Matige generale van voorlopig iNederlands elftal Schulte toont zich de Oranjetruï waardig HANS ALBIN RAUTER TERECHT GESTELD Nederland-I tal ië in de stand 4-1 gestaakt Fanuy Blaukers-Koen va it in Australië mm Middlesex Wanderers met 31 verslagen Sparta behouden voor de eerste klasse SVV heeft vrijbaan Daarom speelt Faas niet mee Marcel Cerdan verongelukt Feijenoord wint van Ankara's kampioen Van de Pol ongeslagen kampioen Ria, Nel, en Irma op hun best Eric Sturgess slaat Gonzales -- Schreieders boek wekt diepe afschuw Veiling -van Vught goed prijshoudend „Prof. Pootjes" uit schuilplaats gezaagd Generaal S. II. Spoor plotêeling overleden Forrestal pleegt zelfmoord Kort bestek Scliallenbergveertien dagen groot nieuws Pas op: Vals geld Zaterdag 31 December-1949! ROTTERDAM, 26 October Och, deze wedstrjjd tegen de Engelsen Is wel amusant geweest, sorns ook wel eens boeiend en heeft de 35.000 tnefcchomvers het kregelige gevoel, veroorzaakt door het 25 minuten te laat beginnen, doen vergeten om hen tenslotte enthousiast en met de zekerheid, dat de Nederlanders nu»t Sl gewonnen hadden, huiswaarts te laten keren. Zekerheid en enthousiasme, daar zal het de keuze.cora- missie na afloop zeker aan ontbroken hebben. Dat ontbrak ons ook en daarom L/ebben wo aan Faas WUkes gedacht en ook aan Brandes. We weten het. de Ferjenoordman is niet de Ideale aanvalsleider, maar ook hij was langzamerhand tot de Kern gaan behoren, die zich in de loop der tijden in ons Nederlands elftal was gaan vormen. Een kern. met als hoofdfiguren Lenstra en Wilkes, direct daarachter Van Schyndel. Schfjvenaar. Terlouw en Kraak. Deze kern wist de overigen, die misschien (ets minder van 'ge halte waren, op te trekken en zo Kon ons nationale elftal in de na oorlogse jaren zeer behoorlijke suc cessen behalen. Zoals er vanmiddag gespeeld werd heeft het er alle schijn van. dat de kern hetzelfde euvel vertoont als een motor, waar een niet te missen onderdeel aar. ontbreekt. De motor loopt niet meer gesmeerd, sputtert en stottert. Zo ook de kern. Dit was de oefenwedstrijd voor de ontmoeting tegen België op 6 No vember. Een ontmoeting, waarin het Nederlands elftal een 10 neder- - ZAANDAM, 8 Mei.' Wie die honderden rood-witte mannetjes 'en vrouwtjes over ae draadver sperringen en houten banken Heeft zien klauteren, om juichend, dansend en zingend Her.k denBoer. Van Ede, Kouwen Tibout of hoe die andere doodmoe gespeelde Spartanen ook mogen neten, te omhelzen en in triomf naar de kleedkamer te dragen, die be grijpt enigszins wat er de laatste weken of zeg maar gerust maan den in dé harten van de Rotter dammers is omgegaan. Door ZFC jr> het hart van Schiedam met 10 te verslaan 2ijn de roodwit. ten net met de hakker, over de sloot gekomen en hebben zij op bet allerlaatste ogenblik bet spook van de degradatie op ce vlucht gejaagd. Na al die benauwenis gaat er een zucht van verlichting door de roodwitte gelederen. Sparta is eerste klasser gebleven. ROTTERDAM, 23 Januari. De Schiedammers kunnen van avond rustig gaan slapen. Het spookbeeld, dat Ajax nog roe* in het eten zou gooien en daardoor de kansen op het kampioenschap van de afdeling op losse schroe ven zou zetten is opgelost. Het ts niet meer daD een schimmige be dreiging geweest, meer een drei gement van het oude, trotse door gewinterde Ajax aan een „blaag", d.e pas in de eerste klasse komt kijken. Maar de jeugd heeft glans rijk gewonnen laten we dat even vaststellen. SVV had werkelijk zijn „big match" en wen met 2l. ROTTERDAM, 13 Mei Zo- dra men de ytaam Faas Wilkes hóórt spitst men de oren, dan denkt iedereen aan verleidelijke aanbiedingen en zo mag men het ons niet euvel duiden, dat wij (even) de wenkbrauwen fronsten, t'oen wij Faas misten in de op- Stelling van het' hondselftaldat morgen op het Sparta-terrein te pen Huddersfietd speelt. Wij grepen naar de telefoon. ,Js het waar Faas, dat je mor gen niet meespeelt „Ja." „Italië... hè...?'