m- m50 ÏA 3 Juist NU mm, Marinierskapel en Orphèus in openingsconcert Nederlands Bondselftal verliest met 292 runs Hechtënisstraffen in de voetbalpool-zaken Spannende strijd verwacht bij Ronde van Schiedam goedkoper dan waar ook in Nederland: adverteren VACANTIEFEEST BEGINT AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Engelse meerderheid over gehele linie Tegenvaller zet domper op optimisme der vele verdachten Een regen van premies DAMAST DAMAST HOLTAP KARPETTEN ^1Ï790 AXMINSTER KARPETTEN iSeptum bcr WONINGRUIL Koeriersters Vrijdag: 24 Augustus 1951 Het Scbiedamse Vacantlefeest 1951 U begonnen. Het *ebeurdé DtmderiUg- avond op uitstekende w^jie door de Marlnierskapel en de töanuenzang- vereniging; ..Orpheus", waarbij de Tante res Jeanne Tas als soliste optrad. Ito. opening; van bet feest vond direct na de klofcrfag van acht; nor plaats door burgemeester ror. J. W. Peek, die werd ingeleid door de voorzitter van de 9chiedamse Gemeenschap, de .heer M. Holl. Met voldoening kon mr. Peek constateren hoe de Schied&mse Gemeenschap voor de twéede maal de burgerij e enzomers ontspannlnfsprogramjna bood, dat tal van boogtc- ponten' bezit; Bijzondere woorden van waardering sprak de burgemeester aanhetadces van de'Gemeenschap, die haar positie en task zo Juist heeft aangevoeld. Sigarettènsmokkelaars i s-gearresteerd De. douane-recherche te Nijme gen heeft de Rotterdamse koopman Xk<ien' de transporteur. W.uit En schede gearresteerd, verdacht van Öe'smokkel van een 'millioen. Ame rikaanse sigaretten, daarover wj enige maanden geleden reeds Uit- voerig berichtten. Zij zullen wor- voorgeleid- voor mr. A. Klein, sub stituut Officier van Justitie te Rot terdam. Na- het afwerken van een geheei in.de sfeer van de opening gehou den. eerste deel van.het program ma, waarin de Marinierskapel on der leiding van Gijsbert Nieuwland erken van vBach, Handel (Water Music. Suite) en Tsjaiköfski liet horen, trok men naar het gebied van de lichtere muziek; waarbij da Capririo Espagnol van Rimsky Korsakov de rij opende, Ka. Capricio Espagnol volgde het „C'est 1'anEélus de la mer" van Gustave Goubiier, waarbij de alt Jeanne Tass de solo zong en dit op waarlijk uitstekende wijze deed. -Het ontbrak haar echter enigszins aan stemvolume, een nadeel, dat vooral op een Eroersvestwal naar voren komt. Hét Schiedams .man nenkoor .Orpheus" kwam in dit nummer goed voor-, de-iidag. Jam mer alleen dat eenlaag timbre 'n voldoende acoustiek uitsloot. Niet temin konden dé luisterenden de- -ze, muziek en zang zeer waarderen, Zoals duidelijk uit het. applaus bleek wórdt ook het bekende: Dicht er und Bauer" van F. van; Suppé en- de Triomplunars uit Aïda van Gi Verdi. waarin zowel koor als orkest een sublieme uitvoering zeer. dicht, benaderden, zeer op prijs gesteld. Én weer bewees Jeanne Tass haar kwaliteiten in „Habancra" uit Carmen, de opera van G. Bizet. Ce jonge garde kreeg ruim schoots haar deel toen Annie met de (beloofde) spuit aantrad. Inder daad, er werd gespoten door de Advertentie (L M.) Waar zouden wij beter te récht kunnen voor aanbie dingen fn deze serie dan bij - de fabrikantenr die ons al- Jarenlang leveren en voor de gelevérde góederen ten volle garant'blijven? Karpetten koop.t U niet al leen q"m;:de-lage prijs, neen, de kwaliteit Is bij zulke aan kopen het voornaamste. Juca karpetten, hoogpolige karpetten in Perzische des sins, dat zijn karpetten die het meest gekócht worden om hun soliditeit. 