ws Koerierster 10 I l PROCO J. DE BRUIN II NEDERLAND DOLLARS? I leger-, werk-en sportkleding Dienstmeisje 't Stoffenpaléis I shampoo w Vrijdag 22 Juni 1951 Door volmaakte pasvorm een volmaakt figuur 5 75 v. d. keuken Gebloemde MAT CRêPE - 2 a* Profiteer van deze tijdelijke Jubileum-aanbieding. Dus allen naa: Fa H. DE WINTER alléén Noordmolensiraat 79 Pas dit schoentje en ïegt ook !^A^RPE;25idEtj11M^RDE?gi^i koeriersters m - Rotterdam, Telef. 44775 J Noordmolenstraat 64 >2 Wees er als de kippen bij /9 8- 1. STYLE 85. Strapless Bandeau glanssatijn met kant idem met tulle 4.95 2. STYLE 72. Brassiere, diep gedeeol leteerd; popeline met glanssatijn STYLE 74. Brassiere, Rhodia satijn met kant Long-line - 7 cm band - 17.75 fc.. idem - 14 cm band - 22.50 Verkrijgbaar in de kleuren: Tearose, zwart of wit. Maten: A B cup 32-38 cup 32-40 cup 34-42 Ook verkrijgbaar in nylon Let op dit etiket cjebrek aan bezwaar want bieden aan: jp/[ bij onze reeds enorme voorraad NIEUWE PARTIJEN GOEDEREN bestaande uit Ret Ned. Rcrv; Diaconessen- huis \Vesiersingel Il5 tc Rotterdam. vraagt Intern Aanmelden bij de Besturen de Zuster, dagelijks des voor Middags 10—11 uur, behalve •des Zaterdags. PLAATST Ondanks alles blijven wij door gaan met onze sensatïeprijzen Gebloemde VISTRA alle moderne dessins 80 cn 90 cm breed cm breed v.a Wollen JAPONSTOF nieuwste kleuren, 133 cm breed EFFEN ZIJDE prachtige kwaliteit, mooie kleuren, 120 cm breed 4,95 P. AL 3,98 P. M. PUTSEB0CHT 113-115 ZWARIJAHSIR-19 BEIiERLAHDSEL .111-113 Naam Straat ji PR0DENT produel, dus prima! WAT MOET U DOEN? Ie Knip onderstaande waardebon uit. Vul duidelijk Uw naam cn adres in. 2e Geef de bon aan Uw winkelier. U ontvangt dan 3 pakjes Proco shampoo voor dc prijs van 2 pakjes 50 cent, leder huisgezin mag slechts twee bonnen inleveren. alkali-vrije met extra schuimwerkingl (voor blond en donker haar) 70 O m Op deze waardebon geeft Uw winkelier btj aankoop van 2 pak- jes Proco shampoo voor SO cent j een 3e pakje Proco gratis. Woonplaat*: - (i.u.p. Invullen in blokletten) Deze bon is fleldfy t/m 30 Juni ÏDSI AARDE 25 CENr=>;W£f R Dp I Te koop gevraagd .®*80 tot 3-50 Pkg betalen Y$ voor oud I°0^- fioper, zink, clectr, draad en alumi- 8.- l?L f 20— voor f"to accu's, radialeurs en gey- w"-alles wordt contant afge- ShJS* Alter. S inkoophureau. 71178 chCStr3 TcIe kleden. /°Perg. mcub.. ffhele gedeefi® v. inboedels ïGftK* B«rlfJr> 0eeEnraadssingel 106 h. teL 32569- i^-dlen geld d°?L e|gcn ar- heltt. \Vij leveren trtpiex hard- f?a£d. carton, ^n-. eiken- beukenhout, ^sterhouthan- J°h. van CMh. 06ersmanstraat 42- tel 34488. folate#; i?Lhï. 100 cm, Der pi. Geschaafd vuren hout In so afmetingen, ook op gezaagdt terhout" bandel, rath. Scer3nianstr. 42. £5** verkoop hard- ?n°7arcl 122 x 92 c.%12-7S: 122 X j" c«n 3.25: «Z 122 cm. L3**?: 122 X 61 Hout handel Boxtek Beers- Tnabstraat 42. Tcl' 34488- if"' bedden, dekens, tapijten,' rrfliutn- kleding en?