z dagen QratfS j&petir vBh2Blimi^9Juli <JP r v DE SCHIEDAMMER Radioprogramma KERKNIEUWS 8.73 22.50 NYLON KOUSEN KUNSTGEBITTEN ELECTRISCH LASSERS vrouwelijke krachten MELKBEZORGERS PRETTIGE VACANTIE! F p Nv/ BINNENWEG Maandag 23 Juni 1931 "v ujne van, 20,12 „Foe: Omar, noor- speJ (In de pauze: gram.muz.). 33J>5 Ac tualiteiten. 22.35 „Gesprek mee milt» zoon". 22.45 Avondgebed en Liturg, ka lender. 23.Ml Nieuws. 33.15—24.00 Ka merorkest en soliste. HILVEHSUM n. 298 tn. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgym nastiek, 7.30 Gram. muz. VPRO: 7.50 Dr „opening. AVRO: 3.00 Nieuws en weerber. 6.15 Gr. pL 8.45 Orgelconcert. 9.00 -Morgenwijding. 9.15 Gram. muziek. 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Gram, muz. 10.50 Voor de kinderen: 11.00 Orgel en piano en sopraan. 11.30 Voor de zieken. 12.00 Promenade-orkest. 12.30 Land- en tuinbouwmededeltngen. 12.33 Voor net platteland. 12.40 Promenade-orkest. 13.00 Nieuws 1X15 Mededelingen of gram. muz. 13.20 Financieel, weekover zicht. 1330 SaJonorkest. 14.00 Voor de vrouw, wo Gram. muziek. 15.20 .jau) Vlaanderen en het Madison Mysterie", hoorspel. 16.00 Gram, mux 16.30 Voor de jeugd. 16.30 Kinderkoor 17.20 Jazz muziek. 17,45 Reg. uitzending: Ir C. A. Metzelaar-de Gelder on A., van Velzen: ..Een plantersvrouw uit. Oost-Java ver telt". IS.oO Nieuws. 18.25 Pianospel. 18.23 Sport. 1X30 Lichte muziek. i9.20 'fi', DINSDAG 26 JUNI 1951 HILVERSUM i, 10! m. KRO: V OO Nieuws. 7,15 Gram. muziek. 7.45 Morgengebed en LIL kalender. 8.00 Nieuws en weerber 8.15 Gram, muziek. 9.C0 Vöor de huisvrouw, fl.30 Waterstan den. 9.S5 Uchtbakem lö.OO Voor de kleuters. 10.15 Gram. muziek. 10.30 Schoolradio, li.00 Voor de vrouw, jl.30 Schoolradio, 12.00 Angelus. 12.03 Metro- pole orkest en solist. (12.30—12.33 Land- en luinbouwmed.t. 12.55 Zonne wijzer. 13.00 Nieuws en Katholiek nieuws. 1X2Q Actualiteiten. 13.25 Amu sementsorkest. 14.00 Gevnr. muziek. 14.53 Zang en plano. 15.13 Gram. muz. 35.30 „Ben je zestig" 16.D0 Voor de zieken, 16.30 Zickenlof. 17.00 Voor oe Jeugd. 13.15 Felicitaties voor de jeugd.. 37.45 Filmmuziek. 38.00 Voor de jeugd. I&.15 Lichte muziek. 18,30 OrgelspeL 38.45 Sportprantje. 18.M ..Dit is leven", causerie 19.00 Nieuws. 19.15 Actualitei ten. 19.23..Hier ts Europa". vaudeville- progr. 1333 Politiek overzicht. 20.00 Nieuws. 20 05 De gewone man zegt er ..Pans vous parle". ;:U5 Musettc-orkest 19,45 „Het Humanisme ir Amerika", causerie, 20.00 Nieuws. 20.05 Av-tualUei- ten. 20.15 Operette-fragmenten. 21.15 De Antwoordman. 21.30 Sport. 21.3L Mu zikale causerie. 22.15 Cello en plano. 22,45 Buitenlands overzicht. 23.00 Sws. 23jö—24,00 Cramofoónmuzietc, ENGELAND 1300 en 247 m. UDC Light Programme 12.00 Pariementsavereicht. 12.15 Piano spel. 12.30 Sport. 13,35 Gram. muziek. 13.45 Voor de kleuters. 14.00 Voor de vrouw. 15.00 Sport 15.30 Voor de sol daten. 15.45 Lichte muziek, 16.15 Mrs. Dale's Dagboek. 