w. Ernstinq fofyimé pedkw! 5 l^liiur J Uw advertentie r KRABBELS VAN KRIS-KRASSER «ffiSS fc". GROTE PRIJZENOORLOG" De GOEDKOPE Winkels Schiedamse huismoeders r99?s 29. MEUBELKOOPJES êk> <Ê*b ADVERTEREN DOET VERKOPEN GEVAERT li,- ms) I»: ■ére' I Ite; Y^\: Ife Benelux-ronde voor motorrijders Kubler leider in Ronde van Zwitserland Gordiju de leiding in Miss Blanche lournooi Zuid-Afrikanen in testmatch góed op dreef Queens Club-tournooi aan halve finales toe j>Vieler-T.T. op Man Staunton-tournooi Man -■ - .- 1 wat ben jij gekleed! Sportprogramma M- 1 lp lit.;-: Net meisje W:J. Dröge 7 in "déze krant wordt gelezen r in stad en land RECTIFICATIE ONZE STRIJD TEGEN DE DUURTE 2 DAGEN GRATIS KOPEN f HERENMODEMAGAZIJN Tl MC 0 Zaterdagmorgen 9 uur beginnen wij met onze n EN NOG DUIZENDEN RESTANTEN BIJNA - CADEAU!! b: fe-'V Dames komt vroeg U HOOGSTR. 145-149 GROENELAAN 56 if DE 3e WEEK BRENGEN WIJ 0EK6NS s CH E O AM HEREN- 2WEMSLIPS DAMES BADPAKKEN \J toch/ Meubelfabriek PLATE éb <^i KÖE RIERSTERS rV; Vrijdag 22 Juni 1931 f~)E Zeeuwse motor- cti autoclub Scheldegouioen, die h« uorig jaar bet iuiCiatie/ hee/t genomen voor een groot touristisch evene ment door BeJpiê, Luxemburg en Nederland, de zg. Beneluxronde, presenteert deze prachtige rit thans op Vrijdag 27 en Zaterdag 28 Juli. De start vindt plaats Vrijdag' 's mid dags otti fujee .uur op de markt te Bergen op Zoom cm via Breda gaat het dan naar de eerste contróle in Terheyden, Rotterdam is de tweede plaats voor afstempeling en dan rij den de motorenthousxasten over Am sterdam. en- Amersfoort naar Utrecht, net beginpunt Van de bijna 2i)0 km lange nachtroute, die in België ein digt. De deelnemers stuiven dan de Ardennen in, doorkruisen t-iurem- burg en na een tocht van 11CQ km arriveren ze Zaterdagavond in Mid delburg. jedere deelnemer, die de tocht volbrengt, ontvangt een spe ciaal voor dit evenement ontworpen Benelux-plaquette. Clubs, die ten minste met zes voertuigen aan de finish komen, krijgen een teamprijs. Om Zuldhollandse titel Xn de omgeving van Stomp wijk ■wordt Zaterdag het kampioemchap van Zuid Holland op de weg voor amateurs.Overreden, over een afstand van 170 km. Het circuit heeft een lengte van. 10-km.en de deelnemers moeten dit'dus zeventien maal rond draaien om uit tc maken of "Wout Verhoeven-uit Overschie zijn titel" weer een jaar kan prolongeren.Dit kampioenschap geldt tevens als se lectie voor de'strijd om dc Neder landse titel, die op 8 Ji«li te Zand- voort zal worden betwist. De start is om drie. uur,* maar vooraf rollen nieuwelingen elkaar over een af stand van ongeveer 60 km. proberen te overtroeven. Silo Wissel Bal De Rotterdamse voetbalvereniging Coal heeft een serie uitgeschreven oifl: de Silo."Wissel Bal. Deze trophee moet drie.