VACANTIA RUBRIEK ICènners Kiezen K: Kc EPE Valkenburg (L.) VOORTHUIZEN NOORBEEK Z.L. safest Zaterdag 5 Mei 19511 N00RDWIJK AAN ZEE heeft nog enkele Ka mers beschikbaar in de mnd. Meien Juni. Stromend, warm en koud water, prima keuken. Pinkster-weekend geredu ceerde prijzen. Noordwijkerhout kaniers, zomerhuisjes, kamperen. NOORBEEK CADZAND AAN ZEE Oisterwijk OISTERWIJK N.B. Dolder DEN HAAG-SCHEVENINGEN IKP/,- 0isterw\jk (N.B.) EDE Ede Otterloo Oostvoorne Putten PUITEN (GLD.) leiding. I Epe EPE VELUWE Aangeboden. net degelijk pension ERMEL0 Rhenen i u 11 uit vuia./ tpmi<jden van fcos en heidp »w iër.: Vlieland LUNTEREN WIJK: AAN ZEE MOOI HE1L00 N.H. ERSTHOLT f%OFFERS Nu nog voor de oude prijs b. Enige Dictafoóntypistes of Steno-typistes 5 N.V. VENDU NOTARISHUIS INBOEDELVEILING geb. ■Cj'.jJ. mi Antfcum pension aangeboden AT1UICQX a. Sprokfceree*. Leonlnusstr RFPKRPRrFN Geraeub» weudhuisjes lot 2 Juni én af DCiC.IkDUlliC.il j Sept; 4_i2 pers. ..hjgrd, gas. kapokb. Pracht plek vanai i 30,— p, week. Groot Panorama 38k Telefoon 309. TUnnalrnm Pension Eekhoorn.", Heélsumseweg 23, DcrmcttOEB by. boa en bushalte. ƒ6.— U 7.— hoogseizoen) Rannal/Am Pension „Dn oude Tol", Kampeergelegenheid. ucuue&OQ) Pensionprijs per dag t S.75. Prima Keuken, douche. TeL K 8379—256. Ook grote dubs. Str. water. comfort. RusöggeJegen, Uitsluitend volw. pers. fïïï THOVFN Pension „Mibunty", Zo jeist geopend. Ptima keuken, vaste wastafels, en bad kamer. Prachtige omgeving. Bespreek vroegtijdig. Eïg. G. F. v. a. Berg, Kruislaan 12. Bilthoven, Telefoon 2401. J,, 7». Gratis Inlichtingen Zomerver- ™00TQW1JK 3.3D l60 huur. •Woningbureau Noord- wijk, Tel. 2605, Noordwijk'a. Zee. Stationsplein 3. Eindhalte tram en autobussen. Int, V.V.Vv Herenweg 6. Btóesemiane ZX. Bondspension A.N.W.B. Gubbels Sneepers. Tel. 2S2. Voll. pension. 1 7.00 p. d. geving. Trips naar België (Brugge 25 km., Knocke 8 km.), w. en k. str. water. Telefoon 27. Poïlaritcrvin Ka™P«rhnlsje» geschikt voor 4 personen. IrdUdUlSQOg P. J. Knusveld. Helm weg 21. CaUantsoog. fjillflntuMa /N Fl V Noordzeebad. Gem. won. Pens. l^auamsoog 11.11kamp.h. en k. terr. Ink V.V.V, Tel, K. 2248—245, Vacantieoord ..De Blokhut". Mei, Juni en Sept. reductie. 1 «trand. Plaats voor 2 of 4 pers., t ziek.. :2 slaapk., str. water. J.5.— p.p.p.d. Bjj partic. G.Pjjl. HazdAarstr. 68. Den Haag TWirn Karèpèéi huisjes. Clubs reductie. J. J.' van isvuiu Dienden, Kamp.centrum de Heihoek. Te huur mooi landhuis. Ged. de gehele maand Juni. Prachtig gelegen aan de rand van het Edese- water. Bosr. omg. EJ- Pension „Bostest", Otterloseweg 30. Teh K 8380—8778. Prachtige omgeving, bos en beide. Str. water. Pr. keu ken. Pension 6.;p. d. Pinksterweekend 18,— p. p. De Uitrusting». Voor vacantie. rust. herstel; Bij bos. heide, koren. Grote tuin. Aig. Chr. 5.p.p.p.d. tijd) gezell. huis nabij bosr. omg, dèsk.: leiding. prtaia vérb„ 430 p.d.. tel K 6780-319 Ottor-Inn BungaJowbedrijf Vogélenzing. Vrij staande VucilUU bungalow, alle comfort, nóg vrij voor Juli én na Augustus. ArnbiWeg 25—27. Gem. kamers met' pension 5,50 ^.p. Schitte rend gelegen aan bos,, beidé, by zwembad, H. v. d. Berg. Mossélsewég I A. Café-Rest. „Vreewijk''. H. Linöenbank. Stationsweg 1. TeL 24. Prima keuken. Overh. kippensoep. Inl. over Oostvoorne -en. busdiensten. De instuif. Stuif de. Instuif in èn D .geniet eén prettige vacantie midden, in. de Vei. chr. kqmpeéreexitrunv .-" Kamphuis de Schaopskooie,. Centrurnweg. 1. „Waar-, een-week: een maand wordt". Eigen zwembad, sportveld, speeltuin. Volledig pen- sioti; 20,—. S 23,—28,— p.w„ .3- én «-pérs. gezLpsk,; ,32.—37,50 p.p. p.w. Ook roet- *t Pinksterweekend nog kamers 'ea huisjes vrjj. PnH-cm (C\A V p",s,!,n Gïrma, schitterend gelegen te lUlien \UlD.j midden v. -bpsên .heide/str. w»\/6.— p.p.p.d. Garderënsewég E 64, tel K 6Ï76—246.- voor Uwe Pinkster- en Zo'meryacantie. Eenv, pension,in bosrijke omgeving. H. v. Oemdé. Haverkampswêg 46. Mej. Kamphuis, Wisselseweg. 18,.Epe. Karn peercentrum „HanenburE". F. Kortlang- laan l. Schlti. kampeergel» tn. en z. pension, dicht by Bosbad.bb Use lm eer. KL en gr. groepen. Vr. prosp. 'f1-RondskajTtpeerptaats ^De Delten". Gelegen uaraereni tussen bos en beide, groot 10 ha. Butmte voor 200 300 pers. in .loodsen.' en tenten. Z5 ctl p. peTS. p. dag. Ook voor caravan wagens. Kindirkainp Boerderij „de Kabeljauw". Uniek neeBUm hy bos en heide, 5,50 p.d,p. kfacf. Ptospec- tOTOp 'aanvraag.'J.