9 SPORTUITSLAGEN Spartaan '20 houdt de race met Fluks in afdeling D g< Amsterdam dwingt HHIJG ijkspel af (1-1) een VOC klimt naar vierde plaals door zege op LSV Grote overwinning van Zuidland Ilillegersberg bereikt de top door overwinning op Spoorwijk DOK behoudt in klasse A een kleine voorsprong op Wilhelm Steinitz aehtkampen Victoria door overwinning gunstige uitzondering in de promotie-klasse sTfÏA TOGEN CSVD slaat Excelsior M. 5SS25!S^aS'SFkizl ■oiddnuajg januari lybj. DE DERDE KLASSERS Gouda speelt in de derde klas B koning en heeft op zijn tegenstan ders zo'n grote voorsprong, dat de Popenstadbewoners het ere-nie- taal zeker niet meer zal ontgaan. Met. Wester kwartier:,-, hadden;' de Gouwenaren in eigen huis niet de minste moeite en ze wonnen dan ook met 4—0. De beide Haagse verenigingen Texas en Vios doen het niet .ai te best, zn vormen, het sluitstuk van de ranglijst en leden gisteren wederom nederlagen resp. tegen Hoek van Holland 1—5) en Roodenburg (3-^-5). BMT verhuist van de derde naar tfe vierde plaats daar zij'tegen Wassenaar met 2—0 ten onder, ging. In dederde klas C kon slechts de helft van de vastgestelde wed- strijden doorgang vinde.. WC. verloor voor de tweede maal in dit seizoen van het sterke ODS. dat zich met een 1—3 aan het hoofd van de ranglijst heeft gewerkt. dank zij', dok een voorsprong van twee wedstrijden op Ona, dat slechts twee winstpunten minder bezit Dé doelman van DCL had in de, wedstrijd tegen BEC een slech te dag, waardoor de Rot ter dam - liters met '1—4 verloren. Moordrecht en Olympia houden blijkbaar van hoge scores.-Werd 't te Gouda in het begin van het sei zoen een 26 zege voor de Moor drechters, thans boekten zij 'n iet wat. vreemdsoortige 7—4 uitslag, In de derde klas D is Fluks goed van leer getrokken door te Gor- cum svw niet 0'7 te verplette ren. Stevig, staan de Dórdtenaren bovenaan, maar dat wil nog niet zeggen, dat Spartaan '20 het ze gevierde met 0;2 over zijn stad genoot Lean, j das voor de kam pioenstitel is, uitgeschakeld. De strfjd is nog niet uitgestreden wat de leiding betreft. No. drie. op de ranglijst, DCV kon het tegen Slik kerveer wei klaren (2—1). VOC had een goede dag. want door LSV te Leerdam met 2—3 onder de knie te houden, is zij twee plaatsen op de ranglijst gestegen cn de roodzwar ten bezetteu, nu dévierde plaats Zwijndrechtblijft maar zwak; es spelen en leed tegen DHZ (2—4) zijn tiende nederlaag. Dubbeldam -en; Papendrechtontmoetien elkaar voor; de eerste maal. Het is een strijd geworden, waarin de partij en elkaar maar. bitter weinig Toe gaven- Papsndrecht. dat de winst punten uitstekend kon gebruiken hét verkeert ml. in lagere regi onen boekte een kleine zege van yDXJX,—B.E.C.1—4 Reeds spoedig na het begin nam BEC de leiding, toen dedoelman van de Rotterdammers een bal, die hij maar voor het oprapen had, liet róllen. Na vijf minuten zorgde Rosier»» voor de gelijkmaker 1—1. Nog voor de rust zorgde.BEC op nieuw voor een voorsprong door twee doelpunten, waarbij de doel man wederom-niet vrijuit ging. In middels was na 20 minuten spelen H. Gaasbeek door de scheidsrech ter uit het veld gezonden, waar door DCL de rest van de wedstrijd met tien man moest spelen. Na de rust gaf de thuisclub goed partij, doch tot doelpunten konden cte Charloise leeuwen het niet bren gen, terwijl de Delftenaren, nog één doelpunt aan hun scorè toe voegden. LEONIDAS—SrAKTAAX '20 0—2 Na 25 minuten opende Bley met een mooi en hard schot de score. 3e klas C ODS ONA VFC .BEC" Moord r. Mussen DCL VDL. X HlHesluis R, Hope Olympia EDS 3e klas D Fluks 13 Spart. *20 11 DCV 12 VOC 11 DHZ 32 Dubbeldam 10 SVW 11 Leonidas 13 Slikkerveer 12 Papendr. LSV 9 Zwijn dr. 11 13 9 3 :"i 21 32—15 H S 3 0. 