VQLLEBREGT mm mm P WON IN GIN RICHT I NG Jggl JÊht4 swjii; Sporl en Spe! E Iffi&fl M^kiezen Antiquiteiten 1 Herenmodes I g Archiefvernietiging Autobanden Chem. Reinigen ijfM, Hoorapparaten D I Lessen Damesmode-art. Fournituren IJ Autohandel Aatorijlesseo WÈ ^u^over^uur Banket-Bakkerij Bedden N Beddenreparaties Behangselpapier Bloemen Bromfietsen Damesstoffen Feestartikelen B Houtwaren IJzerw. Gereedsch. Honden Kattenvoer Huisdieren-Pension Huishoudelijke artikelen fÉÊ Lingerie-Textiel iJ Loodgietersbcdrijf Maatcorsettea Reclame-advies o Advertentiebureau Reisbureaux Hengelsport Herenkleding z Invalidenwagens Juweliers Kachels-Haarden Kinderwagens Kledingverhuur Kousenreparatie Kunsthandel Medailles-Insignes Mondverzorging Naaimachines u Postzegels en Benodigdheden Radio Restaurants n Taxi's 'X Verlovingsringen Verlichting Verhuizing V ogels-V ogelkooien Aquaria E Rijwielen M Rookartikelen Sleutels er Rep. Inrichting Vulpennen i Wringers henen Gedistilleerd Wildhandel Wol- Brei- Smymawol TH Stofzuigers tSjp Woninginrichting Zaterdag 5 Me? 1951 J IN KEU ZE EN BETALI NG GEEN MOEILIJKHEDEN HUISKAMERS SALONS SLAAPKAMERS BEODEN DEKENS ROTTERDAM ZAAGMOlEND^IFT 35 T. E L-.4 O. 7 6 B MATH. DIJK h. MATH. WEG. BEÜERLANDSELAAN 5-7- VAN BEKENDE ROTTERDAMSE ZAKEN ■Voor inlichtingen over deze rubriek, advertentie Exploitatie, Tetef/ 2543 U ^><><><x>ooo<><><x>oc><>o<x><>c>< Hobé Solex verhuurbedrijf Ga rage C. v. d. Berg. v. Heusaestr 7. TeL 3)682 Garage Drift, Zaagmolendriit 30. Tel 40C9S OOOO0<X>0<><>0<>00<>XX>0< Slirröc" Nwe Binnenweg 387 - Tel. 34340 „uuit.e> Overhemden - Daseen - Sjaals M. W. J. Engelse GoudsStng ei. Tel. 21874 Alles op net gcsletl van Herenmodes E Vfln Ram Makelaar. Taxateur Vttn Ddill Henegouwerlaan 34. Tel. 31214 >c<>o<>c><><><><><><><><><xx><><x><> R. Hartmans Zonen Soiemindrt Inr. voor het electr. vernietigen van archieven DillenburEstraat 3 Tel 73314 y^ooooooooooooooooocx HnfL-o" Josephstraat 132 - TeL 32972 sjtlUllid Fabriek en Hoofdkantoor Klaas- r P JA Inna üoeveslrast 35 t>U Walen- F* Qe J0DS burgen» eg) Tel. «4869. R?rl ?£re8 Voor öulpmotoren ^J.L.O. „Flink „Victoria" en „Cyclenjaster" Willv Van Gent -folex'' Verkoop; - Ser- vcui UCQL vice-Verhuur en Ruiling Bergweg 220 - TeL 433S4 ^<><X>OC<><>C<><><><><DOC<>C<>0 Cnrrpff" werkt correct -nera, reiniging en modelperstor. Bergpolderstraat 70—7Do. Tel. 46153—80717 „Radio Modern" 'JSpSiSTr Plelnweg 152. Tel. 77555 i Straatweg 64. Tel. 49566 Paz-rala Inef'ifuti» Boekhouden. MBA. SPD. raroia instituut MiddensLdlpl.. Talen. Ban- Indncrlinnl RoU*rdaro. Leraar H. v. d. Juaoscnooi Velde. Haringvliet SO. Tel. 78609.. De enige erkende school te Rotterdam. Hoorapparatencentrale wXbS". gerweg 26. TeL 47737 - Plclnw 230-233. TeL 76404 *OOOC<>OOOC»o<><X><><>C><>^<><: OOOOOOOOOOOOG<xX>OGOO< Taw Mni Auto's van Jaa Maas. U komt ze •laU 11 ld do tegen op alle wegen Telefoon 43532—81918 Dw«m Damium Bondsautorijschoó!,. van KOSSUin ;KQtterd.diJk 164.tel. €9990 ■/Gevestigd" sedert 1923./- - |D00CKX>0<X><><><X><><X><><>0<>< Autoverhuurzonder chauf- ii-.YSn DOC Kei fetir, -.2onder KM.