W iÊÊM umsmsmsm SË&LS.: Alle thuisclubs verliezen in de derde klasse A HWD neemt de leiding over van Rockanje SPORTUITSLAGEN S.If.O.'s ongeslagen récord gebroken Verrassende MRHC zege op Uelftse Studenten Regen van vrije schoppen in wedstrijd tegen Demos Gedrang om de leiding in de hoofdklasse handbal 6 ZATERDAGMIDDAGCOMPETITIE In de derde klasse A van de KNVB-Zaterdagmlddagconxpetitie hebben alle verenigingen uit de hoofdgroep gewonnen. Dit houdt tevens in, dat alle thuisclubs een nederlaag hebben geleden. Quick Boys, die de ranglijst opent, heeft .Rijnsburgse Boys op eigen terrein met S1 geklopt, maar ook het Vlaardlagse Zwaluwen, dat In wedloop Is met de Katwükers, beide clubs bezitten na tien wedstrijden elk 17 punten, beeft het legen Die Haghe. de kampfoenselab uit de 4de klas A, tot een zege gebracht en wel Van 1—5. I>e Vl&ardmgers hebben de Hagenaars zodoende vier punten afhandig ge- maakt,:want in September werd het 3—4) in de harlngstad. Are versloeg in Maassluis Excelsior met 35 en Lisser Boys. de' clab, die het sluitstuk vormt van de 3e klas A> ging op eigen terrein ten onder met 0—2 tegen CSVD. die een goede middelmoot vormt op de ranglijst. Onvolledig Capelle geslagen In de derde klas B heeftNSW de kop weten te behouden. De Nu- mansdorpers hebben wederom een zege op Capelle geboekt. Het werd 0—4. Hieraan moet worden toege voegd, dat Capelle met drie inval lers in het veld verscheen. Via de rechtervleugel trachtten de gasthe ren de - NSVV-veste te'doorboren. Verder dan de verdediging kwamen zij niet. N.SVV antwoordde met goed combinatiespel, echter ook al zonder suecey. Xn deze periode wa ren de partijen nog aan elkaar ge waagd. Na een kwartier- werd. een overtreding begaan door één" der spelers -«an de thuisclub. Scheids^ rechter Bronkhorst wees onver biddelijk naar de - witte stip en NSW.. zette- <je toegestane straf schop in een doelpunt om (0—1). De Numansdorpers, gesterkt door dit'onverwachte siicces, kregen een licht overwicht., Na 25 minuten kwam: een terugstuitende hal van een der verdedigers van Capelle voor de voeten van rechtsbinnen Nooteboom, die mét eeh. hard scbto via de paal bracht hij dé stand op 0-2. Capelle zette nu een waar- offensief in. echterzonder succes. Na de rust. weer eer» aanvallend Capelle, althans voor de eerste tien minuten, maar het doelpunt viel juist aan de andere kant. Een snel-, le ren van dé rechtsbuiten van NSVV \verd besloten met een goed schot dat doel trof, zodat de voor sprong van: de gasten tot 3—0 werd vérwroot. CaDelle wijzigde ha^r on stelling, maar ondanks dit kostte het. de..njiddenvpor van NSVV.wei nig moeite- dé -.stand op 04 te brengen. v-, - -Kozakken Boys slaagde erin haar .goede positie op de ranglijst bezet de tweede plaatsv— te handhaven. Werd het destijds in. Werkendam, een li-O zege, ditmaal was het krachtsverschil al evenmin groot. Dé Werkendammers trokken -met een kleine overwinning 'van 1>2 huiswaarts. Excelsior begon goed. Dé. doelman van. Kozakken y Boys.moest al direct handelend, optreden. Na dertien, minuten, be- ging de Femisse verdediging een fout, dié. de gasten' prompt aistrar- ten. Excelsior viel steeds feller aan. "Wij telden in tien minuten tij ds zes hoekschoppen op het'doel van de Werkendammers. Na een half- uur Add opk Kozakken Boys een hoekséhóp ten :deél. De döel- man van;Excelsior -stompte de voorgezette bal. juist voor de -voe- ten van een der Boys^: die zich niet bedacht en er. 0-r~% van maakte. Acht .minuten vóór .de rust wist Excelsior door een doelpunt van Groenendijk tegen te scoren- 1—2. Na de hervatting was het onge veer hetzelfde spelbeeld, no echter zonder doelpunten. Zonder bondsscheidsrechter Ook SSSR'blijft in de running, 'want. de club uit Klaaswaal heeft ZWSH; uit Botterdam een neder laag^vanS—Q toegebracht in een .matig gespeelde wedstrijd. Helaas moest er wederom zonder bonds- schèidsrechter. worden gespeeld- Het eerste kwartier wogen de_par- tijén aardig':tegen elkaar op.Daar- na kwam SSSK wat meer. in het offensief en tiara dé leiding; Dit drukte de Bottèrdammers. Daarvan maakte" de thuisclub handig gebruik dini. haar middenvoor.