m WmmsMm Hel ontbreekt Sparta en ADO niet aan vinnigheid Doelpunt van Walhain schudt HBS wakker CVV rekent geducht af met Overmaas Mol naar het ziekenhuis Verbruggen aangeslagen Het Rotterdamsch Parool Fortuna voelt niets voor slachtoffer zijn Na felle strijd op het Kasteel moesten de gasten hukken Switchende. Clavan en Timmermans uiterst gevaarlijk Feijenoord speelde in jaren niet zo zwak Linksbuiten van Haarlem verrichtte hattrick Neptunus ziet voorsprong van 3—1 te niet gaan J Goede overwinning van Ilennes-DVS op Zeeburgia Maandag 19'September 1949 WEKELIJKSE SPORTBIJLAGE VAN Walter .NeuselHein ten Hoff DUSSEIJJORT. Meer dan 40.000 toeschouwers waren aan wezig bij de derde ontmoeting tus sen de 29-jarige zwaargewichtkam pioen van Duitsland Hein ten Hoff en de ex-kampioen Walter Neusel die thans 41 jaren telt. In 1946 ver loor Neusel zijn titel op punten aan „lange Hein" en toen hij* een jaar later wederom tegen Ten Hoff aan trad werd hij door k.o. in de zeven de ronde verslagen. Ditmaal eindig de de partij onbeslist, werd althans na 12 ronden onbeslist verklaard, wat protesten uitlokte van de toe schouwers naar wier mening Ten Hoff technisch - bijna voortdurend een tikje in de meerderheid was geweest; AI, dat hadden de Dordtenaren niet verwacht! "Vol moed en vertrou wen zijn zij met hun club, de winnaar van de Zilveren Bal, Emma mee naar Vlaardingen getogen, om daar de tweede overwinning van hun favoriet te mogen meemaken. Helaas, Fortuna voelde er niets voor om als slachtoffer te fungeren. Het stuurde Emma met een 3-^0 nederlaag naar huis terug en dit zou de grootste verrassing in de tweede klas geweest zijn wanneer niet C.Y.V. in de derby tegen Overmaas zo onge nadig met de groen-witten had afgerekend. Met liefst 50 wonnen Van Bokkum en zijn mannen. Scheveningcn voelt er blijkbaar niets voor om de degradatie-wedstrijden van verleden jaar te herhalen en sloeg DJC.V,, dat het lang niet best doet, met 41. Coal is van het slechte pad terug gekeerd en heeft met grote cijfers van Gouda gewonnen. Tenslotte R.F.C. Zouden de plannen van de bewoners van de Essenburg, om dit jaar terug te keren naar de eerste klas, in uitvoering zijn? In ieder geval werd de moeilijke uitwedstrijd tegen D.H.C. gewonnen. FortunaEmma Het technisch beter spelende Emma kreeg tegen de geestdriftig Spelende Vlaardingers geen gele genheid om zijn spel te ontplooien. Bovendien maakten de Dordtena ren de fout, de bal meests', te lang bij zich te houden. Aanvankelijk ging de strijd ge lijk op. Het eerst werd de doelman van Fortuna aan het werk gezet, die een schot van J. van der Gijp stopte. Aan de andere kant kwam een hard schot op het doel van Emma tegen de 'lat. Lang bleven de verdedigingen meester van het terrein, totdat na 38 minuten' spe len linksbuiten Péters de bal voor het doel van Emma plaatste, waar na middenvoor Poldervaart niet'n goed schot in' de'hoèk"Fortuna'de leiding-gaf (1,—OiilZo bleef de'stand tof dè rust. 1 Na de rust'werden'aan Emma de beste gansen ^toegekend, maar deze verwachting kwam niet uit. Fortuna bleek zelfs sterker en ze ker gevaarlijker in de aanval. De actieve rechtsbuiten van Fortuna, v. d. Windt, plaatste na 15 minu ten spelens de bal laag voor doel, waama Roubos finaal over de bal heentrapte en de kleine Peters de voorsprong van Fortuna tot 20 kon opvoeren. Even hervond Em ma baar goede combinatie-spel, maar de Vlaardingers gaven geen krimp en de Dordtenaren vervielen weldra weer in de fout van te veel solospel. Na on ge va ar 28 minuten werd de strijd in het voordeel van Fortuna beslist, toen v. d. Windt voor