« enz. NV. Poni~Wenhandel JIU. „Dc /rmL' Bentmckla*n 30-12. <otudorp).' ?!h«S verlaagde KjScn onze •ft o meubeiafdfllnR> Komt JisS?18 kijken? Vnr2Je bezich- V/ k Be tram0! 11 4, 11 en &kreneen U naar x,e MeU. S_inUrs". Gr°te ^erijstraat g~ID» -Rotterdam. Gein. bet jierenfostno fC_ ^,e"ia&scn.' confectie en naar ^aat- De GleT--,. dscsingel 51—53. Tel. 26975. Jac. CatS- Shaat 485q( Tel. 8^065. Stofzuigers alle merken 27.50, 37.50, -f 5750 on 65.—. Vol ledige schriftelijke garantie. Essy-huis. v. CItterstraat 70 a (West). gij aankoop van Tamponncer- verf borstel gratis in bruikleen. LJjnoliegrondverf 2.—, glans- jakverf 2.50. dekwit in olie f 1.60 per kilo. IJzermenie 1.70. bootlakken, teerproduc- ten. Alpha Pasta. Onze plastic- lak schitterend voor tuinmeu belen, badkamers, keukens. Zaterdags tot 4 uur geopend, „pe Regenboog". Eendrachts- straat 143. jïeubelkoojjJes. Old Finish bal- pootstel, 2 clubs, 4 stoelen met sterke pluche. Nu 2C5. Wilson. Gr. Visserijstraat 80 en D7. Kookfauteuits. compleet met kussens 49.50, 57.50. haard- (autcuils, gemakkelijk zittend, keuze uit tientallen modellen I 20.50, 26.50, pracht salon tafels 34.50, 39.50: eiken schuiftafels 39.50. f 47.50. De Meubelbeurs", Grote Vis serijstraat 8—10, Tel. 38763. Sportvissers! Dit seizoen hand- naven wtj onze toch al reeds goedkope prijzen van bruine Bamboehengels. Schuurman'® Sporthuis. Ie Pijnackerstraat 46 telefoon 47905.Rotterdam. Spurtvissers! U koopt prettig in een zaak met een grote sor tering. Schuurman's Sporthuis, le Pijnackerstraat 4S, telefoon 47905. Rotterdam. stufzulgers. Ruime keuze, nieuwste modellen. Alle beken de merken oj. Holland Elec tro. Ruton. Waldorp. Excel sior. Protoa enz. Langdurige garantie. Betaling desgewenst in overleg. De Stofzulgerbeurs. Vlerambachtsstraat 89. B'dam. tel; 37279. Speciale Protos-ser- vice. Slaapbank van 3-zttsbank in een beweging tot 2-pers. bed. 190x120 met bergruimte voor dekens v.a. 1 135,—. Comfort. Walenburgerweg 104. Tramlij' ncn 1. 3. 5. 22. Knutselaars, bouwt zelf een electrische klok. het uurwerk met wijzers koopt IT voor 8.75. Geveke, Nieuwe Binnenweg 3ó5 Telefoon 32835. Heren- en Dameskleding naar maat en confectie. Pracht des sins. wol en kamgaren, moder oe coupe. Betaling per week of per maand, zonder vooruitbe taling. L. Witter, Sehicweg 143- Tel. 43840. sportvtssersl Een uitgebreide sortering van die buitimgewnne lichte Japanse hengels. 4 en 5- delig- inschuifbaar. Schuur man's Sporthuis, le Pijnacker- straaf 46, tel. 47905. Rotterda m. SportvLssersl Wij ontvingen weer een nieuwe zending En gelse haken, buitengewone kwaliteit. Schuurman's Sport huis. le Pijnackerstraat 46. te lefoon 47905, Rotterdam. Sportvissers! stelt U prijs cp een buitengewoon afgewerkte rieten pen. het mooist* wat ge maakt kan worden? Schuur man's Sporthuis, le Pijnacker straat 46. telefoon 47905. R'dam. Regenjassen voor dames en beren, naar maat en confectie. Prima stoffen moderne coupe. Betaling per week of per maand. L. Witter» Scblewcg 143. Tel. 43340. 