Café DE VOGEL BLUE BAND t lekkerst vindt! TOFZUIGERS MAÏZENA JiRIES {fóé'fyiet is GEPROLONGEERD HET GROTE SUCCES DU RYE A m o_C e r n e s Alleen voor de handel Vrijdag 26 Augustus 1949 OUBEt^ Mac MURRAY CINEAC COLOSSEUM VICTORIA Al üw groenten BAND smaakt het best! BUSTEHOUDER CORSETBAND Naar voor oorlogse prijzen! HEDENMIDDAG HEROPEND product JUIST NU ADVERTEREN! STATEN WEG ,811)00 RP ROTTERDAM Met diepe droefheid geef ik hierbij kennis, dat na een moedig gedragen Ljden OP 23 Augustus is overleden mijn irnug geliefde Man L. DEN BOEDT, Rjjkshavenmeestez te Rot terdam. oud-gezagvoerder Kon. Rott. Woyd. gep. kapitein ter tee K.M.R., op de leeftijd van 59 jaar. P. DEN HOEDT— HOOGENBOEZEM. Rotterdam, 26 Aug. 1349. Mathenesswlaan 518. De crematie heeft in alle stilte plaats gevonden. Tabak- en Muziekvergun- nihg op Katecdrecht. Spoed, Brieven No. 4535 bureau vati dit blad. HEERLIJK VERS! VAN HEDEN AF IN Alleen al oni die extra-fijne smaak verdient Bluf Band Uw voorkeur. Maar er is méér. Blue Band is een vol waardige bron van energie! De zuiverste natuurlijke vet ten dienen tot grondstof; deze hebben een zéér hoge calorische waarde en voeren het lichaam de warmte en energie toe, die het behoeft. Blue Band is kerngezond voedsel voor het hele gezin. Vraag er met nadruk om 1 heerlijk mals, vol van smaak en geur, als zij gebonden s. zijn met jvMAIZENA" DURYEA hef ideale bindmiddel Z® komen U èn Uw kinderen weer eens; OUDERWETS AMUSEREN! Kousen - CORSETTEN Opgericht 1886 TWEE GUNSTIGE AANBIEDINGEN tn keurigs broché met stiksels versterkt, model met maagband, verstelbare *350 schouderband voorpand stevige Damler-elsstiek met steunband ander en boven, achterpand solide satijnstot, 4 jarretelles, .—eg puntenvrij 1/ Prima lolletxeep, 80 °/0 vetgehalte, diverse geuren par stuk D.10 Zeepdoren, bakeliet per stuk 0.15 Spenzenzakjes, geg ummeerd linnen, met gekleurd motief per stuk 0.29= Tandenborstels, echt haar. per stuk 0.25 Haarnetten, alle kleuren. per siuk 0.10 Nachtnetten.s. per sluk 0.10 Haarkrullers, gummi en metaal, 3 stuks 0.10 Haarroliers 2 stuks h 0.15 Zljkammen, schildpad ®j. .-.. pér Stuk 0.12. Nageiberstels, 4 rij. i2 stuks, 0.25 Zakkammen, in luxe etui ..per stuk 0.20 Scheerapparaten, bakeliet- per stuk 0.35 Scheermesjes, Zweeds staal, Zwitsers fabrikaat 2 pakjes 0.25 Prima brillantine, Fougèreenchypre.perpot 0.15 In' vl bei bate vorm Pef Hes 0,15 Kleerborstels0.75 en 1.25 bchool voor ocheeps- werktuigkundigen Willem Buytewechstraat 45 Rotterdam INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen voor de avond cursus Voorlopig diploma en voor_ Motor drijver tot 3 September a.s. Lesgeld 4.per maand DAMESVERBAND per pak van 10 st DU DAMESVERBAND, wasbaar, mooie gc kwaliteit Zwitserse tricot 1.05, 0.80 O 3 VERBANDGORDELS vanaf 78' PANTALON PERIODIQUE - van charmeuse en rubber, geeft goede 405 bescherming1/ .,tJ6EN Flll.ien 1.: AMSTERDAM, HAARLEM, ROTTERDAM, .HRVL^mH ARNHEM. APELDOORN. HWTfTïfïTiTTfïD EINDHOVEN, TILBURG, "TÉUid'MUf" DEN BOSCH. UTRECHT, AMERSFOORT, LEIDEN. ■|l HILVERSUM. DEN HAAG. GRONINGEN ons OPNIEUW GERESTAUREERD LINKER ROTTEKADE 33 B, Tel. 27704 hoek Crooswijksestraat, tegenover de Zaagmoleubrag. Ie KLAS CONSUMPTIE 3e KLAS PRIJZEN iMi de moderne Hulp in elk gezin is ideaal voor de afwas, één theelepel in de afwasteil maokl een heerlijk snelwerkend sop. iMi last vet en vuil volkomen op, het laat geen vetrand na in de afwasteil. IMi maakt Uw afwas blinkend schoon, glaswerk fonkelt als kristal. IMi is ook ideaal voor hel reinigen vari werkkleding. ROTTERDAMS Wesfkruiskade 67, fieyerl. laan 120-122 Onze verbindingen met Rotterdam Zuid zijn thans: Autobussen B (begin Prinsenhoofd) en Z" (begin Breeplein)in respectievelijk 15 en 10 minuten vlak voor ons gebouw. Tramlijnen 2, 3, 9 en 12 overstap pen Vismarkt op lijn 1. of bus B; eveneens vlajÉ. voor ons gebouw. Coupeuse zoekt nette leerlin gen. N, Wijnants, Biesland- straat 73 A. I Personeel aangeb. Voor heer. b.b, huis, gem. of gestoff. zit-slaapkamer met pension. Br, ne. 115, Spoedig s.v.p. Kio.sk Hogëndorppiein. Net meisje. 