„DE PRINS" CStSïï? 1.69 VAN NELLE'S KOFFIE Arts SJ. Verveen WIJ RUIMEN op! DE NIJS Herenkleding 3 KUNSTGEBITTEN Het gaat niet.. KOERIERSTERS OVERHEMDEN K £Q BROCHé BUSTEHOUDERS JASSCHORTEN Cj QQ JASSCHORTEN 1 00 J A C. C ATSSTR A AT 8 6 WIJ ZITTEN NIET BIJ DE PAKKEN NEER!! PROLONGEREN wij nog gedurende één week 6 "Vrijdag 20 Juli 1951 .Noordsingel S3 4V*n 23 Jul! <ot s Ancustos ■y GEEN SPREEKUTJR Reparaties v- j In een UUR klaar Cïaes de VritUèlaai» 31 b. gesloten "WEGENS VACANTEE van 23 Un. 28 JulL ocu d« pcijri K«plu>i- p*i|z«A *ïjo niet «Heen „wHyekiemi". 'de kwali1«i( derer »cho«n«o voor «port. ilr»cid, wandeling «u vacantia K bovendien «ilrteVend,. Het is den opic geen wonder. dat ze onder onze fianden vrOfden weggekocht. J.'- -;/■•■7-'-: - Wit en xvrarl stok linnen sport. schoenen met versterkte rubber ftoctrantf.' Praetjich. vlot en. Sterke lederen gesp schoenen met stevige crêpezalen (spaart reparatie) en Ieder tussenzot en. Verschillende kleuren. Ook in molière zijn ze nu maar 21-23 7.95 2*27 8.95 28-31 9.90 i 30.95 Naait de bekende Robl ttson-iandaBT- met leder- en rubberzolen-(spaart reparatie) vér kopen "ij» cf ergelijke meer populaire sandaal met sterke lederrölèn- Practische vlotte schoe- «eo voor wandeling en vacantia nd - maar: maai 36 7.95,37.39 fl.95, ■40-46 9.90. OeRoblnson-iandaalmetrubberzoob - rif onvoorwaardelijk gegarandeerd. Tot 31 10.75, 32-35 11.95, 3&-T0 13.75. 41-16 15.75.! Sen. 40- yvd^c itpidalie ooo« lekatMXi en.... U»eni fHtfoen, «£s Ufiil tapen ma^^ rnx^iui. 'SOTÏKDAM: lUw-rlm 29 (DfekkQ. '".«•.-.BaMiimg 379 - fr; Hfe$262-ZW Prfaïu» m23Z-23t - -5QCB)AHs Hoojstrad.ï. Wk Ecotowg Wfl«err'. Vwdwt 232 lieren zolen Leer geeft frisse voeten leer neemt overtollig voetzweet op V# Leer zorgt voor ventilatie Leer voorkomt het ontstaan van voetkwalen 3e dokter zegt: Pr-ffu-Hi uir .CdOlil v als htdp in" de huishouding van vjii. -uur. tot nun. 3 uur. Zaterdagmiddag en. Zondags vrij. X^eltijd ca. 3.8 jaar. 1 dag per week. werkster aanwezig. Aanm..: Maandag a^; 23/7 tot S uur non.- Mevr. Klapwijk, Scheepstim- roetroanslaaji no. 29. Stofzuigers. —"Ruime keuze, nieuwste modellen. Alle Deken- de merken o.a. Holland Elec tro. Rtïïon, Waldorps Excel sior, Protos enz. Langdurige garantie. Betaling desgewenst in overleg. De Stofzuigerbeurs. Vierambachtsstraat 89. R'dam. teL 37279, Speciale Pxatos-ser- tfice Slaapbank - van j-zltsbank In een beweging tot 2-pdrs. bed., 190x120 met bergruimte voor dekens v.a. i 135,—, Comfort. Walenburgerweg 10L Tramlij nen 1. 3. 5. 22. j Te koop gevraagd Perzen, kleden, lopers, meuö.. gehele en gedeelte v. inboedels C. F, Berlijn Heemraadssingel 10$ b. teL 32569. Te koop aangeb. 