LUTUSCA YROLIelü PllllIIfJ VICTORIA tü&2mMANe*i MOUW vrl. JONGSTE BEDIENDE WILUAM wwrü i CONNOLLY'S, KANTWOL Geen broodmaaltijd is volledig zonder een geurige en pittige kop VAN NELLE'S KOFFIE dm? .pisitx ioitei ateep iSgpY geeft nieuwe charme Mr. H. J. Kreulen ren gebruiken Wrijs 32 ct. Kloek hadfonnaal 53 ct, zo zuiver - zo zacht voor Uw huid GERBITSEN'S SLAGERIJEN VRIJBANK rERfV*>J5$iARLEH Züj. M?Ü «1 DE--5fXfii^:^RAMER.Hi M Mfef-j"' (jhzMetc) WAPNER 5005 WflRNEP E.R05 Donderdag 1 Maart 195Ï fAMlLltBERiCHTEN »v»ri «nomen ult *nd*re Widen B'«;v ailWn:- Mevr. v Rw. KU«j~-vau fifjke, Apeldoorn, a.; Mevtv BoomHulsebosch S»nt Mevr, v. Wdsvm- ■On, Rotterdam. Mevr. Schikker-~de Cwect, Oosterbeek, Mevr. v.'d.-Graar—v. H«]«n, Tarakan; Mevt, V. d. Wry— Kupenis.; Apeldoorn»- d. p^erledert: Aïbertus \V. Srjtlvoff. Dep Haag. ST U Ja? J- Bork« Amsterdam, 89 j.; Gerardina F. CorneSls- 1«». UoogMand, 82 U H. de wetBleeker, Dén Haag; Joris tie Koning. Oud Betjerhmd, S6 J-; Willem v, d. Kny,; Botter dam. 72 j.<- LtlbextUs Ccwtm- sep. Bameveid., 62 j.; Rijk v, tk Hoek, Hilversum, S4 j. Naast dc biscuits van C. jamin heel erg in irek. ïrou-frou nafc); Itundarijn-afcls, chocoladewafels e.a. vallen i: de smaak van groot en kïcio En goedkoop 100 gram slechts 25 cent. Bót kan alleen BU d» NT. Drukkerij SJ. \YÏT ZONES' is plaats voor een ADVERTENTIES Leeftijd 13 IP jaar. .ALU-L-O-roptewiing gewenst. tSCriill 'iKtnil, Aanmelden: P. DE HÖOCÏIWEG UI, 'Alieen tn 002e zaken koopt U de fQösle Conner's Merinos •w ires 538 p. kn. Dit een knol cca JUMPER Parley smymawol, p.100 gr. I $NOOtfO£P *owus NOORDMOLENSTRAAT 44 j wesree wotM/»s 'GR. VJ5SERtlSTRAAf 7 ^BERGWEG <J» f NOVA-FILM GEBMERK Teresa Wright zegt! GEVRA.AGD door Ha venbedrijf te 'Rotterdam voor spoedige indienst- •ïtóediag:;., :.x:'i i-r;> Assistent» tijdsehrijver -5 leeftijd circa -23 jaar. ;Btïevéiimet yolL- ïnL. onder Nb. 34394 aan ■Adv. Bur. Keuzen kamp. Rociiusscnstr. 263. KMaJa Er is geen zeep zo tvcltja^ als die witte, iuivere Lux Toilet .Zeep; Dat ondervinden dc filmsterren dagelijks. Dat merkt pok U direct, aan alles. Aan het donzigersdbmim, haar weldadige -werking, die verrukkelijk frisse- geur. Maar bovenal aan Uw huid, die zoveel fcachter, zoveel mooier wordt. Win aan charme; was U met Lux Toilet Zeep. Elke dag! EE>' KIND WEET HET ÏEDERÉEN EET HET GERRITSEN HEEM IIET Wat???? liet Ding????- /V/Y/1 Neen!! Tiet beste vlees voor de laagste prijs!! 'v:P«r -Tit"kg:." pér kg. FÖne Braadlappen f 1.19. Varkenslappen Llö - k*- u b„ Fóne Rib of Rthstnk p. .73 Kg. ,f MO 1.58 Carbonade L25 Heerlijke KaJfslappen. het vlees voor zieken en gezonden1,09 ONZE ATTRACTIE: Prima Rund- cn Varkensgehakt 1 Beste Ham. Heerlijk RunderrooTcrlees, Sappig Pekelvlees en Bacon per .100 gram. f 0.42; per 250 .gram. 8.35 Ontbijtspek, zonder zwoerd. per 100 gram 0J2; per 250 gram 0.73 ALS EXTRA RECLAME: Vette Ham, Hamworst. Lunchworst cn Tnnseworst per 100 gram 0.28; per 250 gram 0.65 Heerlijke Corned Beef f 0A5 Fijne I'Btante Zure Zult f 0.35 per 250 gram A LI, K S *V OOR DE SOEP!!!! MAARKOMr VROEOKOMT VRIJDAGS!!'