mmim ERVAREN WORSTKOKER r RINSO ^WERKELIJK L WITF r en n DE WOLKBREUK VAN KOOPJES LEERLING-VERKOOPSTER WAT N WAST WORDT( RINSO BEVAT GEEN SCHERPE k- MIDDELEN KURSTSEB1TTEN BRUNOTI flinke dienstbode (FEEST,RECEPTIE 4 VERGADERING \A FEESTZAAL 01 tl UltttTlö. ril &enf, nu/épcJi?/" STATENWEG136 -TEL.4 0759 Veilinggebouw Vletstraat 8 Veilingzaal Zaagmolenstraat 45 DRnSSCHOD^y^l^ï^ «n mannelijke krachten nette le KAPPER(ster) en een LEER1INS Bedrijfsruimte 110-150 m2 EERSTE VERKOOPSTERS N.V. KLEEDINGMAGAZIJNEN v/h GEBR. BERVOETS S J Koeriersters Beëdigingen te Rotterdam Radïo-Prograuuna Rijnvaart Kerknieuws Verkeer eist in Den Haag twee doden 81231-54311. Borterii Kmso is n zyiver zeep poeder; 't geeft dus een vetter sop. Rinso bevat geen schadelijke midde len; 't is dus volkomen Huwelijk VERHUISD: M. DURA arts naar STRAATWEG »42 Telefoon 47547. PRAKTIJK BLIJFT BERGWEG 156 Telefoon 44388 Reparaties - in een UUR klaar Claes de Vrieselaan21 b TIJD EL IJ KE AANBIEDING SOU BD KOPERWERK EiKEH KAST 14 dag*n /op*nd^(0/5 IBIMBAMSLAG»* bovendiek diverse ANDERE MODELLEN HET BIMBAM Elf [WESTMINSTER [speelwerk tegen concurrerende PRIJZEN NeiNNCMWÉG 103 R5AM BRIDGEN in clubverband is gezelliger :n leerzamer. Bij ons is nog plaats voor beginners en gevorderden. Inlichtingen tel.. 33255 en Donderdags (speelavond) om 20 our, Eendrachtsweg 19. Je étage. Voor een onzer winkels vragen wij voer direct enige werklustige JOX(.III>AJIES voor de"" verkoop van Verfichtiogsartikelén. Eventueel met het vak - bekend voorkeur V ON B F R G 42 GEVRAAGD voor direct Aanm, LE NOBLE, Potse laan 34. Tel. 70049. J~~ 6e$pct&c44jg_ kiting vtnorji In tta gwiligt uil ml medttn» iccaEsdïSt. INLICHTINGEN bij A» DE JAGER UITSTEKEHOE CONSUMPTIES IAGE PRlfZEN OOK VOOR BEDIENING EN YÖUEDIU VERZORGING VAN SERVIES. EN2 ENZ. BUITENSHUIS. Sptdaie condilits »cbr de middagen! ROTTERDAM BLIJDORP vraagt te koop of voor de veiling: Meubelen, Huishoudelijke Goederen, net gedragen Dames- en Herenkleding Telefoon S1T64—82161; n* 5 our: S2161—7SS93—41S28 Elke Zaterdag kijkdag Maandag veiling Inschrijving voor de JANUARI-LESSEN HEDE3V" REOPEN». Voor gehuwde paren aparte avonden. Vleeswarenfabriek K. SCHOKTEN K.V. ToUiuisstraat 44-50, Tel. 79660 3 lijnen. ROTTERDAM." Gevraagd voor spoedige indiensttreding Zonder goede referenties onnodig te sollici teren. TELEFOONDISTRICT ROTTERDAM vraagt voor de administratieve dienst In de rans van employé 3e klasse. Leeftijd 17-21 jaan Verdste: Diploma 1I.U.X».0- A of B (met falen) of daar mede gelijkgesteld onderwijs. SoHldtaües schriftelijk san. Bureel B van het Telefoon district, Coolsingel, Rotterdam. BEZORGDE ONS EEN STORMLOOP Rotterdammers weten wel waar ze de beste en voordeligste kle ding kunnen kopen. De enorme verkoop in onze raak bewijst het. In onze opruiming bieden wij ondanks prijsstijging; 100 KAM GAREN COSTUÜMS ZUIVER WOLEEN WINTERJASSEN PRACHTIGE TWEEDJASSEN EGYPTISCH KATOENEN JASSEN JONGENSCOSTUUMS TEGEN" PRIJZEN ALS LV OCTOBER: Van Doom's Bakkerijen VRAGEN MEISJES VOOR INPAKWERK. TEVENS ENIGE JON GEN S VOOR DE BAKKERIJ. Aanm.: SCHULPWEG 12. Kantooruren: BOËRGOENSEVLIETT 100. SALON HOOGHUIS Stadhoudersweg 87, tel. 44228 vraagt: Indien na 6 u.: Schiekade 44 Gevraagd: geschikt voor de bereiding van consumptie-artikelen Br. no. 449 bur. v. d. blad vpor onze filialen te