SIMON DE WIT instrumentmaker «HBDCHI3GQ GEER. de JONG j I WORSTMAKER r ïevraagd voor spoedige indiensttreding: Belangrijk nieuws GESCHIKTE -WOKING te VERTEGENWOORDIGER ieeën van D°° »n P°ele" vüuF bloed EEN BEGRIP!! En als klap op de vuurpijl Nog enkele dagen geduld en DAN EEN KOERIERSTER Becorateur-lakschrijver 2 Leerling etaleurs 2 Aankomende etaleurs Magazijnbedienden c.v. H. TER MEULEN Enige meisjes Goed en Goedkoop Nancy Olson vraagt ENERGIEK BEDIENDE r W'oensdag II April 1951 FAMILIEBERICHTEN 77\Hie.rmc<ie betuig ik raün hartelijke dank aan familie en kennissen. T. EL v.;LEEUWEN, Zmkerweg :2 A. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wijmede naroonstatoüie onze dank voor de belangstelling ondervonden Ml de teraardebestelling van onze Dochter A LI E P, EMONS a:~w\ emons-van galen ADVERTENTIES Gezin, bestaande uit. 5 per sonen, komende uit buiten- ïacd, in het bezit van huur- machtiging iï, zoekt ia Rotterdam. Brieven on der nö. 993 bun. v. d, blad. f§> - ".gevraagd Moei beslist' goed ingevoerd rijn bij schoen- faurnïtuVenhandel en her stellers. BrJ ra. rot, onder nr. 26S3. Zaagmolensir. 47, R'cam. k ï3>de c*0 ^0P9° van derd o9e-n ,;BA^ UW BELANGEN WORDEN DOOR ONS GEDIEND Steeds meer Huisvrouwen komen tot de overtuiging: „GEBR. DE JONG" en „VOORDELIGST ADRESJ/ ZUIVEL Oé overheerlijke „Gebr. de Jong's Kluit" van 52 c„ deze week 46 e. per 250 gram Het beste Vet deze week 96 c. per, 500 Bram Grote fles Slaolie van 2,15 nu nog voor l,«9 Groot pak Chocola de boter van 53 e. de:e week nog 45 c. »t fijnste oude boeren volvette Kaas deze %veek 34 c. per ido gre*n Belegen boeren volvette Kaas deze week voor .54 e. per 100 gram Belegen ka mijne» Kaas 22 c. per 100 gram ROOM VERSE GELDERSE KIPPENEIEREN DEZE WEEK: No. 3 10 voor l1,!? No. 2 10 voor 1,29 Zeer grote eendeneieren 10 voor 1,04 VOOR VACANTIEGANGERS EN TREKKERS Deze week nog voorradig: Groot: bilt Gehakt, kwaliteit'No. I inhoud 500 gram van 1.50 Voor 1.25 Sr ooi blik Gehakt, inhoud S40 grain van 1.05 voor 79 c. Groot Blik Pork of Haznworst Of BoterlMmworst inhoud 2öfr gramvan 93 c. voor S3 c. Groot blik Leverpastei, kwaliteit No 1 van 66 c. rsü 59 c. Groot blik Leverpastei, kwaliteit Nog van 58 c. cü4S c. Voor bruiloften en partijen: Grootste Hes Advocaat, bereid met verse kippeneieren en brandewijn van 4;35 deze week 2,99 Grote lïterpot Boerenjongens, on zuivere brandewijn van 5.20 deze week 2.99 Grootste fles Spaanse wijn timporti van 3,50 nü 2,25 /Grote fi.es Meiwijn, uitstekend geschikt voor bowl van 1,55 deze week 89 c. Grootste fles Likeur Persico of Apricot-Brandy van 4.50-deze week 2,98 een reeks FIJNE VLEESWAREN die, met het oog op de Officiële opening - an ons filiaal aap de Pleinweg »8, ZEER LAAG GEPRIJSD ZIJN Ham- of Lunchworsr, deze Weêk Corned Beef, iets fijns Brede Bloedworst, prima Brede Leverworst Zeer fijne Zure Zult Tongenworst