~ Gerritsen. Tel:'.'. K 8373539 Htüzé:Selva,: WUbèlminapark 4. Nieuw geopend JUcClblLUl Big«i bosterrein. Centrale verw. Str. warm en :koud "water.: M^le.kainers Tn.et pension. Zomcrhuisdes met nj'.;gèbru"ilc-yan-ikeuken.T.el. Benkuih K 8373-r-337.- TTFTJItf*slTTiPÏT bui"Beverwijk. Het; Idéale, vacantie- XlEiiai'i OIVLIVIr oord. Ongerept natuurschoon, uitge- ven strand. Centrum aard- --"duln terrèinenl bossen' rultuur. Prettige vacantie in .Pension Gelderse keukéu. Besrijké omge-i-ing, ;v,a. f 5.5C Telefoon 255. J - ter plaatse.' ,;De Bosflolter". .O. nwe Prachtig gelegen- tèmidden van bos en hel; rabij.natuurzwernbad. .Nog enkels gezinis- kamers vry. Slaapzalen vóór ongehuwden, clubs,'; etc. Vraagt prospectus. Pinksterweekend; spec.- tarief- PIJTÏT1S2 Vacanöecentrum (Mooi -•Velawe).- .Tetefborr K 6776277. Gelegen temidden dér bossen. Huisjes en kamers met warme maalt,.'2.95 p.p. p.d. Met you. pens. p.d- p.p. 4,05 tót; 4,50. Tenten 2,35 (voll, "péns.). PUTTEN (CAA Pensfó° Gérma. schitterend gelegen 6.— p.p.p.p. Garderensewêg E 64 - Tel. 6776—246. Kampeerboerderij „Om Genoegen" m» en z. pension. Ook grote groepen. Prachtig gelegen in bossen bt) zwembad. Prima keuken. Tel; K 8376595.- D Lam am Bondskampeerp laats Anna's hóf. Nude 36—38, l\nenen post Wageningen. Nachtverblijven 50 ct. p. nacht; plaats voor grote groepen. Tel. K 837Ó—2154.' Plaats vóór tenteo. Vraagt prospectus. D f\CY AVfT Speeltuin fouten Paardjes". IllA^ilAilJlj Volledig penaion in Mei. Juni en Septem ber. Schitterende duinen en strand. Ook'daggezelsehappèn. Billijke prijzen. 1" Brengt' Üw vacantié dóóri ln-hej sople"Sléen. ylccn Nadere in), seer. V.V.V.A 70.x.Sleèn (Dr.). Rleoa Wal Gèm. té huur 1 zitk., -1 - of 2 slaapk. en oiroe VC1./ gèbr. keuken, nog vrij voor-14 Juli,en nè '5 Augustus. Henriëttêboevö'. 'v-. ivf Ci KampéerboeiderlJ Rulmzirht. Pension. Kampèerge- Oiroe legenheid voor grote groepen-Schitterend gelegen bij zwembad. Heideweg 20, Kampeerboerderij .„OeanenüoT.*. Kampèergèlegen- nacht, met.rr4d- StrOe head voor grote proèpén. 0,50 per dag kort 1,75. Midden ln bos en heidè. .Heldèwég 5, py Dï CWI TV - Haag—Schêv. Zit-slpkimèrs, atr. 'w., kóok- IUJi3"lJH gaL 1.50 p.d.p.p;, óok Pinksterweekends. Bilrierdljklaan 12, Rijswijk. ÏTJIT CÏIAD CT Gern.- te huur .op boerderij tot 23 Juli ItULijniïIlDi en na 11 Aug. voor 7 8 personen. Hotel Pension „HoEaniLa", Noördzeebari De Koog. IW tot 00X010 kun vra tot 14; Juli. 610 m. van Electrisch licht, en .hutagas. De Nederlandse 7,éll- sehool blèdt U een pracht zeilwerk met pension er. zeülessen voor 75.—, Juli en' Aug. f 85.—- Vraast gr. geül. prosp. Leeuwendaall. 87. mjswïjk ZH. Tel. K 1700119165. Kafwrillr aan 7pp Gelegenh. tot. verblijf In besch. ItdlWIJK SdO ueemilleusbij fam. zonder kinderen. P.G.. voor betalende logé's In Juli 5.— en In Augustus 5.75 j»r dag. Brieven onder nè. 3471'bur. var. dit blad. I Café-Restaurant .centram". Btoscoopzaal Leer Slim „Centrum", v/h monietheater Rotterdam. f aavcmn Hotel Café-Rertaorant Dartboizen ^r.?. Zeer-verzorgde kéoken.- T ftCWCW Velawe "Vac.-oord 't Zonnebois biedt een liVfLiI*l-iil geslaagde vacantie-voor.-/ ,29.— p. w; Clubs i^Mei—Jimi- reductiei Van 14Juli—18 ;Aug. gebeel bezet. Pinkster kam p J 'R "'8.50 p. lp.,.; .Rijwielstalling, sportvej- deri.' vólksdansvloer, :Gcschikt voor ..conferenties. Goede b keukenj Vraagt-próisp;i: Jo en Wlra Kniest, Beèkbergérweg 25. Tel. K 8765-255. Nog erwijdexd. T i „Hotel de Toekomst" de Koög. 5 min., van "t strand. IcXel Goed verzorgde keuken. Gezellige eetzaal TCVri Hotel - Pension - Restaurant ,;„Eelman". Den l ALL Burg. Tel 106. Centrum van 't eiland. Prospectus op aanvraag; /I «Hotel.. Essers-Prèvoo", Plenkert 7.. Valkenburg ^L.J Tel 2210. K. en w. str. w. Prima keuken 7,— p.p.pxl Pension Jo6 HENNEN. Oud valkénburgerw-eg 26 B. Mooie ligging. Prachtige tuin. frima keuken, su. w. f b.CW p. p. p. d. U^ll/flukn.n /I Pens. „aulzeZojmetwlJn". ValKenDUrg {L.J valkenburgsewég 13. Tel 2291, pr. keuken. Goéde Oud f nnCnDCniT (Nieuw). - Week-zeilcursus m, voU. LuUuUItCiVn 1 pens. 63.- (v. en nè setz. 6120). daar dineert men in de i 4,50. énige Boe Bonds (A.N.WJB.)