3-zlts-banken, uitschuifbaar tot 2-pcrs. bed 95.— 320.— 1C0.— 390.— enz. „De Spe cialist", Burg. Roosstraat 23 (bij Zwart Janstraati. Nee, Jet, je kunt zeggen wat je wilt, maar bij Van Veen. Diergaardesingel 94. heb ik de mooiste kinderwagens gezien. 2,per week en zonder vooruitbetaling 11I Sportvissers. Nu niet langer met kapotte hengels- vissen. Voor enkele guldens heeft U een nieuwe. Schuurman's Sport huis. le Pijnackerstraat 45. tele foon 47905, Rotterdam. Sportvissers. De grootste sorte-; ring 'n Rotterdam van werp- henge's en werpmclens. Ook speciale zeehengels. Schuur man's Sporthuis, le PHnacker- siraat 46. telefoon 47D05. R'dam. Dc Kleding maakt de vrouw. Voor een prima damesmantel naar Van Veen. Dlergaardesln- gel 94 (bij West Kruiskade). 3.per week en.... zonder vooruitbetalingIIII Junl-aanhleding! Grote keuze meubelen, clubstellen, dres soirs en kleinmeubelen. Lage contantprljzen. Betaling overleg. Meubelmagazijn Vos, Heemraadsslngel 265. Rijwielen, stofzuigers, jvutopeds op gemakk. betalingsvoorwaar den. Prettige condities; geen prijsverhoging, le klas mate riaal. Blommers, Aleidisstraat i, Tel. 30054. Natuurlijk kopen motor-mensen hun lederen kleding in Het Mo- torpalcts, de zaak met de grootste keus, desgewenst ook naar maat. Thans speciale zo~ meraanbieding lederen kleding voor berijders van hulpmoto- rcn. Reeds voor 62,50 een pracht jekker. Schepenstraat lil, R'dam-Blljdorp, Tel. 8""'" Dat kan niet! 2 solide clubs met 4 pracht stoelen voor 239,Huiskamer voor 315.—. Toch is het zo bij de Toonka- mers Meubelen, OostzecdUk 132 b. Herencostuums v.a. 10,—; Ja- quet met vest 2.90; streep- broeken, smokings, rokcos- tuums. japonnen ƒ1,90; mantels 4,90; mantelcostuums 4.90; damesschoenen. Alleen Zater dag. Mevr. Straus, le Middel- iandstraat 23. Pracht modern bankstel, nieuw ƒ310,—: boekenkast, mooi mo del, 70.—. Zeldzaam koopje. L. L. Kret, Middenhoefstraat 2. Alleen bij Van Maarcn. Grote prijsverlaging meubelen. 2 gr. lage fauteuils, 4 stoelen, gch. verend, prima bekl.. 189,50: 2 armfauteulls, 4 stoelen, 9B.50. 109,50 en. 129.50; groot clkcn dressoir 69,50. 79,50 en ƒ89,50; schuiftafel ƒ36,90, ƒ39.90. W. v. Maaren en Zonen. Noordplein 11 en 1. ongelooflijk - Koopt U nergens. Ja, zult u zeggen, dat ls inder daad niet te .geloven. Prima Holtap-karpct 200 x 280. geen f 69,98, maar 49,98. W. van Maaren en Zonen, Noordple'^ 11 cn 1. Hallo, Rick, onze trouwplannen gaan toch door. Tegen zeer lage condities kochten wij bij Van Veen, Diergaardesingel 94, Qnze meubelen. Wij zijn voordelig uit. Gem. betaling. Dc.enige 3-zits- bank met ingebouwd, verend bed. „Hovi", Witte de With- straat 17 a. Tel. 22399. Rijwielen. Sportrijwielen 319.59 met lamp, slot, jasbeschermer, enz. enz. Een Jaar garantie. Ook desgewenst op gemakkelijke be taling. Ballon autopeds ƒ29,50. De Rijwielbokser, Bergselaan 330. tel. 44474. Te koop twee 