PUN Piet van de Pol kampioen van Nederland Hoofdklasse 71/2 Scheveningen wijst Coal voor kampioenschap in 2B terug Het Zuiden door zege oj> HKV steviger aan kop Fransen winnen Rallye van Monte Carlo Veteraan Jan Sweering neemt bij verrassing de tweede plaats De Ruyter speelt carotte I' SCORES EN STANDEN Motorkalender DHC nog zonder verlies Jeugdige voetballer op veld overleden Gezond èn lekker! RED BAND Uit»lult««d VBplcrQgbur bij •polh«k«r», dreg it tan en d« ipaciailbrwictia. DHC 12 12 0 0 24 33—13 HFC 12 7 2 3 18 26-15 Excelsior 11 9 3 2 IS 29—15 UVS 11 4 3 4 11 22-29 HW 11 5 0 6 10 19—22 VUC 11 4 2 3 10 21—25 DEC 10 3 3 4 9 21—18 Leerdam 11 2 3 8 7 13—21 Fortune 12 3 3 7 7 15—23 HOV 11 1 1 9 3 13—33 District XI, 2e klasse B Scheveningen 12 1 3 17 3JUS2 EBÖH U 8 2 3 14 38—23 Quick 11 8 2 3 14 28—20 Coal U 4 4 3 13 38—18 CW 11 9 2 4 12 2016 NeptuniM u 9 2 4 13 20—IT Overmaas 8 4 1 3 9 12—16 HFC 12 4 0 9 8 33-47 Unfta» 10 2 3 9 7 19—21: Sliedrecht li 1 I 8 3 17-34 Glasgow; 7. Wharton—Langclaan SantosBastos, Portugal (BMW) (Jaguar); 10 WilkinsBaxter, Maandag 29 Januari 195Ï «n m,,r daarmee loch de «antreMie- lijkheid vau deze krachtmeting t«; be waren. (Van een onzer verslaggers) Met- fln seri8 133 meestcr-caramholrs vol tooide Piet van de Pol vanmiddag het werkstuk, waar hij vier dagen dïak^niL!icts?!.Vi.eelfjïVna «^venaarde techniek aan heeft gebouwd: kIJ??]ufÏwhoofdklasse «1-2. Met dit siotaccoord van 133 bracht bij Royter tevens tot diens zoveelste nederlaag in dit tournooi en Twan ^annee de laatste barrière naar de top. Dete barrière was Zater- oasmacht volkomen onverwacht opgeworpen door de Amsterdamse vete raan Jan Sweering. Diep in de nacht gaf deze Sweering dit tournooi name lijk een totaal ander gezicht; hij deed de meester Piet van de Pol, struike len en klom daardoor zelf naar de tweede plaats. Het drama Kees de Buy ter had de spanning de vorige dagen weggeno men. en Piet van de Pol een eenvou dige tocht naar de top in het voor uitzicht gesteld. De krachttoer van Sweering bracht onmiddellijk alle spaaning terug. Sweering had nl. al leen Eichelsbeim nog voor zich, en v. d.' Pol Kees de Ruyter. En duizend inzinkingen kunnen de faam. die de naam De Ruyter omkranst toch niet coen vervliegen. Een overwinning van hem kon Sweering naar de eer ste plaats brengen. Maar faam is iets. dat Piet van de Pol. hard als weinig anderen, op de rnatchtaieh :iiet afschrikt, vooral niet als de drager van die faam wor stelt met zijn inzinking. Kees de Ruyter werd in dit tour nooi geplaagd door iets. da: hem van alle concentratie beroofde, hij kon de geestelijke kracht niet vinden daartegen op de tornen. „Ik hebzor- "env\ zei hij. Zaterdagnacht, toer. weering bezig was Van de Pol van zijn stuk te brengen, sneuvelde De Buyter tegen Kruy thof. Een ogenblik vermande hij zich in die partij en dwong zichzelf naar een topserio van 116. Maar het antwoord, dat Kruyt- hof gaf 38 caramboles, onver stoorbaar hijeengescoord gaf Kees de Ruyter een afdoende knock out Van de Pol beroofde De Ruyter èn Sweering boordevol zenuwen in zyn partij tegen Eichelshcim, die had móeten winnen onmiddel lijk van alle illusies. De Ruyter greep alles om zijn sportieve plicht tegenover Sweering te volbrengen. Toen hij weer voelde, dat zijn han den vervuld werden van een verlam mende loden last, bestreed hij Van de Pol zeifs met carotte. Een wapen, dat Kees de Ruyter zelden nodig heeft Van de Pol brak die tegen stand koel. en zette tenslotte De Ruyter op zijn stoel met een 133 serie, die niet alleen a He twijfel 'wegnam, tnaar tevens wel zeer dui delijk bewees, dat