Drie kampioenscandidalen in de derde klasse E DEH breekt ongeslagen record van Florissant Rotterdamse korfballers hebben een goede dag ï-> was net misere Niezen kan tevreden zi|n DHZ-Spartaan eindigt gelijk GW rekent af met Unitas Overwinning voor Het Zuiden en Spangen Hillegersberg vier plaatsen boven naar Van Heeswijk schiet in eigen doel Fortuna wint met 2-0 Technische Dag K.N.K.B. Quick behaalt de tweede zege v. d. Horst breekt een been 4 Maandag 21 November 1949 V.C.S. staat in de derde klas B stevig bovenaan, nu zi) BALT. met 1—4 het zwegen heeft opgelegd. Doordat de Hollandlaan het Maassluisse VJD.I,. met 10 heeft geslagen, is tij van de tierde naar de tweede plaats opgeklommen, H.O.V.'s positie op de eerste plaats in de 3de klas D is wederom ver stevigd. Haar stadgenote E.D.S. kreeg op eigen terrein een nederlaag van 1—3 te slikken. Hillesluis heeft het tegen Hoek van Holland niet knn- »eu bolwerken en trok met 1—4 aan het kortste eind. De strandbewoners stagen door deze zege twee plaatsen op de ranglijst, mede een gevolg van het feit, dat de ontmoeting I-eonidas—V.O.C. te elfder ure werd uitgesteld in verband met het tragisch auto-ongeval aan de Xerxesweg. No. 2 en no. 3 van de ranglijst, DJI.Z. en de Spartaan '20 vonden het blijkbaar het verstandigst tot een verdelen van de punten over te gaan. De uitslag was doelpnnteloos. ConcordiaD.C.L. 22 Het was de wedstrijd te Delft tussen Concordia en DCL, wei aan te zien, dat beide de punten brood nodig hadden. De ontmoeting kwam neer op een. harde strijd om rie bal, die wel spanning maar geen goed spel bracht. Er bestond niet veel krachtsverschil tussen beide elftallen. Een kwartier na het begin opende Concordia de score door de middenvoor en een kwartier voor de rust maakten de Rotterdammers gelijk door een doelpunt van Merrelaar. Nog voor de rust hernam Concordia de lei ding door de rechtsbinnen, 2odat met de stand 2-1 van doel werd verwisseld. DCL vocht hard voor de gelijk maker, die een kwartier voor fcet einde door toedoen van midden voor v. d. Berg inderdaad tot stand kwam (2-2). Het laatste kwartier verstreek met een verwoede strijd om het winnende punt, waarbij de scheidsrechter de teugels wel iets strakker had kunnen houden. Het bleef echter 2-2. De MussenTJt.H. 33 In de derde klas E heeft de Mussen haar tweede plaats weten te behouden door tegen haar stadgenote The Rising Hope een gelijk spel van 3-3 te bevechten. Voor de rust waren de vogels in d« meerderheid. Zij namen de lei ding, doch zagen deze weer teloor gaan door een fout in dé verdedi ging. Tien minuten voor de rust namen de Mussen evenwel weder om een voorsprong. Na de rust waren de rallen om gekeerd. Nadat fcet 2-2 was gewor den, ontstond er in de achterhoede van de vogels een misverstand, waarvan de theemensen dankbaar gebruik maakten. Ook in de verde diging van.de gasten werden fou ten gemaakt on een van deze had tot gevoig, dat het resultaat 3-3 werd'van deze sportief gespeelde strijd. SlikkerveerFluks 00 Bij Slikkerveer-Fluks ontstond geen enkel doelpunt mede doordat de doelverdedigers in P.uike con ditie waren en het schieten aan beide zijden nogal eens te wensen overliet. Voor de rust wogen de partijen tegen elkaar op. Slikker veer was in het eerste half uur van de tweede helft de meerdere van Fluks, doch in het laatste kwartier van de strijd gaf Fluks de toon aan. Ursus kon in Schiedam Papen- drecht, dat de ranglijst