J WA S S FOKA —LEO- TEGEN PRIJZEN WAARVOOR 0 NOOIT MEER ZULT KUNNEN SLAGEN 1950 75 Laatex taille. «90^ 75 in grote ma ten' 44—52. Broderie op kraag. Geheel-gevoerd. Alleen zwart. 50 NIQO NAGHTEGALL 1950 ODEON van IERLAND Jsong San Lao" wenst U een Qelukkig Nieuwjaar veste ukwesv Fa. W. van PELT ZOON Expediteurs J. \EKIi)IW JAN MAAS Fa. P. Siega E. de Michièli Wensen alle Cliënten een voorspoedig 1950 Zaterdag 31 December 1949 GEBOUW ROTTERDAM VRIENDEN EN BEGUNSTIGERS EEN GELUKKIG DE DIRECTIE Aia luitliie vrienden en cliën ten een voorspoedig 135 CL J. C. M. HEYNXN. In. en verkoop Gereedschappen. v. Bnkelrtraat 25 L. v. .4 HAVE, Levensmiddelénbedrtjf. Laan- zlchtstraat l, wenst ifln clientele een voor spoedig 1950c Onze beste wensen aan taïrü- lie. eUfc;itele en vrienden voor 1350. i,. CAFE CENTRUM J. SCHUT Catharina Beersmansstraat 2. Aan familie. vrienden en cliën ten, een voorspoedig 1950. Mc. LUIJK. Comestibles - Kruidenierewaren Funtsfraat 6Ï 8. Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. 13a» eekapsalon MARIE LOUISE Schiedamseweg 98. DB KONING DER VERLOVING &RLNGEN West-Kruiskade 50 wenst allen GELUKKIG NIEUWJAAR 2 et» 3 Januari wegens Inventarisatie gesloten. J,;Tc WITBERG Sound Technic Service. v. d. Palmstraat 51, tel. 50123, wenst aü«.. begunstigers en vrienden, een; voorspoedig 1350. Rijwielhandel, v. <L Palmstraat 53 a en b. P-i- .•^;'P-:;SarMAS;' Zomer* Us Winters Patat Buitenhofstraat 35. - Bloememnagazün A. G. BOMHOF, 2e Middellandstraat7mJi.g. De. beste wensen voor IBS XOiniERIJK Met beste wensen voor 1350 CHR. VERMEYDEH COMESTIBLES FIJNE VLEESWAREN Stadhouder sweg 122 TeL 46244 CHINEES RESTAURANT T. S. TANG Delistraat 24-Rotterdam Z. .vj:TeL 7019O SPOED.REPARATIES aan HAARDEN, KACHELS HAARDKACHELS en GEUSERS •in .ees dag Waar. Moffelen van haarden. ëh?" haardplaten .onder -'gariotièj: L1 G. L. VAN RIET .Erkend Installateur. OPZO OMEKSTRAAT 1 a/b - Telefoon 37714. Aan familie;-vrienden en cliën ten, een voorspoedig 1S50. J. C. v. 4 VALK EN ZOON, Eerste Klas Modelsla gerij, Nieuwe Binnenweg 385 A. Koffiehuis 't Viaduct, Bergweg 5 P-f- D. C. MULiAARD. Schoenmakerij, Hilleniussingel L - p4. Aan alle vrienden en kennissen een" Gelukkig Nieuwjaar CAFE T HALVE MAANTJE Betie w;olfstraat 52. Manos en Nelly Stedehouder Effen wollen afgalaine Moderne kraag. Wijde klok- rok, o/,4 mouw. Cyclame, La vendel) mot- groen, ree- |^£f 3 bruin. Maten 3844 Aan familie, vrienden en be ltenden een.. Gelukkig .1950- MARINIER J. A. KSIJZER Marine Can tine Pasiran Soerabaia. - WH wensen diëntele ca bekenden een gelukkig nieuwjaar. J.JACOBS, v. d. Werffstraat 37 Kledingmagazijn Effen wollen frisé Moderne kraag en tak. Royal en Marron Maten 