.KfftlRiHAr* BOEKHOUDEN Jongste Bediende r V VAKBEKWAME LOODGIETERS atrieerde MILITAIREN ZOEKEN WERK as J. 1. Pool MEISJE NED. LIEB1G MIJ. N.V. een Winkel met Woning Deelgenoot gezocht NET MEISJE Plaatst een Koerierster OPENBARE AANBESTEDING GALTEX PETROLEUM MAATSCHAPPIJ t e Assistent Afd. Personeel u. een Steno-Typiste ACQUISITEURS FABRIEKSCOMPLEX VAN VOLLENHOVEISi'S BIERBROUWERIJ N.V. FA. J. HOFWEGEN en ZN. d&> c&> c^> dC Uw haar één glanzende pracht door BLONDONX BRUN ETTA shampoo Alleen voor gerepatrieerde militairen. - - Woensdag 12 October 1949 Getrouwd; I>. v. DUK, «rta. a 8. O. BBSS AC KEK HlEeteriOerg. U Oct. 1949. Tandarts 's-Gravendijkwal 43 Rotterdam - Tel 36939 wrgenj demobilise tie praktijk volledig hervaj voor igde spreektire part. behand. ■olgens afspraak zieker uitsL Voor ziekenfonds-verzeker den alleen voor orthodontie <Un dre gulering) Woensdags van 1—3 uur FL. WINKELJUFFROUW gevr. in brood- en banketzaak Aanm. Saakes, BLE IS WIJKSTRAAT 28. Gevraagd voor Antwerpen: 1822 jaar, welbespraakt voor Café-Hotel in de omge ving van de Middenstatie. Kost en inw. vrij. Verdien sten ca. 400.p. maand. Voor paspoort en verblyfs- toelating wordt gezorgd. Persoonlijk aanmelden op Zondag 16 Oct. a-s. om 2 te: Café OLD BRIDGE, Aelbrechtskade 177. R'dam. Sehlekade 48 Rotterdam vraagt voor directe in diensttreding een flinke Aanmelden van 1012 en van 3—4 uur. TE HUUR; Noorderstraat 28 Br. no. 4938 bur, v. d. blad met 1000,A 1500,—. Winstgevend object. Geld blijft onder eigen be heer. Br. no. 4946 bur. v. d. blad. GEVRAAGD; als hulp in de huishouding. Werkster aanwezig. Aanm. Francois, Haver- schmidtlaan 52, Schiedam. Ondergetekende is voornemen» namens de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs op Vrijdag 28 Och a.s. des voonruddags te 11 uur te zijnen kantore. Vijver- laan 32 te Rotterdam, in het openbaar aan te besteden: Het bouwen van een 7-klassige L.O. School aan de Lepelaarssingel te Rotterdam (Chariots) •Bestek en tekeningen zijn verkrijgbaar tegen betaling van f 20.per stel (franco per post 20.50), waarvan bij ongeschonden inlevering tot drie dagen na aanbeste ding 15.wordt gerestitueerd bij de Lichtdrukinrich- ting Oosters, Groenend aal 39 a te Rotterdam. De details liggen ter visie ten kantore van ondergeteken de, alwaar ook alle inlichtingen te verkrijgen rijn. (NEDERLAND) N.V. RAFFINADERIJ PERNIS zoekt voor spoedige plaatsing: a. een ervaren Vereist: ervaring in personeels-administra- tie en sociale wetgeving: goede algemene ontwikkeling en kennis van het Engels; niet ouder dan 45 jaar in staat vlot Engels dictaat op te nemen en uit te werken Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan de Afdeling Personeel, Postbus 200, Rotterdam gevraagd door uitgeverij van periodieken o.a. vakbladen. Brieven onder No. 4943 bureau van dit blad. VRIJWILLIGE VERKOPING HOOGTE KADUK, AMSTERDAM DE PERCELEN" STAAN' SLECHTS IN" BOD, ALS VOLGT: PERCEEL I (het mouterij gebouw) op-, 126.000.—. perceel Ji {het hoofdgebouw) op, 1 9©-000.