met echte tong D© fijnste Saksische Leverworst.. Bronswijk er Smeerworst, deze week JJ c. per 250 gram Heerlijk Ontbijt- of Gekookt Spek, deze week «3 c. per 250 gram Bacon, iets fijns, ook deze week nog st e. per 250 gram Procureur, deze week van 35 c. voor 39 e. per 100 gram Onze overheerlijke Gelderse Plockworst van 53 c, voor 45 c. per 100 gram Gelderse Rookworst. de beste merken vsn 45 c. voor 33 c. per 100 gram Probeert U eens ons Pekelvlees of onze beste Ham. deze Weekvoorts e. per 100 gram Porki, ons succes I35 c. per 100 gram Onze heerlijke gekookte Varkenslever, deze week 49 c. per 100 gfam eg c. per 250 gram 6S r- per 250 gram 49 c. per 250 gram 43 c. per 250 gram 49 c- per 250 gram 73 c. per 250 gram 73 c. per 250 gram U. kunt Fyffes bananen weer kopen met het bekende, vertrouwde blauwe etiket. Voor hel eerst sinds jaren zal .iedere kam Fyfies bananen weer voorzien zijn van het bekende biauwe etiket. Let goed op dit etiket, alleen dan hebt U de zekerheid, dat U de echte, overheerlijke Fyffes bananen koopt. Dit blauwe Fyffes etiket is uw waarborg voor kwaliteit ATTRACTIE VOOR K1JÏDEREN: Vmchtenkorrels 32 c- per 350 gram wCV&& t' ffV- qQW. VRIJDAG A.S. SCKIEDAMSEWF.r, Te koop aangeb. iUEKT IETS -V- —V - GOÜDSESINGEL 63 - TEL 28669 PLEINWEG 203 TEL ,76319" MARKTSTAND5 Mqashoven GEVKAAGD een all-roaad voor VLEESWAItENFABRIEK, gevestigd te Rotterdam. Ook voor uitbeners hebben wij een plaats vacant. Brieven onder -No. 994 bureau van dit blad. Aanmelden van 10—12 uur Winkelcentrum Buuwnweg {Dienst- ingang: -achterzijde) Tevens gevraagd voor spoedige indiensttreding- r- voor opprijs en magazijnwerkzaamieden. Aanmelden van 10—12 uur: Bernarrïma- straat 1 Qiij Hofdijk). De echt* Gelders* Ifjna vleeswaren koopt U b>i Simon de WIL Dagelijks ven aan gevoerd uit gereriommeerde Nederlandse fabrieken en daardoor van prima, constante kwaliteit, nog verhoogd door vakbekwame - verzorging en behandeling. Onderstaande keuze uit een grote sortering nodigt U uit omi deze kwaliteit te proever» «n~ Ie vergelijken! Zurs zult•-100 gram 21 Bloedworst met spek 100 'gri» 22 c» Haagse leverworst100 5r,^ 19 c; Saksische leverworst (smeerworst) 100 gram 32 cl Nierkaas100 gram 33 c Gekookte Gelderse worst 100 gram 34 c Gróve snijworst 100 gram 50 c Ontbijtspek 100 gram 34 c, Gekookt mager spek too 42 c. Gelderse ham 100 gram 54 ei- Leverpastei 200 grams bM 65 Cf Gerookt vet spek 100 som 29 c Gelderse rookworst per stuk (circa 200 gram) 78 c Knakworstjes per paar 25 c. zegt ;Mu<U4ki Over dit badformaat zult U even enthousiast zijn als de filmsterren! Een royaal, smetteloos wit stuk, dat de naam Lux Toilet Zeep met ere draagt. Blank en zuiver is het rijke schuim, verrukkelijk het fijne parfum. Een weldaad voor Uw huid en Uw charme! Vraag er om. de 10 filmsterren gebruiken j Badformaai57ei. Normaal formaat 35 ct. zo wit - zo zuiver zo zacht