1-pers. dlvahledi- kantcn. Na 6 uur: Dc Groot, Mathenesserptein 18b. Auto's, Motoren en Rijwielen Te koop Adler auto Cabriolet, pr. st. benz. 1—13. Desk, on- derz. toegestaan, 750,Bea trijsstraat 77. Gemakkelijke betaling. Rijwie len diverse merken van af per week Grote sortering ballon- en sportrij wielen in di verse kleuren. De Gier, Goud- sesingel 51—53. Tel. 26975; Jac. Cats*=traat 4850. Tel. 82065. Alléén de Magneet rijwielen zfin geheel roestvrij. Vanaf 127.50. E. J. Berkelouw, Nw Binneniveg 450, Tel. 31754. De grootste voorraad mcrkrlj- wielen vanaf 124.75 bij Joh. H. Haijemaije, Vrljenbanse- straat 32—34. Tel. 48291. Des- gcw. op termijnbetaling. Z.g.a.n. ballon dames-, beren- rilw. 80.— p.st., dames-, he ren-, meisjes cn jongensrijw. f 55.— p^t. Watcringhcstr. 12a f Noordsingel). Sport-, Tour-, Ballon rijwielen. Bespreekt met ons de beta lingsmogelijkheid, Rijwielmaga. ztjn 't Viaduct, Goudsesingel 581—583. D.K.W. 250 cc. in staat van nieuw. Na 6 uur. Frederik- straat 173 b. Te koop in pr. st. motorrijwiel, Puch '41. 125 cc. 's Gravenweg 163. Nieuwerkcrk a/d IJssel. Na 6 uur. Wij leveren op gemakkelijke betaling het rijwiel Solex A 392,50, compleet. Hulsman cc 937.— enz. Willy Gent, Bergweg 220. Heden afgeslagen; .Maxwell" Sport 139,—. „Burco" 147,50, .Heko" 165.—, „P.J.K," "5,— enz. Adri v. Herpen, Noordmolenstraat 30 N. Tel, 47290. Super srportrUwielen met trom- aelrcmmen, sportremmen en ierallleurs. Speciaal adres voor racerijwiclen. Adr. v. Herpen, Noordmolenstraat 30 N. Tel. '"290. N.S.U. 200 cc, kopklep. In goe de staat. Ook ruilen voor H.D. 750 cc, met bijbetaling mijner zijds. Tel. 83652. Autopeds, driewielers, kinder rijwielen, kinderzitjes, jasbe- schermers, stuurtassen, been pijpen. kampeertassen enz. bfj Adr. van Herpen, Noordmolen- straat 30 N., Tel, 47290. Enormwat een ongeëve naarde keus uit de beste mer ken rijwielen als Simplex, Lo comotief, Sparta, Kleon, Tecco e.a. Sport-, tour- en kruisfra- memodellen. Reeds voor 119,50 een pracht fiets, klaar voor de weg. Onder volle ga rantie. Betaling ook in over leg. Dit biedt Alleen Het Mo- torpalels. Schepenstraat 111 R'dam-BIijdorp, Tel. 82950. Philips, Errcs en Waldorp- radio's betaling D« week en pei maand, zonder vooruitbe taling. L. Witter. Sch!ewegl43d telefoon 43840. Muziekinstrumenten Een dure vacant!e! Welnee.... koop een Kaptein Mobylette hulpmotor, die .brengt U 'voor eerx minimum aan kosten naar alle mooiste plekjes van Neder- land-België en Luxemburg. Hier mede heeft U de krachtigste mo tor 49 cc. het sierlijkste geheel, de langste levensduur, dc min ste reparatiekosten. Prijs slechts 415, Jncl. verlichting. Het Motorpaleis, Schepenstraat 211, R'dam-Blijdorp, Tel, 02950. Spartais de naam van het meest moderne motorrijwiel, voor- cn achterwielvering, zeer fraai ingebouwd, In typen 125, 200 en. 250 cc. Prijzen vanaf 1125,— tot 1625,—. Klaar voor de weg, volle garantie. Vraagt demonstratie en proef rit aan Het Motorpaleis, Sche penstraat lil, R'dam-BIijdorp. Tel. 32950. Nieuwe accordeons v.a. 57Ü0 Guitaren 39,75, mandolines 32.50, banjo's f 45,gramo- foonplaten. Simonis, Beyerland- selaan 29, tel. 71160» Dorpsweg 32. Charlois. Telef. 