- Voortliuizen Kampbuisjes te huur m. ultst. verz. pers. 'Land. omg-, gez. sfeer. M. .de Vries. teL47 Kampeerterrein „de WUdwal", Tel. 395. 13 H-A. uniek kampeerterrein. .Trekkirs, kampeerders, spec. afd. voor Jeugdgroepen. Zeer lage prtj- zen. Vraagt inlichtingen. Postzegel v. antwoord- I nnfoi-pn Kampeerboerderij Burgers. Ook voor. grote Lluliercu groepen vanaf. 45 ct. p.' nacht, met pension i 2.50 p.d. Meulucterseweg 31, VacantlB-oord „De Kampborst" heeft voor 30 Juni en na l Sept. nog vaeanllehmsjes .te huur. Aparte .slaapzalen voor dames en heren. Nog vrij voor 14 Juli en na 18 Aug, Uitsl. m, péns, i 420 p. d., huur inb. Vr.-prosp. Tel, 49. Voorthuizen» -• F. de Groot» 1 nnlavpn Kampeerbedrijr v. Lutökh n Ize fi!?SV er blijf p. LUOlcicD nacht vanaf 40 ct„ gr.', groepen' reductie. BleuJunterseweg 23. - Pension, dicht bil bos. zee en duinen. S.50 p.p. p.d. Juni 5.—, str. w.. goede ref- M. Bijker. Bayershoffweg 17. 7^5-i „oud London". Zaal voor diners (plm. 8Ö persij. tielSl Prima hotelruimte, speeltuin - mooie terrassen. Woudenbergseweg 52. Tel, K 3439—223. ,V:f- Prima pension voor MeiJinti f 4.5Ó p.p.p.d. Ucul juliAug. S.50. Pinksteren nog vrij. Pr. rei. P. C. Hooftlaan 40, Zeist. Inlichtingèn over plaatsingen in deze rubriek verkrijgbaar by onze afd. advertentie-expl, SCHIKT)AMSE VEST 42- Tel. 25430 Noordmolenstraat 7 Statenweg 20Ï' Hoogstraat SO. Schiedam FIBRE BOARD,60 cm.'.7.95 Nieuwe Binnenweg 349 BetferUndselaan 190 Telefon.-.'orden No. 49559 schilderachtige heuvelland langs de uiterste zuidgrens- Matige pénsion- prijzen. JnL secr. V.V.V, Noórbeek. Tel. K 4457—293. Pension ,.De Belverts' Hoeve", Tè midden der bossen, hélde en vennen i 5.— p.d.p.p. Vaezntie-Kampbais „Morgenrood" "n idéale yacéhtle te midden bos- sen. vennen,helde, zèndverituivingen. Gezinskaroers, Da mes- of herenslaapkamers.Prospectus op aanvrage. Dicf^pun Jlr FN R I Heck's Vacantieóorö Contento" Ui5ierWÏJK I11.D.; tan; V. bossen en vennen. Logies 0.75—1,50, Péns. 4,50 p.d,p.p» - Tel. 880 Scheibaan 11. v. bossen en vennen i 5, p.p.Pd. Bediening .vrij. Str. w. fMSTFRWï IK fKRVW pension „Bosehrand", UlO I EO\ n I Jlk UI-0*/ G eir.u Hén hoeken weg 127. Onm. gelegen-.aan bossen en vennen. Int. conversatiezaal. Gr. tuin. Gez^ zitjes op terras en gazon. Tel. 760. Vr. prospectus „Mooi Oisterwijk"'. - Baerdijk 117. Voll pens. 5,50 p.d.p,p. Str. IMPERIAL CHEMICAL, INDUSTRIES N.V. zoekt voor spoedig; a. Een vrouwel. Administratieve Kracht Vereisten; leéftyd 13—22 jaar- Eén of meer. jaren kantoorèrvaring, liefst diploma S-jarige H.B.S, Taak: order- er. voorraadadministra tie, archiefwerk. eenvoudige corres pondentie. Voorkeur genieten zij. die enige scheikundige kennis hebbe. die dan tevens van dicteemachines zullen uitwerken. Vereisten; diploma 4-jarige MULO. Goede kennis van Nedèrl. en T>r.sjel~e taal èn Handelscorrespondentie, c. Mannèl. Administratieve Kracht» voor de afdeling EXPEDITIE, Vereisten; minstens diploma MULO-A 14-j.)bennis van de Engelse taal. Leeftijd plm.21 jaar. 2ii, die in de expeditiebranche gewerkt hebben, genietende voorkeur. Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling Perso neelszaken van de N.V., Kon. Emmaplèin 5, R'dain Dir. J. P. A. Koks I HARINGVLIET 96 ROTTERDAM TEL. 22.4.40 I wegens Sterfgeval B op DONDERDAG 10 en VRIJDAG 11 MEI 1951 te 10 u. voorm; tén overstaan van de Notaris A. Hoogenraad. I Dè Veiling omvat om. SLAAPKAMERAMEUBLEMEN TEN. Salon-meubelen. Tafels en Eetkamer garnituren. FauteoilsenBczetmeubelen; LINNEN-'er, GARDEROBE- H KASTEN, Bureaux-Ministre, Jalousie-, e^. Kantcox- kasten. Linnenpersen. Staartklok, Stoelt)esklok, Itadlo- toestellen, Naaimachine, Dekenkist.Divers Antiek e.a. Porsèlein, Aardewerk. Kristal en Glaswerk, w.b. Taféi- 8 serviezen i Duits Porseleinen Groepen; Schilderijen en Kopérwerken: Textlelgoederen als Beddegoed, Dekens, Tafel- en Divankleden, Gordijnen. Lopers en Karpetten, H Coupons Vlaerbedekking en Zeildoek en Kleding; Haar- I den en Kachels, Gascomforen, Toonbank, Tuinameuble- menten, Baden en Géysérs eiiz. enz., alsmede' enige Goud- en Zilverwerken. KIJKDAGEN: DINSDAG, en WOENS- I. DAG 8 en 9 Mei a.s. van 30 tot 4 uur. GEBOUW HARINGVLIET 96, ROTTERDAM Koffersehrijfniachliie te koop, tegen aannemelijk bod. Tel, 33422, Pracht bankstel 583.