Iaan hex leger »es heils HUNTER /^TX Caltex Petroleum cjj»1y M a a t s c h a p p chef-automonteur xes^ -Qrer Ensemble „LODEMA" I^S DE nOTTERDAMSCHE. SCHOUWBURG Ijjf Zaterdag 28, April 1951 Dat W.1X cm ^Tenement vannacht! Ik ben. er nog helemaal overstuur van. Wicht! Even een HUNTER opsteken, dat kalmeert. Stel U eens voor! Een inbreker in huis - ovèrvalvfagem - politie en..... een zekere Harry H. Hunter. „Wat komt U hier doen" vroeg bars de brigadier. ^De deugd belonen" zei Harry.„Ziehier «fea HUN- TER, de sigaret met het betoverend aroma,........" cOp dit moment kwamen wij. thuis en....i age n -iets vreemds gebeuren,.,... Een eeuwehóud schoonheidsgehelm in PALMOLIVE ZEEP jl geopenbaard! /y Rèeds Cleopatra gébruikte olijfolie voor de ver zorging van teinten huid; Palmolive Zeep, ver- - vaardigd met kostbare olijfolie, is een erkend schoonheidsmiddel voor het verkrijgen en behouden van eeO fluweelzachte, gave huid en de jeugdige»- bloeiende teint die een zo; grote charme geeft, Palmolive reinigt Uw huid mild maar grondig en verwijdert alle ongerechtigheden, zonder: V de huidporiën te -vergroren. Was Uw jVj gericht: met Palmolive Zeep. Masseer Uw huid één minuut merher zachte |,|i Palmolive schuim:Doe dit 3 keer per dag.. Twee weken lang. É|HUw huid herwint haar frisse zSËjmmBZf - charme 1 Week-end en Spórts Shirts gemaakt van SPUN RAYONS en POPELINES (en Wol of half-tvol) vervaardigd met de TWO-WAjfBao|<f (om het Shirt te dragen MET of ZONDER e zelfhinder) HET IDEALE HEMD EN voor Uw werk EN voor Uw va can tie 'BRITISH MADE* SEDERT 105 JAAR "Noot Wh da fabrikant Dat verhaal is vleiend voor "het STJRTER-aroma, ;--?iiaar. irp &exc«4eren liever. ómse omzetstatUtieken. J>io óverdrijven tenminste niet en cis die aangeven, dat top hard op teeg zijn near de 1 milliard Sunters, dan betekent dit in feite even zoveel vleiende compli menten van talloze rokers voor de nauwgezette hand- y having van, ons deviesHUNTER, de sigaret van blijvend goede kwaliteit. Vraag óók het exira-graxe 11' stuk ,iioor-het-badt' MEUBELFABRIEK NIJKERK I GEEP NV TJTV OU» PAPIER Zij halen, het ook straks bij tl,, als het geen. waarde heeft. '(Archief-vernietiging, onder controle) TELEFOON 33228 en S0313 ér dan zeep.ten Schoonheidsmiddel. 'tOONKAMERS AAN D£ FABRIEK •'OOR IEDEREENTOEGANKELIJK: VRAAGT GRATIS OMZE MEUBELCATALOGUS ao,! 50 P W;0. N;T.'.N G E IJ ÏX. Aangeboden te Amsterdam, le étage, bèvattende .3. ka mers, keuken, hal, douchecel, veranda. Huurprijs 37.65 per maand. s>";: Gevraagd te ROTTERDAM (liefst Blijdorp of Hilligers- berg) soortgelijke woning; met 4 kamérs. Brieven ondèr No. 4159 bureau van dit blad. a Wij ondergetekenden, Commissa- IS rissen van De Onderlinge Brand- *°Ih ivaarborg-Maatschappij, 'gevestigd ASSERS* I te Amsterdam onder directie der! i If firma De Jong Comp. hebben ._^p|fji|Ëq6-j| li het genoegen aan alle daarbij be- langhebbenden te berichten, dat heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording yan de gehoü- Nv/ jdr den Administratie óver het jaar 1950. welke door ons in orde be vonden zijnde. toet onze goed keuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij, in tegenwoordigheid van oh- derscheiden. Heren Correspondenten ën Deelgenoten, een nauwkurig