vc ö:i „HERMES" CHEMISCH REINIGEN M fÖORDHOEK."'Sfe mm §u M i - CC l tl" OUT'S H. WIJSBROEK W. F. v. GEZ. WILLEMS Issalon Brengt de nieuwe Voor jaars collectie Van Moorse! RITMAN M. van TROMMEL W. Klein fa. A. LENGKEEK! SOliXSERVICE TA E „PLEINZICHT" J. de WITH J. Mak Zn, VOS i KLEDINGHUIS Chocolaterie JAN HOOGENBERG I. D. W. Rijwielen Th. van VLIET Oi banketbakker ij „HET WESTEN'' RADIO PASSAGE Visser &0s\ DudeGeneyerT *-3 1,1 SIGARENMAGAZIJN Naar de W0LBAAL N. BERGERS FaC.C.vanderHeijden a-4 ..OUD MATI-IENESSE" SPORTHUIS DE «EEïl V- r' - Uho 3STR. 53 „WESTER GARAGE" mnlnS Ij1!!1!! Ijzerwaren en G ereedscha p p en NATUURLIJ Ki'tóft ZUIïELHlf VOOR KELTUMPLEET HORLOGERIE VESTER KiMAISO gp 60DERi SIGAREN DULLAARD'S DAMES KOUSEN f. 1.98 Glas in lood van Aa-Vee Stemt tevree S.V.V. HERMES-D.V.S. WELKE DRIE ADVERTEERDERS HEBBENDE JUISTE .UITSLAG? •AiiM.rniic":"' Rijbewijs nodig Fa G. A. SLAVENBURG en Zoon FLUX MANUFACTUREN porfvrienden EUWE HAVEN 35-87 TELEFOON 68715 Wh fpf«pa *GQPï»3£.PWi '■4 PW Hnnrf onrf VOORSTR 50 51 DELFT ROTTERD DIJK 255 o. S'DAM Tel 66085 Grooth >n outomoief»aal gereedschappen en accessoires Levering de handel sV> 44 f BEODEN TAPIJTEN GORDIJNEN-) rembrand;: AAN 83 SCHIEDAM i-a HOOGSTR 100 TEL. 69987 VOOR Pcosmcnden, eieren en tcntasie-stukjes Reclame eieren 10 c». p. s. 2--^ VOOR KOLEN NAAR Hoogstr. 24 Tel. 69802 3- I I - 3 Speciaal adres %.voor gemberbolussen HOOGSTR 22 - Tel. 68619 4- 2 Sport-, Tour-, ballon- en kinderrijwielen in alle kleuren en maten Desge.vens* op qema'ckc'iike CB'C irgsconc-'iss BUITENHAVEN 178 c TELEFOON 67552 3-3 HOOGSTRAAT'46, heeft een enorme collectie zomerstof fen tegen ongekend lage prijzen/ 3-3 Steeds de grootste sortering bij SIGARENMAGAZIJN BROERSVELD 180 SIGARENHANDEl S. K. VAN DER BERG G VERBOOMSTRAAT 6 TEL 6845 Een „Eskabe"-p«ip roken is mannenwerk.' Wij hebben ze In prijzen van 1.-, 2.—, 3.—, 4.—. 5.50 en 10.gulden. A-I ELKE WEEK SPEC AANBIEDINGEN ST. LIDUINASTRAAT 49 He» goedkoopste adres voor radio, lompekop pen, electr. apparaten en onderdelen. TELEFOON 68619 2.-3 O t Schiedam VLAARDINGERDIJK 7 Geopend van 6 uur v.m. tot 6 uur n.m. voor JOjA, het ideale rubbercorsel BROERSVEST 57 B TELEFOON 67745 a-1 WIJNHANDEL HOOGSTRAAT 138 KORTE KERKSTR. 13 TELEFOON <57616 2.-0 TEL 67621 GROTE A< VERLICHTING VERWARM,NG SANITAIRE ARTIKELEN ^ARKT 31—33 'T WOLHUIS VAN DER LEEDEN Spec. aanb. links- geweven dames kousen f 2.95 BROERSVE5T 4 - JEl, 69726 VAN DIJK'S STOFFENHUIS SPEC.ZAAK IN DAMESSTOFFEN Ons devies Prima kwaliteiten en toch populaire prijzen BROERSVEST 10 - TEl. 69726 M. C. VAN .WAMELEN SCHOENHANDEL Hoogstr. 23 Tel. 69715 WIJNHANDEL £N SLIJTERIJ Rotterdamsedijk - 242 b, Telefoon 68938 a Hoogstr. 88 Te!. 67513 2.