- Hierna be hoefden de doelverdedigers er wei nig aan te pas te komen. Na de rust ging ZWSH tot de aanval over, doch wist haar meer derheid niet in doelpunten uit te drukken. Nadat hier een vermeen de strafschop was ontgaan, was de fut er uit. Binnen een kwartier verhoogde de thuisclub de voor sprong met nog drie fraaie- doel punten, tot 5f- Te Dordrecht ontving Oranje Wit —•■/tot 'voorZaterdag de bezetter van de laatste plaats het -naou rige WGZ (Zwijndrecht). De Dordtenaren hadden nog een ap peltje te schillen met dc Zwjjn- drechters, want de nederlaag van 3-0, die zij uit in het begin van het seizoen te slikken kregen, zat de. Merwsstadbewonexs lelijk dwars. Tot een overwinning heb ben de gastheren het niet kunnen j brengen. Het werd. deze keer 1—1. Oranje Wit heeft haar tegenstander hiermee op de laatste plaats ge plant. T.O.G.R. wint derby In de plaatselijke ontmoeting RSM—TOGR is het laatstgenoem de gelukt een ietwat geflatteerde overwinning te behalen. RSM ver scheen met vier invallers. Na een half uur wist de rechtsbuiten van de .gasten met een ver schot van de zijlijn af, het eerste doelpunt te scoren. Na de hervatting volgden er aan beide zijden snelle aanvallen, doch de verdedigingen gaven geen krimp. Na een kwartier spelens was het weer TOGS, dat succes had. Uit een vrije schop werd de bal hard naar voren gespeeld. Met eeh schot via. de Onderkant van de lat werd de stand op Or—2 gebracht. Monster i's ook na Zaterdag on geslagen gebleven. Werd het in de Maasstad slechts een magere 0—1 voor hét -leidende Monster, thans was de voorhoede van de thuisclub heel wat productiever. Vijfmaal slaagden zij.erin het. net te .vinden- RVA wist hier slechts één doelpunt tegenover té stellen. Semper Altius doet al het mogelijke om zich van de laatste plaats te werken. Door dat zij op eigen terrein, van Omas met 20 heeft gewonnen eri PTT heeft verloren, is Semper Altius in puntenaantal-gelijk-gekomen- R.V.V.H. neemt revanche Het: ongeslagen récord - van SHO in 4C hebben BWH-gebroken. Dé gastheren behaalden een 3—2 over winning. Aangezien Doto lïoagvliet op eigenterrein -met. 7—2- heeft geslagen, zijn SHO, en de bewoners van Pernis in puntenaantal gelijk gekomen (14). - SHO heeft echter een wedstrijdminder gespeeld- De Oüd-Bëljerlanders blijven dusde leiding behouden. Doto nam dé lei ding, doch spoedig daërop was de stand weer gelijk- Dé rechtsbuiten van Doto, die het. eerste doelpunt voor zijn rekening had genomen, zorgde ook voor e.en tweede en een derde. Voor de rust werd de ach terstand nog tot 2—3 verkleind- Na de hervatting kreeg de midden voor van Doto het op de heupen en ih 'hoofdzaak door. .zijn wérken voerden, de gasten .de score tot 6—2 op, v waarna de linksbuiten erm slaagde voor een eindstandvan 2-=-7 te zorgen Pelikaan, trok -ten tweede male ten strijde tégen -VVOR en even als op het terrein van laatstge noemde (5-1), werd het ook nu weer .een nederlaag van de Zwijp- drechtse vereniging. Zij zagen zich op eigen veld met 25 geslagen. Goede vorderingen van G.E.B. Ditmaal slaagde GEB er aan de Abr. van Ptolkweg In een overwiru ning van 42 te bevechten op Unh cüm, waardoor zij op dé ranglijst van de 4de klas C goede vorderin gen heeft gemaakt. Na een kwai- tier had de thuisclub sucges door toedoen van haar linksbuiten Wes- terduin. (10). Even voor het ein de van dé eerste.'helft kreeg ae rechtsbuiten van Unicum een hoek schop te nemen; de voor het doel geplaatste bal werd keurig aot»« Mosterd ingekopt 1—1). Na de hervatting was GEB het meest in het offensief en nacat Kling tot driemaal toe de doelman van Unicum aan het werk had ge zet, kon hij eindelijk scoren (2 Lang duurde dere voorsprong niet. Na vier minuten was het Meyer, die met een prachtig schot de ge lijkmaker ter wereld bracht (2—2) Nogmaals kwamen de -electrid- teits mensen terug-en ondanks het goede verdedigen van linksachter Schutte kon Krassenburg met een strak schot de stand op 3—2 bren gen. Na 6 minuten was het de linksbuiten Ester van GEB, die van een fout in de verdediging van Unicum gebruik maakte, om de score tot 42 op te voeren- flnpez Mm Maassluis Volleybal-dames zorgen voor verrassing Het spelpeil