16.30 Orkest concert. 17,15 Orgelspel. 37.30 Sport. 18.35 Gram. muziek. 1R.45 Hoorspel. 1 DjOO Nieuws en radiojournaal 19.25 Sport.! 19.30 Hoor spel met muziek. 20.00 Operakoor. -or kest en solisten. 21,00 Gever, progr. 21.30 Klankbeeld. 22.00 Nieuws. 22.15 Sport. 22.20 Dansmuziek. 23.00 Voor dracht. 23.15 Amusementsmuziek. 23.56— 24.00 Nieuws BRUSSEL 324 m, 11.45 Gram. muziek. 12.30Weerber. 12.32 Omroeporkest, 13.00 Nieuws. 13.15 Gram. muz. M OO Zang. 15.00 Kamermu- Uilslagcn afgelopen week: PSB-AÏCr 0B, VVHREureka 7—2. OML—XVC 1—7, Belvédère—Hurricanes 0—2 Var. kenoord—RVVB 3—2, Donderdag 28-Juni geeft de Air Force^Band van de United States of America eon concert in de Riviera- hal. Dirigent is overste S. Howard Het zeer gevarieerd programma biedt o.m. zes nummers van de Sin- ging Sergeants êh' arrangementen op populaire melodieën; Ncd. Hcrv. Kerk Beroepen te Jaarsveld, H. N. van Hernsbergen te Schalkwijkte Nieuw- Lekkerland, (2 vac.) G, M. van Dieren te Ede en J. B. Dooracnbal te. Gene te Sappemeer. J. S. Krol te Deventer, die dit beroep heelt aangenomen. Aangenomen naar Varsseveld, (vac. F. van Lclyveid) G. Moen, pred. dir. „Ruimzicht" te Doétlnchem, die bedankt heeft voor Hljkersmilde. OUDERKERK A U. IJSSEL BENOEMD Tot onderwijzer aan de Chr. School II aan de, Lageweg alhier (hoofd de heer J. W- de Veer) is met ingang van 1 Sept., a.s. be noemd de heer G. Loonstra te Oos- termoer (Dr.), zulks in Öe plaats van de heer G. V. d. Burgt, die naar, Apeldoorn vertrekt. 1 W l;«x> NSg f/ WEKKERKLOKJES \*5 PO RXE FEII I LLÈ WEKKERS I GttOTE COLLECTIE Bruxalles Kermesse in een pakjel Handiger en voor dezèlfde prijs! C/\\. echte",.California" schoentje 1 is zo charmant dat het de duurste buitenlandse fabrikaten everaart. En toch is bij t ons de prijs slechts 5.95,s In wit, rood, groen en geel linnen. Bruxelles Kermes'.e, dat heerlijke Vlctoria- biscuitjc, is er thaiu <56k in aardige verpak- king. U kunt zo'n pakje gemakkelijk meenemen, óók op reis en het is k—.yL, niéts duurder dan los- voor verpakte biscuits! Erqi per pakjt 30 rf. Reparaties met naad en voetver sterking, fijn en sterk, la een UUR- Waar Claes de Vrlcselaan 21 b. bijzonder mooie kwali teit, soepeie boord, voetversterking, K90 extra fijn, 30 denier, geminderde kous, in div. fraaie E90 zomerkieuren Prijzen omlaagVan 17,50 voor f 9,98 petroleumvergassers (emaille), waskuip .15,—-, strijkplanken 9,75, trapleren 1.75 per tree. broodtrommels 6.90, jeneverglaasjes IS et. Vos. Zwaanshals 309 N.; Goud- sesingel 05 c. Centr. Kat-cmallle met 25 korting (2e keus); keukenstellen. 23-dc- lig S 65,08. zin ken. emmers^f 2J8. teilen, wasketels enz. Nesten schalen 3,25, weckflessen; 1 li ter 42 ct. Vds. Zwaanshals 308 N; Goudsesingel 65 cr Centr, Pracht kinderwagen, zó goed als nieuw, c-hrnprh. tegen elk aanhemelljk bad. G. Hoogwerf, Uzerstr. 40 a. Pracht kinderwagen aangeb., ipopt op kogels, m. veel chroom, als nieuw. Billijke prijs: Jan Kruyffstr. 