-2. Voor smakelijk BROOD en GEBAK Bakkerij Broersveld 15-17 Tel. 68231 Schiedam Rotterdam Bozo-g.ng door de gehele s'ad1 ARIËTJS 5Ct-OE?-=NHUlS BROERSVcS* 64 TEL 66149 I - 1 DameV'en;" Her« :apsalon\.> A--A- TAXI BESTELLEN, 682 1 0 BELLEN 1-4 G. V. LOENEN DAM 41—43 TEL. 66192 3 1 I D.DIJKSHOORN 1 8 Qedpt. Opticien, f lEVEBf U WISP PE OMGItfllï J tl 4114 fcUUtW ZEISS C*« »wt KMI1 luji 2. - I DAM 19 TEL. 687Ó3 2. - O Manufacturen - knippatronen en kousenreparatie FABR1STR. 29 TEL 69552 HOOGSTRAAT 52 ROZENBURGERPLEIN 3 O- I W I 'E. ZAL H i ;WTN DE SPECIAA:K' :U VOOf .DE t ALLERBESTE KAASSOORTEN 4 TN' DE OR FREFFEl UKSTE'-'lVLEES AREh ir'~ D A M At'öf/QiG ST-fcV2i HOOGSTRAAT 9 I -2. 4" 2. SPECIALE AANBIEDINGEN SIGARENHANDEL ROTTERDAMSEDIJK 272 TELEFOON: 67597 2.-1 Rund-, Kalfs- en Varkens- slagerij v. EEVERENSTRAAT 1, TELEFOON 68511 2.-3 Kunsthandel ..RUBENS" HOOGSTR. 158 Specic.-ïl adres voor het inlijsten van pla ten en foto's. Schilderstukken in elke prijsklasse Spiegels Pastels KOFA bertels OP DE DAM Geminderde links MODETINTEN I-A- VLAARD.DIJK 207 -TEL.66280 3-2. Voor A L Uw HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN BROERSVEST 40 TEL. 67607 "3 Een CORSET van wint altijd, Zowel in prijs oh kwaliteit.' Ook ruim gesorteerd in B.H.'s Dameslingerie en kousen. BROERSVEST 75 - TEL. 66819 4-4 (NAAM VAN DE INZENDER): Deze strook moet ZONDAG 11 MAART vóór 12 uur in het bezit zijn van „De Schiedammer". Lr.nge Finven 141. Schiedam of bij Sir. Mag. Dullaard. Rotterdamsedijk 272. (Zie voor bijzonderheden de aankondiging in dit blad» BURG. KNAPPHRTLAAN 6 TELEF. 6810067100 O - 2. Hetndpgewezén'adres voor de bèferë Schappen em-iji^i^OTÏn. KORTE D AM..0-J-1I TELEFOON 6Zi82 -; 1- 3 Bonds-autorijschool D. v. ROSSUM ROTTERD.DIJK 164 B TELEFOON 69990 Gevestigd sinds 1929 I -4 voor al Uw timmer- en metselwerk DAM 10 B —Tel. 68686-67775 Specialist in winkel- verbouwingen 3-2 Het zal niet lang meer duren of ook U koopt ROTTERDAMSEDIJK 2 56 O -2. EEN HORLOGE? Kiest een ZENTRA H.TH.van der VLERK ROTTERD.DIJK 268 3-3 Café Rest. f/o. Station E. J. M. v. d. WATER SINGEL 234-TEL. 69525 I - I Voor het fijnere gebak BANKETBAKKER IJ ROTTERDAMSEDIJK 244, TELEFOON 68543 Voor a.s. Pasen grote sortering taarten en opgemaakte eieren I - O fIRMA Zeilmakerij voor Mar kiezen, Kampeerfenten en jachtzeilen,-^ BROERSVELD 33, TELEFOON 69798 -4--3 Van ouds bekend PASSAGE Bij elke partij of feest oogt het BLOEMWERK van „HEDERA" 't meest. F S P IJ K E R S, Rotterd.dijk 234 c - Tel. 67785 O-2. IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN RIJWIEL-ONDERDELEN ELECTR. MATERIAAL WAAR DAT WIEL DRAAIT Hoogstraat 6769 Telefoon 68436

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4