— PERCEEL ïlï (gebouw m. woningen, onderstuk en kelder) op: f 31.500, perceel IV (brouwhuis, ketelhuis, machinekamers enï.) op: f 60.000.—. PERCEEL V (bottelarij, kantoren, stal. 2 woonhuizen enz.) op; 100-000. PERCEEL VI (bankwerker!) cn woonhuis) op23.500,— PERCEEL VII (terrein m. overkapping, fiessenloods enz.) op: 38.000. PERCEEL vni (kuiperij) op: 32,000.—. PERCEEL XI (woonhuis m. gang) op; f 7.400.—. PERCEEL XV (het koelhuis m, terrein) op: 130.000.—, PERCEEL XVI (gaTage) op: 30,000—, PERCEEL XXIII (kantoorgebouw) op: 4S.SOO.— De afslag, afzonderlijk en in com binaties, zal plaatsvinden op MAANDAG, 17 OCTOBER 1949 in „Frascati", NesAmsterdam Nadere inlichtingen verstrekken de makelaars met de directie belast; W. C. Deenik Jr. en Hein J. Deenik EEGUtXERSGKACHT 57 TELEFOON 41320—33520 H. Ph. Meyerink VELAZQUEZSTRAAT 1 TELEFOON 22687. A'DAM VRAAGT ENIGE Aanmelden: Duiven voordestraat 81 a van 85 uur. Event, 's avonds inlicht bij T. Duinhouwer. Ta andersstraat l€2 a HARRY NEFKENS. Architect 115 woorden t 1.—. iedere 5 woorden meer t 050 Te koop gevraagd Gevr. electrlsche baard. Aan biedingen met. prijsopgave ond. Do. 4941 Te koop aangeb. AanmaakhPirt, kurkdroog, aw. -.hout, beslist geen afbraak z.- per mudz. thuisbezorgd. Ook Zuid. ITberg en Schiedam. V.: Kwa wegen. Zijde winde- straat 1161 Tel. 50832. j Gemakkelijke betaling. Grote sortering betere'" meubelen, tapijten, bedden, enz.j Lage prijzen. Bri no. 865. Adv. But. J. Grijseels Jr„ Nwe Binnen weg 166a. Rotterdam.. br. bezen- scboenen a-n. te kL gekocht. Jf 10.—. m. 42. 3xas6, Beukell- daal 81d, Zuid. Terovernamenieuw club gar nituur met vooroorlogse plu che. Moet weg,.zeer lage prijs. Oostzeedijk 132b. Knutselaars, bouwt re]f een electr,klok. Het uurwerk met wijzers koopt u voor. 15.75. Geveke. Nwe Binnenweg 355. TeL 33835. Prima.luidspreker 10-—. - ba kelieten stópcontact 39 et. Bake lieten fitting 45 ct. J. v. ïmb- den v.h L. Fannekoekstraat thans Geudserttweg 2, hoek Vlietkade. TeL 2S428. Kinderstoel z-gjui. Hobbel paard, trekwagentje. Mathe- nesserstr. 178, 2e et. Belgische Aangeboden 2 pers. eiken led., 3 dig bed. 2 küs3„ spiraal met vaste prijs f 150.—. v. d. Bosch, Stateaweg 154a. Prima verende divan of slaap bank f 20.— Nieuw. Rietveld. Zwaanshals 69b. boven. Sigarenzaak, Haarlem, omzet t 750.p. w., flinke woning. Koopprijs f 9000.— Inl. Niieuw- veid, Stadhoudersweg IZOc, tel 46©L B-dam. salon, bestaande alt 4 club- fauteniTs geheel verend, bij passends tafels compL ƒ349,50, 425,—, 475De Meubel beurs. Grote Visserijstraat 8 10, R'dam. Te bereiken met tramlijnen 4.11 en. 16. Gedraalde dressoir-, theemeu bel tafel*, stoelpoten. Eiken meubeiplaat, hardboard, 122x92 f 2.55. Triplex 4 nun., 122x122 cm f 4.50 p. plaat. J. Walvis, "Wattierstraat s. Te koop bruin veulen 3 kwart bontmanteltje f 45.m. 44, een los bruin bontje t 5. Wm, Btiytewechstr. 197 c. Hardboard. De beste Zweedse merken o.a. Masonlte. Karlit. ea. Ook grotere maten ver krijgbaar. Houthandel Boxtel, Cath. Beersmansstraat 42. Tel: Congo's roodstaart en Amazone papegaaien spreken, lachen, fluiten, spierwitte en Havana koekeraeduifjea. Zingende ka narievogels, tropische vissen. Janssen's Vogel- en Diexhandel. V. Speykstr. 