alleen Van de Pol dit kampioenschap ten volle kon toe komen. Na 12 beurten was de finish daar. en stond zyn tegenstander nog op 77. Sweering werd. daarna nog sterk door nervositeit gekweld, en verloor van Bchelsheim :n een zielloos duel. Sweering bezette in ieder geval toch de tweede plaats. Het genoegen van de barrière die hij Zaterdagnacht te gen v. d Poi mocht opbouwen,werd •:em er echter wcarschijriïijk niet door ontnomen. Sweering sloeg Van de Pol namelijk niet door gebrek aan tegenstand, maar omdat hij in derdaad beter was. en zichzelf deed opklimmen naar verbluffende stoten, die herinneringen opriepen aan de jaren van succes. Geniale vondsten De uitslagen' De^jon» Kobus waren 164 300 24 24 31 55 Kastélbn ,j; Eichelshcim 203 300 33 33 32 43 Van de Pol Krüytfiof 300 237 17 17: 71 69 Sweering, De Kuyter 145 300 19 19 34 J57. Kasteiyn K0"bU5 .287 300 23 33 .71 58' Eichelsheim De Jong 300 26S 45 43 31 31 Van de Pol Sweering 255 300 18 13 64 69 De Ruyter Kruythol 219 3Qp ZO 20 116 38 Kobus Kruythof 300, 240 22 40 41 De. Jong Kastelijn 203 300 25 25 31 62, Van de Pol De Ruyter 500 77 12 12 133 27 Sweering Eichelaheim 37S 300 26 26 46 92 _Hct eindklassement is van de Pol Sweering Be Ruyter Kastelijn De Jong 12 10 1921 B 1783 132 22S 8 1921 165 89 5 1676 202 92 6 1977 189 2 1336 145 135 20.76 69 10.44 13.33 11.57 8.29 10.46. 9.55 191 73 7.53 Sweering weet zo goed. hoe dit spel gespeeld moet worden. Zijn geniale op- lossingen cn vondsten deden honderden Delftenaren op de tribunes vergeten, dat de Zondagmorgen reeds lang was aangebroken. Van de andere partijen kan men zich slechts eindeloos voort slepende duels herinneren. Eichelshelm en De Jong slaagden er Zaterdagavond xelfc In 43 beurten achtereen naar de •300 te worstelen, die Elchelsheim dan Advertentie ft. W.) k Wie pijn lii<" leeft maarhalf. Bestrijdt Uw pijnen met VAN DZ POL ...uscer een litel tenslotte mocht bereiken. De partij duurde bijna drie uur, een marteling voor spelers en publiek. En hiermede is dan direct afdoende aangetoond, dat men r.iet altijd een hoofdklasse-tournooi kan aanvullen met eerste klassers, wil men een dergelijk nationaal kampioenschap maken tot een propaganda voor de sport. Daarbij kwam dan nog. dat verscheidene hoofd klassers nog maar juist de voor deze klasse vereiste gemiddelde-grens In hun beril hadden. Dan ts het waar schijnlijk toch altijd prettig met vier sterke spelers een dubbel rooster te spe- Gerrit Voortïng wint cycle crosss AMSTERDAM. De ASC Olym- pia organiseerde Zondag in het Am sterdamse Bos haar jaarlijkse cycle Cro ss. De uitslagen, luiden: profs, ama teurs en nieuwelingen: circa 36 km: I. Gerrit Voorting, Haarlem. 59 min. 53 sec.; 2. Adri Voort mg. Haarlem, op 10 meter; 3. Paisy Wülekes, Am sterdam. op 400 meter; 4. Snijder, Halfweg; 5. Wagtmans, Breda; 6. Kuitenwaard, Velsen; 7. Piet Peters. Haarlem; 8. C. Bakker, Halfweg; 9. Van der Fits, Oude Ade; 10. Vis ser, Haarlem. Earitc klasse A Leeuwarden—Zwartemeer BSC— Be Quick Zwolie Boys—Frisia GVAV—Heerenveen Snetk— Go Ahead Achilles—VeloclU* Kauw Wit 11) '12. «3 SVV (3) 13 HDVS (3) 13 EDO (4) 13 1—2. 