voor Üw huid ASSURANTIE. IA KELAAKSKANTOOR bekend met Brand-, Transport-, B. Casco-, Varia-, opma ken 'polissen; kennis moderne talen. Sollicitaties met uitvoerige omschrijving van opleiding etc. met verlangd salaris onder no. 992 bur. van dit blad. Op het Medisch Biologisch Instituut der Rjjksverdcdi gingsorganisatie TJT.O. kan geplaatst worden een dipl. Kam. Onncslab. vereist. Uitv. sbIL te richten aan het Hoofd van het Medisch Bio logisch Inst. R.V.O.-TJV.O.. Wassenaarseweg 60, Leiden. Dat ia sterk, Dora. Jij ook al zo'n pracht kinderwagen? Ook gekocht bfj Van Veen.! Dier-, gaardeöngel 94- Natuurlijk Le_ ni. daar staan de nieuwste ma- dellen. ƒ.2.1-'pet week e»-. zonder vooruitbetaling 1 T Blijft niet droogPrima vlotte regenjassen en mantels heeft Van. Veen. Dlergaardesïn- gei 94-,: bjj West Kruiskade. 2.50 per week.-.,,., zonder vooruitbetaling- Te koop gevraagd Metalica koopt aBe metalen, lompen, ijzer, enz. tegen ver rassend hoge prijs. Raephorst- straat UOok afhalen, met ge sloten auto. Gehele stad. Na 6 uur tel. 30318. Wit braid st olie t m. -42 of 44, Br. met prfjsopg. enz. onder no. 990 bur. v, d. blad peperkorrels kopen wij voor de hoogste waarde. H,H. Gerepa- trieerden! Speanda. Boezemstr. Kl. 't/oAbattoir, lijn 22.1746. Opkiapbedden, vloerkleden, bedden, naaimachines. baar den, radio's, hangbasten.-' 2 clubs. 4 stoelen, alle huisraad, goede prijzen. Bloemfontein- straat 38. tel. 75790. - Voor. de Bloemenliefhebbers. Grijpt nu Uw kans!De: gehele zomer een pracht „van een bloe mentuin en sn öbloemweelde in behoorlijke variatie. 100 - vaste planten in tien verschillende soorten, w.o. Anjelieren, Mar grieten, GaiEardia's,Fyrethé- vums, Cdrreopgia enz. v. slechts 8,-—. halve coD. f SfiO. Franco thuis. 'Bij elke bestelling. Tuin Clivia gratis. .Alles na storting op .postrek. nè, 459404 of onder rembours. Handels Kwekerij A. J. 'V."'d. Eeep, Hlllegom. Voor pr* kw. staart wij borg, 7 y jte koopy, een kinderwagen, wandelwegen, box. kinderstoel, «nv kihderkleertj«s,; Leezer.i Gouvernestraat 88, Aamoaikhout, kurkdroog, w hout. beslist geen afbraak t 1.75 Pr muctzak thuisbezorgd. Ook. Z..: H'berg, Schiedam. J„ van Kwawegen. Zijdewinde- straat 115, te:.. 50832. Heel prettig, mevrouw, indien u zich kunt tonen in zo'n pri ma vlotte damesmantel van v. Veen. Diergaardestngel 94 13-- perweek en zondervoor uitbetaling!!! Gem. betaliog. Huiskamers, sa- lonzitjcs, slaapbanken, bedden, dekens, balatum, karpetten. HOVJ, Hochussenstraat 50,: Bot terdam. tel. 223S9. Straks loopt u weer zonder jas en Iet men op uw cóstuum. v. Veen, Diergaardesingel 94. heeft pracht costuums. 3.per w. enzonder vooruitbeta ling!!! Dit is hetgeen U zoekt, Compl. Old Finish Huiskamer 305.