g00P Wki mei ophtteq MERCURIUS THEE 0f0Q Victor Silvester Heatti MU AD VERTE REM 1 OPEL BLITZ 1950 THEE 25 LACH EN VERGEETI LILLI MARLENE KIM ALTIJD NAAR WENS SPENCER TRACY ADAM'S RIB Mr, 880VALSEMUNTER li Slijtvergunning ER IS EN MAAR VAN Bertrand Russell w Antwoord aan een pessimist bon- familie- berichten N.V. UN1TAS classificeerders GEHEIM "nrZEE5TER"u):l°m.aU5k KLAAR LH 'N WIP U PROEFT PB KIP! FILMPROGRAMMA'S van 17 23 AUG. ARENA CINEAC geprolongeerd ERROL FLYNN COLOSSEUM HARMONIE ABBOTT en COSTELLO ontmoeten BORIS KARLOFF m PASSAGE DOLLE WOENSDAG DE BESTE JAREN van ONS LEVENffl PRINSES AGHTER de SCHERMEN vah HOLLYWOOD REX MEXICAL ROSE PT VENSTER 4* WEEK BR AN QUI G NO i Donderdag 16 Augustus 1951 t/m Zaterdag 18 Augustus en vanat; Zondag 19 Augustus Goed onthouden - nief vergeten: „De Jong is voordelig, dat moet U toch weten" Crootste fles Advocaat, bereid met verse kippeneieren en brandewijn van 4.50 nu 3.23 lJterpot Boerenjongens op zuivere brandewijn van 5.20 nu 3.28 Grootste fles Mehvijn, geschikt voor bowl 0.83 Grootste fles Spaanse Wijn (import) van 3.50 nu 2.23 Persico van 4.50 nu 3.23 Schillen van 4.50 nu 3.23 Llterpot Kersen op sap van 1.98 nu 1.25 Grote (les limonadesiroop, diverse smaken, nu ook ananas van 0.98 voor 0.79 Grootste fles Rode Wijn, merk „Samba", prima 0.85 Grote (les Frambozen-Bessenwijn, lnh. 1000 gram 15% van 3.50 voor 2.48 „Gebr. de Jong's" Kluit, geh. gevitamineerd van 52 e. nu 46 e. per 250 gr. Oude vette volvette Kaas van 35 c. nu 30 c. per 100 gr. Belegen vette volvette Kaas van 30 c. nu 25 c. per 100 gr. oude Komijne Kaas van 32 c.nu 20 c. per 100 gr. Volvette Kaasjes, 500 gr. 30 c. per 1ÖQ gr. Grootste Bes Slaolie van 2.XS nu 1.69 Room ver se Eendeneieren 10 voor 85 c. Groot blik gehakt, inh. 150 gram 1.49 Groot blik gehakt, inh. 500 gram ij>5 Groot blik Pork, punr Varkensvlees, inh. 200 gram -f vet 7gc. Groot blik Leverpastei, kwal. No. 1, lnh. 200 gram 59 e. Gelderse Snijworsten. 300 gr. 45 c. per 100 gram De echte Gelderse Boeren Metworsten, 400 gram 40 c. per 100 gram Corned Pork, een product dat verrukt 65 c. per 250 gram De echte Saksische Smeerleverworst "3 c. per 250 gTam Gelders Ontbijtspek 70 c. per 250 gram Gekookt Hamspek 68 c. per 250 gram Ham worst 65 e. per 250 gram UITKNIPPEN EN BEWAREN DEZE PRIJZEN ZIJN 14 DAGEN GELDIG HET TOESTEL ZONDER PROBLEMEN Op deze kloeke Agfa camera heeft de fotowereld gewacht. Alles wat gemist zou kunnen worden, is weggelaten ten gunste van de hoofdzaak: lens en sluiter. Daarom fotografeert U met de Agfa Billy 6,3 zo haarscherp en gemakkelijk. Dit is de camera voor Uw leven. De op kleur gecorrigeerde Agfa Agnar lens, de zuiver werkende Vario sluiter èn de naam Agfa zijn hiervoor een alom erkende garantie. De Agfa Bilfy 6,3 is voorzien van een synchroon- contact voor flitsfoto s. VRAAG NAAR De'nieuwste draagbare Philips ontvanger kan- op twee' manieren worden gebniikt. Thuis op het lichtnet. Bij Uw uitstapjes op batterijen. Een han dig, elegant toestel met een mooi geluid. Prijs excl. batterijen f. 245.