Rotterdam. SChledamseweg en. 5ctüed*m, Broers vest VRAGEN WU voor indienst treding per 1 Maart of eerder: \H DE AFDELING MANTELS EN JAPONNEN In aanmerking komen slechts dames met grondige vak kennis, ruime ervaring in grote confectiezaken en Prettige omgangsvormen. Voor bekwame krachten bieden wij een prettige werk kring met ruim salaris. Bij geschiktheid is opleiding tot cheffin mogelijk. Sollicitaties voorl, uital. schriftelijk aan het hoofd kantoor der TEILINGERSTRAAT80- ROTTERDAM MANKFACTURENHÜIS J. BOS Prclorialaan 13 VKAAGT VOOR BISECT: EEN Aanmelden: Ie MIDDELXANDSTRAAT 6 Te koop gevraagd f 4 stoelen. Kleine repa ratie geen bezwaar. ï"a. Ver- schoor 8c Versloot, Bloemfon- teinstr. 66, tel. 75949. Peperkorrels meegenrachi uit Indonesië? S_H. gedemobtli- seerden? Wij kopen voor hoge prtls. „Speanda" zerastrpat 6T ftJ>. a battel j Te troop aangeb. A au maak Jurat. Kurkdroog, nw haut.- - beslist geen afbraak, 1.75 p-. miidzak thuisbezorgd. Ook Z-. H*berg et Schiedam, j. v. Kwawegen, Zijdewindestr. .'116, UI 50832. Kolfer«hrijfmachines -Swtssa' le klas Zwitsers fabrikaat. waar U Jarenlang plezier van .zult hebben. Met diamant, elite of plka-Ietters 315.—. Direct leverbaar door „Pols voor kantoor" Boompjes, b, B'dam. tel. 22183. Aangeb. modem goed rende rende winkel in galanterieën, speelgoederen, huxsh. art. enz. Prima stand, zonder woning. Br. no. 2722 bur. van dit blad. Balanfloprulmlng: 2-pers. op klap bed geen f 54X0 maar 42.87, Ijzeren ledikant 2-pp ra. slede-model geen 59350 maar J 46.83, - divanledikant geen 29X0 maar 1 24.85. 2-pens. bedstd m. kussens geen t 38.60 maar 49.7L verend bedstel 2-pers. geen f 108.— maar f 88.50. A laar garantie. ._W. v. Maaxen Zn. Noordpléin .11 en 1. BalajisopnuiumicZaterdag, morgen IO u. begint ante srote meubelverkoop. Dat kocht V nog nooit voor die prijst 2 faut„ 4 stoelen, geh. verend, prima bek!., geen 129.50 maar 1 98,87; 2 grote clubs, 4 stoelen, waar om 249.50. bij ons »l«ChU 179,30. Groot eiken dreasotr m. lngeb. tbee vitrine geen 69,50 maar 1 59.83. Nog en- t kele Bcfatüftafcls. geen 32.30 alecbls 23^7. Alles uit eigen meubelmakerij en stoffeerdertj. Met volle garantie. W. v. Maa- ren en Zn.. Noordpletn 11 en 1. WlDlttJltWB v«or dame» «o beten, naar maat et) confectie Prtm» stoffen tnodera» ««boe Betaling por week - <rf d«t .'maand. L Witter Schleweg 1G Tel 43340 HeroD. W» üaiu«»u«dlQS o*at maat en taOnfecdS. Pracht des- alaa. wol en kamwren. tnodet ae «otipe BexaJtRg Der week of MtobeUtoopies, oolpoot nuis- kamer, Oestaande uit'gr. dres soir. schbiftafe), 2 clubs. .4 stoelen Nu f424.—. Wilson. Gr Visserijstraat 97 Ahoy. 2-pers. bedstellen, prima damast, kapok kussens 58.—. 1-pers. m. kapok kussen 37 J0. Alleen bö de Beddenmaker v. Ahov. H. Lenskeus. Voorborg- straat 146. Nieuwe prachtige bekl. wieg m hemel, rose gebloemde, befcl-, iets moois, wegens plaatsgebrek 30.— Schiekade 122 a, o.b. Verse waar v. BoBselaaf. Het beste vleesproduct zonder zout voor uw hond af kat. Wordt dagelijks thuis bezorgd. 3Vf. Bosselaar, RottenJamsestraat 29. abattoir,. Tel. 20016. In- en verkoop van meub., ledikanten, opklapb.. bedden, vloerkleden, goede eostuums cn andere huisraad. A. Haanstra. Bloemfonteinstr. 38 a. TeL 75790. Nog tegen lage con taut pr Ijien op gemakkelijke betaling meu belen, bedden, dekens, karpet ten enz. 100 toonksmers. Br. no- 2726 bur. van dit blad. 