53b, R'dam. Haardkachel ter overname aangeb. C. Usselsteyn, BlOkw. 38a, Zuid. WeenschV Modehuis. Talma- straat 69, Tel. 49124, gesloten buis. eindpunt lijn 5, nieuwe zending wintermantels, in "ge klede en sportieve modellen ontvangen in prachtige stoffen, waarbij enkele zwarte in grote maten. Te koop aangeboden herenkap- szlon op le stand te Botterdam, zeer goedkoop en gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Na 1 uur G. Jansen, Essenweg 50, R'dam. Wederom ontvangen onze Jaan geprijsd p zoete- rode Mirtella 1 2<~- per Hes. Slijterij Peeters. Scheepatönmermanriaan 14, tri. 21951. Medaille- ol vaandelkast 60.- kjsten vanaf 0,50. ook thee kisten. J. C. de Wildt. Ruil- straat 78. Te koop Persianer-pattes, m. 42 250.Heinsiuslaan 4. Kberg, b.d. Kleiweg, TeL 47603. Prachtige smoking en zwarte.jas en vest met streepbroek, beide oostuums z,g.a.n„ m, 52. Te zien hedenavond en morgen gehele dag. Stadh.weg 117 a. Ie gashaard, 12 pijpen, of rui len voor.kolenhaard. Tel. 38"" Old finish huiskamers, slaap kamers, dressoirs, theemeubels en schuiftafels, desgew, gem. bet. A. C. Korpersboek, Reo- valkstraat 28, TeL 43049. Prima betistellen, wol. kapok en hinnenvering, Engelse ledi kanten. kinderledikanten. Des gew: gem. bet. A. C. Korpers boek. Koovalkstraat 28, TeL 43049. Jong echtpaar zJc, zoekt on- gem. woonruimte m. gebr. V k. Br. no. 12 Kiosk Blommer- dijkselaan. Z.g^m. kinderwagen t.e.a.b. Te bevr. Van Toon, Lambertusstr. 155 a,' Radio's, stofzuigers, haarden en kachels, fornuizen en was machines en wringers, gascom- foren, gasfornuizen, gashaar den, rijwielen, electris-che zeil- wrijvers, Sigg-keukens com pleet enz. Betaling in overleg met koper. A. Wink, Ael- brechtskade 135 (bij Hooidrift). Te huur aangebodenj Zonder punten 2 herencostuums en enige damesmantels. Stad- houdersweg 8c. Omg. Oostplein, - grote zlt-sL- kamer met deg. kost, voor net persoon, m.bJ.f 20.p. w. 3r. no. 500 bur. blad. kinderwagen z.g^.n. 65,—Peper, Libellestr. Trouwjapon. sleepje, tasje en hoedje met sluier, m. 42. Te bevr. Oostend am str. 32. Lampekappen. Grootste sorte ring van Nederland. Zijde en perkament, va. f 7,75. Let op, wij maken wat U hebben wilt. Von Burg, Nwe Binnenweg 260, Ncorümoïenstr. 45, Rochus- senstr. 42, 2e Middellandstr. 19. Te koop: 2 fauteuils, 4 stoelen met groene bekleding en prima stoffering. Spotkoopje! Tide- manstraat 56. Eea goede stofzuiger fs het; halve werk. Mevro uw 1 Heeft LT er geen? Noteer U dan: v.Veen, Diergaardesingel 94, levert stofzuigers va. f 1,— p. w. Te koop aangeb. haard en haardkachel in prima staat. Tussen 9—5 uur. Hofland, Straatweg 7. Te koop hruin veulen jas, maat 42 150.Na 7 uur. M. v. d- Gaag. Westerstraat 13, Tel. 2431L Mooie hlanwe mantel met zil vervos. maat 4042. Bijpassen de hoed en handschoenen te koop aangeb. Zevenbergen, Meerkoetstraat 127c. Wintertijd, hulsvlijttyd. Eiken en beukenhout op maat ge zaagd, alle soorten triplex o.a. blank eiken. Westerhouthandel BoxteL Cath. Beersmansstraat .42. TeL 34488. Auto's, Motoren en Rijwielen Burgers, .Magneet, va. f 107.50. Klaar v. d. wegl- Simplex sport 140.BBA. e,a. v,a. f 2J50 p. w. Voliebregt, zaagmol endrif t. BeyerlandseL, Mathenesserdïjk. Aangeb. klein autootje z.g^m. loopt 1 op 22, ook ruilen voor Barley, niet ouder dan '38. KI. Visserij ste- 31. Luxe wagens te huur, zonder chauffeur. Stolker, Aeibrechts- kade 156b. TeL39617. Radio en Gramofoont Te koop Schaaper radio met namenschaaLprima spelend f 45.