— :P.van Reemvfjk. Huish, Art., alléén West Kruiskade 6, tus sen Arena en Westersingel. Rotterdam, tel. 24076. Meobelkoopjes, Ealpoot huis kamers best. uit gr. dressoir, schuiftafel, 2 clubs, 4 stoelen, nu 458.Wilson, Gr. Visse rijstraat 8087. Slaapbanken van 3-zits-bank in I beweging tot 2-pers. bed. 120x190 cm. met - bergruimte voor kussens en dekens. Prijs v.a. 135.~.Rietveld,Fissen burgstraat 34. Nog steeds onde Prijzen voor Dames-, heren- en ldnderkle- dlngv Desgew, gemakk. condi ties.' Boas, Heemraadsplein 18a, 2 x b. EJndp. Ejn "14,. Bus F en Bus R. '-id: Solifle Houtwaren, trapleren, strijktafels, waskutpen. tafcis. Stoelen, enz. Het oudste adres H. J. Tamminga, Gr. Visserij straat 1418, tel. 37730. Zeg Jan, wat heb jij daar een pracht fiets: Ja. Wim, ga naar Van Veen. Diergaardesmgel 94 en Je hebt er. ook een. Oude prijzen "7 per week en zonder vooruitbetaling; 11 Groene en bruine earbolenm, teexproducten, grondverf en Lakverf voor binnen- eri bui tenwerk, temponeerverf. loud en zinkwitverf, menie, vernis sen, booüakken. kwasten enz. Grondverf 2.—, lakverf 7 2.80 per kilo. ,J3e Regenboog", Een- drachtsstraat 143. tVRsknipen 15.strijkplan ken 9.20; trapleren f 1.60 per tree; wringerbokken 12.50: broodtrommcls 6iW; zinken teilen van 3.73 af; jenever- glaasjes 13 ct. Vos. Goudsesis- gel 65C; Zwaanshals 309N". Drijfnat worden is niet prettig Van Veen, Diergaardesingel ,S4 (bij West KnSskade>;' hèbft vlotte modellen regenjassen en -mantels, 230/per week en..., geen vooruitbetaltng. Echt knusin uw fauteuil tje bij de radio. Wij hebben een pracht sortering toestellen. Bij, ons geert vooruitbetaling en vanaf 2.50 per weeküt Van Veen. DiergaardesingeJ 94. Onbegrijpelijk, maar onze prij zen zijn ondanks alle prijsver hogingen beneden iedere con currentie. Complete. O/F. huis kamer met dressoir en schuif tafel voor 359.—'t MéubeL- huis. "West Kruiskade 5. tegen over. Arena. Winterjassen voor dames «O heren, paar maat en confectte. Priroa stoffen modcme coupo. BetPlihg per week of per maand. L. Witter. Schreweg 143. Tel. 43840. Heren- en' Dameskleding naar maat en confectie. Pracht des sins, wol en kamgaren, mo derne coupe. Betaling per week of per maand, zonder vooruitbetaling, L. Witter, Schieweg 143. Tel. 43840, Gemakkelijke bctalinr. Hexen- costuums regenjassen.' confec tie en naar maat. De Gier, Goadsesinget 51—53. tel. 28975: Jac.. Catsstraat 48—50, tel, 82065 Engelse gifmml waterlaarzen. Alle soortenRi gier. Schoei, - handel, Westgeedjjk av 'te koop kinderstoel, kindexle-i dikar.tje met bed. "wandelwa- gen in zeer goed.e staat Cftan- trel, Math.djjk 277e. Rotterdam. Amerikaanse schoenen Onver slijtbaar nog -kleine voorraad 16.95. Hdgter, Schoenhahdsl. Wesïxeedijk 20. Primaveren de divans enslaap- an ken v;a. -f: 25.—.'-.„Pe,:Spe' cialist". Burg. Hoosstraat Z (bij Zwart Janstraat). Kat-emalHe met 25% korting. Zinken emmers J 2^8; zinken teüen, wasketels,- enz.' Nesten schalen f 3.25. Keukensteiien van 59,98 af., Vos. Goudsesia- gel 65C; Zwaanshals 309N. Wij hebben Juweeltjes van dressoirs.O-F. eneiken f 4.