen ontbrak het niet- Vlootcommandantsbezoek aan het Stadhuis De senior officer L. K. Taylor en commander R. G. Holm er, com manderende officieren van de bei de torpedojagers Samuel B. Ro berts cn O'Hare, die ligplaats in de Parkhaven genomen hebben, maakten gisteren Vrijdagmiddag hup opwachting ten Stadhuize. Zij waren vergezeld van de waarne mend consul, de heer T. J. Duf- field en de marine-attaché, com mander W. G. Holman. Later op de middag bracht bur gemeester Oud een tegenbezoek aan boord. Dagelijkse ongevallen De 51-jarige kolenwerker Th. Sirrer, Wandeloorddwarsstraat, raakte gistermorgen aan boord van het sleepschip Helga in de Kede- haven beklcnd tussen een knyper en een schot. Met inwendige kneu zingen is hij in het St, Franciscus- gasthuis opgenomen, In de Kralingse Plas is de elf jarige C. Baptist uit de Borgesius- straat Vrijdagmiddag in een put gestapt. Hij verdween enkele malen onder water, maar zijn vriendje, de elfjarige Leen Zwart, eveneens uit de Bargesiusstraat, bracht hem ho ven en naar de wal. De drenkeling is aan de E.H.B.O.- post aan het Strandbad behandeld en vandaar naar zijn woning ver voerd. - Op het Aelbrechtsplein is de 29-jarige stoker J. W. Bosch, vy- verhofstraat, gistermiddag uit een kraan gevallen. Hij leunde tegen een schuifdeur die uit de rails schoot. Hij kwam terecht op een zes meter lager liggende zolderschuit. De man was ogenschijnlijk onge deerd; de G.G. en G.D. bracht hem raar huis. Een personenauto reed Vrij dagmiddag op het Zuidplein de 19- jarige wielrijder J. Struyk uit de Bleekerslaan aan- De jongeman werd ernstig gewond aan "het rech terdij been. H(j is in. het Zuiderzie- kenhuis opgenomen. In de keuken van een woning aan da Klaverstraat trok da 14 maanden oude baby van de farm Spooredonk in een onbewaakt ogen- bïik een pot hete thee omver. Het kindje is met brandwonden aan borst, rechterwang en rechterarm in het BergwegziekenhuiB opgeno men. (Ing. Med.i reinigt terwijl ze smeert NIEUW BESTUUR In de gehouden jaarvergadering is het bestuur van de Rotterdamse voetbalvereniging DCL als volgt samengesteld: le voorzitter; C, P. Bloem, le secretaris A. Groenen dijk, ie penningmeester E. van Belle, 2e voorz. M. v. d. Herik, 2e secr. J. Molendijk. 2e penutngm- N. Lambach, commissaris J.*van Bezouwen, DE NIEUWE ANTl.OXYDATIE DETERGENT HgAvr Di/r/ Autorijdend Nederland kon zich gelukkig prijzen, dal thflni de nieow Mobiioii alom verkrijgbaar is. Een olie mei een onovertroffen smeervermogen, bestand legsn Hoogste temperaturen en drukken...een olie, die bovendien reinigt terwijl ie smeert Zij magki Uw motoi jong en krachtig, steeds in stoot lot top prestaties, steeds zuinig. Minder slijtage, dus minder reparaties. VACUUM OUB MAATSCHAPPIJ NV. gOTTBSOAM Rotterdams succes in de „Vierdaagse" Een groepje van elf zusters van het Coolsingekiekerthuis dat aan de Vierdaagse te Nijmegen heeft deelgenomen, heeft bet zware par cours zonder uitvaisters afgelegd. Op de vierde en laatste dag wer den ds dames btj hun terugkeer in de oude keizerstad op het laatste gedeelte van het traject .schier be dolven onder bloemen. Het groep je, dat onder leiding stond van zuster Kunkels was aan. het einde van de monster-wandelmg nog volmaakt fit. Zuster Kunkels liep ditmaal voor de vierde keer mee. Vanavond zullen de zustertjes voor hun kranige prestatie gehul digd worden in het ziekenhuis- Zestien Rotterdamse tram-man nen o-l.v, le hoofdcontroleur P. C. van Woensel hebben de Vierdaag se eveneens tot een goed einde ge bracht. De groep <elde geen enkele uitvaller en was opgevallen door haar keurig marcheren. Bra»p msnnen van de RJLT.