m ar <S 53 i SS SP°rt en SPel W' Herenmodes Archief vernietiging Autobanden Autohandel Autorijlessen Banket-Bakkerij V- a. Sterre's Bakkerij SPSS'»», |Kq$: Bedden A &SSs Beddenreparaties L ae JongSSPöt^^f™*^ Behangselpapier Bloemen N Bodedienst Brillen M- Brillen-Optiek Chem. Reinigen fêTM,' Hoorapparaten Chiropody-Massage Damesmode-art. Fournituren ;.V, Dameshoeden e Damesstoffen b Feestartikelen Foto-optiek Glas Haarverzorging Hengelsport Houtwaren IJzerw» Gereedsch. Legerkleding Lederwaren Lessen Radio B Lingerie-Textiel Huishoudelijke artikelen Juweliers Kachels-Haarden Loodgietersbedrijf Maatcorsetten Kinderwagens z Kledingverhuur F Herenkleding Bromfietsen '®®^S5tie'The y" D^cn'':7oortiurSJïtr*m' Kousenreparatie Kunsthandel K Markiezen Medailles-Insignes Muziekinstrumenten Naaimachines Pasfoto Postzegels en Benodigdheden PRIJSVRAAG ADRESSENRUBRIEK Reclame-advies Advertentiebureau Reisbureaus Restaurants c Rijwielen Rookartikelen B benodigdheden Schoenen Sleutels Stofzuiger Rep. Inrichting Kledingreparatie j Taxi's Veilmglokaai Jjm? Verlovingsringen Verlichting Verhiuang Vogek-V ogelkoqièn Aquaria E Vulpennen t Wasmachines- i Wringers v Wijnen en Gedistilleerd Wildhandel H Winkelbetimmering Wol- Brei- Smymawol Woninginrichting Metz en Mete ÖTriaSS^ C_. Nwe Binnenweg SS? - ToL 34346 l »OUCCcS overhemden - Dessen - Sjaals VAN BEKENDE ROTTERDAMSE ZAKEN -Voor inlichtingen over deze rubriek, advertentie Exploitatie, Telef, 25430 M. W. J. Engelse SïïSÏ53.I.&.s£i?i Alles op bet gebied v*n Herenmode» >^»<><><>ckxxx><x><>c<>o<^ Papierhandel. Isr. voor het elertr» vernietigen van archieven Tel» 73314 <>c<>oo<><><><vc<x>oooooo<x Fabriek en Hoofdkantoor Klaas waal. TeL 6 - BandengroottJandel - Cover- en Vulcaniseerfabriek cx>ooo<x><>o<><>c<>oo<><>o<x>< tegen op alle wegen Telefoon 49533—81916 ti WttTUc Tel. 3S233 - U Wurdt thuis ge- Ju ti «IJl» en gebracht In Ford Taunr» 1950 Auto- en Motorrti school, ook >CÖIpper S voor dames - Spec, theorie avonden tn miniatuur - Coolsestr. 78, Tel, 50433 ^XX><X><XXX><XXX>0<><><X>O<X Stadboadeaweg 106 Tél. 46274 1 J Uam,B| specialiteit !n eigen A, f» nenvei fabrikaat bonbon» West KrOlskade 32» Telefoon 37038 ^^i>-y:0O<>bKX><X>0<X><XX><XX><X>C>< Goudserijwefi27 BeddenmagazijQ riena tel 2525? Oudste beddennxagazfjn- In Botterdam - Alle reparaties ln frén dag klaar mi»" Zw. Janstraat 67 -TeL M, J. V- a. lanaen 44834- Speciaalbedden- hnii tJw bed bevuilen prima Java-kapok In ééa dag gered Uw adres voorovertrekken en Miritbijvullen met prima Javakapok Voprbuigstiaat 146 - Jacob Catstr. T7. TeL 46562 -4<JOOOC>00<><X)00000<>0< - - v ®de MJddellandstr. 2 - Tel. 33132 fuASSkant Staalboeken gratia op richt - Vakkundige behangers VA WA GrotetTlssertlstr,89.Tekawob-^jsj» VA'WA in ieders belang ia VA-WA behang •pi airtaf els te trnur per week «n per dag. Staalboeken op aanvraag -- j_ yi. v. d. Hulst Zn Telrfoao*!