afsluit, niet bolwerken en verloor met 1-2. CKC kwam op een lijn te staan met de Mussen, nu zij Zwjjndrecht met 4-1 versloeg. Er staan "thans drie verenigingen in de derde klas E aan het hoofd met elf punten Uit negen wedstrijden nl- SVW, de Mussen en CKC. Spanning te over! D.H2.Spartaan 00 De derby van Rotterdam-Zuid tussen DHZ en De Spartaan '20 is evenals vorige wedstrijden tussen deze beide rivalen, in een gelijk spel geëindigd. Circa 3.500 toe schouwers hebben deze spannende en faire strijd bijgewoond, Spar taan was voor de rust verreweg het meest in de aanval geweest. Hoewel het binnentric van de be zoekers al en toe goed onderlegd spel te zien gaf, miste het vol doende doortastendheid om de verdediging van DHZ te veront rusten. De vgrdediging van Spar taan was eveneens goed op dreef en de aanvallen van DHZ werden in laatste instantie door doelman de Wolf onschadelijk gemaakt. Ook in de tweede helft van deze spannende wedstrijd heeft geen van belde partijen het tot een .doelpunt kunnen brenger.. DHZ speelde nu veel agressiever en als doelman de Wolf niet enkele fraaie reddingen had verricht, o.m. bij een kopbal van Falentijn en een hard schot van v. d. Bijl, zou de th'uisclub al spoedig de leiding hebben genomen. Toen Merrien- bocr middenvoor ging spelen, kwam er meer vaart in de voor hoede van Saprtaan, zodat het spel weer naar dc helft van DHZ werd verplaatst. In de laatste tien minu ten ontstonden talrijke gevaarlijke momenten voor het doel van de thuisclub. Wentink miste een laat ste door Merrienboer geboden kans om Spartaan de leiding te geven. ED.S.H.O.V. 2—3 In de plaatselijke ontmoeting tussen EDS en HOV, heeft het aan spanning niet ontbroken. HOV begon de wedstrijd in een overwel digend tempo en leidde met de rust met 0-1. Dit hadden de gas ten te danken aan de SP11 van EDS, die in eigen doel trapte. Niettemin was de voorsprong van HOV bij de rust verdiend. Na de rust droeg de strijd een geheel ander karakter. Nu was het EDS, dat met man en macht aan viel, maar de gelijkmaker, kwam niet. Integendeel, weer kwam HOV aan een gelukkig doelpunt toen bij een uitval de rechtsachter van EDS, Korpershoék. ook in eigen doel trapte (0-2). Dit spoorde EDS tot nog grotere krachtsinspan ning aan. Eindelijk bracht dit het alleszins verdiende tegenpunt met zich mee. Het werd gescoord door spil Mijnders met een schot van grote afstand (1-2). Iedereen ver wachtte 'at EDS gelijk 2ou ma ken. HOV werd totaal ingesloten en tal van schoten werden op hun doel afgevuurd. Hoewel de bal wèl viermaal van'lat en palen terug sprong, bleef éls door een wonder, de gelijkmaker uit. Vijf minuten voor het. einde ondernam HOV een uitval en door een doelpunt van middenvoor v. d. Stappe werd het toen nog een geflatteerde 1-3 overwinning voor de bezoekers. H o llandiaan— 1—0 -VUL. In een meer spannende dan fraaie wedstrijd heeft De Hollan- diaart een magere, maar verdiende overwinning op VDL behaald.De eindstand was al spoedig bereikt. Na vijf minuten scoorde linksbui ten van Gelderen uit een vrije schop, door de Vette genomen, nl. het enige doelpunt van de wed strijd. De Vlaardingers hadden bijna voortdurend een klein over wicht in het veld. Toch slaagden de aanvallers van de thuisclub er niet in, de" voorsprong te vergro ten, want schieten was allerminst hun sterke zijde. De enkele uitval len van. VDL waren ongevaarlijk. Na de hervatting toonde Hol- landiaan gedurendetwintig