19 73— 8 11 1 2 17 28—U 13 7 2 3 17 27—20 9 5 2 3 12 26—15 11 3 3 5 9 13—19 9 4 0 5 21—23 10 3 2 5 8 16—17 9 3 1 5 7 17—22 13 1 3 9' S 12—26 14 2 fl 12 4 21—51 7 1' I 3 5—19 55—10 30—13 44—23 24—22 25—35 CO21 21—23 23—29 17—31 1^—18 12—21 1650 Renners op home-trainer Gisteren is het kampioenschap op ho me-trainer van, de RRV ApoUo verreden: Het 1% een uitermate felle en spannende strijd geworden. Gereden werd. in gebouw Erwtg Raephorststraat. Hier volgen de uitslagent A klasse: kampioen J. van Riet 70 sec.. 2. M. Muus 71.5 sec,, 9. H. Bui,is 72.3 sec.; klasse: kampioen: M. Bravénboer 70.3 ,,nrt. Cnartaan rAT o-.i-.iria* sec.." 2. W. Top 70.8 sec.. 3. C. van Dongen VOO. öpariaan J>. ^eomdassec,; A junj0rest kampioen: S. Ver hield daarna tot de'rust goéd stand en ondernam zelf ook enige ge vaarlijke uitvallen. Na de rust volgde eerst, een overwicht van Spartaan, doch daarna ging gedurende enige tijd, de strijd gelijk op. De laatste 20 minuten was Leonïdas echter veel sterker. De goede verdediging van id succes echter in de eg. .De Spartanen vari hun kant hadden we! succes, want toen bij een uitval van de bezoekers de middenvoor de bal naar rechtsbui ten Oosten plaatste, schoot deze onhoudbaar in, 02. Zaterdagmiddag afdeling Rotterdam Zuifliand heeft in de eerste klasse J.G.B. danig door elkaar gerammeld en haar de groots?® nederlaag <10—öi toe gebracht. die een van de verenigingen m deze afdeling heeft geleden- Doordat Bol nes eveneens van Libert3s -won (20». heeft Zuidland geen kans geüer> Bolnes van de eerste plaats te wippen. SpijKe- nisse was de enige club uit de Igte- klasse. die thuisspelend, de winstpunten aan haar tegenstanders moest laten. Het Rotter damse Zwaluwen won met 23. waardoor onee stadgenoïen aat-die® vorderingen op de .ranglijst maakten. lr> VTaardïngen de plaatselijke ontmoeting tussen DVO "32 en HVO. die In.het voordeel van de gast heren met 21 eindigde. MFB had in haar stryd tegen TSB voor de rust reeds een voorsprong van 1—0. die zij i" de tweede hèht tot 3—0 verhoogde. Door deze over-' winning blijft MFB voor de derde plaats behouden. In de tweede klasse A hebben de Zwer vers hun ongeslagen record weten te handhaven door Vlaardingen In de ha- rfngstad met 0—2 In het zand te doen ba- ten- Zöikwegse Boys behoefde, geen spat van het reisje naar Rotterdam te heb ben. want ahi öroeg de winstpunten met 0—3 m« haar buis» -ri/j V o\ In de tweede klasse B heeft Groen Wit R het bewijs geleverd niets voor een van de onderste plaatsen te gevoelen door Grafobormet +—2 een ondubbelzinnig antwoord.te geven op de nederlaag van 54-2, die haar eind September werd. toe- gebracht co-het terrein van Grafobor. Ook bij VVHHGoudse Boys werd het 4— Z een uitslag, die het voor -eerstge noemde mogelijk heeft gemaakt de voor laatste plaats te verlaten. 3e klas-B Gouda Roodcnb, W-oaar B.MT GD A W r sterk w. K. v. Hon Aïphen RKAVV Holland. Texas Vios 1 "25 54—13 4 16 42—34 2.15 45—11 7 14. 37—31 27—30 23—29 26—33 17—13 hoef 40.7 sec.. 2.. J. van Leeuwen 43 sec,. 3. J. C. v. d. Klooster 45 sec.; B. juniores: kampioen: N. de Mey 43.6 sec., 2. W. de Koning 5S.1 sec,. 3.' J. de Vos 57.6 sec. DE PEDAALRIDDEKS De -uitslag van' hét clubkampioenschap voor de A-klasse. 2 x 1 ktn. dat Zondag werd verreden, was: 1. N. Verheuvel 1.174?, 2. A. Geluk 1.15.0. 3. G. Wennekens 1.21.6, 4. H. Breedveld 1.25 2, 5. C- Spie- •nburg l.27.4. 6. W. Pak 1.29.3. B klasse 2 x 750 m: 1 en kampioen C Oudenaarde 58 6/10 sec.; 2. H. G.-Dyk 1 m 9/10 sec.: 3. J. v. d. Leur 1 m 15/10 sec.; 4. R. Wiedouw 1 ra 35/10 sec.: 5. C. M. Heyck 1 m 5 8/10 sec.; 6. M. Wjeebes l m 5 2/10 sec. GUSSIS MO RAN,de beroemde proj-zenni$-ster, verloor het handvat van haar racket tijdens een wedstrijd met mevr. Pauline Betz Addie in Stbekion (Cali- fornic), Gussie verloor de wcd~ sfryd ook! DE VIERDE KLASSERS RDM speelt voor de vijfde maal gelijk In de vierde klas B. waarin Het Noor- i balcijfers won. Roga Rins een den en TJrsus zijn opgenomen, gaai Wil- j plaats op de ranglijst omhoog, doordat helmus fier aan het hoofd met 18 pun- -t zij met I1 tegen Mcercapelle beslag "Heren: afd. A: ZZ en PC—SZC 0—5; ten uit 11 wedstrijden. Ra va volgt met legde op een winstpunt. DJS was min- Merwede 2—ZZ en PCS—2; Afd. B: RZ en f u't 32. Maar CSV komt als goede der gelukkig en, blijft door