Voor e«n Scliot dit pak,e 6iJ Ito shag dat Laga wint in oude acht van Njord Spannend slotnummer voor Norma Shearer Nederlandklopt Belgisch twaalftal met 5-2 Koelbloedig D.W.S. benut geboden kansen Wout Wagtmans winnaar in Ronde van Wouw Stuurmanloze vier van Triton gedisqua lificeerd Weer twee ton voor paard „Sicambre" T'heo Huizenaar houdt voet bij stuk Geflatteerde 3-0 zege van Blauw-Wit Handbalploeg verlies! van Oostenrijk r DWS niet meer te stuiten Ronde v. Zwitserland voor Kubler De natuurzuivere Motor-rallye naar Monaco Gligoric winnaar Staunton-tournooi Bobet wegkampioen van Frankrijk Overwinning zonder veel moeite Als 't knaagt in Uw spieren, Uw gewrichten alleen nog maar pijnlijk bewegen Nachtwedstrijd op de Zuiderzee De Beukelaere rijdt de beste achtervolging Willem II met 4-2 geklopt ONZE TOUR-PLOEG IN ACTIE Van Est, Peters en Dekkers gevallen Houd Uwspiereri soepe! met Maandag 25 Juni 1951 5 [Van onze correspondent) DELFT, Twee dagen goede roelsport vond bij Laga's la stram wedstrij den zij» culminatiepunt in een prachtige race tussen de oude achten van de organiserende vereniging cn Njord, welke teams met te meer enthousiasme streden, nu de uitzending naar llenley als Inzet gold, Ilad Zaterdagmiddag in de eerste heat van dit nummer de uitstekend roeiende Njord-ploeg in de fraaie tyd van 9.44,2 gemakkelijk van Nereus gewonnen, Laga had toen in dc tweede heat aan 9.48.0 voldoende om gemakkelijk over de reserve- ploeg van eigen club te zegevieren. •Twee sterk geladen crews kwamen Zondagmiddag aan de stort om een race uit te vechten, welke van de eerste tot de laatste meiers uitermate boeiend was en een staaltje roefsport van de boven ste plank opleverde. Njord kwam goed weg en nam, in hoog tempo roeiend, een geringe voorsprong, maar de Delflcnn- ron liepen onmiddellijk in en hadden op 1000 m de leiding met bijna ccn hf|re lengte. Tot op 400 m vóór de finish kon Laga zich handhaven, doch. daar sloegen de Lcidcnarcn een krachtige eindspurt, die hun achterstand weliswaar niet go- heel teniet kon doen, maar deze toch tot een kwart lengte reduceerde. Deze Laga-zege kreeg temeer reliëf door het feit, dat dc roodbaadjes aan de ongun stige boei gestart waren cn het vreug debetoon van da Laga-aanhang kende dan ook geen grenzen. Wat een tweede hoogtepunt bij dit roelfestijn had kunnen worden, liep op een teleurstelling uit. Efj de strijd der stuurmanloze vieren van Laga cn Tri ton stuurden de van Dsjenghis Khan- banden voorziene Utrechtenaren zó mi serabel slecht, dat de waarempel toch wel voldoende lankmoedige kamprech ter zonder meer tot diskwalificatie be sluiten moest. Enige goede damesnummers gaven fleur aan dit geslaagde roeifeest, het welk een. vlot verloop had en, waarvan de uitslagen doen zien, dat do spanning bij diverse races hevig was, Dames seiff senioren: 1. De Maas 4.70: 2. Nautilus 4,15 6: Oude twee: 1. Njord 3,14; 2. Laga 8.23.4; Ovemaadse sciff: 1. Njord 8,40.0; 2. Laga 8.57.2; Jonge vier A; 1. ZZV 7.21.4 2. Nereus 7.25.8 Jonge acht B; l. Laga 6.31.8 2. DDS 6.396: Jonge twee A: 1. Argo 8.28.5- 2. Skadi 8.32 8 Jonge sciff: 1. Laga 7.53.4; 2. De Laak 8.4.4; Lichte vieren: 1. Tri ton 7.25.3; 2. Njord 7.36.4; Dames stijl- roeien ovemaadse