in de ie klasse he- ren van de Rotterdamse volley- ball-competitie was de eerste week reeds vrij behoorlijk. De uitslagen hebben de algemene verwachtin gen bevestigd. Bij dc wedstrijden werd reeds direct veel strenger ge floten, om onze spelers te wennen aan het in het buitenland en in interlandwedstrijden strengere op treden van de scheidsrechters. In de 2e klasse heren 'werden liefst drie gelijke spelen genoteerd, een aanwijzing, dat de krachtsver schillen hier met groot zijn. Ver rassend is de nederlaag van Hof-, stede 2, de kampioen van het -vo rige jaar, tegen Ramley 2. De nieuwe ploegen in deze afdeling, zijn Thorpedos, EBA; 2 en Kracht en vlugheid. De damesafdeling is dit jaar voor het eerst gestart. Alleen R.GOV en Hofstede hebben al eer der in competitieverband gespeeld en wel het -vorig jaar in de twee de klasse heren. Opvallend is hier de overwin ning van Sparta/Maassluis op Ramley. Ramley heeft kort gele den nog van zich doen spreken door zich in een sterk bezet tour- nooi bij de prijswinnaars te plaat sen. De uitslagen luiden; Heren le klasse. Kralingse Volkshuis—-Ramley 1^-3; Rotter dam Zuid—Hofstede 1—3; RGOV RB A 3—1 Heren 2e klasse. Thorpedos RB A 2 2—2; - RB A 2—Ramley 2 2—2; Rotterdam ZuidThorpedos 22; Hofstede 2Ramley 2 1-43, Afd. Dames. Thorpedos—Hof stede 04; Sparta/Maasslui's— Ramley 40. Het meest in het oog springende resultaat van de gisteren gespeelde wedstrijden is wel de nederlaag van de Delftse Studenten tegen MJULC, De Studenten hebben hiermee hun eerste verlies geleden. Daarmee is bewezen, dat deze ex-eerste klasser met de internationaal Van der Valk geenszins onoverwinnelijk is en de spanning, is weer geheel .teruggekeerd- De Studenten, die vóór deze wedstrijd nog met 10 punten uit 5 wedstrij den onbedreigd bovenaan stonden, worden nu dicht benaderd door Vie-- toria, dat. gisteren keurig, van Rijswijk wist te winnen, en H.O-C. ET met 8 punten. M.ELH.C. heeft er 6 uit 6. MRHC staxtte overdonderend en op een enkele voorhöedespeler na trok zich het gehele Studenten team terug om doelpunten te voor komen. De ruststand 1-—0 door van Reymennam gal de verhouding dan ook allerminst weer! Naarmate de'tweede helft ver streek, groeide de aanvalskracht der gastheren. Door het. tijdig-te rugtrekken van linksbinnen Dam mers kon de stand tot het einde in het voordeel van MHRC worden gehandhaafd. Het treffen van, Victoria en Rijs wijk was niet erg interessant. Het vóórnaamste is; eigenlijk dat eerst genoemde het volle pond bemach tigde endaardoor goed in "de run ning blijft. Schaardenburg doel-' puntte tweemaal en het derde Rot terdamse doelpunt kwam. uit een strafbully, toen een pushbal van Spiele ongeoorloofd werd gestopt'. Van de promotieklassers verloor alléén Asvion, n..L met 03 van hei sterke GroenGeel, Voor halftime was het moeilijk een der partijen als beslist gevaarlijker aan te wij zen, doch daarna was dat Groen Geel, Het gaat er voor. de Schie- damse club steeds slechter uitzenil In de tweede kla^ versloegen de BNC-ers het 3e elftal van D Stud, met 5—rl. AI spoedig apenbaar- den zich de fouten van het Stu denten-elftal het dekken was slecht en men aarzelde'té veel. Nadat het nog even 1—1 'was geweest, liep -de stand xegelmatig naar 1—5, Het tweede elftal van Victoria heeft zich door een 2—1 zege op Tempo '34 bij de kopgroep gevoegd. Deze wordt thans gevormd door. Tempo (8)1 Aeolus (S) en Victoria (6\ De wedstrijd ging! ongeveer.gelijk op en tegenover het. doelpunt van de mïdvoor van «Victoria .steldé Vis sers één tegenpunt Vlak voor het einde maakte een 'er backs, van Tempo een. fatale, fout: .2—1. Aeo lus heeft een kostbare gelegenheid voorbij laten gaan om ;met Tempo gelijk té:komen, aangezien het ook verloor in de wedstrijd tegen HDS Tl—2). Tegen- het einde 'werd dé strijd iets te fél. BBC veroverde een punt door tegen HDM 4 "gelijk te spelen (2—2). Dé RBC-ers doen goed zich reeds nu het dreigende gevaar te realiseren. Leonidas verloor.van Hudito met 1—2. Competitie Nederlandse biljartbond De uitslagen van !fle. competitie van de Nederlandse Biljartbopd Luiden, wat Rotterdam .en omgeving .betreft, als volgt: Klas.. 3. CalandNoorden 24; Noorden—Baltimore 2—4; afd. C.: groep -A;-, ,HGL—Wetering 2—6t..