minu ten een groot overwicht. De Vlaar- dingse aanvallers verzuimden ech ter de kans om de voorsprong te vergroten. VDL,. verplaatste toen het spel, maar de verdediging van HoUandiaan had niet veel moeite om tot het einde toe de zwakke aanval van de bezoekers in be dwang te houden. vcs Hollandlaan Blauw-Zwart BMT 7 5 0 Crom vliet 8 2 3 FSV Pretoria 9 3 1 HPSV 9 3 1 VDL 7 2 0 GDA 9 12 Texas 9 12 3e klasse C Westerkwartier 9 7 1 VFC 9 7 1 Laakkwartier 9 5 2 Vlos 9 5 2 ONA 9 4 1 Postduiven 9 3 2 LFC 8 2 3 Moordrecht 8 2 1 Olympia 9 12 RVC 9 0 1 3de klasse D HOV 9 8 1 DHZ 9 6 1 Spartaan *20 8 5 2 Hoek van Holland 9 4 2 Leonidas 8 4,1 HlUesluis 8 3 2 EDS 9 13 DCL 9 2 1. VOC 8 12 Concordia 0 17 34— 7. 1 12 18—13 1 12 24—18 2 10- 23—12 3 7 14—19 5 7 24—23 5 7 18—25 5 4 10—17 6 4 10-19 15 25—12 15 24—14 12 23—14 12 15—10 9 19—13 8 18—17 7 .9—12 5 20—24 4 12—24 1 7—38 17 27—11 13 32—12 12 14— 7 10 15-14 9 21—21 8 13—19 5 11—20 9 11 3e klasse E CKC vw De Mussen Fluks Siikkej-veer Zwijndrecht Ursus Bising Hope Dubbeldam .Papendrecht 4 10—18 3 7—16 11 14—11 U 14—11 11 15—16 9 17— 8 9 14—11 8 16—19 8 14—19 8 13—16 7 11—11 6 511 (Ingez, Med.) Karei doet tzo... j Spitse manier, niet? 'n Echte proever, die 't zo doet Korte, trekjei, de rook „spoelt" door de mond; wordt zelden uit gestoten. Van zulke fijn- proeTerj komt het gezegde; Hoe je 'i doei... mei Mascotte gaai-ie goed Een in alle opzichten beter spe lend CVV heeft gisteren door een klinkende 5—1' overwinning op Unitas alle twijfel weggenomen, die verleden week na de verras sende nederlaag tegen DFC bij zijn aanhangers was ontstaan. Opvallend was vooral de betere samenwerking tussen de drie li nies van CVV. Aan Unitas' mid- derdinie was het voornamelijk te wijten dat er aan het ploegver- bahd bij de Gorcumers nogal eens wat haperde. Hun voorhoede miste bovendien de nodige stootkracht, ir. tegenstelling met die van de rcod-blauwen. Met^ Van Bokkum als de ervaren spelverdeler aan het hoofd stichtten de CW-voor- vvnartsen keer op keer verwarring in de rood-witte verdediging en vijf doelpunten van behoorlijke kwaliteit waren het resultaat. Het begin van de wedstrijd was veelbelovend want reeds na en kele minuten opende Lagendijk met een goed schot de score. CW bleef in *a meerderheid en pas nadat v. d. "Waal er even voor rust 2—0 van het gemaakt, was er bij Unitas een sterker drang tot aanvallen te bespeuren, die tot ongeveer 20 minuten na de pauze aanhield. Even ging. het er op lij ken, dat Unitas zich zou herstel len, maar het spel van de Gor cumers was te slordig en niet bij machte de CW-achts'rhoede van de wijs. te brengen. Vlak voor het einde werden de laatste illusies van de gasten op hardhandige wijze verstoord door Van Bokkum, de Boer en v. d. Waal, die met ieder een doelpunt de stand op 51 brachten In het begin van het seizoen heeft het- er voor de, Rotterdamse korfballers somber uitgezien. Wel wist' Het Zuiden met fikse over winningen de eer van de Maasstad op te houden, maax met Spangen en OSCH ging het erg slecht. Ne derlaag op nederlaag moest worden genoteerd en iedereen voorspelde 'n dubbele Rotterdamse degradatie. Al blijft dé positie van OSCR nog zeer hachelijk, de toekomst Hikt toch niet meer zo somber en Span gen heeft zich met zes punten zelfs al tot de zesde plaats opgewerkt. Al heeft OSCR dan weer verloren, de 32 nederlaag tegen HKV was tenminste eervol. Tot in de laatste minuut was er