-- PHILIPS Middelbare Handelsavondscholen ROTTERDAM Aanvang cursus 1951—1952 op 5 September Inschrijving van leerlingen op 20, 21, 2" en 28 Aug. 's avonds van 7.30 tot 8.30 uur. Opleiding voor: a. KIJKSDIPLOMA H.A.S., 5-j. c. Deze opleiding wordt aanbevolen door de Rotter damse bedrijven. Het diploma 5-j. c. geeft vrijstelling voor het Middenstandsdiploma. b. De ASSOCIATIE-DIPLOMA'S BOEKHOUDEN, TALEN, MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE en STENOGRAFIE ONDER WIJSGELEGENHEID VOOR IEDEREEN! gevraagd op gunstige stand door bestaande wijnhandel. Brieven onder No. bureau van dit blad. TE KOOP ton gheel'gesloten: me taal. Van Aarsen, Pieter de Hoochweg 121. Tel. 31385. In de H.B. Scholen Afrikaanderplein 40 Berg singel 135 Hofstedestraat - 36 Ramlehweg 6 TV. de Withstraat 50 Lesgeld 25.tot f 50.per jaar. Officieel erkend middelbaar onderwijs door bevoegde en bekwame leraren. mm is de besie, de geurigste, de voordeligste. PEKOE per 1 00 gr. Verkrijgbaar in zeven speciaalzaken FRANSELAAN 291 CDOlHAVEN 24IJ GCU0SÉSIHGEL 11* WEST KRUISKADE 59 BEUEJUANOSILAAN 18 BERQSE DORPSSTRAAT 89. SCHIEDAM 80ERHAAVELAAN 33 Nobelprijswinnaar geeft deze week in VRIJ NEDERLAND Voorts: H. M. van Randwijk: Nieuw-Guinea Toneel- in Rusland (Wapen in de koude oorlog! Vacantie in vol Nederland .(een probleem). Alaska (Strategisch middelpunt); Aan Vrij NederlandRaamgracht 4, Amsterdam-C. Ondergetekende wenst zonder enige vérdere ver plichting Vrij Nederland gedurende drie weken GRATIS ter kennismaking te ontvangen. - Naam: - Straat; Plaats: Datum: Handtekening: Geboorte-, verlovmg»-» ondertrouw-, trouw-, jubileum- «n overlij densadvertenties wor den tegen goedkoper tarief Cf per m.m. aangenomen. Ook tele fonisch onder no. 25430. VRAAGT: Aanmelden afdeling I Personeel, Valkstr,-11 f 1710. Ik wrong me door een opening tussen een paar kronkelige buizen door en vond eindelijk een plaatsje, dat me geschikt leek om daar van uit Docter Sinister ongemerkt te begluren. Ik was geen seconde te vroeg, er klonken voetstappen boven mijn hoofd en toen stemmen in de ruimte naast mij, Een schok voer door de duikboot, de schroef was op gang gebracht en ik merkte aan de beweging, dat we direct doken. Het moet een modern soort duikboot geweest zijn, want de snelheid ook onder water was groot. Steeds verder voelde ik ons dalen en boven het ge ruis van de machines en het water probeerde ik naar de stemmen te luisteren, die ergens achter mij klonken. Ik was (uist