m. Haak-In 23rt Foka BLUE BAND smakt m/beter f B.SA. Sportrijwielen BANKWERKERS-MONTEURS Bediende gevraagd 200 gramspak N.V. Sb Sb Sb Sb Sb Neem de proef en proeft 'f IS: Kampioenschap driebanden §T; Reshevsky eerste voor Euwe en Najdorf Dielissen achtste man in de Tour Coppi en Barlali in Tour de France Sh fe-- ©S* ÏD 1 m LET OP! BARTEN's W: ERVAREN EN LEERLINGEN ftv! V I©: TENTOONSTELLING EN BAZAR Eet over Uw aardbeien eens onze voortreffelijke Goed en Goedkoop KOERIERSTERS Dinsdag 19 Juni 1951 dc wedstrijden om nel dtetrictskampioenschap driebanden le klas «r**-de Biljartscademi® alhier voortgeseL De uitslagen rijn: 2?°* 105 4 fl.476 Waalboer 37 105 5 0.352 SO 114 4 0.438 46 114 3 0.403 50 107 5 0 45 107 3 0 SO 70 5 o 38 70 5 0 KmJtdof Tournier Hofstede Borakamp Baay Popeyes De stand is thans: B*ay 350 509 5 0.687 13—1 Bomkamp 341 312 7 0 666 104 Pope tjes 296 480 9 0.61S 8—6 Hofstede 296 379 7 0.511 8— Van Aken 310 572 5 0.541 7—7 Tournier 303 575 6 0.528 6—3 Roos 340 647 8 (7525 8S waalboer 264 S51 5 0.479 2—12 Kruithof 245 563 4 0.435 2—32 B*ay is reeds kampioen. Woensdagavond worden de Blotpar- tüea gespeeld. ACC speelt cricket in Engeland AXBRroGE, Middlesex De Amsterdamse cricketclub ACC heeft oe eerste Wedstrijd van de Engelse tournee gespeeld tegen U:<bridge, dat met 86 runs won. Uxbridge 193 voor 7 gesloten. ACC 107. Schaaktournooi New York NEW YORK, De Amerikaan "Res hevsky heefi het Internationaal schaak tournooi.. ie New York gewonnen met een halve punt voorsprong op dx Euwe en de Argentijn Najdorf. Reshevsky—Najdorf 14—li; Euwe— Shainswlt i_^); Fine—Horowiti 1 0: Guimsrd—Erons 1-0: OKelly—Bis- guier ia— *4: By meKramer 1—0. De eindstand luidt: 1. Reshevsky (V.S.) 8 pr.t.; 2.' dr Euwe (hért.» en Najdorf (Arg.) 7ftpnt.: 4. Fihe <V.S.< 7 pou: 5. Evans (V.S.) 6ia Pot.; 6. Byr ne (V.S.) en Horowitz <S.) 6 pnt.: 8. Cuimsrd Arg.) 5 pot.; 9. O Kelly de Gal way (Belg.) 4 tb pnt.: 10 Karmer (VB.) 3 put.; 11. Shalnswit (VB.) Ha punt. IS'illckes en Suykerliuyk weigeren te fietsen OSLO Voor de start van de tweede étappe in een driedaagse ■wegwedstrijd in Noorwegen vond een ncident plaats toen de Neder landse amateurs Willekes en Suv- kerbuyk weigerden te vertrekken. Als reden gaven zij op de rit te lang en te moeilijk te achten vonr amateurs en rij zeiden te betwijfe len of de UCI de wedstrijd wel bad goedgekeurd. De wedstrijdleiding zal de kwes tie aan de UCI rapporteren. DEN HAAG. Als achtste man voor de Nederlandse ploeg in da Ronde van Frankrijk is de Eind- hovenaar Wim Dielissen gecon tracteerd. -Er rijn nog bespreking. gen gevoerd met énkele andere renners, bij wie de jonge' Thys Rok's, /triaar tenslotte blekener be paalde. moeilijkheden^ te ziia "die., zich tegen zijn keuze verzetten. Ook'met Gerrit SchuUe is 'nóg-; ma a is contact gezocht Schulte wordt echter door zijn aanstaand optreden als gérant van het restau rant in het stadion in Den Bosch zozeer in beslag genomen dat nij het beter achtte zich niet beschik baar te stellen. De ploeg ziet ex dus als -volèt uit: Hans