sciff: 1. DDS 93 p.; 2. De Laak 92 p.; Dames stijlroeicn over- naadso vieren: 1. DDS 89 p.: 2. De Vliet 83 p.; Stuurmanloze vieren: J, Laga: Triton gediskwalificeerd; Ovemaadse vieren; 1. Njord 7.45.0; 2. Nereus 7.47.6; Dames styiroelen vieren: 1. De Hoop 86 p.; 2, Fhocas 81 p.; Dames achter; 1. De Vliet 3.36.0; 2. DDS 3 38.4; Jonge twee D: 1. Njord 8.1041; 2. Nereus 820.6; Jon ge vier B: 1. BIC 7.24 0; 2. Njord 7.32,0; Dames vieren: 1. De Laak 4 28: 2. Pho- cas 4.16,6; Jonge acht A; 1. Njord 628.0; 2. Triton 6.38 8; Stuurmanloze twee: 1. Het Spaarae 8.10.2; 2. Njord B.16.2; Da mes dubbel twee: 1. Willem III; 2. De Vliet (geen tijden opgenomen); Oude achten: 1. Laga 9.47.2; 2. Njord 9.48,4; Gestuurde vieren: 1. Triton 7.13.0; 2. Ne reus 7.14.2. PARIJS. De Grand Prix van Parijs, een ren over 2400 meter, is gewonnen door „Sicambre", het paard van Jean Stern, dat ook: on langs de Grand Prix van de jockey club gewonnen had en favoriet was. Tweede werd „Layarcde" van mevr: Patrick Hennesy en derde „Aquino" van de Gaekwar van Baroda. De ren was begiftigd met een prijs van meer dan 200.000 gulden voor de winnaar. DEN HAAG. Naar aanleiding van het door de advocaat van Luc van Dam aan het hoofdbestuur van de Nederlandse Boksbond gerichte protest tegen de handelwijze van de manager van Jan de Bruin, Hui zenaar, die zijn pupil in binnen- en buitenland zou hebben aangekon digd als de eerste mïddengewicht- bokscr van Nederland, verklaarde de Rotterdamse manager, dat hij De Bruin nooit in dergelijke bewoor dingen had laten annonceren, wel had bij aangekondigd, dat de Bruin de beste Nederlandse middenge wicht is en Nederlands bokser num mer één. De heer Huizenaar is van mening, dat niemand hem dit kan beletten. Hij zal dan ook niet na laten dit te blijven annonceren. Wat het niet doorgaan van het gevecht Van Dam—De Bruin aan gaat. zeide de manager ons, dat de ze ontmoeting door dc familie Van Dam zelf onmogelijk is gemaakt. Nederlandse honkbalzege op België AMSTERDAM In het Ajaxsta- dion te Amsterdam behaalde het Nederlandse honkbal-negental Zon dagmiddag voor circa 2500 toeschou wers een no-run-head zege op de Belgische ploeg. Met 6—0 gingen de Belgen in deze zesde ontmoeting na de oorlog ten onder. Het verloop was; Nederland 2 0 1 2 0 0 0 1 x 8 België 000000000 0 De werpersresultaten waren: Urbanus (Nederland): 12 maal 3- slag., 2 maal 4-wyd„ 0 honkslagen tegen; de Belgen werden 5 maal uit- fievangen. Verbiest (België): 3 innings; 4 maal 3-slag; 1 maal 4-wijd; 2 honk slagen tegen (Keulemans en Hogen- bos). Herdies (België): 1 innings; 1 maal 3-slag; 1 maal 4-wijd; 2 honkslagen tegen (Jole en Duinker). Verbert (België): 4 innings; 4 maal 3-slag; 1 maal 4-wijd; 2 honk slagen tegen (Keulemans en Urba nus). ,De Nederlanders werden zesmaal hitgevangen. Keulemans van Nederland komt binnen op het thuishonk in de honkbalwedstrijd tegen België, Zondag in het Ajax-stadion te Amsterdam gespeeld. Nederland toon, met 60. HEERENVEEN. In een ZCEr hoog tempo is Heerenveen tegen BI. Wit ge start en de verdediging der gasten kroeg het aanvankelijk zwaar te verdu ren. Maar toen J. de Jong ln de 25ste minuut blunderde, was het meteen mis. Wel trachtte Nljenimls door uitlopen te