sokken serv'öéJJ luiers huishoudzeep JAPON- SCHORTEN jSSSr mm: Estra zware bandenmaat 'fSf* rondom (900 20) IAPONSTOF Waar U ook bent Wat U ook doet: Vergeet niet, dat VI U altijd voldoet! T^Ook in 1950! «eren- Grote collectie beklede wiegen S8ÊëÊË& inirv^ van°nze Voor snel on economisch vervoer van omvangrijke J| lasten :Zuïvm Zaterdag 31 December 1949 dubbel stuk - blau* «r' iabrieksl» Groot '«verse 'euren kleine Links geweven 5000 <n. lrie'sin' @fc.1 S 0 cm. breed, 5 kleuren oogjes, luiers^ finite maat en hydrophyte met knoopsluiting en lange mouwen, diverse dessEns^^kjhyy tot maat 54 ^|^98 a»n9en0 TeUlonWct,03 be^S^-l N.V: VENDU NOTARISHUIS HARINGVLIET 96 ROTTERDAM TEL. 22440 I N BOE D ELVE1 LING op 5 en 6 JANUARI 1950 te 10 uür voorrad ten overstaan van NOTARIS A. REYERS. Voor bijzonderheden zie de KIJKDAGEN: DINSDAG en WOENSDAG a-S, van 10 tot 4; uur. GEBOUW HARINGVLIET S6 .'-TE; ROTTERDAM i A Ook In voordeligs prijzen Voor volgendeVeilingen kunnen Goederen': worden ingebracht iedere werkdag van 8vtot 5 uur, of op verzoek worden afgehaald. ALLE INLICHTINGEN TELEFOON22.4.40: serie Truckchassis Is W&oKÊÊP- u'*9erus*met ]JBg lwfj|| 'jfJF Vol-front besturf m tjsw l fjgf waardoor extra grote''. laadeapaciteii r-^ry^rr r US?en korte draaicirkel J; De vermaarde 100 pk V 8 motor v Ford Service zonder weerga, in binnen - en buitériland garandeert' II; - - - - bovendien onder alle omstandigheden een betrouwbaar vervoer. Vraagt, inlichtingen bij dé dichtstbijzijnde Official Ford.Dealer Schiedam r •Auto Mij. Vink &Co.:; :i Stadhoüderslaan 11—13, Rotterdam Autora Industrie „Rotterdam" N.V. Mórconiplein, :±eL S8536.-666J1:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 20