Kraanmachinist VenhaSc UAKKLEDM Het fijnste van de plantages ^DEKLERK met sinaas' appélsmaak Machinestiksters Grote keuze corselets Het Celibaat 2EE5TEfT ö»si?rn«JJ.«!k; GEHEIM INSES^:t.^io HEINZ RUHMANN ICH MACH DICH GLÜCKLICH g T VENSTER 5* WEEK BRANQUIGNOL DE ROTTERDAMSCHE Donderdag 23 Augustus 1951 Bij aankoop van een Philips droogscheerapparaat „PbiliShave" Ivoor U van Uw handelaar: voor een ander merk electrisch droogs chssrapparaat voor een oud P. scheerapparaat vooreen oud scheermes! veilig, heidsapparaat en een ge* bruikte scheerkwast. krijgt In korte tijd zijn ooEspronketljkc kleur te- Itug door dit scheikundig samengestelde preparaat Overol verkrijgbaar. Prijs l 3.— inclweeldebel. Vmjt «rails toeir-mjlng brochure -Mn l"toc*idepó« Movenatraal t S3. SoMerdafl». Dr/ll-over.alJ$( goede kwal He^eenvoudig gemaakt;—, j Sterke blauwe dril I-overalls, mefgMlpslwifii^.aro- te sieekzakken,achter2ak,du\mstok22\</ioortesterxetii.\ Prima overalls, voorgekrcmpen<Ari\\, prachtig af- i gewerkt, meY gu I psliiiti ng, g rote versterkte zak-, ken^di+e rxa k,du i mstokza ky en doorYa ste n,I Sterke- schi\dér$-ové ral Is, pH ma keper rnef - uIpsIui+iricj,enz..enz..enz.,i JÜMBO-overal Is/SANFOU", in khaki enblaww, I prachtig gemaaki\enz.Jeriz.,enzyüor s 1 echts •jUL <UL Enschede 110-24 nor Zondags gail«ta« - In vol bedrijf: Tfcirtielindustrie Echt iets voor Uw vacantie, voor fiets tocht of kamp... zacht smeltende Verkade toffees met de verfris sende smaak van heerlijke sinaasappe len. Laat vandaag nog een on9je halen. En proef ook eens tje vijf andere unieke toffee- soorten van Verkade: vanille-toffee,, mocca - toffee, drop-toffee, nou gat-toffee en pepermunt toffeePrijs per 100 grom f. 0.30. Landbouw Sntllfl oiaetr. twlmn aaarEnschvd* GEVRAAGD: Behangers naaister met het v&k volkomen op >de hoogte;, gewend leiding te geven aan Het atelier. r Aanmelden: Fa. M EXZ METZ Mathenesscrlaan 190 Rotterdam Gevraagd in rustig .gezin (2 pers.), v i Nettè Dienstbode v.d.e.n. Zaterdag en Zondag, yry Brievenorid er n o. 711 Adv. Bur. Van Sijn 'Zonen, Voorschoterlaan £2. 'R'dam met ruime ervaring in de bediening van moderne electrische walkranen. Leeftijd tot 30 jaar. Zij. die technisch ont wikkeld zijn, genieten de voorkeur. Brieyen onder no. 7028 aan hét bur...van dit blad GEVRAAGD Zij. die> bekend zijn met het' broeken-, enjassenvak, ge niéten-voorkeur. Voor goede krachten hoog loon. D. V A N N Ot O IJ E N Tpnéelkledingmagaxijn Cl. de. jVrieselaan 158—160 Een Koerierster brengt het U! Voor-spoedig.gevx.: -"SS le automonteur Alleen zij. die van prijna getuigen voorzien zijn. kun nen zich schriftelijk mel den bij: AUTOBEDRIJF BEN MALTHA Westc Wagenstr. 