'rt Barre winter? Van Veen. DiergaardesiiJSel 94 (bij West Kruiskade) heeft een pracht collectie vlotte modellen win terjassen, mantels en eostuums, 3.per week, zonder voor* uitbetafingl?v 1 - Warme bruine wtntetmantel. maat 42—44, z.ga.n. f 17.30. M. de Swaan, WestkrulsXade 65 b, AJrdale terriet, terf. m. stam boom. wegens omstandighe den. D, KÜjnsmid, Polderlaan 76. Tel, 73256. .v Wit mat He gasfornHls» in pr. st„ event, gem. bet. f W.— Hollander. Math-plein 29, Tel. 30fll3t V Verstandige ltd hopen In „De Blauwe Pul" Philip* radio's, rijwielejv stofzuigers, wringers enz, vanaf 2.50 p. week, zon der voortittbetaling. Schfeweg 52, Tel. 40056. Naaimachines. Prima werkende handnaalmachlne»" i 50.v 75.-, IC»,-. Volle garantie. Groen a KaalrrachlnehandeL Vleram- bachustr. MVTél. 35653. Japanse nachtegalen f 9,50, ge garandeerd zingende mannen- bandvtnken. blauwfazantje*, zwartkop nonnen, zilverltekjes. wevers, wida'a, kardinalen. irkleten «nz. "Van ouds Jac, azer'a Dier- en Vogelhanden G. «T. Mulderatraat 33, Tel. prima vereode divan* en slaap banken va. t 20.—, Rietveld Burg. Roerstraat 33 tbtf ZwaHjaiürtraat), Opruiming van coupons bij Stoffenhuis ..Suska". gesloten huia. Speciaal adres voor wol len en. zijden stoffen. Stadhou- dersweg 117 a. Tel. 48070. 'a Za terdags en rs Maandags sloten. - MHk verlaagde prijzen in enze gebete meabelafdcUog. Komt O eena kijken? Vrij bezichti gen. De tramlijnen 4. 11. 16 brengen 0 naar -J?" Meubel beurs", Grote Visserijstraat. 10. Rotterdam. Zie onze spe ciale aanbieding onderstaan de advertenties. 2 clubfsBteniis, 4 stoelen m «let eiken bekleding baar keuze nu t 185: Engels clubameubie- nient met dikke balpolen, ge heel verend t 259;degelijk huiskamer-ameublement prima bekleding t 115.—. Aparte clubs slechts enkele «tuks f 99.50 ..De Meubelbeurs". Grote Visse- rilstraal 8-10, tel. 3^763. Slaapkamer» tn verschillende houtsoorten, - bestaande uit grote 3-deurskast. loogledlkant, 2 nachtkasten, tafel en 2 «toeten geheel compleet 325. f 399. t 450. „De Meubelbeurs", Grote Visserijstraat 8—10. Rotterdam. T« bereiken met tramlijnen 4. U, TB en 22. Zeer aparte salon-buis kamer bestaande uit dressoir 180 cm lang. 2 clubfauteuils met ronde gestoffeerde ruggen. stoelen, schuiftafel compleet f 750.—. „De Meubelbeurs", Grote Visse rijstraat 8—10, teL 38763. Salunatellen, bestaande uit 4 clubfauteuils, nieuwste stoffe ring, bekleding naar keuze met bijpassend* tafel, compleet f 295.—. t 340. r 425. „De Meu belbeurs**,. Grots Vlsssrüstraat ft—10. Levering door geheel Nederland. RupkfanteuitS, compleet met kussens 37.50, 49.59, haard- fauteuil* ge makkeluk zittend, keuze uit tientallen modellen t 23.50. 1 36.50 Pracht salon tafels r 34AO, r 39.50. eiken schuiftafel» 2940, 3640. J3e Meubelbeurs'*, Grote Visse rijstraat 8—10, Rotterdam, lei. 38783. Gaat u trouwen/ bpemaie aan bieding Engelse huiskamer, be staand* uit 2 clubfauteuils. 4 stoelen, bekleding naar keuze, schuiftafel, mooi dressoir, ge heel compleet 425.—. „De Meubelbeurs". Grote Visserij straat 8—10, Rotterdam, bU de Mathenesserbrog, Brenotr» In «jue« el Engelse Uitvoering f 79.50, f «40, f 125. bh passende thee meubels t 4540. r £2.50, boekenkasten, een sie raad tn uw huiskamer 82.50, f 9940. Engelse schuiftafel* me* dikke balpeten 1 5940. r 65, JDe Meubelbeurr'. Grote Vtoerflitraat 8—10. Rotterdam bU de MatbenesserbrUf, Gemakkelijke betaling. Meube len. bedden, tapijten, haarden, radio's, stofzuigers. Ook mo derne slaapbanken. Hovl. Ro- chuscenstraat 50 - Tel. 22399. Em_ Jaarsma haard Voor groot vertrek, v, d. Wijk, Molenvij ver 10. Va. t I.