-.Aellevue— Pommerans 62; VoP—Noorden b SZ BaltimoreK. en V 6—2Noorden b FeijetiOord -7—X; Voèdenoord—VOP"4—4ï klas D: .groep. Ar HGL—VredenoortJ T~l; HGL—Witte Brug 2—6; Teöiro— Boyaï 4—4: Rotterdam—Witte Brug 2-; groep B:.Baltimore—de Punt 6—2; groep Cf Bellevue b—K. en' V. 4—4; Af.-WWW 4—2; WWW—Hudson 4—4; Hudson, BeUevue.4—4;'klas E: Groep A: HudsonF eij e noord 4—4; AP—Ca rambole a 0aTediro—Hudson 26 .Carambole'a—öe Punt 2—6; Feijenoord —AP 6—2; groep B: RDBV b—de Pijp a 0—3, groep Cj Ons GenoegenVreden. oord 44. .Grote prijs Argentinië BUENOS-AIRES De achtste étappe van' de grote prijs van Ar gentinië, Larioja-Jujuy, over een afstand van 861 km. werd gewon nen door Juan Galvez met Ford in 10 uur 54 minuten en 42 secon de,. gem. snelh. 78,906 km per uur. JuanGalvet leidt met een to taal tijd van 72 uur 29 minuten 48,4 sec. voor een afstand van 7728 km., hetgeen een gemiddelde uur snelheid van 106,598 km. betekent. LONDEN. Promotor Jack So lomons en zijn' compagnons van Harrlngay hebben Dinsdag 24 Ja nuari gekozen als datum voor de wedstrijd om het wereldkampioen schap half zwaargewicht tussen de Britse titelhouder Freddl_ Mills en de Amerikaan Joe Maxim in Earls 'CÓU.rL V UIT DE AFDELING Rockanje heeft In een spannende wedstrijd een veer moeten laten tegen Steeds Hoger. De thuisclub kon het niet verder Vrengen dan een geiyk spel (Z2)Na een half unr nam Steeds Hoger uit een hoekschop de leiding, dank zy een doelpunt van middenvoor Noordhoek. Eerst na 25 minuten in de tweede helft kon uit een doelworgteling de middenvoor van Rockanje de gelijkmaker scoren. Vijf minuten later gaf rechtsbuiten Eikelhof Steeds Hogpr weer dc leiding, doch 4 minuten voor bet einde slaagde Rockanje er'na een hevig offensief in door zU« middenvoor opnieuw gelük te maken. Rockanje bleef daarna heftig aanvallen, doch: het, winnende "doelpunt bleef uit. Deze nederlaag en de 05 overwinning van HWD op. Demos hebben tot gevolg, dat Rockanje de eerste plaats moét verlaten voor HWD. In 'het eerste kwartier van de wedstrijd DemosH.W.D. had de thuisclub het heft in banden. Gaan deweg ontworstelde H.W.D. zich aan de druk en de Rotterdammers namen zelfs de leiding. Even later misten zowel Demos als H.W-D, een strafschop. Het spel werd wat fors en in totaal werden niet minder dan 31 vrije schoppen tegen Demos uitgedeeld en drie tefeen H.WJ>. Na de hervatting bleef H.W.D. meestentijds in het offensief en ge leidelijk aan werd de eindstand 0 5 bereikt. Middenvoor Leeflang en de binnenspelers van H.WH. blon ken uit. Schiebroek en Zwart Wit deelden met een 33 gelijk spel de. punten. Na de rust (1—1) slaagde Schie broek erin een voorsprong van 3— 1 te krijgen. Zwart Wit liet de moed echter niet' zakken en speelde enthousiast verder. Uit een straf schop bracht Zwart Wit's rechts binnen de stand op 32 en direct daarop wist de linksbinnen de ge lijkmaker in'het net te deponeren. Sunrise kwam met 10 man uit tegen A.V.O., zodat het geen ver wondering behoeft te baren, dat het voor de bezoekers een verloren wedstrijd werd, te meer daar na 6 minuten één der gasten, met een knie-blessure het terrein moest verlaten. Ondanks deze handicap hield Sunrise toch aardig stand. AV.O. nam na een kwartier de leiding en 5 minuten later werd hét 20. In de tweede helft'bleef Sun rise goed partij geven, maar na 20 minuten kwam niettemin het derde doelpunt van A.V.O. (3—0). In een snelle wedstrijd heeft Progress verdiénd van Noorder kwartier gewonnen, dank zij pro ductief voorhoedespel. Het eerst scoorde Progress, doch Noorder kwartier niaakte spoedig gelijk. Progress hernamevenwel voor de rust de leiding, zodat de pauze aan brak met een voorsprong voor Pro gress van 2—1. Na de hervatting maakte Noorderkwartier van de aftrap af gelijk (2—2)Door te veel op de aanval te spelen verwaar loosde Noorderkwartier, zijn verde diging 'en' hiervan - wist Progress' profijt te trekken door driémaal te scoren (5-^—2). Noorderkwartier ondernam nog 1 verscheidene ge vaarlijke aanvallen, „doch door slecht -afwerken bleven doelpunten uit. Tediro nog ongeslagen