2 glazen tooubankvitrmes en 1 gebakkast met 7 roestvrije stalen plaatjes. Banketbakkerij Ti. Mul. Rechtbuislaan 28, Tel. 70138. R'dam-z. Selzoenopniimiug- Zaterdag morgen 9 uur beginnen wij aan de 2e ronde van onze grote opruiming.2-pers. opklapbed- den met zw. gezondheidsma tras van t 59.50 voor 46.89. 1-pers. van 49.59 voor 37.29 TV. v. Ma aren Zonen, Noord- plein" 3i/'ea.T.-: •;-•1 v. Seizoenopruiming. Zaterdaj-, morgen. 9 -uur beginnen wij aan de- 2c ronde, van onze grote, opruiming- Holtapkar- petten. 200 'X 280 v. 59.50 voor f 44.S3. zuiver wollen Wilton karpetten 200 -x 300 vj. 184.50 voor 137.50./W. .v. Maarén Ss Zonen. Nóordptein 11 en l. Seizoenopruiming, Z'aterdag- imorgen 9 uur beginnen wij san de 2e ronde van V onze grote opruiming. lopers. wol len bedsteüen, compleet met kussen pr. damast van' 49.90; voor 34.89, 2-pèrs.V.G9.50 •voor 49-67- V/. V, M-aaren. ZonenNoordplein H eh. 1. geizoenopniinilng-: Zaterdag morgen 9 uur beginnen wij aan de 2e ronde van1 onze grote opruiming. Oi".; salonhuiska- ::^mer:„.2-:-gr.clubs, 4.stoelen.; groot, dressoir etv uitschuif- tafel, alles met zware balpoot 'v' V*. -ƒ 598.— voor 459.50. W' /V. Maarén 2cnen".Noordplein 21 en 1, seizoendprniming. Zaterdag-- tnorgen 9. -Uur beginnen t^ij met de 2e ronde/, van onze grote opruiming. .2 armfauteuils 4'" stoelen,- 1-prima - bekleding. fantastisch goedkoopvan 129^0 - voor 89^0. 2 gr. éiken clubs én 4 stoelen, ge- heel verend" vt 229.30voor 11 179.50, groot eiken dressoir 'if. 89^0 voor 64.fi3r tV. - van; Maaien Zonen, Noordpleiu 11 'en 1. Ujnoliegrondverf i 2^-, ;glans- lakverf 7:2.50,Alpha "Pasta: Weet',U^al :dat:;; J>e Regenboog Eendracbtsstraat 243, van30 Julif/ra 2 - Aug.- met vacantie gaat? Menbelopruiinlng. Ja het waar. Haardfauteuils voor 2230, 1 27^0. 31,50. Liberty fauteuils 49,75, 64,90. Wilson. Gr. Visserijstraat B0 ètt 97. Meubeloprufming. Daar heeft "U op gewacht, op die,-4 fijne gemakkelijke fauteuils m. be kleding naar keuze. Waarde 319,—, nu .269,.'Wilson, Gr. Visserijstraat 80 en 97. MenbelopMUrulng.Sta niet verbaasd, maar profiteer van die schitterende old finish en blanke, slaapkamers. Waarde 1 39B,~. nu 325,—, Wdson. Gr. Visserijstraat 80 en 97. Rookfantetüls, compleet mét kussens f 49-30, f 57J50, haard- fauteuils gemakkelijk zittend, keuze uit tientallen modellen 29.50, 36.50, pracht 6alon- tafels 34.50, f 30^0: eiken schuiftafels 39.50, 47.50. „Be Meubelbeurs", Gra_te_ Vis serijstraat 8—10, Tel. Menbelopmijnlng, Dit is Uw kans. Zien en kopen, die pracht Engelse huiskamer met clubs. Waarde f 4S8,—nu 409.