haar neder- PCVZC 3—6 ZPBRZ en PC 1—0* C-^eröe- want na haar overwinning op laag van 0—2 tegen Menvede de voor» VZC 2—R 3 0—SVH combinatieRZ en 1 Het Noorden met 30. is deze Goudse laatste plaats bezetten. Bolnes bleef op PC 2 7—0; F; RZ en PC 3—SZC 3 3—2: c,uh- bet vorige seizoen degradeer' J Competitie-uitslagen ZRO jeugd: RZC—SZC 5—0 regL 1 de van de derde naar de vierde klas, 13 Dames; Atd. B: Merwede 2^RDZ 2 2I; uit 7 wedstrijden. Ursus en C" RDZ 3—RZ en PC 43; RZ en PC— 1 Wilhelmus speelden een doelpuntloze ZPC U—1; D: SZC—LAC 2 S—I: KWV— wedstrijd, waardoor de Scl-uedammers 11—66 I S7f(7 1 on no s Tlirt tfaayi 19—35 KN2ÜB; SZCZtan 2-3. op no. 3 zijn blijven staan. In de vierde klas C heeft Steeds Val- harden zijn derde overwinning in dit seizoen geboekt er» wel op BTC (32). i dat het tot nu toe tot eert hoger nn-eau i heeft gebracht dan de Rotterdammers, f Hillegersbsrg heeft, in afdeling D de top bereikt door Spoorwijk. dat vóór Zondag nog de toon aan gaf, met 0—2 •te verslaan. In deze klas hebben de andere Rotterdamse clubs ook een goe- I de beurt gemaakt. Dfndua maakte n.I. met Westlandia in Naaldwijk korte j metten (l—41 en FSV pretoria, werkte 1 zich van de vijfde naar de vierde plaats op door Duno tn Den Haag met 2S In October had XJvS.C. in de eerste een winstpunt minder dan Satumus. te^ geven. klas A het stoute stukje uitgehaald doch ook met een wedstrijd minder xc£ ..tl. *t T;?r. g DAK. óp eigen, terrein nog wel. gespeeld, zijn beide weer zegevie- '^stM »f. Het ÜSULn bent een winstpunt afhandig te maken. rend mt de strijd gekomen. Schie- 1 werd te Schiedam met 6—1 het kind Gisteren moest tT.S.C. op eigen ter-! dam bracht het zelfs tegen Hurrïca- j van de rekening. .In de Rotterdamse rein de strijd .aanbinileu tegen dei nes. tot de. sprekendecijfers 1—-S. derby Au^en; St; IxKiewijk, en SMV a bewoners van bet Zuid plein. En Nieuwenhoom mbést zien met waffelle. - strijd eestreden, maar voor de ZKt. thans tópte D.O-K- dat de lei- I matiger cijfers (1-0) tevreden stel- «'«ge madTMtaald djjrtub van Woe ding in haar afdeling bntfC. mt.rai j [ea._OX.IX hlijfj nog in het hoekje Êps? heeft in afdeling^T het vijfde AFDELING ROTTERDAM ander vaatje en zegevierde met zitten waar de slagen vallen. Door- 1—4, zodat de gasten hun voorsprong dat G.L_Z^ van haar met 3—5 won. staan door het gelijke spel tegen 's-Gravendeel bevochten. Ir» afdeling K hebben alle thuisclubs gewonnen. Hi or. trok in haar plaatse lijke ontmoeting tegen QDC met 42 aan het langste eind. maar gestegen is zij toch' niet op de cotnpetitieiadder, evenmin als DRZ; dat van Geluksvogels met 2I won. Nog altijd sluiten de Schiedammers de rij van deelnemers. Dirksland boert in de 4de klas J uit stekend, Zwervers kreeg met 30 klop. VXD verraste door DEH met 3—1 te slaan en Germinal boekte haar- eerste overwinning met 3 op WRW, doch hangt niettémin nog onderaan de rang- rijst. DZB steeg twee plaatsen én kwam op no. 2 te Stasn. door tegen. SSW met I—1 gelijk te spelen- De uitslagen van de vierde ronde Van de Wilhelm Steicitz-achtkaropen lulden als volgt: "r* Groep A: C. Fetters—C. J".K. Sammelius afgebr.: J. M. A. Wind—N. de Klerk af- geb-; dr K. M» BergsmaE. J. A. Haze- broek I—J. AV. Regeer—E, L. Janssens PI vO» I V, w« r» I., w ril wavB5 eehjke .pel eefortejnl er, wel tegen i0_,. t j A_ Haierbreek-J. M. A. W.nd Haastrecht 13—31. dat tot de^mjddelma-j i vaii een punt op Nado/V hebben zijn de G.L.Z.'ers een plaatsje op de tige'tegenstanders behoort. De RDM-ers '2Groêp B: K. C. WillebrandtsG. behouden. Laatstgenoemde heeft ai ranglijst gestegen. bezetten weliswaar de 1 evenmin verüra went op j DJI& en H.WX). handen in d« I SSJSwS'pSS ^<taÜ TW eigen grond slaagde zij erin Baren- eerste klas C een ware wedloop. Jvalia. Lekkerkerk en. vep„ welke laat ste vereniging Siod met 3—1 het zwjj- eigen grond slaagde zij erin BareD- klas C een ware wedloop, drecht met 2—1 te kloppen._Een i h.W.D. ging bij Groen Witten op be- goede revanche derhalve van Nado V. voor de