doel plaatste en v. d. Berg met een schot in de uiterste hoek de stand op 30 bracht. OvermaasCVV Ten aanschouwen van 330 bezoe kers heeft CW een welverdiende overwinning behaald op het falen de Overmaas. Het zag er het eerste half uur niet naar uit dat CW de ze wedstrijd zo gemakkelijk ging winnen, want gedurende deze pe riode was Overmaas het meest in de aanval, alhoewel ook toen reeds het betere veldspel van CW op viel. Overmaas liet enige gemakke lijke kansen voorbij gaan en had bepaald pech toen Zonruiter tegen de lat schoot. CW gaf het ant woord op dezelfde wijze terug door een hard schot van Reus, dat door de paal wérdgekeerd. Het was echter uitstel van executie, want 10 minuten voor de rust werd een voorzet van de Waal verkeerd door doelman Ras beoordeeld, waardoor van Bokkum gemakke lijk kon scoren. Even voor de rust volgde een sterke aanval van.CW, een switch waaraan de hele voor hoede deelnam, waardoor Dick La gendijk de doelman van Overmaas voor de tweede maal kon passeren. Na de rust ..probeerde Overmaas door sterk aanvallend te spelen de tegenstand van CW te breken. Het grootste gedeelte van de tweede helft heeft zich dan ook afgespeeld in het strafschopgebied van CVV. Desondanks behoefde de doelman van CW er slechts zelden aan te pas te komen, hetgeen wel kenmer kend was voor de kracht van de voorhoede van Overmaas. Bij een uitval van CW kreeg Reus de bal vrij én met een goed schot in de bovenhoek scoorde hij voor de der- de maal. .Vlak." hierna werd een misverstand in de achterhoede van Overmaas door van Bokkum afge straft (0—4). Toen vlak voor het einde van Til verzuimde weg te werken', vlak voor het doel van Overmaas, was het voor Reus zeer gemakkelijk de bal in het doel.te lopen (0^—5).„ DHC—RFC Onmiddellijk na de aftrap viel DHC fanatiek aan. doch BFC wist het gevaar te weren. Wederzijdse aanvallen V0'S* tiea elkaar hierna op, tot. ongeveer 20 minuten, na het begin Versloot uit een schermutseling kon doelpunten (01). DHC viel fel aan. en verscheidene ma len ontsnapte hét doel van RFC op zeer gelukkige wijze aan doorboring, DHC waS gedecideerd:!in de meerderheid, doch kon door slecht schieten en slecht, ■aanvalsspel "niet 'tnt "doelpunten komen. De rust kwam n«»-. -de stand 01. De tweede helft *si£ een zelfde frpel- beeld te zien. D&,. was over het alge meen Iets ln de meerderheid, Eenmaal scheen het dat de Delftenaren toch'suc ces zouden hebben. De bal kwam nl. ia bet Rotterdamse doel terecht, maar. vla een gat in het zijnet, hetgeen de scheidsrechter niet was ontgaan. By een doorbraak van RFC werd Versloot Op de rand van het strafschopgebied ge haakt. RFC bleef na dit succes aanval len, maar tot doelpunten kwam het niet meer. GoudaCoal Nog geen vijf minuten had v d Gaag de linksachter van Coal ge speeld of daar verzwikte hij zijn enkel en uit was het met voetbal len. Hartman moest hem vervan gen, Deze aanvankelijke tegenval ler heeft echter geen afbreuk ge daan, aan de geest van de Rotter dammers en zij trokken lustig ten aanval. Zij maakten zelfs een doel punt, maar dat werd wegens bui tenspel afgekeurd. Gouda kwam nu in het offensief en na 18 minuten, spelens gal mid denvoor. Seholten.zijn .^vereniging de leiding..