wrm W:im Slij kkuis ging hardmaar kan gerusï zijn Hagg Zebra's hebben nog lang geen sluitend geheel Dc Wolves handhaven hun ongeslagen record S.M.V.-Hermaiiciad werd een rumoerige strijd Fanny bleef thuis, dus Foukje Dillema de snelste V ondelparkcriterium voor Braspenninx Middelkamp en Schulte Schitterend werk van Derby County Zwitsers handbal technisch superieur aan het onze Nederland verliest met 11-6 Voetbaltournooi om wereldbeker Stahlberg sterkste te Teplice Goede resultaten van Rotterdamse vierde klassers Kees van Dijke moet heel wat kneden en bijvijlen Toch Edo geslagen Maandag 19 September 1949 RIJSWIJK WAS UITGELOPEN (Van onze sportredacteur) DEN HAAG. Heel veel mensen waren er Zondagmiddag op Te Werve te ïHjswtfk. Duizenden dekten de sintelbaan aan de lipitenkant af, welk aantal een weelde mag heten voor de athfetJck, hoewel sinds Fanny Blanker» in 1948 vier gouden plakken meenam van de Olympische Spelen de belangstelling reeds belangrijk meer naar de sintelbaan Is verlegd. Fanny startte ditmaal niet, ivas ook niet aanwezig. De veelzijdige kam pioene heeft ln het afgelopen seizoen een beetje te veel van haar krach ten gevergd en doet het nu voorlopig kalm aan. Wim Slijkhuis hielp echter wel het athletlekseizoen sluiten en jjjn naam zegt minstens even veel als dJe van zijn beroemde vrouwelijke collega. En als z(jn aanwezig heid niet voldoende was, de nieuwe ster uit Friesland, Foukje Dillema was er ook uit bet verre Burrnn, hoewel zij haar 23ste verjaardag vierde. Ztf zag voor de eerste maal Den Haag, hetgeen minstens zo aardig voor haar was als de wedstrijden, nu de tegenstand met Fanny Blankers prac- tisch voor haar was weggevallen. Lang zullen de velev toeschouwers overigens niet over deze wedstrijden hebben zitten napeinzen, want een wereldrecordpoging van Slijkhuis slaagde hoewel weer sterk werd gelopen niet en een Nederlandse recordpoging op de 4 x 1500 m. evenmin. Aad de Bruyn wint een... estafette Eén buitenlandse naam kwam in het programma voor; in het num mer van Slijkhuis. Dat betekende dus wat, hoewel onze kampioenen schouders ophaalde. Hij houdt er niet van .wereldrecordpogingen aan te kondigen en het vervelende is dan ook dat ztf kunnen mislukken, vooral ale het weer niet helemaal meewerkt, zoals gisteren. John Barry, de Ierse kampioen cn re cordhouder zou onze landgenoot tegenstand bieden en dan zouden beiden zien waar het naar toe ging. Tijdopnemers en officials waren In ieder geval gewaarschuwd, zodat het een nerveus gedoe was toen het tegen drieën liep en de mijl aan de beurt kwam. De sintels langs de binnenbaan werden zorgvuldig ge veegd en daarachter kwam een zware wals om het pad naar een nieuw wereldrecord zoveel mogelijk te effenen. Het was niet effen genoeg. Slijk huis zal dat wellicht geweten heb ben. Er stond een frisse wind on geveer in de lengte van de baan tegen de start in, zodat deze naar de overkant werd verlegd om de lopers In de eindsprint de wind ln de rug te geven- De rossige Barry een echte Ier liep nog wat te dribbelen in zijn witte trainingspak. Slijkhuis was rustig, trok dan zijn lange broek en blouse uit, nam een slok water uit een limonadefles en ging in het ga reel staan, Barry naast hem, een kop groter en bleek, vooral bij Sl#k- huis vergeleken. Op verzoek van Slijkhuis werd tijd opgenomen op de 1000 en 1500 meter om hem houvast t«. geyen. u, ,.1 Het schot viel en een junior'van A.V. '36, Van Kreuningen, met trainingsblouse aan, spurtte weg om het eerste stuk aan te trekken. Er viel. een gat tussen hem en Siykhuis dat eerst was gedicht toen Van Kreuningen na 600 m uit de baan-verdween. Dat kwam hoofd zakelijk, omdat Barry, die immers zou trekken, stroef