-limiet. 2waanshals 49/—j.Telefcran; 43490. J Specialiteit In. eiken A» V« Heuvel fabrikaat bonbons West: Kruiskade 32. Telefoon r370lS. CK>0-<XX><><><><x><C^^ J- T- Grote:Visscherijstraat: 13, ■UljrO Jr. Tel. 39425. Taatinu' Uw bedden overtrekken met - damast, of, bijvullen; met Javakapok.Ui een' dag gereed. Beddenmagazijn Piena Oudste beddenmagaztJn to Rotterdam Alle reparaties In, één dag klaar - M ;1, J Zw. Janstraat 87.TeL •;J« V. 0. LUSÜCO 44334.speciaal bedden- bidfli CTw bed büvtiüenfmet" prima. Jaya-kapok in één-dag gereed/ - t 'Jv ïi--Bedden- en Matrassenfabriek .U&JODg Jacob Catsstraat 46 - Tel. 43655 •T" "'^V' Uw adres voor overtrekken en LenSKeOS btjvuUen met prima Javakapok Vóbrburgstraat ;148 !-»;'JaCOb'.Catetg. 77. TeL 46562 MJddellandstr. 2 TeL 33192 IVlaaSKBAl staalboeken gratl» op zicht Vakkundige behangers - VA W A Grote Vissertfstr. 89. Tel.36856-83688 VA":VÏA. £q ieders belang ls VA-WA behang pl»wafels te huur per ..week en per dag.: Staalboeken; op aanvraag 7 N Bloemenmagazijn Florida" - 1 c: Richard - Eioemslerkunst /'D.kuiJ. M Tol -aifl24 Schlekade42 y^0#idi&, ."f**'» Optiek es Foto jonker Frans- „rOCUS ^^31 7* y Telefoon 26858 *-■ - Leverancier Vao Ziekenfondsen c.1 J. Stut)Optiek Foto ,v« rWiiS. Schledamseweg 84 ;'TeL 36055 ]>veraoc;cr voor alle ziekehfónelaeP vycicmasierv nel verende voorvork.^'-. - - wg 83 -/TeL 41044 MUnnniInlr 3e PUnackerstr. 9 - TeL 4 UOOrnlOK Plelnweg 222 - TeL 73 ^>0'^0<>C>0:0000000<>^OC,00< Stoffenhuis „Henny NöUen" aSK Ibtf kruispunt Sta ten weg) - TeL <7034 Het adres voor de elegante, vrouw Gristici" No« goedkoper bü Gruno. Dames. j vir unu en Herenstoffen - Zwart Janstr. 84 TeL 8Ó235. - - Liever: de Liver F«*i»tie jUnrat Vlerambachtsstraat iOÖ F rans iuorel Telefoon 39348 Voordracht, kluchien. - rubber maskers, f op- artikelen, bruidsliederen. C*0<X><><XXX><><>CXX><XXX><XK r.L. Cnnn» Foto- en Kinbhaade], Burg. rOIO „oven Meineszplein 2b --Tel. 3/"" 3<<><X>00<>0000<X>000<>00< Hl Tïmmmn^ Hout- en "triplexhandel J. lamminga reiefoon 37730, Grot» Visserijstraat 14—la A. F. v. d. Akker toiplexhandeL0 Spec, in om bouw-bovenbladen. V d. Wertf-. straat 67, Telefoon 20511 ck>o<x>o<>c>o<c<>o<><i<xx>^^ prod. z. zout. -Dag. thuisbezg. Rotterc.straat 29. Gev.AbattolrlTeL 20Ó16. DOOOOOOOOOOO^ODOOOO<X T\„ Hulsdierenpension. Breng Uw Ue uraarr S dier/tijdens Uw vacantie .bij ons (trimmen en knippen)- Kralihgsewez- 242, Tel. 21913. XXX>ö00000ö<X>00O$0<>04 Iburg J. f d. Toorn Co. TÖtióoö^S0628 -,fl> plètnweg 138—133 Telefoon 73628 Huishoudelijke- en luxe artikelen <xxx>o^o<xx>o<k><><x><><x> - C--4—1 Radio "Auto-radio-repaxaties van OanteD Telefoon 34296 Tientistraat 53 - Teiel. 