-Vijf minuten, -voorde rust kreeg Scholten' het ongeluk dusdanig op zfjnarm té vallen er was geen enkele speler in zijn nabijheid dat hij per brancard moest worden weggedragen. Het bleek, dat zijn linkerarm uit de kom was geschoten. Coal nam het spel in handen en doelman Witte kreeg een fraai schot van de Bruin te verwerken. Gouda liep nogal eens in de buitenspelval, waardoor enige kansen teloor gingen. Even voor de rust kreeg Godfried een kans en met zijn onhoudbaar schot was de stand (1—1) gelijk. Vijf minuten na de hervatting noteerden wij een hard schot van de Geus, dat echter goed door Wit te gestopt werd. Hét was echter uitstel van executie, want met een mooie kopbal bracht de Geus de stand op 12. Spoedig daarop was het 13 door toedoen van links buiten v d Linden, die Bakker ver ving. Gouda zat ook niet stil, doch haar aanvallen strandden op de hechte verdediging van Coal. God fried was de maker van het vierde Rotterdamse doelpunt en tenslot te was het dezelfde speler, die de eindstand op 15 bracht.. Sparta blijkt voorgoed te willen afrekenen met het degradatiespook, dat heeft ADO gistermiddag op het Kasteel aan den lijve moeten ender vinden. De Hagenaars, die 2elf een mooie partij voetbal te zien gaven,' bleken toch niet opgewassen tegen de taaiheid en het enthousiasme, waarmee de Spartanen zich een weg naar de overwinning baanden. Er werd gevochten, dat de brokken eraf vlogen, en het resultaat was een mooie, frisse wedstrijd met hoog tempo en talrijke goede momenten, die resulteerde in een 2—1 overwinning voor de bewoners van het Kasteel. Maar het heeft er om gespannen! Van een veldoverwicht van één der partijen was geen sprake, zij wogen goed tegen elkaar op en de mannen onder de lat hadden het allebei flink druk. Timmermans aan het switchen trokken hielden de Sparta-suppor- ters hun- hart vast, maar Terlouw begon er nog beter in te komen en ruimde steeds weer op. Zijn grote zwarte kop sprong telkens boven de anderen uit en' als het de achter hoede te gevaarlijk werd om wég te werken kwam Landman uit zijn doel rennen 'om de bal weg te graaien. Eenmaal wierp hij zich te midden van trappende voeten op de grond, kreeg de bal, maar bleef er mee liggen. En dan op derge. lijke ogenblikken besef je het grote nuf weer van de mannen met de kistjes, die langs de lijn zitten. Tijdens de eerste helft is de voor hoede van Sparta druk in de weer geweest om een gelijkmaker te sco ren. De aanval werd steeds over één der vleugels geleid, maar Den Boer was er de centrale man, slechts zwak gesteund door de twee binnenspelers. Het eerste gevaar lijke ogenblik voor ADO ontstond, toen Vermeer alleen dé bal tot vlak bij het doel bracht, maar daar ten slotte faalde, zoals alle aanvallen van Sparta voor de rust faalden. De oorzaak hiervan is moeilijk aan te wijzen, soms was het spel wel wat kort, een andere keer steunde de mjddenlinie niet voldoende, waar door er achter de voorwaartsen een grote leegte ontstond, waarin de bal werd opgevangen door een speler van ADO. En dikwijls bleven de backs van ADO de vleugelspelers de baas, soms ten koste van enigs zins ruw spel, waarvoor Rosmalen nog een waarschuwing kreeg van de zeer correct leidende scheids rechter Horn, De voorhoede van ADO daaren tegen was productiever, En als we nu over de voorhoede "van*:,ADO spreken bedoelen we eigenlijk Van der Zandt, Timmermans en Clavan, De midvoor kreeg zelf weinig kans om langs Terlouw te komen, die als een rots voor het doel van Sparta stond. Maar hij zette de twee an deren aan het werk en aan die be wegelijke Clavan en Timmermans, die voortdurend aan het switchen waren, hadden Zuidgeest en Tie- bout de handen te vol, vooral ook omdat Clavan sneller was dan de rechtsback van Sparta. Steeds zet ten deze heren gevaarlijke aanval len op en 't kon niet anders of er moest een doelpunt van komen. Het kwam inderdaad! Timmermans kreeg de bal vrij toegespeeld van Clavan en Landman kon niets an ders doen dan het leer uit het net halen