20 j,. zoekt enige werkhuizen, liefst Westen. Br. ptö Peters. N, Binnenweg 158 of tel. 32268. A.N.W.B. .B.onds-auto-motorrij school Eversteyn, de oude ver trouwde school met de beken de gele lesw agens. Des ge w. wordt B thuis gehaald en ge bracht. Violierstraat 32. Telef. 73150. Henegaüwerlaan B. Telef. •36S68. - Ooster Mudekschool, Dir. N» F1 van Rooyen, Ratnlehweg 36, tel. 21745. Prlvélessen f 6.— per maand. Uitstekend onder wijs. Pianostude er gelegenheid. 1—15 woordep f 2.—. tedere 5 woorden meei t 0.50 Diversen Woning ruil Triplex 30X20 cm. 20 ct: 4QX 40 cm- 36 ct; 50X50 cm. 63 ct: 60X60 cm. 81 ct. Ruim 300 maten voorraad. Joh. Groen, tel. 30803. Korenaarstr. 61. Moderne kinderledikantje.s, t 20.— (ongelakt). geheel hout, vele modellen, uit eigen fa briek. Rosespoorstraat 6. Tel. 73609. Rode -zoete mistella- f 2.Je never v.a. f 4.60. Brandewijn f4.70. Slijterij Peeters, Scheeps- tirnmermanslaan 14. Tel, 21652. Wat wordt die matras dim! Da's waar ook. 347S9 bellen. Dc Beddenfabrikant. Nivs Binnen weg ;94. In één dag .vcor. Jaren klaar. Java-kapok, - prima da mast. Personeel gevraagd Woning te Poortugaal - vóór een benedenhuis ...t- te - fi'daim onverschillig waar. Br.' no. 75 Kiosk Math,weg.. Woning ruil, gr. woning.';' bev. 4; k.. keuken, voor kleineof nieuwbouw, ook randgemeen ten.. Br., no. 454 bur. Polder- laan. VAN SUCCES VER. ZEKERD. ZIJN PLAATST CAN I EEN j KamK-rens voor hereneos- tuums .Janaf f 95.—, ook da- messtoffen, gestr. katoentjes voor overhemden. Gruno. Pro- venierssingei 30. Gemakkelijke betaling- Kin derwagens, d*.v. modellen en kleuren, olice.1 bekende mer ken, vanaf 3,— p. W. Goud- sesingel 51—53. TeL 26975; J_ac. Catsstraat 50, Tel. 82065. ]»niUo?>.'» Het aangewezen adres - -iedjes. mutsen, pet ten. ens. is Biet ling's'Feestpa leis. Maashaven 36 Tel. '733^2. Huwelijk Staat u op goea wlv en. be- hangwerk? Dan.tel. 78367 en wij komen iriet stalen. H. Hoo- gerwerf. Bas- Jimgériusstr. 233, (jw matras slecht?. Speciale re- paratie-inr. Bel even op telef. 22085. Gebr. Vermaat, Westzee- dijk 39 {t.o. v. -Vollcnhoven- straat). ToneeU en Cabaretclub. Voor aanstaande Vereniging op dit gebied vraagt voor 't aanstaan de seizoen Heren lederu Br. iio.!.4542 bur. blad.. .'^'v Gebraden kuikens met gebak ken aardappelen en appelmoes 2.50. Gerard's Cafeteria. "Sta tionssingel 12 - (bij Blijdorptun- nel). Schrapmachines, revisie werk plaats voor alle soorten'jaard- appelschrap- én, groentesnijma- chines, vakkundig personeel. Beleefd aanbevelend: A. Lil- beck. v. d. Hoisstr. 13, Telef. Zwaar eiken boekenkast te koop, met glazen schuifdeuren f 80.