Tedirc heeft ook na haar negen de wedstrijd van dit seizoen zijn on geslagen record in de 1ste klas B weten, te handhaven. Toch heeft het ditmaal een teleurstellende partijgespeeld tegen H.W.S.. Het werd een doelpuntloos spel. Na een verkenning van eikaars krachten miste H.W.S. een strafschop. Het spel golfde daarna open neer. maar de voorhoede van Tediro. kreeg meer .kansen.,, die het evenwel niet in winst kon 1 omzetten. Na de fust hetzelfde spelbeeld. De achterhoede van H.W.S, stond als een rots in dé branding en de verdediging van Tediro gaf ook al geen krimp. Saturnus bleef met 4—2 de baas over Wico. Aanvankelijk waren de bezoekers iets in de meerderheid en na een kwartier namen zij de lei ding door middenvoor v. d. Wijn gaard. Tien minuten later strafte de middenvoor van Saturnus een fout inde verdediging van Wico af (1—1). Geleidelijk aan werd S'a- tumus beter. Het nam de leiding schop tot 31, V. d. Wijngaard scoorde daarna een tegenpunt, doch Saturnus doelpuntte opnieuw. Eind stand. 4—2. Eureka bracht het tegen Néstoro tot een kleine overwinning van 3 2. De thuisclub boekte voor de rust een voorsprong van 2—0. Vijf mi nuten na de hervatting scoorde Nestoro een tegenpunt <2—1) en het slaagde er zelfs in de partijen op gelijke voet te brengen (22). Vijf minuten voor het einde maak te Eureka het winnende doelpunt; Bij Bloemhof—O.V. was dé uit slag dubbel-blank. Groen Witten werkt zich steeds hoger op de rang lijst, nu weer door een overwinning op D.O.K. R.C.R. kon-. in de iste klas C wat inlopen op Rogar dat met 16 punten uit 9 wedstrijden nog steeds de lei ding heeft. Het had gisteren zelf vrijaf en hadden vooral belangstel ling voor de ontmoeting Baren- drecht—R.C-R. De thuisclub gaf wel goed partij, doch kon toch niet verhinderen dat de bezoekers hun meerderheid reeds voor de rust in twee doelpunten uitdrukten (0—2). Ook in de tweede helft hield de thuisclub goed vol, doch verder dan een tegenpunt kon men het niet brengen èn daar ook R.C.R. nog een doelpunt fabriceerde, werd de eindstand 13. R.C3. heeft na 8 wedstrijden 13 punten, dat is 3 punten minder dan Roga^dat even wel een .wedstrijd minder heeft ge speeld. Nado V is eveneens een ge vaarlijke concurrent van Roga. Door gisteren mét 3—1 van Soag te winnen heeft het thans 12 pun ten uit slechts 7 ontmoetingen. Ons Huis heeft "U.S.C. de voet lelijk dwars gezet door het met 3-^-3 een kostbaar punt te ontnemen. De tweede Massers Met 42 werd van O.D.J. verloren Het'is een forse, maar zeer spor tieve wedstrijd geworden, waarit Abbenbroek bij de rust met 0—1 d< leiding had. Na de pauze kwart O.D.I. in snel tempo naar voren Binnen 10 minuten hadden de Rot. terdammers driemaal gescoord Hierna maakten beide partijen noi een doelpunt (42). In een slechte wedstrijd heef D.E.S.V. van hekkensluiter D.O.H gewonnen. Adema opende 5 mi nuten na de hervatting de score waarna de middenvoor van D.O.H gelijk maakte. Vlak daarop were het door De Hoog 2—1 en "Vah.Le- peren en Spek voerden de score tol 4—1 op. Uit een hoekschop bracht D.O.H. de eindstand op .4—2. A.V.S. won op eigen terrein'var A.S.B: met 3—2. Na" een kwartiei ontstond uit een voorzet; van v. d Maas een doelpunt dóór toedoer van Deïno (0—1). doch uit eer strafschop werd het spoedig 11 ÊU een aanval van A.S.B. trapt< de soil van A.V.S. in eigen doé (12). Even voor de rust werd de schaal weer in evenwicht gebrachl door de linksbinnen van A.V.S. In de tweede helft slaagde de midden voor van A.VJS. er in het winnende doelpunt te maken. S.V.D.F. -won' met 84 van L.M.O. Deze. cijfers bewijzen wel dat de voorhoedes in deze wedstrijd zeer actief waren. S.VH.P, was aanzienlijk sterker dan rijd tegen stander. doch tot de rust wisten de bezoekers zich..goed te handhaven (4t—3). In de tweede helft voegde S.V.D.F, nog een viertal doelpunten aan zijn totaal toe, waartegenover L.M.O. er slechts één-wist te stel len... 'v R.K.W.LK. leidt In afdeling B vielen er drie ge lijke spelen te noteren. By D.K.S.— Radio werd het 4—4. en bij G.V. M.D.