„maal- achtereen of vijf maal in totaal worden gewonnen om definitief in de prijzenkast van een dub te komen. De deelnemende ver enigingen' zijn: Coal, CW. DHZ, Feyenoord, HOV, Overmaas. RFC, Spartaan *20. De wedstrijden worden alle ge speeld op het terrein van Coal aan de Kromme Zandweg (wielerbaan Het programma voor ae eerstko mende weken luidt: 26 Juni DHZ— Overmaas: 3 Juli CW—Feiten oord; 10 Juli HOVSpartaan *20: 14 Juli CoalRFC. In 't kort Op vier velden van het sportcom plex Daag Zestienhoven zullen jeugdhandbal-teams uit Den Haag. Schiedam. Gouda en Rotterdam Zondag sport en vreugde brengen. Het feest begint om half tien. Korfballers houden aan het Lan ge Pad in Kralingen een. Langelux- Seriedag. waaraan tal van twaalf tallen deelnemen. De voetbalvereniging Steeds Vol harden gaat Zaterdagavond in Lom merrijk opgewekt haar jaarfeest vie ren met medewerking van on. Wil ly Vervoort, Tonny Boucher, Carla en de poppen, de Astra's. Voor vele hengelaars zal Marcel Bastiaens geen onbekende rijn- Van zijn hand verschenen al verschillen de boeken op het terrein van de hengelsport en deze auteur heeft nu een nieuw werk voltooid, geti teld .De geheimen van de hengel sport." Het is een boek van 350 pagina's. Advertentie 1. M.) LUGANO Het klassement van de zesde etappe. Luzem-Lugano (221 km-) van de Ronde van Zwitserland luidt: 1 Vlttoria Rossello (1U) 7.31.37: 2 Kubter (Zwits.) 7.51.39; 3 pasquint at.). 7.56.10; 4 Schaer (Zwits.) z.t.; S Martini (It,) z.t.: 6 Koblet (Zwits:) 7.59.45; 7 Vincenzo RosseUo (It.) 8.01.42: 8 Menon (It.) 8.03.01; 9 Kirchen (Lux.) ,z.t.; 10 Mctzgcr (Zwits.) 8.tt>.03; 10 Di- no Rossi (It.) 8.04.45, Algemeen klassement na de zesde etappe: 1 KUbler 40.12.52; 2 Koblet 40.1855; 3 Martini 40.20.24: 4 Dlno Rossi «2355; 5 Schaer 4025.59. Bergklassemcnt; 3 Kubler 33 pnt; 2 Koblet 26 pat; 3-4 Ruiz (Sp.) en VUto- rio Rosello 23 pnt; 5 Schaer 22 pnt; 6-7 Fomara en Martini 2i pnt. (Van onze dammedewerker) Na de competitie- en persoonlijke bondswedstrijden komen ieder jaar ttvee toumooien terug, die meer dan gewone belangstelling genieten. Het tournooï om de Miss T31anche_pla- quette, georganiseerd door RDG, heeft immer een zeer sterke bezet ting, terwijl het Ibis-toürnooi, waar van Constant uitRotterdam de or ganisatie verzorgt, zowel kwalitatief als kwantitatief uitblinkt Aan het Haagse tournooi plegen immer en kele Rotterdammers deel te nemen en wederkerig vullen Haagse spe lers de opén plaatsen in Rotterdam aan. In het Miss Blariché-tournooi is thansgoede tekening gekomen. Freek Gordijn gaat voorlopig onbe dreigd aan de kop. Ziehier de stand: I. F- Gordijn 6 5 1 0 11 2- H, F, J.. Kinnegen 8 4 3 1-10 3. B.: G.: Grouwstra 7 4 10 4. J. F.. H. van Mill 8 2 5 1 9 5. A. Stuurman 7 3 2 2 8 6. A. J. Ivens 7 2 3 2 7 7. A. Gorree 6 14 16 8. W. ,C. van Rooy 8 2 2 4 6 9. F. van Rcrmes 6 0 5 1 5 10. J.^J. M: A. Buller 6 12 3 4 II. C. J. Privé 7 12 4,4 12. G. H. J. Zaat 6 0 15 3 De als nos 5, 7 en 10 geklasseer de» zijn spelers uit het Rotterdam se district, de anderen behoren tot de residentie. De situaties in de di verse groepen van het Ibis-tournooi, waarvan thans drie ronden 2ijn ge speeld, zijn nog onoverzichtelijk. Het bestuur van. RJT.C. is voor het seizoen 1951/52 als volgt samengesteld:, voorzitter H. A. Koster. 