Honderden Bontmantels CACAO DE ZAAN lage PRIJZEN enorme keuzo! FINALE OPRUIMING GEBOUW „ONS HUIS" Dat is pas... Opruiming FANTASTISCH AMSTERDAMSE BONTCEHTRALE afdelingen Het Rotterdamsch Parool redactie' - inspectie-peopaganda Het Rotterdamsch Parool - Van a.s, Maandag 2 Jan. af elke dag geopend van 10-5 uur i ONZE SEIZOEN-OPRUIMING BEGINT MAANDAG 2 JANUARI INHETJAAR 4 Zaterdag 31 December 1949 Het Oude Jaar kan het best worden besloten met een kop heetlijke ADVERTENTIE - AKDElilN G BOEKHOUDING EXPEDITIE Directie en Hoofdredactie pf. Rotterdam Oudste en grootste BONTCENTRALE in Nederland en België. VERKOOP van uitsluitend NIEUWE MANTELS aan particulieren en handelaren. In Nederland: ROKJN 34, Amsterdam Telefoon 3611042222 door middel van een op a.s. Woensdag en Zaterdag te houden openbare verkoop bij afslag door J. Rietman, Amsterdam, telkens om 10 uur. in het GOUVERNESTRAAT 133 bij de Nieuwe Binnenweg Rotterdam. dag van 10—5 uur (Woensdag èn Gelegenheid, tot:koopopdrachten elke Zaterdag van 1012 uur) DIVERSE BONTSOORTEN: Zwart Eapln van 179.vóór 'kat-Lapin van 139.vóór Grijs Chinchilla Lapln van 195.— vóór Bibcrctte van 289.vóór Ocelot-Kat van 425.— vóór Sobel-FeÜ van. 395—- vóór 99,— 8?.— 119.— 195.— 269.— 275.— EDELBONT: Persianer-pattes van 1295.7QC vóór --A.T5J» Persianer van 3750.vóór: 2250.— NerzBisara van 1265.vóór 599 Breitschwanz-Yemen van L*>Q 895.— vóór Grijs Indisch Lam van 1075,la q •yöór "i Verder veie soorten PATTES als Petit-Gris, litis, Nerz-Murrael etc. etc.' Bovenstaande prijzen zijn de uiterste Iimietprijzen. Gelegenheid tot aankoopopdrachten vanaf a.8. Maandag 2 Jan., 10 uur Wal een mens al met in een jaar lijd beleven kan, vooral als je een krantenfiguur bent 1 -Teen dit jaar begon zat ik'in het Afrikaanse oerwoud bij Zar-Tan van de apen en het kostte hem en Plukkie Buksjek heel wai moeite om me uit hei paleis van de rimbae- koningin Oenoek-Anaek te halen, want die onaardige dame wilde me door haar leeuwen laien oppeuzelen, wee» je nog wel? Gelukkig ging dat feestmaal niet door we kwamen allemaal gezond de rimboe weer uit en een eindje verder langs de Afrikaanse kusi maakte ik kennis met een paar zeelui en kwam mid den op de Oceaan pas tot de ontdekking dot ik op een zeeroversschip oangemonsterd had! Ik begon dadelijk op te treden, maar toen ik te lastig werd kwamen ze met hun lachgas voor de dag en daar kon ik niet tegen. Op het etland van de zeerovers kreeg ik meer kans. Toet, het dochtertje van de huilerige kapitein Flös en de Gichelvogel hielpen een handje en bij de volgende reis maakte Ik de hele bemanning van het roversschip onschadelijk.;Kapitein Flos beloof- de beterschap en schijnt woord gehoudèn te hebben, want gisteren ontving ik nog een ansichtkaart van zijn eiland tawaT met yele groetjesfn April stuurde Plukkie me die geheimzinnige7 Poroh-medicijn, waar mee ik wonderen kon verrichten en bei grootste \tao- dèr werd, dat ik Bobbelman en -mezelf in de middel eeuwen toverde. Dat bleek ook geen rustige tijd te zijn, want Heer" Diederik de Dolle en zijn nare zoontje Kiedewiet de Kïlie speelden op een onprettige manier de baas. Toch was het toevallig dat we Knóets en Knaers, de voorvaderen van mijn tegenwoordige vij anden ontmoetten, juist toen ze met een kist dukaten op stap waren! Ik was nauwelijks terug in de tegen woordige tijd of ik moest ai me» dikke Doantje en 5jang-Hup-ho naar China om een draak op ie sporen en op te voeden. Li Tang, Li Hark en Klets Pang mei zijn roversbende deden erg hun best, maar hef werd tóch een lieve draak en het gevaar was geweken Op de terugreis moest ik uit het vliegtuig springen en maakte een barre tocht naar de Noordpool om de ontdekkingsreiziger Jon Doppie op te sporen. Pen Kwen en Piet Punthoofd hielpen een handje in de strijd tegen de robots van docter Sinister. Met dal mannetje en zijn uitvindingen liep het slecht af en ik vond Jan Doppie, maar hit bleef liever op de Noord pool. Het was mij er te koud en ik ging naar ons eigen Jcmd terug om eens uit te rusten. Maarje weet net, daar -komt niet veel van. Het paard Pedro geeft me handen vol werk en het ziet er naar uit, dat het nog moeilijker wordt... fle ben benieuwd.hoe dat in 1950 zal gaan3tel je voor een héél nieuw jaar met avonturen voor de boeg ik zal me heus niet ver velen 7 .V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 18