de SLBijenkorf |sS II'SI SifelSit BOEKHOUDEN HUMORISTEN PARADE u nisi is vskuanqsn Gerepatrieerde MILITAIREN ZOEKEN WERK d$h FILET GLASGORDIJNEN 6 m mm zegt Klaas Vaak '.du ik U willen toeroepen „tvees zuinig op Uzelf, LOU BANDY PETER PECH DaanHOOYKAAS ALBERT de BOOY Coos SPEENHOFF JOHN KL00S WILLY ALFREDO JUIST NU ADVERTEREN JÖlOtÜMlMcloUW Alleen voor gerepatrieerde militairen. KOERIERSTERS U Si$^mS55S iwè-s^tïxjaiiïï -!.g t**«i 's^rsssMS»: rij n |-^w«»ïi«8aal wlneSS jwSl ÊfSj IlSfcïf ia i**| wa ür«! ontdek de Plaatst een Koerierster Woensdag 5 October 1949 Vool de deelneming ona betoond by het overlijden v*a oom innig geliefde Man, Broeder, Behuwdbroeder en Oom 1 l. DBN hoedt, betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de familie, P. OEN HOEDT—HOOOENBOE2EM. Rotterdam. October 1949. Matltenesserlaan 513. zórg voor een. werkelijke nacht rust! Op een goed bed. Neem het is voor heel Uw leven - het allerbeste: Koop 'n Beter Bed, koop 'n Auping-Bed. Maar let Op: alleen op bet èebte Anping bed staat duidelijk het naam vignet -EE IDEALS A ÖPING-CQMbINATTE™ Combinatie van horizontale verti cale vering. Idealer kaa *t niet en gelukkig steeds ruimer verkrijgbaar. Maiodag 10 October vangen nieuwe cursussen **u voor het priktijkdiploma opleidende voor Juni 1930. Associatie-examen 314 van onze candidaten berichtten oos te »}a geslaagd voor het examen Juni 194?. Deze mensen behaalden 6 maal het cijfer 10» 116 maal het cijfer tn 216 maal het cijfer 8. Vier cao did a [en slaagden «met lof*. laf. en inschr. 7—9 u. a/h les] dag. van 95 en DL en Do. Tan (gebouw HEEMRAADSSINGEL UI. TEL. 30698 E X'AM E N 0 P L E ID i N G HUGAS, ELGERSMA.POTGIES ER DEN HAAG :- HAARIEM - AMSTERDAM" ROTTERDAM - UTRECHT - EINDHOVEN RIVIERAHAL as. Zondagavond 8 uur 7 lachkanonuen in éën programmal en 'n daverend, byprogramma! ZO WERD NOOIT GELACHEN.'!! Prijzen 1.50 tot 2.50 dag. bij Muziekhandel Snoek, CoolsingeJ» fi-. Gevraagd: Bekwame overhemden- en platgoed stryksters. Bij Electr. Was- en Strijk* inrichting H. 3. B. TOMBROEIC Verbraakstraat 36. Onthoudt 1 ding, koopt bQ SIEBEL Uw VBdoviitgsring Gedem, Sergt, A dm. zoekt een hem passende werkkring op kantoor of maga zijn. Kan typen en op de hoogte van kaartsystemen. Br- Pm—16951. Bur. v. d. blad. Gedem. jongeman, 22 jaar. zoekt werk kring als vertegenwoordiger. Psycho technisch geschikt. Br. Pm17004: Bur. v. d. blad. GetJem. O.V.w.-er, 2s jaar, dipl. Mulo, prak.-dip!. Boekhouden, typen, eveneens kantoolrerv.. zoekt een hem passende werkkring. Br. Pm—17011. Bur. v. d, bi- Gedem. miL z.z.g.g», als H.CJS. kellner in Zuid-Limburg, vzggv. Br. Pm—170S4. Bur. v. d_ blad. Busn, maj.-vlieger-in str. K.M. (FJUI, "?GJ>LB. en Zweef vliegbrevet A, en-B.)» oud 51' jr.. 24 Jr. prartjjk ais vlieger» 12.000 vlieguren, instr. op 1-, 2- én 3-mot. vliegt..33 Ind_ dienstj.. 2 Jr. Australië, 'je Amerika, zoekt gelijkwaardige Ook genegen in buitenland. '097. Bur. V. d. blad. Gedem. militair (O.V.W.