2e voorzitter A. Trapman, algemeen secretaris Ph. Trompert. .wedstrijd-secretaris A. J. dc Bidder, ie penningmeester E. de Vrij. 2e penningmeester P., A. Brandenburg, commissarissen D. van Eerkei, F. H. de Reydt en H. M. Fabrle. LONDEN. Donderdag, begon cp Lords de tweede toestswedstrijd Engeland—Zuid-Afrika. De Engel sen gingen all out voor 311 runs, en toen de stumps getrokken .wer den wees het seoringbord voor Zuid-Afrika 4 aan, zonder wicket- verlies. Voor de Zuid-Afrikanen, die de toss hadden verloren, had dc eerste dag van de wedstrijd een zeer be vredigend verloop. Hun fastbow- lers mr. Carthy en Chubb waren buitengewoon op dreef, zodat de Engelsen de hele dag moesten zwoegen om runs te scoren. Chubb nam 5 wickets voor 77,en Mc'Carthy 4 wickets voor 76:.' De beste Engelse batslidcn waren Dennis: Compton (79Watson79 en Ikin (61). Compton stond 2Vfe uur aan bat' en sloeg; zeven vier, terwijl Watson zich. bijna 3. uur. handhaafde; en een vijf en negen vieren noteerde. Huii stand aan het vierde .wicket leverde 122 runs op. Toen de ■Zuid-Afrikanen- hun eerste innings openden; bleef er. nog maar 10 minuten speeltijd over. Zij deden het kalmpjes aan en scoorden 4 zonder wicketverlies. Motorrallye naar Monaco AMSTERDAM. Op acht plaatsen in West-Europa zijn vanmergen co. DO motorrijders ven acht verschillend® nationaliteiten - gestart. De linjsh voor hen allen bgt In Monaco. Aan de fce- trouwbaarheitisrlt van 1580 km om de ..Trophee international Motorcyclists de Monaco" doen zowel zware als lichte motoren mee., Tot ,350 c.c. moe - ten de berijders een gemiddelde zien. te halen.* van. 45;km. 150:- c.c. 50 km. per uur» Na aankomst in Monaco volgt e«3 startproef ea een acceleratie-rem proef- Er zijn vijftien. Nederlandse deelne mers; i. W.7 van'Ommeren. Aroby. 'op Hariey Dav. zijspan: W. Phüipsen, VenJo cp CZ 150 cc; C. Van Ewfjk, iJsseltnonde. op BSA. 348 cc; W, E. -Laming, UsEel- monde, op: BSA 650 'cc;lH E. J.' Slmon, Rotterdam, op A'JS 498 cc; H. M. C. Dtiimel. Dordrecht, op BMW 500 cc; L. Everse. Rotterdam op. Ariel; F. van Rooyeni Rotterdam, op Zundapp 600. cc Zijspan-7 Jawa équipe: A. J.- de Blinde, Den Haag. op Jawa 250 cc; J. H. G. van Wtjhe. Apeldoorn, op Jawa 350 cc; I. Iraalfe. Den Haag op Jawa 488 cc;: G. Lichten beid. Den üaag. op Jawa 248.5 cc; Matchless équipe: F. J. Vos, Dor drecht. Matchless 500 cc: K. Bees. Dub beldam. Matchless 500 cc; G. de Mey, Dordrecht. Matchless 500 cc. Advertentie LM.) Golfwedstrijd (daract) Nederl. -Eelgië 36 2ANDVOORT.Donccrd3g w'erd te Zandvoort op de terreinen van de Keonemer Golf and Country Club een golfwedstrljd tussen Nederland en België voor dames gehouden. De wed strijd werd door de bezoeksters met o—3 gewonnen. De gedetailleerde uit slagen zijn (Belgische speelsters eerst genoemd) Dubbel: mevr. Abboloos en mevr. Sirtaine winnen met 4 cn 3 van mevr. Y. Dudok van Heel en mej. M. van Giffen; mevr. a. Jacquet en mevr. J- VUlers winnen met- s on 4 van mevr. A. Stah) en mej. T. Brouwer; me,vr. J. Prion en, mei. M- Waucquez verliezon met i up van men. E. Roelant3 en hr'evt. van Bi emsdük. - Enkelmevr. F. Abbeloos7 wint met 4 en 2 van mevr- Y. Dudok van Heei;- mej. A. Jacquet verliest met 1 up van mevr.; E. Roelants;mevr. Sirtaine wint met 5 en ,3 van mej. M- van Giffen; mevr. J. Prion verliest met 1 up van mevr. A. Stahlmevr. J. Vil- lers wint met 3 en l van mej. T. Brouwer; mej. M. Waucquez wint van mej. B. Mees- Einduitslag 3—3 voor België. - LONDEN In de kwartfinales heren enkelspel van het Queens Club tennis-tournooisloeg Flam (V.S.) met5—3 4—6 12—10 de Zweed Johansson. De uitslagen van; de kwartfinales dames enkelspel waren: Nancy Chaffee' (V.S.) $1. Beverly Baker (V.S.) 60 3—6 11—9. '^Margaret Dupont .Osborne .