1 1 3^^ De Kroon (48.1 sec.) op weg naar nieuw 400 ui-record i Nederlands twaalftal wreekt 6-1 ssÉL ie Larüs S, in goede conditie, wint amateürsrit M0& Zege van Willem II schenkt weinig voldoening J. van 't Hoff Wekelijkse sportbijlage DE SCHIEDAMMER JUBILEUM- WEDSTRIJDEN K.KA. U. Fanny Blankers bij de horden en 100 yards niet te stuiten op 3000 meier Geloof 't of niet Prachtigs pas Duel van twee moeders op de 80 meter horden r~ In de schaduw van Wint Score na rust snel omhoog ondanks gemiste strafwoipen Spannend duel met vaak goed spel JNorma bhearer de verrassing HOOFDPIJN! ófr Om, de landstitel Eerste winst voor DWS Verfris uw mond en geniet van degaionde. fe, ver\cw^fie Blauw~Witmet 2-1 veralagen Maandag 4 Jun: 1931 3 VOORKOM DIT! Koop een merfcryiofel GAZELLE JC.VCKEK smriRX EYSINK RUDGE WHJTW O RTH Bergweg 65D, tel. 40014 W mx&tr- 4 /■ZHotfe^cuét*1 KAMGAREN COSTUMES Grote collectie SPORTCOLBERTS en PANTALONS REGENJASSEN Egypt, katoen In onze mode-afdeling: enorme sortering In OVERHEMDEN - DASSEN EN SOKKEN Kledlnsmasazijn: „SUCCES" (Van onze sportredacteur) AMSTERDAM, Zondag. De internationale jubileurnwed- strijden van de gouden K.N.A.U. hebben de Nederlandse athlc- tiekwereld vanmiddag in een sfeerloos Olympisch Stadion met slechts 5000 toeschouwers bitter weinig winst gebracht De buitenlandse deelnemers joegen op alle nummers in sneller tempo dan onze heren naar de finish en alleen de 400 meter werd door De Kroon op een aantrekkelijk niveau gebracht. De A.A.C.'er kon de Olympische kampioen Arthur Wint op deze afstand natuurlijk niet bedreigen, maar hij vocht zich in de uitstekende'tijd van 48.1 seconde verheugend dicht naar. het Nederlands record, dat met 48 seconden sinds. 1938 op naam staat van K. Baumgarten. Fanny Blankers: liet het niet tot een scherp horden-duel komen met haar Londense rivale Maureen Dyson—Gardner. De Engelse werd met twee a drie meter ge klopt. Haar landgenote June Foulds kon onze kampioene op de 100 yards ook niet stuiten. De 10.8 seconde, waarmee Fanny Blankers haar eigen record evenaarde, liet het Britse meisje kansloos. gen en lanceerde voor de Marathon- SlïlKlIlllQ ctplf iPlPlir tribune zelfs een aanval, die echter OliJKaUlh ölclt lumUI wprd afgeslagen. De Britten trokken Do elite van onze sprinters noest jebtor de rug van do Olympische fi-- naiist Mr Donald Bailey, die In soe pele s'.ijl de 100 en 200 meter won, raar de finish oprukken. Lammers van A.V..'45 deed dat in resp. 10.9 en 21.2 seconde en eiste daarmee op ro yale afstand van dc donkere Britse athleet do tweede plaats op in ae sprint tweekamp. Na drie valse starts liet Mc. Donald Bailey de chronometers voor hem op 10-6 oij dc 100 meter stilstaan.,Op de 209*me- ter met een scherp duel tussen Lam mers en Saat, dat pa3 op de streep een borstbreedte ruimte bracht, werd voor de Engelsman 21.5 .afge drukt. De Belgische kampioen Braek- man vocht op de 110 meter horden pen vinnige strijd' uit met de Engels man Hillcrelh.Beiden kregen 35.1 sec. Van der Hoeven eindigde met 15.7 als eerste Nederlander. De 1500 meter werd een dubbele Engelse «verwinning. Becket en Chateway drongen in de tweede ronde naar de kop. Hans Harling op de derde plaats lopend bleef enkele bonderden meters coed vol- De bekende Engelse tennisser Tony Motlram werd dezer dagen tijdens de Surrey-kampiocnschappen verzocht sitting te nemen in een jurj.voor een schoanheidswedstrijd ■want zo redeneerde men Tony heeft