overzicht van de stand der Maat schappij en mochten ons bij vernieuwing van haar bloei en welstand overtuigen.' Glasbedrijf 'vraagt ;i1 per Juni-Julï (Nederland) N;V.. Raffinaderij Rotterdam (Pern heeft een vacature voor: Hi] moet bereid zijn zelf mee te werken, leeftijd 30 tot 40 Jaarmet tenminste 10-jaar praktijk in rèvisie en reparatie van kranen, tractoren, trucks en auto's. Hij moét geheel vertrouwd zijn met Fard-m'ateriëel en enige.' ervaring hebben in Diesel-motoren. Kennis van het Engels is gewenst. Candldaten moeten ln staat zijn leiding te geven. Sollicitaties met volledige Inlichtingen te richten tot de Afdeling Personeel, Postbus 200, Rotterdam. Kroon Kadlo levert D allé méiken toestellen, plcfc-ups, platenvvtsselaars en bouwdo zen op conditie- Desgew. zon der vooruitbetaling. Schle- daroseweg 117. TeL 32717. Voor al Uw kleding naar 'Pb. de Roodc. Goederenhandel. Molenlaar 34, R'dam, v/tn HJberg, Eindpunt lijn M. Tel. 11568. Desgewenst op gexo. beL Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz. Vlotte levering E, Zevenhulzen, glas- handel Aelbrecbtskolk 41. tel 3om voor eenvoudige boek- houding. Brieven onder hfo. 1472 aan adv. bur. Linse v, d. Waal, Heemraadssingel 123, Rotterdam. Ooie 50 jarige rcpuntje i» -voer U eeo.wizrborg **a de lolidireu raadt. "A 1 MERCEDES HORLOGES llstcent anker, onbr, gJaa. anti- magnetisch -34.50 idem, waterdicht, irofvrir 4975 adem,. Iiocc, goud'plaqne 57.50 Schr. garantie Verb.rembours 0.50 Amsterdam, 27 April 1351. y Jhr. Mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer. - Jhr- Mr. E. W: Roeit jbr. Dr. C. G. C. Quarles van Ufford. Jhr. -Six van HiUegom.. Waarom meer betalén? Eén prachtig Sparta motorrijwiel kost sléchts f 1125.—. klaar voor de weg, onder voile garantie, geschikt voor groot tourisme. Ook met 2 pers. Het.Motarpa- leis. de zaak met de mooiste merken motorrijwielen eit zijr spanwagens. Schepenstraat UI —115. R'dam-Blijdorp. tel. 82950. U slaat niet gauw mis, want.... wij hebben voor practïsch alle motorrijwielen dé benodigde onderdelen en accessoires. Het Motorpaleis. Schepenstraat 111 —115, R'dam-Blijdorp. telefoon Wordt wakker!.-Laat.Uw stoe len opnieuw overtrekkenre pareren door Joh. Bakker'. Bergweg 1C2—164, tel. 49L53. Vraagt prijsopgaaf 11 Verhuizingen ,en meuhclver- voer tegen zeer lage 'prijzen. Joe. Middelhoc*. Matb.dijk 173. Tel. 34373 en Statchwcg 5C. Tel. "58894. Kraaminrichting Carmenta, Heemraadssingel 119. tej. 30578 Tarief v.a. 75.—. Dir. mevr. A. M. Maglclsc. Verloskundige. Eén nette jongen van 21 jaar zoekt een vriend in bezit van fiets. Br. no. 40 kiosk Kruis plein. "ireej van smlteerder Over. 'rekken 2 faul stoelen slof. Icerdoek van 40.- af. Voorra dig moquetten cn trijpen. Mo lendijk, Boezemsingel 48.. TeL 25ö6o (hoek Boezemstraat) ««•hoklahdses'raal 28 C. Feestartikelen: H.H. Bestuur ders, Verenigingen enz. Lam pions, toeters, mutsen, petten, enz, Fabrikant Chr. Wijntjes, Kortenaerstraat 4. tel. 24826, R'dam. Radio en Gramofoons Pracht zit-slaapkamer aangeb., prima pension, alles inbegre pen f 125.