-er), ongehuwd, 28 2aar, zoekt plaatsing op een moderne Handelsdrukkerij als zetter-draklier. Br. Pm—17093. Birr. v. d. blad. Pas teruggekeerd mil. zoekt werk in bet Ummerbedr. Dipt- 2. jr. A.B.S, 3 jaar gediend btf Genie. Br. Pm—17117. Bur. v. d blad. Cedem. oo. OVV.'-er, 25 jaar. zoekt be trekking ais chauffeur en bijkomende werkz.heden. 5 jaar ervaring, als zodanig leiding kunnende geven. Br. no. 4850 3ur, v. d. blad. Gedem, KJïTL sold-, 38 j., 5(4 j. trop.- dienst zoekt passende adm, betrekking, archiefwerk, vertalingen, ook als ver tegenwoordiger vcor Ned. firma in het buitenland, direct besehikb, Spreekt en schrijft vloeiend "Engels. Ned., Duits, Maleis. Br. Postbus 683. R'dam. Ex-militair b.z.a. voor halfwas monteur. Diploma motorteebniek aanwezig. Liefst A'dam o£ Omg. Br. Pm—17149. Bur. v. d. blad. Welke Rederij -wil gedem. O.V.W.-er, oud 21 j., 4-j. dienst waarvan 3 tropen, in dienst nemen? Liefst gr. vaart. Ook gen. gelijks, werk aan te nemen. Br. W. J. v. d. Linde, Spooriaan 19, Aalsmeer. Gerepatrieerd Serg. d. Mam. z.z.g.g, als Magazijnbediende. Is reeds 4 jaar ais zodanig werkzaam geweest, waarvan 2 jaar in Militair magazijn. Uitstekende getuigschriften. Br. Pm—17208. Bur. v, <J» Gerepatr. enderoffleeft. 24 Jr., zoekt een",hem passende werkkring. Heeft-2 j. H-B.S. en 1 j.VHandelsavond H.B.S. Br. Pm—17193Bur. v.d.blad. Aan de Advertentie-afdeling van „DE SCHIEDAMMER" ge Haven 141, Naam: Adres: Datum van aankomst ia Nederland: Naam van boot: verzoekt gratis te plaatsen onderstaande advertentie in „De Schiedammer" ter grootte van vijf regels. (Op één regel gaan .26 lees- of lettertekens). tekst van advertentie (duidelyk schrijven s.v.pj Datum: Attentie! Alleen teksten, die betri komen hiervoor Handtekening: hebben op het zoeken van werk, aanmerking Deze annonces worden in volgorde van binnenkomst geplaatst op een door „De Schiedammer" te bepalen dag 1—15 woorden t 2.—. iedere 5 woorden meer 0.50 f Te koop gevraagd Te koop gevrv Koekoekklok. defect:geen bezwaar. Kievit. Staöh. weg 154. Gevr. mod. baard of haard kachel. a a aims chines, huisraad euz. Tenwolde. Werkhoefstr. 11a, West. Tel. 33339. Te.ïkbop gevr. klein model brandkast- Br, met opgaaf prijs en afmeting Puivenvoordestr. 81a. Hand- of trapnaaimachines te koop gevraagd. Defect geen be zwaar. Groen's Naaimachine handel, Vier ambachtsstraat 114, Tel36653, R'dam Te koop gevr.. ping-pong tafel. Br. no. 4670 bur-, van dit bi. Te koop aangeb. Radio's, stofzuigers, haarden on kachels, fornuizen, en was machines en wringers, gas komforen, gasfornuizen, gas haarden, rijwielen, electrisehe zei iwrij vers, Sigg-keukens, compleet enz. Betaling in overleg met koper. A, Wink, Aelbrechtricade 135, (bij dé Hooidrift), Salon, bestaande uit 4 club fauteuils, geheel verend, bij passende tafels compL 1349.50. f 425.—. f 475.