50825 I Vnnirf Schlekade 122 .-/: Tel, 42414 Radio's. Stofzuigers. Grareofoons," Rijwielen/Meubelen rv, r* Goudseslngei 81 - v, Tel. 36975 VJier Jacob Catsstraat 80 - Tel. 8206S «jam D„.n Televisie - Telefoon 21668 vot) Burg Philip. Murphy SJ3.R Vraagt inlichtingen G Onicnpl Rad:o - Muziekinstrumenten - Gramofoons. De grootste sor- terlng to platen - Bergweg 248 Tel 49733 M. van Zwieteren §Sï7iw5é ?Lk w.S Uw moeder reeds kocht. Dn P.;H( Jacob Catsstraat 85 - Tel. 45294 l/e rruis Stadfcoudersweg 133 - Tel. 47196 BH Poftac Grote aortertng badhahd- ailcS doeken - Tafellakens - Slo pen, en lakens. Noordmolénstraat. boek Tollens- straat 33 - Tel. 43895. Po* Wnnrlof Noordmolenstraat 76—78. nei n onaer TeJ. 4^07 - .Licgene. gemoi: tonneerd dames- en herenondergoed, dekens Het Tricnthnïs" crooswa^weg a. „nei i ncomuis stevenhoogend.str. 58 a Deze week eo.xra lage prijs v. - baddoeken OOOOOOOC«CNX><><>C><>^^ Fa. HV J. Touw Jr. S''b! T4"*58wffi&w Lood- en Zinkwerken - Sanitair Gash, Lf.,,..;, Gashaarden - Etna,'-». Gas-, Jurgeas fornuizen. Hoofdstraat 139- TeL 5S3S7 - Schiedam B. J. v. Eijmèren Zn ^etert- Zwart Janstraat 108,- Telefoon 43835 Uw adres voor;gootstenen, wastafels, .gashaarden en geysers. pooooöooooooooooooo^r The British Radio Service N Linker Rottekade 77 Tel. 74756 Auto-, Boot. en Kamer-Radio's A.pn»» Radlo-iechn. ondem. Erkend Philips »mra radio-service GramofocnplateiL Statensingel 123 Schleweg 29 - Tel. <7 J »<><><x><x><xxxxx><x><>o<>o<>c ^>ooooo^oo<>oo<>o^ Bob V. d. Heyden l£'S5n!° Alle sportartikelen, kampeerbenodlgcmeden tennlsartlkelen. heren colberts Corderoy Albion.Sport SSSHèiSi»-"»S«» Sportartikelen t Sportkled. Kampeerartlk. - Schaatsen Sporthuis Veka Tennisrackets.! tenr.'tskieding."' karnpeerartikeien WIFR ASportartikelen Gezelschaps- ,»niriui spelen Zomerhofstraat 47, Telefoon 47464 laan 63. tel.38731 Reclamewagens.- met en "zonder geluidinstailïa- ties, Uithangen van raambiljetten en bezorging van drukwerken huis aan huis.' F f! ||,j, v.h. GebT. Gevers. Zaag- U. narte molendrift 35 - TeL 42279— 8394348782, - Heel, Advlesbur. Erk. Advert, bur. Linse v. d. Waal Ig-gïsSï: fltugel 123 - TeL 37501 de Jongs Autobedrijf N.V. Verhutir van Luxe touringcars. Hoófdk.: Rijs- oordTel. K 1858-235. Randweg 6, Tel. 71808. HeemraadsmgeT 263. Tel.397Z6-52272. .Vreden- SS.thSSm20824- Reisbureau „Voorae" SÏSm2. Tel 140. Alle Autocarrelzen door Binnen- en Buitenland. Autocars disponibel van 18-43 pers. CorsetCentrale C.C.'