—. Wüsan. Gr. Visserij straat 80 en 97. Knutselaars, bouwt zelf een electrische klok, het uurwerk met wijzers koopt U voor B.75. Geveke, Nieuwe Binnenweg 355 Telefoon 33835. Sportvissers; Dit seizoen hand haven wij onze toch al reeds goedkope prijzen van bruine Bamboeheagels- Sebuurman's Spartbuifi. Ie Pflnackerstraat 40 telefoon 479D5, Rotterdam. Sportvissers! Een uitgebreide sortering van die buitengewone lichte Japanse hengels, 4 en 5- delig, inschuifbaar,. Scbum> man's Sporthuls. Ie Pij na cfc er- straat 46. teL 47905. Rotterdam. Sportvissers! Wij ontvfngen weer een nieuwe zending En gelse haken. buitengewone kwaliteit. Sebuurman's Sport hal g, le Pfloackerstraat 46, te- lefoon 47905. Rotterdam. Sportvissers! .Stelt u prijs op een buitengewoon afgewerkte rieten pen, "het'mooist», wat ge maakt kan worden? Sebuur man's Sporthuls, le Pijnacker- gtraat 46. telefoon 47905. R'dam, Sportvissers. Nu niet:langer met kapotte. bengel3 vissen. Voor enkele guldens taeeEt U een nieuwe. Schuurman's Sport huls, le Pijnackerstraat 46, tele foon 47905. Rotterdam. Sportvissers. De grootsta sorte ring in Rotterdam van werp hengels en werpmolens. ook speciale ze eh engels. Schuur man's Sporthuls. le PijnacKer- straat 46. telefoon 47905, R'dam. Sportvissers! koopt prettig hi een zaak met een grote sot- tering. Schiiurman's Sporthuls; le Pijnackeretraat: 46, telefoon 47905. Rotterdam. GBmakkelijke betaling. Meube len, bedden, dekens,, tapijten balatum,kleding enz. enz. N.V; vMM.-,,J>e Pool", Rochus^: senstraat 34—56, Tel. 28891; Bentincklaan 10—12; (Blljdorp.).. Gemakkelijke betaling. Radio Philips. FTrrea, WaTdorp Van al 2.S0 p.w. Haarden, haardka chels, div. merkenv^. f ,2 p.w. Stofzuigers div, merken v.a. I Z,~~ p.w., kinderwagens en wandelwagens "v.a. I 2.— p.w. De Gier. Goudsesingel 51—53. Tel. 26975; Jac. Catsstraat 48— 50. TeL 82065. SteTk verlas-gde prijzen in onze gehele meubelaf deling. Komt U eens kijken? Vrij te bezich tigen. De tramlijnen 4. 11 en IS brengen u naar „de Meubel beurs". Grote Visserijstraat 10, Botterdam. Gemakkelijke betaling. Meube len, bedden, karpetten, modems slaapbanken etc, .jBEovl". Witte de Withstraat 17, Tel. 22399. Herencostmuns f 10.—, colberts ƒ.430, jacquet m. vest 250, smokings, winterjassen 10.—. Japonnen 3.90, avondjaponnen 590. Mantels 490. mantel- costuiims 490: Dames- en berenschoenen. Alleen- Zaterdi f gehele dag geopend). Mevr. Strauss, le JVIlddellandstraat 23. Hengelsportartikelen. De groot ste sortering in haken, nylon, pennen, netten, en hengels v^t. 3dig, 2.A, Gommers,Nw. Binnenweg 237. Tel. 39367. 3-zitsbanken, uitschuifbaar tot 2-pers. bed t 95,120, 160.—, 120,— enz. „De Spe cialist", Burg. Roosstraat 23 tbQ 2wart Janstraat). Heren- en Dameskleding naar maat en confectie, pracht des sins. wol en kamgaren, moder ne coupe. Betaling per week nf per maand, zonder vooruitbe taling. L. Witter, Schieweg 143- TeL 43840- Regenjassen voor dames en heren, naar maat en confectie. Prima stoffen moderne coupe. Betaling per week of per maand. L. Witter,* Schieweg 143. Telefoon 43040. Gemakkelijke betaling, meu belen. tapjj ten, bedden, dekens enz. 200 modelkamers, lage prijzen. Brieven onder o°- 925 Adv. Bur. J. Grtjseels. - Nwe Binnenweg 165, Rotterdam. Kampeertenten, Ook. in huur. Catalogus gratis. Bezoekt onze showroom. M. Ta sela ar- Zn, -R'dam, Maaskade 52, Tèl, 23370. Harley Davidson 1945, met nat. bewijs, originele uitvoering, df- verse accessoires. Meiéndaal 230." vs Pracht wandelwagen. z.g.aji., merk Mutsaert, event, te rui len v. opv. kin derwagen. Wa- penstr. 