* tjiïeen." zei Faas, „ik ga morgen verloven Zo kan het lieve vaderland weer rustig zijn er een (klein) beetje vrede mee hebben, dat Biesbrouck op zijn plaats speelt. Maar Faas ging eerst verloven, en toert trouwen en toen naar Ita lië. Na hem gingen De Harder en Appel-en Van Lent naar Frank rijk en wij verloren vier goede voetballers laag leed, maar waarin de broosheid van ons nationale elftal nog niet zo overduidelijk werd gedemonstreerd als in de wedstrijd, die we op 11 De cember te Amsterdam tegen Dene marken speelden en waarin de Ne derlanders wederom met 10 ver loren. Van 't voorjaar toen dat ene onderdeel van de motor er nog was speelden onze voetballers ver dienstelijker. We konden ons hand haven tegen België en Finland en we wonnen met 41 van Frankrijk. In Nederland en om precies te zrjn. in het Feyenoord-stadion zag SW zijn zwoegen van vier jaar be loond met het kampioenschap vari Nederland door een 31 overwin- hing op Heerenveen. Füuséo Coppi tót „wielerfconingi 1949" gekroond. Van Est en Janssen raken slaags APELDOORI, 9 Mei Met ver- wilderde haren, een bezweet gelaat en een verfomfaaide Oranjetrui, stormde Gerrit Schulte vanmiddag Apeldoorn binnen op weg naar de finish van. de vierde étappe van de Ronde van Nederland, die ergens in. deze vriendelijke Veluwse plaats lag". Een tweede renner hield zijn wiel en ook hem was het duidelijk aan te zien dat deze dag, met rijn kou en zyn plensbuien, allesbehalve gemak kelijk was geweest. Die taaie ach tervolger was Bouk Schellingerhout. Schulte verloor zijn trui aan Schellingerhout en diè raakte haar weer kwijt, aan de Belg Meerman^, de blonde Brabantse reus kreeg haar weer te pakken in Limburg en stond ze niet weer af. Hij werd win naar van de Ronde. Er is nog meer te beleven geweest in het wieler leven van 1949. Er Is een woedende'Van Est ge weest, die aan het eind van de weg- kampïoensehappen op 19 Juli op de Cauberg de kleine Jefke Janssen te lijf wilde omdat die winnaar was geworden. De Italiaanse bevolking gedroeg zich bijster onsportief tegenover de Formidable prestatie van Emilé Zatopek PRAAG, 22 October De ver maarde Tsjechische athleet Emile Zatopek heeft wederom de aan dacht van de gehele sportieve we reld op zich gevestigd door een for midabele prestatie, die hij heden te Vilkovice leverde tijdens-de laatste atletiekwedstrijden van dit seizoen. De Tsjech vestigde een nieuw re cord op de 10.000 meter door deze afstand te lopen m de verbazing wekkende tijd van 29 mi", en 21.2 sec. Deze tijd is aanmerkelijk beter dan het (no» niet officieel erkende) wereldrecord van de Fin Vlljo Hei- no. Op' 11 Juni liep Zatopek deze afstand in 29.28.2, maar voordat dit record erkend was. maakte Heine te Kuovola een nog betere tijd, n.l. 29.27.2. -Dat was op ,1 September. Thans is Zatopek niét minder dan zeg seconden hieronder gebleven. „Hup André", maar André verdween ROTTERDAM, 2 Mei.' De Ronde van Feijenoord heeft geen overwinning voor André de Kor- vcr opgeleverd ondanks de aan moedigingen, die hij ontving.Hij bezorgde zijn'buurt en clubgeno ten een aangenaam half Uurtje door acht ronden als eerste door te komen, maar kort daarna ver keerde dé vreugde in teleurstel ling, want de Feijenoorder bleek te hebbenopgegeven. Tienduizenden hadden zich weer langs het oude .vertrouwde parcours geschaard om getuige te zijn van de Ronde van Feijenoord. maar een ener