— p-w. alle soorten schoenwerk. Vlnkenborg, Gtr.- sestr. 33. tel. 79354. Geopend; 2—u. Zat, 0—6 u. Dood. gesl. Voor direct meenemen, bewij zen meebrengen. SB jaar Velo. Daarom uw adres v. wasmach., wringer, stofz-, radio pick-up, ijskast, fietsen, haarden, kachels, gas fornuizen, meub -enz. Jonker Fransstri, 24 b. T«L 26815 Bet, detg. in cvnrl«. Radio en Gramoloons Philips, Erres en WUdorp- radio's betaling per week en per maarid. zonder vooruitbetaling, L. Witter, Schieweg 143 d. tel. 43340» Kijk: zegt WoIletnJJnUe, De Radio Electro Service repa reert beter en voordeliger. Zwaanshals 247. teL 81666. Ge vestigd ginds 1928. Auto's, Matoren en Rijwielen Luze wagens te tiaar, zonder chauffeur. Stolker. Aeibrechts- kade 156 B. tet 39817 Muziekinstrumenten Wie ruilt mijn z.g.a.m Duitse kruissnarlge piano voor vleu gel, event, m. bijbetaling, Br. m, omschr. co. 448 bur, van dit'blad. v*v Nieuwe accordeons TA t 444* Guitaren f 39.75, mandolines f 3240, banjo's f 45.—eramo- foon platen. SI moois. Beyer- iandseiaan 29 Tel. 71160, Dorps weg 32 Chartois. Telef, 76493. Lange HilJeweg 13. Telef. 74301. Prima piano*» te. nu nr. Voor korte en lange termijn. BtllUke prijzen. Slmonts. Lang* Hüle- weg IX teL 7430L Gramofoonplaten: Bing Crosby, Frank Sinatra, Perry Como e a. in grote sortering voorradig- Muziekhandel T. Steynen, Zo- merhofstr. 6. TeL 47BS5; Goud- sesingel 519. Tel. 2817T. Te koop gevr„ piano. Br. m. opg, merk en prijs no. 446 bur. van dit blad, Te huur aangeboden^ Frisse rij.slaapkamer m. vaste wast. 30,P. m, v. heer of dame, Bergse laan 248 b. Gevr. aank. kapster. Goed ku:mende watergolven en per manenten, Bakker Weber, Math.dijk -.147 b W. Aangeb. 2 geriofr. kamers, vrij huur, gas en licht voor vrouw alleen. Alleen voor hulp bij in valide dame. Mljs, Palestina- straat 113. Tel. 21601. ZU-$lA^Pfe^iner> voorzijde zon kant, op Schiekade, voor heer; desgew. gebr. douche, tel. Di rect te ber, lijn 135. Tel. 81708. Er kan een nette kostganger geplaatst worden. Ook gepens. Degelijk pension. Wasinbêgre- pen. W itte de Wltbstraat SI a. Flinke frisse slaapkamer v. net persoon, craoswjjksestr» 21 bN. „HetBruiüshuis", Tiendstraat 9 c ("West Kruiskade), telef. 36310. Verhuur van dames- en -heren gelegenheidskleding. Nieuw en modem. Ook geheel nieuwe balmasqug-cngtuums. Personeel gevraagd j Zelfsfc. dagmeisje geVr. F'nger, Schepenstr, 118, Tel. 41QX,. Banketbakkerij O. Teekens, Ie Middellandetr. 123. tel. 32354, vraagt- meisje voor fauish. v. 83 uur. Mevr. v, Servcllen, Oranjelaan 38, Tel. 28237. R'dam-O, vraagt net meisje Vid.e.n. Welke jongedame wil als ver koopster In drukke verlich- ttngszakk worden opgeleid. Br. no. 6520 Adv-, Bur. Harte, Zaag- mofendrift 3S a. Gevr. een banketbakker, zelfst. kunn. werken, le klas vakman. B. Haoghuis,. Gaffeldwarsstraat 18. t>KETELBINKIE EN HET VOETBALSYSTEEM" door Wim Mculdtfk Sa® T52B. Met een brullend geluid schoot de bot van mijn voet weg en began te suizen in de richting van de commissaris en zijn gevaarlijke revolver. En het was maar