21a, 2X b^";; Handnaaimachines 501—75.— en 100.—,- Volle garantie. Groen-'e naaimachinehandel, Vierambachtcstr. 114. Tel, 36653, Verlaagde prijzen. Grote keuze meubelen,, clubstelleh, dressoirs en klelnmeubelen. Lage contant- prijzen. Betalihg in overleg. Meubelmagazijn. J. VOS, Heem raadssingel 2B5. Engelse kinderwagen, crème kl. zIgAJi,. De- Vries, Belerlandse- Iaan 143 a. slagerij. - Werktafels, stoelen, krukjes, schrijfbureau*, typetafels, boe- kenkajrten. gasradiatoren, ka chels, ventUatoren, verlich tingsornamenten. en fiets voor delig aangeb. TeL 36479. Te koop damesfiets, i.g.s.. Vrij dagavond tussen 7—9 uur, Baehman. dr De Visserstraat 23, Stofzuigers, alle merken f 27, 37,50, f 57,50, f 65.—. Volledige schr. garantie. Easy-huis, Citterstraat 70 a-West. Ob, Nelly, wat een schat van een baby! II En. waar koop jij je kin derwagen? Bij Van Veen, Dier gaardesingel 94, natuurlijk. 2.— per week enzonder vooruit- betaling!! Elj ons grote prijsverlaging!!! Zware geheeldraaibare rook tafels met verlichting én chroom garnituur nu- slechts 33.50. 't Meubelhuis, West Kruiskade 5 (tegenover Arena),. HengeLsportartikeleiu De groot ste sortering werphengels. zee- hengels. werPmolcns, keuze uit 25 stuks. Prettige,, vakkundige voorlichting, A. Gommers, Nw. Binnenweg 237. Tel: 3S367, Waarom meer betalen? De mooi ste fiets sport en toer met 3 ver snel!. en trommelremmen nu slechts 199.50 onder volle garantie. Dus als 't om het beste rijwiel gaat dan Motorpaleis, Schepenstraat 111, TeL 82"" Rotterdam-Blijdorp. Enorme opruiming lederen- en sportklcding. Veulen lederen broeken 59.50. c. sportjasjes 62.50 cn duizend andere koop jes. Voor de grootste keus en dë laagste prijs naar Het Motor paleis, Schepenstraat 111, TeL 82950, Rotterdam-BRjdorp. Wat "U nog ontbreekt, vindt U in Het Motorpaleis o,a. dubbele fietstassen vm. 13.50, prima zadeldekken voor hulpmotoren f 590, stofbrillen v.a. 0.75, witte caps 2.75, motorhandschoenen. 13.75, alpino's met Ieder band v.a. 420, étuis voor stafkaarten 3.75, étuis v, wegenbelasting- kaart 0.85, was voor uw lederen jas 1.—. Regenpijpen en. regen- broeken uitsluitend lefkwaliteit in diverse maten* voorradig. Reserve tank m. lederen étui v.a. 9.r-, Verder alle onderdelen en accessoires voor motoren, hulp- motoren en rijwielen. Schepen straat UI, TeL 82950; Rotterdam- Blijdorp. seizocnopruimlng! Zeemlappen 98 ct. kop cn schotels 39 et, petroleumvergassors van 17.50 voor 993. weckflessen met ring 37 ct. Keukenstellen (23- dig) 6598. zinken emmers ƒ:298, nesten schalen 395, stofblikken 15 ct, mattenklopper 19. ct, kat- emaille 25% korting (2e keus), vliegenmepper 5 .ct. waskulpen 15.