— De Meubel beurs, Grote Visserijstraat 3— 10, R'dam, Te bereiken met tramlijnen 4, 11 en 16. Damesmantels, winterjassen ett herencost- in grote sart, tegen verrassende lage prijzen en zeer gemakkelijke betalings- condities. Prachtige kwalitei ten. v .Veen. Diergaardesingel Wintertijd, hulsvlijttijd. Eiken en beukenhout op maat ge zaagd, alle soorten triplex. o.a. blank eiken. Westerhouthanc'el Boxtel Cath. Beersmansstraat 42, Tel, 34488. Hardboard, De beste Zweedse merken o.a, Masonite, Karlit e.a, tot 427x122 cm. 92x122 f 2.67107x122 3.12;- 122x122 f 3.57- 137x122 f 4.01. Hout handel Boxtel, cath. Beers- mansstraat 42, Tel, 34488. Verf nodig. Dan naar de verf- broa. De schilder van *t Wes. te verkoopt altijd *t beste. Volmarijnstraat 85. - Electriciteitswerken. Nieuw bouw, vernieuwing, onderhoud, reparatie. Alles in voorraad en Von Burg is er goedkoper mee. Erkende installateurs. Nwe Binnenweg 260. Noordmo- lenstr. 45, Bachussenstr, 42, Middellandstr. 19. Uw .stofzuiger oud en versle ten? Wij leveren u de nieuw ste modellen v.a. 1.p. w. Veen, Diergaardesingel 94, Amroaakhout, kurkdroog, nw hout beslist geen afbraak f 2.— per mudz. thuisbezorgd. Ook Zuid, H'berg en Schie dam. 3. V. Kwawegen, Zljde- windestraat lie. Tel. 50832. Stofzuigers. De beste merken. Efa. Diesel enz. v.a, f 2.50 p, w. Saris Radio, Bergselaan 330 Tel. 4612Ö, overname een sigarenwin kel met woningruiL Br, no 4888 bur. van dit blad. Prima verende divan of slaap bank ƒ20.—. Nieuw. Rietveld, Zwaanshals 69b (boven). Inventa haard en Olga haard kachel als nieuw 4 pits gas fornuis 35.vloerkleedje t 20.Ten walde Werkhoefstr. Ha (W.). Mantel maat 42 klein, lever kleur met blauwvos. Prijs f 100.- Br. no 4669- bur. blad. Weenseh Modehuis, Talmastraat 69, Tel. 49124, gesloten huis, eindpunt lijn 5, ontvangen nieuwe sortering geklede en sportieve mantels in prachtige stoffen. Te koop aangeboden haard, in prima staat zijnde, 50, Houtman, v. d. Palmstraat 3Qb, C bellen. Bruiloft? Indien gewenst wordt het statiegeld niet berekend. Slijterij Pesters, Scheepstim merman slaan 14, Tel. 21652. Te koop moot Am er ik. huisor gel en grote carrier, beide i. g. st. M. v. 't Hof. Ommoordsestr. Naar Indië! Pakkisten en ko- 1 en kisten tc koop. Jaffa 40. Tel. 24664—26970. Amsterdam Den Haag Rotterdam •iar* f-Sitil*»* 'R s«o»'Xir5« ;mï* b is3=Sï»$111 itjS'UIIIlöM VA f Mi si *ïl w»««tö t \*i f1 fi fi&H 3»HMnnS«ia I* i ca: Ï»S 3S4SMK»;*! FANTASIE met keurig afgewerkte zelfkant. Ecru, in twee mooie dessins 90 cm breed per meter VIERDE ETAGE GORDIJNSTOFFEN DE BIJENKORF Prima plano's te huur, voor korte en lange termijn. Bil lijke prijzen. Simon Is. Lange Hilleweg 13. Tel. 74301. Te huur gevraagd I Besch. jongevrouw vraagt gern. zit-slpk. liefst bij dame of heer alleen. Net milieu. Br. no 477 bur. van dit blad. Verlaagde prijst Zwaar ameu blement, 2 fauteuils, 4 stoelen, verend, pracht velours bekle ding. 14 m- zeil en 8 m vitrage, zamen 178,Molendijk, Baezemsingel 48 (by Boezem straat). Zw. PersJaner pattes-jas, m. 42. 