rl I H.O.S.A. 7 WINKELS H.O.S.A. ISE brand I KOUSTER! A\toutfyps" GESLOTEN aH W. LAUFER BONTMANTELS ELECTRO-MONTEURS CHEMISCH REINIGEN IN 4 DAGEN r'. KUNSTGEBITTEN TOONKUNST ROTTERDAM Plaatst een Koerierster HOGE BELONING Weer eens echt St. Nieolaas voor iedereen Banketletters Spoorbanket 250 «i flinke WINKELJUFFROUW Slagerij Nico van Toorn EEN SECRETARESSE EEN ^STENO-TYPISTE EEN MNL. BEDIENDE BEKWAME AiENU F. 2.-. ZOLA'S MEESTERWERKEN! Beperk tijdens de piek-ure uw stroomverbruik! STATEN WEG 193-ROTTERDAM bekend maken fi Met grote vreugd® geven wij kennis van de geboorte van onie Dochter en Zusje SLINK M. DE WINTER. J. M. DE WINTER- T11Tr-,;„„ v. d. GAAG BERTIE en ÜMMY. Botterdam, 18 November 1949, Ouwe Janstraat-ICl (voorm. Overschiet TJjdeUik; Diacotiessenhuis. tester singel, Kamer 312, Maandag 21 November'1949 Reparaties in een UUR klaar Claes de Vrïeseïaan SI B frhfiWitn <ONING!NNEKEHt VRIJDAG 25 MOV, vu, (*oomll»8«flaa OONDEROAG 2* NOV. 8 wu/J Oratorium ran Henk Ra dings SoHrtcn: Hrnk Schaf*, declamatie. Gorvy BUttar, Anale ncrme», Louis Tuldee, Hfrnnn Stber. He» Af- ddlngskoor. Het R'd.u.Kh Fhllk. Ox-keei. Het geheel O. L r. Olt» Clntn koen. fi*?0*!1-50 eQ L s-" ftooraltT. f 2250 en f 2..). hel. inbe**., b'i F«. Liehieojacr, N. Binnenweg en avond* «-d. kerk. SOUED WERK eiken kast 23 43 cm 14 DAGEN L O P E ND BIMBAMSLAG SCHRIFTELUKE GARANTIE KENNISGEVING W"f;gens plotseling sterfgeval zijn onze zaken DINSDAG 22 NOVEMBER MAISON J. ROUSSEL wordt uitgeloofd aan degene die inlichtingen ver schaft, welke leiden tot "terugverkryging van een, PARTIJ STOFFEN, DEKJENS enz., ontvreemd in de nacht van 10/11 November j l. uit'een loods aan de IJsselhaven te Rotterdam. Inlichtingen bij recherche van Rivierpolitie R'dam of Expertise-Bureau. Binnen- dijk-Bree, Stadhouderskade 68, Amsterdam. Tel.: 9450395449. Hiér enigo Damasfautaulii reed* vsnaf 27.50. Dit U Mn kleine maat, tichC van earv- rtrtieiia. Wtj hebben ook groter en deselljker en dan met velaurs-bekleding voor 46.50, nog beter 65.—. The*meubeft voor kleine beurzen en kleine kamen en toch mooi, reeds varul 42.50. Voor hen, die meer willen be-' talen, een mooi theemeubel met glas- in -load-deuren en 2 Inden 69.50, Zij die op geen paar tientjes behoeven ta kijken, kunnen keus maken voor 99,50. Maar dat .is ook met speciale binnen afwerking en In extra mooie houtsoorten. Als U neg geest gemakkelijke rook- ol ligstoel heeft, dan kunt U bij „Oe Meu belbeurs" voor Weinig geld zo'n stoel in, .om Uzelf of Uw man cadeau la Wi. Compleet 'met; 2 losse kussen* Koop met overleg practisch geschenk waar jarenlang plezier van heeft voorbmidéfi slechts 42.50. Zwaardere stoelen met dubbel verende kussens 79.50. Als U veel geld heeft en de kamer .Is groot'genoeg, geef dan 'n boekenkast. Wljheben ze van 169.-, werkelijk een sieraad voor Uw kamer, maar ook voor J. 110.— koopt U bij ons 'n prachtkatt en 'n klein model In goede kwaliteit voor 69.50. Deze Is ideaal voor klelnbe. huisden I AU U toch bij ons komt om voor weinig geld een mooi en practisch cadeau te kopen, ge dan niet alleen, maar "kom' zo mogelijk samen. U kunt dan gelijk eens vrij rondneuzen tussen de mooie huis- dcamets en talonstellen. Wanneer U later Iets nodig heeft, weet U, hoe mooi en goedkoop onze meu belen zijn. met tramlijnen 4.11.16 m 22 (±-400 gr.), In doos verpakt fl. 1." 