verende cours hebben zij 's mor gens nog 's middags gezien. Na een vinnige eindspurt kwam Van der Zande uit Halsteren als eerste door de finish. Tour de France-reoners en de Tour werd door een Italiaan gewonnen. Henk Faanhof greep de wereld titel voor amateur-renners op de weg en de Belg Ric van Steenbergen won daar in Kopenhagen het we reldkampioenschap voor profs op de weg. Maar zowel Van Vliet als Derksen werden door de jonge En gelse prof Reg Harris geslagen. NEW YORK, 23 Mei Marcel Cerdan en Jake La Motta hebben een contract getekend voor een wed strijd over 15 ronden, welke op 15- Juni te Detroit zal worden gehou den in het Brigg-stadion. Dit -zal.de eerste keer zfn dat Cerdan zyn titel verdedigt. De Franse kampioen ging by deze wedstrijd in de tiende ronde k.c. en toen hy in de afgelopen herfst terugkeerde naar de Ver enigde Staten om die titel te her winnen verongelukte het vliegtuig waarin hy.zich bevond. Luc van Dam was geruime tijd uit de ring door een gescheurde spier, maar op 22 November vierde hg zijn come-back met een overwinning op de Fransman Kid Marcel. Jan de Bruin kreeg zfln revanche tégen Barthelemy, Giel de Roode verloor zijn nationale weltertitel aan Job Roos en in de V.S. gingen stemmen op om tot strengere reglementen voor de bokssport te komen, dit doordat twee boksers kort na een gevecht waren overleden. ANKARA, S Mei. (Telefo. nisch van Phida "Wolff) Na de eerste wedstrijd te Ankara met 3—0 te hebben verloren heeft Feijenoord schitterend revanche genomen door de tweede dag met 21 te winnen van de kampioen van Ankara de ploeg van Anka- ragucu. De Rotterdammers speel den een uitstekende wedstrijd. Het eerste doelpunt was van Kils- donk, de gelijkmaker kwam uit een strafschop en v. d. Korput maakte het winnende doelpunt. De Turkse pers is opgetogen. AMSTERDAM, 4 April Door een overwinning In zes beurten op de tot op deze laatste partij toe eveneens ongeslagen gebleven Belg Gabriels, is Piet van de Pol zonder één partij te hebben verloren win naar geworden van het tournooi om het wereldkampioenschap groot bil jart, ancre cadrè 47/2, zodat zijn naam als eerste wereldkampioen ge. boekt zal worden in de annalen van dit nog jonge onderdeel der biljart- sport. Omstreeks St, Nicolaas bezorgde Van de Pol de Hagenaar Metz een onaangename verrassing, door hem in het tourna n om de Neder landse titel cadre 71/2, deze titel weer af te nemen. Vorig jaar had •Metz hem die ontfutseld. Metz werd een week later te Rotterdam kam- pioen van Nederland voor de. eerste, klasse driebanden. En samen met Kok, die hem daar flink partij gaf, promoveerde hij naar de. hoofd* klasse^ NOORDWIJK, 7 Juni Fancho Gonzales, de donkere Amerikaanse tenniskampioen van nauwelijks 21 jaar werpt met een driftig gebaar zijn racket tegen het gravel en ver laat de baan. Er is een korte pauze in de eindstrijd enkelspel. Zo juist heeft de Amerikaan een felle, ge sneden backhanddrive van Eric Sturgess, zijn tegenstander, in hot net geslagen, waardoor hfl de derde set met 6S verloor. Sturgess heeft opnieuw bewezen dat hij zich niet één, twee, drie van de baan laat vegen, ook al is zyn tegenstander twee koppen groter en heeft hij in Amerika reeds een naam die klinkt alg een klok. De Zuid- Afrikaan Sturgess won in Noord- wijk drie titels. Kramer veroverde op dezelfde dag in. de Verenigde. Staten het wereldkampioenschap der professionals op de overdekte baan door zijn landgenoot Robby Riggs te slaan met 26, 64, 63 en 64. Bij de nationale kampioenschap pen op' de 21ste Augustus behield Van Swol na moeiiyke strijd met. Linck .rijn titel in het heren-enkel spel, Neï Herinsen werd kampioene bij de dames en