0—2 0—1 RCK (6) vADO (5> HBS (8) Heerenv, (1) 13 12 Be Quick (3) 14 8 Leeuward.' (3) 13 S Ga Ahead [4> 13 7 Frisia. (6) 13 S Zwariem. (fl) 13 Stleek (5) 12 6* GVAV <7) 13 5 Achilles (8) 13 5 Velocitas <12) 14 2 Zwolse B. (10) 12 3 1 9 HSC (11) 13 2 .9 Eerste Klasse B AGOVV—Wagèninfett Hengelo—Ajax 't Gooi—DIVS Enschedese Boys—Enschede NEC—DOS VitesseHeracles DWSCl) 13 8 IVagcnirtg. (3) 14 6 Enschede (2) 14 7 NEC (4) 14 S AGOVV (S) 14 7 't Gooi <6) 13 5 Ensch. B. <71 14 4 A.iax (3) 13 5 DOS (9) 14 4 Heracles (10) 14 2 Vitesse <12) 13 2 Hengelo (11) 13 2 Voiewijck. (9) 33 13 1 2 19 31-17 1 4 13 23-20 3 4 13 29—20 3 4 13 18—13 2 4 14 21—15 1 4 13 19—14 2 5 12 28—22 3 6 11 24—26 1 7 11 16—22 4 18 37—28 Haarlem (10) II 4 2 5 10 19—18 0 3 16 38—33 DWV (11) 13 2 3 8 7 14—29 1 5 15 21—26 KFC (121 H l 2 8 4 10-30 3 5 13 28—19 Eerste Klasse D 3 5 13 22—27 RBC—TSC 6—0 0 6 12 29—23 EeljenoordNO AD 1—1 2 6 12 25—22 De BaronieBW 2—4 2 8 12 20—21 Nerxes—NAC 2—3 4 8 8 18—42 Longa—Sparta 4—0 1 8 7 18—33 Emma—Willem II 4i 2 9 8 18—37 BW II) 13 8 NAC (2> *13 8 Willem II (3) 13 2—1 Emma (4| 12 1—3 Feijenoord (5) 13 5 1—2 Spart» (6>- 13 5 0—0 RBC (8) 10 4 1—0 NO AD (7) 32 3 4—2 Longa (10) 11 3 a. Xerxes (9; 12 4 3 2 19 20— 8 TSC til) 13 3 A ~t 3to SarotóE <12) 12 1 5 7 17 tR~n c Ewste klasse E f i I *7 Slttardla—Chèvremont KTE WVV—Brabant ia 19 32—13 19 20—14 7 2 3 .16 27—18 2 14 "3024 4 14 18—19: 6 12 23—21 3 11 22—16 4 11 16—19 4 10 12— 9 7 9 28—35 8 8 16—35 1 10 3 12—33 3 13 4 13 7 U Sportclub EmmaiVIaurlts 5 7 o Cillllld'X d li I 17 >11 EindhovenHelmondia VVV—Ltmbursia PSV—Blcherhcide i^-26 psv {1) H 13 0 27 44—13 Eindhoven (2) 13. 7 4 2 18 4518 1—-s VVV, (3) 14 6 3 5 15 31—26 Chèvrem. (4) 14 5 3 6 13 23—31. 5p. Emma (7) 12 S 0 5 12 19—2B 2—2 Maurits <5) 13 3 8 4 12 26—27 0—2 MW (61 14 4 4 6 12 24—25 0—0 Srabantia <10) 12. 3 4 5 10 17—13. 3—1 Slttardla (11) 12 3 4 5 10 28—35 - 2—4 Limburfiia (9) 13 3 4 6 10 23—31 2—2 31eycrh. (8) 13 3 4 6 10 11—18 Helraandia (12) 12 2 3 7 7 - 15—38 <De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de volgorde van de vorige Zon dag aan.) Eetste Klasse v© 1 e wijekèrs—5YV VSV— EDO ADO—D)VV RCHKFC Blauw Wit—HBS Hermes DVS—Haarlem Eibers nemen revanche op Vicus Orient is (Van onre korfbalmedewcrker) Al Is de oogst aanmerkelijk hoger dan de vorige week, we kannen over bet aantal wedstrijden In Zuid-HoMand loch niet tevreden zftn. Noord- Holland kwam heel wat beter uit de bus en in dat rayon zal men zich dan ook geen zorgen over het verloop van de; competitie behoeven tc maken. Van de vier ecrste-klasparttfen konden er drie doorgang vinden. Daar was gelukkig de wedstryd by van Het Zuiden, zodat wc tenminste wat nader tot de beslisisng ten aanzien van de titel kwamen. De nationale kampioenschappen van de KN9IV op de weg en in het terrein zullen weer |n competitie verband worden beslist- Voor deze kampioenschappen zullen minstens drie wedstrijden worden aangewe zen. Het betrouwbaarheidskam- ■- pioenschap echter zal dit jaar weer In één rit worden verreden. Het programma dat werd vastge steld voor de belangrijkste wedstrij den luidt als volgt: 7 April: KNMV-vocrjaarsnt. fi i,fei: internationale wegraces Zand- voort. 7 Juli: TT races te Assen. 5 Augustus: internationale wegraces te Etten. 13 Augustus: intern ationa- ■Ie wegraces te Tubbergeu. 1820 October KNMV-kamploensrit. Terrefnwedstryderr 22 April: Ba- ronie-Trial-cup. MC de Baronie. 3 Mei:: Nor e. MC Assen en omstre ken. 2F Mei: Klokkenbergrit. West Brabantse MC. 3 Juni: intemationa- Ïrïe wedstrijden te Markelo. Markelo- se MC. 20 Juli: Soesterberg. MC Soesterberg. 4 Augustus; Politie •terreinkampioen5chappen, PSV Rheden. 26 Augustus: terre inrit Oost Gelderland. Wie de provinciale kampioen schappen zal organiseren, zal de sportcommissie bef lissen, nadat zij devdrverse circuits heeft gekeurd. "•V Betroirwbaarheidsritten: 24 Maart: ;:Ztiid-Holland eilanden rit. MC Ba- rendreebt. 10 Mei: Parel der VeJu- werit. Politie MC Apeldoorn. 2 Juni: Coupe de Ia Montagnerit. MC Vee- v nendaaL 26 en 27 Mei: Dumonceau bekerrit. MC Zuid-HoUard. 