100..gr. C STATIONSSINGEL 20 - TEL.49707 BONTMANTELS ruime, keuze. Speciale- aanbieding: PEBZÏANER YELLEN Bekijkt onze étalage. voor-garnering. KOOPT "UW, BONT BIJ EEN VAKMAN- met VOLLEDIGE" FABRIEKSGARANTIE kunt DINSDAG 22 NOVEMBER van 3—9 uur en WOENSDAG 23 NOVEMBER van 11—5 en 7—8 CUE bezichtigen lr het GEBOUW VADERLAND GE TROUW, NOOED SINGEL 193, te ROTTERDAM, tegen FABRIEKSPRIJZEN, die nooit meer zullen ll YEMEN MANTELS, zeer solide 175,— CHETKETTE MANTELS, de ideale najaars dracht 195/— Vi Solide BIBEKETTE MANTELS, nu nog f 245,— AMERIKAANS OPOSSUM MANTELS i 325,— Zeldzaam mooie lan^e KALFSMANTELS, 1 I Lange CHEVRETTE MANTELS, zeer soepel I en solide 275, I Moderne lange YEMEN 1 JVIANTELS nu nog 225,— Zeer sterke lange BTBERETTE MANTELS 350,— Prachtige PERSIANER PATTES MiVNTELS, slechts f 950,— Alsmede *n uitgelezen collectie EDELE BONT- SOORTEN. oji.: Zóbel Feh. PETIT GRIS, ILTIS, -BISAM BUIK, BISAM RUG. YEMEN*, PERSIANER. enz. enz, 'n Belangrijke.stijging is te verwachten, dus I V nu KOPEN is GELD SPAKEN I IBONT-VEILING ..DE PANTER" - KOTTERDAM» Voor het eerst na de oorlog: een TAFELSTOEL van onver woestbare kwaliteit, met ver stelbare voetplank slechts GEVRAAGD met het vak bekend. Hoog loon. Persoonlijk aanmelden Noordmolenstraat 75 dwong ons tot slutting van ons bedrijf Bij Kudig Sc Veder, Rotterdam, kan geplaatst worden van de afdelingschef; bekend met cargadoors- en stuwadoorswerkzaamheden. Gevraagd voor direct CO., Jacobuz- Electrotechn. Bureau GOUWELOOS straat 46, Rotterdam. EEN NAAM OP HET GEBIED VAN CHEMISCH REINIGEN, DIE U ALLERBESTE BEHANDELING VAN UW KLEDING GARANDEERT WAARMEDE H.O.S.A. DE GROOTST MOGELIJKE SERVICE BIEDT VOOR ALLE BIJ ONS IN BEMERKING GEGEVEN GOEDEREN AAN- VAARDEN WIJ DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID. Costuum chemisch reinigen f 3.75 Mantel verven d. blauw of zwart f 7.25 v.a. Morgen, DINSDAG 22 NOVEMBER, 12 uur. kunnen wij onze gasten echter weer ontvangen. Zoals altijd brengen wij een keur van prima ver zorgde schotels, doch deze week laten wij U delen In onze „openingsvreugde" en serveren tl onderstaande speciaal samengestelde menu's. Russische schelp, heldere Kippen soep. TEL. 25807 Hoofdkantoor: ROCHUSSENSTRAAT 48 Filialen; Bentbuizerstraat 69, Crooswykseweg 115, Polderlaan 8, Tel. 79268; Schiedamseweg 56, TeL 33102; Veer- laan 64, Tel. 70157; Vlietlaan 42. 4 nieuwe herdrukken der bekeadate Zola-delen, ln 4 ge heel linnen handen met omslagen ln kleurendruk! Formaat 20 x 14 cm. NANA, 420 blz. druks, geb. f 4.75 DE BUIK VAN PAKIJS, 344 blz. druks, geb. T 4.75 DE MISSTAP VAN ABT MOUEET 336 blz. druk^ geb. f 4.75 HET DIERLIJKE IN DE MENS 340 blz. druks, geb. f 4.75 Deze serie van 4 delen! kost in totaal f 19.—, betaalbaar ln maandelijkse termijnen ran f 250 of meer. Toezending direct na ontvangst van onderstaand bastelbujet. 'i: Verkrflgbaar in de boekbaiideL. GEBR. GRAAUW'S UITGEVERIJ 4 ±vó'; (afd. Boekhandel), te Amsterdam, Singel 80. BESTELBILJET. Ondergetekende verzoekt Gebr. Graatrw^a UitgeverijAmsterdam. Singel 80,.te zenden; de 4 gebonden ZÖLA-delen, voor totaal f 19.