- per week- zonder vooruitbeta ling. Van. Veen, Diergaardesin gel 94Xbij West Kruiskade): Aangeboden: Witte poedels 6 mnd-, prima afstamming, inge ënt tegen honderwickte. Geen handelaren, PapjeïV Scliie- broekselaap: 45. telef, 47422. Sniker is. duuri Gebruik nu Hollandia' saccharine tabletten 4 doosjes voor 53 cent. Stam. Zwaanshals 286. V-^G, Gasstellen in alle modellen, ook waswringers. Loodgieters- bedrijf A- C. Mook. Schic- damseweg 72. teL 32617. Ene. KbideTwaEen.. :ag© Belg- kinderwagen. moderne kin derwagen, z.ga.n. f 30.—, looprek f 8.50. ktoderledi- kantje. poppenwagen. 3-wielig kinderfietsje. Zaagmo!er.str. 182, tel. 81&93. Te koop. kin der ledikant je met bedje en kachel, samen f 15 C- D. Z. Neder hand, GOU- vernestraat 60 c. Auto's, Motoren en Rijwielen Lnxe wagens te haar. zonder chauffeur. Stolkcr. Aelbrechts. kade 156 B, tel, 39817. Gemakkelijke betaling. Rijwie len. diverse merkun van f3*— af per week. Grote sortering ballon- en sportrijwielen, in. dl- verse kleuren. De Gier. Goud- sesingel 51—53, tel. 26975; Jac, Catsstraat 48—50, tel. 82065. Rijwielen! sport Ballon, enz. zonder vooruitbetaling.^Natuur lijk alleen bij „Radio Uocns". Stadhoudersweg' 17. tel. »8352. ..Lancia A pril la"' met .vFanna" carrosserie, jn uitmuntende staat. Iets voor fijnproevers: Zeer billik. Willy van Gent, Bergweg 220,telefoon. 43364- Te koop, Flat,.5G0 van parti culier Coach, pas gereviseerd, prima banden. C. de Pater. 2c Schansstraat 65. tel. 33574, na 6 uur. Radio en Gramofoons Radio. De nieuwste radiotoe stellen alsmede gramofDonriio- toren, luidsprekers enz. op gera. bet. voonjr. Jevèrt Radio- lux, Showroom Schouwburg, Aert; v-Nesrtraat.322. Philips, Frees èn V/aldocp- radlo's betaling pery week en per maand, zonder vooruitbe taling. .'Li- Witter,. Schieweg I43d telefoon 43840. - v Radio defect? Bel 74756 en ,de Service-wagen komt - direct: Alleen de ErkA>.de „Philips". „Waldorp", „Erre i" en - ,J4o- vak" dealer geeft-U betrouw bare service, (The British Radio Service" .Linker Botte- kade 77. ivdam. - Radio. Philips. Waldorp, Erces. Desgewenst jorvder voonjitbeta- ling. ..Radio Soons". Stadhou dersweg 17. tclef. 48352. Oudst vertrouwdst 3dre$. Philips. Waldorp. FricoT én Arel radio v.a. f 2.50 p. w. HJ5. en Fridor stofzuigers v.a. i 2 50 P- w. Radio ,.Mer>". Soetendaalj.'eweg 30 a. telefoon 41676. Muziekinstrumenten Plano, zwart, Duitse kruis- «marlge. R. Gnetze. pracht klank R"S.