—. De Koning, Herlaerttr. 3, B'dam-Centrura. jj4urieklnttrumenten Fox Humana Guitaren vooi Jazz en Hawaiian. In de nieuw ste uitvoering v.a. 98^—. Saris. BadJo, Bergselaan 230. TelriL 45120. X'we accordeons, 32 bassen 167.50, guitaren 39.50 man doline 32.50. banjo's 45.—, blokfluiten f 5.95. Gramofoon- platen, -rekjes, nasiden, SimO. nis. Bcijerlandselaan 29. Telef. 71160. Plano's te koop v^. f 300.—. Betaling in overleg. Mertens, Zwaanshals 342, Rotterdam. Prima piano's te huur. voOJr korte en lange termijn. Bil- 2ijke prijzen. Simonis, I^nge HilTeweg 13. Tel. 74301. Te huur gevraagd j Gevraagd op nette stand, net echtpaar, een kindje, 2 ongein.; kamers met vrije keuken. Br. no. K. 75 Kiosk BergsingeL Gem. kamer met stookgeL. z, pension. Br. no. 75 kiosk Jon ker Fransstraat. Gem. zolderka., kookgelegenh,, 1-2 pers.. b.b.h.h., geen eebt- riaar. Oostzéeofijk. t 5 p w. Tel. 23702. I Personeel gevraagd Net meisje gezocht boven 20 j. hele dagen. Mevr. Schimmel. Gr. Visserijstraat 8b. Geroutineerde straatverkopers (sters) gevraagd voor actueel blad. Aanmelden bij E. More- lisse, Rozen!aan 83b, R'dam-N. Tel. 01214. Meubelspniter gevraagd, spe ciaal voor old-finish stoelen. Aanmelden Garage pand. Robert Baeldestraat 18 (Krahngen) 7 uur Zaagmolenkade 3b. Gevraagd meid-hulshoudster of meisje v.d.e.n., lief voor kin deren, goed kunnende werken en koken. Werkster aanwezig. Mevrouw Driessen. Wilgen!ei 180, R'dam, TeL 45135. Flink meisje v.d.e.a., boven 2o j. Hulp v, werkster aatvw. Aanm.: Mevr. v. d. Heuvel. Pr, Julianalaan 81, Tel, J2088, Flinke dicna-thode gevr. v.'d.eus of v.d.d. Straatweg 17, H'berg TeL 45386. Geroutineerde stena -typiste voor direct gevraagd voor halve dagen. Bekendheid met de moderne talen strekt tot aanbeveling. Br. no. 4945 bur. van dit blad. Naaister vraagt leerlinge voor klein atelier. N. Wijnants Bicslandstr. 73a, Voor direct gevraagd in klein gezin z.k. zelfst. hulp in huishouding voor dag of dag en nacht. Pers. aanm.: Mevr. Hooghuis. Heiligerleelaan 12. Tel. 83732. Gevraagd net meisje voor dag of dag ennacht. Heemraads singel 202. j Personeel »angeb~ Juffr., geh„ bzra.' enkele tu of h. d. voor huisfcu gJcJc. ook ge negen 's avonds op te passen, geen werkster, alleen nette stand. Br." no. 489 bur. blad. B.z.a, nette kappersbediende, goed im. vak bekend. Zelfst. kunn. werken. M. v. d. Hart, 2e Pioenstraat 14e. Biedt zich aan tandarts- of doktersassistente, leeftijd 19 j. Br. A 6 bur. Fleretstr. 94. B.z.a. net meisje v.d.em., liefst hotel of pension. Br, no. 13 kiosk Blommerdijkselaan, Jongeman van 27 jaar, bekend met machines voor kust- en binnenvaart zoekt h?m passen de betrekking a. d. wal. Br. no. .4939 bur. blad. WonihgruÜ Ben.