16 Juni: Züid-Holland grensrit. Stichting DuinreU. 25 Augustus: Drenthe rit. MC Assen en omstreken. 15-18 Sep tember Bayeux rit, MC Eindhoven. 22 September: Battle of Arnhem rit, MC Arnhem.1? November: Be- trouwhaarheidsrit. MC Züid-Hol- KViand. 19 December: Wlnterrit, MC Soesterberg. - «y Handbal-bondsploegen «pelen in Arnhem ARNHEM. Te Arnhem speelde reen, dames-bocdspioeK van-het Ne- vvderliands Handbal VeiJjond tegen «r het; districtselftal Oost De bonds- ^ploeg- V/Oö. met 3—2. Bij de heren dfr :bóndsploeg ..vsn ^het dist- ft^rtieötgt•Oöft meit -10-2. - (Frankrijk) 25. iviaDerct—Lauvergnat met Citroen. Op de 29e plaats staat de Nederlandse equipe Kreisel—Perk met Renault te Monte Carlo gestart. 54e is Verkanunan van Keulen— Vriens (Nederland met Mercedes Benz te Mnnte Carlo gestart. MONTE CARLO. De Franse ploeg Trevonx—Crovetto met 4,5 liter Delahaye bezet de eerste plaats in bet algemeen klassement van de 21ste Sterrit naar Monte Carlo. Ook in 1949 won Trevoux de Rallye. In 1939 deel de bij de eerste plaats met zijn landgenoot Paul. Evenals twee jaar gele den was Lissahon dc startplaats van Trevoux. Tweede is de eveneens in Lissabon gestarte équipe van Comte de Monte Real mei Falma, twee Portngezen, met 4 liter Ford. Op de derde plaats komt de Ierse ploeg Yard—Toung met Jaguar (3,5 liter), te Glasgow ge start. Nummer 4 GauirucheGiriez^ Frankrijk (Citroen). Monte Carlo; 5. ChironMahe, Frankrijk (Delabaye), Monte Carlo; 6- Ellison—Robin son, Gr. Br. (Jowett), Glasgow; 7. Wharton—Langeïaan, Gr. Br- (Ford), Lissabon; S. Nones dos Santos—Bastos, Portugal (BMW) Lissabon; 9. Wa- ringWadham. Gr. Br. (Jaguar); 10 WilkimBaxter, Gr. Br. (Jowett), beiden te Glasgow gestart. In de categorie 2, 100 tot 1500 cc (Coupe de la Rivière) warden de eerste twee plaatsen ingenomen door Ellison—Robinsort, Gr. Britt en WilkinsBaxter Gr. Brit, bei den met Jowett. Voor de Coupe des Dames is het Frans a team mevr. Hustinx en mevr, Francois Sigrand met Peugeot (klasse 2), die teLissabon startte momenteel het best geplaatst Zondagmorgen was de beslissende fase aangebroken. Op het bekende snelhcidscircuit van 3.180 km. werd van 8 uur 's morgens tot 5 uur *s middags de regelmatigheidsproef afgenomen aan de band waarvan het eindklassement, wordt opge maakt. Van de vijftig deelnemers, die er aan mochten deelnemen, was onze landgenoot Flintermaa uitgevallen omdat zijn Renault Zaterdag bij de keuring wegens een lege accu niet kon starten- - De laatste proef houdt ui dat de concurrenten eerst twee ronden rij den om het parcours te bestuderen, en vervolgens vier ronden, waarbij de tijden officieel opgenomen wor den en die met dezelfde snelheid moeten worden gereden. Eerste wordt degeen wiens rondetijden on derling het minst verschillen met dien verstande dat ook met bereikte snelheid als zodanig rekening wordt gehouden, vandaar de benaming snelheids- en regelmatigheidsproef. Teneinde de later startende deel nemers niet te bevoordelen, worden de gemaakte tijden geheim gehou den, totdat allen een beurt hebben gehad- De toeschouwers kunnen er zich dus ook geen idee van vormen, hoe de positie eigenlijk is, zij zren alleen de auto's met meer of min der grote snelheid over het circuit ~^Na. de inspectie van de auto's der deelnemers hebben de commissaris sen bekend gemaakt, dat van de 377 deelnemers die gestart zijn er Zsl te Monte Carlo zijn gearriveerd van •wie 101 zonder strafpunten. Na de eerste tien bhjkt de uitslag van het algemeen klassement als volgt te zijn. 11. Heymsn—Lalisse (Frankrijk) met 12. Levegb—Marmanier (Frankrijk) met 