en naar het middenveld trap pen. We kunnen moeilijk zeggen, dat de voorhoede van. Sparta op dat ogenblik' stilzat, Maar de aanvallen, die Rosmalen en de invaller Gil- tay te verwerken kregen,, waren niet zo'gevaarlijk als die van ADO. Iedere keer weer als Clavan en Kort ria de rust begon een echt „Spartaans" kwartiertje. De aanvallen die Den Boer met zijn twee vleugelspelers voor de rust tevergeefs hadden op gezet werden nu productief. De middenvoor speelde de bal naar Vermeer, die er keurig mee haar voren ging, Van Beek en Giltay passeerde, en de bal net- j'es voor de voeten van de in middels naar voren gelopen Den Boer deponeerde, die met een mooi schot gelijk maakte. Als echte duivels trokken de Spartanen er op uit, ADO kwam.in die minuten niet meer aan dé balEn het enthousias me van Sparta werd zo groot, dat er nog een tweede doel punt uit geboren werd. Na mooi samenspel op het midden veld kwam de bal bij Den En gelsman terecht, die scherp voorzette, Den Boer was er bij en scoorde 21. Het bleef hierna een felle wed strijd met wisselende kansen, aan. vankelijk scheen het, dat Sparta in het defensief gedrongen zou wor den, maar Tiebout kwam er beter in tegen Cla\an en moest, toen hij zich vertrouwd begon te gevoelen, vervangen worden, doordat hij iets kreeg met zijn knie. Landman ver richtte nog een paar prachtige saves en met Sparta licht in de aanval kwam het eind. (Ingez, Me&.> gen en Kroon mochten dan aan de verdediging een dragelijk aanzien geven wat de Rotterdammers pres teerden zodra zij over de midden linie kwamen, was niet overtui gend. Van Kilsdonk, Kleinjan en Van der Korput hielden zich bezig met vage passes in de ruimte, die in de ruimte bleven of kalm wer den weggespeeld door een steeds zekere H. verdedigers, 't Zwakke Feijenoord werd'in de verdediging gedrongen door de Haarlemse mid- denlinie, waarin Van Gooi en de nieuweling Barends energieke din gen deden. Gevolgen had dit alles niet, want ook de Haarlemmers zochten lange tijd naar-het geheim, dat harde trappen tot een flitsende aanval doen. maken. En verder kwamen zij ten 'overvloede steeds weer Kroon tegen. De lange Fejjen- oord-spéler vormde in die periode een niet te verschuiven barricade op de weg naar het doel. Daarom bleven de kansen van Haarlem beperkt tot een ren van Koozen, die op het laatste moment roislug- te en een schot van Groeneveld, dat Kok uit het doel greep. Onder de hand kwam Feijenoord wat los. Men kan bij voetbal vreemde dingen beleven. Er liep gisteren bij Haarlem een speler rond, die een half uur lang al zijn goede bedoe lingen met onfeilhare regelmaat op een Feyenoordschoen zag afstuiten. Die speler bleef daaronder onbe wogen, maar het publieke com mentaar was vernietigend. Geen cent goeds van de man.. Een uur later verliet de speler het veld. Er steeg applaus op en. men klopte hem enthousiast op de schouder. Het was dezelfde sjaeler onder de zelfde onbewogenheid, alleen had hij in die tussentijd drie goals ge maakt. Die speler was linksbuiten Groeneveld .en-,.die doelpunten be zorgden..Feijenoord een 3^ne derlaag. "Och.