(V.S.) si.Jean Quertier (G3.) 62 6—3. Shirley Fry (V.S.) sI. Althéa Gibson (V.S.) R—1 6—4. Kay Tuckey (G.B.) sL mevr. B. G; Sanden 6—0 6—2. Voor de halve finales heren en kelspel hebben zich verder geplaatst Sedgman (Austr.), Mervyn Rose (Austr.) en Sturgess (ZA), Sedgman sl, Cernik (Eg.) 2—6 7—5 62. Mervyn Rose sl. MrGregor (Austr.) 63 36 63. Sturgess sl. Burrows (V.S.) 10—8 7—5. Sedgman speelt vandaag tegen FFJam, en Mervyn tegen Sturgess. DO'JGLAS (Eiland Man)- Op: het bergachtigcircuit van de TT- races, dat drie maal moest worden afgelegd, is Donderdag de jaarlijk se internationale TT-wedstrijd voor amateur-wielrenners verreden. Winnaar werd de Brit Bowes met een lijd van 5 uur 26 min. 25.8 sec. voor de 181.200 km, tweede Wilmott1 (G.B.) in 5.27.33 en derde Vines (G.B.). In het ploegenklassement werd F.ngeJand B eerste. De best geplaatste buitenlander was de Belg Van Schil die zevende werd. Jan Hijzeleridoorn wint prijs van Odcnse ODENSE Jari Hijzelendoom heeft Donderdagavond een fraai succes behaald door dé grote prijs van Odense vooi» amateurs te ..win-, nen. met Jens Êriksen (D.) als tweede en Eigil Stephenscn (D.) als derde. De Brit Tighe eindigde op de vierde plaats. BURMINGHAM. De afgebroken partijen uit de 13e en 14e ronde van het Staunton-Schaaktournooi zijn be ëindigd. De uitslagen waren: Van Schcltingn-Stshlberg vj—Van Scheltinga-Broadbent ',i— la; Wads- Kleln 1—0: Rossolir.o-Donner (4Vt. De stand na de 14e ronde-is: 1 Gligoric (Z. Sl.) 9% pnt; 2 Ftrc (Z. Sl.) 9 pnt; 3-4-5 Trivunovjc (Z. Sl.» Stahlbreg (Zweden» cn Matanovlc (Z. SI.) 8* pnt: 6-7 Unzlcker (DtdO cn Alexander (G.B.) 8 pnt; 8 Bossolimo (Fr.) IV, pnt.; e Klein (G.B.) 7 pnt; 10-11 Bogotjubow (Did) cn Donner (Ned>) 6Vt pnt; 12 Golombek (G.B.) 5(i pnt; 13 -14 dr Tartakower (Fr.l ea Broadbent •G.B.) 5 unt; 15-L6 Wade (N. Zeeland) en Van Scbeltinga (Ned,) pnt. (Advertentie 'l. M.f Wielerwedstrijden van de Coureur - Gisteravond z\jn rrmfl.het Mendel- sohnplein te Viaradingen wlelerwed- strijder gehouden, georganiseerd door de K.R.C. De Coureur. De uiteLagen waren: junioren A, 45 ronden, totaal 25,km: l. g. van Driel: Pedaairidders 2. S. Verhoef (Apollo); 3.: J. van Leeu wen (Apollo); .4. J. H. Hol-(pedaalrid ders): 5. P, Hooymeier (Pedaalricders). Clubontmoeting deelnemende verenigin gen, nieuwelingen. 70 ronden, totaal 40 km: 1.'J. W. Splerdtf* (Feycnoord); 2. J. Bakker (De Coureur); 3. g. Penning (De-Coureur); 4. S. van Amen (Feyén- oord); 5. M..Weyta (F.); 6. j. Leefiang 'Pedaalridders): 7. W. van Staten (F.): 8. W. v. d. Lugt (De coureur): 9. F. Proost (De Coureur): 10. Th. Danger- man (De Coureur); 11. J. Meijer (P.); 12. J, van Onlangs (Apollo); 13. T. Be zem (ApollO). Sit is ceo compliment. Want „Forty Four" betekent nu reeds - 25 jaar: „perfea'tot in de puntjes". En in dit Forty Four JubUcumjaargeldt nog méér can i ook: Kwaliteit, mooie dessins, - correcte coupe en onberispelijke afwerking. Onze JUBILEUM-SERIE'.' Costüumsvoor f 137.