H.MARTENS&C- AFLUKIN-C BLUE BAND STENO-TYPISTE WAKERS doel kei mo^eUjice lag 19 Januari 1951' Waarom geen ander merk, nu hij geen'Blue Band bij zich heeft? Is er dan werkelijk verschil UW REGENJAS 12000 meter KUNSTGEBITTEN MODEHUIS BQBBE arena-theater ;,V0 OR HAZIB EULEILGEEN6EN A D Em KO PERSLAGERS-FITTERS AFLUKIN-C Buikband- Corset Eenvoud is liet kmmerkvan lid-ware! BUKMAN SARTORIUS EEN CHEF OF CHEFFIN VOLWASSEN VROUW. KRACHTEN VROUWEN GEVRAAGD NADERT Gebruikt vooraï hö ROTTERDAM W'J RUILEN UW,OUDE -STOFZUIGER IN het HUIS VOOR betere kleding D* laats fa WeeK, Zory. dot due AlARTMS Mk (O»afkoapje> <flK U niet o*t$bppent 'W motó t»o pdniac ,0 - 'draaft.ji«m - a bet-gehelejaar. Wtt::jearTOd»r?B.. -d*t- l»d«p«: jas- ruit onz« cftorBjs cöUoctjfl T^an da besta *wailt«Héa gabardine E6YPIISCH KATOEN •n POPELIHE aerraardigd Is. Alleen de bekende merken. Interlock heren hemden allerbeste kwaliteit, korte mouw, sterkste U.5.A. jflflJ kwaliteit^MORGEN 4. Wod~ï MÉENTO& Witte fianeüen lakens 1 persoons maat, ongekend goedkoop. U betaalt Cqo MORGEN 0? Breikatoen prima ongebleekte kwelileit De laatste partij, p. "70Ct 100 gr. MORGEN ƒ0 Crêpe Marocain japonstof. Een zwaar vallende kwaliteit rayon inwit, bleu dair, royat blue, l»cKt- er» donker bordeauz, voor de halve prijs, waarde^t95: 198 90 cm. breed, per meter 1 S (Zo'n koopje maf U niet mmenJ Zondag ■- 21 - Januari 1951 Museum Boyrnar.s 2.30 uur VEGH KWARTET Brögrararaar - •1. Kwartet tn f pp. 41 do.. 2' Schumann. 2. Kwartet no.. 3. Bartok. 3. Kwartet 'in. g- van Debussy. 41 Morgen begint de verkoop van «en grote opruimiflgt-partij 2 prachtige gebleekte luiers 0 w.b. de mooiste kwaliteit hydropKile, Partij. 1 Partij 1 Partij 3 oogjes en bekende merken. Prijzen Q0Ct 129 139 0 vér onder de vervangingswaarde. 53I* Ie. Reken maar! Je moet Blue Band eens proeven... Dubbele garantier Dubbel - voordeel.' Juist. P.uéf Blue Band eens! Proef eens bij de verpakking, bij de verzending. Sriéi- een boterham met Blue Band of vlees dat heid en hygiëne! Zo blijven kracht -en ermee gebraden is; doe eens een klontje aroma van de kostelijke grondstoffen vol- in de groente. Nee, Uw smaak bedriegt ledig bewaard. Daardoor bevat ieder pakje U niet: Blue Band ïs lekkerder! Dat komt Blue Band de geurigste en smakelijkste door de speciale zorgen die aan dit heer- margarine die er te koop is. Die vocd- lijke voedingsmiddel worden besteed. 2ame Blue Band is onmisbaar/'ook op Üïv „Snelheid" is het parool bij de bereiding* tafel, ook in Uw keuken. 5TATENWEG T.O. BllJPORPTUNNELS ROTTERDAM BWarr ''terdaÉ, Maandag en Dinsdag ai de resianten'oifc de wintercollectie op. Damesconfectie, ïflde en wollen stoffen. Dus D A M E S naar de COBDS F.S IX6E T. 83 (Wereldhaven vlak bij de Meent) om EECZE KOOPJES .te halen. ,zonneschijn"-vitaminën tn Amvirilf* pref*r*r#n m< üoenen da irïltit irriaak en ^jrol» vitaminen-rijkdom van puur lowiatnoiap hó*nrt pnkk»l«nd* «IcótiotltfchR'drahken I OoEinJJnder- tamf fccmê lómilonsap jnfeïFr en msrr ;n <relcl' HERO Tomafemap wordt thans in da handet ga- j btacht i«* (nïauwe) pr»ctr»ch« flesjes van 0.2 L. J Juist .iwoirfowdw - -opr een hartig* verfrijjing. M Maar.... vóaral op kart Hero-eüketl •- '14 BOITENSEWONE HACKT FILMVOORSTELLING ...V.r Rotterdam. Telefoon 3C95Ö ten bate voor het monument «KAMP AMERS FOORT" op ZATERDAG 20 JAN. av. half één FRITZ ËAN G'S ^FILMDRAMA i VOOR BEULEN GÉÉN GENADE! Voorziet TI .tgdig ,jyan toegangskaarten In het u zehele.JajniL uitverkochte zalen .Prijzen, der,, plaatsen:;'.0.75. l_—f 1.25. 1.50, f L75 en Kaartverkoop en plaatsbespreking vanaf Vrijdag 19 Januari van JO tot 3 uur.