zij veroverde een tweede titel dooi* samen met Linck mevr. Blaisse en Rinkel in de eind strijd tc slaan. Van Swol en Rinkel verlengen hun kampioenschap, hoe wel zij sterke tegenstand ondervin den van Van Meegeren en Wilton. Du Buy blijft kampioen tafeltennis DEN HAAG, 7 Mei Met een wanhopig gebaar heft de Amster dammer Cor Pelser beide handen omhoog. Terneergeslagen ,laat hij het hoofd hangen, want het is hem niet gelukt zijn grote rivaal Cor du Buy de nationale tafeltennistitel af handig te maken.. Het witte balletje was met een grote boog meters ROTTERDAM, 20 Maart. Koud twee uur, nadat een nerveus opgetogen trainster van de - RBZ Iiia van der Horst nog net 'n klap zoen kon geven voordat zij met een bedeesd lachje haar bril op zette, de donker Nel Gerritsen zich als een zwarte poedel uit schudde en Irma - Schumacher gespierde Irma met èsn fors gebaar de zwemmuts van de ha ren trok, begon de telex, het.,, nieuws naar alle zwem oorden v.an 'naast de tafel terecht gekomen, 20 de wereld te kabelen; dat' deze j19 voor Du Buy en een halve nu- drie Rotterdammse meisjes een:nuut later sloeg Pelser een gemak- nieuw wereldrecord hadden, geves- j kelijke bal in het net. Veel heeft het tigd en daarbij de tijd boekten j ditmaal niet gescheeld, maar Du van 3.46.7. i Buy bleef vanavond meester. EUROPEES WATERPOLO TOURNOOI MILAAN, 6 September Op de fluitconcert. Op dat ogenblik maalt eerste avond van het Europese wa- te Braaaem er 4—1 van. Een nieuw terpolo-tournooi is het tot eea groot fluitconcert volgde, zo sterk, dat schandaal gekomen in de wedstrijd Zuckermann zijn fluitje niet meer tussen Nederland en Italië, welke kon gebruiken en zich van de vlag drie minuten voor het einde werd f moest bedienen. Zo kon de wedstrijd gestaakt door de Zweedse scheids-toch doorgaan, maar zij ontaardde S-r, /Jo otonf' - >"s- Wim Slijkhuis voetbalt gek op haar en op het athleriekfeeat te Los Atigcles werd zjj algemeen LEEDERVTLLE (Australië), 29 als koningin erkend. Zij behaalde Januari Tydens een wedstrijd aavcrcndc overwinningen, ontmoet- ovcr 100 yards, die hier gehouden te o.a. Joe Louis en winkelde in New Is, kwam Fanny Blankers-Kocn ten val. Ze Hep ontvellingen aan haar knieën op en de doktoren hebben de Nederlandse athlete aangeraden rust te nemen tot ze weer in Mel bourne zou zij". B(j haar bezoek aan Australië heeft Fanuy verklaard, dat 2y er waarschijnlijk het volgen de jaar, dus in 1950 mee zal uit scheiden. Van-het jaar kwam daar voor lopig echter nog niets van. Even- als Wim Slijkhuis, die nu voetbalt, omdat hij boos is op de KNAU. bracht zii een bezoek aan Ame.ika. waar Wim alweer boos werd omdat de Amerikaanse muzikanten geen Spat van het Wilhelmus kennen. En hij kwam bovendien nog terug met een blessure, die hem verhinderde mee te doen aan de Nationale Veld- lopen, welke dc Amersfoortse Ath- letiek Vereniging organiseerde en waar Lataster winnaar werd, maar toen was het al weer lente. Fanny ging wat later naar Amerika, ook nu weer in gezelschap van haar echtgenoot; de Amerikanen waren rechter Zuckermann 'in de stand 41 voor het Nederlands zevental, In de tweede helft van deze wed strijd ontstond er vanavond een in cident. De Italiaan De Zanzuane gaf Stam zo'n ernstige klap in het ge laat, dat onze landgenoot met een bloedende mond uit het water moest, De Italiaan werd door da scheidsrechter uit het water ge stuurd. Stam kwam spoedig weer terug, maar Italië moest met vijf mensen in een gevecht, waarbÜ Brjl3ma bo ven en onder het oog werd gewond. Tenslotte 't was drie minuten voor het einde liet de scheids rechter de wedstrijd staken. Hst Nederlands zevental heeft zich op dat tou-nooi uitstekend ge weerd. Hongarije verloor met 43, Frankrijk werd met 40 geklopt en Zweden met. 4—-1 geslagen. Neder land eindigde alg ongeslagen win- naar in dit tournooi. In het Kanaal -was het druk verder spelen (Robini was reeds eer- tijdens het afgelopen jaar, doch der u't het water gestuurd) er. toen slechts twee mannen ea een zeehond de toeschouwers aat in de gaten slaagden erm de overtocht te vol-, kregen ontstond er een langdurig J brengen. DEN HAAG, 25 'Maart. H. A, Rauter, S.S. Obergrnppenfiihrer, Ge neral der Waffen S.S., HÖhere S.S.