—Singelkwartier en The Bell BoysHekelingen I-1. In laatstgenoemde wedstrijd nam Hekelingen na een half uur de lei ding. Na de; rust waren Bell Boys iets in de 'meerderheid,doch het. schieten liet veel. te wensen over. Na een half uur in de tweede helft maakten Bel] Boys door de rechts binnen uit een voorzet van rechts gelijk. Met Bell Boys iets in het of fensief kwam een einde aan deze spannende wedstrijd. R.M.I. leed in de 2de klas C ziin achtste neder laag insuccessie. Ditmaal' versloeg het feestvierende 'R.K.W.I.K. (deze Vlaardingse vereniging bestaat 15 jaar) het met 1—2: Door dit resul taat heeft R.K.W.I.K. de leiding genomen. Weliswaar hebben Postef en W.P. eveneens 13 punten, maar de Vlaardingers hebben een wed strijd minder gespeeld, N.R.C Abbenbroek heeft in de 2de klas maakt het niet al te best. Op eigen A een stock laten vallen en dat terrein verloor het gisteren van heeft het de eerste plaats gekost. 1 S.VDT.W. met 14. De spanning in de hoofdklasse' is toegenomen nu Nlcol zich als kam- pioenscandidaat heeft aangemeld, 't Heeft bewezen dat Het nog wel degelijk een woordje meespreekt en dat het er alles op zet om ook dit jaar weer 'als eerste te eindigen. Tot nu toe; had PSV de leiding met 1 punt voorsprong. Gisteren heeft Olympia Hengelo zijn puntenaantal op 11 gebracht, evenals PSV, maaT de leiders hebben I wedstrijd min der gespeeld. Niloc heeft evenwel wedstrijden als PSV achter de rug en staat nu slechts T punt achter. Zowel bij -de heren als bij de da mes zijn de elftallen van-Vlugheid en Kracht en DES het zwakst.Ze hadden elk de kans om van dé bn- deriste plaats af te komen,wantgis- steren speelden ze tegen elkaar. Bei dé ontmoetingen eindigden'evemvel in een gelijk spél, Bange tijd heeft bet ér haar-Uit- dat CWP in de le klasse yan en,vergrootte deze, uit een straf- més versloeg. district West B een ernstige; bedrei ging vormde voor DWS, de; óud- hoofdklasseclub. De laatste tijd is CWP wat afgezakt en gisteren ver-- speelde het tegen Dynamo weer een kostbaar, punt. Olympia is;nu dé ge vaarlijke concurrent vanDWS ge wórden. Het maakte gisteren Wings met 10—1. in. DWS heeft zijn voor sprong behouden, doordat het- Her- Voetbal Vrfen ds chappeR) k e :S'. tgpelen SVV—Feyér.oord ExcclEior—XeDtes Elinkwtj k—Neptunus 1— Tweede klasse .A 2-1. Tweede klasse-B HVV—Fortuna Quick—Coal V Derde klasse A Topegi do—HFC Hlllinén—HBC - Roodenburg—GSV Dèrdc klasse B Hoflandiaan—VDL BMT—ves TexasGDA Derde klasseC. Wésterkw.—LSC Laakkwaitl e r—RV C Postduiven—OnA V':; Derde klasse. P EDS-HOV Hülesl.—HoeK V. H. DH2r—De Spart.. *20 Ctmcordia—DCL Derde klasse E cKC—ZwUndrecht Vrsua-^Papendre^it L Muesen—Rising. Hope slikkerveer—F.Luks T Vierde klasse C ,Ta WeryeHava Vogel—Spoorwegen; GouderakDHL w jiraérdé {idassétf d;;-/,; wéstL—'s-Grayenz. ;:Tf Vierde klasse E 1—0 2—1 4-0 6—0 3^-0 'T^. 1j, 0—0 2—2 Wit Rood Wit—DSL Oud-B.—Flakkee Vierde klasse 1 Vierde klasse J MerwedeSSW Merwest.—Geluksv. Bekerwedstrijden Ik ronde HDV—WaddLnxveea. A SC—GermlnaJ Wilhelmus—DVC VVP—Lugdunhm Gelerites—Maasstr. DRZ—Sellevoetssl. Albl 'dam—Schiedam BSM—KRVC VDV—VND Delft—Naaldwijk Voorburg—A Iphla Docos—Kranenburg Donk—Woerden - Z eester—Goppersum Bés. 8de klas A UVS 2—Gouda -3 Hes. 8ié klaS; B Nept 3~Feyenoord 3 1—2 Res. 2de klas C Xerxcs 3—Mu£seri':;2;„ 2—2 RFC 3EB OH 2 2—5 .Res. -3de klas D \nDi- 2—ON A 2 X—O DHS 8—Hollandlaan 2 6—3 Res. 3e klasse K DDC 2—ONA 3 -• 3—3 Moordrecht 2-r^MV 2 1—2 Bes- 3de klas F St. Lodew. 2—Bolii'. 2 0—2 'Bm; 3de klas G Z—2 1—I 5—0 1—6 3-3 2—3. 1—4 0-2 2-2 4—3 4—0 4—3 1—0 4—3 0—5 1—2 3de klasse S Wit K.W.Mellssant Res 3e klasse Vlaard. Zw; V MW 3—HBS5S 4 ZBB 3—Zuidland 4 Res. 2de klasse B Zwal. V 5—Exc. P. 3 2—1 Res. le klasse A Zuidland Jt—Spijk. 2 4—1 JUNIORAFDELtNQ Klasse A afd. 5 H'berg a—Zw. Wit al 0—5 Excelsior al—DRZ al 0—1 RKWlK al—Zwal-al 1—4 AFD. ROTTERDAM le klasse A AVO—Sunrise Demos—HWD Progress—Noorderk. '4—2 Progress—Noorde: Rockanje—Steeds^^ Schlebr.—Zwart Wit lë klasse' B Bloemhof—OV .DOK—Gr. Witten Eureka—Nestoro HWS—Tediro Saturnus—Wicó lé„klasse' C Barendrecht— RCR Nado/V—Soag Ons') Huls—USC 2eklasse A AVS—ASS: DESV—DOB. ODI—Abbenbroek SVDP—LMO L'. 