*»» bri. GoudsestngeL Ca behangselpapier, ■/-'.i,,, tapijten, balatum, lopers, tafelkleden. v<xX>OOI>OOOOCOO<K>OOt A. Kerkmeester verhuizingen Botterdam—Azoateröanï—R'daut—Utrecht Ocsterkade 5. Tel. 26217 Bloemenmagazijn Florida" Bloemsterknnst Tel. 81034 xx><x>0000<><xx>ooooo<x>o Croenewond's Besteldienst vervoer Btonen en buiten de .stad- Ladte« v®1?- Zaagmolenstr. 154. Tel 49150 y\--\ Dag en nacht geopend. >cn>c<>o<><><><><:^ock>c^>c>oc<: Groeaeveid fel/asT Oostzeedijk 288 <^><XX><>>XKXX><^^ r optiek en Foto. .Jonker Frans- „rOCOS tfïaat Telefoon 26858 leverancier van Ziekenfondsen Willy van Cent Bergweg 2S>-TeL 4S364 >OC<><X>CK>C<><X><><X><>C><>v><>0 %W CkX*>0<>C><>OC*C>^^ Cf.wart" werkt correct fVOrrcH ^em, reiniging en modelpersinr. Bergpolderstraat 70-70C. TeL 46153—80717 'CK><X><X>C^><X>C><X><C><><X><><>C>< P. Tettelaar Zn. gSg£Sa\1i££S en masseur. 4b- Blijdarp - TeL 41580 Med. »<x><x><><x><><x><x><><>^^ Mn- t, Se Pönackerstr. 9 - TeL 43528 UOOrniDK plein weg 222 - TeL 79024 Jac. Schipperas Voerings-knopen CMC>C-C>O<><>C<)<>000C<>00<>&0< 41. ,Dc Modetip 'TeL 33776 - Ruime keus. lage prijzen, vlotte modellen .J'«. le Middellandstraat 71 Ladies-Store Telefoon 37672. Vlotte hoedjes, shawls» paraphriw. Lage piUnen Stoffenhnis „Heirny NoRen" dersw. 132 IbU kruispunt Sta ten weg) - TeL 47034 Het adres voor da elegante vrouw Liever de Liver fSaSS'Sgf1263 en HerenstoffenZwart Janstr. 84 2«50C«>OC<>QOOC»OOOOOCO< Frans Moret ^Ofih»000<x>000<>0b<»ö< Foto ,f,Sven" •f« Optiek Foto Ciné Broekhuizen Ung* auieweg 38. teL 71712 Boergognsgstr. U4. teL 72002. H. C. Schoonènberg ^al™bur^^737 Plednweg 230—233 - TeL 76404 p r t Foto - Cina - AdrairsKtcita- roto roka straat 8, TeL 22242. 2e Middel- tandstraat a - Telefoon 34644 dasbandel W. J. Pieters Schlekade 157—159 - TeL 82510 t2 titnent. n i „De speciale herenkapper" Benrskapsalon cooiangei Dinsdagsmiddag# geop< ,^><><XK>CKWXKX><>0<>0< Fa J A. Sandee Telefoon 21752, St. Andrlesstraat 25 Telefoon 72177 Schonnnaiï's Sporthuis le Ptjnackerstraat 48 T«L 47905 Het adres voor de verfijnde hengelaar „Radio Modern" Plein weg 152, TeL 77555 - Straatweg 64, TeL 49566 Hoorapparatencentrale berg, Walenbur- gerweg 26. TeL *7737 - Pletaw. 2S0-232, TeL 76*04 500<>C<<>00<X>0<>00C0<>' <x Welter Houthandel Cattu Beetsmansstr» 42 - TeL 84488, Rotterdam tW.) Hï Hout- en tripïexhandel J. iammmga Telefoon 37730. Grote Visserijstraat 14—16 A. F. v. d. Akker tripïexhandel. Spec, in ombouw-bcven bladen. V. d. Wertf- straat 57, Telefoon 20513 XXK><>0<><XkOG<X><><>C><><X><X> Zwaanshals S53 bij Noordpletn, Broeken - Overall# - "Werkhemden - Schoenen. L Rooyakkers OOOCKXXHXXX'OOOOOOOOO PMWÉ" Lederwaren en Koffer» annex j?CiiU »T reparatie-Inrichting. 2a Pij oackerstr. 