Dekkers, Eindhoven, Wim. Dielissen, Eindhoven, Wim:' van Est. SL Wiilebroró, Henk: Faanhof, RoozendaaL GerritPe ters, Haarlem.'Harry Schoenmakers Eindhoven. Gerrit Voorting. Haar lem eh. Wout Wagtmans; Breda. VOETBAL NAGEKOMEN UITSLAGEN JUNIORES Klasse A. nos. 1; afd- 2: Excelsior Pa. WFa 3—0. Klasse A, afd. 7: Hlön a— BVCB a 3-4, v ROME De Italiaanse wieler bond heeft officieel bekend ge maakt dat de volgende renners, on der leiding van de oud-wereldkam pioen Bin da, de Italiaanse ploeg voor de Tour de France zullen vor men:; Fausta Coppi. Bartall, Magni, Biagioni, Serse Coppi, Franchi, Larn Yrtini, Milano, Pedroni, Pezzi» Salimbesi en Renzo Zanazzi. Reserves: Caxrea. de Santl, Vin- cenzo Possello en Minardi. Van Schel (inga wint van Wade BIRMINGHAM. in het .Staünton toumooi.zljn de afgebroken partijen uit da revende, negende .tiende, elfde en twaalfde ronde uitgespeeld. De uitda gen lulden: GllgorScDonner Bogoljubow Rossolimb 0—1: Golombek—Tartako- w'ef l—0; Scheltinga—Wade 3—0; Pirc— Broadbent l—0; Trifunovic—Pirc 1—43. De. partij Trlfunovic—Van Scheltinga uit de 12e rotide is'niet remise geworden, zoals eerst gemeld, maar door Trlfu novic gewonnen. De stand na de 32e ronde luidt: 1 en 2 Trlfunovic en Gligoric B pnt.: 3. 4 cn 5 Unricker, Alexanders en Pirc 7)i pnt.; en 7 StahJberg en Matanovic 7 pnt.: en 9 Klein en Rossolimo 6)4 pnt.; 10 en 13 Donner en Golombek 5 pnt.: 12. 13 en 14 Bogoljubow, Broadbent en Tar- takower 4)4 pnt.; 15 en 16 Wade en Van Scbeltinga-3)4 pnt. Kjiijnenlnirg tweede te Monschau MONSCHAU Op dc Men schauer Burgrjng werden internatio nale motorw.'dstrUdcn gehouden, waaraan onze landgenoten Knijnen- burg en Van Rijswijk deelnamen. De race in de SOT cc klasse over .88,2 km werü gewonnen door de Belg Goffin met Norton' iri' 5 min. 26.2 sec. met een' gemiddelde snelheid van ÖT km per uur. Piet'Knijnetiburg op BMW werd tweede met een gemid delde snelheid van 91,8 km per uur, terwijl onze landgenoot Van Rijs wijk mei Triumph dc derde plaats bezette met een gemiddelde van 90,8 km per uur. Nat. Klaverjas Concours ,,'t Halve Vaatje" De uitslag van Maandagavond luidt: 1: K.J.V. Meijers Vrienden 11503; 2. Smtdkamps Vrienden 11462; 3: Onder Ons 11208; 4. Coal 10251; 5, Modem 9007; 6. Jan's Vrienden 9B06. Iri de kopgroep Is geen wijziging in gekomen. Deze is thans; Delfshaven 12465: MobUe 12210: De Raad's Vrienden 12208; Hoboken 12205; VOgds Vr. 12077. MILAAN De Italiaanse tennis- ploeg heeft zich in de halve eind strijd geplaatst van de Davis Cup Europese ztfhe door de voorsprong op Polen tot 3-0 te'vergroten. Cucel- li en M. del Bello. sloegen nl. Pla tek en Ciiytrowsky met 6-2/ 6-3, 6-2. DOS Rotterdam wint van AAC Antwerpen Zondag vond op de smtelba'an Nenyto te Rotterdam dc jaarlijkse dualmeet plaats tussen de juniores van DOS cn die van de Antwerp Athletic Club uit Antwerpen. Dc Maasstadbewoners -wonnen van' de jeugdige Sinjorén met 11 punten verschil, hJ. 62 tegen f! 51plinten. De voornaamste uitslagen; 60 m; C: 1. Jacobs AAC 7.7 sec;. 2. Prinsc DOS 7,8 sec. 80 m B: .1- R.; v. d. Knaap. DOS* 9.5 sec;.. 