in *t begin van het seizoen geleden nederlaag van 3—-O. Noor- derkyvartier is er niet in geslaagd zich van de onderste plaats, te wer ken, waartoe het gelegenheid had nu de wedstrijd TediroBloemhof nic- is doorgegaan. De Rotterdam mers ondernamen de reis naar Oud- Beijerland. waar de gedegradeerde KNVB'ers gereed stonden om door een zege uit de gevaarlijke zone te kotnen. Dat is. de eilandbewoners gelukt, want met 2I wonnen de gastheren.. Soag had. toen zij giste ren tegenover Schiebr^ek kwam te staan, nog de 61 nederlaag in ge dachten, die haar ten deel is geval len op 10 September van het vorige jaar. Het devies van Soag was der halve ditmaal: aanpakken. En dat heeft zij gedaan en zij zag haar wer ken beloond met een overwinning van 43. Satumus heeft zich in de 1ste klas B op de eerste plaats gehand haafd door Pechvogels met 0—4 het onderspit te doen delven. Schiedam en Nieuwenhoom. die de Rotter dammers' op de voet volgen met zoek. De kampioenen van de 1ste klas A in het vorige seizoen voer- Ren oplefide. Tussen Transvatj» en Aeo lus «3 hét, gelijk in elke plaatselijke riiw ''ontmoeting, 'warm toegegaan, doch de den de boventoon JI>—4> en aange- thttisciub bracht het ditmaal tot een, zien ook D.H.S.. zij het dan slechts overwinning van 3—V. In November met het enige doelpunt van de wed- deelden de partijen met I—1 de punten, strijd. A.V.O in bedwang hield. Oude water-kon. doordat zij Florissant hebben D.H.S. en H.W.D. thans 17 J-V Mttórtóix li« slikken, be f j Uit de s-ierde hoek zag zich wederom door «icOitdas- G heeft het legen Hermandad (2—0) geslagen, waardoor zij weer ^aBr te veranta»oorden gehad. .De po- wat steviger op de laatste plaats utiéinanneïi waren niet voor de poes. staat. Ons Htiis was gelukkiger en heeft door Zwart Wit met 21 in het zand te doen bijten, de gevaar lijke zone mogelijk voor goed verlaten. In de 1ste klas D waren vier wed strijden vastgesteld en alle zijn in een gelijk spel geëindigd, voorwaar een bijzonderheid, die zeker vermel denswaard is. In de kopgroep waren het Rockanje en O.D.I.. die met 11 de punten deelden. SX.C. behaalde een 33 tegen 0.Tr. Eureka ontving R.C.R. en ook hier beschikten over goed schuttersmate- riaaL maar toch weid het wederom een zege voor Foortngaal, dat,met de korf- Bestuur Pro Patria De Rotterdamse Atletiekvereni ging „Pro Patria" hield gisteren haar jaarlijkse algemene ledenver- gadering in de recreatiezaal van het Nenijto-terreirt Ket dagelijks be- stuur ziet er als volgt uit: Voorzit- ter: de heer' JZ van Wijk, secr.; de i 'i- Bethlehem, in drt seizoen tegenover elkaar traat. 9a, penningmeester de heer kw-amen te staan, boekten een 22. i Th. Bosman. Daien 0— lx J.A- van TlggeleA. M. Knoop 1—0; mevr. C, Roodzant—D. Loes- berg Vt—;ï2;' F. A. van Santen—H. Roos 0—1. Groep C: W.B. A. Roest—J. J; Sluamers uitgesteld; W. WielengaH. v. d. He«v« 01G. C. van Bekkum—D. Roodzant uit gesteld; dr J. I. Terpstra—M. van Omme ren 0—1; G. C. van Bekküïrt—J. J §luti mers 0—1. Na-.de vierde ronde worden de boven ste vier plaatsen in groep A bezet door Bergsma met 2 punten plus «en afgebro ken partij uit 3.- Wind :l'i punt plus een afgebroken partfi uit 4, Janssens Ui uit4 en Feiters 1 punt plas een afgebroken partij uit-2- In groep B leidt Van Dalen mét 3.uit 4. gevolgd door Roos mar 2*3 uit 3. Van Santen erFKnoop mei elk 2^ uit 4. Tenslotte leidt in groep C Van. Omme ren -met-3 punten plus een afgebroken- partQ- .uit - 4 gevolgddoor v. d. Heuvel met 3 hit 3 en Wielenga met 2 Uit 4. teerde een goede I—1 tegen dé kop loper D. Stud. II VCL liet tegen. Aeolus II zien wat beter uithou dingsvermogen betekent. Van l—l werd het 4—1 in de laatste fi min. «Van onze hockeymcdewerker) Amsterdam bomt. niettegenstaande de weinig eervolle plaats als vóór laatste, de eer toe in dit seizoen de eerste te zün, die er in geslaagd Is hel sterke H11UC te bedwingen. Beide ploegen doelpuntten eenmaal. Na dit mooie resultaat Is het wel te verwachten, dat de hoofdafdelingen zich niek meer naar de