. Jean Simmons Dirk Bogarde Het;fcantoDr van ||A omidtohuibo» Sf B0BOK BVKKHW CATWUXK HE5BITT1 ïuix atlmlh j. - -. j ^KÏ|: 1 .AfftonY - ,5 HRlfttgiVgQgOOOtfj .Advocaat en Procureur; Voorheen Scblekade 43, is perheden gevestigd; Westersingel 3 Tderoon blijft 81151 NETTE JUFFROUW srvrnass ai. GARDENOBE-JUFFROUW en WERKSTER, voor de oebtend-; en avonduren. Aannu voorrn. v^lOrr-32 Daosacademle Jansen, Vijvérhofstraat 11S—118. ZIJN GEVESTIGD; PC DOCtfTfRVAN ROSIE 0'6RAI>y - stle leefiijden GROENE HILLEDUK 103 NIEUWE BINNENWEG 430 CROOSWTJKSEWEG 52 JACOB LOISSTKAAT 2S 'tTZ. lDj.iM.St ZWAANSHALS 316 Z.g.a.a. Tü-op kinderwagen, Sikkels blinken - sikkels klin- licbt grfjs. Vaste prijs f 75.—. ken. Ruisend doetUW stof- Na 6 uur. Eranx. Oost-Sidellnge zuiger van Van Veen zijn werk. 45, .Overschle. Prima stofzuigers'. Diergaarde - singel S-U Zeer lage condities. Kinderwagen tg.aü. Engels model. Damesrijbroek met vest en laarzen,. Ieder. Memo maat. Biefstuk 1.43. Rosbief f 1.45. Alewij n Florisstrv 31. 'Tel. 42725. Dikke rib lappen f 1,08, alles per i500 gr. De Tlxmrfvleeschgrossiers, Elec. wasmachine met praebtige Vlietlaan ,.4S. wringer. In prima-söat. 175.-. Rozenlaan 73»,H-berg. ciilbonade f125, "speklappen 050, buitespek 5 1,25, rtmd- Cadeau ia hettïl Zware geheel met varkensgehakt 0.85, -alles draaibare rooktafels met ver- per 500 gr. Margarine met. vita- lichting en prachtig chroom- mine 0.29 p. 250 gr. De Rund- garrutuur.Alleen bij óns vleeschgrossiers, Vlietlaan 46.^ reclameprijs f 35^0, 't Meubet- huis, West Kruiskade 5 (tegen over Arena K H. Muylaert Jr. Vjjverhof$tr. 117. vraagt stoffeerder, tegen hoog ioon. Auto's, Motoren en Rijwielen Vette bouillon p. liter of meer wordt verkocht op a.«. Zater dag 8.20 u.t Afrikaandcrplcin t/o R. K. Kerk: Zaterdag 8.30 u.: Boezerns.traat 34; Donderdag 10 u.: 2e Schansstraat/Voorhavcn. Tel. 224oi2.::-i Tctstond gevr. nette dienstbo de, zciist. kunn. koken en wer ken. Zond. vto. Was buitens huis.. Goed loon. Aanni. mevr. Terpstra,- Nw. Binnenweg 24T, rechtse winkeldeur, Te koop Ariël 500 cc, z.k., in pr. si. Achterwielen en te- lescoopvering cn prima Budey- zit. A. Maagdenberg, Singel 13b, Schiedam. - Gemakkelijke betaling. Rijwie len, diverse merken, van 3,— af per. week. Grote sortering ballon- eu" sportrüwielcn in di- verse Meuren- De Gier, Goud- seslngel51—63,. Tel. 26975; Ja cob Cats5traat 48—50, Telefoon 82265. .