-Fèijénoordj verdiende eerlijk niet 'beter. "Wij hebben in een lange reeks van jaren de ploeg niet zo zwak zien spelen. Steenber- (Van een onzer verslaggevers) „HBS, HBS," gilden de tienduizenden bezoekers, toen linksbinnen Walhain met een harde kopstoot de tweede goal van de Houtlusters in de touwen kopte. De wanhoopssprong van de Neptunns-keeper was vergeefs. HBS bad de achterstand tot 3—2 gereduceerd. En met dit doelpnnt kwam bel enthousiasme,' dat voor de rust bh* de Kraaien had ontbroken, terug. Keer op keer kwamen zU in het strafschopgebied van de Neptunianan en een doelpnnt kan niet uitbleven, „Anoul, Anoul", brulde de menigte, toen Walhain vanaf het middenveld het leer opbracht en de bal afgemeten zuiver in de HBS-voorhoede plaatste. Het doelpunt, waarop heel Houtrust wachtte, kwam. Een misverstand In de Rotterdamse achterhoede was voor het HBS-hanon Van der Vegt voldoende om van dichtbij de vjjandelpce keeper te verschalken en daarmee de stand gelijk te maken. Toen brak de hel op Houtrust los. Door verre trappen van de ach terhoede kwam de HBS-voorhoedt keer op keer in actie. De Neptunus- achterhoede en halflinie, met als uitblinker back Everse, hield het hoofd echter koel en bleef meester van het terrein. Aan beide zijden kwamen nog verschillende kansen, maar tot doelpunten kwamen oeide elftallen niet meer. De uitslag 33 was voor beide ploegen bevredigend. Wel had HBS in de eerste twintig minuten van de wedstrijd verre weg het beste spel, maar op won derbaarlijke wijze werden een Vier tal eenvoudige kansen, die de Kraaien een veilige voorsprong hadden kunnen verschaffen, om zeep gebracht. Neptunus werd in bet be gin van de wedstrijd volkomen weg gespeeld; door zeer goede switches en enige uitstekende passes werd de Rotterdamse achterhoede uit elkaar getrokken. Vooral van der Vegt was In de eerste helft ondanks het missen van enkele, kansen bijzonder op dreef. Verschillende malen sticht ten zijn passes verwarring in de achterhoede der blauw-witten en dat de kansen niet werden benut deed spelers en. toeschouwers de handen in het haar slaan. Reeds di rect na het begin kreeg Van der Vegt een afgemeten voorzet van RÖhrig, die hij echter grandioos miste. Ook JWalhain, die na enig heen en weef getrap de bal voor zijn voeten' kreeg, faalde jammerlijk; zijn schot ging ver naast Vlak daar op speelde Van der Vegt zich uit stekend vrij,- passeerde Everse. maar de Neptunus-keeper stopte zijn schot uitstekend. Slechts een enkele Rotterdamse aanval leverde gevaar voor de Hagenaars op, maar Schwencke, die een uitstekende partij speelde, bracht redding door de bal resoluut corner te werken. Een hoekschop, diegeen resultaat bracht, want spil Zoutendijk zette er zijn hoofd onder en het gevaar was voor de Kraaien geweken. Steeds stormde de zwarte voorhoede op he'- Rotterdamse doel af. De grote kracht van de Neptunus-achterhoe- de, Everse, dook overal op om het gevaar te bezweren én zijn kreet „binnenspelers terug" was brood nodig. Van der Vegt kreeg nog een goede kans de score te openen, maar zijn schot faalde hopeloos en middenvoor Van der Meer, die Lan ge! aan nietonverdienstelijk ver ving, omspeelde met een listige schijnbeweging de Rotterdamse doelverdediger, waarna hij de bal naar het verlaten doel schoot. Plot seling dook echter Everse op, die het leer opving en een zeker scho nend doelpunt voorkwam. Eindelijk, na ongeveer een half uur spelen, kwam het doelpunt, waarop de hele HBS-aanbang wachtte. Een hoge pass door het midden, waarop Van der Meer "door liep, bracht Everse dermate in moeilijkheden, dat alleen een om haal redding bon brengen. Een om haal, die echter de bal precies voor de voélen van de toestormende Van der Vegt bracht, die zich geen ogen blik bedacht en het leer met een be heerste boog in het verlaten doel plaatste. Terneergeslagen was Neptunus echter - geenszins. Integendeel, het leek wel of de Rotterdammers kracht putten uit het doelpunt van de Houtrusters. Langzamerhand ont worstelden zij zich aan de druk der zwarten. De middenlinie stuwde uitstekend en de HBS-achterboede moest nu haar beste