een beetje verschoven toen er een deur dichtgesmeten werd en Docter Sinister binnenkwam. Hij stak het licht op en toen kon ik plotseling ook wat zien, want het was in de grote ruimte van de duik boot onder water nog al schemerig geweest. De ene kant was halfrond en helemaal van glas, je had dus een zeer goed uitzicht onder water. Sinister liep naar een soort spreekbuis, ging daar vlakbij staan en tuur de naar buiten. Ik waagde me een klein eindje uit mijn schuilplaats, maar voorlopig gebeurde er niets bijzonders. Sinister bleef voor de ruit staan en de duikboot voer regelmatig verder. EEN UNOX LEKKERNIJ - SLECHTS 45 CT 't Is een soep, waarvan men onder 't eten even tegen elkaar zegt: „fijn, hé". Smulsucces gegarandeerd. En de huisvrouw heeft nog het extra voordeel, dat Royco met 5 minuten koken kant j en ldaar is. Daarom: Royco bij 't middag eten. Daarom: Royco tussentijds, als men trek in iets hanigs heeft. Daarom: altijd een paar pakjes in huis hebben. 'TECHNICOLOR HOVA.HIM NATUURLIJK GEPROLONGEERD DAVID NIVEN - VERA ELLEN CESAR ROMERO (HAPPY CO LOVELY) I CSPÏTÖL LISA DANIELY - HUGH McDERiylOTT ZOND. .1.45*4,13. 7. VlJ NOVA-FILM Het meisje onder de lantaarn^' flfMIT A f 0|> ltN WIEK wIIn 'De bo«knd« «n opzienbarend* documentaire 9—5.15 UUR InprachlloeLUuran rmnr «rv EEN WOUDSPROOKJE VflPOlaf beeld de m.edosenlere it'iji om kol be STEEDS TOEGANG. ri.dor reefdiere* ie do e*me<el<|be bono- »o« Ooit-Evopo f, IN ONS NIEUWS e.e.i Naod**8«r tn het Alpengebied Hit nieuw» Frame Kablnat Kono-m'aditrljd: B«fgi*-Nede/tand. DAG. 545-3-10 UUR I k VICTORIA DEAN STOCKWELL - PAUL IUKAS IN TECHNICOLOR Rudyard Klpllng msk ..in ROMANTISCH - AVONTUURLIJK - ADEMBENEMEND CINEAC Dagelijks la 24 uur (Zondagmorgen ook om 9 on 10 uur) D. bet,..it* ROBINSOH—mSFIN Pracht inuilek - Daverende'humor Schitterende Weurenf De grote starrenparede .■.lui/ NAAR MICKEY ROONEY - GENE KELLY - RED SKELTON e.v.a. universal INT(6NATI0MAI film Doller en griezeliger dan ooit. KATHARINE HEPBURN DAVID WAYNE REGIE: CtORCÊ CUKOR LUXOR BURT LANCASTER - EDMUND GWENN "*\G. 2-7-9.30 UUR ZAT, (N 3ND. 1..3-4-7-..3. uur DOROTHY Mc. GUIRE REGIE: EDMUND GOULD1NG Wat hlj deed, wm tcgen da wet, 30 Ti. CENTUBV.FOX naar aelden werd een arreaUHe »6 betreurd 1 HAROLD LLOYD NOVA-FUM <MAD WEDNESDAY) MAANDAG T M DONDERDAG FREDRIC MARCH MYRNA LOY e.v.a. NEDERLAND FILM <THE BEST YEARS OF OUR LIVES) IKIISiaiE 50 Tfc CRNfUPY FOX WILLIAM POWELL - MARK STEVENS BETSY DRAKE - ADOLPHE MENJOU {DANCING IN THE DARK) DAG 1.15.315.7.9.13 ZONO. 2-4 30.7-9.15 Een avontuur met GENE-AUTRY- -- In on» bljprogramma de actievolle Him V OLBLOEPEN Gouverneitraal 1J9- - Tel. Si9<lo Dag. 2-7-9.13 BZend. 130-4.15-7^9.15 REGIE) ROBERT DHERY

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6