- Het Arena-Theater is gratis ter beschikking ge- jsteltL-. terwijldirectie en personeel belangeloos hun ^èdéwerting verlensn- Kousen - CORSETTEN - Tricotages, Opgericht 1886 30 filialen. In Café en Restaurant verkrijgbaar. Beslist-prima- vaklieden. Aanmelden: DE NIJVERHEID N.V. Burgcm. Knappertlaan 174 a. Schiedam Verhoogt Uw weerstand -met Een combinatie van Kinine met Vilamine-C van' keurige, j extra ■zware corsetstof, grole elast., Irizet- sels,- brede eiask binnenband,4jarr. reclame-prijs vraagt voor directe indiensttredine voor haar PONSAFD. Leeftijd :i 25 Jaar. Ervaring in het. werk vereist. Tevens voor deze afd. - voor het ponsen van metalen plaatjes enkele Ook gehuwden komen in aanmerking, event, voor halve dagen. Soil. Westersingel' 45. BANKETFABRIEK PAUL BAKKER KXCELSOB,HMÜÏC*UJflLDQPfae F cn fwhkatfi lOJEEKZQtiBER VOORUITBETALING i \KQMEEm K'JHatl OF V VRAAGT ZICHTZEND/NG Nylon-kousen '.v? -j onze bekends links-Nylon^.exfraJang*-" fijne links-sieek j Nylon wandelkousen 6.90, 5?® Kinderlijfjes merk Liberty 49SÉ pracht kwaliteit tricot, 1 maat-4' J 10 cb stijging per-maat. Macco-lnteriock -grolè sortering, camisoles-en directoires 1)48 per stuk 3.78,-2.78, Zijden Charmeuse Garnituur* onderjurk, hemdje, directoire mei Q78 applique reclame-prijs Bustehouder HHBSj net pluche omgeven draad- en de keurige pasvorm verzekeren. I VsO J een uitrruntende steun 1mS ytög vHJH'd en een gemakkelijke '.-lEÊ vormgeving, diverse. I uitvoeringen. voor inpakwerk, boven IS jaar, van 's avonds 6 tot 10 uur. Aanm.' Soetendaalseweg 70 van 912 uur' v.m. BRUINTJE BEER Biscuio rijn eenvoudig »»n vorm, doch de kwjJjcar «s oaover. trefbaar. Her ideale koekje bij U* chee of kofte. (hi zy* ntwbr'n$aar fa tcaiz bo*dïgt .sthmsm". In dm errpdiirng thri-rn amotta i tru tiinf U uit de »mi» èmta. MUSS EIK A NA Af GéVBAAGtDi VÖpK SCHfeEPS- EN WALBEWAKtNG voor directe rtodlehattredinji Leeftijd van 30 t/m 59 Jaar. Bjjgebleken geschiktheid garantieloon. yCaSnCioedereïdag^vairi B~.i8 '.uiir bij. de Alg. Bewaking en Dimstvcrrichtinfc v.h,"Hctt. Havenbedrijf. Oostkousdijk 2, Zonder renta Zender vooruitbetaling MEUBELEN enz. in «ik, genre, geleverd door be kend groot meübelmng. Ruime keuze, scherp conc. prijzen, discretie verzekerd. Wilt. U schrijven onder ^nr; 462 bur. v, -d. blad? Wij geven om gaand alle gewenste inlichtingen 153d. Die oude zeerover kapitein Hos was enorm blij mijje zien en hij lief datmerken ook;" hij keek/mi j aan of ik een prijs uil de loterij was, „Maairi vriend'', riep hif in dat taaltje van hem; „Kaitélbienkie. lek jes ja jco blaat jouw weer te zien!" „Doet me gértoegert", mom pelde iksj^,Wat voer je tegenwoordig uit! Je kaapt toch geen schepen meer, hè! Je weet toch zeker dat je nu een'net zeeman,geworden bent??!" „Ójazeker- welnotuurtijfel", riep Flost „lek roof ja helemaal geen xte meériJNiêks doorvonl Zelfs geen één klaam sche- pio htb ik gekoapVniét zó'n pëütertje van een skip! Menimens/Tek bien zo braaf geworden. Er.ïes geen brt vér niens dis iek op die hele wereld niet. lék; doe -nroksh 4gédtFr kwaad - meer^^ik-* benlief „-voor-tilld mensjén enrook voor die dieren. Oh, iek ben zo.aar dig.", Flos kreeg tranen irrzljn ogen over1 zijn eigen braafheid. „Doe niet zo melig, ouwel", zei ik nuchter: „Vertel me liever, is her een goed schip dot je op her ogenblik hebt?" „Ah", zei Flos: „Goed schip? Een prachlschiep, mén er. Daar zijn geen betere schiep op die- hele wereldzeeën niet, menier. Kom, gooi die zoep door Je keel en laten wij onmiddelbaar naar mijn schone schiep goon kaiken, menierl De „Buskruit", - ligij in die 'Putjeshaven hier vlakbaoil Kom toch mëer ik.' slikte'niijn soep dóór en slapte even later'riet kapitein Flos en Toet over do kade naar de pioats1 waar.„De Buskruit" moest-liggen... ROTTERDAM» tvESTKKüisKADB ter: BETERLXAAN 120—123 DORDRECHT; tVOORSTRAAT-i»^':- Grote Rijnyaartrederij RaüTEROAM i-Taftgi-, per 1 Maart of, eerder voor Nederlands. Kennis van de Duitse taal strekt Brieven onder letters 1TH aan- Niifih &- vih 'Ditmar, Adv. Bureau. Rctterdara.- GEVRAAGD - B O E K H O TT. D R "véoc.'l dag'.per"week: Bekend met tayloriz-sljstcem Bjj voorkeur gépens.'^per- soon. dieven j onder No* 4&t ^urèau";van'<lit vblid.v'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6