beentje voor zetten. De Kreek wierp het lont in het kruit door van verre afstand een harde schuiver te lossen, waar over keeper Van der Land royaal heendook. Vijf minuten later kopte rechtsbuiten Luijten languit val lend de bal voor de tweede maal in de HBS-touwen. De Hagenaars wa ren hun vorm volkomen kwijt en het signaal, dat de rust aankondigde, was de Kraaien zeker niet onwel kom. Direct na de pauze scoorde De Kreek uit een corner opnieuw, maar nu was het HBS, dat de touwtjes in handen nam. Nadien kwam het bovenvermelde doelpunt van Wal hain en daarna de goal van Van der Vegt. Beide ploegen kunnen met het gelijke spel tevreden zijn, maar zul len het zeker in de strijd om punten niet gemakkelijk krijgen. Timmermans is de drie Sparta- \nen net te vlug af. Wat deden de eerste klassers? WEST I Hermes DVSZeeburgia VSV—DOS SpartaADO KFC—Blauw Wit HaarlemFeyenoord WEST n Xerxes—EDO. DWS't Gooi HBS—Neptunus Ajax—RCH' de VolewjjckersSV7 OOST Enschedese BoysHengelo 00 Go AheadWagen in gen 2—5 Quick N—NEC AGOW—Heracles Zwolse Boys—Enschede ZUID Sittardse Boys—NOAD RBC-MW BrabantiaLimburgia KerkradeWV HelmondiaPSV NOORD G VAVVeloeitas HeerenveenSrteek FrieslandBe Quick Leeuwarden—HSC Achilles—Frisia ZUID II JulianaEindhoven TSC—BW Willem IILonga Sportcl. Emma—Bleyerheide NACMaurits C1 4—2 1—1 2—1 0—4 3—0 21' 2—1 3—3 1—0 2—3 0—0 3—1 1-4 6—4 3—1 1—0 4—1 2—1 4—1 6—1 1—3 0—1 a—5 o—i 2—2 •1—2 Van Hoek begon met 'cwee gevaar lijke rennen, die eerst op de doel lijn gestuit konden worden en Linssen loste een harde kogel. Toen verviel het gehele spelbeeld weer in grauwe middelmatigheid, totdot in de laatste minuten voor rust Groeneveld een harde bal van Van Spartapiet schynt viel het degra datiespook te trillen afrekenen. Gooi handig opving en razend snel inschoot 10. De tweede helft is gauw verteld. Haarlem begon, zich van lieverlee steeds meer voor de Rotterdamse doelman .te nestelen, maar alles liep voor Feijenoord goed af, totdat ook Kroon fouten ging maken en zich de bal door Groen liet ontfut selen. Twee sec. later greep de hand van doelman. Kok vergeefs naar het harde schot van de Haar lemmer 20. Even is Feijènoord met wat tegenaanvallen losgeko men heel even maar daarna ston den de Rotterdammers weer krampachtig te verdedigen. Haar lem kreeg en miste steeds weer kansen. Alleen Groeneveld niet die zorgde kort voor het einde voor een 30 stand. Familietraining voor Kanaaltocht NEW FORK. - Eén 'zioem- lustlge familie, bestaande :.utt vader (S3 jaar), twee zoons- (13 en 13 jaar), een dochter (21 jaar) en een tweeling van elf jaar (meisjes)sprong op' het Zuidelijk puntje ven Manhattan in het water om te trachten Co ney Island zwemmend te berei ken. Papa heeft verklaard,dat het slechts een training betreft aangezien men het volgend jaar gezamenlijk, het Kanaal wil trachten over te zwemmen. De familie is nu begonnen aan de tocht ManhattanConey Island, een afstand oen 22 km. Men hoopt de afstand in tien uren af te leggen. Had Mol, de stevige linksachter van Zeeburgia, ook maar een moment kunnen vermoeden, dat zijn enthousiaste sprong naar de bal een minuut voor het einde van de eerste helft zulke fatale gevolgen had gehad, hij waïe zeker met zijn mollige benen op de mooie grasmat van het Hennes-veld gebleven. Helaas, zijn voorzeggende geest waarschuwde hem niet, evenmin als zijn kanthalf spelende clubgenoot Verbruggen. Gevolg: een hevige hotsing tussen de beide Amsterdammers met als resultaat: een aangeslagen Verbruggen, die de rest van de wedstrijd vanaf de overdekte tribune mocht meemaken en een Mol, die met een bebloed hoofd haast