-' Pracht tandem te koop wegens aanschaffing motor, ais nieuw. Vaste prijs j 175,--. Gteles. Lis» straat 49a, na 8 u. Gevr, een nette halfwas elec- trleien .reeds zodanig werkz. geweest. Aanmelden A. P. v. Duura, le Middellandstraat SSa. Gevr. leerling kipster, liefst met „vak bekend. A; .Timmer mans, "Zw, de 'Croónstraat 68, tel: 36275; Gevr. net meisje v.. d. huishou ding. voor hele of halve dagen, v. Staveren, Noordsingel 51, Asngeb; kleine woning, huisk., sl.k. en.'keuken-'"met gebr. van zolder, :in. ruil voor grotere woning. Br. no. 717 bur; blad. ÏVóninxniil. Aahgeb. huis Schic- dam-W. 6 k badk.. 2 w-c.'s, keuken, kelder,. loodsje. Gevr. kleiner huis, minstens 3 kamers, R'dam-W. of Blij dorp. LieTst nieuwbouw m. b.k, of d.c. Br. no. 2995 bur. van dit blad. j Vacantleverblijven Zomerhuisje te huur met gas te H. v. .Holland, voor de rand Juni. -Geschikt voor 4 pers. Te ben-. IJscIubstr. 40. In Centrum aangeb. gem. zit- sUapiamer met keukengebruik. Voor dame f 35.p, m. Br. no, 710 bur.vblad.', Volop verse lever. Voor Iedere klant volop voor. de soep. Dier- boord .035. Dik vet rookspek 1.02, alles p. 500 gr. De Rund- vleeschgrossfers. Vlietlaan 46. Straks loopt U weer zonder jas en Jet men op Uw COStuum. Van Veen. Diergaardesingel 94, heeft pracht costuu.ms. Zonder vooruitbetaling. Kapsters. Gevr. aank. kaps'er en vecgev. leerling. C. v. Bo degraven, Crooswykseiveg 142, na 5 uur Ebalslraat 5 A. Vleeshouwerij. Gevr. nette jon gen, l£t. 1416 jr. Aanmelden Oranjeböomstraet 351, fa, J. F. Philippus. Sportvissers. Wacht njet. met het kopen van. een hengel: tot het voorjaar. Wij handhaven nog steeds onze oude: prijzen. Sch uurmanSporthuis.2e Pijnackerstraat 45,. teL. 47905, Inwoning aangeboden, R'dam- N.. aan-gezin:3 personen, p.G. In bezit v. buur macht. Br. no, 720- bur. blad.' Radio en Gramofoons Projector S eo IS oun. Goed foto toesiej ojc Lelca en Rol- JeJfleat. Eeltna- enz. PrfemaKh- ker. opname camera, vergr. appv mieróscoop enz.. French, Spul 204, Dcd Haag. Te koop aangeb. Boe weet B dat? Radio's, stof- zuigersi wasmachinesop gem. betvoorw. Bel no. 2996. bur. van dit blad, De Rundvleeschgrossiers zijn ge vestigd, Vlietlaan 46 achter J. v. d. Hart en. hebben slechts één.winkel. Hoe wret Udat? Complete woninginrichting op gerü. bet.- voorw. Br. no. 2998 bur. van dit blad. Gevr. v. mnaikloerrrakertj net meisje, 14'A 15 j.. ter op-, leiding In 't vak. N. J. van Putten. Nwe Binnenweg 144. Flinke mann. kracht gevr. voor het schoonhouden van een groot café van 's morg. 6202 uur. Loon f-40.-p. -w.- Tevens werk ster gevr, voor Woensdag de gehele dag.' Br.Tno.' 718 bur. blad. •- U wilt toch" ook weer eens wat anders? Van Veen heeft een pracht sortering damesmantels; zónder vooruitbetaling. Dier- gaardesingel 94 (bij West Kruis kade). Gein. betaling: Radio. Philips, Erres» Waldorp v^. I 2,50 p to.; haarden; baardkacbels, drv merken -«f, f 3,— p, w.; stof zuigers. div.merken v.a. t 3,— p. w.: kinderwagens en wen- aelwagens v 2.