.maatcorset'zit prettig, maakt slanker, U sterker.' Aan huis te ontbieden, Flïa-' Ruhhereersetten - Zwart J an straat 88. nCdja TeL 80699 - Hoogstraat 143. TeL 67430. Ro«i,Ll,..:.o« Foto Clne DrOeKflUIZen Lange Hilleweg 3B, teL 7J712 Boergoenseetr. 114, tel. 72002, H. C. Schoonenberg - Plelnweg 230—232 - TeL 76404 straat. 8. Tel. 22242. 2e Middel landstraat 23 - Telefoon 34644 ^xx>g<><><>^x><x>oo<>o^o<x Glashandel W. J. Pieters Schlekade 157—150. Tel./82510 (2 Ujnen) Géelepen glasplaten, glas'in'.lood,-, spiegels. ,x>o<x><x><x«><xx^>o<>o<>< Telefoon 21753. St. Andrtesstraat 25 Telefóan 72177 Schuurman's Sporthuis le Pünackerstraat 46 .- T«l.:.-47995 Het adres voor de verttjade hengelaar A-j-Jt ■Nieuwe Binnenweg 237. Andre uoramers Telefoon 39367 Deskundig advies öp net, gebied van werp- hengelsport "•/- i Gèrrit Groeóeveld gSSÏÏSiWOT: Rosier Faassenstraat 12 - TeL 36334 Fa. Gebr. Rodrigo SS'Sl': Gr. Visserijstraat 31. Telefoon 37333 Voorstraat 5,. Tel; 50558. 'Maar bfj .ons a l leen Hengelsport. j5<K><>0<p<><>f><X><>0000<X>OG5; BentlnckJaan14. BUjdorp luumpers Heren- en. Jongenskleding Kuslers eo Frank ,3S' mMt le Middellandstraat 7 f). M;L - Herenkleding Confectie - Uc llIjS Maatwerk//- pamesregenkleding k Noordmolenstraat 56 Tel. 42412 •SuCC6S Nieuwe Binnenweg 387, TeL-34246 Héren- g en. Jóngenskiedtngook naarmaat peï Broekenspecialisii™ M»ènd,"r"X Zwart Janstraat'124; Fles - v. d. Broek kleding naar maat Bergslnge) 155- - TeL 42874 MiA" 1* Middeliandetraat 125. ''/!J fTel. 31419- Kleding naar maat en confectie 4 K lfomMino Damès- «i'HerennÏMtkleer-" nainersma tóakery/SehietSaanetraat 2S f Schletbasniaan 22 - TeL 36842. Zelfbe- Dciy wegers, 'Rolstoelen en Wandelwagens voor ouden van dagen. >P<><><><X><X><XNGn>0<><><>0<X>« iJ* Klokken - WekJcer#.. Sieraden Ameiing Noordmolenstraat 43 ToUénsstraat-; 50 -'Têi«f. .44985 poo<x><><><><>c>o<><>^^ H. J. •7V_W.„ fj. Lnstallatieburean lOUW Jr. W. de Withstraat 40. :i; T«L 35376 - 83347 P<SGG<><><><X>'C><><><>jCMC<><><>OCK J T CM_| 1 Kinderwagefireparatle-lnrichtlng - 1. Onei i« PQoackerstr. 33 ./Tel. 47683 0<X>0<X><XN>G<><>C<X>^^ Fa. J. Bekker Zd sX>CK>f><><><><><><5<><><^ IYa Speciaal adres voer het ophalen UC bWSdQ van jaddere in kousen. Zaagmolendrift 23. Rotterdam. <<><x><x><><><><><><x>o<>oc><>c><> Nieuwe Binnenweg 188. ,AU >aveau TeWooo 37723 - SchUde- rtien,; Etsen '-Antiek" W A" C. r*' Lt. Lijsten voor: schll- A- Van v^Steren/derljen - etsen eo aquarellen Rembrandtstraat 4 - Tel.