redden, maar hij kon er net niet bij cn toen was het voor Heffels een klein kunstje om de bal tn het lege doel te trappen (0—1). Vier minuten voor rust werd Nijenhuis volkomen verrast door ccn zacht rollertje van Vreeland (02). In dc eerste minuten van de tweede helft ging het nog met Heeienveen, maar spoedig zakte de geestdrift. Na tien minuten plaatste Maas over De Jong naar de vrijstaande Heffels, en de te laat reagerende Nijenhuis moest nummer drie uit de touwen halen. Rus tig speelde Blauw Wit verder. Af en toe werd het Heerenveen-doel onder vuur genomen, maar de Amsterdammers schoten niet zuiver genoeg om deseore op te voeren. Hecrenvecn vocht moedig verder, maar geen enkele Fries was by machte de hechte Amsterdamse defen sie te passeren. Het einde kwam dan ook met een volkomen verdiende, doch gefiatteerde 3—0 2ege voor Blauw Wit. (Advertentie 1. M.) GRONINGEN. In het kader van het internationale sportfestival te Groningen werden twee hand bal-wedstrijden gespeeld. Dc uitslag van de officiële Janden- wedstrijd Nederland—Oostenrijk (heren) was 8—17. Ruststand 5—8. De officieuze wedstrijd Neder land—Oostenrijk (dames) eindigde in een 6—5 overwinning voor Ne derland. Ruststand 43. OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Willem II—D.W.S. 2—4 HeerenveenBlauw Wit 03 De stand Is nu: P.S.V. 6 4 119 17— 8 D.W.S. 7 4 0 3 8 19—IS Blauw Wit 7 4 0 3 8 13—11 Willem II 5 2 18 5 8—11 Heerenveen 5 0 0 5 0 314 V_ COURSES OP DUINDIGT (Van onze paardensportmedewerker) j wassenaar. 11 e zondagmiddag op J Duindigt gehouden wedstrijden werden I besloten mot een zeer attractief num- mer: óe Kameleonprtjs. een finale tus- sen de winners van de Kerrigan- cn 1 Kartlnl-prUs plus de zes snelstcn nit I belde nummers. Norma Shearer, die eerder op de middag door. Nora Belwln was geklopt, behaalde nu een verrassende overwinning. Advertentie LM.) ZtiRXCH. Ferdi Kubler heeft de Ronde van Zwitserland gewon nen. Deze Zwitser bezet de eerste plaats in het eindklassement vóór zijn landgenoot Koblet. De Luxem burger Goldschmidt won de laatste étappe, van Davos naar Zürich (234 km.). Het klassement voor de achtste étappe luidt: 1. Goldschmidt (Lux.) 6.55.22; 2. Sehaer (Zwits.) z.t.; 3. Diederlch (Lux.) z.t.: 4. Metzgcr (Zwits.) z.t.; 5. Evens (Belg.) z.t.; 6. Kuhn (Zwits.) z.t.: 7. Vinconzo Rossello (lt.) -z.t.; 8. Reiser (Zwits.) z.t.; 9. Schutz (Zwits.) 7.00.54; 10. Noctzli (Zwits.) z.t.. Daarna een grote groep renners, b(j wie Koblet. Kubler en Dino Rossi, die cx aeguo geplaatst werden, tn dezelfde tijd als Schutz. Eindklassement: 1. Kubler (Zwits.) 55.15.14; 2. Koblet (Zwits.) 55.19.29; 3. MarttinI (It.) 55.29.19; 4. Scher (Zwits.) 55.32.22; 5. Vittodo Rossello (It.) 55.41.04; 6. Pasqulni (It.) 55.43.47; 7. Kirchen (Lux.) 55.44.42; 8. Dino Rossi (It.) 55.45.57: 9, Fornara (It.) 55.47.15; 10. Vin- cenzo Rossello (It.) 55.47.49. Bergklassemcnt: 1. Kub t (Zwits.) 40 pni.; 2. Koblet (Zwits.. 35 pnt.: 3. Sehaer (Zwits.) 