ongetwijfeld kijk op vrouwelijk schoon. Mot tram is n.t. niet lang ge leden getrouwd en heeft een zeer aantrekkelijke vrouw (kijkt u maar op onderstaande foto). afgeslagen. De j het tempo daarna omboog en Har- j ting moest loslaten. Becket won in 3.56.8, Chataway noteerde 3.51 en Harling kwam aan 3.58.6. - Met. 2ijn prachtige pa's had Wint zich in de eerste serie van de 400 meter zonder moeite, eerste/geplaatst met .49.7; gevolgd door Dé Jong én Nussé in resp. 50 en 50.5. Hofmeester van Pro Patria, die tot 80 meter voor de finish in de schaduw van Wint bleef, kwam moeizaam als: vijfde binnen. De Kroon' liet in de tweede serie.'in _48.7 de Engelsman Higgins achter zich (49.4) en de' zwoegende Buys diende zich met 50 seconden als zesde man voor de finale aan. Deze finale .werd het hoogtepunt van ae middag. Metzijn bedrieg!ijke vertraagde, lange pas nam-lde Olym pische kampioen dé•leiding, maar op de'vijfde baan naast'hem vacht De, Kroon met alle énergie, die hij kon opbrengen. Bij het uitkomen van de laatste bocht, bedroeg hel. verschil nóg slechts een halve meter, dóch de machtige .benen van de- Jamaicaan verschaft en hem snel nfeer. ruimte en een tijd van 47.3 seconde. De AA. C'er hield Higgins, die Buyswas gepasseerd,nog ver achter zich en wierp zich in de bijzonder goede tijd van 48.1 seconden door de finish. Gebroken veter De 3000 meter wérd een grote te leurstelling. Slijkhuis, die om 2 uur pas- van zijn trip naar Los Angelos op Schiphol was aangekomen na een reis van ongeveer 35 uur, leed tegen de sterke Belg Theys een gevoelige nederlaag.: Na een ronde lag het pelètón al meters achter bij de Bel gen Nevens en Theys, gevolgd door Slijkhuis cn v. d. Veerdonk. Tot da Tony bleek evenwel weinig zin te hebben zich. met schoonheidsbeoor delingen in te laten en hij weiger de. Nu heeft een schoonheidswed- strijd inderdaad ook weinig uil te staan met tennissen. De Duitse motorrenner Hcnne. die onlangs dc motorwereld heeft doen versteld staan mei diverse nieuwe wereldrecords die hij heeft seoesfigd op een N.S.U.-machine i heeft verklaard dat hij dergelijke snclheidspogtngen niet meer zal on dernemen. Henne heeft n.l. bij de laatste prestaties bemerkt dat het sturen bij dergelijke hoge snelheden niet veilig meer is. Er treden dan n.l trillingen in het voorwiel op (een „speed wobble" noemen de En gelsen dat). Een dergelijke „wobble" heeft de renner Fernihöugh in 1937 reeds in Hongarije hei leven gekost. Hij rankte de macht over z<jn motor fcmyt cn werd-tegen een muur ge slingerd. En Femihough is niet de enige gebleven. Maar niet alleen de „irobbies' kunnen by die snelheden noodlottig worden. De kleinste oneffenheden in de weg kunnen grote gevolgen hebben. Zo reed Vic Procter in Ja nuari j.i. te Kaalpan in Zuid-Afri- ka met een snelheid van 270 km toen een kleine bobbel in het weg dek de motor deed opspringen en eerst 14 meter verder weer aan de grond, deed komen. Een val 'was niet meer te nermu'den, fcoemcl Procter zijn motor nog 490 meter recht «hst te houden. Procter bracht er evenwel hei leven af. Het tafeltennissen kan een lucra tief. beroep worden. Zo wordt het inkomen ven de oud-wercldkany- pioen Bergmann die ook wel in Nederland heeft gespeeld geschat op 20.000 pond sterling (f 200.000. per jaar. Dit verdient hij niet alleen m.et het bat. maar ook met reclame doeleinden, waartoe Bergmanns naam wordt gebruikt. Zo heeft men Bergmamvbats, Bergmann-schaenen, Bergmann-ballen enz. Een beroeps voetballer kan hierbij dus nog wel naar huis gaan. tijd van bet oude record, dat op 4.10.3 stond. Heren: 100 m isprint tweekamp): 1. KcDn- ,ra!d Balley. Eog. 104 «6 p.); 2. Lam mers. AV '45 10.9 (5 p.i: 3. Saat. V en L 11.