heel toevallig dat het vijandelijk doet ook in die boon lag, ik had er helemaal niet naar geke ken. Maar de duizenden op de tribunes verborgen snikkend het hoofd in de verwrongen honden toen de bal hun Pio-keeper voorbij vloog. De keeper, die wanhopig naar die kogel greep, moor die net zo goed in'de andere hoek zijn neus had kunnen snuiten, want de bal zot tochH Het interesseerde mij ook niet eens meer dat vve nu de wedstrijd met 4—3 in de laatste minuut gewonnen hadden. Ik keek de bal na. die dwars door het net vloog en achter de goal precies een voltreffer werd op de rode neus van de onsportieve commissaris. „GoalF', juichte ik« „Het mooiste schot van mijn leven, In één klap een doel punt en e«n commissaris! HoeraH" Ik verwachtte nu toejuichingen van het publiek, maar het Kep heel an ders, Er hing «en loodzware broeierige stilte als voor een onweer rond mij, duizenden tóeschouwers be gonnen toen gelijktijdig te grommen van nijd en spijt omdat ik htm club de nederlaag bezorgd 'had. „Gr-griebelegrutjes", stamelde Ik duizelig; „Dat gaat ntet gó«d, die lui willen verkeerd «.,h DfenjtmeisJr gevr.. beslist zelfst. kunnende werken. Goed loon. Zondags vrij. Mevr, Sprokop. Kon. Emmaplein 4 b. Gevr. bij dame alleen wegens ziekte v. d. tegenw,. htüsh. bo ven 35 j., goed kunn. koken, v.g^.v. Aanm. na 8 u. avonds "Heemraadssingcl 80," Tel. 33406. Werkster gevr, van 91 "aur. Loon 15.Aanm, tussen 4 en 5 uur Walenburgerweg 66. Personeel aangeb. j Portier, ruim S'/a jr werkzaam bij Cafe-Restaurant, wil ver anderen voor portier bioscoop of taria. Br. no, 2278 Zaagmo lenstraat 47. Bekwaam boeklt ouder. Mid delt». oplL. economisch onder legd. erv. in belast zaken ver zorgt administraties en geeft adviezen op economisch cn administratief gebied. In!.: no. 445 bur. van dit blad. Kapster bjL»., 24 Jr, h.v.b: of als verkoopster. onversch. welke branche. Br. m. opg, salaris no. 447 bur. van dit bl. Biedt z. aan nette werkster v. 2 d. p. w. Liefst Westen. Br. no. 2724 bur. van dit blad. AdminJstratief onderlegd per soon wenst verdiensté in de avonduren. Br. no. 2727 bur. van dit blad. RJ5. Jongeman. 30 jaar, rijks betrekking z.k-m. net meisje of wed.. 1 kind geen bezwaar, Br. no. 2728 bur, van dit blad. Jongeman, 42 jr.. zoekt k-nx jonge dochter. 30—35 jaar of wed- eigen huis. Br. no. 2725 bur. van dit blad. Net meisje, 23 J„ tJcjn. m, jongem. zelfde leeft. 1. 26 j.Bri foto crew. ret. no. 3510 kiosK Schieweg. Drs. A. E. Feekema. Math.laan a?2c, Opleïdln* Mlddenstiad»- Examen. DwMclUbs. Wjj VTagen dame* ter completering Januari club* Studio Klinkeri, Voorschoter- taan 114 b, tel. 28259, D» B O.V.A.G. - 8ond«aaturU- ictnwi Bveritejm. rttdt met nieuw* Kalscri» Buick** en Opel 1900. D* oude **r. trouwde school met de o*~ kend* t*l* ««wagen» Jlatg*- bouw Ziudplein JSS» t*L 73iao S«oegouwerl**n 6. telef 38686 b« Beukeladlllrtunnel Blokftnltlw Wiii Zaterdi* I»-3. N de Bruin» Abr. Kuypcriaen 14 b. Engels-Frans. Grondig onder richt door gedipL hoof don» derwijzer.- ook opleiding prak- tUk-exanwns Waleriburgerweg 88 b Xld et-i. teL 83015, R'dam. Aanvang nlenwe cursussen. OpL prakt, boekhouden v, h. AssociatledlpL Studieboeken in bruikleen. Ted. v. Leraren. Graaf "FlorisstG 103, TeL 38313. Wonïngruil j Bovjiuls aan verkeersweg, 4 ka., keuken. 7 37.