kerko J DouweCgb BRIDGE 11 THEE IfcpgfbsL zonnige flat 3 volwassen tekenaar-constructeurs STENO-TYPISTEN EXPEDIËNT E. L. ¥AN DIJK-NÜNES IKlCASTELEIN ACCOUNTANT GELDBELEGGING AVERSE WAAR-> rui/moto/* GOUD EN ANTIEK CAMBRIDGE UNIVERSITY N.V. ALLAN Co. Moeders en Vaders! RJJKSPOSTSPAAKBAim BEURS VOOR MODE - SN HUISHOUDING DIERGAARDE BlUDORP UITZENDING INDONESIË ENGELS VERTAALSTER bV) 2 va" de ff-yttfA&ts ontdek de -x -x PALMOLIVE ZEEP Nederlandse Vereniging voor setuele Hervorming HEEFT U INTERESSE VOOR SEXUELE VOORLICHTING? Nederlandse Vereniging voor sexueie Hervorming Bezoekt BEDIENDE 8 Zaterdag 24 September 1949 GEVEST1SD: VERLOSKUNDIGE ÜNGERFLEIN Sa. R'DAM. Tel. 80031. Spreekuur; 's Woensdags. Opleiding Dokters- en Tandartsassistente onder leiding vsn risen door een fSchrrtt«l«ke Caunt, Dejgewenst mei »ansi«l» tema practise* gedeelte. )"*aagï grarii protpttm I. Me. Vo. Ada. de Suyteiweg Amsterdam-W. Def. Afslag Door nots. Mr. H. L. Benja mins te Botterdam op Woensdag 23 September 8 s. li uur i/b Beursgebouw te R'dana Van Ben. Oostzee- djjk 63 en Adrianalaan 261 aldaar, in trekgeld resp. op 22500.— en f 7200.—. 3 kamers» keuken, douche» cel c.V. kuur 1 49.— p. vl, inch ctv. sangeb. in nul voor flat met 4 5 kam Huur tot i 100.— p. m. Br. iett H.W.W. aan Nijgh v. Dltmar, Botterdam. Gevraagd in jong import en agerttbedryf MEdBwerker als compagnon Commerc- onderlegd, niet ouder dan 40 jaar. Financ. deelname ca 2000. Brieven onder No. 4786 bureau vun dit blad. Er gaai niets boven een Kerko-shirt met TASTE boord. Waat Kerko en Kerko alleen kan bogen op die werkelijk onberispelijk vallende vaste boord, die prachtige krimpvrye stoffen (In speciaal voor Kerko ontworpen dessinsop het geheel gevoerde voorpand (het 2 g DoublefrOüt-patent No. 54143 van Kerko) en de drie verschillende mouw lengten. Geen ander overhemd met vaste boord verenigt zoveel uitstekende kwaliteiten In zich als Kerko I iet oudevertrouxede merk. Leer hu bridgen en leer het goéd onder de bekwame lei ding en ervaren leraren op omre prettige cursus in HUIZE KOOYMAN, Eendr. weg 39 Inschrijving Dl 27 Sept. van S9 Mi uur. {voor middelgrote «n kleine bedrijven) inlichtingen om trent opleiding, examens en lidmaatschap bij bet Secr., Algemene Vereniging^ van Ac countants. Belgischeplein 5 te SchevenLngen. Aangeb enige panden i. g st en nette bewoning Brieven onder No. 4785 bur, van dit blad. VAN BOSSELAAR Het beste Vleesproduct voor Uw hond en kat Wordt dagelijks thuis bezorgd. M. Bosselaar PLEKETSTRAAT 35 TEL. 20016. Gevestigd Abattoir Rot terdam De Ford heeft de volle 1 fabrieksgarantie A cyl. 24 «n 30 pfi: (Anglia. Prefect) Pri(» f. 250.— exei. montaga 8 cyl. 60, 3S, 90. 95 en 100 pk Prijs f 475.- exel. montage Een herboren krachtbron In één dag J' in; uw Wagtn gemonteerd met Vraogt inlichtingen bij Ac difhtitbijzijnde Officio! Feid Deo'cr Rotterdam, Autom. Ind „Rotterdam" N.V Marconiplein, Schiedam. Auto Mij, Vink Co tel. 35790 Stadhoudersl. 17 -13, tel. 6850B (Hebt U famïlie of vrien den in het buitenland? ZENDT DAN EEN PAKKET HOLLANDSE BLOEMBOLLEN V«n*ndi«5 uir ALLE LANDEht Speciale Pakketten voor het Zuidelijk Halfrond. blOE„bo hillegoh rr IJ «courant voor Uw eigen tuin worrfi op Mnvf«ig gsernc longetentfeiv Dinsdag 27 Sept. 8 uur COMEDIA van Edward Fercey - regie Jan TeuÜngB Woensdag 28 Sept. 8 nur DE HAAGSCHE COMEDlE Hier sliep George Washington v. Kaufman en Han. regie Paul Steenbergen Beide voorstellingen o.a. v. Het Schouwspel V-oor a-S. examen te A'dam of korte opL voor diploma Engels derer Universiteit, vooropl. minstens Mulo. Schrijf Mr. R. Lammexs. Adelheiüstr. 