- und Polizeiführer Nord West en Ge- neral-Komissar für das Sicherheits- wesen is hedenmorgen in alle vroegte op de Waalsdorpervlakte by Den Haag terechtgesteld. Joseph Schrei eder moet worden vrijgesproken, daar de tegen hem in gestelde vervolging niet ontvanke lijk blijkt. Hij. wordt op 17 Maart over de grens geleid. In geschrifte komt hij in het najaar in ons land terug met memoires over het Eng- land-Spiel. De Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet pro testeert hiertegen," maar rechtsgron den om de invoer, verkoop en pu blicatie te verbieden blijken niet aanwezig. De anderen UTRECHT, 2t Januari; „Van die hele WA heb ik alleen maar narig heid beleefd. Nederland was er psy chologisch niet rijp voor." ARtE ZONDERVAN. leider der WA, (20 jaar). UTRECHT, 25 Februari „Ik was een overtuigd Nederlands nationaal- socialist." IR. HUYGEN, secretaris der NSB (20 jaar). ARNHEM, 3 Maart „Ik heb mijn ■krachten overschat en was te naief." ERNST VOORHOEVE, leider dér NSB-propaganda (11 jaar). VUGKT, 14 September Het café-restaurant, waar tijdens de oorlog de SS zijn drinkgelagen hield, heeft vanmorgen die bezet tingstijd, in de herinnering terug geroepen toen de inventaris van het concentratiekamp onder de vei lingshamer kwam. De belangstelling was zo groot; dat de danszaal dc vele, op koopjes beluste, kijkers niet kon bevatten. Men stond tot in de gangen en zelfs buiten, waar men via luidsprekers kon, horen wat de werkschoenen, de matrassen en de etensblikjes op brachten. De Staat der Nederlanden heeft over het succes van de uitverkoop niet te klagen. Geraamd was een opbrengst van f 60.000, achteraf bleek het f 80.000 te zijn geworden. Vijfentwintig rechercheurs zwoegen als verhuizers (Van- een onzer verslaggevers) HILVERSUM, 15 Augustus. In een klein hokje, knap en vernuftig geconstrueerd achter de wand van een schilderüenbergplaats in zijn Hilversumse woning, dóAr heeft „professor" Poötjes twee jaar lang ondergedoken gezeten, telkens wan neer de politie weer eens een klop jacht op hem organiseerde. Een ver nuftig alarmsysteem waarschuwde de „professor" telkens wanneer on gewenst en onverwacht bezoek -het .raadzaam maakte, dat hy zich In veiligheid stelde. En zo goed, zo vol komen onzichtbaar is dit geheime verblijf gebouwd, dat het gebeuren kon, dat tot driemaal toe een huis zoeking zonder resultaat bleef. Tot dat Totdat commissaris Van Veen he denmiddag om half drie het sein geeft tot de'„operatie-Pootjes", een zorgvuldig voorbereide inval in gro te stijl, waar niet minder dan 25 rechercheurs in burger, een bouw kundige en de nodige agenten aan deelnemen. Vijf uren lang zwoegen de recher cheurs alsof zij verhuizers zijn. Dit maal wordt er geen plekje overge slagen. Tegen het einde van de mid dag krygt men op grond van zorg vuldige metingen bepaalde vermoe dens. Dan spreekt commissaris Van Veen het beslissende woord: „De zaag!" Nauwelijks begonnen voelt de bri gadier, die het gereedschap han teert, hoe dit wordt" teruggeduwd. Een grendel knarst, een verborgen' deur draait om zijn scharnieren. In de opening staat een man met een