35 pnt.; 4. Vittorio Ros sello (It.) 33 pnt.; 5. Fornara (It.) 29 pnt.; 6. Martini (It.) 26 pnt.; 7. Vincen- zo Rossello (ït.) 23 pnt. KSTMS KI i%R3 m TONNEMA-SNtEK-Fabrieken van KING-pepermunt en andere kwaliieitsartikeJen Hoewel ruim negentien dravers waren ingeschreven werd besloten de Karabin- prijs niet te splitsen. OUveo Gregor lag aanvankelijk aan kop maar werd op het laatste rechte eind door Oiscsu ge slagen. De ren voor tweejarigen ontging Cleonc. die wel een paar lengten voor sprong nam doch in de rechte lijn door Britoly en Dollardprins werd gepasseerd. In dc tweede ren teek het er op dat Ri val! té zou gaan winnen. Tosio (met 6 kg minder) viel echter stevig aan en werd nog eerste. De uitslagen waren: Kamblnprijs (draverij over 2040 m.):. 1. olseau tj. N. Brouwer) km tijd 1.31,7; 2. Lady Deter (W, Leeuwenkamp); 3. Ostrogattak (J. T. de Graat'; toto. wintiend: f 18.60, plaats: ƒ6.50. ƒ4.80, ƒ5.40, gekoppeld: ƒ29.80. cover cal: 22.40. Kerriganprljs (draverij over 1B40 m.): Ie afdeling (nierricn): 1. Nora Behvin (W. v. Dalen) km tyd 1.27.6; 2. Norma Shearer (J. Roodenbtirg); 3. Moquette de la Main? B (Th. Por)«en) toto win nend: f 7.50. plaats: 2.50. 2 90. t 5.CD. gekoppeld: 20.00. covercal 7.60. Kartinlprüs (draverij over 1840 m.):. 2e afdeling (hengsten cn ruing): 1. Overste v, Freesena (H. C. ten Hagen) km tijd 1.29.9; 2. New Vlamingman (J. P. F. v. d. Broek); 3. Little Axkit (Jos Leeuwenkamp, toto winnend f 12,30. plaats ƒ3.10, ƒ2.30, /3.30; gekoppeld ƒ9.20. covercal: 5.40. Knlahariprijs (draverU over 2460 m.): 1. Mac Kinley (H. C. ten Hagen) km tijd 1-27.7; 2. M. C. Heny (P. A. Stroapcr); 3 Kruger (P. J. Kloor), toto winnend: ƒ3.30 (stal) plaats: ƒ1.90, M.D0, gekop peld 13.10, covercal /3.70. Kameleonprijs (afstand 2100 m.): 1. Norma Shearer (J. Roodenburg) km tijd 1.28.6; 2. Moquette de la Maim B tTh. Ponsen): 3. Overste v. Frcscna (H. C. ton Hagen): toto winnend: f 15 40 plaats; ƒ3.20. /2.10, ƒ2.50, gekoppeld 47.40, covercal 7,70. K.irlaprijs (ofst. 900 m>: 1 >*itoy (F. Delbrassinnc) tijd 59.8; 2. Dollardprins (G. Decrolx); 3. Cleone <H. J. v. d. Krast), toto winnend: f 650., plaats 2.10, ƒ6.40. gekoppeld: 71.3C, cover cal: 19.90. Koh 1 Nootptijs (afst. 2050 m.>: 1. Tosto (F. Delbrassinnc) tijd 2.13.8; 2. Rlvallté (A. Montane): 3 Etotle du Nord H. J. v. d. Krnats). toto winnend: ƒ2.70, plaats ƒ1.20. 1.30, 1.40, gekop peld 4.60, covercal 5.--. Karakonimprljs (afst. 1350 m.): 1. Proposal <H. J. v. d. Kraats) tijd 1.29; 2. Wiribi (G. W. Groos); 3. Bonheur Perdu (F Delbrassinnc). toto winnend: 9.80, plants 3.00, 9.00, 2,00, gekop peld: 105 60, covercal: ƒ22.60. Totale 0—.zet 72.563.—. MONTE CARLO. Van de 67 mo torrijders, die uit Nederland. Bolgie, Frankrijk, Engeland, Spanje cn Zwit serland gestart waren voor de „Tro- phec internationale motorcycliste de Monaco", en die onderweg met uiter mate slecht weer te kampen hadden gehad, kwalificeerden er zich slechts vijf voor de rem- en accoleratieproef. Het klassement werd: 1. Fluckiger (Zwits.), Condor 350 cc, 34.2 pnt.; 2. Roth 1 Zwits.), Condor 500 cc, 35 pnt.; 3. Dotta (Fr.), Triumph 350 cc, 38 pnt.; 4. Ferrari (Fr.), AJS 500 cc, 39 pnt.; 5. Potrier (Fr.), Terrot 125 cc, 100.3 pnt. Fluckiger en Hoth waren te Genève gestart, Dotta en Ferrari te Monaco en Poirier te Barcelona. Drie en dertig deelnemers arriveer den te Monte Carlo, van wie 28 bin nen de vastgestelde tijdslimiet cn vyf zonder straf punten. BIRMINGHAM. De afgebroken partij uit de laastc ronde van het internatio naal Staunton schaaktournoal tussen Matanovlc en Rossolimo eindigde ln een overwinning voor Rossolimo. De eindstand luidt: 1. Gligoric (Zuid* Slavle/ 10 pnt.; 2/4 Pirc (Z.