—Klouwens, Schieweg 187. Prima piano's te huur. Voor korte en lange termijn. Bil lijke prijzen. Simonls. Lange Killeweg 13, tel. 74301, Nieuwe accordeons va. f<*7. Guitaren 39,73. mandolines f 32J0, banjo's f 45.graino* foonplaten. Simon is. Boy er-, landseL 29. TeL 71160, Dorps weg ;32r.7Gbarlois. TeleL 76493 Langg -HfUevreg 13- TeL 74301, Tu huur gevraagd Net. pers. 65 j., kl. zelfsL zoekt netkosthuis, liefst; bij alleen staande vrouw.' Br. onder no. 3415 Bontenbal, Dirksmitstraat 6 A. Rotterdam. j Te huur aangeboden .Het Bruidshuis", Tiendstraat 9, (West Kruiskade)Tel.. 36310, Verhuur van gelegenheidskle ding: nieuw en modern. Maat- ateher cn Bontwerkerij. Direct aangeboden, degelijk pension, kleine vrije slaapk oet milieu, bad., tel., vaste wast. Proveniersstraat 56 *3 I Personeel gevraagd j Gevraagd in Engeland voor Holl. familie z.K degelijke zelfst. huishoudster, in stad omg., Londen. Er. onder no. 987 bur. v. d; blad.. Gevraagd badmeisje of badjuf frouw. Aanmelden tussen 10,30 —12' uur Sportfondsenbad. Van Maartenstraat. Halfwas stoffeerder gevraagd beslist goed kunnende, werken. Aanmelden Stoffeerderij P. P. Roorda, Boezemsingel 128. (over Veemarkt). Dakdekker voor mastieken- teervrije daken. Zelfstandig kunnende.werken. J. H. Spind- ler Zn- Ruilstraat 71, tele foon 51055. Jongeng. gevraagd om in cle; tuin te werken, ca. 16 jaar. Aaniïi.- J. van Reeuwljk, Korte- kade 22, tussen 7—8 Uur. Aank. kapster gevr.; vgoed kuimende permanenten. Mai- son weHa, Mauritsweg..fSl, R'dam. j:- Colporteur9 gevraagd voor representatieve en ijverige werkers zeer goed loon, prima vooruitzichten gegarandeerd. Aanmelden tussen 7—9 uur p.m. Reine veld 25, eJndp. UJn 3, Rotterdam-Z, Meisje-gevri vcor inpak werk zaamheden tot is jaar. Ban- ketfabriek P- Bakker, Soeten- daalseweg 70, Loodgieters. Halfwassen er leerlingen voor de nieuwbouw Zelfstandige loodgieter. Fitter voor burgeryrerk- J. H. Spind- ler Zn-, Ruilstraat 71. tele foon 51065. Op klein kantoor gevraagd jongedame, 16—18 j.. voor telefoon, eenv. administratie en typewerk. Indiensttreding direct of spoedig. Br. V: -- 4084 bur. van dit blad. Dames'hoedenfabriek. net meisje voor het kappen en omzomen van hoeden. Tel. 69706. na uur j Personeel aangëb. Bza. een nette naaister voor thuiswerk. Br. no, 4088 bur. vaun dit blad. Lessen Centrale Muziekschool, Spoor- singel 71, tel. 49330. Onderwijs alle muziekvakken. Prïvëles vanaf 5.— per maand; Stu- deergelegenhetd. Instrumenten beschikbaar. Inschrijving in —id uur. Emigranten cursus. Speciaal voor beginners. Eenvoudige methode- Aanmcld-n 19—,21 u« School- 2c Fijnackerstraat 13. Huwelijk Dame uit -besch. miüeu, goe de vlotte verschijning, 43 j,. N. H„ betrouwbaar, eigen, home, zou gaarne in contact kranen met beschaafd eeriv. heer, goede positie, teneinde dc»or huwelijk meer doel aan het leven te geven. Br. no- 2680 Zaagmolenstraat 47. Nette Hongaarse weduwe, J- met 1 Jongen, 17 j.i' wepst kennismaking met nette heer goede positie.Br. m. foto oP erevr. retour-Br. «O. 4085 bur. van dit:blad. j Woningroil y: J Aangeb; zonnig ben. huis, 3 k„ keuken, gr! tuin met loods. Gevr. vrij huls of ben. huis m. gel, tot bergr. bv„ kelder. Om trek Noord. Br. onder po. 985, bur, v. d. blad. Aangeb, 2b etage, 2 gr. k., mod. Verb., 1 Zijk., gr, keuken, zol der, gevr. Nieuwb. 