-huis m. tain, 6 ka., omtr. G.E3. voor sam.-woning o£ pension. Voor huis m. tuin om trek R'dam. TeL 33108 Of br. no. 30 kiosk. Claes de VrieseL Aangeb.mod. ben.won-. Zuid, 4 kamers, douche-cel. keuken met geyser 6,70. Gevr. mod. woning, 4 kamers, tot 40. Dekker, Madeliefste. 25a. Mod. hen.hnis, 3 k-, keuken, douchecel, mooie tuin m. loods, voor liefst vrij bov.huis, geen Zuid. Na .7 uur. Krekelstraat 7c. TeL 20796. Flink winkelhuis 'm. woning, op drukke stand. Aangeb. ben. huis, 5 k., keuken, badk., èn kelder. Br. no. 4940 bur. blad. Huwelijk Wenst u kennismaking om later te huwen, wendt u dan in het volste vertrouwen tot Bureau „Search", Diergaardeaingel 79c. Kantooruren 9-B uur. Dame, 53 jaar. bem., fl. versch.. eigen home, z.sJum. heer* niet onbem. Br. met foto erewoord retour no. P 85 kiosk Middellandplein. niet on- Bedden. Opnieuw overtrekken Lessen A.N.WB. Bouds-Auto rijschool „Eureka". Telef. 39617. Gedipl, instr. door dame of heer, J. Stolker, Aelbrechtskade 156b. Bedden kunnen alleen bij vakmensen .gemaakt worden dus bij M. J. v. d. Linden, Zwart Jansstraat 67, Tel. 44824. R'dam AJV.WJJ. Bon as-auto-moto r rij school Eversteyn, dv oude ver trouwde schooi met de beleen de gele leswagens. Desgew. wordt U thuia gehaald en ge bracht. Violier-straat 32. Telef 73150. Henegouwerlaan 6. Tel. Autorijschool W. y. Renswou de. Erkende ervaren instruc teurs. Wij halen en brengen u thuis. Boergoensestr. 19. Telef. 7402Z. Bonds Autorijschool D. van Rossum, rijdt m: nieuw lesma teriaal. Rotter damsedijk 164, Tel. 69990. Thans ook Hard draverstraat 43. (Blijdorp). Gev, sedert .1929, Autorijschool-H, P„ Take, 'gc- dipL K. N. A. C,-instructeurs, A. N. W. B. bondsautorijschoal, Jan Sonjestraat 4. (nabö Mld- dellandstraat)TeL, 36777. Bonds auto-motorrijschool E. de Groot. gedipL instructeurs Gratis theorie. Tevens verhuur. Aelbrechtskade 152, Tel. 39618- 39701. Rijbewijs nodig? Autorijschool Palace zorgt er voor, gedipl, A.N.W.B. instructeur. Prima lesmateriaal, Spec. -curs, voor dames. Gratis proefles. Schied. Singel 133- Tel. 38312. Diversen Wie wil.met enige Rotterdamse jongelui (20—30 j.) debating clubje vormen ter bespreking van actuele problemen en ter bestudering van .alle mogelijke, onderwerpen.; Br. no. 501 bur. blad. Natuurgeneeswijze. Donderdag 13 Oct. spreektdr. Upwich over goede voeding die toch ziek maakt. Beursgebouw, in gang Meent, Aanvang 8- uur, toegang 60 ct. Ondergetekende betuigtük'ij hartelijke dank aan familie, vrienden en kennissen, buren en harmonie S.VJDB. voor de grote belangstelling, bloemen en cadeaux bijzijn terugkeer uit Indonesië, Korp. H.' v, d. Rovaart, Putsestr. 32a, R'dam, Direct van stoffeerder. Over trekken 2 faut., 4 stoeien, stof, 1 eerdoek v. f 40.af. Beitsen gratis. Molendijk, Boezemslngel 48. Tel, 25565 (hoek Boezem straat): Schoklandsestr. 