13. Worms-Mouch (Frankrijk) met Botcbkiss; 14; Ramos Jorga (Portugal) met Hotchktss: v 13. Rosier—Rosier (Frankrijk) met Renault;; lg;Scaron—Pascal (Frankrijk) met 17. Polls-^Sevènstem (Nederland) met Bentley. gestart te Lissabon. IS. Barendregt—Beekman (Nederland) mel.Kaiier, geetart t« Monte Carlo; 18. Ramos Casteüo—Cardoso (Portugal) met Standard; 20. HUlen—Lioni (Nederland) met Ford, gestart te Mönte Carlo; 21.Lesur—Ptochinatti (Frankriyc) met - ShttCa; 22 Berger—Duma* (Zwitserland) met Talbot; 23. Bolton (Gr, Br.) met Bristol; 24.1 Knegtel—Brand (Nederland) met Ford Vedette, gestart te MOnte Carlo; Aduertentxe (l. M.l De oranjekrager. hebben, zich uit stekend van hun taaie gekweten en HKV een nederlaag toegebracht. Het vlotte voor de rust weer niet zo best ih de aanval van de Rottèr- dammers en eerst na 10 minuten kon Kindt de korf doorboren. Dit was het sein voor HKV om wat harder aan te pakken en door Zwaanswijk en Tuinman wisten de gastheren zelfsde leiding over te nemen. De rust had Het Zuiden' blijkbaar goed gedaan, 't Hórt maak te ^spoedig gelijk. Tuinman bracht HKV weer voor, maar toen liepen de gasten door Den Hartigh, mef. Kindt. W. Kinöt en 't Hart tot 3—6 uit. Dat was te veel voor HKV en alleen Tuinman kon nog eenmaal een doelpunt scoren: 4—6. OSCR moest in Den Haag met 31 het onderspit délven en dat na bij de. pauze met 1—0 te hebbdn achter gestaan. Hans van Wickevoort nam het enige doelpunt in de eerste helft vaor zijn rekening. Na de her vatting -was het na vijf minuten door L. Coster al 20 en daarna volgde een stroom van doelpunten van de familie Coster: JFL Coster 4G, D. Coster, 60, D. Coster 7—Q en Wickevoort 8—0. Delfos -scoorde hetenige tegenptmt. Ons Eibernest heeft heel wat moeite met Vicus Orientis gehad, maar tenslotte kon toch een 7—5 zege worden behaald. Een fraaie Competitie-resultaten Rotterdamse biljarters Afdeling A: Rotterdam a—Rotter dam b 4—3; Botterdam bBot terdam a 25. D 1; Hoboken—DRJ 7—0; drs—Hoboken 3—4: K en V—DBS 0-7, MaasstadNoorden 43. D 2: Bellevue Hudson 25. -E Is DloAnti Poedel 7—2; BellevueTediro 90; Anti Poe del—WWW 6—3; Hoboken—WWW 0—8: Tediro—Anti Poedel 7—2. E 2: DBS— Het Zuiden 7—2; Het Zuiden—Caiand 7—2: de Wetering—HGL 2—7. E 3: Ca ramboleCaiand 7—2; LMORoyal 0 9; Carambole—LMO 72; Caiand b— Novum 63; bet Zuiden—Noorden 0—9; LMO—Caiand b 0—9: PretoriaCaiand 2—7; Royal—Carambole 6—31 E 4: Anti Poedel—Excelsior R 72; Bellevue Tediro 45; Excelsior R—Vredenoord 4—5: Hoboken—Bellevue 9—0. E 5: de PuntBaltimore 54; K en VD3L 90. F JTediro—Pretoria 9—0: Pom- roerans—Noordplein 2—7- F 3: Excelsior R—Ons Genoegen 72: Caiand'Caram bole 7—2; K en V—Het Zuiden 7—2. revanchc.vau.de 5—1 nederlaag in 1950! Tot de pauze werd om beurten gescoord. Ruststand 4—3 voor de Eibers. Direct na de hervatting bracht Berer.s de stand op 53. Dat weerhield de snellè y. d. Water niet in korte tijd weer gelijk te maken: 55. De Leidenaars' waren daarna iade meerderheid, maar. zoals dat Wel meer.: voorkomt, de Hagenaars 'wisten de mand te vin den.. Muns en Mulder troffen doel cn de uitslag werd 7—5- De stand is thans: Het 'Zuiden 7 Deetos 6 Spangen .7' Ons. Eibernest. 