—, trapleren, strjjkpLanken. teilen, wasketels enz. enz. Vos, Goudsesingel 65, Zwaanshals Electr. - huishond-koelkasten, w.o, Prestcold, Alaska, Kelvi- nator, Philips èa. Luxe wit email le uitvoering. Iedere ge wenste grootte, Fa C. Kloot wijk. Gouvemestraat 23, Rot- terdam C, TeL 31650 en 34434. Natxinrlijkgooit niemand met opzet zijn geld weg, maar hoevelen doen dit niet per ongeluk en onwetend. Als u een hulpmofor zoekt wees dan' critlsch, stel hoge eisen,-neem het beste... de Kaptein-Moby- lette, inderdaad ongeëvenaard: Vraag, het elke berijder èrvan, heel Nederland is er enthou siast over en dé prijs valt alles mee ind. lamp nJ, 4l5.~Het Motorpaleis, "Schepens'traat lil, TeL 82S50, Rotterdam-Blijdorp. met vaste boord wiTfÜ .- knaopsiuifing '\Mm WU trebluïting f lUU "'v V MAN UF A C T U R EN HA ND E L y HOEK NOORDMOLENSTRAAT Sport-, To ar-, Ballon rijwielen. Bespreekt met eng de beta- HngsmogelljkheJcL Rljwleljnaga- zijn "t Viaduct, GodcUesinge) "'.—583, Auto's, Motoren en Rijwielen Z.g,a,n. ballon dames-, heren- rijw. 80.p. st. Tevens mooi dames-, heren-, jongens-en meisjesrijwiel 55.-— p.. - St; Autoped 17.50, Wateringhe- straat 12 a (Noordsingel). DE MEEST SENSATIONELE VERKOOP DIE ROTTERDAM SINDS JAREN BELEEFDE, WAT WIJ BIEDEN IS NIET TE EVENAREN!!!»! Onze bekende kwaüteitsklcding Rustig passen en keuren, U kunt Uw geld maar één keer uitgeven en hebt recht op prima bediening. Vakken vól degelijke kleding cn volop keus. U KOOPT, NEEMT HET MEE NAAlt HUSS, BEVALT HET NIET? KOMT D RUILEN. Nog niet i goed - CONTANT;GELD TERUG Li; Geen speciaal ingekochte rommel Geen haastig even iets uitzoeken, waar U later bekocht aan blijkt te zijn Geen rommelige rekken met een zeer beperkte keus z"'::; BIJ ONS DENKEN WE NIET „GELUKKIG, WEER EEN, DIE WE TE TAKKEN HEBBEN r EN DAN TEGEN WAT VOOR PRIJZEN Ui «I C KAMGAREN COSTUUMS WOLLEN TROPICAL PANTALONS PANTALONS REGENJASSEN 20MERC0LBERTS ZOMERCOLBEKTS KAMGAREN geen 92,— maar geen 36,50 maar geen 25,maar geen 49,75 maar geen 39,75 maar vanaf geen 69,75 maar -/.59,75!ü! I 25,75!!!! 15,95!!!! 34,75!!!! j:i4,75i!!ï 40,75!!!!. LET OP DEZE BIJZONDERE VOORDELEN, DIE ALLEEN WIJ U KUNNENBIEDEN NOORDMOLENSTRAAT Sé TELEFOON 42412 EEN NIEUWE BON IS Besteed Uw koffie bon goed. Koop het van ouds betrouwbare merkartikel. Vraag Uw winkelier Van Nelle's Koffie. Spaar de waardepuntea voor de plaatjes van de prachtige Piggelmeeboeken fiOODMERK f 1.92 GROENMERK F i.S4 koop'-'C van - partic, Opel Olympia in pr.. st,. vaste prijs, 1250.