-Sl.), Trifu- novtc (Z.-Sl.) en Stahlbcrg (Zwr.) elk 91b pnt; 5/8 Matanovlc (Z.-Sl.) Unzic- ker (Did). Alexander (G.B.) en Rosso limo (Fr.) elk 8lé pnt.; S/1D. Klein (GD.) cn Donncr (Ned.) elk 7 pnt.; 11. Bogol- jubow (Did) pnt.; 12. Golombek (G.B.l 6 pnt.: 13/14 Tartakower (Fr.) en Broadbcnt (G.B.) elk Sta pnt.; J5/16 v. Scheltinga (Ned.) cn Wade (N. Zeel) elk 5 pnt. PARIJS, Op het circuit van Month- lery is de finale verreden van het kam pioenschap van Frankrijk op de weg voor Profs. Uitslag: 1. Bobet 275 km in 7.05.31; 2. Barbobln op S sec.; 3. Nuchormet op 8 sec.; 4. Ealdossari; 5. Desbats: 6. Lucicn Lattk: 7/23 aequo Guegnen, Dlot. (Ja vanese. Meurier. Gamlniani. Dolhats. Zelasco, Vamajo. Chapatte, Redolfi, Muller. Remy, Crelon. Barattn, Cha teau, Marccllak en Bonnet. (Vnn onze korfbalmedewerker) GRONINGEN. Het is voor de tweede maal cn nog- wel zonder veel moeile aan het Nederlands twaalftal gelukt om dc Belgen een nederlaag toe te brengen. Dat was ter gelegen heid van het sportfestival te Gronin gen en ongeveer 7000 toeschouwers waren daar getuigen van. Reeds in de eerste minuut van de strijd kwam Munnikes vrij voor de korf te staan en hij miste deze opge legde kans niet De Belgen kwamen maar eporadisch vrij, maar uit één (Advertentie l. M.) en venijnige gebenten door Uw leden schieten dan is 't méér dan tijd om Kruschen Salts te nemen. Duizenden lijders aan Eheumatlsche pünen gingen U daarin voor. En met WDnderbanrlIJk gevolg. Toch is Krusch.cn geen tovermiddel, 't Is alleen maar de natuuriyke stimu lerende werking van Kruschens zes minerale zouten op Uw bloedzuiverende organen, die deze verlichting te weeg brengen. Wacht er toch ntet meel Neem Kruschen Salts. Ter wille van "Uw hele gestel. Uw humeur, dat keert geiyk een blad aan eon boom, ais die pijnen Van U afvallen en ge U weer vief en fit en monter voelt worden. van de kansen wist mej. Laments, die een goede partij speelde, te doel punten. In de tweede opstelling was Nederland weer in de meerderheid en Koper c.s. schoten er lustig op los. Het duurde echter geruime tijd eer van de kansen geprofiteerd kon wor den. Mej. Ceulemans miste nog een strafworp, maar daarna kon Stoeltje op schitterende wijze de stand op 2—1 brengen. Enkele minuten later schoot Koper van ver in. Het zag er naar uit, dat Nederland verder uit zou gaan lopen, want onze ploeg kreeg kans op kans. Plotseling werk te mevr. Leysen echter de bal om hoog on het was 3—2, Den Hartigh zorgde, dat geen gevaar kon ont staan: 42. Rust, Na de pauze vlotte het in de Ne derlandse aanval niet zo best en het was een geluk, dat mevr. Woudstra na 12 minuten 5—2 kon maken. En hier bleef het bij. hoewel Nederland het meest de bal in handen hield. Aan Nederlandse zijde viel het goede spel van de dames Koper, Tit en Merk op en van de heren Koper, Stoel tie en Den. Hartigh. Bij de Bel gen kon geen der heren zijn goede vorm van Antwerpen terugvinden. Bij de dames kwam mej. Laurents naar voren. Voor de kampioenscompetitie won Deetos te Zutfen met 7—2 