7 Vicus Orientis 8 Gymnasiasten 6 Achilles .5 HKV 7 OSCR 9 Raymondc Vergauwen neemt revanche ODENSE. Tüdens wedstrijden te Oder.se heeft de Belgische zwem ster Raymonds Vergauwen revan che genomen voor de nederlaag, ale zij Vrijdag op de 100 m. schoolslag tegen de Deense Jytte Hansen leed. Raymonds Vergauwen won thans de 200 m. schoolslag in 2.58.0, pre cies 8 seconden sneller dan Jytte Hansen. DHC is in de 2e klas A onweerstaanbaar en met 24 ponten uit 12 wed strijden staat deze club onbedreigd aan het hoofd van de ranglijst. De plaatselijke ontmoeting Excelsior—HOV eindigde mei 2—1, dezelfde cijfers, cVï.te.,nto™8;' overig,Itate- i DHC Fort»"" bereikte. KI'C kon het aan de Essenbargsingel tegen landse teams bezet, zullen pas in de; VTTC ju et verder brengen dan tot een verdelen van de punten. HW nam loop van Maandag definitief bekend keurig revanche vo'or de te Dordrecht tegen DFC geleden nederlaag van 2—0. De Hagenaars hadden het niet gemakkelijk, maar bleven met 43 toch baas in eigen huis. UYS won voor de tweede maal van Leerdam, dit maal in Leiden met het enige doelpunt van de wedstrijd. In afdeling B is de ontmoeting tossen Coal en Schevenlngen voorde Rotterdammers op een teleurstelling uitgelopen. Met 21 legde Scheveningen beslag op de pun ten, Neptunus had een productieve bui en versloeg HFC met 5—2. Slie drecht heeft dan eindelijk ook a|jn eerste overwinning te pakken door Unïtas met lege handen (3—2) naar Gorcum terug te zenden. De Rotter damse derby CW—Overmaas is niet doorgegaan, EBOH en Quick zijn I» pantenaantal gelijk gebleven door een gelijkspel van 1—1, zodat z|j resp. de tweede en derde plaats bleven bezetten. linie van Coat, w-at los, Ernaar de voorhoede van de thuisclub telde drie invallers en door zwak schie ten werd van de kansen geen ge bruik gemaakt. Met de rust was de stand nog 0—2. In de'tweede helft was Co a L de aanvallende partij, maar het schieten bleef zwak en bovendien verdedigde Schevenin gen stug. Toch slaagde Coal e- de eer ie redden, toen een. der ach terspelers van .Scheveningen. de bal met de hand speelde en Bakker de strafschop zonder fout nam (1—2). definitief bekend worden. De ploeg Trevonx—Crovetto kan zich nog niet geheel zeker van de eerste prijs noemen, aangezien een protest te gen. deze Fransen Is ingediend. Vol gens dit protest zon Trevoux een andere cylinder kop hebben gebruikt dan de fabriek ln de Delahaye motor had ge monteerd. Ook tegen Cbiro», dte met: Delahaye de 5e plaats bezet, is een protest ló pende volgens hetwelk de snelle Frans man te vroeg aan een controle is ver schenen zonder dat dit is aangetekend. Scholieren zwemmen in het Sportfondsenbad De derde en laatste scholieren zwem wedstrijd is Zaterdagavond onder grote belangstelling in het Sportfondsenbad ge houden. Ook nu weer had de jury een zeerzwa- re taak. De jeugd roerde zich met mee gebrachte roepers en andere lawaaima kende voorwerpen dermate, dat het de hele avond een ware heksenketel was. Niettemin werd er goede spart te zien gegeven en de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding komt ongetwijfeld een woord van lof toe voor de wijze, waarop hij tel- kenjare deze ontmoetingen organiseert. De St. Fetrusschool bleek over de beste zwemmers te beschikken, want met 26 punten legde deze schooi beslag op de eerste prijs- De Vlaggemanschool werd tweede met 23 punten en de Bergse Dorpsschool derde met 21 punten. In de 10 x 25 m vrije slag estafette was het met echter de Vlaggemanschool die eerste werd en de St Petrusschool tweede met 9, terwijl de Bergse Dorpsschool weder om derde werd met vier punten. Een keurige demonstratie schoonsprin- gen zorgde voor een welkome afwisseling in deze drukke baantjeszwemmerij. De inspecteur voor dé Lichamelijke Opvoeding, de heer Schwantje, reikte na afloop de prijzen lenulL t aan de winnende *cho- De doelman van VUC heeft on der fiet tuaakzaam ook van twee cletbgenotrtt een aanvat van RFC onderbroken. Goed spel van Fortuna Fortuna heeft de kampioenspre tendenten te Delft uitstekend partij