^2. de zuinigste, de beste! &S**ïm HMARTm&C- 1 EXCEfflOM d\ liSBIEBISe RADIO 11.' LJ INSECTEN 1 USEMS UW wnVÏWAS f NV. hollandia Steno-typiste Assistent(e) Na 8 jaar Sinus Tesla Philips Phijips Philips MffiSBEBaB KUMSTGEBITTEN f£ l%Z%eo Ml%o. SLAM-MISSIE Buffetjuffrouw Abonneert U op dit blad Enorme partij dames tricotage (met kleine weeffoutjes) CHARS1EUSE Onderjurkc-; met kant- garnering van af --l 2.90 Hemdjes 1.95 Broekjes 1.75 Nachthemden 7.90 INTERLOCK Camisoles cn directoires 2.25 Slips 1.75 voor iedere aeurs Compl. Radiotoestel, mid den golf, prima geluid Elecnts f 79.- met garantie Radiotoestel met 4 golf- bereiken^ pracht apparaat slechts f 155.- met garantie toestel met 3 golfbereiken. Philipskwaliteit met' garantie f175.. Pracht toestel, een sieraad in Uw kamer met garantie f 240.- Een toestel voor de 'ver- wende luieteraar r met garantie f335.- ':v.v:-v. Maakt U óver debetaling geen zorgen. Betalingen reeds Via. 2.50 per week Ook Waldorp*. Erres en Murphy-toestellen uit voorraad" leverbaar i fï'i .v v- Oude toestellen zoorden Bd.Pl O'- E L fcC T O ;./Têiéfp<m 49909-./ $- Reparaties in een UUR klaar CIa.es de. Vrleselaan 21 b Ir A /9JA nsfen: '20-23 4.75 24-26 6.50 27-30 7.50 Zeer voordelig 31-35 8,75 bruin Ieder flexible schoentje. Met crêpe of leder zool. r 20-23 *6.75 24-26 9.75: Bijzonder aardig leindersaridaIetje i h diverse kleuren NIETTE EVENAREN maten: _4-26 1175 27-30 14; 75 Vlot en sportief •London Tan bandmollèrije Met crêpe zool, maten 5.50 21-23 5.95 Zeer leuk hielbandje in diverse kleuren maten: 24-26 5.75 27-30 6.75 Gemakkelijk en luchtig open teen- maten' s' :;;3n35.1.4,7.5"; en Hielschèentje. In wit en beige laderVÜSBM*'1^""' c.|fs m'e^Mscjioen Alles uit eigen fabrieken, daardoor lage prijzen cn gegarandeerde kwaliteit Filialen te RotterdamGroene HiUedijk 196-198, Nieuwe Binnënweg 303, West Kruiskade 66, Zwart Janstr. 7 - VÏaardingén: Hoogstr, 217 - SchiedamHoogstr; ii-16 Cn«Dc!,u"I,sc"t indienst; Openbare Bijeenkomst Woensd. 25 April, aanv. 8 u. Zaal II. Beursgebouw, ing. Meent.- Toegang vrij, 26 jaar, spreekt alle - - talem Br. no. .1052 bür. v.' d, blad is de Wen* van elke vrouw!. K O Efl E N vervuil deze wens èn....L. GOEDKOPER DAN DACHT** ^5^27.5,0 M,wns?®ch» 22-75 NCORDMOLENSTRAAT 37 SEHTiNCKLAAN A\* \X zich Uw kleine voorstelt In haar nieuwe kleertjes, die U van 't voorjaar gaat kopen, dan ziet U hear al in Uw verbeelding als 'n stralend rrieiije, dal zo van een modeplaatje- is weggelopen. Als U dan eens gaat neuzen, hoeveel Uw droom wel zal kosten en U komt* tot de zekerheid, dat Uw kind het met minder zal moeten stellen, kam.d'a"n. naim Martens én'zie, dat Uw illusie daar werkelijkheid wordt. Want Mar lens weet, dat ook Uw kind recht: heeft op kleertjes, zoals U die rich gedroomd heeft. Hoe dat bij Martens kan? Verdiept U zich daar maar niet in Profiteer slechts van de lage prijzen van Martens en U houdt zelfs van hel bedrag, dat U. wèl kunt uitleggen, nog .geld over. Kindermanteltjes, in tui, ver wollen stof, geheel gevoerd, in to maat, reseda, rcod. bleu en paarlgrijs bijpass, hoedje, 13?S-22.9S-26?s jongensjassen, in mooie wollen stof fen, waarbij met rugplooi en ceintuur, geheel gevoerd. Beige.' koren- «n00 4 D40 9A75 blauw en grijs leeft. 2-8 j. V?f M* Opknooppakjes f was- en kleurecht, In Zephir, linnen, dril! en gestreept regatta, waarbij met koord en fluit R90795 leeftijd 3-6 jaar Kinderjurken, schattige niodellen in halroord, yistro en ,zephir. QB8 CflO Zon- en wasecht, Ift.: 2-12 j. V* '%,V* *nO s°^* 0 VC f11® iVe've »cCO f«r"a STATENWE& T.O. BLIJDORPTUNNELS ROTTERDAM Handelskantoor vraagt voof direct oi pee 1 Mei: Sank. Bediende (v.) Jangste Bedierstle (v.j Brieven met uitvoerige In lichtingen. verlangd salaris enz. onder No. 6925. Adv.- Bureau Harte, Zaagmolen drift 35 a, Botterdam. VLAARDINGEN met behoorlijke practijkervaring en in hn* bezit van diploma MULO; diploma Engel se of Nederlandse handelscorrespondentie strekt, tot aanbeveling. - voor de afdeling Hollerith,' MULO-diploma vereist, - Sollicitaties, met vermelding van leeftijd; óp- leiding en practijkervanng te zenden aan de afdeling Personeelszaken. - Ook Bervoets sport kleding heef: de nieuwe „Topvorm de mannelijke, sportieve lijn in herenkleding. Soepele, sterke kwaliteits-scoffen, door meesterhand gemodelleerd coun I Sporlcolberts 1 - en 2-rij in moderne ruihdesslnsf 40.---Jol f 75.. Kamgaren en gabardine pantalons f 34.75 tot 145.— Tweedpantalons f'18.75 tot 25.75 Sportcostumes fraaie tweeds f 79.— totf 85 Rotterdam:Sch1edamieweg61-63,Beljerlandselaan192-202: Schiedam: Broersvest 59-61 is Rotterdam-West weer een gezellig winkelbedrijf rijker. FRANKEN REMMERS, de vanouds,, bekende zaak'in manufacturen, dameistoffen, bedden en tapijten, heeft zich weer op de Mathe'nesserweg gevestigd. Vele van.onze vroegere klanten (en wij hopen even- zovele nieuwe) zuilen het prettig vinden, dat onze zaak,-. welke generaties lang befaamd js óm haar prettige be-* diening- en, de degelijke kwaliteit van haar: artikelen,;j.- weer in hun naaste "omgeving te bereiken Is. Zaterdag 21 April des morgens om 9 uur van ons filiaal Mathenssserweg 177-179 - je keept ir wier even gvzellig als vroeg«r en je hebt 't rustige gevoel 1 't beste te krijgen en toch niet duurder uit-te zijnh MATHENESSERWEG 177.-179 BEIJERLANDSELAAN 115-117 SPEC. STOFFENZAAK:-BEIj£Rl'.LAAN 156

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4