—v Tel., 31221. B.M.W. heeft sedert 15 jaar cardan telescoop vork en achter wielvering en gaat jaren langer mee als elke andere. 2485. Thans.ook geschikt voor zijspan. W. Bréeman, Oostzeedijk 312-314. Tel. 26805—24063. De grootste voorraad tnerkrij- wlelen. vanaf f 124.75 bij Joh. H- Haljemaije.- VrJJenbansche- straat 32—34, Tel. 48291. r" géw. op termijnbetaling. Sportrfjwleien t 119^0 met lamp, slot, jasbeschermer enz- enz. Een jaar garantie. Ook desgew- op gemakkelijke heta- ling, B al Ion-autopeds. 29^0- DeKijwialbokser, Bergselaan 330, Tel. 44474. Gemakkelijke betaling. Bijwie ien diverse merken van: 3.— af per week, Grote sortering ballon- en sportrijw. in diverse kleuren. De Gier, Goudsesin gel -5.1—53. TeL 26975; JaC. Catsstraat 48—50, Tel. 82065, met JI/O.- Leeflang, Nispen straat 2 Kotterdam-Z, 's Avonds •na S*tlur.-*'.: v1 Wij leveren op gemakkelijke betaling het rijwiel Solex 392,50. compleet. H.H. bander laren hoge korting. Hulsman 125 c.c. 937.— enz, WiUy van Gent. Bergw^r 220. Mooi herenrijwiel met ketting- kast. jasbeschermer, slot, compL verlichting, weinig be reden 80,Wiekstraat 34 a,. Opel Olympia 1939 kk, motor -le.klas, gereviseerd m. nieuwe banden," veren en schokbrekerè ƒ-; 1250,—. TeL 51583, Schiet baanstraat 25. Te koop z.g.a-n. Solexf com pleet uitgerust, vaste prijs I 300.—Van 8—17.30. P, den Haan, Adrian astraat 22. Ford Prefect auto,4-deurs ié koop aangeb, door partic. Tel. 36479, Jawa 250 cc,, telescoopvork, achterwielvertng, automatische koppelingj enz. 1675.—. U, ziét ze bij duizenden. W. Breeman, Oostzeedijk 312—314, tel.. 26B05 —24063. De Kleine Jawa heet C.Z. heeft telescoopvork, aebter- wielvering, zware banden, voetscbakeling, accuverlichting en 150 cc. 1150.—W. :Bree- man,Oostzeedijk 312—314, itel- De beroemde D.K,Wi-VB.T. 12a nu met telescoop vork.VWel ge ïmiteerd, doch nooibgeëvenaaxd. ƒ1159.—W. Breeman, Oostzee- dtjk 312—314. Tel. 26305—24063. Het Ideaal - yan iedere motor rijder is een BXtV,:2-cyL De motor met wereldreputatie. In gebruik by alle verkeerspolities. W. Breeman, Oostzeedijk 312-314. Tel. 26805—24003. Alleen Jawa en C.Z. motor rijwielen bieden U de Beers Service Polis. Gratis service In geheel Nederland. W. Breeman, Oostzeedijk 312—314. Tel. 26805— 24063. Banden, buiten 4.25, binnen >,1.75, kettingen 2.95, pedalen 1.95, jasbeschermers 1.49, pompjes 0.79, sportsturen 4.75, koplampen 1.95, com plete lampen 8.95, schuim- rubberdekken alle maten, spat borden f 2.45, stuurtassen 2.95, dubbele tassen 8.95, lederen motorbandschcenen I 5.95. rug zakken 15^5 enz. Adr. Herpen, Noordmolenstraat Tel.,47290. Autopeds, 3-wieIcTs, kinderrlj wielen/ voorzitjes 5.95, achter zitjes 7.75, duo tevens draag- stoeltje 11=90. Adr. v. Herpen, Noordmolenstraat 30. Tel. 472S0. Super sportrijwielen met trom- melremmen,- sportremmenen deraüleurs. Speciaal adres voor racerijwlelec, Adr. v. Herpen, Noordmolenstraat 30. TéL 47290. Radio en Gramofoons Radio's Philips," Waldorp, Fri- dor en. Arel vanaf 1.75. p.w. De beste merken stofzuigers vanaf 2.