-43179 T_——a" Markiezen- en J Zonnèsckerm- 35IempO .fabriek. Tuinparasols- en ^Tuin meubelen, Straatweg 35, Hillegcrsberg/Tel. 44160 Ju C 1>w:MTrM,nM Soetendaalsekade-55- ..n- d. DrinKman 56, têi. 43337. Houui- ken-. Markiezen- en Jalouzléënfabriek. Spe- ciale afdeling Aulocarrosserie-reparatie. UÏ5 Zaagmolenstraat 1B7 - T*L:.40941 LCI'., MedaiLes - Insignes ■'-./-••Bekers'. "JU" Gouvernestraat 88 - Tdei,-; 30554 r; C»000<>CiGOOG<>000004>G<>0< Reparaties Kunstgebitten hi/ een/ Vauur klaar. Claes (deVrieselaan 21 b wx>o<x><>o<xx><><>g>oo<x><>< Vav» llsin'e Naaimachinehandel - 'Vleram- TdR LranJ h bachtsstraat 67 - TeL 58U6 Anker-, en Husqvama naaimachines, Speedo- mask1 a d deroph aa lma chines - Walg's Fotaiu Studio Telefoon 25895—«3806 Pasfoto's .'afgeleverd ln"r 13. minuten •f dus klair terwijl U/ wucht/' i >oock>o<xkx><x><><>oo<><x><x: Wolffs' Postzégelhandel «i's113 In- eo verkoop D van Embden Zwart,Janstraat 13. TeL.4: PRIJSVRAAG ADRESSENRUBRIEK Hlei volgt de prijsvraag voor deato week: - rn een aantal kopjes komt oen extra' letter. nL een cursieve, een dunne of een vette letter.- Elke. lettersoort dient u zo sarrien-Vte -«tellen/ dat: deze de aaara/vórmt vari een/: adverteerder tn dé adreseen pagina. Omuop weg le helpen vermelden wij de eerste létter van een inaatn. Verder betekent Iedere stip een letter,-Voor-de .Inzenders-var» de Juiste namen stelien wü wekeljjkp drie waardebonnen ran f 10.— beschikbaar, welk bedrag bij de adverteerders In de adresaenpagina dient te, worden besteed. BIJ meerdere goede oplossingen beslist het lot. En nu weer aan het puzaeien. Vuj tn: de drie gevraagd» naman: -Inzendingen uiterlijk Woensdag- P 2 Mei. Op de enveloppe - of v J briefkaart vermelden «Prtja--. vraag AdTessenrubrtekH'. - J 'fat ons blad' van -Woensdaf 9 Mei wórden- de narten^der pitiewtaaaars bekiend.geiBjaékt Daniels' Touringcarbedrïjf Touringcarbedrtjf - Annex Reisbureau Oranjeboomstraat 41- - Tel. 71066 Reisbureau Inter-Tourisme Van Oosterzeestraat 79 C.,- Tel. 34741. BuitenL reizen v.a» f .39.10 d. Oostenrijk lncl. exc. en documenten 175B d.- Zwitserland compL/129.enz. Reisbureau M.E.G.G.A. iS'JSïS™« persoonit. Nieuwe Binnenweg -197 Tel. 50528 -Vraagt prosp. voor binnen "en -buitenl. reizen. RfkKiir Knsn vl*rambachtsstra'at 90 LVclSDUr, IWnap Telefoon 30909—36604 Uw, adres voor; Auto. Caxs en uitstapjes "door pinnen en buitenland. Vraag reisprogiraniina ^G^^GOOOOO<>Gö<X><>OOO«0 ,K>G<>Oh!X>G<>Oi<>C><^^ R.J.C. Taxi's Telefoon 82900 R. A. M. Taxi's Telefoon 84590 >/>-^KX><><Xx>CXX><XKXX><>C><X I pn «i, lapland West Kruiskade 50 Leo van lenana Telefoon 33164. Telefoon 33164. De kaning der verlovingsringen. 5s KKX>OGG<>GG<X><><XX><><>OGO van A aecAit pieter de Hoochweg 121. Tel. vail rldioCU 31385. Exclusieve verlichting. Spec, voor Café-Restaurants. Toneelverlichting. Meiaalbewerking, Kapstokken eri. Hekwerken. 