gegeven. Na een kwartier naraen de Vlaardingers de leiding door rechtsbinnen, v. d. Berg (0—1). Een tweede doelpunt, dat de Vlaaxdjn- gers scoorden, werd wegens buiten spel afgekeurd. Vijf minuien na de rust kwam. D-H.C. op gelukkige wijze aan de gelijkmaker, doordat een van de achterspelers van For tuna de bal tegen de linkshalf aan schoot, waardoor linksbuiten v. d. Klooster de bal maar voor het in trappen kreeg (1Bij Fortuna moest rechtsachter Jans wegens een verwonding aan de schouder uil- vallen en middenvoor Dijkman kreeg daarna gelegenheid D.H-C- de leiding te geven- (1—1). Coal met drie-invallers Tegen het zeer geestdriftige spel van Scheveningen in de eerste helft bleek Coal niet t« z|jn opge wassen, D® gasten, vielen van hst: eerste fluitsignaal af in snel tempo aan en namen reeds na 5 minuten de leiding door I. de Lange (0—1). Deze voorsprong werd na een kwartier door W. Zwarts tot 0—2 op gevoerd. Daarna kwam de aanvals- ExcelsiorHOV niet op hoog peil De wedstrijd tussen Excelsior en H.O-V. stond niet op hoog peil. Na een half uur passeerde Miedema de doelman, doch wegens buiten spel werd geen doelpunt toegekend. Even later schoot Bak via de lat in het doei van de bezoekers (1-h0). Een minuut voor de rust schoot Miédema op doel. Doelman de We-; ger kon - de bal - niet klemvast krij gen, Schouten, snelde .toe en schoot in, doch wederom werd geen doel punt toegekend, ditmaal omdat de scheidsrechter van oordeel was dat de doelman was aangevallen. In de fweede helft gingen de partijen gelijk Op. Na ongeveer 10 minuten bracht Bak de - stand op 20. Tot vfjf minuten voor het einde bleef deze voorsprong behou den, doch toen maakte Spek met een mooi schot een tegènpunt,. 2—1, RFC verspeelt zege V.U C verscheen met drie inval lers. Na ongeveer 25 minuten ont stond er een worsteling voor het doel van V.U.C., waaraan tenslotte Scherpenhuizen een einde maakte door de bal in het doel te plaatsen, 1—4). Na de rast leek het er even op, dat R.F.C. op een gemakkelijke overwinning af zou stevenen want reeds na 6 minuten zorgde Kou- wenberg uit een hoekschop voor een tweede doelpunt. EF.C. ging het toen rustig aan doen en V-tJ.C. kon er '.wat beter inkomen, waar door middenvoor Huisman gelegen heid kreeg in zeer moeilijke positie voor een Tegenpunt te zorgen (2— I). Ook na deze duidelijke waarschu wing bleef R.F.C- de raken kalm opvatten. De gevolgen bleven niet uit. want bij een worsteling voor het doel vanR.F.C. zorgde Huis man. zij het op vrij gelukkige wy'ze, voor de gelijkmaker,2—2. De R.F.C.-crs beseften toen het ge vaar en zijn'daarna voortdurend ln de meerderheid geweest. Productief Neptunus Gedurende de eerste helft van de wedstrijd tussen Neptunus en HFC hebben de partijen elkaar goed in evenwicht gehouden. H-F.C. nam na ongeveer 10 minuten de leiding, daartoe ih staat gesteld door een verkeerd terugspelen van een der backs op z|jn doelman (0—1). Eerst na een. half uur maakte A. Luyten gelijk, 1'1. Na de rust was Neptu nus ver in de meerderheid. De Kok bracht al spoedig' de stand op 2—1. Uit een voorzet van de linksbuiten scoorde Everse een derde doelpunt, cn met een kopbal rilt. een voorzet van de rechtsbuiten zorgde dezelfde apjler voor dc stand 41. Nóg. was het niet genoeg, wani toen rechts buiten C. Luyten de bal goed had opgebracht en iedereen verwachtte dat hij zou voorzetten, schoot hij he* leer onverwacht in de boven hoek. en het was 51. Toer» geloof den de Neotunianen het wel. waar door H.F.C. nog kans kreeg eveii voor het einde een tweede tegen- punt te maken. 