wegkwam. „Ik kwam al met een koir naar Neder land", zei h(j na afloop, toen h# op het middenveld naar adem stond te snakken. „Ik kon niet voldoende lucht krijgen." Nu Van Kreuningen- verdwenen was, moest Slijkhuis zichzelf trek ken, maar de Ier kwam op toeren, zodat onze landgenoot diverse ma len omkeek om te 'zien of Barry hem bedreigde. Dat gebeurde ech ter geen enkele keer en tenslotte liep Slijkhuis gedecideerd van hem weg om ïn een machtige eindsprint met zeker 25 a 30 m voorsprong door de finish te gaan. De tijd mocht er met 4 min. 12,4 zijn, waarmede onze landgenoot slechts 3 sec. boven z#n Nederlands record bleef. Het wereldrecord van Gun- der Haegg met 4 min.' 1,4 werd ech ter in het geheel niet bedreigd. Barry noteerde 4 min. 18 rond en diens record staat op 4 min, 8,8. Foukje Foukje Dillema had voor nog geen drie minuten hardlopen in to taal de verre reis naar de Residen tie ondernomen. „Vanavond om 12 uur ben ik pas weer thuis en om 4 uur moet ik al weer de koeien mel ken", zei ze lachend toen za met een erg lelijke start,, maar een snel- le eindsprint nog vrij gemakkelijk haar serie 100 m had gewonnen. Nauwkeurig telde zij de strepen in haar startblokken om de juiste „zit" te krtJgen bij de finale, maar het was nauwelijks nodig. De Friezin zette er nu yolle vaart In en won met grote voorsprong nu Fanny met haar kinderen door Amsterdams straten wandelde. Nog eenmaal trok Foukjé haar trainingspak uit. Dat was voor de 4X100, m estafette toen zij echter als laatste wissel een achterstand kreeg toebedeeld van haar clubge noten, die ook zjj nietmeer met haar snelle benen kon wegwerken, al scheelde hef Aechta een haar. Hier won CelelX -v Op de 800 m stonden dertien'ath- 2eten ingeschreven, vier verschenen slechts aan.de start Uit dit scha mele beetje kwam. Meyborgh van Siomovr# gemakkelijk als overwin naar uit de strijd. Een aardige afwisseling in het programma was de 4X100 m voor veteranen tussen V. en L, en Haar lem. Voor de Hagenaars startten Jutte, Jansen, Kamp enAad de Bruyn, b# Haarlem Klinkenberg, de bekende starter, "Rinkel, Voogt en niemand minder dan da voorzitter van de K.N.A.TL, ir. Baulen, jaren geleden de beste 400 m loper van het continent. De microfonist kon, dlgde aan dat het een felle strtfd zou worden. Eu zou echter niet borst aan borst worden gestreden, zoals bij de jongeren,- maar buik aan buik. Enfin, het ging nog vr# hard al sneuvelde niet het Neder lands record, zoals de spreker dacht. Ir. Faulen "en De Bruyn moesten de laatste 100 m voor hun rekening nemen, waart# de Haag se reus de overwinning voor zfln ploeg met gering verschil in de wacht sleepte en daarmede vier klompen, gevuld met flesjes jene ver, ontving. Holland uit Leiden ondernam nog een Nederlandse recordpoging op de 4X1500 m en na de eerste ronde kondigde de microfonist reeds aan dat het te langzaam ging. Deze mededeling bleek niet voorbarig te sec., terwijl het nationaal record op 18.59,4 staat- De Voornaamste uitslagen van Zondag luiden: Heren: 100 m: 1. Kleyn (V 6H L) 11.— sec. 200 m: 1. Kleyn (V en L) 23.4 sec.'400 m: 1. Nusse (AAC) 51.2 sec. 800 m; 1. Meyborg (Suo- mi}" 2.0.1. Engelse mijl: 1. SlQlchuls (Trekvogels) 4 min. 12.4 sec.; 2. Barry (Ierland) 4 min. 16.sec.; 3, Berg (V en L), 5000 m: 1. Hui- zinga (Vitesse) 15 min. 46.