4 k, Br. on der no. 965 bur, v. d. blad. Wonlngrull. Wie wil v. Rott. h.!: Lelden of Dordrecht?- Vrij bovenh. ƒ555 p.w. 1ste- IJzer- straat 37 a IL Ka S uur. spoed! Vrij bovenhuis H'berg In netto wijk. Hour t 6150. Te ruilen, voor ben. huis of vrij huisje. Br. onder no. 986 bur. v. d. blad Wie ruilt haarmachtiging v. vrij huis of J ben. huis 5 k„ Schiebroek. HTierg. Kralingen. Ook ruilen vr,' bovenh. C. Br. onder no. 9388 bur., y. d. blad. Aangeb. kL ben. huis R'dam-Z. bev. hulsk- slaapk., keuken, tuin m. loods. Huur 5.75. p.w. Gevr. grotere, ben. of bov. wo ning." Br. onder no. Q89. bur. v» d. blad. Benedenhuis, 3 kamers, keuken en tuin, in ruil voor beneden of vrij bovenhuis. Br. onder no. 991 bur. v. d. blad. Aangeboden: le etage, 3 ka» mers en suite, veranda, zolder» kamer 6.90 Noorden omge ving Bergweg. Gevraagd; gro tere woning liefst zelfde om geving. Hogere huur geen be zwaar. Br. rra. 6917 Adv. Buc. Harte, Zaagmolendrift 35a. Vacia,ntieverblijyen Te huur, twee zomerhuisjes, 7 en 5 persoens. Hoek van Holland. 1 Juni tot 13 JUIL Hoogendoom, Scions 73. na 6 uur. Kampecniulsje te huur. Ia Hoek van Holland, voor 4 pers. Nog vrU de maand Mei en September. Br. no. 4087 bur. van dit blad. Diversen Verende ".bedstellen. Kapokma- trassen. opklapbedden en spi ralen. Alles volle garantie. Ver trouwd eir vakkundig* adres. Beddenmagazijn C.-Uljee, Hooi- drift 129, tel. 34479, r Inbiadcn van romans, studie boeken, muziek, jaargangen, enz. (ook met goudtitel op de rug). Boekbinderij Vergeer, Gaffelstraat 52, teL 51530. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz. Vlotto levering. E. Zevenhuizen, glas- handel. Aelbrechtskolk 41, teL 30780. Schoonmaaktijd!! U belt 465B3 en -wij komen gratis prijs pp- gevenjVoor bijvullen en over trekken van uw bedden» Lë Beddenmaker van Ahoy, Lens- kens. Jac. Catsstraat 77, Voor burgstraat 146. Spiralen vermaken tot.opklap- bedden, kleiner of groter ma ken, netton strekken, vernieu wen, lassen, repareren. Nwe opklapbedden m.2-delig supe rieur olifant-netten 45-1- pers. f32.50, ledikanten. 2-pcra, 45-—, I-pers.' t 29-50, divan bedden f 24.50, gezondheids- matrassen 2-pers. f 32,50, Com binatie divanbedden. n!euivste systeem, -prima kvral. f 59 alles uitgevoerd ml: superieur olifant-netten. Eigen f abt., ook maatwerk, Ombmiwkast f 22^0, bedstellen 1-pcrs. f 2950. 2- pers, bedstellen t 6750. Op sommige artikelen deze niaand nog korting; /Merkhedden Cleco en Peerless. Ruime voorraad. Grote bedden répara tie-lnr. Gebr. Bos. Sam. Muilerstraat 9 a-b-C, taL 36B11, bij Rffatfc.. teug.L^-;' Vx" L Glas in ,ioodi glasplaten, glas Inzetten, spiegels moderniseren Glasverzekering. Roozen'* G1m- handèl. Boezemstraat 99. Tplef, 26470; Coolsestraot 53. Telefoon 50532. Na 6 uur telef. 80927. "jA i 1 1 t f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4