moest maken naar het Schiedaime ziekenhuis om door middel van hechtsels dat vervelende bloeden te doen laten stoppen. Dat was een zware slag voor de Zeeburgianen. Of zij anders niet ver loren zouden hebben? Zeker, want toen dit ongeluk gebeurde was de stand al reeds 40 voor de Schiedammers cn gingen de Amsterdammer» nog een volle tweede lielft met een tamelijke tegenwind tegemoet. Dat het tenslotte 42 werd, een veel'beter resultaat dan de prestaties in de eerste helft door Zeeburgia geleverd, deden verwachten, is waarschijnlijk veeleer een gevolg geweest van de prikkel die Biljouw c.s. ontvingen door de tegenslagen en door het uitstekende spel van belde Invallers met de namen v. d. Sluis en v. d. Born. Ineens was daar het heilige vuur, dat de mokummers brood nodig hebben, om het tekort aan ervaring en raffinement te overbruggen. Braasem en Planjer over Italiaanse reis Op Vrijdagavond 23 September, aanvang half acht, zullen in de to-, neelzaal van hotel „Noord Bra bant", Vreden burg te Utrecht spre ken: Mr. C. Braasem, aanvoerder van het Nederlands waterpoloze- vental en de heer B. Planjer, lei der van de Nederlandse ploeg) over de Italiaanse reis van het Ne- derL Zevental. Dat tekort aan ervaring bleek duidelijk in de eerste helft en vooral de defensie van de gasten ging daar mank. aan. De oude rot ten Van Buy tenen, Poulus en Jan sen wisten daar het best gebruik van te maken. Toch trok Zeeburgia direct na de aftrap fris ten aanval en was Pil, de doelman van Hermes D.V.S., die voor de zoveelste maal zijn voetbalschoenen weer uit de bekende wilgen heeft gehaald, niet zo ad rem geweest, de actieve Draayer en Biljouw hadden meer profijt gehad van de fouten, die de nog niet op vollen toeren zijnde Poulus maakte. Ook de Amster damse defensie was niet feilloos en in de veertiende minuut werd dat noodlottig. Lex Janse de ex- midvoor, nu rechtshalf besloot een keurige soloren met een handig tikje naar -v. d. Tuyn, die zo vrij stond dat hij niet mocht missen (10) Nauwelijks van de schrik bekomen, gaf Jansen weer een pass en de onvoldoende gedekte links buiten van de Schiedammers, Heijster, kon er 20 van maken. Dit maakte Zeeburgia geheel van de kook en keer op keer sneed ml de Hermes-voorhoede door de ver dediging van de gasten heen. Bijna werd de score nog verhoogd door v.: d, Tuyn, die zuiver en hard in schoot. Altena kon met zijn vinger toppen erger voorkomen, zodat alleen een hoekschop het enige ge vaar werd, dat bezworen kon wor den, Van Lent, de nieuwe ontdek king bij de blauw-witten als mid voor, zorgde met een niet te houden schot van verre afstand voor 3—0 en kort daarna glipte hij weer heèl handig langs Mol en Verbruggen en stelde Heijster in de schone ge legenheid om de man aan hét scoringsbord cijfertje 4 voor te laten draaien. Toen gebeurde, het ongeluk met Mol en .Verbruggen en was de eerste helft geëindigd. Na- de thee kwam bij Zeeburgia eindelijk de vechtlust 'en de aan vallen, meestal opgezet door Bil jouw en Verhagen, waren lang niet ongevaarlijk, maar hu vonden zij steeds op hun weg als eeuwig strui- kelblok stopperspil Poulus, goed ge assisteerd door Van Buy tenen én Jansen. Het duurde dan ook nog 'ruim een half uur alvorens Ver hagen, gebruik makende van een, misverstand in de achterhoede van de gastheren, de eer kon redden en. kort daarop zelfs een tweede doel punt voor zijn club kon laten note ren. Verder kwamen de withemden ondanks hun plotseling vuur niet. Joop Heijster werd een minuut voü£ het einde door de scheldsrëchfesr het veld uitgestuurd;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3