200 JUCA KARPETTEN kochten wij voor hen dia willen profiteren van deze aanbieding en al beweerde de fabrikant ook dat er dit voorjaar 10.000 voor 145 gulden verkocht waren, nu kochten wij ze alléén omdat wij ze 40% goedkoper kón den verkopen. [-Zaterdagmorgen óm 9 uur begint de verkoop van deze Juca - karpetten, 2C0rx 280 cm. 4) niet .Voor .145; parifj Handweef t tepsiokkleden 100ji 150 -L ''MiCny, voor |2j9B WIKKELCENTRUM BINNENWEG V; kapel, dié Berlin-melodieen uit de film ..Annie get your gun"" ever. het voetlicht bracht. Maar. dit was nog slechts de inleiding, want weldra bereikten spanning en rhythme hun hoogtepunt in elkaar snel op volgende melodieën als „Stardlpst" .Rustication" en de „Ode to rythm" alle nümmeMYyan Carmi- chael, 'waarbij de diverse solis zeer op prijs werdengesteld. Het enthousiaste publiek' bracht haar geestdrift "over fop hét'- toch al- warmgelopen orkest ehdatruïftè zich. in twee toegiften; een opwin dende,,Tigerrag" - en een' bruisende .Inthe. mood".'-En men wis to de stemming. Iedereen hielp - méehét vacantielied over de feestelijke' Broersvest té doen- daveren. Het: begin van deze feestweek was goed en zoals men zegt;; een goed begin is het halve werk.'Wij twijfelen, er .niet aan. of ook het hele werk' zal volbracht worden; deze geslaagde eerste- avond heeft dit ten volle bewezerj- Advertentie d.(L. Hf4) Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co. Groeuelaan 127. Bellen bfj ongeval: G.Gen GJ>, Tuintoan 89. Telefoon 69290. F 11 m s Passage. Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo, 2, 4.15, 7, S.15 uur: „Zwarte schaduwen over Afrika" en „Tillie's mislukte vrijage" (allo leeft.). Monopole. Da. 2, 7, 9 uur, 2a. en Zo. 3, 2, 7. 9 uur: Abbott en Costcllo ontmoeten Boris Kar- loff (14 jrj. Drukte in de stad en bij attractie-centrum Vooral in de avooduren bewogen duizenden zich langs de route waar de festiviteiten van deze Vacantie- wcek' zyn samengebracht. Door onvoorzien oponthoud in de Lorentzlaan kwam de feestverlich ting gisteren nog niet gereed, zodat de Singels nog niets van hun pracht- konden laten zien. Rond het Lorentzpleto was over drukte niet te klagen. Het bleef deze eerste avond echter, bij ver kennen. Van de attracties werd nog niet volop gebruik gemaakt. Zondag wordt opening uitgezonden In de loop van de eerste avond van de Vacantleweek kwam ook Tom-Nieuwenhuyze met de AVRO- reportagewagen naar Schiedam om bier enkele Indrukken op te doeni Hetgeen hij hoorde, zal Zondag avond tussen acht uur en 'kwart over acht in de actualiteiten wor den uitgezonden. Nieuwe wandeling erbij Ket wandelen langs de verlichte Singels Is nog een attractie rijker geworden. Gemeentewerken heeft nu ook de versperring verwijderd, die tot dusver het platform voor het nieuwe rioolgemaal op het Marconiplein afsloot. Burgerlijke stand GEHUWD: G. F. Groenewegen, 24 J« en C. P. M. Hengat. 30 J.:.M. Meulstee, 29 j, en A. Metselaar. 23 J,; C. P. A> Speljers. 25 j. en A. Spltters, 28 J.j A. H. Bos, 50 en P. C. Meester.- 48 J.: W. Lameis. 34 j. en W. van Ailst, 23 j.; J. A. JSUIenaar. 