—. Na 6 uur. Bee, Radio en Gramofoons J.m; 30 j,,' ki. gebrek, doch goed zijn^brood kunnende ver dienen z.k.m. met j.d, of wed. 1 kind geen bezwaar. liefst brieven met foto, erewoord retour. Br. no. 671. Kiosk- Mid dellandplein, Jongeman, .29 j., lafig postuur,! z.k.m. met eenvoudig meisje: Brieven met) foto (erewoord retour) and. no. 4876' Kicbk Yeemarkt. Gemakkelijke betaling- Radio- apparaten, Philips, Erxeg en Waldorp. Direct uit voorraad te leveren. Gcudsesingel 51 S3. TeL 26975; Jac. Catsstraat 50. Tel. 82065. Gemakkelijke betaling; Haar de» en haardkachels, dxv. mer ken, uit voorraad leverbaar met complete plaatsing- Goud- sesingel 51—53, Tel. 26975; Jac. Catsstraat 50, Tel, 82065. Garens. Nu weer mooie garens zonder punten. Dinsdag na 1 uur gesl. W. KorteJand, Maren takstraat 55. Tel. 72123. Uw adres voor in- en verkoop van alle soorten nieuwe en ge bruikte meubelen, huishoude- lijke artikelen, textiel,, kle ding, piano's,, orgels enz. enz. is Veiling- en Verkooplokaal Jonker Fransstraat 24b, Tel. 26815. Betere prijs, - stand en. kans en geen geloop aan Uw deur. Sportvissers! Deze week enige werphengels v.a, f 9.~. Nylon v.a. 5 et. p. m. Dag. verse, maden en bloedwormen, A. Gommers. Nw. Binnenweg 237. Tel. 39367. v0or kleinbehufsden! Speciale aanbieding salon-eetkamer be staande uit: dressoir, 2 club fauteuils, 4 stoelen, schuiftafel, compleet f 56D.—De Meubel beurs, Grote Visserijstraat 8— 10, Rotterdam. Verf nodig? Dan. naar de Verfbron, de schilder y. 't Wes ten, verkoopt van alles 't besten. Voltnarijnstragt 85. Verloren Auto's, Motoren en Rijwielen Gemakkelijke betk stellen verend, ka Opklapbedden etc., i t 3,— per week. G 51—53, TeL 36975; Straat 50, Tel. 82065. Feestartikelen Voordrachten Revue- en Toneelschetsen. Frans Moret. Vierambachtsstr, 106Rdam. Tel.39346- M uïieklnstrumenten panther" 600 cc. te koop of ruilen voor 125 cc. Pracht ma chine, als nieuw, zander ge breken. Oostmaasstraat 9b. Verloren op 11 Auglsehakej- armbandje mét aanhanger. Ingegraveerd no; 13 inr schrijf- of drukletters, t.b.t.b>: Schie fer Grlndwee 62 R'dam,'-- Ruime sortering demi's, 2- en 3-delige costuums, enkele pan talons, sporthemden, o.a. effen en khaki. Uw adres voor pri ma maatkleding en herenmo des Kledingmagazijn „Cheap", Hondiusstraat 2 (hoek Claes de Vrieselaan), R'datn. Te berei ken met .lijn 8, H. 14. Ï5 en 17. RijwlElen. Waarom een Burcó. Kestein. Maxwell. DCR, Road- sier. ook meisjes-, - jongensrij wielen gekocht bij Adr. van Herpen. Omdat wij 100% ser vice bieden. Noordmolenstr. 30. D.K.W, r.t. 1939 licht motor rijwiel, prima staat. desk. on derzoek toegestaan. N. Binnen weg 118, Tel. 51683. Het adres voor solide houtwa ren, trapleren, strijkplanken, kuipen. H. J. Tamminga, Gr. Visserijstraat 14-16. Tel. 37730. Timmerhout, weer een gewel dige sortering o.a. geploegde delen lxio era. 35 ct; 17% cm. 73 ct p. meter. Wes terhouthandel Boxtel,. Cath. Beersmansstraat 42. Tel. 34488- Rotterüam. Rijwieleh! U koopt bij ons bij een vertrouwd adres le klas dames- en herenrijwielen. Be taling 4,p. w. en zonder Vooruitbetaling, v. Veen, Dier gaardesingel 94. Lessen Rijbewüs nodig? Dan maar B. B, N, Bonds - Autorijscnool Hoekman, Faarlstr.46- Br. Hilledijk .25, Tel, 70780. Dts- gew. geh.-.: en. gebr.- Autorijschool H. P,Take,ge- dipl- K. N, A. C.-lnstructeurs, A. N. W. B. faondsautorijschdoi. Jan - S on jestraat 4 (nabij Mid- dellandstraat), TeL 36777. Sportlampen f 7.50, Grote lam pekoppen f 1.95, Ketting kasten f 2.95, Sportzadels v.a. f 4.50. Kilometertellers f 4.75. Peda len f 1.95. Jasbeschermers f 0.98, Pompjes f 0.89. Adr. v. Eerpen. Noordmolenstraat. 30. Opklapbedden, 1 pers. f 3S. 2 pers. v.a. f 37.50. prima om bouwen v.a- f 32,50. Gratis geplaatst, v. Oudheusden, Bed ien- en Meubelhuis ..Ideaal", Goüdseplein hoek v, d. Werif- straat, TeL 26157. Autopeds f 29,—. m'èt zwaar frame,; spaakwielén, ballon- banden en chroom'.spatborden, f' 33.50. Driewielers f 17,50. Adr, v. Herpen, Noordraolen- atraat-SO.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6