PIJPROKENmannenwerk mmm BSB3M1 5 NEGER ERUIT FLINKE VERKOOPSIER „Mijn broer kan er X DIK TROM CHEFFIN over meepraten WEJLKE DAME INSTRUMENTMAKERS Ég AFDELINGCHEFS 5j^<ww BÊRTO PRSUKR OÖM WflHJR 10 Met een pijp gaat alles beter t De Algemene Kunstzijde Unie N.V. verbandmeester - verpleger M DAT IS GOEDKOOP! tij chemisch itinip! 14 d. Gezeischaps -ski-reizen LISSONE-LINDEMAN N.V. Fix-Coupe met hand-finishing Van Alphen ?a°eW°2a026-26669 POTflSCH en PERLEMOER in textiel Zaterdag 10 Februari 1951 Wil het niet vloeren? Dan eerst een pijp! Het:bedachtzaam stoppen en aansteken maakt U eventjes los van Uw probleem. Met de eerste genotvolle trekjes pjf pff pff komt her zelfvertrouwen weer terug en door de gezellige rookspiralen heen ziet U, dat Uw prestatie lang met gek is. De inspirerende geur van pijpzuivere tabak omhult U met rust en sterkte en 20 ontstaat smokenderwijs Uw meesterstuk. ■■FLATS TE KOOF SM aan de BALSEMIENLAAN te -GRAVEN HAGS niet centr. verw, en dakterras op het Zuiden. Koopprijs 4- en 5-KAMERFLATS 26000,tot f 25 000— Ben. kapitaal 13.000,— tot 14.000.—. Koopprijs 3-KAMERFLATS 22.W0.-. Ben. kapitaal I H.000.— TE VOORBURG aa» «te WATERVLJETSTRAAT nabtj L. v. N. O. Einde en Parkweg te koop FLATWONINGEN. b»v. zitkamer, eetkaraer, S slaapkamers. keuken. W.C. en douchekamer. Kooppees f 16.300,— tot f 19.000,—. Ben. kapitaal f 8-250 tot 9.500,—. Vestigings- verguaamg gegarandeerd. Juni te aanvaarden. Te bevragen N.V. BOUW- en AANNEMïNGS-Mtt. ..CONTINENT". Prins Hendrikstraat 10. Den Haag. teJL 5225.41. Na 5 uur 18.15.19 en ZJ.SS.W. .ROOKTAFELS. Winkelier (Groot-afnemer; 100 stuks per weeki. vraaRt fabrikant nfferte van draaibare rooktafels en/of chroom dozengarnituren en chroom randen. Brieven onder No. 604 bureau van. dit blad. met opgeruimd hartelijk karakter enigszins moderne le vensopvattingen 35—45 :j-, zelfst.. wil bij rustig levend, kerhgezoncf heer van buiten, middelb. leeft. (omg. S'dsmk it.mooie woning en auto. een gezellige sfeer bren- i. tevens dc leiding op zich nemen. Huishoudelijke is. ruim aanwezig. bt. gaarne met foto én levensbeschrijving, waarvan dis cretie tenvolle is verzekerd onder Ietter Z. aaa Villen ijs Boekhandel te Spijkenisse. GEVKAAGÖ; - -Tby voorkeur met bet vak bekend. Fa. HUNKEMÖLLER LEXIS. Beyerselaan 123. WAGON- EN BRUGGENFABRIEK TE UTRECHT vraagt voor haar Montagewerk vbor"*de 'OVERZEE: A. Leeftijd 2845 jaar. B.-. EHpL Ambachtsschool en/of In stromen tmakcrs.'v±ooI Leiden. C. Voldoende kennis der Engelse taaL t D. Grondige ervaring met con trole-apparaturen, vloeistof-, gas- en electrotechn. metingen. Sollicitaties te richten aan Afd. Personeel'van WEHKSPGOB N.V., utrecht.. HEDEN WAPPEREN BIJ ONS DE LUIERS VAN DE DROOGLIJNEN EEN VROLIJKE. OLIJKE LES VOOR OLIJKE VROLIJKE l JONGE VROUWTJES.' EN "OOK NOG, EEN WAARSCHUWING AAN t ADRES VAN V BAZIGt SCHOON., MAMA'S!,!.; .en* al zhi kornuiten MORGEN', Zondagmiddag 2.30 dut in de Rotterdamse" Schouwburg CHRIS HOFLAND's GEZELSCHAP Cassa open v$n 10 u. af, ook pér tel 35745. Wij vragen voor ons bedrflf te Groningen: jCBVAREN' met algehele vakkennis op het gebied v^n Damescocfectie; in staat leiding aan personeel te geven, de verHopp te stimuleren en. zelf standig in te kopen.' Alleen zij. die aan bovengenoemde vol~ doen. komen in aanmerking. Voor deze functie bieden wij eed* levenspositie met zeer goed salaris. Sollicitaties met uitgebreide gegevens betref fende huidig? er. vorige wetijkcing. recente foto enz. te'richten aanAdvertentie Ejur.eau Benjamin, Bergweg 351. H'dath, onder no. 9320. Discretie "verzekerd. te Anihera; vraagt voor de erkend genees- kundige dienst van de in aanbouw zijnde „Enkalon"-fabriek te Emmen, een -Vereistendiploma .4, kennis van E.H.B.O., niet ouder dan 35 jaar. Uitsluitend schriftelijke sollitaties? voorzien van.een "ïecentepasfoto, met vermelding van opleiding en er varing te zenden aan het adres Velperweg76, Arnhem. mm I v4:- ln enige onzer filialen kunnen worden "'geplaatst met diploma M.U.L.O. of 3-jflriga H.S.S. Voorleur geAielen llf; *a iJm* wWthirKtaj be- tebifeten. iA'bet beiftHJn -,H erij .aWiplom. en niet ouder z!i„ den 35 |eer. Voor geschikte, energiele kreenten; een - I.MWIwerkkring met iftée a'bcld»- peeisleen. ^«oerwaarden. 