22 j. en J. C. Smit, 22 U A. v. Duljvenbade, 23 J. en B. A. Wein- rauch, 20 j.; W. v, MAanen, 24 J. en H- W. Mooitnan, 22 H. Mout. 28 j. en A. 'C. Kntlnes, 24 j.s C. J. GerritSe. 23 J. en. A. M. Bosch, 28 j.; C. Zwambom. 21 4. en G. P. Loch. 21 J.; M. M. Bon gerd, 25 j. en J. Jansen. 25 j.t J. ba- port, 24 J. en Th. v. d. Have, 20 J.: W. Mak, 28 j. en D Kruidenier, 25 J. ON-DERTIÏOUV.D- I. J. Stans, 26 J. ,.1 G. Jongste, 20. J.: G. B.. Koevermans, 25 j. en H. Korendijk, 21 J.S. Soeters, 30 J. en N. van Harmeien. 33 J.5 H. Kosman. 22 J en C; Vrijland. 22 J.; C. Hollerhoek. 29 en E. Kustner, 23'J.; J. Bosman, 24 J. 'en J. C. FoJ«t. 23 j,; E. Swiderski, 23 j. en A. C. J. v. d. Sttp, VfSSERÏJBERICHT SCHEVEN IN SCHEVENINGEN. Vangstberlcü- ten van hedenmorgen uit zee: harlng- drijfneivlsiers: Seh 38 met 83. Sch 87 'wordt ff~sleept door Sch 53. Sch 245 met 1 k Sch 195 met 0 k, Scb" 245 met 0 k, Sch 246 met O k, Sch 34t met 8 k, Sch 402 met 0 K Sch 203 met 7 k. Scn 3S2,.met 0 k. Sche 201 mei 0 k. Sch 4 met 0 k. Sch 75 met 12 K. Sch TT met 1 k, Sch 57 met 3 k. Sch 181 roet 0 k, Sch 193 met 0 fc..Sch 99 met 0 k. Sch 189 met 6 k. Sch -247 met 12 k, Sch 262 met 0 k. Sch 285 met O k, Sch 15 met 25 k, Sche 25 met 30 Sch 30 met 4 k, sch 35 met 20 k. Sch 69 met 70 k. Sch 210 met O k,- Sch 257 met 20 k, Sch 223 met 3 k, Sch 79 met -O k. Sch 188 met 0 k. Sch 443 .mét-O k, Sch 280 met 1 k.-: Sch 81 met 2 k. Sch 89 met 10 k. Sch .95-met 60 k, Seh 103 met 65 k, uit d« halve vleet. Sch 180 met 6 k, Sch 242-roet 5 k. Sch 275 mét 2 k. Sch 3 met 20 ;k, Sch 14 met O K, Sch 47 toet 8 k; Sch 110 mei 0 k. VI 14 met O k. -VI 29 met 1 k. VI 50 met 0 k. Vl öE met 1 k.-VI 80 met 3-k, VI 84 ra«t .5 k, VI 112 met «0 k uit de halve vleet. VI 114'met 60 k nog -25 netten. VI 172 met 17 k, Vl 190 met 0. k. VI 196 met 34 Je nog 25 netten, Vl 197 met 4 K. VI 198 met 0 k. VI 303 mat 10 k nog 30 netten. Vl 205 met 25 k. VI 206 met O k. VI 208 met 34 1c nog 30 netten. Vangsten van gisteren baring, trawlers: Sch 412 met 5 K Sch 159 met 0 k; Seh 229 met- 0 k Sch 339. met 60 k,'Sch 365' met 35;k. 'Sch 53 met 25 k thuissto- mend.- sch'11)4 met -30 k. Sch 3Z> met. 2z k,-Sch 40 :met-15 ki ;Seh -49;mét 0 k, Sch .133 met 13 k.'Sch 233.met 16. k, 80 ralil afgelegd,; Sqh 5 met 60 manden. Sch. 9 met 150 manden., Sch 19 .met'-45 k; sch 45 met 200 manden, 'nog 90 mij], Sch J30 met 330'k, Seh 236rmet' 50 K. Seh 319 met 2 k, Sch 312 met Q k. Sch .399 met 0,-k. :Sch 225 met 23 k. Sch 141 met 20 k. Sch 63 met 40 k thuisstötnend, Sch 66 raei.,20 k. Sch 1181 met 20 k, Sch 113 met 15 k, Sch 120 met 50 k. Sch' 323 rrtet 2 k.' Sch 333 met 2 k. VI 61 met 170 k, VI 71 met 65 k. VI 53 met- 34 k, VI '132 met 20 k. thulssto- mend. VI 142 met-51 k, Vl 160 met 30 k. Vl - 200 met 25 k. binnen te Seheve- nlngen: dé haringloggers: Sch 23 met 900 kloten verse via,. Sch 7 met 22 last en 500 kisten verse haring, Sch 132 met 22 'last en lfifl kistenverse haring, Sch 250 met 23 Iaat en 500 kisten verse ha ring, Sch 5 met-23 'last en 700 kisten verse baring, Sch 248 met.25 last en 300 Weten verse haring, Sch 140 met 25 last en 400-ysten verse haring, Sch 305 met 3s last én 100 kisten verse haring, Sch 200 met 700 kisten verse haring. 