17, R'dam Het nieuwe nummer van Kousen - CORSETTEN - Tricotages Opgericht 1886 30 filialen Een corselet is bij uitstek een, zoals de 'Amerikanen zeggen, „grondslag-kledingstuk". Her wordt dikwijls Hl verlangd door da- mes,, diejgeen hin- i/ der willen hebben U M van het ovee elkaar jf' heenschniven van yJllw bustebou.d.eren corset. bericht de aanvang "der: nieuwe danslessen per begin September en staat gereed U met de nieuwste en. meest attractieve va riaties van het komend dansselzoen In 'Foxtrot, i Engelse Wals, Tango en Slowfoxtrot van dienst te sijn. Inschrijving: dage lijks van 24 en 8-^10 uur (Zondags 3—10>. VtJverhofstraat 116—118, Telefoon 44281—45381. mag u stellig niet ontgaan Een greep uit; de inhoud: Pensioen zonder armoede (mogelijk door omslagstelsel). leeft. 17—18 jr. Mulo, steno, typen. Sollicitaties vergezeld van puntenlüsten e.d. aan Ned. Coöp. Vrouwenbond, Vier- havenstraat 40, R'dam. De kolenprijzen - (Onbevredigend antwoord van minister); Pater Jelsma: •IEDERE AVOND S ITOE HERMAN RINKET's VABIÉTÉ-FAVEÜR 0LGA L0WINA - KEES MANDERS MAX VAN PRAAG - 5 00RRITZ e.v.a. Hen corselet ver enigt bustehouder en corset in één. kledingstuk.. Het zit gemakkelijk, doch de buste-taille verhouding, de vraag of-mén 'eeu kerte ofiangetaille- lijn, heeft e.d., zijn bij een corselet van meer dan ge wone betekenis. In 1888 reden de treinen sneller! BON Aan Vrij Nederland, naamgracht 4. Amsterdamse. Ondergetekende wenst zonder enige verdere ver plichting Vrij Nederland gedurende drie weken GRATIS ter kennismaking tc ontvangen. Naam: Zondagmiddag 2 n. Kinder- en Familie-Matinee Volledig programma Prijzen t 0.7S—f r-f. Plaats; Aanvang der lessen begin September. Inlichtingen en Inschx. dagetgJcs. van z—4 en 79 uur. Ie Wenastraat. 13 naast Station Hofplein, Tel.. 4937736772. Ook speciale clubs voor gehuwden.:.... ZWARTE SCHADUWEN ovui BLUE'S'MISLUKTE VRIJAGE °v (TOPE S PUNCTURED ROHANCQ. V5UIDAC T(M ZONDA& CAO. J IN 8 UUR ZAT. cN ZONÖ.2-4.19-T-91S UUR NOVAJILM5 lange tocht door de donkere zee. Soms flitsten don kere schimmen ons voorbij van geschrokken wissen en ik merkte wel, dat we steeds, dieper kwamen. Hia een uurtje doken we een diepe kloof in en aan een. teken, dat Neptunus gaf, merkten we, dat we irrde buurt var» zijn grootmoeder kwamen. En een paar meter verder zagen we'dat familielid.. Het waseen onnoemelijk' oud damètje, helemaal yerrimpelden vergrijst, een record-klant van Drees: Ze zat in een soort schelpenleunstoel, omringd door trouwe water- dieren én ze'breide vissenstaartjes vóórhaar achter kleinkinderen. .Ze merkte ons pas op toen-Neptunus zenuwachtig kuchte I7lé. „Nep," riep ik nijdigi „Als je oma het kruid je heeft, waarmee we Dè~ Blauwe Haai van Sinister onschadelijk kunnen maken, waarom gaan'we dat dan niet als de gesmeerde westenwind halen? Ben. je bang voor die oude dame?" „Tja," zei Neptunus: „Zoiets is het well Ze is nog ai erg bijdehand. Eigen lijk wordt ze de zeeheks geroemd en ze waont in, een donkère grotl" „Dat mag niet hinderen," riep ik kordaat: „Als we er Sinister-een poets mee kunnen bakken zijn dat,maar kleinigheden!" Neptunus over-: won zijn aarzeling en we gingen op weg, maar niet, voordat.'Neptunus ook eeji 'staart aangetrokken had om makkelijker .fd. kunnen zwenirhen. Het werd een ROTTERDAM: WESTKRÜISKADE 67 BEITERLXAAN 120—123 DORDRECHT: VOORSTRAAT 236

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6