MANNEN mgwoMSPom eropaf! HEMDEN OE DOCHTER VAN gos,E O GRSDT UIURSïOYIR Bas van Wijngaarden Mevr. Warren's Bedrijf (jdttW MEUWSEN VRIJ NEDERJLAND VIER SMAKEN EEN PRIJS per 100 De Kinderen van Eduard FILMPROGRAMMA'S 2 t/m 8 MAART ARENA Meuwsen's roem JOHNNY WEISSMULLER HARMONIE CUUDETTE COLBERT SESSUE HAYAKAWA MAASKANT BEHANGSEL LUTUSCA 1UXOR &4. Brood en spelen WÉ Steenberghe gaf het op Naar Oost-Berlijn Herdenking Februari-staking bok ER 2' week VICTORIA VANILLE.TOFFEES gram DE ROITERDAMSCHE SCHOUWBURG^ Donderdag 1 Maart 1951 Een top-prejUlïol Nergens, maar dan ook nergens,.deze zwarte en bruine sptirt- A mol re niet jÊgk dubbele zolen A voor deze uitzonder' jMSE lijk lage. J&mmSIEK$ prijs- jéBSmÊ JUFFROUW GEVRAAGD VOOR DIVERSE BUFreTWERKZA.-VMHEDEN. Zondér kennis van dit.werk onnodig te solliciteren Aanmelden van 1—8 uur: UABAXERA - Rochusscnstraat 174 2«ldxa»m mooi «n voordelig! Een vlot suède schoentje In 6 mode-kleuren* met crêpe rubber ro°®. COOLSINGEL ROTTERDAM Van 1 Maart at het DANSORKEST Dinsdags en Zondags Mcrfinée Dagelijks tot 4 uur 's nachts het ENSEMBLE .LODEMA" *n Nieuwe sportschoen voor de oude prljïl Bruin en 'cxblood (roodbruin) bo*- calf met dub- belelederen .vjjgSJÏffi zolen j^ÊrJSjfAj Met dit succes-artikel open«n wij ■- het.. zoen. Vlot, sportief 'model met dufeb. crêpe'- zolen, tn bruin en mm :SSy beige Bi iLaSlSk. '«der Onze vakkundige verkoopsters bed/e nen O zorgvuldig l Bij Kaplaar* daagt U prettiger en voordelig I Rotterdams Toneel - Dir. Ko Arnold!, Ficbard Flink. Zaterdag 3. Zondag 4 Maart 8 uur ettjspel van Sauvajoo Jackson-Boltomley Regie: Jean Wall en Kn Arnold! De moderne loafer met" gesp en vlecht; rand. In".•lichte bruine yöor- jaarsgeur jdfifi Aj7een hij KAPLAARS mÊBÊr POSTORDERS Als U xmtf Oiei komen kunt om var» dez» speciale aanbiedingen fe profiteren, stuur dan Uv bode of Schrijf naar ons Hoofdkantoor Matbenesserlaan .29 Rotterdam, Yergeet Uw maai aicL Geen zfc/rf- /zmndingen* Ruilen toegestaan. Rotterdam: 29 (Dijkzlcht), N.Bifmtnwee 379 Groene HÜIedijk 262-264. fWWi, 250-232-234 Schiedam: Hoogstraat 2 hoek Brcersverst Dordrecht; iiv.jWocftael™, Voorstraat 232 van G. B. Shaw. me» Fie Car eisenPaul Steenbergen. Elisabeth Andersen, Jan Retè], Kenrl Eerens. Boh van Lcersum. U. d. p.: „Creaties, die een onvergetelijke gebeurtenis zljt» geworden." OAG. 2-7-OJO ZAT. - inzond. »^».*u.7.»3p verbijsterendt ervaring tussen MAM en VROUW WW utl\ NOVA.«l.M Film 4. «wc wen Tfm Schafd werkhomdftn - - 5.9 mei spcrrtrakken 7.9 «tra; fijne kwaliteit f0.9 bijzonder zware satijn ftfimp*ri0 .'"12.91 flanellen sporthemden. 6.4 halfwollen sporthemden 8.9 'Praïibssrt ven onze ename voorraad HOVA-rUM fTHF MEN) BRENDA JOYCE LINDA CHRISTIAN REGIE: ROBERT FIOREY CKO RAEHOBtH [Uitreiking van onderscheidingen /ÜTIkï [door H. M. d» Koningin in het {^f Relets te Amsterdam. H9-5.75-U HerdenkingFebrulri-staking In de Haofdsted. I: Internationale tafeltennUkampioftir* .-schappen te Utrecht ALAN LADD WANDA HENDRIX FRANCIS LEDERER wat, een ÖNZlMl int vrolijk (CAMA'N CA MY. U4M ilrefo* Al sinds 1884 geldt Meuwsea als Neerlands i meest toonaangevende naam ophet gebied der herenmode. Vofeens een ateeds groter wordend aantal ïnannen volkomen terecht i Zij weten, VLlJ dat Meuwsen niminer zgn naam zal lenen aan minderwaardige kwaliteit of smaak- Integendeel, Meüwsen's onveranderlijk streven is Juist: goeds, kwaliteit en goede smaakDaarvan, getuigen elke das, elk overhemd, elk paar handschoenen en elke hoed