^p. m. Te zien 's avonds 78. uur. v. Houten, Zaagmolènkade 51. Honderden rijwielen» sport-, toer-, ballon- en kruisframe- modellen ,de beste merken als Locomotief, Simplex, Sparta. Kleon, T«co reeds va. f 119.50. Klaar voor dc weg. onder volle garantie, betaling ook in over leg. Hét Motorpaleis, Schepen- straat 111—115, R'dam-Blijdorp, Lampckappèn overtrekken. Speciaal adres J. C. J, van Alphen, Jac. Catsstraat 127; bij NoordsingeL tel..4Q186. Voor Urv witwerk, binnen- en buitenschilderwerk natuurlijk Stroek-Qttavanger, Nw Bin nenweg 95, Spanjaardstraat 76; tel. 30382—52251. Een nieuw bed isduur. Laat Uw oude bed repareren en bij vullen. U hebt dan een nieuw voor weinig geld. Handriksen, Zamenhofatraat 29 (nw, naam voor Piantageweg), Tel. 21S92. KJnderledlkantcn 22.50, 2 kleurig geLakt. commodes 39.50 mei 3 laden, 1 kast cn schuif t 49.—, kuip- of tonrr.o- del ledikant 37.50. alles m. décor. Ongclakte kinderledi- kantcn 14.90, rommodes t 31.50 enz.Wjj maken alles van hout, gelakt of ongelakt naar eigen model, rnaat cn kleur. 3-deurs massief eiken kasten, in blank eiken, old fi nish of gewoon eiken bijpassen de ledikanten t 79—, stoelen, tafels, nachtkastjes, eigen fa- brikaat. Het beste en 30<j» voor- dehger. Gebr. B03, Sam, Mul- Jcrstraat 9-a-b-c. Tel. 38811 (bij Math.bcug). Amerikaanse ïampén en batte rijen. Spéciallteit in het reoa- rerer) v. alle Amerikaanse radio-toest. American Radio- Television Service. Aleidis- siraat 47. Telefoon 51539. Gem. kamers te huur voor 4 pers. 1 zitk., 2 slaapk. mét gebr. van. keuken. F. A. v. d. Bom. StroeSrweg 4, Voorthuizen. Bouds Autorijschool D. v. Rossum, Rotterdamsedijk 164, Tel. 69950. Fil. .Autorijschool Palace, Scbiedamsesingel 143. Tel. 38312. Desgewenst gehaald en gebracht. Bonds Auto- en Motorrijschool C. y. d. Pluym. Gratis theorie. Gaffelstraat 88, TeL 30746. Muziekinstrumenten duider Bruidshuls"; voordér ligst adres voor het huren van bruidstoiletten: bruidsdames-, avondtoiletten, bontcapes, zwar te herenkleding enz. Dordtse- Iaan 80 C, tel. 79429. Ook 's av. Oisterwijk. Aan de rand'v, bos en vennen kamers met pension, sir. water. Kerkoerle. Burg. Vogelslaan 12, Oisterwijk. NJ3r, Aangeb. weg. emigratie:Ie etage, Centr. Schiedam, 5 kam., badk-, keuken, tel.; voor cn achter bl ijv. vrij uitz. m, ovem. volL inb. Huurm. vereist. Huurpr. 33.— p.m. 3500, Br. no. 1087 bur. v, d. blad,. Buffetjnffróuw gevraagd, moet Engels spreken; en een meisje .voor de huishouding ën werk zaamheden in café, voor hele dagen of geheel intern. Br. no. 6967 Adv. bur. Harte, Zaagma- léndrift 35 a. Woningruil Den HaagRotterdam. Aangeb. lê etage, 2 gr. kamers en suite, gr. serre (ook met schuifdèU- ren(, zijkamer met v.w., gr. keuken, w. én k. w„ halve Zol der. Huur .mét water 30^25. Gevr, woning in R'dam. Br. na. 1084 bur. v. d.,blad. Kam;, kéuken aan de straat, 2 slaapkam. j 5,75, N., ruilen .voor woning of ben.huisje, 3 pers. N. Br. no. 2764 Zaagmo- lenstraai; .47; Uw oude Ijzeren ledikant of spiraal vermaken wij tot mo del opklapbcd. en goedHen- driksen, Zam en hofstraat 29 (nw. naam voor Plantage weg), Tel, 21992. Schoonmaaktijd:! (J bêit 46562 en wij komen gratis prijs op geven. Voor bijvullen en ove-- trekken van uw bedden. Lens- kens. ..De Beddenmaker" van Ahoy. Jac. Cotsstraot 77, Voor- burgst,-n8t 146 Glas in lood. glasplaten, g)a9 üizettcu, spiegels modernise ren. Glasverzekering Roozen's Glashandcl. Boezemstraat 53. Telcf. 