(4 p.|; 4. Kleyn. V cn L 11.— t3 p.). 200 meter: 1. Balley. EnR. 21.5 16 p.); 2. Lammers AV '45 22 2 (5 p.): 3. Saat. V en L 23.3 <4 p.): 4. Kleyn, V en L 22.6 (3 p.L Finale 100 meter: J. Wint. Ene. 47.3; 2. Dc Kroon. AAC 43.1: 3. UigglnRs. Eng. 4!).—. 800 meter: 1. Parlett. Eng. 1.55.—: 2. Webster. Eng. 1.SS.4: 3. Stnda. DOS 1.55.9: 4. Wolsink, Parthenon 1.58.9. 30no meter: 1. Theys. Be'.g. 8.32.4; 2. Slijkhins. Trckv. 8.52 4; 3. Lalaster. Avon 8.S8.4: 4. Ha rting. AAC 3 59.6; 5. v., d. Berg. V er L 9.3,2, Verspringen: 1. Mooy. Volt 6,38 m; 2. Leeuwenhoek. V er» L 6.91.&; 3 Naaktgeboren, DFC 6.77 m. 4x100 meter estafette veteranen: l V en L. Den Haag 49.8; 2. AAC, A'dam 49.8; 3. HAV, Haarlem S0.2; 4. Nat. Teehn, Comm. 50.7, Polstokhoog: 1. Scheuer, Zwits, 4.IQ; 2. Swart. Haarlem 3.80: 3, Lamoree, Haarlem 3.70. 4x200 meter; 1, Engelse ploeg 1.29.5; 2, Vlug én. Lenig 1.31.9; 3, AAC 1.32.2. Speerwerpen: 1. Lutkeveld, APGS 60,05 m: 2. v; d. Pol. AAC 57.38 ra; 3. Vorenkamp, v en L 57.38 m. De resultaten bh de dames waren; 100 meter: 1; Mej. E. Janmaat, SIsu 12.8: 2. Mej. P. G. L. Vos, EAV 12.' 3, Mej, L. v, d. Meyden, Olympia 13 sec. 100 yards: 1. Mevr. F. Blankers-Koen; Discuswerpen: L Mevr, A. Panhorst- Ntesfnk, Sa gltta 37.73 m; 2. Mej. a Aafjes, Lycurgus 30.05; 3. Mej. W. Pas- ma, Olymp '48 34.18, 80 meter horden loop: l. Mevr. F. Blankers-Koen, Sagitta 11.3; 2. Mevr. M. Dyson-Gardner, Eng. 11.5; 3. Mej, \V. Lust. Zaanland 12.—, Helay-dames: 1. Sagltta 54 (evenaring v, h. Ned. .record); 2. Celebes 56.3; Olympia '48 57.—4. EAV- 58.2; ADA 50.3 Een felle F anny Blankers stond Maüreen Dysón-Cdrdner geen scherp ^jLondens" horden-duel.toe. De Nederlandse kampioene heeft op deze foto al een duidelijke voorsprong op de Engelse Slijkhuis vijfde ronde bleef Slijkhuis nog alleen met Theys op kop in gordi stijl het tempo houden, maar in de bocht voor de Marathon-tribune moest onze landgenoot loslaten. Een gebroken veter van zijn linkerschoen en weJlicht-.ook vermoeidheid dwon gen hem de Belg te laten gaan, die zijn voorsprong- steeds meer ver grootte Met ruim 150 meter verschil wcrd: Theys winnaar In 8 min, 32.4. Voor Slijkhuis werd 8.52.4 afgedrukt. De jonge v. d. Wildenberg, die zijn serie 1500 meter juniores won én ook 'in de finale als eerste eindigde, ves tigde een' nieuw. Nederlands record in., de goede tijd: van 4.7.6. Ook de nummers twee: en drie ^Keesomén De Witte bleven nog binnen de I De Olympische kampioen Arthur Wint met zijn machtige en toch. bedrieglijk - trage pas finisht met. ruim verschil als eerste op de 400 meters Hij kwam tot een tijd van 47.3 seconden! Maar achter hem joegeen energiekeDe Kroon in 48.1 naar de. streep en legde met deze nieuwe persoonlijke record- tijd'de belofte afdat het 13 jaar oude Nederlands record van 48, seconden rond dit jaar door hem zal worden gegrepen. (Van ónze korfbalmedewerker)'' AMSTERDAM, Zondag. Er was grote belangstelling voor de 32ste ont moeting tussen de vertegenwoordigende twaalftallen van. Nederland ei België, die vanmiddag in het hockeystadion te Amstelveen werd gespeeld. De wedstrijd zal de ruim 5000 toeschouwers wel hebben bevredigd, want cr ls vooral na de pauze-veel spectaculairs