kans op een gelijk spel. In de' eerste opstelling domi neerden de gasten en Zwaanswijk wist dit overwicht - in twee punten uit te drukken. In tweede'instantie was OSCR aan bod ën W. v. d. Steen zorgde dat liet,2-2 werd. De •thuisclub kreeg nog meerdere kan sen,: maar tót punten kwam. men met. Zelfs werdén twee strafwor- pen gemist. Na de pauze zakten, de gastheren af, waardoor de verdedi ging het zwaar kreeg te; verduren. Tot de laatste minuut hield OSCR stand, doch Korsen kon HKV nog net op tijd. de overwinning bezor gen. 23. Het Zuiden heeft het,met Vicus Orientis lang niet gemakkelijk ge had. Ook hier viel de .beslissing eerst in de laatste minuten. De Leidse ploeg was sterk in het los sen van verre schoten en reeds na enkele-minuten was het 1—0 door V. <L Broek. Den. Hartigh wist spoe- dig; gelijk te maken en hoewel 'de gasten zeker niet: dé minderen" wa ren gelukte het mej. B.' Schuiteh- ie scoren. Na de* rust werd het 3—1, Deze voorsprong was échter; niet voldoende, want. Broekhof kon in enkele minuten ophalen tot 33. Hoewel bet Zuiden in de beglnop- Een moment .tijdens de wedstrijd SpangenGymnasiasten. 'stelling in de meerderheid was, kon Vicus op een doelpunt yan Den Hartigh met 44 antwoorden door Hens en. Enkele minuten voor het eind sleepte Kindt .de overwinning uit:, het vuur Spangen pakte tegen Gymnasias ten Gink aan en ondervond niet zo veel tegenstand als verwacht mocht worden. Haanstra passeerde ,de verdediging tweemaal. En daar bleef het voor de rust bij. Éérst 25 min. na de hervatting werd gedoel punt. toen echter door h: Coster. Dezelfde speler bracht de partijen op gelijke voet: 22. Eerst toen wierp Gymnasiasten zich met vuur in de strijd, die echter door een doelpunt van mej. Vlier in het voordeel van Spangen werd beëin digd. Het terrein van Deetos werd 'afgekeurd. Het Zuiden HKV Deetos Oh$ Eibernest Spangen Gymnasiasten Achilles Vicus Orientis OSCR (Ingez. Med.) Dat chagrijnig gedrein van Rheamatische Pijn doer al Uw iijf en leden, maakt U niet alleen humeurig en ziek, maar het ondermijnt allengs UW hele gestel ende goede verstandhouding In Uw gezin. Laat het zo ver niet ko men. Begin bij de geringste aanwijzing van RheumatlBche Fijnen een bloedzui verende kuur. Met Kruschen Salts. Niets minder dan een wonder, die wel dadige invloed van Kruschen. Dat doen de zes minerale zouten waaruit Kru schen is samengesteld. De aansporende werking op de 'bloedzuiverende organen doen Vw bloed weer krachtig circuleren en onzuiverheden, die. UW pijnen ver oorzaken worden regelmatig ea op natuurlijke wijze afgevoerd. Stel het niet uit. Begin liever: vandaag dan mor gen Uw Kruschen-kuur, tot heil van Uw hele gestel. Kruschen ia verkrijg baar by alle'Apothekers en Drogisten. In de vierde klas E vallen twee gelijke spelen te vermelden. Spoor- wijk en PDK deelden met 33 de 'punten en St. Lodewijk en Velo hiel den de schaal met 2—2 in evenwicht. Belvedère zit in het boekje waar de slagen vallen. Het verloor van Duno met 0—5 en staat er met 3 punten uit 8 wedstrijden bedenkelijk voor. Amsterst. S.V., dat vry had. heeft uit 6 wedstrijden sléchts. 