50532. Ka 6 uur Telefoon 20927. Gevr. net diéhstmeisje van 8.30—1.30. Beukelsdijk 93. Meubelstoffeerder of halfwas gevT. Tel. 52241 of 50361.; Schoonmaak! - Witten „pn be hangen in één dag klaar.. Ook schilderwerk. Staalboeken be hang ter. inzage. Zendt -brief kaart. F. Hendriks,IsaSo Hu-, bertstraat 124 a. Lessen A.BA.N. Auto-ea Motorrij school E. de Groot,, gedlpl.' in structeurs. Gratis theorie. Te vens verhuur. Aelbrëchtskade 152, TeL 39619—39701. Dansles. Goedkope voorjaars clubs 10,Mits tijdige aan gifte. Studio Klinkért, Voor schoterlaan 114,. Tel: '28259. Schoenmakers! Schoenmaker gevraagd. Onderwéfkniaker ge niet voorkeur. P. Bodaan. He- negóuweriaan 75. Dagmeisje, gevr., v.g.g.y., In go- zin m. kinderèh. m. hulp aanw. Oberman, Charl. de Bourbon- laan 46;-i±- le et., voor-, tussen-, achterka mer; k. én veranda, halve zol der,' voor benedenhuis 'omg.'Gri Zoom of Kralingen. Br. no. .841 Boekhandel Niemantsverdriet; Clemensstraat 72, R'dam. rtaarwerken. Ook ih wit en grijs. Joh: G, Gónlag. Maürits- weg 55, R'dam, teL 27852. Ouders, wilt gij rustig met va- cantie gaan en llw kindemn prima verzorgd achterlaten? Vraagt dan inlichtingen aan onderstaand adres:. Mevr. M. EÖkkerink. Gezichtslaan 17, Bilthoven. Uitstekende refer. Rechtsbijstand, advies, incasso, enz. Van Drlél, adviseur, lid KVRA. Bóézemstngel' 100. Vee markt. tel. 20105. Kantoor 9—8 Huwelijk Wens: tr een gelukkig hüwe- UJk? Uw "adres: Sem; Kant. Méirdpa. MiddellandpIriO' 21 A, R'dam. tel 80613. Véle dank betuigingen Gratis inlichtin gen in blanco couvert, Post- bus 70. y;;; Rechtszaken, récherche. Infor matie. echtscheiding, reques ted enz. Bureau Succes,. Rodèn- rijselaan. 35 B. R'dam, telefoon 83645.' Gevestigd 1918; Kantoor uren 9—20 uur. ln Chr. rusthuis is plaats be schikbaar. Br. no. 1066 bur. v. d. b!ad. 5 jonge katjes zoeken goed te huis. Gezond, gewcr.d aan Fe lix' Kattenbrood. Rivierstraat Ruimtegebrek? WU verbouwen 1. Rotterdam. uw matras of ledikant tot mo- der:> opkiapbed. Onze jaren- Stofzuiger >tuk, bel wp 45276. lange ervaring Is uw garantie. Ankers wikkelen i 13.50, mot Winkeliers belangrijke korting, schr. garantie. Electro-tech- Laübedrijf Hut Zuiden. Pulse- niseli Wikkelbedrijf De Anker straat .2. tel. 74150. Rjdam. UvikkeJaar. Vtjlkapperstraat-7. Vuor kennismaking 'yen* tau- weUJk, schrijf, om prospectus én tasten naar de Gélukkige Toekomst. Postbus 28 Sas van Gent; of naar postbus 390 Rot- terdam Strikt geheim. Na men,; adressen, vervangen d persaonl. Correspon'dentienitm- mers Vceljar. pract.Dage- "tiks verlovingen Werkm.. 35 Jr. eigen won., i'.k.m.: nét. meisje of vrouw, 1 kirid geen bezwaarV Br. no. 815. Adv.bur. Beverloo. Rosestraat 24;'-1.'..,.';;;..; I?,;':;:-'...-', Coolsingel Rotterdam VANAF 1 MEI het DANSORKEST JACK WILSON ZONDAGS EN DIXSDACS MATINEE Dagelijks tot 4 unr 's nachts Diversen Matrassen en beddenxeparatle. Meer. dan een halve eeuw erva ring. L; de Jtmg, Jae. Catsstraat 46, tel- 43655—80944. Aangeb. goéd renderende groen tezaak "Westen plus klanten wijk (goede stand). Paard en wagen met stél en pakhuis; voor groot gezin mede woningter be schikking..