7G493*. Lange Hllleweg 13, telefoon. 74301. Te huur gevraagd Dame middelbare leeftijd zoekt kamer met gebr. v. keuken b{j oude dame. Benedenh. Br. no. 4684 bur. v. d. blad. Jongelui, die wensen te trou wen. zoeken een kamer met gebruik van keuken. Br. ond. no. 1389 bur. v. d. blad. i 1000 AMERIKAANSE TWEED-, KAMGAREN, Will T CORD en GABARDINE SPORTCOLBERTS 1 en 2 rij sluiting, alle maten, ook zeer grote, tegen de fan- t ie tastisch lage prijzen vanaf 1 2000 LINNEN WERKBROEKEN, met opgestikte zakken, Amerikaans mo del. vanaf 4,75 Pracht sortering AMERIK. KHAKl CHINOBUOEKEN 14,75, 16,75 CHINO BROEK EN (Bleu) 'ƒ.17,50 CHINO KIIAKI OVERHEMDEN13,75 Grote -sortering SPORTJACKS (Popeline en Trench) vanaf 22,50 cowboy shirts, Schotse ruit motief, prima kwaliteit 12,75 Ook kindermaten 10,50 KIIAKI DAMESBLOUSES 4,95 Bijpassend-- KIIAKI ROKJE4,35 Bijpassend JASJE 7,95 (Eindelijk weer 11000 gebruikte OVERALLS in alle maten, 'in I prima staat van 4.tot 10.— Alle soorten Sport-, Kampeer-, Werk en Lcgergoedcren Voor de Vacantie: Grote sortering nieuwe 2-, 3-, 4- cn 5-persoons LEGERTENTEN vanaf 39,50 DONZEN SLAAPZAKKEN, zeer gemak kelijk mode te nemen, licht'van gewicht, prima kwaliteit, ideaal voor kampeerders, enz., vanaf 47,50 le Officiële Amerikaanse Iroportgocdcrcnzaken in Nederland III III Ecn aantal «stuuma warvan volledige s°^n Sst«k verlaagde prijzen, kopen we tcgen s alleen, hebben mankeert mets aa"- „a ct niet alle maten meet In. De prijten lagen tussen de )2S- en corpulente heren) LHOFKIEERMAKER van KONING KlANTJ 1e MIDDELLANDSTRAAT 10;TEL;-32104 ROHERDAM Net dagmeisje gevr. Mevr. G, d. Hoeven. Breepleln 5. Gevraagd: kapster cn aanko mend kapster, goed kunnende watergolven.- Annra. 9—5 uur, Dameskapsaion, Dordtselaan 62, Tel. 73325. - Gcm. zitkamer, 2 kl. slaapka mers cn kookgelegcnh. Rotter dam of naaste omg. Spoedt Br. no. 4687 bur. v. d, blad. Gevr. bromricts,. beslist in pri ma staat. Liefst Mobylette, of Mosquito. Br. m. prijsopgaaf no. 1 kiosk Wolphaertsbocht. Te koop aangeb. Fiat 500 cc, 1040. Na 6 uur. Vierambachts- straat 89 b. Radio en Gramofoons Philips, Waldorp. Frldor cn Arel-radio v.a. 2.50 p.w. H.E. en Fridor stofzuigers v.a. 2.50 p.w. Radio „Meo", Soetendaal- scweg 39 a, Tel. 41676. Radio Waldorp. Errcs, Philips 105, 1 785. Stofzuigers v.a. 94, 2.— p.w. Wringers 11.— ,|.W. L. Voogt. SchlekadB 122, Tel. 42414. Radio defect? Be] 81666. Wij komen direct! Radio Electro Service, v Straaten, Zwaans-1 hals 242, gevestigd sinds 0928. Harte, Zaagmolendrift 35, Jongeman zoekt degelijk kost- huls in Westen der stad.