2 punten. ■Florissant is dan tenslotte in de vier de klas F. ook gestruikeld en zijn ongeslagen record is door eén 5—1 nederlaag tegen DEH verloren ge gaan. DEH is door deze overwinning op de tweede plaats terecht geko men en staat nu vlak onder zijn te genstander .van gisteren, dat ook 11 punten bezit, maar een wedstrijd minder heeft gespeeld. De plaatse lijke ontmoeting Hermand—Onit ein- digde in een- gelijk spel (11). NHS trok naar Haastrecht om daar de club van die naam te bekampen. Het kwam met de kous op de kap terug, want het werd 3-^-2. NHS en Siod de len nu de laatste plaats, met elk 4 punten uit 7 wedstrijden. In 4 G is de strijd om de leiding bijzonder groot tussen Lekkerkerk en het Noorden. Beide clubs .zege vierden: het Noorden maakte het enige doelpunt van de wedstrijd te gen zijn stadgenoot Transvalia (10) en Lekkerkerk versloeg Strijen met 3'2. Het Noorden staat met ^slechts een punt verschil op de tweede plaats. In 4 H is Öud-Beyerland de enige thuisclub, die verloren heeft. Flak- kee bleef door zijn overwinning (0-— 1) gelijke tred houden met Bolnes, dat DDCmet 52 versloeg. Beide clubs hebben-nu 13 punten, uit -8 wedstrijden en beconcurreren elkaar dus heftig, SFC maakte een goede b'eurt door te Schiedam van het ster ke DJS met 2—1 te winnen, waar door het een plaatsje omhoog ging. DHL had van zijn reisje naar Brlelle niet veel plezier, het verloor met 10 van Wit Rood Wit. Steeds Volharden en Hion hebben In de 4e klas I de punten gedeeld. Hét NoordenTrans valia 1—0 Met een enigszins gewijzigde op stelling heeft het Noorden-een 1—0 overwinning.; behaald op zijn oude tegenstander Transvalia. Er dient gezegd te worden, dat de overwin ning niet geheel verdiend was. want tot tweemaal toe baalde: een ach terspeler van de thuisclub de bal yan dé doellijn af, taen de doelman reeds was gepasseerd. Overigens, waren de achterhoeden wan .beide, elftallen de voorwaartsen volkomen de baas.Uit een over rechts opgezette aanval van. .de thuisclub wist de middenvoor met een .kppbal,-te .doelpunten,daar..hij iets hoger sprong' Öan de doelman. Na;, de rust werd er niet meer ge scoord. niettegenstaande Transvalia gevaarlijk kwam opzetten om alsnog de verdiende gelijkmaker ter'wereld te brengen. Het mocht echter niet gelukken, .zodat het Noorden weer twee punten rijker is en dus mede candidaat blijft voor de bovenste plaats. SFC—DJS 2—1 Na enige wederzijdse verkenningen kwam SFC reeds spoedig iets in de meerderheid en na ongeveer 10 mi-. (Van een onz-er verslaggevers) H. V. V. heeft het tegen het Vlaardlngse Fort una niet ver ge bracht. De voorhoede was volko men machteloos, de middenlinie gul de voorhoede te weinig steun en alleen de achterhoede, met stop perspil Bennink aan het hoofd, draalde op volle toeren, zodat doel man Dankelman slechts twee maal in zijn doel behoefde tc duiken om er de bal uit ie halen. Fortuna won verdiénd met 2—0. H.V.V., in witte shirts om niét met de roodgele Vlaardingers in de. war te komen, verscheen - zonder Deibert, op wiens plaats Van Hees- wijk opereerde. Escher stond nu middenvoor en Schuur linksbuiten; Al In het eerste kwartier werd het duidelijk dat het talrijke publiek, geen hoogstaand voetbal te tien zou; krijgen, want de missers waren legio. In de Haagse voorhoede was Van Diepehbrugge buitengewoon actief, maar aangezien zijn mede spelers er niet veeL van terécht brachten, waren al zijn so5orennen en voorzetten nutteloos. Ook het gedraaf van Colthof,wien3 plaat sen veel te wensen overliet,' had geen enkel effect. Fortuna daaren tegen speelde aardig samen, zódat Bennink menigmaalmoest ingrij pen. Zo bijvoorbeeld toen Dankel man uit zijn doel kwam en de bal op het verlaten doel afvloog. -De lange stopperspil kon nog het met een ferme zwaai de bal over rijn boefd naar Van Heeswijk trappen. Zo hield H.V.V. een half uur lang Een momentuit de wedstrijd HW—Fortuna. Een aanval op 't doel van Fortuna. HVV speelt in witte shirts. rijn doèl schoon, er» .toen een hoog- balletje voor het H.V.V.