-Br. J do. 4156btlr. y. de blad. gierig! Hierboven zie{e dan links Knofs en Knars. Kners, de magere gestreepte, die listen verzint en Knots dé bolle, c^omniende boèf, dié wéinig verstand maar veel kracht heeft. Maar zijn kracht is niets ver- geleken met die van de man, die je in het midden ziet. Bolle Boos, de houthakker, die met één hand een dikke bóoni door midden kan slaan. In zijn hart is Bolle Boos een goede, kerel, hij doet uit zich zelf' geer» vlieg kwaad en is dol op vlindertjes en op zijn poes Mlepsie. En dat helemaal rechts ben ik natuur lijk In éen ongewone houding. Want dat ik nog eens de bokshandschoenen aan zou moeten trekken had ik nooit gedacht. En nu weet je voorlopig genoeg, de volgende, kéer beginnen we bij het begin dat zich een heel eind van Holland vandaan afspeelde 1618.- Mocht mijn vorige avontuur een beetje sprookjesachtig geweest zijn;, de geschiedenis, die nu volgt is zo hard ais. een bikkel; Als je ér niet tegen kan moet je het maar niet lezen, wanh het zal stevig toé gaan, dat kun jé aan de titel wél m erken en a an de portretten van de hoofdpersonen, die hierboven afgedrukt zijn, In het eerste deel van dit avontuur kom jk. een hele tijd zelf niet .voor; dat gaat over mijn roemruchte vijanden Knots en Knars, je kent ze vvel. Zij zijn de oorzaak.van dit verhaal;?ik; héb nader hand bij stukjes en beetjes begrepen hóe dat voor spel 'zich.. ontwikkelde -enr'kqn 'je .daardoordé ge beurtenissen in de juiste volgorde opdissen. Laat ik je echte;"eerst; duidelijk maken hoe. het in elkaar zit, dan snap je het beter en word je vast jekker nieuws- Direct door storfeerder» Laat Uw stoelen overtrekken, repa reren. Prima leerdoek o£ stof fen. Vraagt prijsopgaaf!. Röoir- da. Boezemsingel 128 (over Veemarkt), tel. 74957. .Te koop stofzuiger; sleemódeL A.Helders, BlpldanAstraat 186. Aangeb. collier, im. Nertz f 75.-- Roadvöscai».;.:>/v ■!&-, -roodvos i G5v—Cyperse ^atjas. wijd model(nieuw)no108L ,laur. van dit blad. Comedla - Maandag 30 April - 8 uur DE EERBIEDIGE LICHTEKOOI van Jean Paul Sartre, voorafgegaan door i DE BRIEF VAN DON JUAN Rotterdams Toneel - Dir. Ko Arnoldl. Richard Flink Donderdag 3 Mei 8 uur Pand.of panden te;koop gévr., direct ;.vaneigenaar. 'Er. oud. no, 1088 bür. van dit blad; Bon. Dairies, op vertoon, van deze bon kunt D. geduréndé dé maand Mei uw oude hoed iï)- een nieuwe latéri vervor men voor de gereduceerde prijs vanff: 250.: Hoedenverr vorminrlchting J. K. Ulrich, Zoomstraat. 5961.K'dam-N., Telefoon 40731. Auto's, Motoren er» Rijwielen i-'3 zand ,en grind, tjnstekèrs "Schöon- 70—72, Tel. 38539. Jkeiyöe taling! Oh2ë IdSsiaiée Kornaat-" -orizê' - alle- vervaardigd o eigen*werkplaats, ééns kfjkéh.. Opruit gtaan'ovèryde' prima 3gë,:;prfj zot; -Hy.M-uy-' Yljverbofstraat .111. Enorme keur- ln hnlpmotoren. de beste merken als Kapteïn. Mobylette, Victoria, Fucbs. Mosqülto enz., Kecds vj. f 285;: Eén pracht hujpmotor met voi lé garantie".;* ;Het Motorpalels. Schepenstraat. 111—115,R'dam- Blijdorp, tel. 82950. DE KINDEREN VAN EDUARD Blijspel i'vah Sauvajon Jackson-Bóttörhley iRëgié: Jean Wall, Ko Arnoldi Coupons gejdigj Uw veren of kapok bed 3-deUg maken, büyullen met Java- kapok,. l ..dag klaar. Vertrouwd eri vakkqridtg adrëa. -Bedden- magazijn C. Uljee, Hooidrlft 129. Tel.-34474.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10