26c. en bijvullen. Vraagt prijsopg. Speciaal beddenhuis M. J. v. d. Linden, Zwartjansstraat 67, Tel. 44824, Rotterdam. Verende bedstell en-Kapokma trassen; Opklapbedden en spi ralen alles volle garantie. Ver trouwd en vakkundig adres. Beddenmagazijn C. Uljee, Hooidrift 129. TeL 34479. üw matras slecht? Speciale re pa ra tie-in richting. Bel even op Tel. 22985: Gebr. Verma&t, Westzeedijk 39 (fo.v. Vollen- hoveostraat). Speciaal voor grote overhettu den naar maat J. Plat. v. Ol- denbarneveltstr. 119. Tel. 28M9! Rechtszaken, recherche, Infor matie, echtscheiding, requesten, enz. Bur. „Succes", Rodenrijse laan 36b. Rotterdam. teL 83645. Gevestigd 1918. Kantooruren 9- 20 uur. Glas in lood, glasplaten, glas inzetten, spiegels modernise ren. Glasverzekering Roozen's, GlashandeL Boezemstraat B9, Tel. 26470. Coolsestraat 53. TeL 12. Na E uur tel. 20927." Geslepen glazen platen voor taf els, theemeubels enz. Vlot te levering. E. Zevenhuizen, Glashandel, Aelbrechtskolk 41. TeL 30780. Bata. maakt uw voeten fit: Voetbad, pedicure, voetmassa ge f 1.25. Bata, Meent 122. Tel. 25973. Beyerlandsélaan 67. Tel. 73372. Kleiweg 93;" H'berg. TeL 46038. R.T. en. O.V. „Minerva". Zij die zich als .lid, donateur wenBen aan te sluiten, gelieven zich op te geven secretaris A, Hoog huis, Baardsestr. 29. R'dam-W. of rep.-Iokaal café Benelux, Crtjoswijkseweg 71. Kinderwagens, kappen over trekken, chromen, spuiten, stof feren, billijke prijzen. J. Kooy- man, Zwaanshals 153. Tri. 83052,- De Maasstad Operette vraagt dames- en herenleden. Aan melden aan de zaal Noardsln- gel 3D, Donderdagsavonds half acht. Een goed diner v.a. t 1,59, soep/ aard., groente, vlees, pud ding of ijs bij Gerard's Cafe teria, Stationssingel. 12 (bij Biy dorptunnel Bedden, Laat "Uw bedden' bij vullen met prima Java-kapok. In een dag gereed. Speciaal beddenhuls,' M. I, v d Linden, 2wartjansrtraat"' 67, TeL 44824, R'dam, door Üm IDesllïlc 1156- De luidruchtige Pen Kwen meldde zich dus acm om mee te gaan en toen kon zijn vriend Piet Punthoofd niet achterblijven. Dat waren er dus twee lang niet genoeg om een expeditie te vormen/Ik stapte op de groep aarzelende Eskimo's af en zei: „Waarom gaan jullie niet mee, dit is mannenwerkl" „Hm," zei er een: „Het is niet omdat we bang zijn we zijn °lleen maar voorzichtig. Van het uiterste puntje van de Noordpool is nog nooit iemand levend teruggekomen. En.eb... ik heb geen tijd, we hebben vanavond, kegelclubEen ander vroeg wat er mee te 'ver dienen was en een derde kreeg juist last van schele hoofdpijp toen wist ik genoeg we zouden het met z'n drieën op moeten knappen! Een paar uur later had ik de vier sterkste honden uit Bibberdorp voor de slede gespannen, Pen Kwen en Piet Punthoofd klom men er op en legden onmiddellijk de zweep erover. Spoedig lag Bibberdorp achter ons en reden we in de richting vanhet uiterste Noorden. Een paar uiir lang hoorden we niets onders dan het hijgen dèr hon den en de stem van Piet Punthoofd, die zijn eigen' heldendaden vertelde. Maar ook die stem zweeg toén ons doel in zicht' kwam en het Noorderlicht plotseling weer gezichten begon te vormen..