-doéL zweef de en er zes Hagenaars bijelkaar stonden, dacht niemand aan gevaar. Maar de enige Fortuna-man. die in dé buurt stond, rechtsbinnen Pol dervaart, was neteen tikje sneller 'en met' een.; hoog. schot werd het ;0—1/ -;ó;- Nog minder gevaar was er enkele minuten later toen er geen enkele Fortnna-man voor het Haagse doel stond. Van Heeswijk wilde zachtjes op ztyn doelman terugspelen, maar daar deze juist naar voren was- gier lopen rolde de hal -tergend lang zaam naar het lege doel, Dankelman rende terug maar raakte de bal pas 'toói.:;',het y .al0—2 was. Bijna werd het zelfs 03 toen de Fortuna-linksblnnen een keihard schot op het H-V.V.-doel loste dat Dankelman nog maar net over de lat kon tikken. Na de rust deelde ook Vap Die- penbrugge in de malaise zodat men drie kwartier een loos heen-en-weer getrap té zien kréég. H.V.V. pro beerde - soms wel - door opdringen doelpunten- te forceren, zodat zelfs stopperspil Bennink enkele malen voor het Fortuna-d'iel verscheen, maar aangezien de Viaardingse ach terhoede goed op dreef was, had geen enkel schot succes. Van de laatste, twintigminuten valt slechts te vermelden dat linkshalf Rietdijk geblesseerd raakte en vervangen werd door Dorenboa die linksbuiten ging spelen. Schuur verhuisde toen naar Rietdyk's plaats. DÉN. HAAG. Op Zondag, 4 De cember, -.wordtte.-Amsterdam eer technische dag gehouden tussen een. viertal twaalf lallen van de konink lijke Nederlandse Xorfabalbond. Eerst speelt Noord-Holland tegen een' ploeg bestaande uit spelers en speel ster» yan Oost, -Noord en Zuid, gevolgd door een ontmoeting tussen Zuid-Holland en eén tweede ploeg .uit deze distrlèten.' Vervolgenskomt Noord-Holland tegen Zuid-Holland uit en de twee twaalftallen der dis tricten. De bedoeling is om een over zicht te kragen van het b eschikbare spelersmatarlaal voor het aa. inter, nationale seizoen. - miten loste linksbuiten A. de Jong een hard schot, dat de doelman van DJS1 te machtig was. Een kwartier later beging een der spelers van de thuisclub een overtreding in 'het strafschopgebied. De spil van DJS maakte uit de toegekende strafschop gelijk (1—1) .--ri-Y. Na dé rust-, kwam SFC weer be hoorlijk voor-de dag en gedurende enige tijd. was van een kleine meer derheid van de thuisclub-sprake. Na. ongeveer 20 minuten was het de linksbuiten A. de Jong die een hard schot loste. De doelman van; DJS wistweliswaar de bal te stoppen, doch hij stompte deze juist, voor- dé' voeten van de rechtsbuiten P. Bui tenhek, die zich deze kans niet liet ontglippen en zijn club de leiding gaf (2—1). DJS heeft daarna nóg ver woed gestreden ara de gelijkmaker, maar de verdediging van de thuis club bleef meester van het terrein, St. VolhardenHion 11 De- wedstrijd tussen St. Volharden eh Kion'eindigde met de stand I—I Voor de rust was Hion sterk in de meerderheid, doch ondanks die grote meerderheid slaagde het er niet in de doelman van Steeds Volharden te passeren., tn de tweede helft was Steeds Volharden sterker, maar Juist in een periode van overwicht van de thuisclub slaagde-de linksbinnen van Hion erin zijn club de leiding te geven. Steeds Volharden gaf de moed niet op en 5 minuten