— sec.; 2. De Jong (Sparta) 15 min. 52.2 sec. 4X100 m veteranen; 1. V en L 49.4 sec. 4xJBQ0 m estafette: 1. Holland (Leiden) 17 min. 17.3 sec.; 2L V en L (Den Haag) 17 min. 50. sec. Olympische estafette (800— 400—200—200); l. Trekvogels (Den Haag) 3 min. 37.sec. Discuswer. pen heren: 1. De Bruyn (V en L) 42.60 m. Speerwerpen: 1. Voren kamp (V en L) 60.95 m. Kogel stoten: 1. Kluft (Haarlem) 13.045 m. Verspringen: 1. Leeuwenhoek- (V en L) 6.93 m. 110 m horden: 1. Van der Hoeven (Lycurgus) 16. sec. Dames: .100 m: Foukje Dillema (Vitesse) 12.3 sec. 4x100 m esta fette: 1. Celebes 51.6 sec. Discus werpen: 1. Ans Panhorst (Sagitta)- 41.20 m. Speerwerpen dames: J. Ans. Koning (Gona) 39.08 m. Ko gelstoten: 1. Jo van Schouwen-Cra- mer j Celebes) 11.91 m. Versprin- Locs van der Mey- rS\ Wat Zondag a,s. wordt gespeeld WESTI: Ie klasse HDYSHaarlem Zeeburg!B-—VSV DOS—Spaita 1 ADOKFC Rlacw Wit—Feyenoord y 2e klasse A: DWV—AFC Zaan d ij kV rie nd en&chaar HVCVolendam EUnkvvyk—UW De SpartaanRapid!tas 2e klasse B: ZFCHercules Watergraafsmeer—VVA WFC—Velox OSV—West-Frisia StormvogelsTOG WEST Ui le klasse: Xerxes—De Vole wickers EDODWS 't Gooi—HBS NeptunusAjax KCHSVV 2e klasse A: Overmaas—EBOH CVVLeerdam DFCScheveningen DCV—VTJC Unitas—UVS 2e klasse B; ODSFortuna HVVGouda Coal—DHC ExcelsiorSUedrecht QuickEmma V gen dames 1 den (Shot) 5 Dc sintelbaan wordt klaar ge maakt voor de wereldrecordpo ging op de mijl.-Hoe goed er ook geveegd en gewalst werd, Slijk huis slaagde er niet in de scher pe tijd van de Zweed Guhder Hagg te verbeteren. (Eigen joto) Slijkhuis en de Ier Barry onder weg op de mijl. Zij passeren juist de 1000 m.-grens, welke wordt getimed. (Eigen foto) Barry wenst Slijkhuis na ajloop gelukal was het dan niét met een nieuw wereldrecord. (Eigen joto) Foukje Dillema maakte du verre reis naar Den Haag, maar ging niet zonder le prijs naar Fries land terug. (Eigen joto) Van Est tweede in grote prijs der Naties PARIJS. -"Wim van Est heeft Zondag te Parijs een fraai succes behaald. In de Grote prijs der Na ties, een wedstrijd tegen het uur werk over 141 km., eindigde hij als tweede achter de Fransman Charles Caste, die een tijd noteer de van 3 uur 41 min. 32.8 sec. Voor van Est werd 3 uur 41 min. 46 sec. afgedrukt. Om de vier minuien vertrok er een renner, met "Wim van Est, de enigü Nederlander, als 23e, achter hem als 24e Fausto Coppi en als laatsten resp. Walschot en Berton. Na 100 km. had Coste nog steeds de leiding, al was de .voorsprong niet bepaald groot te noemen, 45 seconden op Blomme, die weer 23 seconden op Van Est had, met achter hen een fel duel tussen Ber ton en Coppi. Onze landgenoot ver. giste zich bij het passeren van Versailles in de weg, waardoor zijn tijd met enkele seconden ongunstig beïnvloed wérd. PRAAG. Op de laatste'dag der conferentie van de internationale volleybalfederatie werd besloten, er op aan te dringen volleybal in het programma van de Olympische Spe len, te doen opnemen. rijden elkaar murw AMSTERDAM. Voor het eerst sinds vijf en twintig jaar is in het Vondelpark weereen wielerwed strijd verreden. Zondagmiddag kwamen, de beste professionals en amateurs van Nederland aan de start. Bü de profs, die 100 km reden, startten o.a.,: Schulte en Middel kamp en dezen hadden blijkbaar nog rancune gevoelens van de Ron de van Nederland, want zij reden slechts tegen elkander. Het ge beurde dan ook, dat Middelkamp ver in de achterhoede eindigde en Schulte in de laatste ronde, .toen er niets meer te redden viel, van zijn fiets stapte. Braspenninx won tenslotte in de tijd van 2 uur 45 min. en 4 sec. De uitslag was: 1. Braspenninx; 2. Steenbakkers (Den Bosch); 3. Piet de Vries (Viaardingen). De amateurs reden een levendi ge wedstrijd, die in de eindsprint moest worden beslist. De verras sing was hierbij dat de Amster dammer "Wïllekes, die de laatste tijd op de baan aardige sprinïsuc- cessen behaalde, de wereldkam pioen Faanhof met 3 lengten sloeg, Hier luidde de uitslag: 1, P, Wil- kes (Amsterdam) 1 uur 39 min. 41 sec.; 2. Henk Faanhof (Amster dam) op .3 lengten; 3. Donker (Amsterdam) zelfde