26—28 - TeL 44822 0000<X><>00<X><><X><X>0<>^^ nAML T Boekhouden, MBA. SPD. raroia lnSÜLuut CVUddenstdlpL Talen. Han- delscorr.. MULO. Mauritsweg 29. TeL 35972. Rotterdam, m *o<x>o<>oooooo<><>oc><x»<>oo „A„ I7--LJ-- Radio-Electro VaD CJHDOen Zwart Janstraat 18, Radio - Auto-radio-reparaties oantcn Telefoon 34296 Tiendstraat 53 - Telef, 5 LVnnrrt Schlekade 122 - TeL 42414 TUUgL Radio's, Stofzuigers. Gramoüoona, Rijwielen, Meubelen ft /V. Goudsesingei 51 Tel. i Ue ilier Jacob Catsstraat SO - TeL B rs Televisie - Telefoon 21668 VOD DUTg Philips - Murphy - SBB. Vraagt inlichtingen Gramofoons. De grootste sor tering ln platen - Bergweg 248 - TeL 40733 T«L 25775 Philips en Waldorp radio. Vraag vrijblijvend demonstratie en event, bet, voorw. V-- Pt,»* Lusthofstraat 94 V 311 UcCl Philips en Waldoi Velde, Haringvliet 90, TeL 7 De enige erkende school te Rotterdam. <xx><x><xx>c-c<x>o<>ck>oo<x>- ^OCOOOOOOCOOOOOOOOOCK Ibnrg Petimezas Teilen Wasketel# - Emmers Rodenrtjselam 63. TeL 46T6T Telefoon 30628 Pleinweg 13S—138 Telefoon 73828 Huishoudelijk*- en luxe artikelen ,Geda Magazijnen" Adres voor verjaarscadeaux Crooswijkseweg 55—57 TeL 2X903 Noordmolenstraat 33 TeL 81968 m XXX><XX><>Cx>C>GC<><3<><>OC><>< A ..lm» Klokken - Wekkers - Sieraden AmCjing Koordmclenstraat 43 Tollensstraat 50 - Telef. *085 ;XXXXXXXX>ChCO<n5<-Ch&00<X Voogt Roodkoperen Velie, Tjerko en Invents gashaarden, gasfornuizen. Frtts Ruysstraat 32 Telefoon 26817 Den Add TSeh^^S—aiöï495* Haarden, kachels» fornuizen, ga#-, koek en verwarmingsapparaten, reparatie, onderdelen, onafbrandbaar lakken. Ï1 T T«m., T- instaPariebrnreau D* J. lOUW Jr. W. de WXthstraa W. de Withstraat 40. TeL 2587S 83347 „Het TricothmV' EïJSSÏSï-61 a' straat 58 a T\_ D_" Jacob Catsstraat 86 - TeL 45294 1/e rrms Stadhoudersweg 133 - TeL *7196 BTL Pqftoe Grote sortering badband- III, raues doeken - Tafellakens - Slo pen en lakens. Noordraolenstraat, hoek Tallens- itraat 39 - TeL 45895. I|ai tt/ftndar Noordrootenstraat 76—78, nel nonaer TeL 46Z07 - Lingerie, gemol- tonneerd dames- en herenondergoed, dekens J. HL v. d. Wildenburg „Noorder Ster". Linker Rottekade 57. teL 82395 m GOG^OOOOOOOOOOOOOOOO* Fa. H. J. Touw Jr. ZT t£*E38k Lood- en Zinkwerken Sanitair Gashl LtGashaarden - Etna - Gas- Juf gen» fornuizen Hoofdstraat 339 - TeL 68387 Schiedam I. Onnekïnk B. J. v. Bjmereu Zu b,S,OT" Zn-art Janstraat 108, Telefoon ,3835 Uw adres voor gootstenen, wastafels, gashaarden en geysers. fi-'^GOOOGOOOG^OOOOOOOOCK m Corset Centrale ?S;e3S™ral*M, GC. maateorset zit prettig, maakt slanker, 1» sterker. Aan huis te ontbieden Rubbercorsetten r TeL 80699 - Hoogstraat 143, TeL «7430, Schiedam ggcgggg<x>ggoggog<><>gg< V* J D..--X Heer Giülsstraat 3» ra. v. u. Dogert t«l «3*9» Klnderw. Repaiatie-inr„ spul ten. bekledenjertz. Xf» at TOaderwagenrepazatie-larichtiiig, *1. OaCI le Pfjnackerstr. 