1, /- fléeeee rd W» en»--**»., r-?|.'öpgrfte"v*n tegenwobrd/ga werkkring «ir'verlangd safaris te richten aan ■-''Dlredie N-V. Hemo, RvysdacUtraat 49, '/pijferdaffl-Zu/d.. - 20 karaats gouden tand in kunstgebit f 17.50. de Vrieselzan 21, Tel 37519.' CL Bij Dubbelblank wordt Uw kleding niet alleen, met dubbele zorg che misch gereinigd. Elk kledingstuk komt boven dien moiedrt terug! Pantalon of rok 1,55 H.25 ROTTERDAM: Sladkau«Ursw*g 19», Tel. 84247 is het adrts. tiaar Dubbd- blanhj dejhundigt medeu-tr. kers. dit door scholing en er varing Hertrouwd zijn met elk probleem op het gebied tan teatiel-umorglng, steeds gereed staan om Uu' opdrachten in ontvangst te nemen en 17 alle getrenste Inlichtingen fe verstrekken. •frV.i.L.111I. O KRIMML (Oosten.r.) vertrek 17 Febr. 230. O SJLS MARIA (Zwits.) 24 2S0."— GEZIXSCHAPS-REIZEN naar ROME» FLORENCE, ASSISI etc. O 9 d. per trein rein. 255.max. 335. 12 d. min. 350.max. f 435. O 14 d. Luxe Touringcar 7 435.— Brochures o.n inlichtingen-bij de 24 REISBUREAUX van - Hoofdkantoor- GROENMARKT 22 - DEN HAAG ll^Otsfg llNDEHAN indeNw.vBinne (tJahlj CapitoV'Tha nweg Vanat L ':Maarrdag 12 Febr. -iS: ons Tij faal aan het. Mathenesserplein voor de verkoop gesloten. WONINGINRICHTING FAN DUNGEN'S „MEKKA" Mijn broer kan er ook over meepraten Aan de gezonde ér* voedzame „Mekka'! dankt hij immers zijn plaats in de acht* Mekka" is net iets jvooTSportmensenl;" zegt hij. altijd En wilt U weten waarom? De heerlijke: chocolade werkt versterkend en opwekkend. De rozijnen bevatten sui ker (goed voor de spieren). Hazelhotén én melk zorgen voor vet en onontbeer lijke vitaminen; Van Dungen's „Mekka is dus óók net iets voor U. Van AJplwn Uw kleding- en wotnngtextiel che misch rcinicen en zie het prachlige resultaat van d FIa Coupe nabehandeling. Alleen Van Alphen^ kent het geheim van deze methode. Voor U geen extra-kostén. Costuum f. 4.50 - Japon vanaf f. 3-50 £M r>£ 6 oor a; 1555.- Mei zijn goochelkunsten zorgde de geesl van de lamp er dus evert voof dat Ahmed Hoepla nleis van de diefitaS van 6a wonderlamp zo s merken; het ruim zag er weef als voor mijn'onderzoe kingen en ln^.sfo^zat'een lohip, die precies leek op de echte. Die ëchfe bmp was nu van mij, dat had de "geest zelf gezegd en dat was een onverwacht bezitl Ik kon nu alles wensen ~wat ik wilde, de geest was mijn dienaarI „Kom mee, grote meester," zet dieJzon- derlingiy figuu ,W'! moeten nu niet langer hier blij- Tven,. dndéfs:dhtdékt Ahmed ons no.g; Neem; mij ;meè> naar het dek^ ik begin hooikoorts tn dk benauwde V ruim :fe-:kijgen,; ikj wil. weer .zeeludit snuivenIk-was r- eigenlijk nog .te 'verbluft' om tegen-f^sputteren, daar was-trouwens geen reden voor. We. gingen dus naar boven en wandelden zachtjes over het dek naar mijn-, hut. Maar niet iedereen sliep die. nacht. Toet had de afwezigheid Van" haar Gichelvógel gomerkt en ze deed: juist-'de'deur van-haar hut open toen wij langs kwamen. Ik sdirok ontzettend, want nu zou Toet alles merken; maar de Sjeik van Sambawas erg viot met' verdwijnen en .hij was 'onzichtbaar voor Toet hem zag. „Hé," riep Toet: „Wat va's dat voor een knal. Waf doen jullie jmidden'in 'de ndchl aan dek en: Wat heb je daar?" Dat waren een hele massa lastige DE ROnERDAMSCHE S I Toneejgcïelschap Joh. Kaart - Dinsdap 13 FebcaartSn. WEGENS GROUT SUCCES HERHALING VAN B Johan Kaart - Johan Boskamp WOENSDAG 14 FEBRUARI 8 UUR Na door miliioenen te zijn toegejuicht op hun triomftocht door Europa, enige gastvoorstellingen in Nederland van het wereldberoemde 22 Neger-danseressen en dansers met: Originele decors en costumes-' African Tom-Tom Orchestra DE MACHTIGSTE NEGERSHOW OOIT VERTOOND Comedia - Donderdag 15 Februari 8 uur van Ar.ton Tajechof - Regie Peter Scharof

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10