ï Inspecteur van politie, do heer P. Krult leidde een groepje Rot terdamse politiemannen met succes naar de eindstreep van de Vier daagse. De groep telde slechts één Uitvaller. Auto driemaal over de kop geslagen Vanmorgen moest op de Plein- weg een personenauto, bestuurd door de heer J. D, uit Rotterdam, plotseling remmen voor een mili taire jeep" die voor hem reed en onverwachts links af sloeg. In plaats van op het rempedaal trapte de bestuurder het gaspedaal in. De auto schoot met een vaart vooruit en belandde in het weiland bij de Gooilandweg, na drie maal over de kop te zijn geslagen. Van de inzittenden werd wonder boven wonder niemand gewond. - Auto doodt Wielrijder Op het Sandellnspleln Oil de uitgang van de tunnel onder de Groene Hille- dtfïc, la de 52-;arJge huiatlmmerman C, Bouman. Leedc 74, door een auto aan gereden en gedood. B, reed met zijn fiets over de over- steekplsata voor voetganger». Hij stak over voor eert auto triaar merkte blijk baar niet, dat deze door een andere auto werd ingehaald. De bestuurder hiervan zag hem pas, toen hij vlak voor de auto was. Een aanrijding wae met meer te voorkomen, B. werd tegen de straat geworpen. Hij werd naar het Zui derziekenhuis vervoerd, bij aankomst bleek htf reeds overleden te zijn. Op de Nieuwe Algemene be graafplaats te Aalsmeer had de begrafenis plaats van J. Bloemink, in leven tweede stuurman bij de K.L.M. WONINGRUIL? Woont u niet naar uw zin? Met te velen in één huls, te bekrompen of op welke andere manier ook onprettig? Ik wil het graag gelo ven en ik voel ook wel met u mee» maar dan moet u toch eens luiste ren naar het volgende gegaran deerd ware wocnverhaal. Ik weet er alles van, want het gaat over de behuizing van mijn bloedeigen vrienden Louis en Geert, stoere jongens allebei, maar langzamer hand worden het wrakken en hun vrouwen zijn al bezig aan haar ze nuwreserves, allemaal vanwege het prettige wonen. Kom maar eens mee naar dat aardige oude huis, daar vlak bij het Beursstation. Nee, bellen hoe ven we niet, want er is geen, bel, loop maar naar boven, 't is altijd goed. Zo, hier is het, mooi uitzicht hè, op het water, en leuk die be drijvigheid van laden en* lo en aan de wallekant, Ziet u die vaten daar, dat zijn benzol vaten, ja in derdaad, nogal brandbaar spul, daar hebben ze hier trouwens meer van, want onder het huis is een benzine-opslagplaats. Nu is dat tamelijk onschuldig goedje zolang' er geen vuur by komt, dat voelt u wel, en dat we ten Louis en Geert en hun vrou wen ook best, maar gisteren dach ten ze toch niet anders of het huis zou ieder ogenblik in de lucht vlie gen. Kijk, ziet u dat stro daar be neden op de kade, vlak by de deur» welnu dat is pakstro uit kisten en kratten. Op gezette tijden laat de baas van het expeditiebedrijf daar beneden dat stro in de hens steken, dan is de vuile boel gauw verdwenen, een aardig fikkie was dat gisteren weer, daar vlak bij die benzol vaten en de benzineop slagplaats onder het huis en echt spannend voor de bewoners, dat snapt u. Schrikt u zich dood van dat don derende lawaai daar opeens? Kalm maar, dat