onderste plaat* zullen laten drukken. Deze zou In dat geval bestemd blijven voor IHIversum. dat ook gisteren weer met kleine cijfers (2II verloor en wel van HDM, een resultaat dat niet verbaast. Dit U daarentegen wel het geval met de uitslag van Be FairBMI1C. Be Fair zegevierde nl. met 2—1. TOGO boekte weer eens een krappe overwinning op Lbxcn. eveneens met 3—1.. HOC stelde tegen Gooi zeer teleur |tt—4), Door deze uitslagen stijgt HDM van de 7e naar de 4e plaats. Overigens blijft de volgorde onveranderd. In de promotieklasse hadden de elftallen uit Rotterdam geen goede dag. met uitzondering van Victoria, dat met 30 op Klein Zwitserland van HHIJC III won Nu we met' B zijn begonnen: Tempo "34 heeft in Haarlem een zeer verdienstelijke wedstrijd tegen Alliance gespeeld. Over het algemeen genomen, hadden de Rotterdammers wel het beste van het spel, vooral in de tweede helft toen hun keeper slechts, één bal kreeg te verwerken. Jammer dat een uit een misverstand geboren doel punt in de eerste 10 minuten ten slotte de doorslag gaf ten nadele van Tempo, dat zeker recht had op een gelijk spel (2—1). K. 't Hart speelde op de half plaats een uitstekeude par tij. In de A-afdeling verloren zowel MRHG als Asvion, zodat het ver schil .van 3 wedstrijdpunten tussen beide gehandhaafd werd. Groen Geel was dit bleek vooral in de perio de na rust door zeer snel spel tn goed verband, duidelijk de meerdere van.MRHC, De stand werd toen dan ook snel vatt 1—0 tot 3—0 opge voerd. Later werd het nog 4—0. As- yjon verloor van HHIJC. II in een vrijwel, .gelij.kopgaar.dfr partij, doch met betere scoringskansen voor de Hagenaars (20>. In de 2e klasse verloor BNC zijn 2e wedstrijd, nu van Kievieten (I0). Het feit dat de Rotterdammers no;j steeds met 2 in vallers moeten spelen, is hieraan wel in. belangrijke mate debet. De span ning keert nu wel weer in deze A-afdeling terug. Aeolus I liet TOGO ITT. een der rivalen voor de bovenste piaats. met 42 sneuvelen. Brugman en Steens in de eerste helft en later Jansen en Kersten bouwde een solide 40 op, waarna Aeolus ten onrechte meende enige tempi lagen tc kunnen instel len. De Haagse middenvoor had dit snel door en brariït in zijn eentje de stand op .42. waardoor de Rotter dammers wakker v. er den geschud cn verder stand hielden, Zij gaan thans met minimaal verschil aan het hoofd van deze afdeling;-Victoria II speel de pas zijn 4e wedstrijd O en no- score van 12000 dunten uit te komen, blijkt de laatste weken 00 de diverse grote kiaverjasconcoursen wel heel dui delijk. Men ziet het opnieuw aan de uit slagen van- dit weekeinde, welke waren Bij Onderlinge Oefening; Mobile I025Z. Noorder Vygeboom 11243, Jaap's Vr. 11608. Coal 11257. Victory 10891 en O.G. (B> 9626. Shell met 12350 blbfi lei den, gevolgd door O.G. (A) met 1203*. Bij Coal aan de L, Maasoever waren de scores: Ahoy 12553, Heinekens" Bron 10633. Klein's Vr. 9505. Rokers Vr. 10763. Joop's Vr. 9537, Vijgeboom 11529. Delfsha- ven 11541, Daan's Vr, 12196. Frans Zwart 11129, 't Vinkje II666. Pretoria 20339, Meyer's Vr. blijft derhalve aan de kop met 12206 pr«,_ lerwril Daan's Vr. de 2e plaats Ihans inneemt. HiUe&luis is oog 3e met 12049 pnt. Bij Mascotte was de strijd wat spannen der» terwijl ook hogere scores genoteerd werden; Kees' Vr. 104S3. Victory 10053, Ketting 12273» Zuider Bovs 11977. Onder Ons 11051. Henlc's Vr. 11187, Coal 30714. Nijcó 11235. Viaggeman 12109. Bos" Vr 32181. V.O.G. met 12416 pnt- heeft nog een flinke .voorsprong op achtereenvol gens Ketting Boys. Bos' Vr.. Vlaggeman en Snijder Boys (12034 pnU. Ia het persoonlijk concours van Bene lux, waaraan ondertussen 409 speler? deelnamen, is tie rangschikking totaal ge wijzigd. Thans leidt K. Nollens met 4376 pnt.» gevolgd doer J. Spopijn met 4360 pnt. - Advertentie (l. M.) Geef Uw kinderen een Gezondfceirfskapitaa! mee. Hun Irrvs tang zullen *3| rijke- liik rent* trekken de ge- wvdleid. die zij n h opbouwen Wrtlt zentmsierkende Zaterdagcompetilie KNVB Na de vijf wedstrijden» die Za terdag in