2.: Hulstaert AAC. 83 sec. .100 m A: 1. J. Dommershuysen DOS 11.2 sec; 2. de'Schutter ACC 11,4 sec: 300 m A: 1. J. Dommershuysen DOS 37.8 sec; 2. Kernland AAC 30,4 sec. 60C m B: 1. C. v. Maurik DOS L33; 2. Jansen DOS 1.33,5.: 800 m A; 1. Pintjens ACC 2.9,7; 2. v. d. Velden DOS 2.11.8. 4 x 80 m; 1. AAC 37,3 sec; 2. DOS 37,3 sec. Hoogspringen; I, Langejan DOS 1,67 m; 2. L. Bu- quet DOS. '1,62 m:Verspringenli de Schutter AAC 6.33 m; 2. Gee- raers AAC 5,86m. Kogelstoten: 1. L, v. Hal DOS 11,92 m; 2. A. v. Buren DOC 11,88 m.Discuswer pen: 1. L. v.: Hal DOS 38,63 m; 2. A. v. Buren 37,63 m. Speerwerpen: i; Geefs AAC 39,50 m; 2. Reynders DOS 39,10 m. Italië komt thans uit tegen :West-- ■Duitsland, dat 'België" uitschakelde.' De andere halve eindstrijd wordt gevormddoor Zweden-Philippynen. Mevr. Schmier eiï N5 Hermeen winnen te" Londen LONDEN Op Queens club te Londen werd een bëgin gemaakt met de internationale tenniskam pioenschappen /van: Louden.,- - Iri de eerste ründe enkelspel dames wop onze landgenote mèvr. Schmier met G-3 6-3 van de Engelse speelster mej. Hutchings. Moj, Hcrmsen sloeg mej. Coutts (G.B.) met 8-5, 2-6, 6-1. Kubler wint vierde etappe Ronde van Zwitserland GSTAAD De vierde étappe van de Ronde vuri„Zwitserland, „van Bern naar Gstaad over 261 km, is gewonnen door de.Zwitser Kubler in 7 uur 38 min. 37'sec. 2.- Koblet CZw.) z.t.; 3. Rossello (It.) z-t.;: 4 Fornara (ID z.t. Iix bet'algemeen klassement heeft thans Dino Rossi (It) de leiding met 26.42.47;- 2. Koblet 26.43.15. Spelletje op liet'strand; man breekt heen - Öp het nieuwe kamp eer terreüi. in V Hoek van Holland "zakte -de: 34rja- rige G. ujt_ de Hoevestraat, die by ,een spelletje zijri vxriuw op de. rug droeg, door zynbeen. Het linker- onderbeen brak. Hij, is in het. St. Franciscus Gasthuis opgenomeri. Wt'-V. Wr - R t Boor bijzondere omstandig heden zUn wij (n staat U de originele Engelse voer danvesen heren te1 leve ren» tegen de teer speciale oude prtjs 156.— met olie- badketttngkast. Dunlopbanden. terugtrap remnaaf en extra handrem, verchroomde uit- voerLng. Zolang de voorraad strekt. KIJWIEL- en MOTOBBeDRUF Bergweg S2 Telefoon 41044 CU weet wel. op de hoek t.O. het Gemeente Ziekenhuis) Botterdams ^grootste Rijwiel- Er kunnen geplaatst worden: 2 nette jongens als bijrijder, expeditie ea hulp tnagazün. Leeft. 15 A 16 jr. 2 I.I. banlcwerkers 1 jongen voor (akspuitafd. Leeft is a 16 jr. N O ORDER.MEER Metaalwaren Industrie Schiehaven 14 ■■•iDianMiHi iÜ w adverfenfie In deze krant wordt gelezen in stad en land WIJ ZOEKEN: (mogelijkheid tot, vakopleiding staat open). Brieven te richten aan de Directie der ZEEVENHOOVEN CO. N.V. VOORHAVEN -85-87. ROTTERDAM Liefst bekend met expeditie-aflaadcontröle. .Speciaal Engelse correspondentie. Brièveii onder no. 4669 aan -het bureau' van dit blad. Heden t,m. Zaterdag 10-23 uur Ld. Ahoy'-hai EXPOSITIE van de vele henderden voorwerpen aangeboden tydens de „Haak-in" actie! GRABBELTON RAD VAN AVONTUUR. BOMMENTENT VERKOOP BIJ OPBOD VAN GESCHONKEN VOORWERPEN EN VELE ANDERE ATTRACTIES voorwerpen vermeil ©suit Entree SCHOOLKINDEREN ol.v, ONDERWIJZERS van 10-13 uur lO cent De opbrengst komt geheel ten goede aan de Vereniging Koningin WilheLminafonds „U vraagt' zo met nadrnkvorxC 1 Blue Baad...; mijn vrouw meent dat alle margarine eender is." J Kinox Baby van 55. voor 43,50 Kmax met Anasrigmaat F-6J van 75.