44, in goede staat 150,—. TeL 75920. Bingelir.g, Den Hertig- straat 58 Z. Auto's, Motoren en Rijwielen Te koop weinig gebruikt he. rcnrljwiel. Westzeedijk 31b. Luxè wagens te huur, zonder chauffeur. Stolker Aelbrechts- kade 156b. Tel. 39517. Radio en Gramofoons Ftulips radio v.a. 105.— Wa. dorp v.a. 188.—. Des gewenst bet. in overleg. Saris Radio, Bergselaan. 380. Tel. 461.20,. Philips ctectri5che gramofoon. Motor, pick up, luidspreker, versterker, alles in één. Saris Badio, Bergselaan. 380. Tel, 46120. Een prys ringplein 6. vulkachel» grote maat, 25,—W. de Man, Sta- Nieuwe woning, zomerhuis of werkplaats .-8. X 4men loods X 3.65,beide uitaeembaar. ï.a.b. D. iHoogee, Maaskade 94. Feyenc-ord. China-matten, alle kleuren» 1.40x1.80 6,50 en 1.55x2.35 10,90. Haast Ut Gruno. ïh'O- venierssingel 30, Tel. 81072, Ter overriameaangeb. haard, compL f 70;—winterjas 35. Bergse Bechterrottekade 251, Terbregge. Radio gramofooncombinatie. Amerik. 10 lamps. Zeer mooie kast. Tafelmodel. Vaste prijs f 225.—. "Saris Radio. Bergse laan 580. Tel. 46120, Muziekinstrumenten Studie-piano s te koop v.a. 175.Betaling in overleg. Mertens. Zwaanhals 342,'Rot terdam. Tel. 81566, Nwe accordeons, 32 bassen 167,50, guitaren 39.50, man doline 32,50, banjo's ƒ45.—, blokfluiten 5,95, Graraofoon- platen, -rekje3, naalden. Simo- nis, Beijerlanriselaan 29, TeJef. 71160. Een nettegem. of gest. zlt- slaapkamer of zit- en slaapk. Gebr. keuken, door echtpaar met- T ic. op goede stand. Ge negen "s avonds op te passen. Br. no. 4847 bur van dit blad. Jongem. zoekt net kosthuis in W., geen beroeps. Br. no. 476 bur. van dit blad. Schoenmakerij in pacht ci huurkoop gevr. Event, woning- ruü. Mooie woning disponibel. Br., no. 5513, Adv. bur. Harte, Zaagmolendrift 35a. Gevr. net dienstmeisje, v.d.e.n. K. v. d. Stal, Schepenstr. 35. Vakbekwame loodgieter gevr. J. M. de Haas, "Willcbrordus- plein 10. Gevraagd leerllng-cassière. Prince, Statenweg 202. Gevr. een flinke dienstbode. Hoog loon. 's Gravendy Vw u 31. Personeel aangeb. j Nette juffr., 44 j.. v. lichte werkzaamheden enige uren p. xv. tegen kL verg., omtr. Heem raadssingel, Br. no, 480 bur. van dit blad. VRIJBANK Vanaf heden wordt elke Don derdag verkocht vette "bouillon per liter of meer v.a. 9 uur Schoonderloestr. 38. va 10.15 uur 2e Schansstraat (bij de Voorhaven). J. W. Kamen en Zn., Tel. 22452. Boekhouden, talen, steno, 'ty pen. Dag- en avondlessen. .Fe deratie van Leraren, Graal Florisstraat 103b. Tel. 38313. Gevr. kleine kelder of opslag plaats voor hout, plm. 15 k 20 M2, omg. Luchtbrug, Breeweg. Br. D 359 bur. HiUevlfet 7. Gevr. per 1 Nov, 1 of 2 zlt-sl. kamers m. péns. of kockggl. door 2 dames. Br. no 4845 bur. van dit blad. Tejiuur aangebeden Mooie zit-slaap kamer aan de straat, str. water, voll. pension voor 1 of 2 heren, v. Ooster zeestraat 50a. Net kosthuis aangeb, voor 1 of 2 heren. Plein weg 205b (bij de Maastunnel). Tel, 73834. j Personeel gevraagd Flinke hulp 1. d, huishouding niet ben. 20 j, v.g.g.v. v. d. of v.d.e.n. Hoog loon. Slagerij L, v, d. Heijden, Pretorialaan <z:). Mevrouw Dijxhoorn, *s Gra- vensingei 3 (Kralingen), vraagt in klein gezin net meisje voor hele of halve dagen. Bekende bar in het Westen vraagt offerte pianist/accor deonist, Br. no. 848 aan Adv. bur. J. Grijseels Jr.. Nive Bin nenweg 166a, R'dam. 99: door 1150. Uit de kop van de robót klonk een gil als een stoomfluit toen nij in de laatste seconde zijn misstap bemerkte. Maar toen wes het te laat om zijn blikken benen terug te trekken, hij glibberde over de bevroren rand en tuimelde van de hoge ijsberg af. Ik haalde diep adem ?n de slilte vóór de daverende sfag^me vertelde, dat mijn vijand benedén wds. „Grul" stamel de ik: „Dat klonk of ze een keukenkast vol panner» omgooiden van blikmans zal wel niet veel over zijn tk ga eens kijken!" Ik rende terug de helling af en liep om de berg neen naar de plaats waar de robot lag. De val. had hem geen goed gedaan zijn.benen zaten in een rare knoop en zijn hoofd lag ernaast. „Dat machientje is stuk", zei ik en tilde de kop op: „Die stalen namaak-mens zal het me niet meer lastig maken. Een knap stukje werk, xa'n robot]ik ben benieuwd wie'hem gemaakt en' hierheeh gestuurd heeft. Hm, ik heb altijd graag geknutseld misschien kan ik met,die,; rommel jets.beginnen,., ,Jj' l]c ging aan het werk, sloeg mijn tent op, legde een vuurtje aan en begon de stukken van de robot uit elkaar te schroe ven. Vooral hef kastje, dat-hij op dë rug droeg had mijn aandacht, want daarin zat de radio-ontvanger waardoor $tij bestuurd werd. „Ha", zei tk: „Als-mijn plannetje lukt is het leed geleden!" Jongeman met goede hand, vraagt schrijfwerk. Br, no. 48SS bur. van dit blad. Wonïngruil Kleine vrije Ie etage Kralin gen, "onmiddellijke omgeving plas, bos, park, 1 ruime kamer, kleine slaapkamer, keuken, gang, W.C. Gevraagd woning voor 4 pers. op nette stand. Br. nö. 478 bur. van dit blad. Lege 3e etage aan Walenbur- gerweg, bev. 4 ka., keuken, badka., ged, gelder. Huurpr. 37,50 p. m., in ruil voor een derg. benedenhuis of vrije le etage In. Blijdorp, Bergpolder of .Zuid. .Br. no. 4674 bur. van dit blad. Een. huis Noord. Voorkamer tussenkamer-achterkamer keu ken tuin. Voor een buitenhuis je Overschie, SchïebroeK L# no. 4865 bur. van dit blad. Gevr..2e etage of vrij bovJiuis m. kam. op het Noorden voor ben.h. bij PJeinweg, 3 ka., keu ken, bade., gr, kelder, tuin. Br. ïio. 479 bur. van dit-blad. Huwelijk Heer zoekt kennismaking met nette dame flink, postuur 3<i— 37.3. Br. no. 160 kiosk, Bogen- dorpplein. Flipke jongeman 43 j. m. enig kapitaal zoekt kennismaking m.> wed, of jonge dochter za kenvrouw m. zaak; één; kind geen bezw. Br. no 4867 bur. van dit blad. Lessen Handelsschool B. Osloga, Sta tenweg 37» tel. 48746. Steno, typen, talen, boekhouden, door ieraren M.O. Kleine clubs. Speciale conversatielessen. A.N.W.B. Bonds-au to rijschool ..Eureka". Tel. 39617. GedipL instr. door dame of heer. J. Stolker, Aelhrechtskade 156 b. Autorijschool W, .v.' Renswnu- de.Erkende ervareninstruc teurs. Wij halen en brengen U thuis, Boergoensestraat IS. TeK 74022..,' Bonds Autorijschool D, va» Rossom, rijdt m. nieuw les materiaal. Rotterdamsedijk* 164. Tel. 69990.