of. jas, die D bij Meuwsèn koopt. Meuwsen's „overgeërfd" vakmanschap kent zijn gelijke nieti goede groeit gestadig! PRINSES W6SSNSEMORM SUCCES ^*WEEIJ^ Zojuist ontvangen, ENGELSE REGENJASSEN vtaiaff59i50 20 Tv cïmiubt.kW HET WARE VERHAAL VAN EEN MOEDIGE VROUW {™at CAMt H0MI> -VRAAGT STAALBOEKEN 2»MIDDEUANOSTRAAT2 i TELEFOON 33 192 ROTTE R DA M AM5IEROAM - ROTTEkDAM - DEN HAAG - UTRECHT - BREDA - VliSSINGEN TILBURG - DEN BOSCH - EINDHOVEN - GRONINGEN HAARLEM ARNHEM Het Snoepje var» de Week is weer zo lekker en zo leulc, federe week bij 12.50 aan De Gruyter- artikefeo een zakje Jekkers met een kinderverrassing voor slechts 10 cent R«g1*« TERENCE FISHER ANTONY DARNBOROUGH in d« amuzante Agfaeolor fhowfllm (TB FRAU MDNÏIl TSAUMQ AAN HET ORGEL: HENK BRETON ACTUOl 6XPRESSTILM MUZIEKr FRANZ GRQTH£. WEEKDAGEN: 1 AVONDVOORSTELLING AANVANG 8 UUR I ZAT. EN ZONDAG; 2 AVONDVOORSTELL. AANVANG 7 EN 9.30 UUR jffWIffr 2ette 'öeze week o.a. voor U hs!m|' (de arrestatie van ClementlsX ,ifc zette (Vraaggesprek met ÖOOT- mr J. A. W. Burger) (met H.-B. Fortuin) .(door H, M. van Randwijk) Aan VrÜ Nederland, -"Baarngracht A'dam<?. Verzoeke ter kennismaking aan mij zoe te zenden "zonder enig© verplichting. mijnerzijds drie achtereenvolgende 'nummers van Vrij: Nederland. VAN VtUDAG DM ZONDAG FAS YVONNf M C4RL0 PMOJP FBI END J*® Irt 'dê sponnondn aronlutenfiim In technicolor VAN MAANOAG T,M 00N0IRDAGMIDDA& IDA LUPINO HOWARD DUFF In d« m»«il«rlqke IhrllUr (WOMAN IN HIDING) NIEUW VOOR ROTTERDAM oe adcmscnemende avoniurenhim 1571. Hei leed geen iwijfel: In het sprookjesachtige land van 1000 en 1 nacht hadden ze ook regels opge steld, dat merkte ik aan die douane-meneer, die op me af stormde en lastige vragen begon te'stellen. Ik was zo verbaasd over die ontdekking, dat ik een. beetje verward antwoord gaf en dot- was helemaal- niet naar de zin van die heetgebakerde grensbeambte, die net deed of hij het vreselijk druk had, hoewel er helemaal geen andere reizigers te zien waren. „Geen contrabande?!", brulde hij: „Geen tabakalcoholof textiel, niet jokken, laat me eens kijken." En tot mijn - schrik, grifste hij mij van de keien en schudde me als een spaorvorken. „H-Help!" riep ik: „H-Hou op, ik heb nietsl" Er rolde niets verdachts uit mijn zakken en toen vond de doucnemeneer mij het aankijken: plot- seling niet meer waard en hij wendde zich tot de .geest, „Inwoner", riep hij: „Heb je papieren? Vlug-, vlug, paspoort, - invoerbewijs, uitvoervergunning, be wijs van Samba-schap, geboortebewijs/enzovoorts!" Dat enzovoorts bleek een heleboel te zijn, de Sjeik haalde een'dikke bundel paperassen uit zijn zak en reikte die over aan.de.douane, die er met een geest driftig hoofd allerlei stempeltjes en aantekeningen op begon Ie kladden, zonder te kijken waar'hij zé al- lemaal.zetfe. „Zeg, geest", bromde ik: „Moeten we dat allemaal maar goed vinden? Zouden, we de2e knoop' nu'niet eens in kokende olie„Ssst, neenee, mees ter", fluistérde'de geest schichtig: „Dat mag niet. Hetv braden van ambtenaren is verboden bij de wet. We moeten ons aan de regels houden,:ook: in"heK-fand- Samba, ik kan het ook niet helpen. Hier-helpen geen duizend toverkunsten legenl" met CLAYTON MOORE - LINDA STIRLING het Ó^ZICHTJBARB HOELOCS (THE MAGNET) - Rtgtoi CHARLES FIIND Coi»*»fA«lf4»k 12% - Tel. sicoo Daa. 2-Z-V.1S ,'Zën 4 140- 4.15 - - 9.1 JUNE HAVER - GORDON MACRAE Vrolijkheid, xang «n rfant lOND. 2.4,30.7.«.IS II M STBAAT; PLAATS:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8