— voor 69,50 Kina* met zelfontspan ner van. f 105.— voor KLEINBEELDCAMEPA'S „Neemt U eens een pakje voor haar mee; dan zal ze proeven dat Blue Band lekkerder Is. Klrtax met 4,S sluiter van 1/101/150 sec. van 95,voor Klnax sluiter van 1— 1/350 sec. vnn 120,— voor 110, Klnax Rivlèra luxe uit voering van S 145,— voor 12950 Tegen oude prijzen zijn nog leverbaar BALDA en "W IB GIN finétta Jcletnbeeldcamera met F 5.6 van 67.— voor 49,50 Voor beginners een pri ma Boxcamera, ge heel metaal ,.1050 pan chromatische rol- films 6X9 cro IJS BU-.aankoop van een nleowe y kan. uw oude. earner»'In-; geruild worden in onze afdeling Ciné vindt U reeds een prima opneemcamera voor 295,— Juist, neem er eens een pakje Blue Band bij. En vergelijk ze thuis dan met die andere margarine die U. kocht. Proef ze: van een lepeltje, óp 'n stukje brood, in een hapje gekookte groente. Het verschil is duidelijk! Hoe kan het ook anders. Blue Band wordt be reid op een speciale manier en volgens een eigen recept in Neerlands grootste fabriek. Verpakking en verzending gaan zo snel, dat Blue Band altijd „fabrieksvers" bij Uw leve rancier voor U klaar ligt. Dit "is wat U. proeft: 'n „rabrieksvers", zuiver, smakelijk product.' En U bent het, na proeven, zonder meer ééns met de honderdduizenden huisvrouwen die: zeggen: ik geef ihijn gezin Blue Band. 't Is de béste margarine dfe er is. ADSURALITEITSSTR. 8a-b-e 26 MIDDELLAND STRAAT 23 ;.x ft oilE R D AM T TELEFOON'22242—24422—34644 Ta koop aangeb. '7Voor.. oud «l jongi voor' iedere, beurs, ook rij. die gaan X trouwen, -leveren wjj prfmA zneuririok; enz. .U -.wordt; gratis 'gcha^dJter Xberichtigmg van onze fabrlelcsvoormad. -V-Gcm.'''bet'pri condities. Br. no.. 1365' blad. TJJnoliegrondverf- 2^—glans- lakverf 2.50 per •- Icilo. lood- en ij2ermenie. groene en briii-i ne. carbolenin. Alpha Pasta. plasÜclakkec.: - temponeerverf, bootlalcken. lakkwa-^ten, cellti-. loselak.wasyrij e thinner:' lcoöpt UXlÓ -tot - Sfl goedkoper In ;J3e Regenboog" Een dracht- straat 143 .Til-op Kinderwagen iri goede etaat Tel, S3052. V .Prima- Fdndeiwagen - Til-op. crème V kleurlgi. Vaste prbs V 45^L vërbeékr.Y Wolphaerts- ■bb'cht276;- Rrdam -Z. Tel. 7B475. 's Avonds ttisaén.7 .en 9 uur. Aarigefi;f Kinderwagen»Ook .te gebruiken' als wandelwagen 25.~-i Krainehdcmk, Gr.' y.Vis-. aert|stTast 93. Sterk Areriaaede -prtlzen" ïln v onze gehele meahelafdellng. X'lKomt-XU7eeés.; kijker?-Vrij-:.te; bezichtigen. De tramJUnen "4,- U en l6 brengen U, .naar. ;J3e Meubelheurs^;::.GroteVlss erU- 'v.'Straat-. S—lö^VTcLv:30763,Ar-• J 2 Clobfauteöil s," massief eiken,: 4' stoelen."bckledlng-:naar .keu-.. ze-!. nu -'/,19?'-T^ Clubstel '.met dikke' balpoteh nu bJ ,295.