33 - TeL 47683 j. Kooyman soorten reparaties - Zwaanshals 153» TeL 83653 GOOGGGGGGGGCGGGGGGGO Fa. J. Better Zn 1 J i f ,,,,1 Nieuwe Binnenweg237. Andre hommers Teiefoon 39357 Deskundig advies op het gebied van werp- heogelsport Gerrit Groeneveltl hengelsport Rosier Faassenstraat 17 - TeL 36334 Fa. Gebr. Rodrigo Gr. Visserijstraat 31, Telefoon f] •wv I C. J. StuQ Optiek - Foto "•JJe LenS Schledamseweg 54 TeL 36055 leverancier voor alle zlekepfoadsen Zöllner zwaft Janstraat 51 T0, 42570 ><X>GGGGGG<>G<XXX>GG<X><>G een meesterlijke constructie tyclemasler met verende voorvork. Fa P. BL Barten Bergweg ga TeL *1044 Hobé Solex verhnnrbednjf •Garae© C.i v. d. Berg, v, Beüsdestr 7,_rel S1662 - G arage Drift. Zaagmolendrift 30, TeL 40095 Gn-ij'. 1 Socvestraat 35 IbJJ Waien- Y* oe Jong ötirgerweg) TeL <4869, Botterdam. Uw adre# voor nuipmotoren „fj. n.", „PUnk", ^victorla" en „Cyclemagter Victoria hulpmoto- ue Dromspeciauw ren met of zonder UIBentincklaan 14, BUJdorp Mumpers Heren-, en Jongenskleding H. Zonligt's VUrtlaSf3^3^ Tel. 83594 Uitsluitend betere kleding voor goedkope Prijzen V C„„„L Kleding naar maat Lusters en rraöK Telefoon 51932 le MidaeLandsiraat 7 Dè Nljs ?.enFlkle,dlnE Confectie neren K-ieuuiK - ^uiucuo Maatwerk - Damesregenkledlng Noordmolenstraat 56 - Tel. 42412, „Succes" Nieuwe Binnenweg 387, TeL 34346 Heren- en Jocgemkledlng ook oaar maat De Broekenspecialisi^pssSoobfSS Zwart Janstraat 124 Fles - v. d. Broek Ideding naar maat Bergslngel 155 - Tel. 42674 J*> le Mlddeliandstraat 129. „MldlaUd Tel. 31419 - Kleding naar maat en confectie KledingmagazijD JacoW S,drSrr^^ Kasigaren>«anlï^lcalcottutiauiea Regen3»*sen OGGGGGGGOGOOGOO<X><>GG< 7„,An_Speciaal adres voor het ophalen Ue Awaan van ladders in kousen. Zaagmolendrift 28, Rotterdam. ,'t Ladderhuis" OGOGGOGGGGGGGGOGGGGG x rt *r Nieuw® Binnenweg 158, Au Laveau Telefoon 37723 - SChllde- raen - Etsen - Antiek W J» Lijsten voor «Chil- A- van tiasteren der«en - etaen en aquarellen - Rembrandtstraat 4 - - TeL 45179 A „Ja" voot ane goede verfwaren. „ArdO Kunstn ij verbeid. Frit# Ruyifftraat 18 D - TéL 22*69 f Nieuw en overtrekken Nampnuis Zaagmolenstraat 187 - TeL 40941 >OGGGOGGOC>GGOGOGGGGGC LC|- MedaJUes - Insignes - Bekers Olier Gouvemertraat 88 - Telef. 30554 '^GOOGOOOOOOOOGOOGOOOC Geutjes Hulswit lc Middellandstraat 50 - TeL 3*885 S^GGOOGGGGGOGGGGGGG^ Dan HiJom'* Naai- en Spec. Naalmachine- Uen uuaen S handel. Ben. Oostzeedijk 95, Tel. 20424 - KBhler, Husqvarna. Anker, trap- en handnaaima chines V«w Dinin'e Naaimachinehandel - Vieram- *aU Uam S ftachtsstraat63 - TëL 52116 Anker- en Husqvama naaimachines. Speedo- mask ladder ophaalmachines Walg's Fotam Studio Telefoon. 