52. District II, 2e kJasee A DHC RFC Excelsior uvs HW HAARLEM- Tijdens de in de morgenuren van Zondag gespeelde junioren-voetbalwedstrijd Haarlem- JR.C.H. werd kort na de aanvang de 16-jarige Jan Boeree van Haarlem onwel. Hij had practisch nog niet aan het spel deelgenomen en begaf zïch naar de kleedkamer, waar'hij een uur later overleed. Het Haarlem-bestuur had onmid dellijk tal van daktoren opgebeld, maar eerst na vele vergeefse pogin gen aan verscheidene adressen ar riveerde dr. -Heymans, die slechts de dood kon constateren. De doods oorzaak kon deze arts niet vaststel len-.'- Later Is gebleken, dat de jongen zich reeds de vorige avond niet fit voelde, doch in ieder geval wenste te spelen. - Alle wedstrijden op het Haarlem- terrein werden voor Zondag in ver band met dit Sterfgeval afgelast. Belgische ere-divisie BRUSSEL. De uitslagen van de Belgische ere-divisié luiden: AnderlechtDaring 5—0; Charle roi—R-C. Mechelen 30; Berchem SportQlympia Charleroi 7—2; FC LuikBrugge 10; Gent—Beerin gen 3—0; Beerschot—Tilleur 51; Racing Brussel—Antwerpen '15; F.C, MechelenStandard 4—3, Franse competitie PARIJS. De uitslagen van de wedstrijden gespeeld voor de Fran se ere-divisie luiden: Le Havre Bordeaux 22; Sete—Rennes 2; Toulóuse—Straatsburg 1—0; Mar seilleNinr.es 1—1; Roubaix—Stade Francais 31; ReimsNice 2^; NanceSt. Etienne 4—2; Sochaüx— Lens 3—2; Racing Parijs—Rijssel 2—fl. Aduerzentie {7JVI.J JOHANNESBURG, In een par tij om het vacante welterkampioen- aehap vin het Britse Empire heeft de Engelsman Eddie Thomas door K.O. ln de 13e ronde gewonnen van de Zuid-Afrikaanse kampioen Pat Patrick, per rot lOOSOreUI HOLLAND TÜKHHOUJ *H6ïf Uitslagen Europese schaatskampioensehapperi Vervolg van pag. 5 Van de 500 meter luidt het klassement! 1. Andersen (NDorwegrn) 44,5 sef.J X. Van der Voort (Nederland) 45,4; 3. Crcnshey (Engeland) 45,6; 4 en 5. Salo- maa (Finland) en Aas (Noorwegen) «De 46,1: 6. De Koning (Nederland) 46,2; 7. Haugli (Noorw.l 468 en 9, Wabl (Noorw.) en Charisius (Nederl.) elk 46.4; 10 en 11. Kedlund (Zweden) en Broekman (Nedrti.) elk 46.6: 12- Lal- tinen Finland) 4tB; 13. Ericson (Zwe den) 47.1: 14. Kar.-son (Zweden) 47^; 15. Holiwell (EngeLnd) 475: 16. Asp- lund (Zweden) 48.1. Het klassement voor de 5000 meter ziet er als volgt uit: 1. Hjamar Andersen 8.15.6: 2. Van der Voort B.28.9; 3. Asplund B.31.7; 4; Wabl 8.33J: 5. Haugli 8,34.3; 6. Aas 8.3S.2; 7. HollweU 8.38.9; 8. Broekman 8.39.8; 9. Hedlund 8.40.1: 10. Laitlnen 8.465: 11. Carlsson 8.46.8; 12. Cranshey 8.49.8: 13 Salmtiaa 8^3.(5; 14, Erlcsaort 8.58.1; IS. De Konjna 9.07.7; IS. Cliarisius 9,11.0. Klassement 15Ö0 meter: 1. Van der Voort 2.22.3; 2. Hfalmar Andersen 2.22.7; 3. Koland Aaas 2.22.8; 4, Aaplund z:2.L4) 3, Wahl 2^3,8; 6. Hol- wilj 2.25.1: 7. Haugli 2.25.6: 8.. Hedlunu 2J5.7; 9. Broekman 2.30.4; 10. Cronahey 2.27.1; 11, Karleson 2.27.5: 12. Lai tinea 2.27.0; 13. Salomsa ï.29,4; 14 en 15. Cha risius cn De Koning 2.31.1; 16. Eriksson 3J1A; Het klassement van d« 10.000 meter luidt: '1 - -;*h -v 1." Ander*«n 17-28.8; 2, Atrl mti 1730.8; 3. B r 0 e lc m a n 17.4i.fl; 4. Wahl 17.47.8; 5. HedlLind 17.49.3; 6, Van der Voort 17,58,3; T, Aas 18.08.0: B. Karls- :aon; 18.16.8; fl, Laiünen 18,1745; 10, Hol- welt 1851.4 Het eindklaisement luidt: 1, Andersen (Noorwegen) 1B4.0B? pntt 2. Van der Voort (Nederland) 197J575; 3. Wahl (Noorwegen) 1W.063; i. Aeplund (Zweden) 198,800; 5. Aai (Noorwegen) 198.720; 6. Broek mi a (Nederland) 200,475; 7. Hedlund (Zwe den) 200.842! 8. Holumll (Or. Brittimti*) 202.827; fl. Laitlnen (Finland) 303.594; KA Xarlasoa Zweden) 205,887.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4