- zijn eigenlijk met geen woorden 5 te beschrijven. Gun Uzelf daar- l om een ogenblik tijd om de2e unieke collectie ie komen zien. Inderdaad: „a wonderful value!" J the house of quality Amitttdam, LtuSnsttaai 7 Dtn liaag, Gnti.-narkt 24 Relltrdam, W. <U Wiistraal 57 AFDELING ROTTERDAM Kampioenschap' en promotie Nieuwenhoom—H.W.D.; Nado V—ODS. Degradatie le klasse Pechvogels^AV.OSteeds Hooger— Promotie 3e klasse Kampioen 3e klasse A—Kortenaer. Promotie Res. i k)asse—Res. 3e kl89se F^.v. Pretoria 3—Xerxes 4: DCV 3— Ursus 2; F.S.V. pretoria 3—poortugaal 2: Xerxes 4DJC.H. 2. zaterdagafdeung Promotie 2e klasse M.V.V. '27—G.O.Z. m--' gevraagd In klein -gezin voor dag of.d. en .n^ zelist. kun nende werken, goed voor kinderen. Aanm. na-7- uur Mevr.Leusen, Hoogstraat 182 B. Dames- en Herenkleding naar maat HOOGSTR. 84 - TEL, 63256 In de. advertentie van V. d. AREND Hoogstraat 91 - Schiedam - Tel. 68814—65706 geplaatst in óc krant van 35 Juni stond abusiev. vermeld CAMERA'S in diverse merken vanaf 1065.— Men leze hiervoor 10.65 - Wg stellen onze cliënten in de gelegen- -.s. heid 2 dagen geheel gratis te kopen. Deze. dagen vallen tussen 16 en 30 Juni 1951. Mocht U tot .de" gelukkigen be horen, dan ontvangt U tegen inlevering van Uw cassabon het door U bestéde "bedrag in contanten terug.! BEOEKSVESX 56 ÏELEF. 69643 ZO GOEDKOOP KOCHT U NOOIT. Witte Klnderdirectoire van OrrrTi nu 0.39 Rib-interloek Sleisjescamisoles m. 50, van 1^3 nn 69 ct. Dames Nachthemden, leuk gegarneerd van Vèi nu 5.98 Zwaar graslinnen kussensjopen van 2^ "u 3.39 2-pers. r(jk geborduurde bed- lakensvan ü-r65 nu 9.98 Bijpassende gebord. Slupen van 3-^5 uu 3.98 Glansgaren Babj-truitjes van 145 nu 99 ct. Interlock Herenkniebroekjes van nn 1.78 Interlock Heren Shirts van 3£5 nu 1.98 Pracht zware washandjes van XMfo nn 0.19 Zuiver wollen Dames badcostuums van V<S5 nu 9.88 100 gram Kroon Breikatoen alle maten, van 4k53 nu 1.98 nu 0.69 Wollen Herenzwembroekcn, van SrSti nu 2.98 en 1.98 Fantasie Herensokken van jU?6 nu 98 ct. Charmeuse Daraesslips van 7 f nn 79 ct. Diterlóck Dantessüps van lrS5 nu 99 ct. Fantasie interlock Damesitem- rlen. Directoires met fijne kant van =rü nu 1.49 Zjjden Dames combine's met rijke kantpassen van ;US5 nu 2.98 K?/'. Kindersokjes met nylon Alle kleuren - van ir49 nu 0.59 Heren Tinio-shirts van nn 1.98 Jongens Polohemdcn Üti? op veelvuldig verzoek nu weer onze bekende bedsets tegen fabrieksprijzen bestaande uit: divanbed, 80 cm breed met gezond- heidsmatres (15 jaar garantie) vlokmatras met gebloemde tijk kapokkussen jute dekkleed witte molton deken gestreepte xomerdeken Ideaal voor logeerbed, 'n uitkomst als de kleine uit de wieg is gegroeid. Effen dekens, zware kwaliteiten in groen, zalm en blauw 150 x 200 cm 1950 half-wollen dekens, gebloemd in groen, zalm en blauw" 150 x 200 cm 2950 170*220 cm 3250 Zuiver wollen Aabe dekens, in effen tinten blauw, geel, groen en rose 150x200 cm 39?o Kinderdekens in blauw, groen en zalm, -n 90 x140 cm 6?° In geel groen, zalm en rose, ruitmotief, 75 x 100 cm 3?5 rose en blauw, beestfiguren, 75x100 cm 355 zuiver wollen met elastieken band, In 3 kleuren zuiver wollen blijvend goede pas- vorm, in 5 kleuren O SCHIEDAM ROTTERDAMSBDUK F.LEGAXTE JAPON In prima. 