— p.w. Ook- zonder vooruitbetaling,^ „Radio Meo", Soetendaalseweg 89, tel. 41876, Tc huur aangeboden] '»f le>ien Kampeertenten "te huurInVer-- schillende maten, '.voort: gezin, verg,, trekkers,Na, 18 uur; L; de Jager. Vlethoek 4 3 (Noord) Aangeboden keurige kamer, str. water prima pension voor net. persoon, werkend of echt paar. Crooswijksesingel 10 a» „Het Bruidshuis*', Tiendstraat 0 West Kruiskade). Tel. 36310, Verhuur van gelegenheidskle ding; nieuw en modem. Maat- atelier en Bontwerkerij. Aangeb. keurige zit- en slaap kamer, prima pension 2-pCrs. Tel. 5Q701. Str.w., goede stand, Verhey, Heemraadssingel 94 b. Personeel gevraagd Pelletier, Beukelsdijk 153. Tel. 37249, vraagt, geroutineer de Bontwerksters-Machinestlk- sters en'leerlingen. Goed loon, aangenamewerkkring. Gevr. net meisje voor halve dagen of voor drie hele dagen per week. v,g.g.v. Mevr. Meyschke, Crooswijksesingel 4a Lcvensmiddelenhedrijf vraagt ervaren, winkeljuffrouw, leeft. 10—20 jr. Aanm. na 8. UUrt Gordelweg 185 b. Parfumerie Bakx. Nw. Binnen weg as, vraagt flinke leerling. Terstond gevr. nette dienstbode •voor,-d, en n., "zelfst.. kunnende werken, hulsel, verkeer. Mévr. v. Dorp. Bruynstraat 54, Rot- tefdam-W„ tel. 32845, Radio Waldorp. Erres, Philips t 105, t 785. Stofzuigers v.a. f 2-— p.w. Wringers M.— p.w. L. Voogt. Schiekade 122. Tel. 42414. Philips, Erres en Waldorp- radio's betaling per week en per maand, zonder vooruitbe taling. Li Witter, Schieweg 143 d. Tel. 43840. Radio defect? Bei81666. Wij komen direct I Radio Ê3ectro Service, v Straaten, - Zwaans hals 242. gevestigd sinds 1928, A]le soorten batterij-ohtvangers met en zonder lichtnet,; op ge- makk. bet. voorwaarden. Radio Lecos, Heemraadssingel 263, noodgebouw, bij ,;Nw. Binnen weg, TeL 39481. j Muxiekinstfumenten Piano aangeb, als nieuw,- ge reviseerd, met - garantie,prtfs 575.Fa. W. WegmatlvJr.; Bergweg76 b, R'dam-N./ Nieuwe accordeons VA, t 57-50 Guitaren t 39,75.mandolines 32Jj0, banjo's 45^—, gramo- foonplaten SlmoniB, Beyer- landselaan 29. Tel. 71150,-Dorps weg 32. Cbarloia,Telef. 76493. Lange HlUeweg 03. Telef. 74301. Gevr. net meisje v. d. en n. in gezin van 3 pers. Mevr. Stas, Wilgenplasplein 7, Schjebroek. tegenover station. Noodhulp winkeljuffrouw geyr., bekend met -snijmachine,, voor telef. 