baard, die de politie agressief met verwijten overstelpt: „professor" Pootjes. Twee jaar lang.heeft men hem vergeefs gezocht. En 's avonds rookt' commissaris Van Veen vol daan zijn pijp .achter zijn schrijftafel op de eerste verdieping van het- po litiebureau DEN HAAG, 14 Maart ,Jfc had altijd ai' heimwee naar de eeuwige Duitse grootheid." RIDDER VAN RAPPARD, leider der NSNAP doodstraf AMSTERDAM, 19 Juli „Als Duhs soldaat deed ik mijn plicht." WILLY LAGES, Krimindlrat (eis; doodstraf). AMSTERDAM, 14 December „Kan ik de Joden niet deporteren? Dat zullen we eens zien." AUS. DER FUNTEN, SD Verwaltungsführer (leuens- lang).! BATAVIA, 25 Md. „Met diep leedwezen maakt de regering' van Indonesië het overlijden bekend van de opperbevelhebber van het Neder landse leger in Indonesië, generaal Simon H. Spoor. De generaal, oud 47 jaar, over leed om 12,15 uur plaatselijke tijd ten gevölge van een hartverlam ming. Niet minder tragisch, zij het ook niet onverwachts was het overlijden op' 46-jarige leeftijd van oud-minis ter Fievez, Zaterdagmiddag 30 April in het R.K. ziekenhuis aan het West- einde in Den Haag. Op- 27 April sterft met zijn zeven tigste verjaardag in zicht Utrechts oud-burgemeester dr. J, P. Foekema Andreae, magistraat van grote allure. 74 jaar was mr. van Lanschot, des tijds als burgemeester van Den Bosch misschien wel Nederlands meest populaire burgervader, toen. hij kwam te overlijden. De Nederlandse gemeenschap in Londen ontviel op 6 Februari: ds. J. van Dorp, rustend predikant, be kend onder meer door toespraken voor de VP.R.O. en tijdens de be zetting, voor Radio Oranje, H(j wérd 61 jaar oud. De socialistische beweging ontviel dit jaar op 23 April op 70-jarige leeftijd J. W. Matthijsen, voor de oorlog leider van de Amsterdamse gemeenteraadsfractie der S.D.A.P. en tot zijn dood toe een vooraan staand journalist. - VIce-admiraal b.d. H, M. van Duim heeft de leeftijd van 69 jaar bereikt, als hij op 25 Aprij over lijdt WASHINGTON, 23 Mei. James Forrestal. de vroegere Amerikaan se minister van defensie heeft zich van het leven beroofd. In het ma- rlneziekenhuis te Bethesa, waar hij in verpleging was wegens* zenuw overspanning heeft hij Zondagmor gen om twee uur kans gezien uit een raam te springen van een ver trek op de zeventiende verdieping. Forrestal was op slag'dood. Op 2 Juli sterft in het Bodikha- sanatorium te Moskou de premier van Bulgarije Georgi Dimitrof; Zijn grootste bekendheid verwierf hij, door zijn woordenstrijd met Goe- ring, tijdens 't proces óm. de Rijks dagbrand. Na de breuk tussen Sta lin, en Tito heeft Dimitrof onder pro-Titoïstische verdenking ge staan. Later bekende hij schuld en werd, naar verluidde, weer in g'e.- nade aangenomen. Binnenland WIJ MOETEN- HELPEN", sym pathieke naam voor een ver eniging van onsympathieke ileden, oud- N.S.B.-'ers Op 24 Mei deed de politie een inval In hun hoofdkwartier In. Am sterdam. De buit bestond onder meer uit een rijke'collectie foto's van Mua- sert en Hitier. Dat was dus I—0 voor de Nederlandse Vrouwe Justitia. Het werd 20 toen de Duitse ex-kroon prins „der Wllly" fajj de Raad v. Rechts herstel het lid op de neus kreeg b(j zijn pogingen om het bezit te herkrijgen van „Huize Doom". „Geen gronden voor ontvijanding aanwezig." zei de Raad. Tegen Zwitserland echter verloor zij met O—1. Drie Nederlandse belasting ambtenaren waren herwaarts getrokken om een aldaar woonachtige Nederlan der te verhoren. De Zwitserse politie was het daarmede niet eens en zo ge raakten deze Lieitinek-boys in het ca chot (14 October). Zuur voor hen en de vrouwen, van deze vol-ljverige man nen voor wie zij nu geen bosje Edel weiss uit het „gastvrije" Helvetia kon den meebrengen. De boeren in de Bommelerwaard heb ben deze zomer een smadelijke neder laag geleden tegen dc veldmuizen, die zich bii millioenen te goed deden aan hun velden. Hadden de boeren nu maar tijdig met muizentarwe een tegenoffen sief ingezet. „Eigenschuld," zei nu op 25 Augustus minister Majisholt. Hij gaf hun geen schadevergoeding voor de door de muizen berokkende schade. In tegenstelling tot deze muizen, heb ben de coloradokevers zich deze zomer niet kunnen verzadigen aan het sappige Nederlandse aardappelblad. „Op 8 Juni ondernamen krachtige eenheden kevers landingen op diverse plaatsen aan de Nederlandse kust- De vijand werd met zware verliezen. 8000 kevers; afgesla gen-" Goed werk van Nederlands jeugd, die nauwgezet onder leiding van de politie de stranden afzocht Ook om.trots op te zijn, die Neder landse „jongens" die cht jaar samen met Franse waterbouwkundigen zijn be gonnen aan werken ter .verbetering van het Suezkanaa!, inclusief de aanleg van een parallel-kanaal van twaalf kilome ter-lengte. Tegenover dit goede nieuws stond be- laas het slechte, dat de IJmuidense re ders op 3 December besloten hadden hun trawlers op te leggen, omdat de visserij niet meer'lonend was. Htm be sluit heeft duizend Nederlandse' vissers- Jieden werkloos gemaakt. Van dit droeve nieuws paar net tragi komische nieuwtje, dat Peter Laeovich, dirigent van de Wiener Sdngerknaben op 24 October veertig gulden boete kreeg, omdat hij rijn zangknapen, voor zij suikerzoet gingen kwelen'van ,,Sehia_ fe- tnein Friaehen. achlaf eln" (achter- de coulissen) isloeg. stompte en schopte, welkstukje snippernieuws tevens de verbinding legt tussen kort bestek btn- nenland en kort bestek buitenland. Buitenland Weinig belangstelling voor Nationale Reserve DEN HAAG, 2 Juli. Tot op he den hebben zich 7000 parson en aan gemeld voor de Nationale Reserve. Dit aantal is, aldus luitenant kolo nel Le Fèvre de.Montigny, veel tè gering. DEN HAAG, 2 December. Schallenberg pleegde zelfmoord. Ziedaar de conclusie, waartoe de justitie Is gekomen na een langdu rig onderzoek naar de oorzaak van zijn raadselachtige dood, welk on derzoek thans is afgesloten.;. Schallenberg pleegdezelfmoord. Dat zei de Haagse politie eveneens op een van de dagen, in het midden van September, kort nadat het iyk van deze Duitser was opgevist, uit een ondiepe Haagse vijver. '.Opge vist "'by het. Métropole-theater,bij Groot Hertoginnelaan' of by het ss.g, Z\yartePaadjedat is nog- niet precies komen vast te staan, omdat de procureur-generau! van *•-*■ Haagse.'gerechtshof nog altyd geen nadere mededelingen heeft- verstrekt Wat hij echter wel zal doen. Omdat h(j het beloofd heeft, blijkens de bewoordingen; waarmee de heer D. J. Lambooy, voorzitter van de gezamenlijke besturen der verenigingen van Haagse joumalis- aati' debladen verzócht vöorio- c,.b niet meer over do „zaak Schal lenberg" te schryven. Voordat dit verzoek gedaan werd was de dode Schallenberg de meest besproken fi guur uit 1949 en werd zyn. naam ge noemd in berichten, waarin voorts sprake was van demillioenen van Mucke, een roodharige dame, een mysterieus zakboekje, een/Utrecht, se procuratiehouder en een kappers bediende die spoken zag DEN HAAG, 22 September. Nu eena hier, dan weer daar komen uit ons land meldingen binnen van valse briefjes van honderd. Een van de kenmerken van het valse geld is, dat de groene boog geheel rechts aan d© achterzyde overal even dik is, fn plaats van dik en dun. Het duurt tot. November, tot men de bron van dit valse geld heeft achterhaald. Het biykt, dat deze zich in Luik- bevindt en dat de ver vaardigers niet alleen op Nederlands 