te zien gegeven. In de eerste helft wilde het met de aanvallen niet zo vlotten eri de rust kwam dan ook" met twee doelpunten op het bord. Maar na de hervatting kwa men de goals los én tenslotte won de Nederlandse ploeg met 5—1. aanval stuitte op heftig Daar was heel wat spanning, m dikwijls fraai spel aan vooraf ge gaan. De eerste verrassing voor Ne derland was. het niet aanwezig .zijn van Rbth, de felle Belgische aan voerder, die zijn twaalftal te Ant werpen naar de zege had gevoerd.. Claes nam zijn. plaats in, doda deze wat ruwe speler kon niet in- de schaduw van Roth staan. Er- ontwikkelde zich direct een. interessant duel tussen de verdedi gingen en aanvallen' aan weerszo den. Het - Nederlandse aanvalskwar- tet gaf aantrekkelijk spel te zien en vooral Nunnekes weerde zich.; uitstekend. Hij werd ditmaal beter gestèund dan te Deume en spoe dig had hij de bal op de korf. De Belgische verzet van onze verdediging. Den Hartigh schakelde 'Raey- maeckers uit,. Berens hield Sche- pens kranig en de dames Merk- Schuiten én Helder-Vlietman gaven Laments en Leysen weinig kansen. SUCCES EN GELIJK Na 8 min.' had Munnekes het eerst succes op waarlfik schitterende, wijze met een ombooggebrachte bal. In de volgende minuut was mej. Laurents mevr. Helder te vlug af en. het .was gelijk. In de tweede opstel ling kwamen Koper c.s. voor Ne derland en Noeninckx en de zijnen, voor België in de aanval. Het Ne derlandse vak weerde zich goed, maar schoot erbarmelijk slecht én zélfs opgelegdekansen werden ge mist, En toén langzaam aan de ver dedigers meer en meer op de man. en de vrouw gingen spelen, werd het spel weinig fraai. De scheids rechter trad daar maar. zwakjes te gen op en eerst in de laatste minuut' gaf hij een strafworp voor dit af brekend spel. Koper miste die straf- werp ook- De Belgen waren in het midden wel de gelijken van Neder land, al mogen we ook hier waar derende woorden voor het optreden van het viertal onder' Berens uiten. STRAFWORPEN Na de hervatting wérd reeds in de eerst minuut aan Nederland een strafworp toegekend, die Koper weer naast schoot. De druk werd echter steeds heviger en na 8 min. trof Stoeltje dan eindelijk doel. Uiteraard bleef het Belgisch1 team hard doorwerken, want de vorige ontmoetingen hadden al meermalen getoond, dat.oen doelpunt in. de re gel de tegenpartij stimuleerde. Dit maal liep.het echter anders. De Ne derlandse verdediging was niet te vermurwen en zo kreeg, nadat hij een derde, strafschop, had gemist, Stoeltje de kans de stand na 25 min. op 3—1. te brengen. Berens ging daarna voor Neder land aanvallen en Eeckaute ^oor België. De lange Belg had direct de bal al op de korf, maar dit acti veerde slechts tot meer nauwgezet verdedigen. Aan de andere zijde werd de verdediging herhaaldelijk gepasseerd en vooral Claes moest verscheiden malen toezien, dat een' schot werd gelost. Mevr. Merk bracht op fraaie wijzede stand op 4I en door Den Hartigh werd het na 38 min. zelfs 5—1, Nederland had., de wedstrijd toen in de zak en dat Het bij G—1 bleef door een punt van Munnekes was fortuinlijk voor de Belgen. (Van onze paardensporiznedewerker) Larus S verkeert wel in bijzondere conditie en dat toonde deze draver door Zondag op Merevëld het amatcursmimmer over 2200 ra. te winnen en daarbij 1.25.3 per kilometer te tonen. Norbert M bood hardnekkig te genstand, maar hü zal wel eenwige tweede blijven, wsnt ook nu trof hem dit lot. Louis. Axkit kwam pas als vierde