-^. X HulskairieranieublententKi'; - nu „Gfote Visserijstraat 8—1(1,- teL ?.v^;'ceBt:'bét7''Hérericbstu:Trins,^:rën i «enjaèsen. confectieen naar: - "maat -"De Gier. "oudsesingél ©X©5lj^©TéL-.2eó757:Jac7: Caisstri 2-pers.spiraalmatras f 22J50- Damesfiets..; 7; z.g^.nf 65-—. Eronzen. kroon20.—. Koffe r- graznofoon. eiken theemeubel. Henegauwerlaan 52 b. Gemakkèrijka betaling, meu beien. tapÖten.; bedden. deken6 enz. 200 modelkamers, lage prijzen. -Brieven onder no. 9Z6 Adv. Bur. 2. Grijseels, Nwe Binnenweg 163. Rotterdam» - Slaapbank van 3-zitsbaak' ln een beweging tot' 2-pers. bed, 190x120 met bergruimte vcor dekensv^. -135.—: Comfort. Walenburgerweg 104. Tramlij nen 1, 3. 5.. 22. Gemakkelijke hetallng. Onze kosten"' zón laag. omdat onze meubelen "allé 'vervaardigd worden iri eigén werkplaats Komt b 1 eenB kijken.U «uH.. vérstomd staan over de! prima kwaliteit en lage prijzen:. 'BI Muylaërt Jt,: Vljverhofstraa' UT tel -43494»"-. Bankbed^Ideaal". Combinatie in één handbeweging een soli de-. 2 pers. ledikant met verko perde staaldraadmatras. kapok matras en kussens 130 x 20O;1n 14 modellen leverbaar. Stof naar. keuze. Dagelijks de'mon- straóc.5BeddenV snMeubelbuis „Ideaal", Goudseplein 4 ihoek vl.d» werf straat)Telefoon 26157 Botterdam, firoon Radio leven u alle merken toestellen, olek-üps. platênwisselaarsen bouwoo- zen op conditie. Desgewenst zonder. Vvooruttbélajlrig^vScnie:: damsew eg117. >telefOQn-3271?.; Gloeilampen/; 50 Kaars 39 et», 3 voor';l; gulden»; 200 kaars 69 et; üok voor 125 volL -AHeen Ge- veke. Nw.: Binnenweg 355. teL OnbegriJpeHJkS'! Nergens goed- koperl I Zware geheel draaibare rooktafels met verlichtingU'.én chroom garnltoiriVibriv slechts -23ba.^;. *t- Meubelhuis, /.Wést Kruiskade 5\(tegénóyer :Areiui/. Pracht modern bankstel met. aangeb»; kastje, enige boeken kasten en haardfauteuils, .40 onder winkelprijs. L. L. Kret, Middenhoefstraat 2. Zomerimlsje rn. inboedel, 4X4, z.g.a.n.. standpL Oostvoome. Dubbelwandig. Hyacinthstraat 27 b, Tel. 72086. Beige Mutsaerts Jn goede staat, 50,— G». J. Dijkman,Borchsatelaan 104 (eindpunt lijn 14)R'dam. Dames t Teneinde U te overtut; gen van de vele voordelen vnri ons ideaal slanJrmakend „Elja" Rubbercorset, hebbenwij de prijzen met I0^& verlaagd. Cor- settenfabriek „Victoria, Zwart Janstraat .93, Rotterdam; Hoog straat 143, Schiedam: Prima verende divans en slaap- banken 25:—, 35.—45^--» f 55.enz. „DeSpecialist" Burg» Rcosstrsat 23 (bij zwart Janstraat).; - Oh Frits, wat ben ik-trots op onze kinderwagen» Wateen pracht modeL Ja, het is bij Van Veem Diergaardesingel 94, pret tig kopen, 2.- prir week em zonder vooruitbetaling!!! - Damesfiets in goedestaat en org: Rlchterpasserdocs.Staten' weg1XSC. Kinderwagen, Jdnderstoel commode t "60,—. beige, mantel- ■Hé voor 3'A jaar. Tussen 2 en. 5 uur. Tilden burg, St. Agatha- Straat 66 a. Vaartuigen Gevr:2-pers. Kano fn goede st. Liefst met 2 stelpeddels. Br., met prijsopgaaf onder no. ifir>a--buc'-;.v. d. blad. Auto's, M btoren eri Rijwïelér». Gemakkelijke betaling. Rijwle lea.diverse' merken., van3:—y al per week. Grote sortering bailon- en sportrijwielen A m dlvème kleuren. De Gier. Goud-: sesingei 51-53. TeL 25975, Jac. Ca festra a t 4k—50- Tel: 820(S. 