1, ben, Moderne kinderwagen aangeb;, z.g.a.h. Koopje, v. Delsen, Pie- ter vanAsstraat 50. Bus D. Overschie vanaf D.F, Een salon-slaiapüank, terra be kleding; in st. v. nieuw 200 en fauteuil 35,salontafel 45X80 old finish, nieuw 25,—. W. Baars, Stadhoudersweg 54 b, Tel.. 80401. Personeel Fabrleks- en Hauclelskantoor vraagt voor spoedig Jongste Bediende- Brieven no. 4694 bur. 'A. Nette fletsjongen gevr.-Niet bo. ven 18 jr. Aanm, voor 6 uur. Dekker, Hencgouwcrlaan 65. Kapster "gevr. Goed kunn. wa tergolven en onduleren. Aanm, na 6 uur Kapsalon Alida, Gr. Visserijstraat 8 e (hoge stoep). Automonteur, geheel zetfst. Icunn. werken, toez. kunn. houden'cp geh. rep.-afdellng. Br. onder nd. 4698 bur. v. d. bl. Salon Hooghuts. Stadhouders- weg 87. Tel. 44228. vraagt: be kwame le kapsters (kappers), aank. kapsters en nette leerlin gen. Aanm. v. 69 uur. Schle- kade 44 c. Gevr. voor halve dagen net meisje. Annm. v. 7—9 u. Mevr. De Geus, Insulindestr. 269. Net meisje gevr.,'Ut. 17—30 Jr. van 8.30—3.30 u. met middag- kost. Zond, vrij. Aanrr.. Mevr, Botsen.' Nwe Binnenweg 107, Ie et. Gevr. verkoopster, parfum, op tentoon stellingen, direct. Hoog loon. Pension, reiskosten ver goed. Leeftijd boven 20 jaar. Aanm. na 3 uur Ncorderhaven- kada 147 b. Gevr; jonge werkster v, d. Vrij dag. Mèyr. de Vette, Lef de. "Montjgnylaan 52. Net dagmeisje gevr. bij 2 schoolg. kinderen. Doezastraat 29 a, Tel. 49227. zeer fraaie geminderde soort, 51 30, rr.et naad en voetversterking, in nieuwste ^50 kleuren m Bergsingel 155, Tel. 42.674 Onze Zomer-aanbieding DAMESMANTELS 125.— blüft nog1 tot einde Juni geldig. MANTELCOSTUTIMS ea ÏU2RÈJN COSTUUMS tegen de o u d e p r ij zen HEEFT U ZELF STOF? Wij maken vóór U naar leder gewenst model; .Man tel, Japon, Mantelcöstuum of Herencostuum; Moderne coupe -• Prima afwerking ROTTERDAM: Winkelcentrum Binnenweg/ .Malhenesseriaan i9. ta C- A_ Nieuwe Binnenweg 402. Zwarl Jcnstraat 10-12. Katendr. Lagedijk 488. Maasheven 4Z VLAARDINGEN DEN HAAG "LEIDEN j Te koop gevraagd j erkend opkoper' Gen: xv. d. Heydenstraat 3, Alle soorten 1 naaimach. oude geysers, alle 2e. hands goed. Lompen .en me-: talen tegen, de hoogste prijs. Net gedragen schoenen, all'e soorten, elke hoeveelheid.: Br. no. 4696 bur. v. d.;blad:, "Handnaaimachines 50,—; 75,— en 100,—. Volle garantie. Groen'fi Naaimachinehandel. Vierambachtsstraat 114, TeL 366»;: Sterk verlaagde prijzen in onze gebele meabelafdcllng. ^forpt U eens kijken? Vrij te bezich tigen. De tramlijnen 4, ij en 16 brengen1 U naar de „Meubel beurs"; Grote Visserijstraat 8—, 10. Rotterdam. VOOl Te koop aangeb. complete huiskamers .„enkele stuks modelkamers van 1C60.- nu f '395.— van f 976^-'/nü f 725.— van l 825.—. nul f-695— van f 695.nu f 495.