binnen en stelde wel teleur, dat hij zelfs Lepelaar S niet voor de derde plaats kon kloppen. - Wt. V.De uitslagen luiden; Het hoofdnummer was de heat. De eerste twee ritten waren voor de sprinters. Miss A was de eerste ron dt? niet te genaken; De tweede rit legde Madame B een speed van 1.23.2 voor en won na mooie strijd. Toen was het ogenblik rijp voor Leo Ax- kit en hij won zeker de derde én -vierde rit. Daarmee redde, hij voor stal-Hofdijk de 750,—want Nar- ciso van Zora was thuis gebleven. Wagenaar had voorts succes met Prinses Zora,.- die oppermachtig de derde course won. Met Our Bonni B had hij in de eerste course een fout en kwam. toen nog geweldig opzet ten, maar juist te laat.want 014 Gold liep bijtijds de reddende haven' binnen. Naast Old Gold telde trainer Geer- sen nog twee winnaars en wel Post duif je G. die over 26D0 m. een ge- zondheidswandeling maakte. Met Momin Star wonhij ook, maar. Nel lie Gregor maakte het ..hem knap lastig, zodat' het tempo" zelfs 1.25.3 per kilometer werd. Een golf van enthousiasme ver wekte rijder Koodenburg, .die met 'zijn trouwe Norma. Shearer altijd midden in de slag is. Martini Spen cer had de.leiding veroverd, hoewel, dat door oneconomisch rijden veel reservé had gekost. Hij scheen onbe dreigd te gaan.winnen..Maar Norma zette 'een .vervaarlijke'eindsprint in en stormde, hem; op -het laatst voor bij. De toto-uitbetaling was.de ver-, rassing van de dag. De belangstelling was zeer gróót en zal'nog wel groeien, hu'de baan.' zozeer verfraaid, is, dat het met-mooi weer een genoegen apart is er te vertoeven. v Advertentie fi.M.'J, Mijnhardi's HoafdpijapOeders.Dooj 45ct. Willem II—Blauw Wit Heërenveèn—DWS PSV: .43 1 0 7 Blauw Wit 4 2 0 2 4 Willem U 2 1 10 3 DWS 4 1 0 3 2 Heer en veen 2 0-0 2 0 OOST PROMOTIE 2e KLAS •BorneQuick 2—1 Z—4 14-5 7-7 4-3. 8-14 3-7 1—0 MJnerva-pfijs, 2100 nit 1. Old Gold, 1:30.2; 2. Our Bonni'B.; 3 en 4. Ooststar cn Olympus W 1140. Pt. 1.20. 2.10, 1 JtO, 1.10, Cov. 6.20 K 680- Isola Bella-prijs, -2200 m. ^mateura: 1. Larus- S,1.25^: 2. Norbert M.: 3. Lepelaar S. W 4,70, PI, 1.70. 2.60. 1.90. Cov. 5.50 K ll.90. Mer- curiusprjjs, 2040 m;:. I.Prinses Zora 1.32,1: 2. Petite Casihdra; 3. FauUentje R. W. 1,80. PL: 1.10, 1,10. Cov. 2—K 1.70. JVIarsprljs, 2200 m.: 1. Norma Shea rer, 1:30.6; 2. .New Star; 3. Nelly Snott. W. 2G-10. PI. 4.50, 3.80, 5.50. Cov. 7^0. K. 29.49. Cupido-prtjs, 2600 m.: 1. post- duifje G, 1.30.4; 2. Leander; 3. Over- 1B.20. Acliillesprljs, 2200 m.: 1. Morning Star, 1,25.3; 2. Nellie Gregor; 3. Ken tucky's Queen B. D. 1.70. PI. .1.70, 4, Cov. 6.50. K. 9.30. Velocltasprljs, heat 1640 m- le heat; 1.: Miss A. 1.2SZ; 2, King Spencer; *3. Jopie the SainÊ W. 5.30. PL 1.90, 1.50, 10.90, Cnv, 3^0. 11.30. 2e heat: 1. Madame B, 1Z3.2; Miss A;. 3. King Spencer. W,. 250. -PL 1.60. 1.60. 1.90. Cov. 4.40. K. 15,SO. Be heat; 1. Leo Axkit, 1.25^- 2. Juggler; 3. LegaUtie. W. 3.50. PL 1.40, 3-30, 1.40. Gov. 17J0. K. 37.40. 4e heat en del; 1. Leo Axkit. 