is gewoon een trein die over het viaduct passeert, over eén kwartier xult u het weer horen en Louis en Geert en hun dames ho ren het dag en nacht, begroet u wel. Ja, het is net of die trein dwars door de kamer rijdt, dat vinden de bewoners ook. Vaak springt Geerts vrouw in paniek haar bed uit, roepende: help, ik word overreden! Dat komt er op de duur van, vooral nu or veel meer treinen rijden dan vroeger. Een beetje lang gesprek kunnen die mensen niet voeren met el kaar, want als er zo'n trein op een paar meter afstand langs het raam gaat, zou zelfs Demostenes zich niet verstaanbaar kunnen maken. En wie zat daar nu te klagen dat hij niet aan een wgning kon ko men of dat hij zo'n snerthuis had? Weet u wat, probeer bet te ruilen met dat eem oud-Rotterdamse van Louis en Geert, dan kunnen die met hun gezinnen misschien weer wat op verhaal komen DESIDERIUS SCHIEDAM PERS BE RICHT Betreffende openstelling Kantooruren ATTENTIE; De Distribu- tiedïenst van Schiedam maakt bekend, dat het kan toor Brocrsvest 111 te Schie dam, vanaf l Aug. 1940 voor het publiek uitsluitend ge opend is van 9 tot 12 uur. Des middags is het kantoor gesloten- Dit geldt echter niet voor detaillisten, dezen kunnen ook des middags hun bonnen inleveren. Schiedam, 29 Aug. 1949. Gevraagd een die tevens administratief werk kan verrichten. Arno Zoetmulder, Inte rieurs, Lange Kerkstraat 34. Adverteer regelmatig KQFEEkSTA5SCN RsiSAnri kelen Koop voor minder greld iets goeds in de oude vertrouwde SPECIAALZAAK Rotterdamsedijk 261 Telefoon 69919 Schiedam vraagt voor haar afd. „volksverzekering" wonende Schiedam of Vlaardingen. Voor deze afd. behoorlijk salaris 4- provisie en voor de afd, Levene- en. Varla-verï. incasso provisie. Rijwielvergoeding en premievrij pensioen. Te storten xvaarborgsom f 5O0.~. Br. onder letters S.B. bureau van dit blad. TEL. 68S17 CAFé-RESTAURANT E. J. M. v. d, WATER SCHIEDAM Singel 234 t/o Station - Tel. 69525 SINGEL 142—150 TEL. 69029—30951 Herencostuums chem. reinigen 3.75 Zomermantels 3.75 Gab. regenjas (mantel) 3.75 Spoedarders binnen 2 i zonder prijsverhoging 3 DAGEN gereed Grotg partij HOUT afkomstig tentoonstelling „Oriënta" slechts I maand gebruikt 3000 meter 2x3 duim, 2000 M2 geschaafde en geploegde delen, gr. partij panlatten 1x2 dm., 1x3 dm en vele andere maten, 2000 ut, beraklïet- platen, 4009 M2 boardplaten fschoitolile en hardboard) verder 1 partij triplex, ramen, deuren en kozijnen. Te zien en te bevragen L, Nlenwstraat 97 Schiedam, v. S—17 uur. telef. 68951.. GEVRAAGD VOOR GERUIME TIJD WERK. V F», N. J. MARKS ZONEN Broersvest 157 Oostsingel ioo SCHIEDAM u.imè keuze gashaarden r 141.1» KEUKENGEYSERS .a 119." r I 27L, I 73B 5b; f 44: HOOFDSTRAAT 189 TEL. 6B387, SCHIEDAM Nette werkster gevraagd voor 2 morgens per week. Mevr. Nieuwenhuyse, E. K. laan 02„ ,<Joja". Het verbeterde La- texeorset, zonder baleinen., geheel elastisch, meer steun, onverslijtbaar. Mevr. van Maaren, Hoogstraat 117. Fototoestellen te koop gevr. Eventueel ruilen, Tevenc re paratie, spoedig klaar. Het foto-adres: J. C. Wlllebrand, Rotterd.dijk 205. Nette werkster gevraagd, liefst Vrijdag. Boot. W. Fran- kelandsestraat B6b. Gevr. nette werkster, liefst Maandagmorgen en Vrijdag. Mevr. Rook, Rotterd.dijk Te koop: i.g.Bt.z. piano, Franse. Molenaar, Halleystr. 13B„

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2