PEEKaCLOPPENBURGï Die handdoek is witter t 350* SPORT PANTALONS REGEN JASSEN SPORT- COLBERTS De Spar brengt NU margarine met het Spar-waarborgmerk Uw garantie voor kwaliteit! Beter.7.. en stukken goedkoper! A. en W. A. Brouwer ..CAtlTAHtA JA IH" GROOT VOLKSCONCERT Hoe speel je éÊÊËÈÈSjtë'- WÊk cla: klaar? "S®* ASER...99.75 Met RADIOS- dat wast witter, omdat 't beter uittrekt! TWEEDE MEISJE Badion wast sebóner, das beter, Aanvang verkoop Zaterdagochtend Wij vervolgen onze succesvolle troef-ver- koop thans met 3 aanbiedingen. Onze afdeling Herenmode is ruim gesorteerd in het allernieuwste en staat in kwaliteit nog steeds bovenaan■-r' Zuiver* wolUn fland\ Zuiver wollen tweed Katoen, geheel dubbel Bij al Uw andere boodschappen ook Spar-zegels. Dus V» 7 altijd, besparing LET OP ONZE 6e TROEFAANBIEDINGijÉ AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM GRONINGEN LEEUWARDEnTuTRICKtThAASIEM' LEIDEN - ARNHEM - NIJMEGEN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS ADVERTEER REGELMATIG Hakkert's cafetaria in zuid krijgt een andere naam Wegens vertrek van .de heer Hakitert naar Israël heeft, hij rijn!Cafetaria aan de Groene Hilledijk lfil, Rotterdam Zuid, overgedragen aan de heren die de zaak verder zullen exploiteren .onder de naam Receptie op ZATERDAG 21 APRIL a.s. van 2—3 uur. DAARNA-, FEESTELIJKE OPENING DUSGAAT U ZATERDAG UIT?. LOOP. DAN IN IEDER GEVAL LANGS ZUID. GROENE HILLEDIJK 181* ROTTERDAM-Z. TEL. 74244. Speciaal adres voor uitzending van diners. A.s. DINSDAG 24 APRIL IN DE RIVIERAHAL met medewerking van hét Nederlands Philhannonisch Orkest o.Iv. Nicoiv. ,<L Linden Solist:. Dr. E. REELING,- Piano. Groot, zangkoor, tenor K. Smulders. Programma: le Pianoconcert;TsjaLkowski. „Turfane- nische Suite" Sj'echter, Orkeststukken van Weprik, Sowjet-Russische volksliederen. -Kaarten a 75 cent axi. verkrijgbaar; Muziekhandel LIchtenauer, Nieuwe Binnenweg 17a en Pijperstraat 54c, Honingsrdijk 47, Iependaal .112, Rieder- straat 5, Hockejrstraat 39. Vertegenwoordiger: A. SANGER- WOLPHAERTSBOCHT 102 B ROTTERDAM NU NOG VOOR EEN! LAGE PRIJS HAAKVELOl'BS ITO AA 2x3Mtr Idö.VU ™x8Mtr „i.vv. .165.75 198.75; In de grotere maten eea ruime sortering. BIDDEN-WIJTENHMDa ffieuwe Binnenweg 48B-47Q Tel. 30281 - Rotterdam „Wasmoeheid" zal U niet meer plagen, bomen en bleke» is overbodige' .Radioo's wondere werking isnlet alleen te danken a an subliem e grondstoffen. Voor al de toepassing der madtrnste vindingen an ingrediënten maakt, dat Uw goed 20 helder .wordt, of.de zon erin schittert. Breng de zon in Uw was, gëbmik Radion! Heeft Uw buurvrouw een wittere was dan :U? Wees dan niet jaloers, maar ga óók op Radion over. Merk, hoeveel beter Tfodior. het vuiluittrekt, hóe schoon en tintelend wit Uw was wordt :- zónder scbraaiwatérvlekken! 2warles lafet M moiré V' met strik garnering. zuiver wollen kamgareri. Laat RADION óólc de gekleurde en de j fijne was doenl V,'' Dé feersfe wee/se/s, zelfs de. zschisie wolk 'ij" ..veilig. In Radlön. De kleuren gloeien op en Uw iexflel gaal langer mee. VRAAG OM HET GOEDKOPERE REUZENPAKI in Rotterdam of omge ving kopen. Brieven onder No. 4096 btrr. van dit blad. •Mevrouw Mees, WestzeedUk 140, Rotterdam, yraagt-per l .Mei as. een voor dag en nacht of alleen, dag. :A j ••Kunnende stoppen eni'ver,- "stcllcn en 'met' .'kokën. bek kend. "Aanmelden - Woensdagavond 'tussen'.- 7.30 - en/ 9 uur of schriftelyk. vandaar dat men al jaren aegt; ROTTERDAM NIEUWE 8INNENWEG 36 AMSTERDAM EINDHOVEN - UTRECHT - ARNHEM IE1DEN sfra ks ook irt Hilversum W; Ibeiere jkteding'^por2Jede^^r^0;^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6