-1 Thans, ook Hard draverstraat 43. (BJljdorp) GeV." sedert "1929, Rijbewijs nodig? Autarijschool Palace zorgt, er voor, gedipt A.N.W.B, instructeur. Prima lesmateriaal. Spec. curs, voor dames. Gratis proefles, Schled 'Singel 133."Tel. 38312, „N.W.B. Bonds-auto-motornj- school E verste yn, de oude ver» trouwde school met de beken de gele leswagens. Desgew wórdt' U thuis gebdald-én gé bracht, VlOUerstraat 32, Telef 73150, Hehegouwertaan 6. Tei Eén goed chauffeur in -• korte tijd wordt iéder dié bij Adrians rijdt. Autorijschool „Adrians", oud hoofdinstructeur.KM. Gok auto's te huur z. chauffeur. Adrianastr. 42, Tel. 37881— Engels! Leert het thuis in.20 lessen, door de bekende, snélle cn practische methode van Fa- britius' Modenie Talen, Lange Houtstraat 12, Den Haag. Ver meld, bij aanvraag gratia prospectus, haam van dit blad. Gevr. van onderwijzer bijles sen voor twee leerlingen lagere school, Blijdorp. Br. met cond. no,. 4573 bur. van dit blad. Autorijschool H. P. Take, ge- dipl,K. N A. C.-instructeurs. A. N. W. B. bondsautarijschool Jan Sonjestraat 4 (nabij Mid dellandstraat)- TeL 36777, Diversen Glas in lood. glasplaten, glas- iazetten, spiegels modernise ren. Cla5verzekering Roozen's, Glashandél, Boezemstraat 98. Tel. 26470. Coolsestraat 53. TeL 50532. Na 6 uur tel. 20927. Geslepen glazen platen.' voor tafels, theemeubels etiz. Vlot te levering. E. Zevenhuizen, Glashandél, Aelbrechtsköik 4L Tel, 30780. Gedraaide dressoir-, rheemeu- bél- tafel-, stoelpoten. £Ükea meubelplaat, hardboard 122x92 f 2.55. Triplex 4 mm. 122x122 crpv 4,50 p. - plaat; J. .Walvis. Wattierstraat 9. Verende- -toedstellen,kapok- matrassea. opklapbedden en spiralen, alles voile .garantie. Vertrouwd en vakundig adres. Beddenmagazrjn C. tnjee, Hooidrift' 129, TeL 34479. Rechtszaken, recherche. Infor matie,1 echtscheiding. reqv enz. Bur. .Succes" Rodei laan?36b.' Rotterdam, Gevestigd 1918. Kantooruren 9—20. uur; Met öe winkelweek staan wij paraat, laat U niet afschrikken door 'n kapotte straat. Onze koffie met gebak staat altijd klaar en mijn soep is prima, reken maar.De Ware Jacob, Tiendstraat. Een goed diner v,a, 1^59. Soep, 'aard., groente, vlees, pud ding of üs bij Gerard's Cafete ria, Stationssingel 12 (bij BUJ- dorptünnel),. f '5O0,-~ter leen gevr. door zelfwerkend agent met le klas agentuur. Brieven postbox 141, Den Haag. Gelieve geen geld of goederen af te gever, aan miju echtge note J. B. ,Hoveyn~v. 'd. Berg, daar door mij niéts wordt'be taald, M. A. Th. F. Hoveyn, 's Gravenweg107, ..huize -Vxe- denoord. .Voetbad pedicure li5. BATA. Meent 122, TéL 25978 BeyerL laan ST. t^I. 73372, Kletwer 93b. HTJere teL 46038. Direct van stoffeerder! Over trekken 2 faut .4 stoflen stof leerdoek v.a. 40.'Beitsen gratis. Molendijk Boczemsin- gel '48, teL'25565 (hoek Boe zemstraat):^ Schoklandsestraat 26c.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6