—, te - betalen in maand, tennönen van f P Naam en volledig adres1. - halve gebrad. jonge Eend verse Appelmoes, gek. Aard. Qtocoladepudding met Vanille, saus. Aimti F. 1.75 Huzaren schelp. Koninginnesoep, gepan. Kallsschnitzel, Mma F. 1.60. Gebonden Groentesoep, gebraden Varkensfilet. Sperclebonen, gek. Aardapp. Marasqulnpudding. Doperwten, geb. Aard. I - Chipolatapudding L Deze menu's inclusiel 1 ^^-glas rode of witle Bordeauxwijn naar keuze e Gebakken Rolpens, Schijfjes Appel, Rode Kooi, Gek. Aard. Runderlapje met Capucijners en gek. Aard. o Stamppot van Zuurkool met Knakworst e Nassi Goreng, Kroepoek, Sambals, reepjes gebakken ei Gestoeide Lamsnïèrtjes,'Doperwten en Worteltjes, Aardappel-puree f. 1.35 Erwtensoep met Worst en Kluif sneetje Roggebrood met Spek, p. portie f. 0.40 L 1,— f. 1.— f. 1.<- f. 1.25 TEA ROOM RESTAURANT door Üiw iDcüldijlc. 118?. „Kom hier/; Pedro", riep*de stalknecht kwaad, maar hij had net zo goed tegen, dè schutting kunnen schreeuwen, want Pearo 'begon met vlugge sprongen Hef terrein te verloten. „Hm", bromde-ik; „Die.gaat ér* vandoor, wacht eens." Plotseling herinherde ik me het fluitje wat ik bijeen Wild West-avontuur v van ;een Indiaans vriendje geleerd had, dathielp altijdl Ik ibracht mijn Vingers,naar mijn mand en floot.krachtig die Indiaanse tonën. Hef wérkte uitstékend. Het paard Pedro bleef middenin een sprong steken keek onr en kwam recht op mij af gegaloppeerd! „Braaf"/ zei ik toen het vlakbij was. „En nu niet meer van die vreemde en woesle dingen doen, hel" Simon Zadel had vol verbazing de uitwerking van mijn gefluit bekeken en nu voor het eerst het paard Redro rustig stil stond wilde hij daar gebruik van maken. Mét een snelle sprong wierp hij zich pp de paardenrug die de volgende minuten wei een springveer-leek. Want het was op eens met de rust van Pedro gedaan toen hij 'een berijder voelde: met nijdige sprongen, links-en rechts omhoog en zich ondertussen in kronkels/wrin gend probeerde hij zijn berijder af te gooien„DatJ lukt je nooit, Simon," zei ik: „Je had het dier beter met rust kunnen laten, hij slingert je tof. in de woiken Wil jongeman komende uit lijn 22 op Zondagavond ca. 23.15 uur, gaande van Berg weg via 'Willefcr-plein rich ting H'berg zich nader aan meisje met br. bontman tel? Br. no. 5203 bur. v. d. blad V«K SUCCES VER ZEKERD ZIJN LAATST DAN EEN Middelgrote confectiefabriek gevestigd in provincieplaats in het Westen des lands vraagt: g. EERSTE PERSER zijn vak volkomen beheersend en in staat leiding te geven aan een kleine st2f van personeel. Bij gebleken ge schiktheid aanstelling tot afdelings chef. b. QUALITEITSCONTROLEUR (-EUSE) in staat de productie deskundig en nauwkeurig te beoordelen en op tac- tfsche wijze om te gaap met de ver antwoordelijke afdelingschefs. De twee hiergenoemde betrekkingen .worden op aantrekkelijke wijze beloond; woningen - zijn eventueel disponibel. Belangstellenden woeden verrockt rich «creonnlljk te melden op Dinsdag 22 November van 9 tot 2 ol.vaa 19 tot 21 our hijgde Heer van Vliet, die zitting zat houden -in Gebouw Palace, Zomerbofatraat, "boek Al- mondestraahj-Rotterdam. - Event, reiskosten zullen bij bet bezoek worden vergoed.. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 8