de 3e klas A zijn gespeeld, is er in de groepering van de ver enigingen op de-ranglijst geen en kele wijziging gekomen, want de vijf hooggeplaatste verenigingen hebben van de vijf laaggeplaatste clubs gewonnen. Het ziet er weer naar uit. dat de KatwijkseQuick; Boys. die het vorige seizoen het kampioenschap van hun afdeling hebben behaald, ook ditmaal weer beslag op de titel gaan leggen» Mon ster kwam bij Quick Boys op be zoek en moest met hangende poot jes huiswaarts keren. Het werd eea verpletterende nederlaag van 7—2 voor de Westlanders. Noordwïjk, twee op de ranglijst, trok naar die Haghe, dat, de revende plaats in neemt. Het werd voor de tweed# maal in dit seizoen een Noordwijk- se zegen (14>. De gepromoveerde vierde klasser JA..C. maakt, het in de nieuwe omgeving niet al te best. Het werd tegen Rijnburgse Boys de tiende nederlaag in succes sie. De Boys wonaen roet het enig# doelpunt van de ontmoeting- Het Vlaardingse Sunlight, dat op no. 9 staat, kwam in A If en a. d- Rijn te gen Are uit en verloor met 2—4. Excelsior uit Maassluis ondernam een, moeilijke reis naar Delft om daar C.S.V.D. te bekampen. Da Del/tenaren waren heer en meester op eigen grond en zegevierden met 4—1. Te Numansdorp heeft N-S.WV.» de kam pioensclub van 1949/50. die thans ook weer een goede gooi doet naar de titel, eeu lelijke steek la ten vallen doordat zij niet in staat het lijf te houden., De bezoekers wonnen met 2—2. Ondanks deze ne derlaag blijven de Numansdorpcrs toch nog de leiding bebouden. om dat S.S.S.K. het in Vlaardingen te gen Zwaluwen niet verder dan een gelijk _spei van 2—2 kon brengen. Excelsior F—Doto ging niet door» omdatde scheidsrechter verstek liet gaan. aangezien hij in de ver onderstelling verkeerde, dat de wed strijd eerst a.s. Zaterdag zou wor den gespeeld. Gapeile heeft de" laat ste plaats verlaten nu Grote Lindt met 01 her slachtoffer werd. Ca- pelle steeg zelfs twee plaatsen op de ranglijst, aangezien Kozakken Boys in Dordrecht van Oranje Wit met 10 verloor. H.T.5.V. heeft zich in de vierd# klas B weer wat hechter op de eer ste plaats genestelde doordat de Ha genaars het met Unicum wel kon den klaren (3—6K H.B.S.S. won verdiend van RjAS (42>. Het is een zware cn moeilijke wedstrijd geworden, waarin de sterkste de winstpunten in de wacht sleepte. T.G.G.R. stelde de vierde klas C teleur. Zwart Wit '28 had met haar stadgenote nog eèii appeltje te schillen, want de (L-4 destijds op t'gen terrein gel3den. zat de Zwart-witter-; terdege dwars. Zwart Wit "28 had een goede dag en re vancheerde rich met een overwin ning van 03. R.SAÏ. heeft het ook nu weer niet tot ean eerste zege praal kunnen brengen, Nd troffen, de mannen van de Rek het niet. dat zij het tegen de Zwerver tiifc Kinderdijk, no. 3 van de ranglijst, moesten opnemen. Indachtig de 3—3, die R.S.M. indertijd had weten te forceren, trokken de Rotterdammers oed van. leer, maar tij konden toch niet voorkómen, dat ze met 0~2ricn onder gingen. Van passen en aannemen Dat het heus niet meevalt boven de j heTzwïj^óredatse V.V.GJZ*van Voetbal 2e klasse A OHCFort una Excelsior—BOV jlfC—VVC UVS—Leerdano HVV—DFC 2e Klasse B Slicclrectot—Gnitas Neptunii*—HFC Cóal—Schevéningeo Quick—EBOBt 3e klasse B - Aïphen—GI?A VIOS—RóOdetibut* Gouda—West er kw. /.Waseefiaar-jKSIT';; 2—0 - v. Boil- 1—a :-3* ktaw«: c VFC—ÖDS Moordr —Olympia PCL~B£C Xhibbetdi—Papewlr. L«mtdaa-u-Span *2° DCV—Slikkerveer ZwiJndrecb t—DHZ 4« Klasse. A Tóhégido—Lugducu1" 1—0 Hlllegóm—Docng i Lü»eJ-A9C v-:"- 1 SJC—WSB Meerb,—Rouw Koop - Archtp.—Teyllngeo 4e klas** B Zwart en S"* ®~9 ;MaaMtra®tT^Ry/* - v' Te werve—RAVA GSV-Mel Noordep TJr*u«—WiÖielmini Concord*»-^ÖHL w (t Klasse C St/ Volbanden—BTC CromvitétTHDV Dónk—Waddi nxvceo 4e Kitsee D Spoocwwk-R il|»eer»n 0—3 jvpv-NasMwqk 0' jw* t— Pireioria i 4# e Quick «ap^-PDK i-« 2—1 2—1 2—O 2—0 -I—i 1—1 8— 0-0 1-ï 1—2 3—1'. St. Lode*vijk—SMV RVC—DVC Excelsior "20-Deift -i 4e klasse F Bodegrav.Lekkerk. 3 Tran5va!iaAeolus 1 HaastrechtRDM 3 VEP—SIOD Oudewater—Florlss. 