„Tjasses", zei Pén Kwen: „Wat een rare kop de yoorstelling gaet be- ■glnnenl" i; Practijkdiploma -M.2.A. S.P.D. M.O. MONDELINGE OPLErDTNGEN DOOR LERAREN M.O.. IN ZEER KLEINE CLUBJES, OOK PRIVéLF.SSEN. A SCHRIFTELIJKE OPLEIDINGEN, ERKEND DOOR INSPECTIE SCHRIFTELIJK ONDERWIJS. Door de zeer verzorgde lessen en correctie met ..uitvoerige atudie-aanwijzingen worden deze 5n het gehele land gewaardeerd. LESGELDEN ZIJN LAAG, KOSTEN LEERBOEKEN MINIEM. BELANGRIJKE MEDEDELING Wij geven ook schriftelijke en mondelinge cursussen in TALEN, M.U.L.O., ALGEMENE ONTWIKKELING, TOELATINGSEXAMEN M.T.S., WISKUNDE, MIDDXKSTAllIDSOPIEIDnirC InUcbtingen ovérdag en elke avond -7.309 uur. MAURITSWEC 29 - TEICFOON 25972 - BOTTERDAM BWiiiiiimiiiuui twiuiiiimimm nnnmwnimm iuhiiihiiihiiih niiiuiiummiii wiinimtitmiu (hilit'.uiKÏÏ EEN VI KOU A PRODUCT Ged«m. Marinier. RX-. 22 ir., b.x*. als aanlc. banketbakker, liefst intern, in be drijf waar veel valt te leren. Br. Pm- 17."Ó2, tour. van dit blad. GecL Korpcraal-O.V.W.-er. 27 Jr„ zoekt welk als monteur. Bek. met alle voorK. rep. L h. autobedr. Dipl. AB-S. en goede getuigschr., 3 jr. tropenerv, Br.Fm-i7333 bur. van dit blad. Gedemob.- O.v.w.-er, 25 jr., ongeh-, zoekt pi. als chaulfeur-besteller. In be zit Van Rijbewijs A. Is bezig voor dipL Autotechniek. Heeft reeds goede erv, op dit gebied. Goede ref. te overleggen. Br. Pm-172S6 bur. van dit blad. Gedemobiliseerd militair zoekt werk kring in de radio-branche, DipL adsp.- radiom. Tevens in bezit van rijbewijs. Br. Fm-17277 bur. van dit blad. Zoek plaats In hotel in centrum land als barkeeper, buffetchef of café-keÜ- ner. Momenteel als buffetchef werk zaam, v.g,g.v, Br. Pm-17285 bur. v. d. bl. Nette jongeman uit Indië z.z,g.g. ala vertegenwoordiger. Als zodanig werk zaam gewéést. In bezit van Rijbewijs A. Br. Pm-17404 bUrvan dit blad-, Gedemob. MIL met 3J4 jaar ervaring ais chauffeur-monteur zoekt geschikte werkkring., Br. Fm-17391 bur. v. cL bL Wfa helpt gedemobiliseerd chauffeur'aan een hem passende betrekking? DipL en prima getuigschr. aanwezig. Br. H, G. v. Veen, Hereweg 178, Rtjnsaterwoude. Gedemob. O.V.W.-er, technisch en com mercieel onderlegd, b.z,a. voor alle voorkomende werkzaamheden, die men accuraat wenst te laten uitvoeren. Br. Pra-17471 bur. van dit bïacL Bes.-off., econ. vooropleiding, in Indië zelfsL verpl. en TPT-functie bekleed, zoekt staffunctie handel, waar ook ter wereld. Br. Pm-17470 bur. van dit blad. Welke fabriek of grote onderneming zoekt voor de drie Noordelijke provin ciën dep&t of filiaal, alsmede vertegen woordiging? Beschik over ruime zaak (tri-, auto) In centrum stad Groningen. Br. Pm-17468 bur, van dit blad. Werkgevers, nu UI DpL Mam.: chauf- feur-monteur b.zjj.; de laatste 2 jaar O.-Java doorkruist op opleggers, aan hangers, linker- en rechterbesturing, ook bekend met kleinere wagens. Br. Fm-17445 bur. van dit blad. Gedem. Ö.V.W.-er, ongedipl. bankwer ker, zoekt een passende betrekking in de omg. van 's-Heitogenhosch of elders. Br. Pm-17444 "bur. van. dit blad. Welke Rederij heeft plaats voor gedem. O.v.w.-er, oud 33 j., als kok? Is reeds 8 jaar als zodanig werkz. gëw. Uitst. getuigschriften. Br, Pm-17441 bur. van dit blad. Bouwkundig tekenaar heeft uren dispo nibel voor tekenwerk. Br. Pm-17348 bur. van dit blad. Dem. sgt.. HH.S.