— koop. gebogen model. 3 z!ts- bnnk. 2 clubs met Idséb ktu« sens, geheel verend, 595.—. fraai gecapitonneerd bankstel. I 750.—. prachtige gothleke eetkamer f 958.—, aparte go thleke boekenkast 675.— chtqua ontvangsalon 875,—; 2 chiquedarnesfauteutls I5Ö-— per stuk. Groot Smyrna salon- karpet f 475,—. Verder gespij kerde tapijten' en traplopers. Te zien van Zondag tot en met Donderdag b|j Mevrouw van straten. Villa Slamat Dalang, Nieuwe Parklaan 115, Den Haag. Telefoon 55.16.80. Gemakkelijke betaling! Unze kosten zijn laag omdat onze meubelen alle vervaardigd worden tn eigen werkplaats, Komt U eens kijken. U zult verstomd staan over de prl/na kwal, eo lage prijzen. H. Muy- laert Jr. VUverhofstraat 117 Tel 43494. Vooral Uw kleding, naar Ph. de Rqpdu Goederenhandel. Molenlaan 34. R'dam. v/m H'berg. Eindpunt Ujn 14. Tel. 11568. Desgewenst op gem. bét. Geslepen, glazen platen voor tjJets. theemeubels enz. Vlotte levering E. Zevenhuizen, glas- handel Aeibrechtskolk 41, tel Bankbed „Ideaal*'. Combinatie ln ''■én handbew. een solide 2-per. ledikant met verkoper de BUialdraadmatras kapok matras en kussens 330X200, in 14 modellen leverbaar. Stof naar keuze. Degel, dembnstra tie. Bedden, en Meubelhuis ideaal". Goudseplcin 4 (hoek y. d.- Wérif5tr.J. Telef. 26157. R'dam. Te koop van part. '39 Opel, onder de kap, mech. en bekle-- ding prima, met nat.bew. Ben- zlnevefbr. 14. 1200.- Schermlaan 27 b. Te koop D.K.4V. motorrijwiel. 98 cc. f 200,—. Vlaardlngerdijk 359, Schiedam. Radio en Gramofoons Amerikaanse lampen en batte rijen. Specialiteit in heit repa reren :'V. - alle Amerikaanse radlo-ioest. American Hadio- Televlsion Service. Aleldia- straat 47. Telefoon 51539. Saris. radio. Uw speciaalzaak voor Philips, Waldorp en Er- rt-s. Erkende Philips-service. 100% garantie. Bet. in overleg v.a. 2.— p. w. Ook. Inruil van oude toestel. Bergselaan - 48120. Muziekinstrumenten Te koop een Duitse kruissna- rige piano, in pr, coiid. Vaste prijs 10C0.—Br. no. 4180 bur. van dit blad,- Te huur gevraagd Heer zoekt net kosthuis, omg. Centrum. Géén beroeps, Br, no. 2371, prljsopg. met was inbe grepen. Quispel, Oudedljk 249. Gevr. ongem. kamers met str, water en gebruik van. douche cel. Br. no. 1118 bur. van dit bl. Protos stofzuigers. De nieuwste modellen 1950. Desgewenst ge- hïakkelijbe betaling. Alle on- dtérdelen voorradig. De Stóf- zuigerbeurs. Vlerambachtsstr. Tel. "37279. Goederen voor volgende veilingen, kunnen dagelijks worden bezorgd of kunnen per eigen autodienst worden afgehaald. Voor inlichtingen telefoon 22.4.40 v EOTTERD AlVf-W. Fabriek van Chemische en PharthacéntJsche Producten vraagt- wegens uitbreiding voor, de techn. afdeling: treparatié en vervaardiging van niéuwe :apparaten) TWEE BEKW. B A N KWEEK E R S en' eèn - Ii E E B L I N G -3 A N. K' W E R K E R Lièfsfv met diplomaAmbachtsschoolof - ,vakt. school. TJitSt.-voóruitz. en ..goédloon. Aanmeidèn. voorlopig ailéèn schriftelijk met opgave vervulde betrekkingen. Motorbootje Amerlk. Kruiser tje, lang 8 m„ z.g.sui, 18—20 pJc, 'motor. Tel, 45021. Wedstrijdvalk no. ll met 3 tui gen, genua; ballon"' en: fok. Tel. Metallca betaalt 3.— voor rood koper, alle andere -meta len tegen - topprijs. ..vérder id les wat ,U -wenst, te verkopen. Raephorststraat ll. Tel 38318. WIJ 'kopen nog steeds" 'nétge dragen herencostuums. Koppe, Bergselaan 136. Tel.. 81068,. Rot- Hogé prijzen .'betalen wij vóór goede boeken. .(Aan huis te ontbieden).Telefoon .51530. Peperkorrelskopen .wij voorde hoogste waarde. Hfl.Gerepa- trieerdenSpeanda. Bóe2emstr. 61 t/o Abattoir,-lijn 22, '17, 16. Waaischuïvingt Goud, - zilver, juwelen, gouden munten. Hóóg ste prijzen betaalt - vertrouwd a'dres H. J, Bèrkelouw; Jonker Fransstraat 30 b. Tel. .52024. Te koop aangeb. j Gemakkelijke betaling- Heren costuums, regenjassen, confec tie» en- naar maat, De'-'Gier. Goudsesingêl 51—53, tel. 26973. Jac. Catsstraat: 48—50» tel. 82065 Een lederen jas die kleedt u pasJ'Enorme keus in lange jas sen vanaf-f: 149.50, Jekkers v-ai f. 119A0.' vesten- v^.. f 89.—; mantels. v.a. f 139^0. korte manteltjes:va. f 79.50, Vérder tassen, handschoenen, brillen, zadeldèkken enz. enz. Het Mo- torpalels, Schepènstraat 111 115.