2—1 4e Klasse C DJS—Merwede ROGA—Moercapel Ie Schoonh.—Hard.veld 2—1 HermandadP'gaal 67 's-Gravend.Bolnes 0—2 1—1 3-1 4e Klasse R RCD— Hellevoetslids DRZ—Geluksvogels Strtjen—FTakkce RION-DDC 4—3 4e klasse 1 Dlrheianö—Zwerver» 30 VlS'D—POT I' Wit R Wit—Cermtnar 3 ÜSS—Aiblasserdam 0 DZB—SSW i-l Res.: 1« klasse Fejjerioord 8—RFC 2 2—1 Spart» ■2—'Neptunua 2 DFC 2—ADO 2 - SVV 2—0 vermaas 2 VUC 2—B DVS 2 1—2 Res. 2e klam B RFC 3—Gouda z, T—1 ADO 4—Fefteroord 4 0—4 Sparta Xehee» 3 8^ Re»- 2* klasse C Leerdam 2—Xerxe* 2 0—2 Exc. Neptunu» 3 0— 1 Unita* 2-SW 3 *-1 EBOH 2-Fehetmord 3 0—2 DFC 3—Spart» 3 Re». 3« Klasse D h; é.iHóii: 2-Jrort. 3 3-3 SMV 2—B'DVS 4 »—3 DKS3—De Holland. 2 1-1 VFC 3—VDL 2 4—1 OHC 4—Excel*., '20 t 1—3 Rcsó 3e klas*# E £».V Pret. 2-H'tlut* 2 2—2 ONA 2—Sehooon 2 #-l Slikkerveer 2-DHZ 3 2-1 Re* 3e klasse F DNA 3—DCV 2 2—4'. Spartaan 30 2-GSV 3 3—2 BOV 2—Moordr. 2 t— ;bló«te. c;ï". teerdanriS—HION 2 2—3 CW 4—DRL 2 3-1 De Bollaod. 3-DBZ 2 1-2 Res. 3e klasse H Ftakkee 2—COAL 2 Neptunus 4—EDS 2 a— VOC 2—Transvatia 2 S—1 Res» 3e kLass® I Holnes 2—SVTV j EBOH 3Leerdam 4 Fluks 2— Zwtjndr» 2 Emma 2-Sliedr. 2 AFDELING ROT TERDAM le klasse A Nado V—Barftndr. Q. BeijeriNJcwart. 2—i Soag—Schïebroek 4—3 use—DOK t—4 le klasse B Hurricanes—Schled- h Micuwenh.—Sunrise 3—9 ON1T—GLZ 3—S PechvogelsSaturn 0—4 le kis. C AVO—DHS Gr. Witten-RWD Ons HuSs~Zw. Wit WicoPutterahoefc Ié klasse D Eureka—RCR Rockanje—OD1 Nestoro—NBS SFC—OV 2e klasse A Dilettant—SVDp Oldl-ASB WF-VtR 2e Klasse B DKS—Slogeikwart. HKWIK-HWS 3—0 '2e Klasse C - LMO—Th* Bell Boy» 2-1 Zuiderster—CVMD 0—2 3e klasie A; B»btMr*pbIder—HWD 0—8 O—» 1—0 2—1 (t— 2—2 t—5 2—1 2-4 Crooswyk—ZVC DZB—Rood Groen 'Ka#. irfaiM B .W«*rt!:'t.iöw2—Index 3» klam C Radio—Varkenoord Bporttafcli—Ltino Pantser 8.—GBR R*s. ie klasse A CVV 8—Excel*. R, 8 RFC 5—Xerxe» 4 Sparta 3-3W a 4—3 2-1 0-2 ■i—i Ree. le klasse B HOV 3—Excelsior R 6 7—t RFC 6—SW 6 4—3 Xerxes 5-Neptuiroa 6 3—8 Res, .le klasse C Thé K. Hi 2—FeijenT 2—2 Sparta 7—HOV 4 3—3 Re», le klasse D Hlllegerb- 2—VFC 0—2 VOC 3—The. R. H. 3 2 Res. le klasse E Germinal 2-Aeolus 2 Siod 2—St. Lod. 2 RDM 2—DRZ 2 w— Ree. le klasse G SMV 3—TransvaUa 3 3—7 VDN 3DRL 3 2—1 Reï. le klasse H RCR 2—Schiebroek 2 3—11 Re*, le klasse I LMO 2—DKS 2 2 Sunrise 2—AVO 2 U-3 Re». 2* klasse A Exc. R 7-HDVS 8 4-T Neptunus 7-CW 9 1-3, Res. 2e klasse B Leonïdas 3-RFC 8 Res. 2e klasse C The ft H +-VOC 4 Res. 2e klaae D Aeolus 3—Noorden 3 VFC 5—Martinlt 3 Res. 2e klasse E DEK 3—CKC 3 1-3 DOK 2—Belvédère 3 S—3 NHS 2Nietiwenh, 2 3-« Hts 2e klas»# F Pechv. 2—GLZ 2 2—0 :':Re*,.2e (daaee-.G.!/ Dilettant 2—SVDP 2 4—2 Res. 2e klasse H Crooswük 2Sat. 3 2— Schiebr. 3—Schled. 3 4—3 Rei- 3c klaiae A «FC b-CWLd 3—3 Res. 3e klaue B Sttkkerv. 4—HDVS 6 '9—2 Re» 3t kiat»» C Bolne* 3—DZB 3 1-1 Holland. 8KUlHL 8 6-0 1-3 V—4 2-3 5-3 0—2 3-1 3' .3—i/ ï—'i 3-3 Ses- 3e klasse D Noorden 4—DDC 4 Reserve 3» kl. E Exc. T0 sL-VND A'; Kes. 3e klasse F ODr 3—Nödrderkw *-*-3 Res, 3e klasse G. St. H, 3—Schiedam 4 U Res. 3e klasse H Singe!kw. 2—VÏR 2 -2—4 Zuiderster 2—Blijd Res. 3e klasse I ZVC 2-ASB 3 Res 4e klasse A Exc. R lO-SW 10 Nept. 10—Overm. 0 Hes. 4e klasse B CW 10—HDVSKJ Nept. 11—DCV 6 SVV It—Xerxes 9 Rei 4e kiaaè D VOC 6—Hillesl;>« T R H (P-DOL 8 vrc 6-EDB.3 Res. 4e klasse B HiResl. 7—VÖC '.I SVV 12_Coat 8 Res. 4e klasse F SVV 13—Leor». 8 Aeoius 4—HOV 8 Re». 4e ktas*« G Bolnes 4—DZB 4 DHZ 4-Hion 4 R«a. 4« klasse B HOV 0—RFC lt Re*. 4e klasse I DJS 3DRL 3 Re», 4e klasse J Exc. '20 7—Leon. 10 Re*. 4e klasse K Act. 3—Rockanje 3 1— N kwart. 3—Hurrr 3 Res. 4e klas** n DOK 4-Rpegr. 4 3-1 OBI 4—N«do V 4 4—1 Schiébr.4-ONIT 4. 4—4 Wko 4—SFC 4 2—4 12-2 0—6 0—8 Bes, 4e klas-se O HWS 3—SMV 8 R«s. 4e klasse P Oidl 2Kort. 2 Ses 4e klasse-Q Index 2—Pi Boy» 2 5—2 OML 2-HJB 2 58—2 H. Gr. 2—Babb.p. 2 4—0 Res. 4e klasse R Lurto 2—Sportlfia 3 *—2 Rek 4« kiasae S ODI S—BWB 4 B^-2 RKW1K 4—LMO 4 11—0 Res 4e klasse Tv WF 4—Kort. 3 léil;f Croosw. 3—HekeL 3 1—lt.. Re*. 4e klasse W H'bcrg 4—LMO 3—1 2—1 ó-l VFC 7—VOB 2 SMV 6—Dindua S Re». 