tijd.' Het congres van de European boxing union heeft verzoeken om toelating van West-Duitsland en van het Saargebicd van de hand gewezen. Argyle 42; Luton TownPreston North End 11; Sheffield Wednes daySheffield United 21; South. ampton-Leeds United 2—1; Totten ham HotspurBury 31; West- ham United—Grimsby Town 4—3. OVERZICHT ENGELSE LEAGUE LONDEN. Negen minuten voor het einde stonden do huldlgo League leid er s en bekerhouders, de Wolves, nog met 10 achter tegen Kverton. Maar 60.000 toeschouwers beleefden opwindende ogenblikken, toen eerst Muilen en daarna Fye, de nieuwe middenvoor van Engeland, een doelpunt voor de Wolves scoorden, zodat Wolverhampton Wanderers het ongeslagen record kon handhaven. Ook Liverpool en Manchester United, die tot nu toe ongeslagen waren, wisten de twee verllespunten te •oorkomeii. Opmerkelijk was het aantal straf schoppen op deze league-dag. In de eerste, tweede en de beide derde divisies werden in totaal 15 straf schoppen genomen, waarvan er elf werden benut De poging van New Castle Unl- ted om met betere resultaten voor de dag te komen had succes. V#f spelers waren vervangen en het werd een 42 overwinning op Manchester City. Een van, de twee Ieren, voor wie. New Castle United onlangs ƒ220.000 neertelde, had in zijn eerste ontmoeting succes scoorde een doelpunt. De „derby" tussen de Sheffield United et)de..,Wednesday was bij zonder spannend, hetgeen ook het geval was met de ontmoeting tus sen Fulham en Chelsea. De belang stelling was hier zo groot, dat een uur voor de aanvang van de wed strijd de loketten gesloten moesten worden. Fulham en Chelsea hadden elkaar in 22 jaar niet meer in de league ontmoet. Geen wonder dat de 45,000 toeschouwers nieuwsgie rig waren* hoe deze match zou af lopen. Maar de partijen wogen uit stekend tegen elkaar op en dc pun ten werden gedeeld. Derby County deed thuis spelend schitterend werk tegen Sunderland. Met de rust stond Derby met (4—2 achter, maar dank zij voortreffe- EINDHOVEN. Hoewel de aanvallen in de lnteriand-h&ndbalwed- str(Jd' NederlandZwitserland, die Zondag te Eindhoven in het P-S.V— sportpark werd gespeeld, al direct talrijk en zeker niet van gevaar ont bloot waren," duurde het toch bijna een kwartier, voordat het eerste doel punt viel. Vc»r die tijd hadden de verdedigers dikwijls te doorzichtige aanvallen weten af te slaan.- terwfl de beide doelwachters menigmaal op hard en goedgeplaatste schoten hun handen hadden kunnen warmen. Pas na 13 minuten begon een doelpuntenregea. Toen was het voort)# met combinaties, die in schoonheid stierven. sprong wist te bezorgen. Nog geen minuut later was het Brujns, die zich vr# speelde en de stand op 42 bracht. Aan de andere kant kreeg Guedel eea vr#e worp toegekend wegens ongeoorloofd hinderen, welke hfl prompt ln een doelpunt omzette (43). Een keurige aanval door Saes voorbereid, werd door Klein stra op de juiste wijze afgewerkt (53). Hierna kwamen de Zwitsers weer aan bod. Hun aanvallen wa ren zeer snel en zaten vol verras singen, waardoor voor de rust de stand nog tot 55 kon worden te ruggebracht door doelpunten van Schweizer en Guedel. In de tweede helft bleek overtui gend, dat het Nederlandse team niet genoeg uithoudingsvermogen had om het de Zwitsers voortdu rend- lastig te kunnen maken. De eerste tien minuten ging het nog, want nadat Guedel na acht minu ten de stand op 58 had weten te brengen kon Saefl nog eenmaal de Zwitserse verdediging radicaal uit eenrafelen, waarna hij Walker, een niet te missen kans bood. Daarmee had het Nederlands elftal zijn ge hele repertoire afgewerkt. De wa- tervlugge Helveten kwamen keer op keer voor het Nederlandse doel terug, waar Te Napel voortdurend gelegenheid kreeg