— pJr», rui len voor bov. of ben.huis tn Blij dorp of Bergpolder. tot 50.pjrt» Br. no, 2723 bur. van dit blad. Diversen Bedden, Laat Uw bed'bijvul- len met prima Java-kapdk. In eer dag gereed. Spec: Bedaen- huis. M, J. v. d. Linden, Zw. Janstraat 67, tel. 44824. Verende bedsteDsn. Kapok-ma trassen, opklapbedden «n spi ralen. AHes volle garantie.-Ver trouwd en vakk. adres. Bed- denmag. C, Uljee, Hooidrtft 129, tel. 34439. RerhUzalten, recherche, infor matie. echtscheiding, reques ted enz» Bureau Succes. Hoden- rijselaan 38 b. R'dam. teL 83845. Gevestigd 1918. Kantooruren 9—20 üur. 1 Uuicpu (Uien platen voor tafels,, theemeubels enz. Vlotte lever ine, Zevenhuizen, glas* handel Aelbrechtsfcolk 41 tel. M780 Knatselaars, bouwt zelf een eiccmsche klok. het uurwerk met tvijxer* koopt u voor f 9 75 Geveke» Nwe Binnenweg 355, TeL 33835. Spiralen vermaken tot opklap bedden Kleiner óf groter maken netten strekken, vernieuwen, lassen, repareren. Nieuw* op- klapbedden raet S-deli« supe rieur Olifant-netten ƒ42.50, 1» per» t 28JÖ. ledikanten. 2-pers. t 35.—. 1-piers t 27X0. divan- bedden 24.50. Gezondheids- matrassen S-per*. r 28 90. Com binatie divan bedden» nieuwst* systeem, prima kwaliteit 83X0, „hes uitgevoerd «n*t superieur Olifant-netten. *iBcn fabrikaat, ook maatwerk. Ombouwkari I 19X0. Bed steil en I-per*, t 29X0. 2-pers. bedsteilen 87X0. Op sommige artikelen deze maand nog korting: merk- bedden. Cleco P*«rlesa, ruim* voorraad grote bedden- reparaWe-tnriciiting. Gebr. Bos. Satn. MuUerstraat 9. a-b-c. UL 38811. Geen g«M *r foederon af te Seven aan mijn vrouw, daar oor mij niet# betaald wordt. Westerbeek, Bcllosir, 18Z, ;'r-..'Is'.,.. i 1 f, r-,, 1 r l '-DO'tKajnebi van Koophsodet en Fabrleken ie Rotterdam geeft ken nis vain de yoU?ende bvddtgïnsen. Beëdiging, als expert, taxateur; Jri C; "W.Hamann té- Rotterdam. Bis scheeps-, werktu igkundi g- en motorexpert en taxateup vo^r de Rijn-, binnen, en ku$t\*aart. voor het tijdvak van. 21 December 1950 tot. 21 December 1951; M. H. 'Hoefnagels te. Rotterdam, als taxateur van roerende goederen,, welke betrekkin^ hebben op het ge bied der vvonijjgïnrichUng; voor het tijdvak van '20 December 1950 tot 20 December 1951; W. J. Swart te Rotterdam, als ex pert voor Rijn-, binnen» en' zeesche pen voor het tijdvak van 26 No vember 19.70 tot 26 November 1951; J. B van Wynsbergc! te Rotter- dam. als expert voor eiectrische machines en apparaten, voor het tijdvak van 6 December 1930 tot 6 December 1951; Beëdiging als weger en meter enz.' G» Bergman, A. Doornhein. V». P. Hoogwerf. J. Houtkamp. F, A. Jansen, C. D, Oly en P. van Rees. ■,als weger en meter» uitsluitend in Woensdag 10 Jan. 1951 1 dienst van de N.V. Centrale Graan- factorij. Van Helmontstraat 7 te Rotterdam; G, J. Endenburg, als weger; me ter, teller, monstermaker, ijkopne- mer en controleur, uitsluitend in dienst van de N,V. Stuwadoors Maatschappij „Rotterdam Termi- nar*. Westplein 11 te Rotterdam. Donderdag HILVERSUM I. 402 m. AVRO: 7.00 Nws 7.15 OchtendgjTnji» 30 ZendetsluuinK 9.00 Nws 9.10 Mor genwijding 9.25 Grammuz. 9.30 Water standen 9X5 Grommuz. 10X0 ..De ant woordman" 10,45 Grarnmxiz. 10.50 Voor de kinderen 11.00 Grammus. 11.45 ..Ecil hengektar vertelt.." 12.00 Sopraan en orgel 12.30 Land- cn tuinbouwmedede- Ungea 12X3 't spionnetje" 12X8 Lichte muziek 13.00 Nws 13.15 AVBO- AJIerlei 13X0 Populair conc. 13.45 ,.U kunt het geloven o£ niet" 13.50 Gram- muz. 14.00 Voor de vrouw 14.30 Piano voord raclit 15,00 Voor de zieken 16.00 Grammuz. 