-S. 5-J. c.. toekt hem passende werkkring. Adrrdnigtr. cn motortechriisch geschoold in de practijk. - Br. Fm-17443 bur. van dit biad. GedémobUi««rd electro-monteur der Kon. Marine zoekteen hem passende werkkring. Br. Pm-17440 bur, v. d- bb Gedemob. jongeman, 34 jaar oud, onge huwd. z.z^.g. als particulier chauffeur. Br. Pm-17439 bur. van dit blad. Gedem. O.V.W.-er Opperwachtm, Artl U.), 25 jaar. einddipL. IffiS-A, hem passende werkkring. Br. Pm-174B9 bur. van dit blad. Oud. Dem.. leeftijd 42 U -alle voorkomende werkz. z.su poUkumeK enz., contrfile-wrrkzaamli. G etui schrif ten yan dr. aanwezig, Br. Fm-17488 bur. van dit blad. Demobillsant, 24 Jr.. R.K;, ^zoekt een passende werkkring. In bezit vaiv dipL 4-j. Handelsschool en praktijkdipL Boekhouden. Br. Pm-17487 bur. V. d- bL Militair b.z_a. als magazijnbeheerder, reeds 1J4 jaar als zodanig werkzaam geweest. Br. Fm-iT516 bur, v. d. blad. Bemob. sergt.-maL-zIekenvérp 134 jr- gehuwd,dipL A én B, ruime ervaring operatfekamer, gewend lërding te geven, zoekt verantw. werk. Br. Pm-17514 bur. van. dit blad. O.V.W.-er, 23 j., 2de luit. genie, 4 kL gymn,, spreekt vlot Engels i.b.v. rijbe wijs A, zoekt plaatsing in fabriek of be drijf, om als bedrijfsleider gevormd -te worden. Br. Pm-i"516 buri V. d. blad, B.z.a. O.V.W.-er, beroep tandtechniker. om 'zich verder te bekwamen in t vak. Liefst Utrecht of omgeving. Br, Pra- .17517 bur. van dit blad, Gedemob. O.V.W.-or. SS gehuwd d!?L Amb.school. Sleuteldiploma, 3 j. Machi- nlstenschnol, 'Engelse en Duitse r taal machtig, 4 j. erv. in Europa cn_Indone- sië als chauff.-mont. in werkpL zoekt hem pasHende betrekkingL liefst als par- c. chauffeur. Br, Pm-17514 bur. v. d. bL Cerep. O.V.W.-er, 22 jaar. zoekt een hem passende werkkring als lasser-elec- tr.o, wenst proef te doorstaan. Br. Pm- 17491 tour. van dit-blad. V-' Uit Indonesië gerepatrieerd A-A.T.-chauffeur, zoekt chauffeur, onverschillig waar. Goede getuigschriften. Leeftijd 20 J. Br. Pm* 17346 bur, van dit blad. Korp. O.V.W.-er, 28 irmd. tropendlenst, zoekt een hem passende werkkring. Heeft technische kennis. Alg. entw., spreekt Engels en een weinig Duits. MiL Rijbew. A. B, C. Br. Pm-17347 bur. van dit blad. Ex-O.off., pas ttif Indonesië.' zoekt be-' trekkingom opgeleid te worden ris vertegenwoordiger bij handelfifa. Heen Mulo-dtpL en 4 jr. MH.S. Br. Pm-17443 bur. van dit blad. Aan de Advertentie-afdeling van ,J>E SCHIEDAMMER." Lange Haven 141. Schiedam Naam: Adreg: Datum van aankomst In Nederland: Naam van boot: verzoekt gratis te plaatsen onderstaande advertentie in „De Schicdamirier** ter grootte van vyf regels. (Op één regel gaan 26 lees- of lettertekens). TEKST VAN ADVERTENTIE (duidelijk schrijvén s.v.p.) Handtekening: Attentlel Alleen teksten, die betrekking hebben op het roeken - van werk, komen hiervoor in aanmerking Deze annonces worden bi volgorde van binnenkomst geplaatst op een door ..De Schiedammer" te bepalen-dag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4