- R'dam-Blijdörp, tel. 82B50. EêhoonmaakU!I Profiteert tus sen Pasen en-' Pinksteren van onze -speciale Bchoonmaakaan- bledingen. Aanbieding no, 12, (zolang de voorraad' strekt). Wol moquette tafelkleed 140x 170 59.98. W. v. Maaren Zn. Noordplein 11—1. TeL, 43481. Te koop, 3-delige Mutsae^ts- duoftüd. Kinderwagen, i.nw; st. roomkleurig. Fongers, Stadhou- derw/eg 119 b, Tuinmaterialen graszoden, p-ond.' mest, zand en grind, uirïmolm. Wijnstekers Si DamesU slaagt altija, want wij leveren het idcóIe ,,EIJa" Rubbercorwt voor ieder figuur; ook voor de meest rsorpulentè. Vohmakte pasyorm gegaran deerd: Corsettenfabrielc Vic toria". Zwart Janstr.: 88, Rot- ierdam; Hoogstraat 143,- Schie dam. Te koop, broedmachine met kunstraocder, goed voor ."KI eieren. Prijs 60.—. B. de Waard. Mathcnesserstraat 29 a, H'dam-W. Aangeb. wegens vertr. buiten land nieuwe Engelse kinderwa gen,. 2 pers. 3-deIig bédstel mét binnen vering en epiraal, strijk plank. Te 1.-44736,. Te koop, buitenboordmotor, merk Effzètt.prfjs- f -175.—. Van der Hceven, Urkersingel 21c Z. Jonge hennen: Red Islanders, Barnevelders, witte Leghorns; jonge hanen v.a. f 0,35. Hen nen 10 -weken t S,Gaasbeek, Westerbeekstraat 44. Handnaalmachines f 50. 75,—. 100.—. met volledige garantie. Gropn's Naaimachine handel, Vierambachtsstraat 114, Tel; 36653..' Rijwiel is een. rijdende spaarpot1 Dit betaalt, zich zelf want tijdis geld. 3,— per week enzorider vooruitbe taling 11 Van Veen;. Diergaarde singel 94 tbij West Kruiskade). Nog. altijd de oude prijzeu. Gloeilampen. 50 kaars, 39 ct, 3 voor. 1 gulden, 200 kaars 59 ct. Ook voor 125 volt. Alleen Ge- veke, Nw. Binnenweg 355. icL Vleessnljraachtnes, snelwegers, kasregisters, elee- koffiemolens kaassnijmachines. Reparatie- inrichting van ouds A. Leéu- wénburgh. Bellévoysstraat 5. 4550% goedkoper. 2 clubfauteuil5, geheel verend, mét i stoelen, massief eiken, compleet 225.—, 245,—. In Engelse uitvoering met dikke balpoten f 295,325.—. Be kleding naar keuze.„De Meu belbeurs"' Gróte Visserijstraat .8—10, .-Rotterdam; Onr. goederen aangeboden Geldbelegging: 3 mooie huizen Rosenveldtstraat. Huui 1921.40 per jaar. Lasten 230,— per jaar. Koopsom" :23.000.— k.k. Eigenaar.- Tel.42995. Leréces M.O, zoekt gem, kamer met of zonder pension! Liefst omg. Westen .of Centrum, Br. letter A. v. d. Wiel's Kantoor boekhandel, 2e Middelland- straat 39. Jongeman, zoekt zo spoedig mogelijk, kost en inwoning, omg. 's-Gravendijkwal, Binnen weg. Br. no» 4177 bur. van dit blad. Gezocht door dame. b.b.h.h., gestoffeerde zit-slaap kamer met kookgelegenheid, liefst in Kralingen. Aanbiedingen mevr. E. Bettink-Voorhoeve. Mèrula- weg 13, TeL 23711, Aangeb, gr. ben:hul(r, voor» tussen- en achterkamer, keu ken, veranda en tuin- Gr. kei» der met El.- en badi mal gas en water, Centrum. Cev», gr, ben.huiB .of vrije et, uI-tw 5 kamers, H'berg of Kralingen. Br, no. 1116. bur. van dit blad, interlocale .en locale Woning, ruil - Centrale „Nederland". Utrecht, Spoorstraat 11. TeL 21758. Duizenden geslaagden. Catalogus Wnningruil-Magneet verkrijgbaar bl) de Spoorweg- boekhandel en Rotterdums» kiosken. Aangeb. in Centrum, zonnig» 2ei et, z. gr. kamer en suite, zijk-, keuken, veranda. Huur 6.00. Gevr. vrlrj bovenhuis of vrij huisje, Br. qd. 1112 bur, van dit blad. Gevr., woning, geschikt voor samen woning, voor mooie le et. Oud Mathenesse^ of inwoning voor net jong echtpaar, P,G, Br. no. 1113 bur, van dit blad. Aanseb. le et,. 3 kamers ea keuken en zolderkamer. Huur 4.60 p.w. Gevr. grotere ,wo» Ping. Liefst Westen of Centr, Br. no. 4179 bur. van dit blad. Wening ln Den. Haag aangebo den. tweede etage, 2 kamers en suite, zijkamer, keuken eti-bal kon: gevraagd Rotterdam West liefst benedenhuis. Keyer. Grieksestraat f - Vacantieverblijven j Aangeb. in Voorthuizen, gem. kamers voor 4 pers. Inl. ca br. Libellenstraat 24 b. R'dam Zomerhuisje te htnir, 8 pert. Oostvoorne, Juli. Sept. 40,— p.w. Na 19 uur. Ruys, Bosch» polderstraat 49 (W). Kampeerhulsjete" huiir Oud dorp aan Zee. B pers., electr/ licht en koken. Eigen terrein. Br. no. 4J81 bur, v. d. Wad Diversen Te huur aangeboden „Zulder Bruldshuls", voorde ligst adres, voor het huren van hmldstolletteti, bruldedames-, avondtoiletten, bontcapes, zwar te herenkleding enz. Dordtse- laan 60 C. teL 79429. Ook 's av Aangeboden gem, zlt-slaapka- mer m. voll,- pension, v. h. of d.. v. direct, b.b.h.h,, bad, teL Bergselaan 217 c. j Personeel gevraagd Net meisje.gevraagd voor dag, ©£-dag en nacht, goed met kin deren kunnende omgaan, Aan melden na 5 uur. - Mevr. v. Dam, Bergselaan 348 b, Rotter dam."