'papierengeld, maar ook op Spaanse peseta's hun kunsten beproefden en verder, dat zy valse paspoorten, di plomatieke stempels, bankcheques en andere waardepapieren in het groot hebben geproduceerd. OVER de grens dan werden dit jaar Stalin en Einstein, allebei 70 jaar. De eerste, realist van professie, werd onder-meer gelukfcig gemaakt met een. race-fiets, die Franse communisten hem schoriken; de-tweede, relativist van z«n beroep,- nodigde op zijn feestdag, 14 Maart, kinderen van Joodse vluchtelingen bij 2ich thuis, met wie hij spelletjes deed en de taart met 70 kaarsjes op snoepte. Van theorie naar prak tijk, van Efnsteins stu deerkamer naar Oak Ridge, America's cen trum voor atoomenergie, dat zich dit jaar is gaan toeleggen op de toepas sing van atoomenergie voor vreedzame doelein den, maar ook. op 25 October, een crediet kreeg van 300 miUioen dollar voor uitbreiding van de vervaardiging van atoombommen. Hebben communisti sche spionnen Amerika atoomgeheimen ontfut seld? Niet uitgesloten. De processen doen ech ter naar Europese smaak soms te veel denken aan shows, die streven naar super-sensatie. Sensatie ook- is het proces tegen het polit- buro der Amerikaanse communisten, dat op 14 October in New York wordt besloten. Het heeft negen maanden geduurd, de staat een mtlliaen dollar gekost «m aan ge tuigenverklaringen vijf millioen woor den opgeleverd. Voor de beklaagden drie tot vijf jaar gevang en tienduizend dollar boete. .Wederom sensatie ais op 14 Maart Jn Boston" (V.S.) een „wilde" jongen van veertien jaar kans ziet te ontsnappen uit'een kamer, waarin zijn moeder hem tien jaar heeft oppesioten gehouden. Hij kan nauwelijks spreken en heeft onder: meer nog nooit een appel gezien. En sensatie tenslotteook' in Oden- daalsrust in Zuid Afrika, dat nade negende Juni geen rust meer kent. Boer Niek van Rensburg heeft er op zijn land goud gevonden. -De beurs-baro- meter wordt onvast en uit alle aelen. van de wereld jagen op goud beluste avonturiers herwaarts om er hun claims uit te zetten; Per slot vallen de vond sten nogal, tegen, Stuitender dan de tonelen,, die zich bij deze gold-rush afspelen, ztin nog de rassenwetten, die de regering van Ma- lan instelt en die .tussen 14 en 18 Janu ari leiden tot gevechten hi Durban, die honderden mensenlevens eisen. En andermaal rassendiscriminatie: Wolfgang Hedler afgevaardigde in het V/est Duitse parlement verkondigt op 7 December in het openbaar: „Iedereen maakt tegenwoordig kabaal over Hitlers optreden tegen de Joden- Zijn,.enige fout was hen te vergassen, want er waren genoeg andere middelen om hen kwijt te raken," Ook een aspect van ,.de oorlog die Hitler won" is, Anton Preisinger, ex- nazi; wiens staat van dienst in de S.A- onder .meer vermeldt een overval pp een klooster in Zuid Duitsland, Hy zsi ln de eerste passiespelen, die^ na de oorlog in Oberammergau worden ge houden de Christus-rol vervullen. Com mentaar: „Preisinger is een beter acteur .- dan de anderen en dat -is het er.ige wat van belang is." Vreedzamer is het verhaal van de gei tenhoeder, die in 1947 ten Noord-Westen van de Dode Zee in een grot in ae rotsen perkamtenrolcn vindt met zz- eeuwen oude bijbelteksten. Op een oer rotsen perkamentrollen vindt met zz-- geconserveerd-, de profetieën van Jesaja. De wereld verneemt van deze vondst eerst op .10 Augustus. En tot slot John Haigh. de Engelse zwavelzuur moordenaar. De man, die. door de grote (vrouwelijke) de reen. belangstelling, voor zijn proces. --- ter maar Jiet praten en ah zijn aandacht wijdde aan .krulswoordpuzrics. Op u Augustus viel het doek; doodstraf door ophanging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4