'Dé 'grdritstei.voorraad' merkrlj- wleleri v.a. f 124 75; bij Jotti H,' Haijemaije. Vrijenbanschestr.- 32—34. T el ,V 482? 1Desgew.' op termijribetallng.;i-. -.,v^ Te, Ckoöp weg ens .r? em fgrati? A u stin 1935:kleine-:- ;4.rcyl:»:,. 4/' pers t.ea.b Mech. In góede st. Kleiweg 125 b..' - Aangeboden Amerlk. Scooter, autom. schakeling, geheel com- pl: Vaste prijs 730.—Te be.- zichtigen Willy van Gent, Bergweg.' Voor 'elke henrs, voor ieders a maak. Engelse B-SjY en Rud- ge Whltworth. SporL en Tour- rijwielen. Joh. de Groot. Nw. Binnenweg 438. Telef. 37646. Rijwielen! Sport-ballon enz» Gemakkelijke betaling. Zonder vooruitbetaling: Natuurlijk bij .Radio Socms". Stadhouders- weg 17, TeL 48352. Te koop van part. lichte 4-pers. auto, merk Stayer 1940,] zuinig in gebr. Te bevr. na 7 uur Tel. 37864. Gevr. plette.:fietsj ongen, leeft pjrn.16 jaajn - Aanm. Meijer; Oudédijk 151 b. Door teleurstelling te koop Opel bestelwagen 1937 - 400 kg, 2 mnd wegenbelasting. Te zien Garage Oudshoom, Snelllnck- straat 10, R'dam. Jansen vraagt te huur even tueel ter overname een imperial voor;Austin. Tel. 8C945 Heems- kerekstraat 2. - Radio en Gramofoons Te koop radiotoestel kort, lang en ultra kort; Beukels- wég"67 b-v;:j Pick-up in salonbast met ver sterker t 125.-; 80 gramófoon- platen modem eri klassiek (oji. 3 complete opera's) 175--. Iri- dien alles tezamen slechts 275: Nieuwe Binnenweg .337 (win kel), telef. 34016. Rotterdam. Muziekinstrumenten Plano.-, gevr. .Ouderwetse kast geen bezwaar.-Brieverumet pr. opgaaf en .merkno. 3014. Zaagmolenstraat 47.' Plano te-- koop gevraagd. Brie ven metprijsopgaaf en merk onder na» 7128 Adv»: Bur. Harte, Zaagmolenstraat 35a, Te huur gevraagd Té huur gevr. .winkel zonder woning. Event, met - overname, tnvèntaris. Br. .no/ 1373 bur," ;y. ei' .blad... - v JongevT.plb.tiJi.h/ VzV:gem-of órgem,'.zit-slaapk. met pension of gebr©v/wa rm waterWeek- ends afw. Br'. no/.1376. bur. y. d.. /rY: jóng echtpaar zoekt waongele- genbeid.met gebruik van keu ken. gemeubileerd of ongem. Br.:no. 4672 bur. v, d. blad» Te huur aangeboden Goed gem. zlt-slaapkamer met str. water, op nette: stand, voor Heer -bjr.bb, zonder, 'pension. Noordsingel 30 b - 1 of z nette kostgangers ge vraagd met'huiselijk» verkeer. Vinkenstraat 100b. Personeel gevraagd j in. gezin .jriet; 2 kL' Niet ben. 18jaar. Aanm. dgs avonds 8^0 uur Mevr,-Wehr- meyer,v. - Citterstraat 45 a. Gevraagd ;eèn tweetoérenpers- drukker. Sollicitatie té richten aab N.V. Drukkerij VJi, L. E. Bosch:' en Zoon,-. Oudegracht 172—176, Utrecht. Ook gelegen heid tot persoonlijk bezoek van 9.00 tot: 17.00 uur. .VV„'':'J"' N.V- Sportfondsenbad Rotter dam, v. Maanenstraat 8; vraagt cabinejuffrouw of meisje. Aan melden Woensdagmiddag tus sen 17—18^0 uur,-. Gevraagd net .winkelmeisje .vooralle voorkómende" werk zaamheden én bediening. Aan melden „WareJacob", Tiend' straat 27. - - Wedn., 61. jaar, met 1 zoon, iri bezit vapr elgen .woning, vraagt nette huishoudster - cf G.G....liefst met enig. pensioen. Brieven onder nó. 4673 bureau van dit blad.,. Voor direct gevr. nette, dienst- bode-v.' de dag" en.huisjuffrouw v.' d. zaak. Maiso n MetaMa - ïesserweg 87 b. :Aanm. na 6 uur.