-..' Vaartuigen^ Auto's, Motoren en Rijwielen* Cyclemaster. het meest iideale gemotoriseerde rywiel veren de voorvork, motor in achter wiel -gebouwd,, .vrjjloop hand- gxeep aan .-hét.'- stuur. Neemt h eüingen zon der te trapp en Prtjs - 459.—Vraagt demon stratie. - Motorhandel' J. H, Scheliaars, Gr. Florisstraat tel. 39436, R'dain. - De', grootste 1 voorraad melkrij- wielen vanaf 124,75 bij Joh. Hayemaye, Vrijebanschestraat 32—34» Tel. 48291. Desgew. termijnbetaling. Gemakkelijke betaling. Rijwie len, diverse-merken .van 3.-r af 'V pérweek. Grote sortering ballon- enr-sportrijwielen in- di verse kleuren. De Gier. Goud- scsbigel 51—53. telefoon 26973: Jac. Catsstraat 4850. Telefoon Te koop. Arlël pony 1936, 350 C.C. z. kleppen, met nat.bew. Geheel gerev» pr. ,450.—. J. Ladage, Wiekstraat 23 a. R'dam. U'slaat niet gauw mis, want... wjü - hebben: voor practisch aüe motorrijwielen de benodigde onderdelen en accessoires^ Het Mótorpaleis, Schepenstraat 111 —lis,- R'dam-Blij dorp/: telefoon 82950. - Gefeliciteerd mevronw,"niet de geboorte van Uw baby. Kom nu gauw naar ons en maak Uw keuze uit onze grote voorraad kinderwagens. Van Veert/Dier gaardesingel 94. 7 2,-— per wéék en..... zonder vooruitbetalingII Niet alleen nuttig, is Uw' regen jas! Het kleedt ook. Een-prima regenjas'of -mantel voor f 2,50 per week en,... zonder voor uitbetaling! H Van Veen, Dier gaardesingel 94. Bloemenllef hebbers! Voor de laatste week. Een tuin vol bloemen en Enijbioemweelde in gróót sortiment. 100 vaste plan- ten ln- tien soorten,, w.ö. An je: lieren. 1 Pyretheruro, -Ridderspo ren, Duizendschonen, enz. -enz v, slechts 6.—,Halve - cóll. 3,50. Al les op .naam. Planten- aanwijzing,en Tuincltvla gratis. Alles na storting op postrek. 459404; óf ondrembours 15 ct extra. Handelskwekerij A. v. d. Reep.-Hiliegom.: Maar mevrouw....... U. kunt toch niet zonder mantel bhjr ven? Doe bjj ons Uw.keuze/, j'Sr- per week- en - - zonder vooruitbeialingIJ! Van "Veen, Diergaardesingel 94, Kroon Radio levert U merken - toestellen, pick-ups. platenwlssclaars en bouwdo zen op conditie. Desgew. zoo- dcr vooruitbetol'.ng. Schle- damseweg lit. Tel 32717. Behang duur? Wél nee, komt U eens bij ons kijken. Speciale Pinkster-reclame, keus-uit 2000 dessins. WJllems en £n.Bing- leystr. 32(evenw, Spanjaard straat). TeL 31766. Schoonmaak!!!!' Profiteert tus sen Pasen - en Pinksteren van onze speciale schonnmaakaan biedingen. Aanbieding no. 13. (zolang de voorraad strekt). Twisted Jaspé. tapyt 91 cm. br. p. m. f -3.93. W. v. Maaren Zn.'Noordplein 11—1. Tel. 43481. Plnksteraanbledlng karpetten! Vccrradig,pracht sortering kar petten in-.alle. maten en kwali teiten., -tegen lage pr ijzer, 1 Oostzeedyk T32b;- U slaat een goed figuur met Uw figuur, indien U zo'n prima modem herencostuum araafet van Van Veen, Dièrgaardesin- gel 94 (bij West'; Kruiskade). j\ 3,r— per week enzonder vooruitbetaling. Tft-koop Lt, motorrijwieI ,,Nor- niati": z.g^.n. 1 m. oud.' Verbr. 1 op '45. TankinhS L. S helheid 65 km. Volkomen ingebouwde motor. Super ballon banden. Inel. ■km.teller en grote'zijtas- ■Tel. 28C72. .Maandag, m 6 uur,";v t Grote;prilsvèrlaglng van rook tafels. 'Zwaregeheel draaibare rooktafels mét verlichting en chroómgamituur nu slechts f r 33,50. 't Meubelhuis, West Kruiskade; 5(tegenover Arena) OnhEgrJjpeJijk; maar het" prtjs- verschil le tóch,.in, vergelijking met de concurrentie erg groot. Eén prima 'Old-finish.huiska- iner/ geheel mompleet.- 349,—, 419,—i;en459,—, met club- fautéuils. ''t Meubelhüis. West Krui ska de 5-ftegenaver Arena). Tekoop aancgboden beplakte cartorinen dozen, 5000 doos 29%X20xe, 5000 doos 25x20X6, 3000 loos 36X21 Xfi'/a,.10.000 doos UtóXlltaX2*,fc Dito £n 6 eni höog.: 10.000 'dOOS 11 ttXMi X2'/a. Dito 6. cm.hóóg. Ook in gedeel ten. te:koop/Tevens carton 900 41000 grams. Tel. 49324, Rot terdam»: Nette zwarte mantel, m. 46. 20,;.paar damesschoenen, m. 39 730. Br. No. A 11 Pleret- straat 94. Consumptl«wagen of iets dat daartoekan worden, verbouwd. Br. no.'4182 bur/'v.kï.-blad. Waarom meer betalen? prachtig sparta motorrijwiel kost slechts f 1125.