-Br. no. 80 kiosk cl. de Vrlesclaan. Winkelhuis tc huur gevr.; i ollchte overname geen bezwaar. Br. D 785 bur. HllleVliet 7. Te Huur aangeboden ,Het Bruidshuls", Tiendstraat 9 (West Kruiskade), tel. 36310. Verhuur van gelegenheidskle ding; nieuw cn modern. Maat- atelier. cn bontwerkerij. Personeel gevraagd] Gevr. nette strijkster 1 dag per week, voor fijn wasgoed. Adres Mevr. Stahi, Calandstraat 47. Hotel Regina, Spoorsingel 73, vraagt voor direct hotel-, ca fé-, rest. kellncr, voor vacan tie aflossing. Net dagmeisje gevr. in gezin met 8-jarig meisje. Zondag's x-rlj. Aanm. Zaterdag na 12 u. Mevr. Wehrmeijer, Voorburg straat 82 a. Tel. 80548. Gevraagd beschaafde Jonge dame voor zelfstandige een voudige administratie, op klein kantoor. Accuraat kunnende werken. Br, no. 7137 Adv. Bur. Verpleeghulp gevraagd Rust en verpleeghuis „Samcch". Lange NIeuwstraat 51, Tel. 69554, Schiedam. Personeel aangeb. Vrouw met schoolg. mei|je, j., zag zich gaarne geplaatst bij dame of heer alleen. Br. no. 81 kiosk Malhencsserlaan. Lessen Centrale Muziekschool, Spoor singel 71, Tel, 49330 Onderwijs alle muziekvakken vanaf ƒ5,— por maand. Studeergelegonheld Instrumenten beschikbaar. In- schri 10—10. WoningruiT" Aangeb. le et. Pcov.wtjk, 3 gr. kamers met keuken, veranda en halve zolder. Gevr. ben.w. Charlois of Heyplaat. Br. mo. 4688 bur. v. d. blad. VaeanUeyerblijven Oostvoorne a/Zee- Tc huur gom. zomerhuis, nog vrij tot 28 Juli en .na 25 Augustus, m. of z. pension. Zcchoevewcg 14, Veugelcrs. Verloren Coupon damcsmantelstof, grijs diagonaal, gaande van Lfbanon- weg via Jaffa naar v. d. Leckc- mersnuyscn, 6wa« uk straat 18, winkel kleermakerij, straat 18 b, R'dam (C„), S.eu Tegen b, t. b. J. Snel. 38033." Diversen Laai- nu Uw meubelen opnieuw stofferen, prima stoffen met garantie, vraagt vrijblijvend prijs. Stoffeerder!) „De Rode Pui", Sint Mariastraat 120, te lef. 39364. Sccondcvcrlotlng „V. K, F.". 5 uur. 25 min. 8 sec. Wat ivordt die matras dunt Da's waar ook even 34759 bel len „De Beddenfabrikant", Nvc- Binnenweg 194. In óén dag voor Jaren klaar. Java-kapok, prima damast. Bedden. Eigenaar van' bedrijf moet vakkundige beddenmaker zijn, dus vraagt vrijblijvend prijsopgaaf bij M. J. v. d. Lin den, zwart janstraat 67, tele foon 44824. Bedden, Alleen beddenmakers zijn In staat Uw bed te maken en vermaken. Speciaal Bedden huis M. J. v, d. Linden, zwart Janstraat 67, telefoon 44824. Bedsteden, l pers.' 35.-; 2- pers. 50.-. 59.-, 62.50, 65. Volop kapokbedstellcn 1- en 2- pers. en blnnenverlng. Bedden o.a. Peerless; Cleco, enz. 2 pers. reeds vanaf 92.50 en 1-pers. 69.50. Volledige garantie en blocmdamast. Laat uw bedden bij ons repareren, overtrekken. Gebrs- Bos, Samuel Muiler straat 9 a-b-c-, Tel. 36811. Gemakkelijke betaling, meu beien - tapijten, bedden, dekens enz. 200 modelkamers. laga prijzen. Brieven onder no. 026 Adv. Bur. J. Grijseels, NW0 Binnenweg 166. Rotterdam. Met kléin clubje kunnen en kele kinderen 813 jaar mede kamperen op boerderij o.i.v. onderwijzer 22,50 per w. Dom- mershuyscn, Zwoer de Croon-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6