van ZKC. DKC verloor van HSV en zal naar de derde klas degraderen. AMSTERDAM. De Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging organiseerde in de nacht van Zater dag op Zondag haar jaarlijkse nachtwedstrijd op de Zuiderzee, waarvoor 23 jachten Zaterdagavond tussen 5 en 6 uur nabij Pampus startten. Om 5.25 uur Zondagochtend fi nishte als eerste de „Tromp II" van A. E. Dudok van Heel en na haar volgden alle andere schepen met dien verstande, dat de laatste jach ten tegen het middaguur binnen kwamen. Krulserklasse I: x. „Tromp 2", stuur man A. E, Dudok v. Heel; 2. „Havik", stuurman C. Bruynzeel Jr.; 3, „Noord ster". stuurman E. E. Carpentier. Krulserklasse 11: 1. „Tulla" stuurman S. de Wit; 2. „Trial", stuurman E. G. van de Stadt; 3. „Fcrmr.y", stuurman mr A. J- T. Conijn. Krulserklasse IH: 1. „Lilly", stuurman J. H. Matthias; 2. „Rochus", stuurman P, B. Moenklng. Platbodemjachten: 1, „"Bruiser", stuur man P. RoUmann. OOSTENDE. Te Oostende wer den de Belgische kampioenschappen op de baan voor wie Ier-amateurs en profs gehouden. De finale achtervolging amateurs werd gewonnen door Glorieux. Hij sloeg Jochum met 40 meter in 5 min. 14 sec. De achtervolging profs werd ccn zege voor De Beukelaere. die Gielen na 4.050 km inhaalde. Zijn tyd be droeg 5 min. 23 sec. Saelens werd kampioen bij dc sprint voor amateurs door Gosselin met een kwart wiel te slaan, ter wijl bij de profs de andere Gosselin op de titel beslag legde. Pauwels eindigde op de tweede plaats, DELFSHAVEN WINT KLAVEKJAS- TOURNOOI De eindstand van het tournaot van de K.J.V. ,,'t Halve Vaatje", waarvan de prijsuitreiking Zondazavond plaatsvond, is: 1. Delfshaven 124G5: 2. 't Halve i Vaantje 12358; 3. Mobile 12210; 4. Do Raad's Vr. 12208; 5. Hoboken 12205; 6. Vogcl's Vr. 12077; 7. Sport. Hoogstr. S'dam 119Ö0; 3. Kroon'e Vr. 11925; 9. Frans Swart 11021; 10 DVS Vlflardingon 11880; 11. Arle's Vrienden 11870: 12. Het! Noorden 11858; 13. Pretoria 11840. Klaverjas-concours r<a een concours, dat circa 3 maanden heel, geduurd, waaraan 45 verenigin gen ei ongeveer 350 alleenstaanden heb ben deelgenomen, heeft gistermiddag cn j -avond Jrx Café De Noordcr PUp aan de i Rembrandtstraat de prijsuitreiking i plaats gehad. De voorzitter, de heer H. Alblas, heeft i met een kort woord de middag- en avond uitreiking geopend nogmaals op het mooie doet wijzond cn alle deelne mers dankend voor hetgeen zij hebben gedaan om te geraken tot ccn netto op brengst van ruim een half duizend gul den, dat afgedragen zal worden aan do Blindenzorg S.O.S. voor het nieuwe tehuis voor alleenstaande blinden aan de Slotlaan. De eerste prijs voor de alleenstaanden werd gewonnen door dc heer C. Harrewijn. de tweede prijs door de heer A, v. d. Werk. die üe prijs, een wand kleed, wederom voor de verkoop be schikbaar stelde. De derde prijs kwam in het be2it van de heer Verhoeven. Bij de verenigingen was de Suppor tersver. Feyenoord A met 12952 punten de hoogste, zodat deze vereniging in het bezit kwam van do grote wissel- beker, met dc verplichting volgend jaar ccn klaverjasconcours ten bate van blin denzorg S.O.S. tc organiseren. De twee de prijs werd gewonnen door D.L.V.M. met 12544 punten, terwijl de vereniginfi „Boezcmbrufi" met 