— p. w De Gter; Goudsesinge) 51—53. Tel. 25073;- Jaa. Catsstraat 50. Tel_ Radio! Philips, Waldorp, Erres. Desgewenst zonder vooruitbe taling. „Radio Scohs'V Stadbou- dersweg 17. Tel. 4S352. Oudst en vertrouwdst adres. Grote gem. kamer aangeb; v: 1 o£-2 pers. met- of- zonder pen sion. Omgeving Plein weg. Aarwó'udsR, Utenhagestraat 196 b, Zuid, Voor direct gevr. «neuheistoi:- fe er der bij P., Haotweg, Span- gensekade 27 a. Tel. 51893. Net ecnv, dienstmeisje gevr,; geheel ze list. kunn, werken. Goedeen prettige werkkring. Meerdere hulp aanw.- Hoog loon. Mevr. van Dorp,.Bruyn- straat 54, R'dam. Aanm. na 7 'u. Hoe weet -V dat? Gemakkelijke betaling. Radio's, stofzuigers, wasmachines, compl; woningin richting. Br, no. 2996 bur, van dit blad, Schermclub vraagt nog énkele', dames- en heirenléden. Ook on geoefender Haringvliet 90, .tel, 75910 en 49760.. Kinderhuis „Vertrouwer", Can- tonlaan 19, Baarn, tdevol tehuis voór. kihdéren v. 16 j. E. Spruyt, tel,;; 2214. Dame;wed., 50.. jr,. ,z.k.. N.H„ véél alleen, zoekt conversatie. Br. no, 719 bur, blad. i Wilt u góed passende dames- en kinderkleding naar maat?. Kom dan eens praten. J. Meu- lemans, Bergsingel 224 A, bov. de politiepost;' Klnderledlkanten .f 21.r—2- kleurig gelakt, commodes f 31.50 met 4 laden, I kast en. schuif f" 49,—, kuip- of tonmpöel ledikant f 37^0, Alles m. de- cor Ongelakte'-klnderlédtkan-; ten f 14.90. comiriodes; f: 27.50, enz, ftffi maken alles.van. bóut,, gelakt of ongelakt naar eigéh mode!' maat en «leur 3-deurs; massief eiken kasten f 165.—, tn njank eiken, old-finish - of gewoon eiken btipnsaende; le dikanten f, 75.—. Stoelen,- ta fels, nachlkasijès eigen' fatjri". kaat Het beste eo! 30%voor- dehger. Gebr. Bos, Sam. Nul-. lerBtraat 9 e-b-e: Tel.- 36BI1. Verhuizingen en meubelvér- voer tégen zeer lage. prijzen. Jaa.- Middelhoek.. Matb.dijk 173. Tel..,34373 en, Suteawes 5C. Tel. 49894. Wil letter A' nogmaals brief óp- vragen van 'letter B aan kiosk Mathcnesserbrug. :\r/- Moderne kapsels. Perm a nent wave' met olie» én crèmebchaii- deling 8.—. Vraagt': óns adviés. U haar is een. 'kostbaar bézit.; Indolette wave.-de énige per manent; wavedie in- ólie, wordt gedrenkt i0;TT.. ';'C. :RecoUrt, Vierambachtsstraat 81, Tel... 3D532. •,-.7-; Rashonden: ertz. Ruwh. foxjes, aird, terriers, kroespoedeltjes, cocker auameltje. Sasz.. bill. VXna. Speciadres.- vakk. sche ren én trimmen..'- Vanouds Jac. Blazer's Dier-en Vogelhandel, .Gi-Jj; Mulderstraat 33 .telefoon Moderne dam cssportscfioen meL transparant niliberzonL In bruin en fAOO modern beige Gevr. voor' direct verkoopster en aank. verkoopster. Liefst met vak bekend, v.g.g.v. Schoenmag. Córbeau. Hergsc- laan 333, hóek Schieweg.' Tel. 44470. -V Gemakkelijke beiailngl Onze kosten zijn laag.- omdat onze meubelen site vervaardigd worden In eigen werkplaals. Komt O eens kijken, U zulr verstomd staan over Oe prima kwal. en lage prijzen. H. Maylaert Jr, Vijverüofstr. 