33, Den Haag .erdam, ZOEKT voor haar afdelii Wagonbouw Kleiweg 244 te Rotterdam, ZOEKT voor haar afdeling Wagonbouw Ervaring op wagongebied strekt tot aanbeveling. Sollicitaties met volledige inlichtingen te rich- ten aan de afdeling Personeelszaken J F U N S T E P I A N T A G E S Jong echtpaar z. k. zaken man zoekt Woonruimte genegen goede huur te be talen. Br. No 7514 Zaagmolen straat 47. Spaarzin is voor uw kinderen thans dubbel noodzakelijk» Het gaat om hun toekomst Toekomst is er voor beu alleen, als ons land er weer bovenop komt. Dat kan uit sluitend door werken en sparen. Sparen, al is bet met centen en beetjes. Onze jeugd moet weer met geld Ieren omgaan, zoals U dat vroeger zelf hebt geleerd. Helpt ze daarbij. Laat ze meedoen aan de Jeugdspaaractie van de Nationale Spaarraad. Hoe klein of groot de portemonnaie ook is, sparen blijft mogelijk- Hebben ze nog geen spaarbank boekje of een spaarkaart van de Rijkspost spaarbank, stuurt ze dan nog morgen naar bet postkantoor. Daar kunnen ze sparen bij de Onder alle omstandigheden geldt de regel L Sparen maakt van centen guldens- En met guldens kunnen ze wat doenl Maandag 26 September uitreiking van de volgende cadeau*: GOUDEN DAMES ARMBAND HORLOGE, ELECTR. OVENTJE, ELECTR. SNELKOKER, 2 DAMES HOEDEN, WOLLEN DEKEN. Verder geschenken Yoor elke hon derdste bezoeker (ster) Dagelijks 4 MODESHOWS Eik hall uur een HOEDENSHOW Gratis Koffie- en Theeschenkerij ConferencierMartin van Schie Toegang tot do FEM1NA geeft tevens op een bezoek aan de Diergaarde ZONDAGS GESLOTEN N.V. DE BAT A AF SC HE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ vraagt voor spoedige uitzending naar Batavia een aoed kunnende typen en stenograferen. Vereiste: acte MÓ-A oi gelijkwaardige opleiding. Leeftijd 25-30 jaar. Brieven met volledige inlichtingen onder letter PS-7 aan Arc s Advertentiebedrijf N.V., Kettlngstracrt 2. te VGravenhage. Xm- Exportfirma annex Fabrikant vraagt: a. CORRESPONDENT moderne talen (mann.) b. LABORANT v. eenv. onderz, oliën vetten tevens v. a dm. werkzaamheden (mann.) c. ENKELE AANK. BEDIENDEN (mann.) d. EEN JONGSTE BEDIENDE (mann.) Uitv. soli. m. opg. godsd, leeft., opL verl. sal. enz. onder letters HZS aan Nijgh Van Ditmar, Advertentie Bureau Botterdam. 46 door h)tre 1140. „Brr", zei Ik tegen mijn hond: „Die tjszee ziet er ook niet uit om een duik m te gaan nemen. En hoe kom ik daar over ik heb aeen boot e* het lijkt me erg breed. Ik keek naar heneden naar de kust en ontdekte tot mijn vreugde een huisje waaruit rook kringelde. „Hup, Wilvel", zei ik: „Nog een stuk je verder. We gaan eens aankloppen." Even later deed ik dat en er kwam een dunne man ïn pelsjas naar buiten, die me enige minuten strak bleef aankij ken zonder een woord te zeggen. „Hallo'', btomde ik toen- „|k ben geen kijkspel mijn naam is Ketel binkie. Wie bent U en kunt U me naar de andere kant van deze zee brengen?" „Oeloe Euja", stelde de man zich voor: „Arme knaap. Zo jong en dan reeds levensmoe?" „Neer',zei ik - vérwonderd: „Helemaal niet. Maar ik heb werk te doen in de Noordpool, is dat zo vreemd?" „Knaapje", zei Oeloe Euja op een klagerig toontje: „Vreemd is er niets. Maar een ding