2ij<iellnnen en rijk geborduurd in diverse modekleuren. Voor dc spotprijs van MODERN MANTELCOSTUDM in zuiveT wol en prima gemaakt. Diverse kleuren,: jn dematen 3844 ép slechts voor 50 ZIJDEN COMPLET-MANTELS, mooi geborduurd, in rosrlne en zwart,.maten 44—54 TOPPERS invele modéllen I-deuréc, reeds vanaf - NERGENS BETER DAN HOOGSTRAAT 58 .SCHIEDAM ZIE ETALAGE 2 Clubs, 4 stoelen gestoffeerd met terra velours 457.— 1 Dressoir (old-fin.) f 169. 1 Tafel met riet. .v.69.*— Koopt nu, want door dé schaarste van de goede houtsoorten lopen de prijzen omhoog. t/o Stadhuis SCHIEDAM. Een fiets is een onontbeer lijk iets!! I.D.W., Buitenha venweg 178 t.o. Politiepost, levert U reeds een splinter nieuwe fiets vanaf 3.50 p. Week. Dus op zeer gemak kelijke betalingsvoorwaar den. Korr.t U eens praten? Soomers, Simplex, Pon cn Em.po'rijwielen, JLO-carriér motoren. P. W. A. Soomers, v. Beverénstraat 2. wy moffelen Uw rijwiel, met bijlevering van nieuwe spatborden, nieuwe spaken, kettingkast en jasbescher- mcr, gedemonteerd en ge monteerd, lot 37.50; als nieuw 'terug. Alleen Rotter- damsedijk 240a, aan de kant van de Hema. Wij hebben geen filialen. Frans Waltman, Rotterdamsedijk 240a. Tele foon 68548. (Bel ons op en wij halen uw rijwiel). Voor dameskleding: W. v. d. Borg. Japonnen, blouses, rokken, deux-pièces. regen- mantels," gabardines. Egyp tisch katoen en popeline. L. Kerkstraat 19. Schiedam.' Bloemen, bloemstukies, bloemenmanden van „De Orchidee" gaan langer mee! Lid Bloemen-expréss. Broers- vest 129. Tel. 68455. Thans leveren wij U weer de originele Aura blokflui ten. Muziekhandel Hakkert, Hoogstraat 163, Schiedam. Massaal sigaren Sumatra zand blad. 25 stuks f 3.—-. DuUaard Sigarenhandel Rotterd.djjk 272 (naast de Hema). Hei Radiobuis, Hoogstraat 92. Philips Scheerapparaten 47.—v Inbouw electr. gra- mofoons.f 59.—j 69.(1 jaar garantie). Inbouw electr. uurwerken 12.90:. ■yï.-j'-: JA Menbelbeurs-Nleuws. De houtprijzen 'zijn nog steeds Stijgende! Het verdient daar om aanbeveling thans te ko pen. U zult er geld door be sparen en grotere keuze heb ben. Moderne Huiskamers iri prijzen - vanaf f 550.— tot f 950.bij „De Meubelbeurs" Lange Haven 95. Filiaal Groenelaan 109. Vrijbank. Openbaar Slacht huis, Vlaardingerdijk 300. Zaterdag 23 Juni v.a. 8 uur. Vers paardenvlees a f 2.—, vers rundvlees a f 2.50 en gesteriliseerd rundvlees f 2.25 en f 2.60 per kilo. Gaat l' naar het strand? Ga dan eerst' naar Bokhorst, Groenelaan 36, Hoogstr. 34, want daar is eén enorme sortering sfcrandartikelen, o.'a. emmertjes, schoppen, zand vormen, strandballen, ..zeil en motorbootjes en zonne brillen. Te koop de nog niet geheel verschenen Winkler Prins. Bronscheer, Pr. Kamerlingh Onneslaan 94, Schiedam. Boottocht naar Engeland v.v. 7—14 Juli met reductie. Zich vervoegen .Vondellaan 12. Babj'commode f 29.;kinr derledikantje f 19.50. Ton en andere modellen, alles nieuw. Tussenbroek Edison» straat 31a, Schiedam. Aangeb. een bankstel in goeT de Staat f 150.—, Rotterd.dijk 272 B. Herenrywiel te koop aange-t boden, billijke prijs. Boter- Straat 63 B. Het Radiohuis, Hoogstraat 92. Pin'-up radio onderdelen, 4 banden spoelstel 31^5. Voe- dingstrafo's 10.50. smoor- spoelen 3.—. luidsprekers v.a. f 7.50. Alles tegen de laagste prijzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4