16.30 Zendersluiting. j 18.00 Nws 18.15 Wenken voer biljar ters 18.20 Sport 18.30 Orkestconc. 13.0Ö ..De Brandweemtan" 19.10 Film- cn operettemelodieën 19.50 Tien-jarig be staan Garde regiment Prinses Irene 20.00 Nws 20.05 Radioschaakwedstrijd Noor wegen—Neder!. 20.06 ..De groeten van Nuchtereix" 20.15 AVHO-Allexiei 20,20 Phllharm. ork. en aoüst 11,20 Leven* spel", hoorspel 22.40 Gramrr.uz, 23,00 Nws 23.13 Sport 23.30—24,00 Grammm, HILVERSUM IT. 298 UI, KRO: 7.00 Nws 7.15 Morgengebed, en liturgische kalender 7.30 Zendersluiting 9.00 Nws 9.10 Veor de huisvrouw 9.40 Schoolradio NCRV; 10.00 Grairunuz. 10.13 Morgendienst 10.45 Grammut. KRO; lt.00 Voor de zieken 11.45 School radio 12.0ö Angelus 12.03 Grammuï. (12.30—12.33 Land- en tuinbouwmedede- Ungcni 12.55 Zcnnewtizer 13.00 Nws en katholiek nieuws 13.20 Omroeporkest NCKV14.00 Promcnade-ork. en solist 14,45 Voor de vrouw 13.30 Grannmuz, 13.45 Bijbellezing 1S.30 Zendersluiting. 18.00 Voor de jeugd 18.30 Land- en tuinbouw-causerie 18.45 Gram muz. 19.00 Nws en weerberichten 1315 ..Levens vragen van allerlei aard" 19.30 .,In dienst van het vaderland" 19.40 Kadio- kram 20.00 Nws 2Q.03 Kadioscliaakwed- strijd Noorwegen—Nederland 20.06 Ge- var. prog. 22.00 Gramrouz. 22.13 Buiten lands overzicht 22.35 Grammuz. 22.45 Avnodoverdenklng23.00 Nws 23.13 24.00 Gramofoottinuzick. ENGELAND JJBC Home Servtc* 334 m. 12,00 Samba's 12.30 Klas. muz. 13.00 Groinmuz. 13.20 Voor de boeren 13.30 Voor de arbeiders 13.55 Weerberichten 14.01) Nws 14.10 Mededelingen 14.15 Spórt I 14,25 Filmprogramma 13.00 Instrumcn-j taal octet-13.30 Dansmiïz. 16.10 Hoorspel 16.40 Ork. cone. 17.45 Causerie 18,00 Voor i de kinderen 18.53 Weerberichten 19.00 J Nws 13.15 Sport J 9X0 Lichte muz, 19.45 Voor de boeren 20.00 Hoorspel 20.30 Strijkkwartet 21X0 Ge var p rog. 22.00 j Kws 22.15 Causerie 23.0Ö Gevar. prog. 23.30 Wetenschappelijk overzicht 23.45 Grammuz. 24.00—0.03 Nieuws. ENGELAND BBC Light Protramme 1300 en 247 m. 12.00 »Xlrs Dale's Dogbaek" 12.15 I.tch. te muz» 12.45 Hoorspel 13.00 Orgelspel 13X0 Voor de kinderen 14.00 Orkestconc. 14.45 Voor de kinderen 15.00 Voor de vrouw 16,00 Lichte mu*. 16.30 Vaar de soldaten 16.45 Orkestconc 17.15: „Mes Dale's Dagboek" 17.30 Causerie 17,45 Lichte muz. 18.15 Orgelspel 18.30 Schots Variété Ork. 19.15 Hoorspel 19.30 Voor de jeugd 20.00 Nws 20.05 Sport 20.30 Ge- var. prog. 21.00 Discussie 21.30 Verzoek- .prog. 22.00 Gevar. prog. 23.00 Nws 23X5 Actualiteiten 23.20 Lichte muz, 24,00 Voordracht 0.15 Lichte muz. 0.56—1.00 Nieuws. BRUSSEL 321 en 4«4 m. 324 m.: 12.00 Grammuz. 12.15 Piano cn zans 12.30 Weerberichten 12.33 Voor de landbouwers 12.40 Pian» cn zang 13.00 Nws 13.15 en 14.00 Gtammuz. 15.00 En gelse les 15.15 Grammuz. 15.4Q Franse !es 16.00 Kamermur. 16X0 Causerie 16.45 Grammuz. 17.00 Nws 17.10 Granvtmz, 17.15 Voor de kinderen 18.15 Grarainuz, 18.25 Ornithologische kroniek 18.30 Voor de scldater 10.00 Nws 13.30 Vlaamse liederen 19 50 Politieke causerie 20.00 Verzoek pree 21.00 Klankbeeld 21X0 Graaunu?.. 23.45 Actualiteiten 22.00 Nws 22.15 Strijkkwartet Z3.0Ö Nws 23.05—24.00 GramofOonmuziek, 484 m.; 12 05 Omrocpork. 13.00 Nws 13.10 Amus. muz, 15.00 Grinmuz. --16.30 Zang en piano 16.50 Grammuz. 