voor het einde maakte linksbuiten Verbras de gelijkmaker; St. LodewijkVelo 2—2 Aan spanning heeft het in de wed strijd Lodewijk—Velo niet ontbro ken. Het scheen op een. overwinning van .de thuisclub uit te lopen, want Lodewijk begon actief en heeft, dit gedurende de gehele eerste helft vol gehouden. Het aantal doelpunten klopte échter niet met het overwicht, dat het. in het veld had. Het eerste doelpunt werd na een kwartier ge scoord door Vriends; het tweede en kele minuten voor rust door. toedoen van Bazelaar (2—^); Na de rust speelden de Waterln- gers aanzienlijk sterker. ma3r d? ver dediging van Lodewijk bleef a-javan- Lkelijk de toestand meester. Hot wel wat fors spelende v"c«o cir--* ,<hter rie: man en macht voor een gunsti ger resultaat werken. Het werd ua een half uur spelen in de tweede helft 21 door toedoen van de links binnen. De gelijkmaker kwam 7 mi nuten voor het einde, toen de doel man van Lodewijk de bal onvoldoen de wegwerkte, waardoor de rechts- binnen van Velo .kon, doelpunten, ;(2^2)' 4e klasse.. E - Lugdununi Stolwijk PDK Spoorwtjk DVD Duno Schiedam Velo St. Lodewük Belvédère Ammerst. SV ,4i Florissant DEH VEF SMV Onit Haastrecht Oudewater Bodegeraven Hermandad' NHS .Slod >■'- Lekkerkerk Het Noordén Schoonhoven HillegerBberg Transvalia RDM DHZ Strijen Zwefverg Excelsior '20 Puttershoek S l 11 16—14 4 l 8 HL-18 3 2 7, 8—16 14 7 18—10 4 2 6 9—8 2 3 6 12—25 l:3 5Y 10^-18 1'6 3 11—29 0 5 2 11—12 11'. 15—14 11.-25—11 10 17—12 9 17—13 7 11—13 7 10—10 7 11—14 5 12—21 5 16—20 4 11—12 4 13—19 4de klasse G 13 15—11 12-19—17 10 14— 4 9 10—9 8 6—8 '8' 11—13 7 13—12 7 9—9 6 12—12 4 12 4 0—19 4de klasse H Flakkee Bolnes Dindua DJS DRL Oud-Beyerland WEW Germinal SFC DZB DDC Martlnit Hion St. Volharden Poortugaal VND OW Aealus PFC Hellevoetsluis DHS Dirksland 1 1 13 28—10 3.0,13 18—8 3 1 11 16—10 i :.2 9 11—12 3 .2 7' 9— 7 3 3 7 16—13 1 5 - 7 13—21 1 4.5... 16—18 1 4 5 8—19 2 4' 4 1D—16 1 0 3 10—21 7 T' 0 .0.14 14— 6 25—13 12—8 17—16 13—13 19—19 a—io Sr—11 !i 11—16 8—14 5—15 Eindelijk was het ook vóór Quick eens een financieel goedeZondag. De tribunes van Houtrust waren zeer goéd bezet en Ymet volle animo begonnen •Quick-en Coal de strijd. Enkele flitsen de Quick-aanvallem deden het beste ver wachten, totdat na'drie minuten spelen Smits een prachtigepass haar.Van der Horst gaf.- De Qulekmair reageerde snel. doch zo mogelijk nog sneller was de reactie' van de Coaldoelman Hulsman. Een onschuldige botsing, een zware val 'en.de sympathieke Qulckspeler had eén gecompliceerde beenbreuk te pakken. De nieuweaanwinst, de ex-doelverdedi- ger van ADO, Dolf Niezen, kwam' na een jaar handballen zijn kwaliteiten tonen. Welnu hij heeft voor. de 100% beantwoord aan de gestelde ver wachtingen .O-i. was hij bEter dan. In ADO, zijn kijk op. dë bal scherper, de reactie sneller. - Alleen, nog wat feller met uitlopen, en Quick bezit een klasse- Krachtsport Nederlands record van Caffa DEN HAAG Zondag werden in „Amicitia" de eindwedstrijden gehouden' om de kampioenstitels van Zuid-Holland.- vanZuid-Holland eerste klasse worstelen en "gewichtsheffen. Gewichtsheffen eerste klasse: 1. Keulemans (BGV, Breda) 207% kg. v Veder gewicht, eerste klasse: 1.' Brand (Hercules, Den Haag) 247% kg^; Lichtgewicht, eerste klasse: 1, Iskes -(DOK, Beverwijk) 270 kg.; 2. Jansen (Sandow, Delft) 270 kg, 3. C. -W. Verheijen (Hercules," Den Haag) 260 kg. Middengewicht; eerste klasse: 1, Spiero (Sandow, Delft) 332% kg, Zwaar-middengewicht, eerste klasse: 1. Auweriing (BGV, Breda) 315 kg Zwaargewicht, eerste klasse: 1. J. J.: Verheijen (Herctdes, Den Haag) 355 kg. y Zwaargewicht worstelen,eerste klasse: 1. Aandewiel (Ajax, Am sterdam) 1 strafpunt;2. Van Zui- lekom (SDV, Culemborg). 