2e klasse B The Bell B,—Hekel, DKS—Radio 3-D 0—5 5-2 2—2 0—a 1—3 32 O-u 1—3 3—1 3—3 3—2 4—2 4—2, 1—15 4—1 .3—1 3e klasse C GBS—VGLSC RJB—Wést End Veüero—Zulderster SVO—DOZ Res. le klasse A CW 5—Overmaas 4 3—2 Feirenoord ,5—SW 5 5—0 Nept. 5—Xerxes 4 1—2 RFC 5—Exc. R. 5 6—2 Sparta 5—HDVS 5 5—1 Res. le klasse B ■The R. H. 2—SVV 6 13—i Exc. R; 6—Sparta 0—3 Res. le klasse C CW 6—Leonidas '2 5—3 S'veer 3—H'berg 2 40 F'oord 7—Sparta 7 1—1 HOV 4—Progress 2 DCV 3—DHZ 4. Res. le klasse D OW '2—Steeds H, 2 '4—1 Aeolus 2—EDS 3 44 SMV. 3—DHZ 5 1—1 Mussen 4—R. Hope: 3 1—0 Res. le 'klasse E", Fortuna 4—Ursus 2 .1—3 SVV. 7—VDL 3 3—1 Exc. '20 4—DRZ 2 0—2 SFC 2—Hollandiaan 3 2—3 Res. le klasse. F DCL 3—DRL 3 2—v WRW 2—Transv. 2 0-4 Belvédère 2—Germ. 2 1—3 Res. Ie klasse G DJS 3—Hion 2 Noorden 2—NHS 2 USC 2—DDC 3 Res. le klasse H ivogels 2—AVO 2 0—5 isvalia 2—HWS 2 3-1 2—Postef 2 3—2 es. le klasse 1 2—Saturnus 2 1—2 2—DKS 2 «—4 •o 2—Dilettant 2 7—0 se 2—Schiebr. 2 l8 2e klasse A 5—Exc, R. 7 2—5 6—RFC 1 3—3 5—Nept, 7 1—0 V-DCV 4 3-3 Hes- 2e klasse B Exc, R. 8—Overm. F'oord 9—CKC 3 Sparta 9-DHZ 6 2—2 6—1 3-^-1 5—0 1—4 2—1 0-2 Res. 2e klasse C Aeolus 3—Progress 3 1—4 Exc. '20 5—R. Hope 4 1—3 Sparta 10—H.v.sluis 2 6—3 Rea. 2é klasse D - Fortuna S—Schted^ 3 2—4 St, V..Hermand.'S 0—1 Noorden 3—VFC 5 22 Siod 3Holl. 4 1—4 Res. 2e klasse E 'Dlndua 3—Roga 2. 1-t4 Rbe 2e 'klasseF Saturn. 3—Schiebr. 3 3—2 Wico 2—HWD 3 3—2 Demos 2—Zwart W.'S 0—3 Rea. 2e kiase G Nestoro 2—Rock. 2 2—0 N'hoom 2—GVMD 2 1—0 GLZ 2—Nado/V 2 1—2 Réa,2e Waèse H Croosw. 2—SVDP 2 1—3 Voorw 2—TOGB 2 0—2 AVS 2—-Radio 2 5—2 ODJ 2—Vierpolders 2 3—2 Rès. 3e klasse A Exc. R. 9—Nept 9 DCV 5—Xerxes F'oord 10Sparta 11 HDVS 7—SW 8 RFC 9—CW 7 Res. 3e klasse 8 OVV 3—RDM 3 Res. 3e klasse C HOV 5—VDL 4 Holland. 5—Leon. 4 DHZ 7—Ursus 4 Res. 3e klasse D DRZ 3—Steeds H. 3 5—1 Germinal 3—SMV 4 41 - Rc3. 3e klasse E Hlon 3—DDC 4 0 Leonidas 5—VND 4 1—3 Mussen 5St. Lod. 3 2—3 Res. 3e klasse F Fort 6Sing el kw. 3 2—1 RKWlK 2—Sch. B. 2 6—0 USC 3—OV 3 - 2-2 0—2 1—1 5—7 2—2 1—7 2—1 2—3 2—4 0-2 Res, 3e klassi DOK 2—HRC 2 Res 3e klasse H Florissant 3—ASB 2 >7 HWS 3—TOGB 3 3—3 NoOrd.kw, 2—DESV Z l—l Res. ,3e. klasse I ZVC 2—Sportifia 2 0—1 The B, B 2—VER 2 6—1 Res 4e klasse A F'oord 12—Leon. 6 8—2 SW 9—Nept. 10 2—3 Res. 4e klasse B Exc. R 11—Xerxes 9 8—1. F'oord 13—Sparta 12 2—3 Leonidas 7—DHZ 8 2—1 Overm. 8—HDVS 9 2—3 RFC 10—SW: 10 .1—4 Res. 4e klasse c The R.H. 5—Aeolus 4 6—2 SW 11—Progress 4 1—0 Res 4e klasse. O Nept. 11—Leon. 8 2—0 DHZ 9—Coal 7 0—1 Spart. '20 1—Noord. 4 0—2- Res." 4e klasje6 DHS 5—Holland. 5 t—3 Dlndua 4—Exc 20 7 7—1 SFC 4—VDL 5 0—5 Res. 4e klasse F DRL 4— HOV S 2—1 SMV 5—RDM 4 1—2 Germinal 4—TeleJ. 2 2—1 Res. 4e klasse G Siod 4—DEH 4 1—1 Steeds. V. 5—EDS 5 9—2 SW 12—NHS 3 1—4 Res. 4e kiasse H DHZ 10—DRL S Res. 4e klasse I DCL 5—Fortuna 7 3—4 Bolr.es 4—HOV 7 2—1 DRL 6—CKC 4 2—3 SMV 6—S'veer 4 1—3 DCV 0—Hlllesluls 7 8—0 Hes 4e klasse 3 Bolnes 5— HOV 8 2—3 ^TRC 3—Noorden 5 4—1 •H.v.sluis 3—Tediro 4 5—3 BliJdorp 2USC 4 6—3 Sllk'vecr 5—DHZ 11 1—0 Res. 4e klasse K VFC 6—Nado/V" 3 RCR 3—SVO 2 :;- Res, 4e klasse L Actlvltas 3Leon. I Wtco 3Blijdorp 3 DKS 3—Oldi 2 Res. 4e klasse M GVMD 3—RCR 4 Pechvogels 3VND 5 37 Pants. B. 2—S'veer 6 - Roga 4—Postef 3 Hes. 4e klasse N Luho.2—Ons Huis 3 Hurric. 3—Rock. 3 Nestoro 3—TBB 3 RVVB Z—Radio 3 West End Z-^-Kort. 2 Res, 4e klasse O Nado/V 4—Hion 5 Sportv. 2—DESV 3 iio 4—Varken, 2 Res. 4e 'klasse P Bloemhof 3—TOGB 5 Res. 4e klasse Q Hurric 4—Aetlv. 4 Rockanje 4—RVVB ss. 4e klasse R HBB 2—SVDPW 4 Hagero 2—SVO 3 Telef. 3—Varken,5 DCB 2—DOZ 3 Res, 4 e klasse S RVVB 4—RJB 2 Res. 4e klasse T Tediro 6—PSB 2 O HVV 2—ODI 5 Voorw, 3—DLB 2 VIR 3—ZVC..3 Res. 4e klasse O HWD 5—Zw, Wit 3 DDC 5—VND 0 DCL 6—ASB' 4 Transv, 5DESV 4 i-t 3—2 4—0 2—3 30 7—0 5—1 S—1 2—2 3—2 4—2 3M1. <h-l BND n.c 5—1 6—2 3e klasse Leonidas 2—HLC_ 8—2 SpiritMRHC 2 1—1 Cl. te Werve—^BNC 2 0—3 Asvion 2—Gr. Geel 3 or» MRHC 3—Tempo 2 2—3 4eklasse - BNC 3—MRHC 4 Vict. 4—HDS 3 RBC 2—VCL 2 HDM frr-Vict 3 Togo 6Aeoius S 5—3 0—0 0—13 Hockey -. wEsr Heren Promotieklasse Delft. Stud.