117. TeJ. 43-494. Gem. beuling; bedstellen, de- kén®, ledikanten, opklap bedden ombouwen, karpetten., huiska mers. slaapkamers, salonstellén De Gier; GoudséslngeJ 51-53 tél '25875 Jac Catsstraat:.5U Gevr. 2e Machinist, technisch goed onderlegd/Niet ouder dan 35 jr. Br. no. 2994 bur. v." d: bl. Nette jongen gevraagd, Ca. 16— 18 jr. ,A. Itamperti, Alewifn Florisst-aat 31a, tel. 42725. Bekwame mangèlsters en vo«w- slcrs gevraagd. Tevens enige sorteerders. Stoom wasserij Vsn Dorp, Hooglandstraat 135. 3-z'f# ba°k 69.—. bedbank 8S...De Specialist". Burg. Roosstr. 23 (bij Zwart Janstr.i Houthandel .H; J. Tammlngar Latten, palen, planken. In eiken-r, beuken, envurenhout. V/jj zagen ook -groeven en sponningen,' Gr. Visserijstraat 14—16.' tel. 37730. Succes-inkopen honden on*« pry sen Jaag! Dank onze gelukkige, vroegtijdige inkoop hmnen wij U deze eerste-kun exemplaren aanbieden tegen verrassend lage prijzen. 'r Begin. de lente goed door met Vralgk's schoenen, modieus en chic, dc zomer tegemoet te wandelen. ;.,V Va. t 1.— p.w. she «oorten scboeawerk. Vinicerbors. Utr.- sestr 33. tel 79354. Geopend 20 o. Zat. 0—6 u. Dond gesi Voor direct meenemen, bewij zen meebrengen. Gevraagd een ervaren rotaprint- drukker. Voor goedé kracht, aantrekkelijke werkkring. Cen trum van het land. Brieven onder r.o. U 289 bureau van dit blad. Speciale meubelkoopjes, cjiu nog voor de oude prijs. 2 er. 'Clubs,.;:? stoelen, prima .bekle ding geheel' vérend Ifi&ttJ, 1»,' 209jö. - 229.t0. 249^0.J 269^0. 2 arinfaut..4 stoelen; prima bekleding geheel verend 98^0. i 10950.f 1Z950 149-50. Groot, eiken dressoir t 64.50; 79.39, 8950; Schutf- taf el 7 32^0, 34^0,7 3650. W. vi^ Masten en Zn? Ncxmdplein Zwart «uède schoentje, moderne lakcombinatie, sierrand rondom, jaaa zeldzaam goedkoop 1V Hoe weet V dat? Complete woninginrichting'op gem. bet., voórw. Br., no. 2996 bur,, van dit blad. Moderne erkende drogistzaak m. wónteg,. wegens emigratie. Hink bestaan. Koopprijs bil lijk.-, InL Nieuwveld, Stadbour dersweg 320 c, Tel. 46431. A.B.A.N. Aoto- cn Motorrij school E. de Groot, Gcdipf Instructeurs. Gratis theorie. Tevens verhuur. Ae!brecht&- kade 152, Telefoon 39619-39701. Modern Chester-model in «wart Guède. „Dutch hoy'-hak. Prima pasvorm 2290 Zo uit de;, oven. Zn bij tl np tafel. Zandkoekjes 0^1 per 100 -gr. Boterkoek moet van Cohcn z(jn ;7 0,55 en t l'JO per sti.Ih, Cohen's Banketbakkerij. Lasülöfstr. 64, Tel. 28648—28314 Gratis" bezorging. Bond» Autorijschool l>. van Rossuai. gevestigd sedert JS29. Rdamsedijh 164. Tel. 69950 Harddravcrstr. .43 (Büjdorp) Desgew. gehaald en -sebracht. Bondsauiortjjcbool:?:-:.',, Palace". Sc h I edam sesln"gel; ih: 14 3r Tel. 38312;Ervarehth-'«iiistructeiirs staan .Uritéa dienste, 's Avonds AtU htiunrim merken nxd> Sieiftj Thmtur, N'tmttm, tyr> Jijr' oio u» fbüm Stm voorradig. PÜTSE80CHT 113.115 - ZWARTJANSTRAAT 19 BEUERLANDSELAAN 111-113 Spoedcuriii* practljk -boekhou- denY/AÖ^vpjinaaiid, studieboe ken" in',bruikleen,.Federatle V; Leraren, Graaf Jlorisstraat 103 b. Tel.. 38313,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6