3844 Mencolaine blouse in diverse tinten. Maten 33-42 Geheel wollen rok modem afstaande rak ken. Alleen reebruin. Velours duvetine bontkraag prima seal. Geheel ge- voerd. Alleen zwart. Maten 4044 Chenille damesmantel Geheel wollen japon V* mouw, Zakgaraering, Plooi voor en achter. Cy dameü licht marine, bleu, jm reseda. groen, gnja. Maten 38-44 Flausch mêlé Voor en' ach- 10 ter klokken. Crêpe da Uni velours facönne Crêpe do chine, gevoerd. Reebruin, J;"":^Êk Cfl Marron royal. OU Maten 38—42 Export-velours Voor en achter klokken. Crêpe de chine gevoerd. Kastanjebruin en zwart. Maten 40—44 Maten 38—46 Wij wensen familie, cliëntele en bekenden, een gelukkig nieuwe. A. RÜTS. Dameshoeden Avenue Concordia 124. Onze beste werjen aan familie, cliëntele en vrienden voor 1 JEANNE SFKUYT. Parfumerieën. Toiletartikelen en Byouteneén Schleweg 96a. Telef, 45205. „POMPFONTIJNEN Noordvest 85 Schiedam Telefoon 68796 Pompen, Verkoop - verhuur en reparatie. ADMIRALITEITSSTRAAT 8 abc. 2e MiDDELLANDSTRAAT 23 ROTTERDAM Wij wensen onze clientele en bekenden een gelukkig nieuwjaar. KLEDINGMAG. SUCCES Nieuwe Binnenweg 387 G. Palms STIEN DE CLERCQ GREEN ISLAND BAR Dellstraat 22 - Rotterdam <Z.) - Tel. 70961 G. N. Wij wensen familie, cliëntele en bekenden een gelukkig nieuwjaa Telefoon mBUWJ3arG. v. d. WE LTD EN'S GOEDERENVERVOER 26387. Mamlxstraat 13—15. Wij wensen onze cliënten ncn gelukkig nieuwjaar Scheepsreparatlebedrijf en Constructtewerkplaata HUTSMAN Nijverheidsstraat 28 Tel. 71408 VZLLEVE6TSINGEL 19 en 21, SCHIEDAM Een vooripoëdlg 1950 wensen wij onze clientele Alle viier.den, begunstigers en bekenden voorspoedig 1950. EYSVOGEL/ - Batavierenstraat 17 Café Mitropa AEGIDIF5STKAAT 35 - T. l. f. 22714 Rijwielen, Radio's, Stofzuigers. Huishoudelijke en Electro- technische artikelen Lusthofstraat 55—57 p. f KLA1VKSTUDIO G E II A G. J. HULSMAN Slngelstraat 8 G.N. Tel. 50830 J. W. HL LS 91 AN MOTOR- EN RIJWIELHANDEL Slöge3etraat 4—6 Tel, 50830 I» J SSI I Il l VR A. W. MULDERS Schiedamsejinge] 139a, Telefoon: 28293 - Rotterdam Aan alle mensen Gelukkig Nieuwjaar Begin Januari aanvang niéuwe 'lessen. HET BONTHUIS VAN VERTROUWEN 's-Gravendijkwal 10 Rotterdam wenst al haar cliëntele een gelukkig èri voorspoedig AUTOHANDEL B. R. Rotiekade 30, "Rotterdam Teieloor. 49532-81916 VERKOOP ONDER GARANTIE. P. f. Wij wcr.srn familie, cliënlele en bekenden een gelukkig nieuwjaar. CURIOSITY—SHOP Nw. Binnenweg 126 Saftleveratr. IA Wjj wensen familie, cliëntele en bekenden een gelukkig nieuwjaar, C. v. d. WELLE Jr.. B. L. Rottekade 324 Slagerij Tel. 20756 TERRAZZO- cn KUNSTSTEENBEDRIJF OUDAENSTRAAT 66 ROTTERDAM TELEFOON 26418

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 16