4e klasse X Sat, 4—Spart. *20 fl '.Ses. 4e klasse Z Vcdero 2—Radio J Zaterdagafd. "le/leJatte'- Bolnes—Liberia* Spijk-—Zwal R 2uldland—JGB DVO 32KV O Mrs—TSB 2e klasse A Rhoon—WIA DOS '32-Z. Boy* Vlaard.—De ?.werv. 2e klasse B Barendr.ZBVH 2—3 Gr. W R—GraiObor 4—3 WHR-G. Boy* 4-2 Se klasse A E riti e o»- Progi*. GOZ—Tediro P'hoek—GSV Sero 3e klasse B RPF—H'port- Stedot—GGR Z'ihde—Waalh.' - PiorstL—Insuhnde 2—u 2-3 10—O 2-i A-l 0-4 0—2 4-3 I—S «—0 Re? le klasse B WOR 2-ZWSH 3 Res- 2e klasse A Insul. 2—TSB 3 Res. 2e kIaw*.;D Z. Boy» 2—TOGR 4 1—11 Res. 3e klasse A MW '27 2—Vlaard. 2 2-3 Res. 3e klasse D WIA. 2—HCR 2 V— Re». 3e klasse HVO 4GSS. 3 4-3 Res.!3e klasse F- Zwal. V S—Hz 2 t— Junlorafd. KI. A Afd. I Fort al— Feijen *1 2—5 HDVS al-Sparta al 2-1 Xerxes al— Exc. R al 3—2 KL A Afd. 2 CW al—DRL al KL A Afd. 3 VOC a—HOV al KI A Atd, 4 VFC al-DRZ al 1-0 KI. A Afd. 5 bind. al—TOGB al 0—10 Klasse A Afd. RWH al—Bolnes 1 DCV a—Sl.veer KL A Afd. 7 ODI a—St.'Volh, KJ. A Afd, .8 DOTO a—Sarendr, 4—9 Kii'rA r'Aid. ft'- BItjd. a—Wlco a 1-3 H. kwart a—RDM a 3-3 KI. A Afd, 12 Kxc R aï-lHDVS a2 Nep», aï—Xerxe»-.a2 '4—3 RFC :«3—Sp-«3. :.rid— '>•"'10, -A; Afd,"i4!'' HKWIK «2— -0VO a 0^8 Zw. V *2-£xc Mal 1—1 i-a 3-1 4 1-1 - K KI. A Afd, .19 •Neut a5Exc' R aB 5—1 Sparta 35— HOV s2 60 SW alHDVS a3 0—1 KL A Afd. 21 Gr. W R a2—Flor. a 0—1 KI. A Afd. 22 Voarw. aDHS a 60 ZATEKDAGCOMP- AFD. ROTTERDAM KNVB' WEST II 3e klasse A ARC—Sunlight 4—2 CSVD—Excelsior M 4—1 JAC—Rijnsb, Boys 0—1 Die Haghe—Noordiviik 1—4 2uick Boys—Monster 7—2 3e klaswe B i Or. Wit— Kozakk. B. 1—0 NSW—WGZ 1—2 DotoExcelsior P Sch, n.o. Groote Lindt—CapeUe 0—1 Zwaluwen V-SSSK 2—2 4e klasse B VOGT—PTT 7-1 's «Graven SV-VVOR 3—1 RVA—Jodan Boy* n.d. Unicum—HTSV 3—6 HBSS—RAS 4—2 4e klasse C RijsoordPPSC Sch. n.o. sho—zwsh n.d. Hoogvliet—GEB 4—2 TOGR—Zw. Wit '28 9—3 RSM—De Zwerver 0—2 Res. 3e klasse B Monster 2—Zwal. V t Z—1 Jodan Boys 2—TOGR 22—4 Semper Alt. 2-CSVD 2 2—3 Exc. M 2—ZW. Wit »/2 2—1 Rfr*. 3e klasse C ZWSH 2— Heerjsnsd. 2 2-R Kozakken B. Doto>2 n.d, 3SSK 2—SHO 2 4-3 Hockey #»ft» 2 -■ !'le jtUi»»/.' WESTEN Amdahl—HHVC Be Fair-BMHC HDM—Hilversum TOGO—La ren Gooi—HOC 4—0 Promotieklasse A HOM 2—Togo 2 2—a BMHC 3—EWlft«e «L Tt-» Glróen Geel—MRHC 4—0 HHYC Aavion 2—9 t—1 a—i 3—1 2—t Z—1 1-0 1-0 1—3 Promotieklasse B HOC Z— Rïjswök HHYC 3—Victoria AllianceTempo *34 Lelden—GHC 2e klasse A KievitenBNC Gr, Geel 2—Dordr. HHYC 4—SV '35 2e klasse b Cl. te W.-D. Stud. 2 3—2 AeolusTOGO 3 4-2 HDM 3—HDS t-> 2e klasse C telden 2—HDM 4 1—3 VCL—Aeolu* II 4-1 Zuidvrijck—Ring Pas* 5—2. Dame* le klasse WESTEN A'dam—Hilvenurn 7 TOGO—BDHC HHYC—Rood Wit Be Fair—Gooi Promotieklasse B BDHC 2— Leiden BDHC 3WRHC 2e klasse A HLC—Victoria Alliance—Cr. Geel Leiden 2—Asvion HHYC 2—Ever Swift 2e klasse B TOGO 2-AMVj ZuidwUck—BNC HOC—RBC a—a Korfbal Z DID-HOLLAND Je klasse Gymna*,—OSCR 1 KV—Het Zuiden 4-8 n* Eibern.—V. Or. 7—5 2e klasse A Ready—HKV 2 T-* Die Haghe—DKC 8—S Qutck-HSV 0-6 Zwerver*— Deete* 2 3—3 2* klasse B OFmh. 2—Rozenburg 1I Fluks—Hou Stand 7—0 De Algem Vlfc Or, 2 1-2 3e kUue A Regenboog— Wton 4—4 ODO—Rozenburg 2 8—1. 3e klasse C De Al gem, 2-R, 9t. 2 »-S Achillea 2—Sueee* i—1 Photnix—Poortugaal 1—5 t —2 1—2 2—2 n—1 4—3 l 1—0 i?—0 3e klasse D ALOGymnajrtast. 3 2—8 De Raven—Actief 3—8 Handbal D1STR. WEST B DAMES le klasse Athene—Olympia AHC "28—Diiind. AnimoTurnl. WiK—Dws 2e klasse Sp.vr.Hellas CWP— Gona Exc.ES DO Phoenix—SOS DIOS—DHB. Re», le klasse Ath 2—Hygie* 2 AHC '28 2—Duind, 2 Re*,. 2* klasse n—t 2-3 3-2 1—3 HEREN - Ie klane Olympia—HVL Herme»—Donar Animo—Dj-namo Hellas 2—DWS C-l ê~l 3-3 VodO SC—AHC *38 ?-* Phoentx—HV '38- 5-5 Exeetsior—WIK 5—4 Re*, le klaMe AHC '28 2— Heil 3 8—2 CWF3 —SOS 3 7-0 Olyrnpta 3—Animo 2 13—0 Re*. "2eklasse Olympfs 3Win** 2 3—* KV '38 2—Turnl. 2 J-» Zaterdagmtomp. DAMES le klasse Rouwk—KatwlJit SR—DOS 2e Klasse Rouwk. 3-Kótw. DOS 2—Rouwk. 2 SDO—SR 2 uw»» 2e klaae SDO—SR 2 l~ft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6