z#n talenten te tonen en prachtige saves verricht te. Als hij niet zo goed op dreef was geweest zou de stand nog hoger ge worden zijn. Het werd uiteindelijk 6—11, zonder dat het strijdvaardige Nederlandse team er iets aan kon doen. Over het algemeen kon het Ne derlandse team met deze uitslag te_ vreden zfln. De verwachtingen, die men onwillekeurig kreeg na een goede eerste helft, gingen na de rust in vervulling. De Zwitsers" speelden een perfecte part# hand bal. Z# waren technisch wel heel superieur aan onze landgenoten, die Toen volgden schoten, die de beide keepers geen sch#n van kans gaven en werden aanvallen opge bouwd, zo snel en geraffineerd, dat de muurverdedigingen, die telkens weer voor de beide doelmonden werden opgetrokken, werden weg gespeeld. Het was Guedel, die uit een vr#ë worp, hard en onhoudbaar, de Zwit sers de leiding kon geven, maar nog. geen drie minuten later maakte Bruins via de binnenkant van de paal gelijk (11). Het was Zwit serland, dat even later opnieuw.de leiding nam. Door slecht afdekken in de Nederlandse verdediging wiet Guedel door te breken en Te Napel opnieuw te passeren. Direct daarop brak Nederland weer door en kon middenvoor Kleinstra de stand ge lijk maken, tcrwfll Textor na een keurige schijnbeweging Nederland In de 20ste minuut een 3—2 voor- TEL AVIV. Ten aanschouw© van meer den 20.000 toeschouwers heeft Zuidslavië ook zijn tweede wedstrijd ln de voorronden van het tournooi om de wereldbeker tegen Israël gewonnen. De Zutdslaven waren tijdens de hele match ster ker en wonnen met 5—2, nadat de rust met 30 was ingegaan. Een maand geleden was de eerste wed strijd tussen beide teams te Belgra do met een 60 zege voor Zuid- slavië. Dit land komt thans tegen Frankrijk uit in een wedstrijd waarvan de winnaar geplaatst wordt in de eindronden van het tournooi, die het volgende jaar ln Brazilië gespeeld worden. Zwitserland heeft te Luxemburg met 4—2 van Luxemburg gewon nen. een voetbalzege die ln de tweede helft van de. wedstrijd be vochten werd. Met rust was de stand 21 voor Luxemburg. Aan gezien Zwitserland de eerste wed strijd met 5—2 gewonnen had zou hef in de volgende ronde tegen België moeten uitkomen, dat zich echter uit de competitie om de we reldbeker heeft tel uggetrokfcem De Zwitsers zijn derhalve nu reeds verzekerd van een plaats, in het eindtournooL lHk spel van de belde binnenapelera Johnny Morris en Billy Steel scoor, de Derby County in. het midden van de tweede helft, ln nog geen acht minuten, drie fraaie doelpunten. Da uitslagen in de eerste divisie lulden: Birmingham CityLiver pool 2—3; Blackpool-Charlton Ath. letie 20; Bolton Wanderers—Ar senal 22; Derby County—Sunder, land 32; EvertonWolverhamp ton Wanderem 12; Fulham— Chelsea 1—1; Huddersfleld Town- Portsmouth 0—1; Manchester Uni ted—Stoke City 22; Middles brough—Aston Villa 02; New Caatle UnitedManchester City 4-2; West Bromwich Albion Burnley 30. De resultaten In de tweede divi sie waren: Bamsley—Queens Park Rangers 31; Blackburn Rovers Bradford 01; BrentfordChester field 00; Cardiff CityLeicester City 24; Coventry CitySwansea Town 12; Hull City—Plymouth 4 punt. TRENCIANSKE v TEPLICE. De Zwee^Vï scnaakmeestcr Gideon Stahlberg heeft het Richard Reti schaaktoumool gewonnen met 14 punten uit 19 partijen. De tweede plaats was voor de Tsjech Ludek Pachman en de Hongaar Laszio Szabo, die leder 13'/2 punt hadden. Stahlberg's laatste partij tegen dr. Josef Szlly" (Hongarije) eindig de na 26 zetten in remise. Maar Pachman, die een heel punt nodig had om het tournooi te winnen of een half om met Stahlberg gelijk te komen, verloor in 40 zetten van de Engelsman Golomb'ek. Szabo daarentegen, dié de ne gentiende ronde