3 straf- punten; 3. Rosbach (Olympia, Utrecht( 6 strafpunten. In het middengewicht, eerste klasse, vestigde P. W. Caffa (Her cules, Den Haagy -Nederlands record, eenhandig .ts trekken, met 62% kg.: De Duitse Veder géwicht W al ter Demke heeft op de Duitse vedergewicht titel beslag gelegd, door zijn landgenoot Ludwig Hess in .de 8e ronde k.o. te slaan. doelman. Wat-, de wedstrijd zelf betreft, deze was na bovengenoemd ongeval uitermate mat. Men nam weinig of geen risico meer. Laten wij voorop stellen dat zowel Quick als Coal een demon stratie gaven van sportlef voetbalen dat de Quickgrensreohter uitblonk door deskundig en onpartijdig, grensrechte ren, wat helaas tegenwoordig nog wel eensachterwege blijft. Bij Quick speelde naast Klazen mld- half Holtappel voortrefEelpkc zodat de weinig doortastende Rotterdamse aanval zich tegen dit: stootblok volkamen dood liep,AAllèen- middenvoorBatenhura kreeg enkele kansen," 'doéh zijn' felle kogels vonden bij Nfe7.cn geen pardon, al bofte de .Quickman geweldig toen een voltreffer van de Coal-schutter vla de binnenkant van de 'lat tn het veld retourneerde. De Qulckaanval waarin Kramer zwakjes Van der Horst verving, was iets actiever en. gevaarlijker dan de Rotterdamse zodat, het niet onverdiend genoemd mocht worden dat na 23 mi nuten'Arkema in vrije positie kei hard scoorde -1-7-0. OnmiddllUjk daarna kreeg Kramer een unieke kans op Z—0, maar de kleine Qulckspeler faalde hopeloos. Bakhuys op de tribune schudde mee- waérdlg zijn hoofd. Onmogelijk om der gelijke cadeau's niet te accepteren was zijn oordeel, en de ex-internationaal had gelijk. Tot de pauze ging- de strijd over en weer, met .de thuisclub tech nisch de beste ploeg, zonder dat men echter kans zag het doel te vinden. Een fortuintje voor Quick was na de, pauze het félt, dat binnen vilf.minuten links half Lagaay kans zag bij een scrimmage voor het Rotterdamse doel te scoren. De opgave voor de Coaiaanyal'om een. achterstand van twee-nul in te lopen was. te groot. Quick trok enkele.spelers in de verdediging terugi zodat het voor de Coalvoorhoede onmogelijk werd te scoren. Kwam het nog eens tot een schot, dan stond Niezen op zijn post, terwijl een dosis fortuin op enkele, mo menten Rotterdams succes in de weg stond. Overigens was de Haagse zege niet onverdiend. Driebandensirijd Y Broer kampioen der tweede klassers AMSTERDAMDe Amster dammer Broer heeft in café Dubois, w«ar de biljartclub Victoria het kampioenschap 2e klasse groot bil jart drie-banden organiseerde, dank zy een beter algemeen moyenne de titel voor de neus van z^jn stadge noot De Werker weg gekaapt. Bei den behaalden 10 punten, maar al leen de kampioèn promoveert naar de eerste klasse, omdat hij precies het .daartoe vereiste gemiddelde van 0.501 behaalde, y De eindstand ia als volgt: Y :pnt.<hs.algv. Broer, A'dam DeWerker, A'dam Thijssen, .Breda De Jong, 'Tilb. Van Dillen, Utr. Swaalep, A'dam Schut, A'dam Waalboer, R'dam gem. 10 6 0,501 10 6 0.4SS 8 4 0.394 6 6 0,452 6 5 0.424 6 5 0.368 6 4 0.3671 4 6 0.452 bil tfothakui, dreghtUMU) d» »y«elulbr»n<J>«.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4