25895-83806. Pasfoto's afgeleverd ln 15 minuten dus klaar terwijl U wacht XXX>GGGGGGGGGGOGGGOGC Wolffs' Postzegclhandel 1,3 In- en verkoop - Hier volgt de prÜBvxaag voor deze week: C v' ln een aantal kopjes komt een extra letter, nl, een cursieve, een dunne of een vette letter. Elke lettersoort dient u zo samen te stelten, dat deze de naam vormt van een adverteerder in de adressenpagira. Om u op weg te helpen vermelden wij de eerste letter Van.een naam. Verder betekent iedere stip een letter. Voor de inzenders van da Juiste namen stellen wij wekelijks-drie waardebonnen van 10,— beschikbaar, welk iedrag bh de adverteerders in de adressenpagina dient te worden besteed. By meerdere goede oplossingen hesllst het loL En nu weer aanhet. puzzelen. Vul to de drie gevraagde nament Inzendingen uiterlijk Woensdag y 2 „Mei. Op de.-enveloppe of - b briefkaartvermeldenJPrf|f-./:„ Ij -* vraag Adrestenrnbrielc". In ons blad van .Woensdag 9 Mel.wordax de namen derpntjswinnaar», bekendgemaakt The British Radio Service Linker Rottekade 77 - Tel. 74758 Auto-, Boot- en Kamer-Radio's i._." Radlo-techn. ondern. Erkend Philips ^nïrd radio-service Gramofoonplaten Statensingel 123 - Schieweg 29 - TeL <7404 j «GOGGGGOOOOGGGOOGGGGO C 'i, D,;| Erkend Adv, en Reclame rnts X. Dril Adviesbureau Claes de Vrleselaan 23 - Telef, 30400—52400 F tl Vil. Gebr. Gevers. Zakg- li. ttarte molendrift 35 - TeL 42279— 83943—48782. - RecL Adviesbur, Erk. Advert, bur. Lïnse t. d Waal Bur„ Heemraads- singel 123 - TeL 37501 *gogggggggggggggggggg Reisbureau „Voorne" N leuw-Hel-^et. TeL 140. Alle Autocarrelzen door Binnen- en Buitenland. Autocars, disponibel vaq 18-48 pers. P fTfum Vier ambachtsstraat 90 AC15UUI. IVildp Telefoon 30909—36604 Alle binnen- en buitenL reizen met eigen wagenpark Daniels' Touringcaibedrijf Tourtagcarbedrijf - Annex Reisbureau Oranjeboomstraat 41 - TeL 71066 Reisbureau M.E.G.G.A. To" persoons. Nieuwe Binnenweg197 - Tel. 50528 »OGGGGGOGGGGOGGGGGGGG B&7.->rgtng diners Telef. 28842 ►OOOOOOGOOOOGGOOOGOGO J'. tv ff Merkrtjwielen: GazeDe van t Mollen Juncker t 125,—. r.s. Bergweg 65 - Tel. 40044 E. en J. Berkelouw Nieuwe^Bïimenweg 450, Tel. 31754. Alleen de Magneet-rijwielen zijn roestvrij. n j-»i Mathenesserweg 205» TeL 32188 bmtenOJJK De bekende T.BJL-rijWieier Joeo rijwielen Rijwielmagarijn 't Viadnct (D. van Schle), Goudsesihgel 581-583. TeL 77323 Grootste sortering onderdelen sport, tour- en ballonrijwielen -1-. - 1 >gggogoogogooggggggog hoek Burg. M. Plein Na sluitingstijd per automaat verkrijgbaar. Uitsluitend betere kwaliteiten Piet v. d. Spek VSSSf Elvrie Ook na slulttogsttld Uw rokertje per automaat Telefoon 33502 Nieuwe Binnenweg 197 J »y Nieuwe Binnenweg 412. .- Verpoorten TéL 39714 - De zaak met sortering - Ruime keuze to rookartikelen Westrenen ^Whita Ash" en ^Balmoral" Zwart Janstraat 150. Tel 42456 Joh. Schipperus 'lakken. - Kwasten en penselen - Gerard Sehoitenrtr. 