12466 punten de der de prijs verwierf, TILBURG. Opnieuw heeft Willem II het hoofd moeten buigen voor de DWS-ers, bU wie vooral in dc iwecdo helft dc verdediging de zege letterlijk en flg». jriyk uit het vuur moest slepen, 20 geducht cn venvoed was het offensief dat Willem II na de rust onderhield. Hoe eigenaardig het ook, gezien de uitslag, moge lijken. DWS is in deze wedstrijd practisch steeds in de minderheid geweest, kwam na de rust slechts sporadisch op de Willem Il-hcIft, doch maakte voor rust gebruik van vier kansen dio de Willem H-verdcdiglng schonk. Ondanks de nederlaag speelde Willem II een van zijn beste wed strijden. De sensatie kwam in de 18e tot en met dc 20ste minuut, toen drie goals vielen. Nauwelijks had Van Beers de bal uit een hoek schop van Engel ingekopt of DWS antwoordde met de gelijkmaker, toen Botermans een kogel van Wiertz tegen de lat liet gaan en Dijkstra de terugspringende bal in- WOUW. (N. Brab.) Vüftle renners, bij wie de volledige Ne derlandse ploeg voor de Tour dc France (ploegleider Pcllenaars was eveneens present om dc verrich tingen van zijn pupillen te aan schouwen"), namen Zondagmiddag deel aan de ronde van Wouw over 198 kun. Wout Wagtmans won deze ronde. Van Est, Peters en de nationale kampioen Dekkers, alle drie van de Tour de France-equipe. kwamen reeds na 30 km te vallen. Zij wer den het slachtoffer van een groep fietsers, die onverwachts de weg overstak, toen de renners naderden. Van Est en Peters staakten onmid dellijk de strijd, terwijl Dekkers weliswaar doorfietste, maar 20 km verder verplicht was op te geven, wegens een beenblessurc. Dielissen, de achtste Tour-man, nam na 100 km het initiatief van de strijd, die tot dan toe beperkt was gebleven tot lichte schermut selingen. Hij spurtte na een premie- sprint in één run verder cn wist 40 sec. voorsprong te nemen. Ruim 25 km hield hij het nan de kop vol, mnar toen haalde de hoofdgroep do vluchteling Jn. Hij werd even later onwel en verliet het parcours. Voor Wagtmans was dit het sein voor een nieuwe ontsnapping, welke, hoewel er nog ongeveer 80 km te rif den was. de beslissende bleek te zijn. De Brcdanaar vergrootte regel matig zijn voorsprong cn doordat in de hoofdgroep slechts enkeie renners onder wie Lambrichs,, zin bleken te hebben in een achtervol ging, werd Wagtmans geen moment ernstig bedreigd. In de stromende regen ging hij ruim 2 minuten voor zijn Tour do France-makker door de finish. I. Wagtmans (Breda) 4 uur 47 min. en 36 sec. 2. Voorting (Haar lem) op 2 min. 4 sec. Op 2 min. 8 sec. 3. Vinken (Geleen). Op 2 min. 16 sec. 4. Van As (Roosendaal). 5. Ex Aequo, op 2 min. 30 sec. Van Oers (Langewcg), Faanhof (Roo sendaal), Bakker (Zaandam), Schoenmakers (Eindhoven), Bras- pennincx (Breda), Van der Zandc (Halsteren), Lakeman (Amsterdam), Roks (SprundeL) en BtaSpennincx (Zundert). Engeland wint testmatch met 10 wickets van Z.