—. Komt zien en overtuigt U". „De Meu belbeurs", Grote Visserijstraat 8—10, tel. 33763.' STTARTTOCW SCHIEDAM vraagt voor raon- tagewerk Botterdam en omgeving: GEOEFENDE en GESCHOOLDE Sollicitaties; Kantoor: fs'ieuwe Waterwegstraat 5, Schiedam Gemakkelijke betaling. Kar petten 200 x 300. verschillende dessins, i 97.50; 1 2.per week Goederenhandel N.V. Mfj ..De Pool", Bentincklaan 10-12, (3Iljdorp), Gemakkelijke betaling. Grote sortering Herencostuums; tr.o- deme dessins prima pasvorm.' Goedereiib3ndel N.V. Mij „De Pool", Bentincklaan 10—-12. (Blijdorp). Aangeboden Tltls Collier 5-dl. zeer laag In prijs f 75. (nieuw). Roodvoscape f 75. Br. no. 1400 bur. bi. HET TELEGRAAFKANTOOR ROTTERDAM vraagt voor plaatsing als telegrafiste Leeftijd(16411 jaar. VereisteDiploma MULO-A of B, of bewijs van overgang van de Se naar de 4e klasse HJ3.S., of daarmeds gelijkgesteld onderwijs. ZU die dit Jaar Mulo-examen doea, kunnen tot uiterlijk; L Augustus a.s, solliciteren. Schriftelijke aoliicitaties aan de Directeur van het Telegraafkantoor, Bureel C. Rotterdam. Te'koop ca. 60 kn'. R dr. Smyr- na-wol (Neveda). Elng. kinder wagen. z.g.a.n. compleet, kof- fergramofoon. His Masters Voice, Smidt, Hugo Moleoaar- straat 24a. Monster japon,gebl. en.: effen, zomer Jap, 14,75, ook gr. m. zijden mantels, deux pièces 24,75, prijs palmbeach rokjes 1 12,50, pr; swaggers, rokjes ma ken 3,50,iNw, Binnenweg 59 a. Prachtige rose organdie bekle-: de wieg,2.g.a.n., met. matrasje, wiègzeil,lakentje,;' sloopje en dekcntje. Rodenrijsflaan 39, Te- lefo.ön 45146. VAN SUCCES VER ZEKERD ZIJN FLAATST DAN 1 £EK j Houthandrl H. J. Tamminga. is goedkoper dan ieder ander. Eiken-, Beuken-, Vurenhout, triplex, mcufcelplaat. enz. Gro te Visserijstraat 14—IS, telef. ,37730____ Slaapbanken. Van 3-zitsbank in .één - beweging tot S-persl bed 120; x; 190cm met - berg ruimte voor -kussens en .de kens. Prjjs vanaf 135. Riet veld, .Essenburgstraat, 34. Knutselaars, bouwt .zelf een electrische klok, het üurwerl: met wijzers .koopt u voor f a.75. Geveke, Nieuwe Binnenweg 3óö Telefoon 33835. 3-7.lts'banlten, 'uitschuifbaar 'tot Zepers, bed f 95,—; X. 120,—, 160,190,enz. ,J3e Spe cialist", Burg. Roosstraat 23 (bij Zwart Janstraat). ^CECTfSüamcz&sain imsMsa jtemi rancisi Straks loopt U weer zonder jas en let men weerop Uw costuum. Van Veen, Diergaar- desingel 94 heeft pracht cos- tuums f 3.per week en.... zonder vooruitbtealing ft Onbegrijpelijls maar wij verko pen een Old Finish huiskamer met groot dressoir er. uit schuif tafel voor f 349.419:— en f 459,— met grote clubfau teuils :t 't Méubelhuis,West Kruiskade 5 (tegenover Arena Zo mooi -weer, zo reBÉh-'Prima;, dubbel linnen regenjassen'voor f 2.50 per week enzonder vooruitbetaling!!!! Van Veen. Diergaardesingel 94. 't STOFFENPALEIS vraagt voor terstond Auto's, Motoren en Rijwielen Centrale Muziekschool, Spoor- slngal 71, Tel, 4S330. Onderwïjg alle muziekvakken vanaf:S,— per maand; Studèergelegen- heid. instrumenten,beschik baar. Inschr.l 0—10 uur. Gemakkelijke betaling. Rijwie len diverse merken van 3. a£ per. week. Grote sortering hallon- en sportrijwielcn in di verse kleuren De Gier. Goud sesingel. 