—klaar voor da weg; onder, volle garantie, geschikt voor groot tourisme, Ook! met 2 pers. Het Motorpa leis,de zaak met 'de mooiste merken; motorrijwielen: en zij- spahwagenfi- Schepenstraat - UI 115,: R'dara-Blijdorp.' tel. 82950.. Honderden rijwielen, - spart- toer-, ballon- en krulsftame' modellen, .de béste merken sis Locomotief, Simplex, Spafta, Kleon, TeecO reeds'v.a; f 119.50. Klaar voor de weg, onder volle garantie,, betaling ook in over leg. Het Motorpalcis, Schepen straat 111—115/ R'darn-BUldorp- tel. 82950. -- Enorme ketta in hulpmotoren, de beste merken als Kapteln, Mobylette, Victoria, Fuchs, Mosquito enz. Reeds v.a. f 28S. Een pracht hulp motor met vol le garantie. Hét Motorpaleis, Schepenstraat 111—135, R'dam- Bljjdorp. tel. 82950. Z.g.a.n. damesfiets te - kóóp. Na 6 uur. W. C. Wuyster, Vij verhofstraat 143 b. Rijwielen! Sport-ballon enz. Gemakkelijke betaling. Zonder vooruitbetaling. Natuurlijk bij ..Radio Soone". Stadhouders- weg 17. Tel. 48352. Wat hebben we gelachen,.,,.. Gezellig toch zo'n radio; Let wél: Bij Van Veen. Diergaarde- singel 94, geen vooruitbetaling vanaf 7 2,50 per week. Te koop Solex, als nieuw, we gens plaatsgebrek. Br. letter N, bur. Polderlaan 24, Volkswagenste huur zónder chauffeur, per uur, dag en lan ger .'termijn, Voor binnen--en buitenl. Allriéked verzekerd. Kusters,. Adrianastraat 42, TeL 378BI, na "6 uur Tel. 352B5. Te koop Dodge 1935, 5-pers. luxe pr. st„ goed in de lak. N.V. Fluks, Mauritsstraat 77, R'dam, TeL 26606./. Te koop eert tahdem én-.' een aanhangwagentje. t.e.a.b. -• J. Barendrecht, Mr A. v. d. Wou- denlaan-81; na-6 uur TeL-78573 Zuid. - Gevr, een winkeljuffrouw voor levensmiddelenbedrljf. Br. no. 1117rbur. van dit: blad. Gevr, flink zelfst; meisje voor dar en n„ boven 20 jaar. Loon 70,per mnd. Larizlaan 161 N, Tel. 47794/eindp. bus S, begin'D,P..;v- Gevr.- meisje voor de huishou ding, v^^.v.. Lindeman, Polder laan 59. Bekw. behangers gevr. voor ge ruime tijd werk. burger- en hieuwbouiv. Aanm» na 8 uur: le Pijnackerstraat 27. Liefst;dag en 'nacht meisje gevr. voor: kamer- en huis werk,: serveren wordt geleerd, meerdere Jiulp aanwezig, hoog loon. Westzeedijk 112. Matrassen eu beddenreparatJe. Meer dan een halve eeuw erva- de^Jong.^Jac» Catsstraat Haarwerken, Ook ln wit en grijs. Johi G, Gronlag, Maurits» weg 55, R'dam, tel.' 27852. □vertrekken van lampekappen. Sneciaal. adres JV. C. van Al phen. Jac. Catsstraat 127,bü Noordsingel. teL 40185. Uw veren of kapokbed 3-delle maken, bijvullén met -Java- kapok» 1 dag klaar. Vertrouwd en vakkundig adres. Bedden magazijn C. Uljee, Hooi drift 129, Tel. 34479. Van Uw oude spiraal of Ijze ren ledikant maakt Hehdrik- sen een model - opkJapbed. Zamenhofstraat (nwe naam v. plantsgeweg). teUl9g2. Klachten over Uw bed» Laat Hendrikyen eens komen. Hij weet raaden is niet duur. Zamenhofstraat 29 (nwe naam Flantageweg), tel. 21992.. Ut*. 'eren. Prima stöffen: mét garantie. Vraagt vrijblijvend, prijs. Stoffleerderij ,;de* Rode Put". Sint Mariastraat 120. TeL, Beschaafde jonge vrouw.' zoekt bezigheden bij oude heer of dame. voor halve, dagen. Br. no. 1114 bur. van dit-blad. Net R.K. meiÉje. vzoekt dito vriendin/ liefst ..lp bezit van. fiets. Br. no/ lllsSur. V; d. hL Meisje voor de huishoodlng en caféwerkzaamheden gévr. Hele dagen ofgeheel intern. Br. no. 6985., Adv. Bur. Harte, Zaag- molendrift 35 a, R'dam. Kapster gevraagd. Keurige juf frouw, goed kunnende perma nenten. E. Fransen, Cl.' de Vrie- seiaan ,127 c. Tel. Personeel aam Bekwaam' mechanicien in be zit ambachtsschool- en midden-' standsdiploma, rijbew. A «n B éh licht -motorrijwiel» zoekt passende werkkring ofby ver dienste. Br, no.HOD bur, van dit blad. Broékenmaker, - werk in kl.b., vraagt enige broeken.per week. Br. no. 1122 bur.' v. ,d. blad. Schoonmaak, Wittenénbehan gen in één -dag klaar/ Ook schilderwerk. Staalboeken be». hangter inzage. Zendt brief kaart. F. Hendriks. Isaak Hu- bertstraat 124 a. Verhuizingen en meubel ver voer tegen zeer lageprijzen. Jac/Mlddelhoek, Malh.dyk: 173, TeL 34373 en Statenweg 5C, Rechtsby stand, ad\des, Incasso, enz. Van. Drlel, adviseur, lid NVRA. Boezemsingei100, Vee markt, tel. 20105. Kantoor 0—a Rechtszaken, recherche, infor matie, echtscheiding, requeo- ten enz. Bureau Succes.'Roden, rijselaan.'38 B, R'dam, telefoon 83645. Gevestigd 