- Herplaatsing wegens misver stand. -Gevr. winkelmeisje in slagerij cwk voor;voorkomende werkzaamheden. P. C. - van Bruggen. Asterstraat fll. ...- Huishoudster güVTl .bö heer met twee gr ote/zoons.allen j b.b.h,h. Briéven mét ppgëve van: refe- renties-cverlangd,salaris;leef tijd etc/ të-richteritohaér' letter- jbjJ aan kiosk - Bergselaan, hoek Schleweg. BB:75-63-54 Bekwame mangelsters - gëvr. Asmm.' -T. :.v::'Franékex, Zijde/ wlndestraat ;i8. Gevraagd nette werkster v.g.g. voor hulp i der dienstbode, dagper week. Cohen.: Berg weg 338 bij Schiekade tel, 41785. Damésconfectlezaak vr. v. dir. leerling-coupeuse tevens voor de verkoop. Br, no,.4674,bur. v. d. blad. Lessen Bonds. Autorijschool Palace, Schiedamsesingel 143, 'telef,. 277 63 en 38312. Wagens I met stuur- én. vlaerschakeling. Géd. instructeurs. Gratis- théorie. Leertautorijden;- ln nleuwè Standard vanguard'Auto rijschool H. P. Take, Gédipl. KNAC-instructeurs. J. Sonje- straat 4..Tel. 36777. ABAN Auto- cn Motorrijschool E. de Groot, gedipl. instruc teurs. Gratis theorie. Tevens verhuur. Aelbrcchtskadc 152, Tel. 39619—39701, L.- - - Huwelijk Beschj ongem an,35 -bez. v. motor, z.k.m." charm., jonged. tot 30 jaar, .11. post., ook -van z.gji. Br, m;'foto retour, orider: no. 200kiosk/Avenue Concor dia. - Jongeman/ 21 Jaar» zoekt; ken nismaking, m. net meisje;: Br: liefst- mét :foto V,n,o. 38 kio5k Krutó>lein. - |»;K Woningruil !g*'| Aangeb. bëu.liUls, y>, t.-,' rich terkamer, plaats, 4,35.» gevr, benbuis omg,- Kralingscheveer, Centrum, of bovenhuis;'BrV--rio. 4671 btir, v. d, blad.' "- -Aangeb. vrij bovenhnls in Kra- lingenL bév.;' vóDrr, tussen-, achterkamer en keuken, boven 1 gr .'-.slaapkamers met zolder. Gevr/vrijhuls mét tuin. Ook buitengemeente. Br. no. 1374, bur^ V/ d. blad. Beh,b"üls R'datn-N,. 3, kamers, keuken, kelder, tutn/.y, huis te Overschie of omtrek v. "samea- woning. Br. no. A l Pleretstr. 94. Gevraagd vier kaniers, keuken, douchecel, nieuwbouw geen bezwaar,' Oud Mathenesse of Schiedam, aangeboden 3 ka mers, keuken Joods/ tuin op Zuid.Grleksestr. 86 a.: Te koop o£ te huur 'gevraagd vrij huis Tuindorp,- Vreewijk, Hillegersberg, Kralingen of; el ders hier ter stede. Ik, heb be schikbaar nieuwe flatwoning én flink pakhuis met kantoor éh tel.aansluiting. Br» no. .7130 Adv. Bur: Harte, Zaagmolen straat 35a. - - Aangeb.pracht e tage,- Blij dorp) 3 -grote kamers, keuken/ bal kan. ..voor woning Zilid; Br. D-747. buX. Hillevliet 7. Jong echtpaar zoekt .woning te R'dam;. aangeb. wordt -woning té. Lekkerkerk, best.- xrit keu ken woonkamer en 2 zólderka- mera. Huurpr.2,55. -Brieven aan-G- Verwocrd/Kerkplein; 1, Lekkerkerk.' Vaeantieverbiijvan Beekbergen. 2-pers. gémëub. kamphut 721 Juli;, en - vanaf ISr VAug-, incl. gas en Jelectr. f 23.