inging met slechts 12% punt, won van de Tsjech Sefc en kwam zodoend gelijk te staan met Pachman, Onze landgenoot Prins deelt met de Belg O'Kelly de zevende en achtste plaats met elf punten. De uitslagen van de 19e en laat ste ronde luiden: SzilyStahlberg Golom- bekPachman 10, O'KellyFol- tys 10, SzaboSefc 10, Ujtelki Erdelyi VzVz, RichterPaoli 1 0, RohacekWa 10, Ojanen Bolbochan, RossolimoPlatt Vj. Kottnauer—Prins 01. De eindstand van het tournooi Luidt: 1, Stahlberg (Zweden) 14 punten; 2 en 3. Pachmann (Tsjechoslowakije) en Szabo (Hon garije) beiden 13% punten; 4 en 5, Bolbochan (Argentinië) en Rosso limo (Frankrijk) beiden 12 pun ten; 0. Foltys (Tsjechoslowakije) 11% punt; 7 en 8. Prins (Neder land) en O'Kelly (België) beide 11 punten; 9. Richter (Tsjechoslowa kije) 10% punt; 10. Kottnauer (Tsjechoslowakije) 10 punten; 11. Szilly (Hongarije) 9% punt i2 en 13. Golombek (Gr. Brit,) en Sefc (Tsjechoslowakije) beiden 9 pun ten; 15 en 16, Rohacek (Tsjecho slowakije) en Erdelyi (Roemenië) beiden 7 punten; 17. Or jan (Fin land) 5% punt; 18. Paoli (Italië) 5% punt; 19. Platt (Oostenrijk) 5 (Nieuw Zeeland) Belgische ere-divisie BRUSSEL De uitslagen van. de wedstrijden der Belgische ere divisie lulden: Racing C B.Antwerp. 24; Stade Louvain—Tilleur 0—4); Stan dardLa Gantoise 3—0; Lyra Anderlecht 1—2; R, C. Mechelen F. C. Mechelen 4—4; F. C. Luik— Olympic Charleroi 11; Charleroi F C. Brugge 20; Beerschot A C Berchem Sport 14. het In hoofdzaak van snelheid en verrassende aanvallen moeten heb ben. Toch is er in het Nederlandse team een merkbare vooruitgang aanwezig. De grote man ln het veld was on_ getwijfeld öe Zwitserse- middenvoor Guedel, die zelf zes doelpunten scoorde, en in de voorbereiding van de andere een actief aandeel had. Het publiek, dat uit ongeveer 6.G00 toeschouwers bestond, heeft, van een fraaie wedatr#d kunnen genie ten. Jammer genoeg ls er deze week een wanklank te vermelden In do 4« klos. B# S.MVHermandad is het er nog luw aan toe gegaan. Zo erg zelfs dat de scheidsrechter zich genoodzaakt zag van belde elftallen een speler naar dc kleedkamer te verwijzen. De politiemannen wonnen de str(jd niet liefst 8—5 en behaalde daarmede de grootste overwinning. Het Noorden deed niét onder en stuurde Puttershoek naar do eilanden terug met een"41 nederlaag op zak. Steeds Volharden kwam vaa de zelfde eilanden terug met de volle bult tegen PFC behaald. Florlsant is het moolo stadje Oudewater gaan bezoeken om de club root dezelfde naam in spannende str#d te slaan. P.D.K. maakte korto mptten met St. LodewUk (4-1). Aeolus deed het wat bescheidener tegen Portugnal (10) maar nam toch betde punten mee naar huls. PDKSt. Lodewijk 4I punten; 20. Wade Dc vrij talrijke bezoekers ofschoon wat minder dan het -vorige seizoen t- hebben Xerxes aan het werk gezien in haar slrjjd tegen E.D.O., een strijd die tenslotte In een vr|j fortuinlijke overwinning van de zebra's is geëindigd. De ploeg, zoals zij gistermiddag in het veld kwam, toonde nog geen sluitend geheel en Kees van Dljke zal nog wei het een en ander moeten kneden en bijvijlen voordat het zover Is. De verdediging roet v. d. Peppel, Baars en Cammeraat heeft goed voldaan, waarbij vooral laatstgenoemde er goed het oog in bleek te hebben en in de middenllnie speelde Terluln en later ook Dc Leeuw, een goede part#. Koers daarentegen was geheel uit de koers en wist zich niet over deze depressie heen te werken. De voorhoede heeft voor de rust enkele staaltjes van goed aanvalsspel laten zien, zonder dat deze linie echter tot bijzondere prestaties kwam. Beun en Koning waren de beaten en zij waren ook de makers van de belde doelpunten. minuten kans zag E.D.O. de leiding te geven, nadat