51^52, Tel. 26975; Jac. Catsstraat 48—50. Tel. 82065. j-.Voor directe indiensttreding gevraagd: leeftijd hoogstens 45 jaar. Dokterskeuring door fa- brieksarts verplicht. Aanmelden Dinsdag tussen 9 en 11 uur bij N.V. AURORA OOSTZEEDIJK 232. Woningruil Uitsluitend zij die-met het vak bekend zijn ge lieven te sollickcren. Gezellin huis Kral.veer, 3 4 4 kamers, gevr; klein ben.huls Noorden. Br. no; 4699 bur. van dit blad. Aanmelden: Fa. H. de Winter, Noordmolenstr. 79, Telefoon 4420B, Rotterdam. Alleen de Magneet rijwielen zijn geheel ra est vrij vanaf f 127^0, E- J Bérkclmtw, Nwx Binnenweg' 450; tel'; 31754. Te koop auto, 4 pers.;'. 4' cyl. 1938 j 485.'- .mbtorrcarrier 285,motorrijw. 1940, .125 cc, 285,—; carrier 45,—, Rose- atraflt 358. .Tel. 75337, Aangeboden: D— en H. tour- rljw., spec, gebauwd 'race- frame, versn. enz., z.g.a.ru Vaste prijs 2 rijw. f 450,Zwaans hals 360 a. Te huur. kleine auto's zonder chauffeur. .A. M. Janssens, Snellinckstraat .6 a. Diversen Uw matras of ledikant verma ken wij tot opklapbed. Vraagt prijs. ..Van Oudheusden, Bed den- enMeubelhuis „Ideaal", Goudseplein. hoek v. d. Werff- straat; Tel. 26157. Wat wordt die matras dun! Da's; waar ook even 34759 bel len ,iDe Beddenfabrilrant", Nw, Binnenweg.: 194. In één dag voor Jnrcn Jcla3r. Java-kapok, prima damast. Direct van stoffeerder. Over trekken 2 fauteuils, 4 stoelen, stofleerdoek' vanaf f 40.—. Mo lendijk, Boezemsingei 48- Telef. 25565 (hoek. Boezemstr.), Schok- landsestraat 26c. Bedden. .Eigenaar van bedrijf moet vakkundige beadenm3ker zijn, dus vraagt vrijblijvend prijsopgaaf bij M. J. v. d. Lin den, Zwart Janstraat 67, tele foon 44824. Bedden. Alleen beddenmakers zijn in staat-Utv bed te maken en vermakem Speciaal Bedden huis M. J. v.-.'d. Linder., zwart Janstraat 67, telefoon 44824. Blanke kinderledikanten 14.90 tonmodellen 27.50, kinder- coromodcs 31.50. Ook model len met 3 of 4 laden, kast er. schuif. Tafels 1!.90. stoeien 7.50, 2-pers. ledikant 39.50. loopboxen, kinderstoeltjes. ta fels 7.50. Reclame kast 18O x 130 x S3 125. Gelakte kinder ledikanten 22 50, tonmodel 37.50. VolOD massief eiken kasten cn ledikanten. R^larnc 1-pers. slaapkamer 4-dIg. 8a--* Gebrs.; Bos, Sam. MuUerstraat 9 a-b-c. Telefoon 36811. Gaarne zenden wij U. zonder extra kosten Uwerzijds, het dagblad De Schiedammer naar trw vacantie-adres. Maar dan dient U ons TIJDIG Uw tiideliik adres mede te delen. Wüt dit formulier invullen en tenminste 5 dagen tevoren aan onze abonnementenafdelins zenden Naam: Vast adres; Woonplaats; Datum van vertrek naar vacantic-adrcs; Datum van terugkomst op vast adres: VACANTIE-ADRES Uw vacantie-adres zo uitgebreid tnogetyk vermelden faaam van het pension, hotel. kamp. huisje. D/a enz.) Radio *én Gramofoons Philips Waldorp Fridor en Arel radio v.a. f 2.50 p.w. H^. én Fridor stofzuigera v^. f 2.50 p.w. .Radio„MEO",': sbeten- daalsewce 59a. Tel. 41676. Muziekinstrumenten Nieuwe.