—MRHC. RijswijkVictoria Gr. GeelAjviou \J!:: 2e klasse D. Stud. 3—BNC 1—B Aeolus 2-^GHC 2 afgel.' Victoria 2—Tempo '34 2—1 AeolusHDS 1—2 H3C—IiDM 4: 2—2 Leonidas—Hudito 1—2 •A'0—1 2^-3 ■3—0 Promotieklasse Aeolus-r Kam pong AmersfoortMRHC Leonidas—Victoria 2é klasse Leiden 2—Asvion RBC—Togo EiHIJC 3— BNC Tempo '34—HDM 2 3e klasse Vict. 2—Leor». 2 Cl. te W,—Acolus - MRHC 2—BNC 2 4e klasse Rapid—?BNC: 3'.-.. Leon. 3—Vict 3 RBC 2—MRHC 3... Zuldw. 2—MRHC s Korfbal KNKB Zuid-Hollarid: Eerste klasse ofeCR—HKV Deetos—Ons Elbern Spangen—Gymnas. Zuiden—Vicus O. Tweede klasse. A Actief—Vélox Rozenb Deetos 2 Ons Eib.—Gymn. 2 Quick—Barendrecht Tweede klasse B Ready—Unicum. Spangen 2—Fluks Het Zuiden 2--DKC De Algemene—HSV -•••• Dérde' kla'sse) A Poortug.—Regenboog Ttekvog.Merwede Gymn. 3—Deetos 3 VelOX, 2—Zwervers Derde klasse B Sperwers—A vantl TOV—Zwervers.' 2 ODO—Hou Stand Zuiden 3—Deetos .4 3—4 3—3 2-4 5—2 3—3 6—2 2—2 0-5 2—6 1—II 6—5 0-4. 3—4 perdè 'klasse C Rozenburg 2—HSV 2 4—2 De RavenSchiedam 3—1 DKC 2—De A3gem. 2 afgel. Achilles 3— Die H.- 2—18 Rood Wit—HKV 2. 2—5 Derde klasse D WionOlymplaan 2 1—0 Hou St. 2—Vlctis O. 2 1—3 Zulderkw.—Succes 3—1 HKV 3—AcMUe3 2 3—2 Rotterdamse K or I baibond iersta klasse A Ons Huis 2—Zuiden 4 i—2 .De Spart. -QSCR 2 4^-3. Eerste klasse B Actief 2—De'.Spart;: 2 10—1 Charlols—Succes. 2. 2—0 Tweede klasse A Wioh 3—Sperwers 3 Spangen 4—Trekv. 5 Tweede klasse B Velox 4-^-Charlois 2 2—3 OSCR 3—Eureka :0— 1U Unicum 2—Sp*n gen 5 1—3 Derde klasse A V ÜsV 3—Actief 4 1—2 Unicum 3—Wion 4 2r~3 Eureka 2-OKC 3—2 Succes 3—De Spari, 3 afgel." Derde klasse C Overk. 5—Charlols 3 afgel, Jeugdafdeling Actief—De Spartaan i7—o Rozenburg—Eureka :5—0 Wion—Het Zyideo 4—0 Handbul i—i In de 2e klasse heeft Wilton Feijen- oord de leiding van SOS overgeno men. SOS beeft een oud-intematio- ng al als middenvoor; door wie de meeste doelpunten, worden gemaakt. Wilton .Feij enoord wist hem enige tijd terug volkomen uit te schakelen en gisteren paste KIT. .dezelfdetac tiek toe. 't Gevolg was, dat .SOS ver loor. Dank zij een 4—3 overwinning op de Meeuwen is WF nu aan de leiding gekomen.. De danies van DWS werén'zich al evengoed -als deheren, ofschoon zij niet aan de kop staan. Gisteren be haalden zij weer 'n overwinning op Olympia en staan theoretisch nag I punt achter op Athene. In de 2e klasse stónd Dynamo— Phoenix op het programma.; Phoe nix was. technisch iets beter, maar de Dynamo-dames hadden dé morele steun van hun enthousiaste aanhan gers .Jarigs de lijn.. Daarbij kwam nóg, dat de doelverdèdigster :yan Dynamo uitstekend in vórm was'en met élan de ballen uit het'doel weer de. In de laatste minuten, viel Phoe nix met 8 speelsters aan cn'mét suc ces. De achterstand werd in een ge lijk spel omgezet.'ADO bereikte het zelfde resultaat 'in Leerdam tegen - Sportvreugd. Een prettige wedstrijd speelden de Meeuwen tegen Nw Brunhilde, de hekkensluiters, dat nog geen enkele wedstrijd' won en ook ditmaal een nederlaag leed. 3—2 Athene 2—Athene '3 - 1—2 Duindigt 2HMS 2 21 Res. 2e klasse Athene 4WIK 2 1—0 Olymp 2—Dynamo 2 6—0 Athene 5—SOS 2 4—0 fleren Hoofdklasse DES—VI. en Kracht 4-4 Niloc—Hellas 5—2 Bl.-Wlt—Olympia H. t—9 District West B le klasse Animo—Donar 6—4 DWS—Hern;es 10—3 Olympia—Wings RK 101 Dynamo—CWP 3—3 2c klasse Gèuda—Turnlust afgel. HV "36—Vires et Cel. »6—5 Snel wiek—Phoenix 2—7 HVL—SOS 3—4 Vodo SC—WIK (1—7. Meeuwen—Wilton F. 34 Kes. le klasse Olympia 2-AHC "28 2 7—3 Hermes 2-DWS 2 1-8 Hellas 3—Dynamo 2 9—6 Hellas 2—Antmo 2 13—3 Res. 2e klasse Donar 2—DWS 3 8—5 Gouda 2—CWP 2 afgel. Wings RK 2-SOS 2 7—4 Onderafdeling Rotterdam Dames DWS 2—Het Noorden 2—1 DES—VI. en Kracm Cor.cordla—Hypieo Zeeburg—Turn 1 ust District West B le klasse AnimoWIK AHC *38—HMS DWS—Olympia Athene—ESDO 2e klasse HV '36-CWp; Dynamo—Phöcnix voorwaartsHellas Meeuwen—Nw. Br. Gona—Vires et Cel. Sportvreugd—ADO Duindigt—SOS Res. le kiasse AHC '29 2—Hyglea 2 0—0 1—1 5—2 algel. 2—1 3—3 afgel. 3—0 .2—0 4—4 4—0 Snclwlek—HION SVW—ADO 2 DWS 3— Raptlm RK Vlres et Cel.—WF Eieren Vlres et Cel.—WF 2 DONK—Meeuwen 2 Zaterdagmlddag- coiu petitie Dames Wilton F—SR Katwijk—DOS Katwök 2—DOS 2 SR 2—IVO Heren DOS—SR 2 OKKSR 3 OKK 2—DOS 2 Nederlaagserte SR SR-Hellas 0-5 4—P 1—2 o-o 3-2 1—5 3-1 1—0 afgel. 9—0 2—2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6