—p,w. Varsai 1" Sept. ook gr./bf\yrUivFoelkél, Groot Pa norama' 28)Beekbergen.: Te lefoon .'.V;.-;.' t Gem. kamers, te huur/mét -ge- brKv//keuken..:;.tob::2l5: Juli. ;-er." Bept) 'Brrt'no.: 1375 bur/ v.- d^ bl. Zomerhuisje te huur - van Juni tots 14 Juli. Te bevragen G. van-Ee, Amersfoortseweg 18, Maarn. Vficantle 1 Driebergen,Prima pension: midden in. het bos, goe de keuken, frisse slaapk., str. w. nog. vrij van 23 Juni /tot .7 Juli, 14i—21 Juli én na 25 Aug. Tel. K 3438—3101. N- Ouden aarden, /Arnhemse Boyenweg lS,_Drlebergen.: \- Dt versen Belasting aangiften invullen- Wendt U vol vertrouwen, tot A. J;Oudenaarden, Belasting- Consulent, - Prins Heridriklaan 26.Tel. 25694 Te spreken," des na .7,urn'. V-'V Meer dan 25 Jaren is het de vies' van Beddenmakerij Hen- drlksen: alléén het .beste ls goed .genoeg en toch niet: 'duur. Zamenhofstraat 29 (nw naam voor FlantagewëgTeL 21992. Verhuizingen enmeubelver- voer tegen zeer, lage prijzen. Jac. Middelhoek, Mathldük,173. Telefoon Staten weg .'5 C. Laat -nw fneubelen opnieuw bekleden, 2 faut, 4 stoelen v.a. f 40.—;/ Metbylevering léer- doek. Mac Lean, Crooswljkse- straat 3,'. tel. 27716 tegenover' halte lijn.22, Wij stofferen Uw meubelen rnet prima stof tegen billijke prij zen. Fa. jRiesmeyer, ie Pijn- ackerstraat 25) telefoon 83541 Uw oude ijzeren ledikant of spiraal vermaken wij tot mo- de$l>..opklapbed 'en 'goedHen- driksen,' Zamérihofstraat 2? (nW naam Voor Flantageweg) Tel. 21992. Laat nu. Uw meubelen opnieuw stofferen, prima 'stoffen met garan.tie, vraagt vryblljvend prijs. Stoffeerderlj„De Rode Pui"»- Sint Mariastr'aat 120/ Tel/39364). C;: Kinderwagens, kappen' over^ trekken,; spuiten,; bekleden. Zend briefkaart, woédt afge haald. Tel. 33498. Fa. Bogert. Heer Gilllsstraat 3, zijstraat Vlletlaan. i Gel geen geld of/goed.' -af té geven aan. mijn vrouw F. Wes tendorp -H411ebrandt- daar door: mU /aiafe/ wofdt. bet/ H: Wes tendorp, J osephstraat' 127 BedsteUen, i pers. 35i-:. 2- pers, 50.-. 59.-; 52.50. 65., Volop-kapokbèdstellen 1--en 2- pers. en 'binnehvering. Bédden o.a. Peerless, déco/ enz. 2 pers. reeds vanaf 92.50 en''1-pers.' 69.5D: -Volledigebgarantie eri bloemdaxnast. Laat uw. bedden - bij ons repareren, overtrekken. Gebrs' Bos, - Samuel Muller- straat 9 a-b-c-,.Tel. 36811. Markiezen. Nieuw en overtrek- ken,-<» ;Concüfrérendé prijs, Vraagt'vrijblijvend prijsopgaaf; N. C. v;d/ ReëivBergwëg .274b, Telefoon/4635S- v -- ?'■-) 4; Uw costuum is ;als nieuw, m- dien bij' ons gekoerd. :M- H. Kleyweg, Jac'. -Loisstraat 22, te- lefoon 49624,-Prov.vyijk. Mal son -Fémi/ 'Ónze "prima" berr manent wave 8-50 eri 10- (pliebehanöelmg) - volgen»! riieuwsté Parij se'coupé. Mhlson Femi, Mathenéss'erweg 58- Tcle- foon 31273. Lét op 'rio) 58- !- 'Wie helpt':-meisje dat -'-thuis kuurt'aari'ischrljfwerk,a]sV,bi?-: verdienste?,'Nét vTiaridschfitt. Br. :no.;i'4670but)vait. dR/bI3<1 Jongeman, 25 jaar," zoekt' euf-- fespondéntleytlendin.'Eóta.err-/ wóórd'.: baard, ;j, -Viljoett/ 3 - '2-isRr?'."'»»-!'®' ïdemievnenam.'Fota.erf-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4