38629, Net' das-meisje gevr., zelfst kunnende werken. Zondags en een middagvrij Goed loon.' Aanm. na J uur:. De .Wolbeurs, Schledamseweg 69. Levensmlddelenbedrijf vraagt bekwame winkeljuffrouw/moet beslist met bet yak bekend zijn. v.g,g.v., hoog loon, G. S. Spaan, Crooswijkseweg 176. r Gevr. een net mélsjc, pl 16 17 jaar, voor halve dagen; Nleuw- veld, Allard Flerson straat 29 a, R'dam. Gevr. bontwerksters, - machine- fitiksters, stoifeersters en leer lingen. Mevr.. C. Oord-Kalkman, Graaf Florisstraat 12. Personeel aangeb. Dame z.z.g.g. in de huish. Alleen In besch. milieu. Liefst ,bij heer of dame alleen. Br. no. 6D03 bur. v. d. bJad. Ruilen Wie ruilt xnijo -in goede staat; zijnde d. fiets, tegen opv, kin derwagen? ,'J. - Dopheide, De. Vhegerstraat 45 c, - Mlddetfstaadsdlploma. 1 Aug. aanvang "bw. clublessen. Geen boekerv kosten. Instituut Ame ricana;'' /"Mathenesserdljk 394. by Schledamseweg. Tri. 31162- Voor 35.volledige cursus in. motorrijden, tot U geslaagd is töéi'Een en ander,onder volle garantie. Voor nadere: inlichtin- gêri; Het Motorpaleis, Hchepen straat 111, Tel. 82950, Rotterdam- Blij dorp. Verloren Ütnal - chroom dameshorloge met ..beige bandje verlaten bü bushalte De: Baan, T.b.t.b. bij Van.Gilst, Pleinweg 111 d. Vaeantieverblijveii j Kockanje. Te huur gem. kamers tot 4 Aug. Br. Warbout. Korte- weg 7, Rockauje. Zegel insluiten. Diversen .Wist 'u 'dat w{j alle spaarzegels in betaling aannemen? Wist u dat U deze nergens 20 ,goed en,-prettig kunt besteden dan bij Jan Bos, een: huis vol manufac» turen,- le Middeliandsstraat 6, Prctofialaan:3. Kinderledikantenblank'. 14.90. gelakt1-/ 22.50, to'nmodellen ge lakt;: t' 37£0; kindercommodes, blank 31.50. gelakt 3950. met 3 laden; kast en uitschuif ge-: lakt /..49:-ornbouwkasten. f 17.50 kinderboxen, 'stoeltjes, talels. 7,50, Haap kamerstoel f 7^0, tafel 11,90; volop massief eiken kasten 3-deürs ook blank of-old finish 169; bijpassende ledikanten 79,50. AHeS eigen, fabrikaat. 30 goedkoper. Gebr- Bos, Sam;Mullerstraat 9a, b,.c. Telefoon 36811. Zakenman mét winterbedrijf vraagt 500.— te leen. Br. no. 6004 bur. v. d/bl. Laat nu Uw bedden repareren, bij vullen of 3-delig maken onder voile garantie naar 'de vakman. De -Rode1 Pui, Sint Mariastraat Tel.'/39364. - - Wat wordt die matras dun! Da's waar ook evén-34759 bel len „De Beddenfabrikant". Nw. Binnenweg JS4. ...In-.één.-dag voor Jaren klaar. Java-kapok. prima damast.,: Laat V Wlm Meuldljk .UW re clame verzorgen! /Breng' meer humor1:—- meer „Geest" in Uw advertentiel: Het zijn- niet „de koeien vah letters", die TJw naam of,.."Uw- artikel onder de aandacht van het gróte puoliek brengén.. Met "een gëèsüge te kening .in éen puntige tekst komt/U in het., brandpunt van de belangstelling te..staan en bereiktU,r ;dat .er.; naar Uw annonce /-/ultgekekén. wordt! Schrijft V eens aan Wim'Meul dljk," de bekende tefcennar- schrijver. Het moet wel-heel vreemd zijn als.-hlj H/nlct aan originele Ideeënen: dergelijke tekeningen én teksten kan hel pen. Zijn adres is: W, Mëul- dljk,.//Het :Reigemest", Oost- voorne.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6