17.10 Lichte muz. IHXö Kamermus. 19.00 Ooe- ramuz. 19.45 Nws 20.00 Hoorspel 22.00 Nws 22J5 Dansmnz. 22.55 Nws 23.00 Gra natuur. 23.55 Nieuws. OPVAART LOB1TH. Gepasseerd op 9 Januari 1951 voor 13 uur met bestemming Duitsland: Mar Ie,Kdroet r Op Hoop van. 'Zegen. Kievits; Hëriita.' Smit: Atalanta, Speksnijder; En Avant, Rook; Kvlmpe- nerwaard, Spckmijder: Aller. Schipper; Clos Vougert, Janssen: Energie» Galen- kamp; Elisabeth VJacobn. Swilijnkt Mr Harm Smeengc. de Bruin; Mina, van Lent; Astionnc* Schepers; Rljnschelda 13, Durinck; Lcoport, Webcr: Eendracht, Touwen; Beta. Moofj; Thema, Srait; Corma, de Waardt: Antonie, v. Leeu wen; Johanna. Sanders: Covng 5. Kim men; Rhemia' '109. 'Damm; 'Louisa, Heeke; Rupel, Laroot: Anjo, Tromp; Pointe A Fitre.. Vroombout; Rijnschelde 12, Eisen; 2 Gebroeders, v,' d. Ham; Hoorn 2, Totrwen. Naar Bazel; Neska 7. Voorschuur; Ex press 42, Huuksloot: Wallis, Polfliet: Lo- verano, Pruijn; C lemen êe. Ramerteli Gcnf, Goud; Isabella, Grocndijk. AFVAART Naar Rotterdam: Gerda Louise, Swart- jes; Keulschevaart 2. Even boer; Kanaal* vaart 4. Brands; Keulschevaart 15, van Veen; Bheinfahrt 143, Michetie; Eric*, Neuwaardt: Mercator» v. Weelden; Viancn, v. Keulen; Baden 331, Kaufman; Marie. Boerboom. Naar Dordt: Alsacien, v» d. Koogh; Loire, v. Roekei. Naar Sluiskil: Ishung, Voorschuur. Naar Amsterdam: Presto, Sclirara, Naar Dieren: Johan, v. Aspé "en» Naar Dordt; Valeriaue, Peters. NED. IIERV. KERK Beroepen te St, Ann aland (toe?.) D. J. van Dijk, Innd. pred., woonachtig te Apeldoorn. Beroepen te Westbroek» Jac. Vermaas t? Amersfoort, te Bodegraven (tocz.j A. den Hartogh te Scherpenzcel. Aangenomen, oaar Nljega-Lahuir.cn. D. J. Froentjes, cand. te 's-Gravcntan- de, Beroepbaarstelliog. de heer C. D. Burnk, legerpred. K.N.I.L. te Wagenin- gen stelt zich beroepbaar- Beroepen te Gouderak,. A.L» v, d. Smit te Onstwedde. Bennnamd tot bija. hulpprediker te Batenburg—Hirssen. (Is J. Langhorst, hulp-pred. bij de Prot. Kerk in Indo nesië, DEN HAAG. Dinsdagmiddag om ruim vijf uur ts de 34-jarige J. O-, terwjjl hij in de Goevemeur- laan fietste onder een vrachtauto geraakt, die bestuurd, werd door de 25-jarige H. J. S. De wielrijder was op slag dood. In de Elandstraat bjj het Piet Heinplein sprong de 44-jarige me- 1 vrouw I. N. v.. d. B.N, van een motorwagen van lijn 2. Zij kwam daarbij te vallen, geraakte onder de aanhangwagen en werd onmid dellijk gedood. Koos Stikvoort wordt zestig jaar Op 31 Januari a.s. wordt de Alk- inaarse kunstschilder Koos Stikvoort 60 jaar. Op Initiatief van het gemeente bestuur wordt in het Sted. Museum te Alkmaar een eretcntoonsteDlnK van Stlkvoort's werk Behouden, die Zater dag 20 dezer wordt geopend Koos Stikvoort wérd in '1891 te Am sterdam geboren, doch kwatn als 30a- gert reeds naar Alkmaar, waar zijn fa milie sinds ecuwen het oude ambacht van kuiper uitoefende. Ook de tjonge Stikvoort werd aanvankelijk voor kui per opgeleid. Schilderslessen kreeg hij later op de Academie in Antwerpen (Opsomer en Mertens!» later op de Haagse Academie» Stikvoort wordt ge rekend te behoren tot de z g. Amster- damse impressionnisten. De Hindoe-danseres Hima Kesar- codl. nicht Van Menaka ral op 15» 16 en 17. Januari tn de. Kleine Comcdie in r>cn Haag optreden en op 18 Januari voor Philips" televisie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6