1.2B.7; 2. Madame B.; 3. Miss A. W. 1.10. Cov. 1.40, K. 1^0. Om zet tato 76^11^0. Heerenveen met 4-2 geklopt HEEBENVÉEN In een pittig gespeelde wedstrijd tegen Heeren- veen is het DWS gelukt de eerste punten binnen te halen. De Friezen speelden 'weliswaar beter 'voetbal dan een week geleden tegen Blauw wit, maar er werdén in de achter hoede te veel fouten gemaakt om een zege te bewerkstelligen. De verdediging van DWS, met Kil als de grote man, paste de dekking: zo nauwkeurig toe, dat de meeste Heerenveense aanvallen niet met een schot konden, worden besloten. Na zeven minuten kopte Abe Len stra zuiver langs Kil naar Brand- sxna, die doelman Richter ia de sprint klopte en in het lege doel schoot (I—O). Acht minuten later veroorzaakte Van der iLaan onno dig hands en de toegestande straf schop werd door Wiertsz benut 1—L Na achttien minuten ontving Brandsma een pass van Abe en op zijn huid gezeten door 2 DWS-ers schoot de Heerenveen midvoor on houdbaar langs Richter (2D. Toen er een half uur "gespeeld was, ver zuimde I. de Jong zijn tegenstander. Klein in de gaten te houden, met als gevolg een prima vóomet die door de gereedstaande Dijkstra on houdbaar in de touwen werd 'ge schoten: 22. De Friese verdediging ging voort met de ene dekkings-. fout op de andere te stapelen- en nog voor de rust strafte Koevoets tweemaal een grove blunder af 24. Na rust zakte het tempo aan merkelijk. Heerenveen -stelde alles in het werk om de achterstand ia te lopen, maar de Amsterdamse de fensie, versterkt met een kanïhalf, stand rustig té verdedigen en 'allé aanvallen wérden ^afgeslagen. „Ook de Friese verdediging kon de tegen partij wel in bedwang houden'en. zo verliep de J tweede helft zónder, doelpunten,. (Advertentie KM.) TILBURG ïn een zeer matig gespeelde wedstrijd,die zich ken merkte door een sensationeel begin waarbij' Blauw-Wit reeds in de eer ste minuut' dóór Koekebakker de leiding nam, heeftWillem II door een felle reactie in de twaalfde mi nuut een reactie die liefst twee doelpunten opleverde uiteindelijk onverdiend gewonnen vah een beter spelend Blau w-Wit, dat-zich'boven dien in de 66e minuut van de wed strijd gehandicapt zag, toen Mesman wegens^ on welvoegelij k gedrag tegen, de leiding .door scheidsrechter Bronkhórst naar de kleedkamers werd gezonden. Wel- zelden beeft een door Willem II behaalde over winning zo weinig voldoening;' in. éigen gelederen geschonken als nu bet geval was. Het vlymschefpe wapen, waar mede dc thuisclub zo vaak overwin-, nïngen heeft bevochten, de énorme geestdrift, werd thans slechts in het Hier faalt Van Raaltef Willem II maakt zijn eerste doelpunt door dc rechtsbuiten, die. wei dit een zeer slechte hoek moet scoren. A eerste half uur - gehanteerd. Daarna 2akte het élan en het tempo en nam Blauw-Wit de overhand; Reeds in de eerste minuut greep spil Van Loon niet .goed; ih en de doorzettende Koekebakker had geen moeite zich "van zijn te genstander los. te maken cn.on- houdbaar voor Botermans té- soo- ren; co-^-iy. v WiUemH antwoordde fel en: speelde zich naai- later bleek in de komeiide minuten leeg. Maar men had succes.Becx, nag: op de rechtervleugel, waar hy zo juist" een- hoekschop had genomen,, kreeg de bal terug, omspeelde enige Blauw-, Witters, en uitzijn' pass wistA.De Jong de bal over Van Kaalte heen te jagen.,- - - Nog'' was het gejuich niet ver stomd, toen alweer Becx over dé linkervleugel naar voren stormde, vla een kopbal van Debruyckere.A kjvam de bal bij De Jong eri - Van Kaalte kon 'de listigingeschoten trekbal niet keren. Daarmede .had;. Willem n in eén -minuüt tyds del leiding genomen, naar later bleek ook de overwinning. Wel., scoorde, Becx uit een vrije trap: na rust nog één derde goal hoog in dé; rech ter boek, maar Dcbruyckere \verd vakkundig door Boomkamp buiten- spél gezet, toen hij doelman -Van Baalte het iritzicht bGlemmerde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3