-accordeons v.a. f^57.50 .Guitaren 39,75, mandolines 32.50, banjo's f 45.—. gromo- foonplaten. Simonis, Beyerland- selaan 29, tel. .71160, Dorpsweg 32, Charlols. Telef. 76493; Lange Hilleweg 13, telefoon 7430L Té huur gevraagd Net kosthuis gevr. Jn kl. gezin ni,h,v. geen beroeps, door. nette man, 45 j. Uitv, br. no. 46S5 bur. van dit. blad. keek ademloos recht voor zich uit. „Kn-Knots," hak kelde hi[: „Ik zie,; ik. zié, wat |i| ook ziet of ik heb een vuiltje in mijn oog; Daar looptendat isWe: komen net op tijd! Vlug, kom mee, voor ze ons van onze broodwinning berovenI" Ik schrok ook toen ik Knots en Knars op ons af zag stevenen. „Gocjeavand!" riep Knars luidruchtig: „Wat een aardige ontmoeting; wat betekent dit, Bolle Boosl Laat je |e nu toch door dat onderkruipsel verleiden. Laat je je goede vrien den weer in de steek? Dat gaat niet, mannetje, daar zal oom Knars een stokje voor steken 5" „Niks," zei Bolle Boos kordaat; „Ik wil niet meer boksen. Dit jon getje brengt me terug naar mijn huis in het bos en Miepsie gaat ook mee en ik doe het toch!" Ik zag Knars verbleken, dit had hij niet verwacht! 1665. Terwijl tk sne! met Bolle Boos door dc stralen naar het stafion marcheerde, kwam er van de andere kant een vreemd stel mannen. Het tweetal had een uit bundig plezier, ze kwamen van een nachtfeest ter ere van Bolle Boos z'n overwinning en hadden daar hard gezongen en veel limonade gedronken. Trouwe lezers van dit verhaal hebben in bovenstaande figuren na-, tuurlijk al dadelijk Knots en Knars ontdekt, nog steeds in hun heerachtige pakjes. „Hupfalederiere," zong Kners vals: „Slimme jongens, sluwe knapen, zijn wij niet voor zessen klaar, wij gaan altijd samen kapen en verdienen daar ook naar." Knots bromde zo'n beetje tweede stem en zoog aan zijn tweehonderd-drie-en- twintigste sigaar. Ze zwierden een hoek om en toen bleef Knars plotseling in een mooie uithaal steken en Kostganger gevr. bij part. .pri ma voll.- pension, frjsse slaapk., was, alles inbegr. f 22,— p. w_ Tel, 33954 of .br, no. 4700 bur. van dit blad,1 -- Jongeman zoekt net pension In Weet, Centrum, of Zuid. Brie ven no. 4697 bur. v. d, blad. Te huur aangeboden Goed pension aangeboden voor Heer b.b.h.h. vrije slaapk. mei huls.verkccr. Mevr. Roovers, Aelbrechtskade 22. Geen geld of goederen afgevC". aan tnljn vrouw M. J. Perharat- Scheffer. Door mij wordt niets betaald. P. Perhardt. H. ÏQO' plein 19, R'dam. 103,beloning, degene d'e goede - Inlichtingen verstrekt over d'e'uit de Westersinge» auu vermiste "zwarte muskus-een den: geheimhouding verzekerd. Br. onder no. 1402 bur. v. d. ob Vriendelijk verzoeken wjj U. als U week-abonné bent, het abon nementsgeld voor de vacantieceriode vooruit aan de bezorger te voldoen. Onze dank voor Uw medewerking en......

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8