1918, Kantoor- •uiren 9—20,: uur: Bekwaam-amateur, fotograaf in beidt rijbewijs A ,en B en licht mocorrijwiel zoekt passende werkkring of bijverdienste. Br.'inö." 1101 bur. van dit ."blad. Lessen A.B.A.N. Auto en Motorrij school E. do Groot, gedipL tn- structèiirs.Gratis' theorie, Te vens verhuur.' Aelbrechtskade 152. tel. 39619—39701.. Centrale muziekschool, Spoor- Bingel 71/ tel. "4B330. Onderwijs alle jnuzxekvakken, privéles vanaf '5 per maand, atudeer- gelegenheid. Instrumenten -be schikbaar. Inschrijving 1010 u. Leèrt autorijden ln nieuwe Standard Vanguard :- Auto rijschool H.' P. Take. Gedlpl. KNAC-instructeürs. J. Sonjé- straat 4, Tel. 36777. -; Bonds Autorijschool' D» v. Rossam; RotterdamsedJjk 184. Tel. 69990. Fil. Autorijschool Palace, Schiedamsesingel 143. Tel. 38312. Desgewenst gehaald en gebrscht- 10 vacantie spoedlessen i 10. mits directe inschrijving. Cor Klinkert's Studio, TeL 28259. Voorschoterlaan 114,: R'dam O. Huwelijk Nette weduwe, 58 jr, eigen woning, z.k.m. netteheer. vaste positie. Br/ -no. 2780 Zaagmolenstraat .47.. Nette dame met eigen home, 55 jr, z.k.m. nette heer tot 60 jaar. Middenst. vaste, positie, flink post. Rotterdam en om streken. Br. no. .1111 bur. van dit; blad;/ RtOmtegebrek? Wij. verbouwen 'uw matras of ledikant tot mo dern opklapbed, Onzé Jaren lange ervaring is uw garantie, winkeliers belangrijke korting. Lasbedrijf- Het Zuiden, Putse- straat12,teL 74150. R'dam. - Direct/ van stoffeerder." Over-» trékken "2 fa ut,, 4 "stoelen stof leerdoek van f. 40,- af. „Vóorra» dig moquetten' en trijpen./Mo lendijk, Boezemsingei, 48,/JTèX, 25565 (hoek Boezemstraat) Sc'nokiandsestraat 2S C. Kinderléilikaiitén 22.50,J kleurig gelakt, commodes 39-50 met 3 (laden, 1 kast en schuif: 49,—, kuip-.» af tonmo- del ledikant .37.50» allee m, décor. Orgelaktekinderlëdi- kanten 14J0.commodes /-• 31.60 enz. Wij. maken 'alles van bóut,, gelakt of ongelakfe raar eigen model, maat en kleur, 3-deurs massief, eiken kasten, ln blank, eiken, old fi nish :of gewoon eiken bijpassen de ledikanten f 79,—, istöelen, tafels, nachtkastjee, eigen fa brikaat. Hét beste en 30% voor deliger. Gebr. Bos, Sam. Mul- lerstraat. 9-a-b-c. TeL .36811 (bü Math.brug). Schoonmaaktijd!', n belt 46583 eri wij komen gratis: prijs op geven, Voor bijvullen en over trekken van uw bedden- Lens- kens,, ,J)e Beddenmaker" van Ahoy, Jac. Catsstraat'77, Voor burgstraat 14fi. Glas ln .lood, glasplaten, glaa inzetten, spiegels moderniie- ren. Glasverzekering Eoozen'i Glashandel Boezemstraat. 99, Telefoon 26470: Coolsestraat 53, Telef. 50532. Na 6 uur Telefoon Wenst -U kennismaking om la ter te huwen, wendt U dan in volste' vertrouwen tot -Bureau iiSearch". Diergaardesingel 7ÖC, Kantooruren 9—9 u,.-; Voor kennismaking en hu welijk, schrijf om prospectus en lijsten naar de Gelukkige Toekomst, Postbus 28 Sas van Gent, of naar Postbus 380. Rot terdam. Strikt geheim. Na men, -adressen, vervangen d. persoonl. CorreEpondentienum- mers. Vceljar. pract. Dage lijks verlovingen. Wenst o een gelukkig huwe lijk? Uw adres: Bem. Kant. Metropa. Middellanüplein 21 A. R'dam, tel» ,50613; Vele dank betuigingen, Gratie Inlichtin gen ln blanco couvert. Post bus 70/ Woningruïï 2e et.: voor-. 2 tussen-, ach terkamer, veranda, zolderka mer, voor klein vrij bovenhuis in Zuid. Br." no. D-184 bur. HUlevllet 7. Kraamlnr. Carmenta, Heem4 raadssingel 110 teL 30578. Ta» rlef v.a. 75»—. -Dir. mevr. A, M. Magielse, - Verloskundige. Direct door stoffeerder! Laat Uw stoelen overtrekken, repa reren. Prima leerdoek of stof fen. Vraagt prijsopgaafl Roorda, Boezemsingel 123 (over Vee~ markt)/,Tel, 74957. Wordt wakker! Laat Uw stoe len opnieuw overtrekken,re pareren door Joh. Bakker, Bergweg 162—184; TeL 49163. Vraagt prijsopgaaf.. 2 jongen katjes zoeken ..goed tehuis. Gezond.'gewend', aan Fellx Kattenbrood. Justus van Effenstraat 8 a. Bon. Dames op vertoon van deze bon kunt U gedurende de maand Mei Uw oude hoed ln e§n r.ieuwe laten vervormen vóór de gereduceerde prijs van f 2,50. Hcedenvormlnrichtlng J. K. Uirich, Zoomstraat 59—61, datr.-N-, .TeL 40731.. 6X9 rolfllms 1,35. ontwikke len en afdrukken, spoedig ge reed. Chapel. Bergselaan 323 ben.. Oostzeedljk 107. Croos- wükeeweg: 82. Maashaven 44. Wii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8