SPAART KLEDING en Vroom Dreesmonn ROTTERDAM BRUNOTT CHEI^QSCH REINIGEN A: r costuum Vn&lA v rr^tc, damesmantel \<SJ^XX mantelpak voor dames horloges t 115 NET. MEISJES ASSISTENT BEVRACHTINGSAFDELING KUNSTGEBITTEN M-g'NHC HWf-S ft DAM Maandag 29 Januari 1951 In nieuwe omgeving BIJZ0NDERE>S; AANBIEDING' gouden en' GOUDPIAQUE /jj MIMEDE «ANoffJ m GROTE COlLzcrteiS \&YEltSe PRUZfN/S Theedoeken, gezoemd jen gelust 98,.. Fantasie - - Baddoeken N."fEn diverse kleuren *4P5 J" \^oIIedtge RUST - verkwikkende ont- - spanning van spieren en zenuwen - die wordt U geschonken door BEO, de volmaakte matras, die op elk punt van zijn oppervlak éven veerkrachtig is. BEO voegt zich volkomen naar Uw li chaam en gehoorzaamt-aan iedere be weging. Geen beter „slaapmiddel" dan een BEO-matras. Soepel en licht van gewicht. Motvrij! Op het verende binnen- ■Cy/féX werk 15 jaar garantie. igjjtSL*. Vraag Uw leverancier. /vF De prijs zal U meevallen! EEM 60EDE FIETS waard m«rlcen 1 o-a. SIMPLEX B NED. VLA O I RECORD B magneet 1 directoire 3,25 slip 2.4^ bijpassend) maten 40/48 Fantasie OMbytUkens 120 x 150 V-'410. ■Nederlands Octrooi aangevraagd- Originele Karnemelkxeep pakket, inhoudende 6 stukken Flaton? "•-• Eau de Cologne 100 granvmerk Redeté, 90 Wandel nylon 54 gg. 30 denier, in de 6 nieuwste modekleuren Tijdens- de-WITTE. WEEK" - expositie van een xeer mooie collectie nieuwe modelleni-glasgordijnen-en w - een rijke sortering marquisettes, voiles, brödé's, kanten-en entredeux - «„J"' POSTORDERS «n telefonisch® bestellingen onder: no. 31215 worden prompt uitgevoerd/ mits vóór 2 Februari in ons bezit. -./. UW WARENHUIS TUSSEN"BEURS EM LAURENSTOREN pléinweg mathenesserplein El, f JU res -V ïjt' :zav i Eafe1- Jaren <hrvarinj- strekt tc- ssfltieveliog, Gq€<2 kQj^eflde cwresponderen Eo^els; Sri Brfêyen niet volledige inlichtingen :aan PAKHUiS- .MESSTSreN. Van - OlöeHbameveltstj-aat 12. ie een, UUR klaar Claes de Vrieselaao Cl b [Te koop gevraagd e-ROQp ot le huur gevr. ern Te-koop ot te huur gevr. een caïr. Di. vrrgamuns; en inven taris. Br. m. prijsopg. no. 2SZ1 bur, van dit blad. O-APPRET BESTENDIG -s- APPRET BESTENDIG <- APPRET BESTENDIG <- APPRET BESTENDIG- v-a t i.— p. w, aite soorten schoenwerk. Vlnkcnborg Utr.. straat 33. tei, 79354. Geóf» 2-6 u. Zat. D»5 u. Dosd. g®sl. Voor en-eet meenemen bew. mee brengen. Tens poneer verf "odis? Dan naar .J3e Regenboog". Eer- cirachtssUraa; 143. Borstel gra tis in bruikleen. Injnuliegrond- verf f 1.60: de beste lakverf f 2.70: blanke cn gekl. cellu- loseük. waasvrjje tninner Diversen Onr. goederen aangeboden Te koop: mooi- vrij bóv.- en ben-huis f.; 13.500.— k.k. Huur plm. 1100,—. Iti Pcov, wijk. Alles verhuurd, doch kans op leegkomen /benJiuis, Br. no. 2823 bur. van dit Wad. Opklapbedden l-pers. 33.—, 2-per3. f 45.—. 56.—/ 72.—. Primaombouwen v.a. t 27.—. Gratis geplaatst. Van Oudheus- den. Bedden- en Meubelhuis .Jdeaal". Goudseplein 4 (hoek v. cL V?anKstraat. Tei. 26137. Wat zoekt U? Een dressoir? Wij hebben ze in O-P. en eiken enslechts f 3.— per week zonder vooruitbetaling. Van Veen.. Diergaardesmgcl 94. ixaai maar door de knop. Een ..Erres" radio vart Van Veen. ontvangt alles. Bij öns zeer Ja. ge bet. cj.id.JU Diergaardesin. gel 94 Slaapbanken van 3-zitsbank )n een beweging tot 2-pers. bed 120x190 cm. bergruimte voor kussens en dekens. Prijs.v.a. f 135.—. Rietveld Essenburg- str. 34. AAnmaakhoot. Kurkdroog., rjw hout. beslist geen afbraak t 1.7a p. mudzak thulsbeiorgd. Ook Z. H'berg én Schi.edarrt. J. c. K«'a wegen, Zijdewindestr 1 li tel.. 50832. MeobeloprulmJng! Wlljon ruimt op tegen spotprijzen. Haast UI Komt- kijkcrr en verbaast U. Wilson. Gr. Vtssenj&tr 80— 97. Ballpoint octrooi 66531. De goedkope, goede soort. Als éxtra reclame rcservevulling gratis. J. Stoffels, Jonkerfrans- straat 34; Monsterjaponnen. Prachtige wellén'-velours dair.eswintenti., zw. en-gekl. 75.— en 115. rijk* zilvervos, wollen damesja ponnen 19.50. wollen en zij den detix-pièees. wollen dames rok en truitjes 7.50. Nw. Bin nenweg 39 a. Aoping. zo goed als nieuw. Godmers. Spanjaardstr. 137. Zr. R. v. C re veld. Breitnerstr. S5 b. tel. 36259 B'dam Afdoen, de verwijderen van gezichts haren enz. ifoögtëzon op mad. advies.'- a V - Auto's, Motoren en v Rijwielen Austin -ten '33. 4-pers. f 600. Spoed. Tel. 36422. Muxiekinstrunienten Dame vraagt huiswerk, on- versch. wat. Bx. no, 6224 A dv, bur. Bril, Cl, de Vricselaan 23. Te koop: accordeon Hohncr Bc bas: Te bez.Schipper, Schoon, berdstr." 37 JT'datn-Ni; -C- APPRET BESTENDIG <- APPRET. BESTENDIG *=-APPRET BESTENDIG -«• APPRET. BESTENDIG Prima verende divans en slaap banken v.a. 20.—. Rietveld Burg. Roorotraat 23 (by Zwartlaiistraat).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8