1 M vnn flapf Elecir. Techn. Bureau. J. 1*1. vail Vjeet Erkend installateur. Zwaanshals 206 Tel. 45180. Gcvckc -ie .B^naenï*'.es 355 Tei, Op het gebied van verlichting bovenaan en hetlaagstinprije ►<><><><><>c><x><>o<xx>^^ Fa r van DiiL- Verhuizingen door Ein- ra. U van DIJK nen_ en BuitenL Very, v.; piano's'en brandkasten. EmigratieverpakkinEen lan Ütélint Verhuizingen en verpakkingen v, JdD ij.CuUlaUe werelddelen. Insulindestraat 261—269 - TeL 46021 ^G^0^GGOOO<>O<><><><><XX>0^< 1 En gros en Detail. Zwaans- - Tel. 40243. Yiinsi Chin. Ind. Restaurant/Mathe- lxam l uen nesserplein '14 TeL 31013 ^oogooock>ooo<>ogooooo 'Itfk (Cnnrnn Voor chroom-papegaalkocien, JiCtv iVOOrCU vogelkooien. 30 versch. mod. Raan. Zwartjanstraat 77. TeL 410Q5. De Rijwiclbeurs y,,,, Onze bekende J.li/B. Toerr ij wielen 115.—. Bal- lonrijwielen 137150. Gekl. Sportrljwieien 125.— J Tl^ff Merkrljwielen; Gazelle VaB I MOllen -Junckef" f 125>-, - Bergweg 65 - ."Tel. 40044 E. en J. Bcrltclouw 450. TeL 31754. Alleen de Magneet-rijwielen zijn: roestvrij.. /.-//,.v/;/. f Mathenéssérweg 205. ;Tet' 32188 pUltenCUJK De bekende T.BH.-rtjwlelen. Agentschap Jbco rijwielen M. Brecdveld VS' Na sluitingstijd per automaat verkrijgbaar. Uitsluitend betere kwaliteiten Piet v; d. Spek ig™ Flxrrio Ook na sluitingstijd Uw rokertje La** IC - per automaatTelefoon 3"*"" v/. Nieuwe Binnenweg 197 >ooo<x>cx>g<x>o<>o<x>^ De Sleutelkoning cylindersleuteis terwijl U wacht. J. J van Gils, Zwaansbats 378. Tel. 46987. le bul'BV.au-.NoordpL Sleutel- Slotenhuis ///If;,;// "g: a's: Vale,- Union. WA;, Aksenz. «12. Klaar terwijl u wacht. Grote sortering autosleutels ntfcl-eAn Zijdewindestraat IZ1 - TeL 33993 ■f.®.1,"i*™/Stofzuiger- en Electromotorcnrepa- ratle-'nrichting Réparatteg aan allé mérken I»<X><><><X^<XXXXXXX><><^^ De Rotterdamse Vulpendokter Jonker Fransstr. 42 B: tel. 26265. "Alte bekende merken. Reparaties vlug. solide en voordelig. De Vulpenhoek glSSR Stoffels Jonker Frar Noorder Vulpenmagazün R. D. v. Kocy, ..Swan" - „Waterman" - „Parker" ..Union" AJle reparaties - Bergweg 207 - Tel. 46623 js*>6<><yy><xx> X j Was- en wrlngmachines UïrSanOZwart Janstraat 54 - TéL 48B94 Benthuizerstraat 29 - Tel. 48027 Beyerlandselaan 31. Rondo Ben- „nonao dlx - Thor - Fisher - Mlgro - |>0<><XX><><><><X><><>^^ Hooft Schietbaanlaan 44 - Telefoon. 34955 Vierambachtsstraat 147 - Tel. 37507 Rusthof laan 38 - Telefoon 20534 XX>OOOOOOOOGOGOOOGOO< Wildhandel ,,'t Centrmu'VassSS?. Tel. 34240—83379 - Het geren o mm; adres voor Wild en Gevogelte •XK><><><X>0<>^ Stofzuigerbeurs Stofzuigers delert?,// Bel op 37278. Modern rcp^bedryfSpec.adres voor ankerwikkelen. Levemg iVah' ieder merk. stofzuiger., v// - Wolbaai West Së™ SSS""* m' Set adres voor spoeltjeswol"Vn'"* 1 'r' ij .^KK><X>00<)00tX«X'<X? Hnhnlri»T"::'Nwe':.:;Blnöenweg;,123,:: Tel. ,32369; 110 DOK CD ju Meubelen Radio-boekentafel» l Wottlngfeartlel Metz en MetzSir^SSLrft. TeL 70340 Weit Kruiskads4-6, TeL 2B333 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6