-Afrika LONDEN. Engeland heeft de tweede testmatch tegen Zuid Afrika met 10 wickets gewonnen. Engeland, dat op do eerste dag 311 scoorde, zette Zuid Afrika op de tweede dag aan de kant in de eerste innings, zodat het de „follow on" forceerde. Toen de stumps werden getrokken had Zuid Afrika 137 voor 4 gescoord in zijn tweede innings, die vandaag tot een eind kwam met een totaal van 211. De Engelsen hadden toen nog 16 runs noaig in hun tweede innings om vsn dc Zuid Afrikanen tc win nen. Deze 16 runs werden vergaard zonder wicketvcrUes. schoot Een minuut later besloot da vrijgelaten Wiertz een vloeiende combinatie met Dijkstra, met eon listige schuiver en had DWS de leiding heroverd. In de 29ste minuut plaatsta de Tilburgse linksbuiten Bccx uit een vrije trap de bal hoog bij de twee de doelpaal en voordat Richter er erg in had. had De Jong hem met een kopbal geslagen (2—2). Uit schermutselingen voor het Willem II-doel, ontstaan door traag wegwerken, kon Klein in de 33ste minuut diagonaal inschieten. Wel viel Botermans nog uit. maar hij miste de gladde bal volkomen en weer stond DWS voor. Een. mi nuut voor rust was een geraffi neerde hakbal van Dijkstra de in leiding tot het vierde doelpunt, dat door Koevoets, nadat hij handig Van Loon en Botermans omspeeld had, gescoord werd. Een in topvorm spelend Willem II hield gedurende de volle 45 minu ten het spel zo volkomen in handen, dat de Amsterdamse vleugelspelers in hun colbertje hadden kunnen op treden. Nog beter speelde echter de de fensie van DWS, die, versterkt met de binnenspelers. zelfs dit onstui mige offensief onverbiddellijk fnuik te. (Advertentie l.M.) Zilveren jubileum Acro-club Na ccn cocktailparty, waarbij de heer C. Kolff dc gasten van zijn zilveren club ontving, vierde de Rotterdamse Acro- club Zaterdag met een diner ln de so ciëteit vim de Kon. Roei- en Zeilver eniging „De Mans" haar jubileum. Op dc gastenlijst- prijkten de nnmon vnn vele bekende voor-oorlogse sport vliegers, waaronder natuurlijk die van de eerste Instructeur, de bekende toen 1e luitenant-vlieger II. M. Schmidt Crans, Bovendien merkten wij o.m. op de heer J. W. F. Backer. dlrcctcur-KO- l re mal v.m de Rijksluchtvaartdienst, alsmede diens voorganger, de heer Van Ede van der Pais, do heer Dienen, de directeur vnn dc Standard A.P.C, mr Klanren. Aan het diner sntcn voorts ook bevriende leden vnn andere Aero-cllibs aan. Vele hartelijke woorden werden gesorokrn. wnnrbU ln het bilzonder de grote verdiensten vnn voorzitter Kolff werden gememoreerd. Reeds vanaf de oprichting bekleedt hij nl, die functie en is o.m, ook voor7lttcr van de Kon. Ncd. Ver. voor de Luchtvaart. Wesena zijn grote verdiensten voor de lucht vaart, zowel tn Nederland als daarbui ten. werd de heer Kolff benoemd tot of ficier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook de Kon. Ver. voor de Luchtvaart huldigde de heer Kolff door hem de gouden medaille van de vereniging oan te bieden. De heer Backer had ook nog een be langrijke mededeling te doen. Hij stelde nl. in het vooruitzicht, dat de nog gel dende beperkende bepalingen voor sportvliegers zullrn verdwenen, terwijl westelijke sportvliegers gaarne kennis namen van zijn mededeling, dat men op zijn medewerking kan rekenen voor het behoud van een geschikt sportvUcg- veld. PHILIPS RODE De diep doordrin gende warmte is een voortreffelijke ondersteuning bij iedere massage Gebru/lc Philips „Ir.iraphil" vooraf ook fcjj L. kneuzingen, verrekkingen, verstuikingen, spierpijn en spierkramp. 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5