Do Leeuw zo hoffe lijk was geweest over de bal heen te trappen. Aanvankelijk liet de, verdediging der zebra's nogal eens' een steek vallen, doch z# herstelde zich en kon de voorhoede in staat stellen fcot .de aanval over tc gaan. Na vijf minuten reeds was de stand gelijk, door een prachtig schot van Beun, die na een aangeven van Louwe de bal hoog in het net. schoot Schlj velaar c.s. Melden de blauw- Degasten beschikten over een snelle ploeg met een sterke verdedi ging, waarin Lasschuit, die naar R.C.H. is gegaan, was vervangen door Vrenegoor, een stevige knaap, die merkwaardige gelijkenis ver toont met Schijvenaar. Doelman Wille was echter absent en werd vervangen door v. d,. Berg. In de voorhoede was Roodselaar de ge vaarlijkste man, die reeds na twee witte aanval voorhands goed in be dwang'en aan de andere kant werd v. d. Peppel, die zijn doel uitstekend verdedigde, evenmin voor lastig werk geplaatst. Na een half uur werkte Koning, met Beun, dc ge vaarlijkste man in de Rotterdamse aanval, zich door de verdediging heen en zijn scherpe schot vloog juist aan de binnenkant van de paal m het net (2—i). Na de hervatting zijn de Haar lemmers bijna voortdurend in dc aanval geweest. Zij kregen daartoe des te meer' gelegenheid, omdat Xerxes blijkbaar de voorsprong wilde consolideren, waartoe Louwc uit de voorhoede naar de midden- linie verhuisde. In hun begrijpelijkf Ijver voor de gelijkmaker, speeldej" de gasten af en toe wat al te stevig waarbij ook enige Xerxanen ziel. niet onbetuigd lieten. Het gevolg was een herhaaldelijk onderbreken van het spel, waardoor het peil, da' toch al niet hoog was, nog mee» zakte. Roodselaar zwoegde voo" twee om een beter resultaat te ver krijgen en bijna had hij succes doch zijn harde schot kwam van de deklat terug en even later mi6te" Pelser voor open doel een gemak kelijke kans. Schijvenaar droeg ook zijn steentje b# door af en toe naar voren te komen, doch het baatte allemaal niets, het bleef Z—l. Reeds drje minuten na de aftrap slaagde P.D.K. er In de leiding te ne men (10). In dezelfde minuut was de stand echter weer gelijk, Betde partijen vtelen om beurten aan en de stand bleef gelijk tot 5 minuten voor de rust, tocm de aanvallers van de thuisclub gebruik maakten van een fout in de verdediging van Lodewijk en de leiding hernamen (2—1). In de tweede helft toonden de aanvallers van St. Lodewijk grote acti viteit en na een kwartier spelens kre gen de bezoeker» de kans van de dag. maar de middenvoor schoof van drie meter afstand met alleen de doelman voor zich over en verzuimde zo de ge legenheid om weer gelijk te maken. Overigens hadden de aanvallers van St. Lodewljk weinig geluk en tweemaal kroop da doelman van P.D.K. door liet oog van de naald. BIJ P.D.K. vlotte het ln de aanval beter en twee uitvallen betekende even zoveel doelpunten, waar door de thuisclub tenslotte een wel wat geflntteferde overwinning van 41 be haalde, Oudewater-Florismnt 3-4 De wedstrijd waa toen minuten oud toen Oudewater de leiding nam door toedoen van de linksbuiten (1—01. N'et ontmoedigd ondernam Florissant tegen aanvallen en scoorde de gelijkmaker door Hllkemeycr (1—1). Snoedlg nam Oudewater echter weer dc leiding door 'n Drachtige koobBl vnn Rietveld (211 maar de spanning bleef er in en even voor de rust mnakle Bulsltig uit een strafschop gelijk 12—2). Ns da rust zette Oudewater alles oo de aanval maar het kwam n1at tot doel punten. Toen Florissant de eanval kon overnemen was het Hilkemeyer. die de bezoekers de leiding gaf 3). Nog gaf Dudewater zich niet gewonnen en weer maakten de gastheren gelijk, nu door toedoen van Kils (3—3). De strijd om het winnende punt werd tenslotte ge wonnen door Florissant, doordat