weet ik: ik breng ai dertig jaar lang ontdekkingsreizigers van hier naar de Noordpool maar ik heb er nog nooit een terug gevarenI Ze komen geen van allen terug 1 Zal ik |e nu overvaren?" „Tjaja humdat is te zeggen", zei 5k, toch wel een beetje geschrokken: ,-,Eh... natuurlijk... ik moet Jan Doppie op gaan sporen, die is ^verdwenent" „Dat klopt", jammerde Oeloe: „Een maand geleden - voer ik hem over... de ongelukkige..." Het was 1 niet erg vrolijk, maar ik had het me ny eenmaal'voor genomen^ Een kwartier later stak de stóomböot van Oeloe Euja, de veerman van de ijszee van wal om mij over te zetten in Amerika hebben 36 bekende huidartsen dB volgende Palmolive Schoonheidskuur bij 1285 vrouwen van vijftien tot vijftig jaar toegepast Was Uw gezicht met Palmolive Zeep. Masseer Uw huid slechts éen minuut met het weldadig-2achte Palmobve-schuim. Daarna afspoelen. Doe dit 3 keer per dag. Twee weken lang. Bi] twee van de dne vrouwen constateerden de artsen binnen 14 dagen een jeugdiger teint en huid. Door deze Palmobve Schoonheidskuur zal ook Utu huid gaver en gezonder worden. -X -X -X ■x -x -x -X -X -X JMéér dan zeep.. ten Schoonheidsmiddel Secretariaat: Afd. ROTTERDAM Dr J- Rutgershuis. Heemraadssmgel 159. Tel. 32866 Bezoekt dan onze OPENBARE BIJEENKOMST op "Woensdag 28 September 1949 in zaal I van het BEURSGEBOUW, ingang Meent 110. Aanvang 8 UUT precies. Toegangsprijs 025 Behandeld zal worden: Geboorteregeling, w.o. de periodieke vruchtbaarheid (Ogino - Knaus), Gelegen heid tot het stellen van vragen Inlichtingen over bovengenoemde Vereniging worden gratis verstrekt, desgewenst per post Secretariaat: Afd. Rotterdam Dr J. Eutgershuis, Heemraadssingel 159, Tel, 32866 op Zondagochtend 2 Oct. 1949 't PRINSES THEATER Schiedamseweg 19 Ds BOELE, Vrijzinnig predikant spreekt over: „BAAT DITTE U EEN WAARSCHUWING ZIJN" Daarna vertoning van de film „DITTE" Deze film laat zien dat het sexueie instinct van de mens een van de felste menselijke driften >s die een leven kunnen opbouwen of verwoesten Entree 0.60 (belasting inbegrepen) Zaal open 9.30 uur Aanvang 10 uur precies Voorverkoop by C. J. Kuipers, Kerkhoflaan 76, J. P. Teums, Deensestraat 69 c, beiden 's avonds van. 19 uur en in het Dr J Rutgershuis. 'dagelijks van 2—5 en 's avonds van 7—9 uur 's Zaterdags gesloten GEMEENTE ROTTERDAM Opleiding voor radio-telegrafist. Er kunnen nog leerlingen worden ingeschreven voor de dag- en Avondcursussen tot opleiding voor radio-tele grafist bil de scheepvaart of luchtvaart, welke zijn verbond én aan de Gemeentelijke Zeevaartschool. Fleter de Hoochweg 129, Rotterdam-W. Aanmelding elke werkdag aan de school van 9-12 uur v-itj. en voor de avondcursus bovendien Maandag-, Woensdag-. Donderdag- en Vrijdagavond te 18.40 uur. Minimumeisen van toelating tot de dagcursus M.U.tfcO. diploma B, tot de avondcursus M.U.L.O. diploma A. Gevraagd op internationaal expeditiekantoor Bekend met moderne talen en alle voor komende expeditiewerkxaamheden Brieven onder no. 4793 bureau van dit blad Gevraagd, zo mogelijk voor directe indiensttreding Moderne talen Kennis van internationale spoorexpeditie vereist Directe plaatsingsmogelijkheid by Inter nationaal Expeditie Bureau te Rotterdam Eigenhandig geschreven sollicitaties vóór 28 Sep tember onder no. 21527 aan Advertentie Bureau KEUZENKAMP, Rochussenstraat 269. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 8