44 - Tel. 42750 >GOGGOOOOOGGOOOO<>OGOO Corbeau Bergselaan 338, hoek Schieweg, Tel, 44470.Voor betere schoenen Tlmtur, Robtoaon. Swift, Nimco m >OOOGGOCGGOGGOGOGGOOO De Sleutelkoning cyiindersJeuteis terwijl U wacht. J. J, van Gils, Zwaanshals 378. Tel. 46987. le huis NoordpL Sleutel- Slotenhuis ESt.ï als: Tale, Union. W,S„ Aka enz» enz. Klaar terwijl U wacht. Grote, sortering autosleutel» rt7 i »J3e SleutelspeclaUst". CIS Alle huis- en autosleutel#. Heer Vrankestraat 31 Tel 45912 Grot® Visserijstraat 3 TeL 36535 CKXXXXX>CK><>C>G<KXX>GG<X>< Stofzuiger- «n Eaectrcmotorenrepa- ratic-inrlchtliig Reparatie# «au «lla merken X>GGGGGG<h6GGGGGGGGÖ<X Bob d. Heyden 333 A He sportartikelen, .kampeerbenodigdheden. tennisartlkelen. heren colbert» 'corderoy Albion Sport Sporthnis Veka w[Sl",1,tr"1 Tennisrackets, tennlskledn^. kampeerarttketen W1FRA'* Sportartlkéen - Gezetechap», i' irivrt spelen - Zomer hofstraat *7. Telefoon 4764 74V* ><>^><>^<><><><ogc<>cgoc>o<x W P TeMpIflarvoor matw«k. n. I IClltilddr repareren» stoppage modelpersen: Loeffstr.4B. BUJdop. Tel.4.1^.o M <*0000000000<3>0<>OOG00 R.T.C. Taii's Telefoon 8300 R.A.M. Taxi's Telefoon 84)00 x>o<x><x><x>o<><x>oo<hoooo G. J. Versluys deurwaarder Iedere Maandag veilig m DOOOOOOOOOOOOOOOOG<^< 1 West Kruiskkde W Leo van leri^no Telefoon 33154. 1 D® koning der verlovirfesrtogen- »0<>OGOOOOOOOOOGGGOGOG Nw« Binnenweg 335 - Tel. 33635 UeVeKe Op het gebied van verlichting bovenaan en bet laagst in prijs El.«. D„ Reclame lampenkappen» „Lira tvaaio Gla^-erlichting. Electr. uur werken. Zwart Janstraat 38 -,Tel.'4403B. m !<><><><><><><XX><X><><>>ÖOOOO<> Verhuizingen en verpakkingto.r. Jan OCtmtaUe werelddelen. Ihsultiidestraali 261—269 TeL 46021 J 3ick Kooren vogelkooien, 30 veit®L»: inod, Raan» Zwartjanstraat 77. Tel 41DQ5. !><><X>GGG<X>GGOGGGG^GG<^ De VuIpenhoefelSffiÖ - VS Stoffels Noorder Vnlpenmagazijn R.D.V. Kooy, ..Swan" - „Waterman" - Marker" „Ukfon" Alle reparaties Bergweg 207 - TeL 46623 ^><x>gg<x>g<>ggggogGgggg r J Was- en wringmachinea torsana Zwart Janstraat 54 - TeL *8©* Behthuizerstraat 29 - TfeL 4B02? j_»> Beyertendse!aan31, Hondo- Ben- ,,K0na0 dix - Thor' - Fisher - Migro - Erres - Sam - Gobelin - Hoover - Victoria Mlele Fortschritt xxx>gggggoogcgg6ggGo< lf__ fi Schietbaanlaan 44 - Telefoon 3«5> tlOOtt vJerambachtsstraat 147 - TeL 37507 Rusthoflaan 36 - Tèlefotm f Fa. H. Duijtsch Jr - (Mn°Brtódel) f WHnpo *>n cenrtiRtilieerd, Wijnen en gedistilleerd, Bezorging door de ge •fa UVt R Rrittorriam-W. iorging door de gehele ttsi. 104 B. Rotterdaro-w: TeL 34332 x>c>o<?<><>GOGOGGGGGOG<>G< Wildhandel I Centnmj. Faasafenstr. 35, TeL 34240—83379 - Het gerenoinm." adre# voor Wild en Gevogelte >CGG<X>GG<>GGGGGGG0GC<>G j Fa. Kamphuis rolluustrut .67 - Te]. 13654 Ntebwe Binnenweg MS. V Wolbaai West Telef<tón 303Ö Het adre» voor epoèltièswoJ" oggogo<>o<x>oogggogggg4, Hoboken Woningtextiel M. 10M0 W«rt jSiuistad» *-t.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8