de middenvoor van de Rotterdammers een kwartier voor het einde op schitterende wilze dc stand op 3—4 bracht. PFCSteeds Volharden 1—3 Kort na het begin van deze wedstrijd kwam het eerste doelpunt door de links V. d. Peppel in de klem. binnen van P.F.C. Tot de rust kwam er geen verandering ln de stand van 1— 0. ondanks het vcldoverwlcht van Steeds Volharden. Nb de pauze tracht ten de Geervlieters onze stadgenoten tc overrompelen, er volgden tal van aanvallen, doch enkele goede kansen werden op onbegrijpelijke wijze gemist. Steeds Volharden voerde het tempo ho ger op en dat had tot resultaat, dat haar linksbuiten de gelijkmaker tot stand bracht. Dezelfde speler zorgde er voor dal zjtn vereniging een voorsprong verkreeg (1—2). Door dit succes aange moedigd bleef Steeds Volharden aan vallend obtreden, met het gevolg, dat de middenvoor van de Maasstedehngen aan alle onzekerheid een einde maakte door een derde Rotterdams doelpunt te Droduceren. SMV—Hermandad 5—8 De wedstrijd tussen S.M.V. en Her mandad droeg een ruw cn onprettig karakter. Beide partijen speelden veel te fors. Liefhebber liep by een botsing een oogwond op en moest door Rade- mnkcr worden vervangen. De scheids rechter tnff zich genoodzaakt van elk der partijen een speler het veld uit ta zenden, De rust kwam met do stand 32 voor Hermandad. Na de rust wprd de stand ongevoerd tot 6—3 voor de bezoekers. Vooral de doelman van SMV had schuld aan deze nederlaag van zijn club, want door zeer onoorneelkundig uitlopen stelde hij verscheidene malen 1« ataat te doelpunten. Het Noorden-Puttershoek 4—1 Het Noorden had het eerste het voor deel van de sterke wind en waa dan ook regelmatig ln de aanval. Na een half uur spelen* zag het Noorden zijn werken beloond.'De Unksbultfen besloot zjjn ren met een mooi achot dat doel trof (1—0). Vijf minuten later gaf do rechtsbuiten van het Noorden een goe de voorzei, waaruit met een keurige kopbal de voorsprong tot 2—0 werd vergroot. Even voor de rust bracht de linksbinnen van de ontvangende ver eniging met een fraaie kopbal de stand op 3—6. In de tweede heüft kwam het Noorden weer gevaarlijk opzetten en.na een goede soloren van zijn middenvoor werd hot door een hard schot van deze «Deler 4—0. De gastheren namen hun tank daarna wat gemakkelijker op, zo dat Puttershoek nlot alleen wat op adem kon komen maar zelfa tot de aanval kon overgaan, en een tegenpunt knn fabriceren. Het Noorden ging nu weer uit een ander vaatje tappen, doch ofschoon het verscheidene malen het doe] van Puttershoek onder vuur nam, «Jaagde de thuisclub er toch niet meer in nog doelpunten te maken PoortugaalAeolus 0.1 Poortugaal trapte met wind mee af en ontwikkelde onmiddellijk een zwaro druk op het doel der tegenstanden. De verdediging van Aeolus geraakte echter van lieverlede Ingespeeld en met aanvoerder stopperspil Klallpg aan het hoofd werden de aanvallen van Poor" tugaal ln bedwang gehouden. Aeoltis ortdernam over de vleugels snelle tegen aanvallen die een gevaarlijker karakter droegen dan de aanvallen van Doortu- ganl. In de tweede helft werd het een strijd zonder veel krachtsverschil. Bij de aanvallen van Aeolus kwam het doel van Poortugaal herhaaldelijk in gevaar, maar ook de aanvallers van Poortugaal lieten zich niet onbetuigd. Het ging erop gelijken, dat de spannende strijd met blanke stand zou eindigen. Acht minu ten voor het einde veroorzaakte een achterspeler van Poortugaal ean straf schop. waaruit Uilenbroek met een schot ln de. uiterste linkerbenedenhoek scoorde. (0—1). De wanhopige pogingen van Poortugaal om nog een gelijk ,spel uit het vuur te elepen, bleven zonder resultaat. i..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5