1671. Behoedzaam gaan de dria mannen aan boord; Er is geen levend wezen aan dek te beken, nen en na een nauwkeu rige inspectie, van bet schip komen zij' tot 'de conclusie, dat er - Inder daad niemand aanwezig Is. „Wij' boffen reusach tig, mannen",, zegt éen hunner; „ditiseén orach- tig' scheepje ..„voor ons werk; hiermee, gaan wy nou s voor eigen,;, rekening werken." De drie man nen zijn smokkelaars. ïid van een grote bende, die er echter meer voordeel to zien om nu hun ka meraden te gaan beccn- curreren. Snel maken zij. voorbereidingen om tegaten. Hf} heeft water gevonden en is bezig het 1 terugweg, vertrekken. Rob' heeft van dit alles niets to. del vaatje te vullen.- Dan begeeft hij zich op del (Van onze cricketcorrespondent) HAARLEMS De Free Fores ters hebben zich ook gedurende de tweede „dag van de wedstrijd tegen het; Bondselftal. in ieder opzicht,zo zeer.;de;meerdere getoond van hun gastheren dat'cr van een. wedstrijd _géenrmomënt- 'sprake ;is geweest. 'Nadat dé Engelsen Donderdag ochtend met de 3e bal een einde hadden gemaakt'aan de eerste to- nings var 'het Bondselftal voor een totaal van 88, voegden zij in 'ruim Vk uur nog 174 runs aan hun eerste inningstotaal van 281 voor 8 toe'voor het; verlies van 5 wickets, zodat het Bondselftal een achterstand bad van 307 runs. In-een uur en drie kwartier zagen de Hollanders kans om 75 runs van deze achterstand ih te. lopen, zo dat een nederlaag mét de astrono mische - cijfers 282 runs werd ge leden. Tijdenseengesprekhetwelk Uw correspondentmetenkele Fores ters in Enschedé heeft'gehad, in formeerden deze zeer. belangstel lend ,naar het elftal, hetwelk zij aan', de Spanjaardslaan tegenover zich zouden - krijgen.; Wij apraken toeu over eèn elftal van veel be lovende, merendeels jeugdige cric ketera, Wij vrezen dat zij'de toe komst van het Nederlandse 'cricket niet zo bijster rooskleurig zullen inzien. Met een achterstand van 193 runs op de eerste innings cpenden Vrfens en H. J. v. Weelde om even voor half twaalftentweede male de aanval op batsmen. Hawkey en Defries, van welke beide eerstge noemde in het bijzonder niet het minste'ontzag toonde voor do bow- lerij. Pas op 86 werd Defriés voor een niet al te Overtuigende 21 op het bowleq van .v^ d. Bijl achter het wicket gevangen., Hawkcy sloeg o.a. twee machtige' zessen op deze bowlen en bracht met een 2 op Vrièito in ca. 1% uur de 100 op pièlc gronden gebaseerde requisi toir van mr. Van Buureu maar deze veroordeling, deed de domper op het optimisme, waarmee velen deze dag" hét kantongerecht waren binnengestapt.' Dat .was dan'; hetbegin van waarschijnlijk wél het;;, grootste proces op voetbalpoolgebied in ons lend. Donderdag de „gewone pools", heden de eerste prijsvraag, ,De Sportfavoriet' en volgende week Donderdag en Vrijdag, de grote prijsvragen ,10' en ,02'. In zijn requisitoir zette mr. Van Buuren uiteen waarom de justitie zoveel werk heeft gemaakt van de pools. Men kan drie standpunten innemen, zei hij; ten eerste het standpunt van de aahleggers, de organisatoren, die de zaak onder het publiek brachten. Men speelt nu eenmaal graag, en .ik kan er wat mee verdienen. Waarom niet? Ten tweede: het standpunt van het publiek, dat vooral graag gokt bij de populaire voetbalsport Het publiek zegt: „nou ja, is dat nou zo erg?" Ten derde: het standpunt van de justitie, dat in hoofdzaak is ge baseerd op de sociale repercussies, die de voetbalpool geeft. W2ar vonden deze pools hun afzet? In hoofdzaak in de mijnen, in de Zaanstreek, bij Philips, in Eindho ven, in de grote havensteden Rot terdam en Amsterdam, daar waar de arbeidende bevolking woont. „Toen de razzia's gehouden werden en ik op het Rotterdamse politiebureau de oogst .bekeek, kwam ik tot een ontstellende ont dekking. Het geld, dat men bij de deelnemende arbeiders had ge- ind bestond" zelden uit kwartjes of guldens, maar in hoofdzaak uit rijksdaalders, tientjes of biljetten van -D25^—Dat„wasgecn.wissel- geld, dat had iedere deelnemer "indivrduë'cl ^ingezét; -Men speelt dus'grof mee. En als de zaken zo staan, acht dc "justitie de voetbal pools -een ^ociaal kwaad'. Daar om hebben wc zo krachtig inge grepen". ..In de Littlcwood-zaak ging: het Donderdag om een organisator en een drukker. De organisator beriep ROTTERDAM. Hoewel het niet de eerste maal was dat een organisator van een voetbalpool tot een hechtenisstraf veroordeeld was;in hoger beroep is een grote geldboete in zo'n geval reeds in een vrijheidsstraf veran derd veroorzaakte de uit spraak van de Rotterdamse kan tonrechter mr. F. A. Nelemans te gen de 50-jarige Rotterdammer B., die - Donderdag terechtstond, toch eën onbehaaglijk gevóel bfl de 24 andere voetbalpool-functio narissen, die nog voor moesten komen. Conform de eis van de Ambte naar O AI. mr. H. van Buuren, veroordeelde de kantonrechter verdr.chte B. tot twee weken hcch-enis. Geen voorwaardelijke straf of geldboete dus, zoals de kantonrechter tot dusverre in verreweg de meeste van deze za ken placht uit te delen. De mensen van de ,Strang', ,Litt- iewood' en ,Hollandia'-pools had den nog rustig ritten luisteren naar het langdurige, op prioci- 23 j. }\K.: JantëTt, 25 ®n A. E. M. v. fl. Poli. 28 J.: J. J. van EUk. 28 J. en A. C. Feeldert. 24. J.; J. Mak., 22 j. én M. L. J. Teéuw, .23 van Schijn del, 4z J. en-M Broere, 36 J. .OVkflGEDEH:,T. Serliér. 6i J. vr. van p.: B. de'Graaf. GEBOREN: Apotania, d.i v. -C. J. van Oyer» en M. V. Verhoeven;.Beren- dina j;. d. V.. R,-. ICrikke en J.Hein; Fetrua C.. z. v. A'. H Staal en 'J. F. Re- bers .^Benjamin.' z. v. W, Scholtên en W. .L.-v.. dl ..Lee;Antoniu» F„ z. v. J. w.-Groenendijk en H. P. C. /an Hou- tert.-. - - x. In.het kader van.,de Scmedamse Vacantiefeestweek organiseert 1 de R.C. Schiedam Zaterdagmiddag 2 uur de :7e Ronde yah:' Schiedam :vpor Nieuwelingen en. Amatèura, résp_. ovèódë afstanden 40 Km. eü 100 Kmi Het ii veld ^Amateur*; js:;;ètérkvért genwoordigddoof'cle.jDschrijvinieö van A^'Geluk (winnaar .:104S),;Adr. Suykerbuyck (winnaar It BrtokmamW; Verhoeven, Th".; Alb la's, Frans v. d. Vaart^'Jan, LegrauW;A', v.d.-Putten e.a. Dank zij de medewerking vatl velé Schiëdamse' zakenliëdëii^is^hët.ömó-i gEiyk;een.rege'n-yan;;prémi8S-:rop?de'; rehnérsl neerl'te laten", ,.wat;;óngétv>ij--: ïfeiaSd® aanwezigèn jfelle;, sj?tiaté".zal laten zien, - De heer .'Bitter (Verbisport) stelde voor deze course écn .supér- race frame.-'tér' beschikking,terwijl 'de Rotterdamse prof -rgtmer Frans Buy- zen als leldersprijs een"-Anker pols horloge disponibel stelde.- Ook een prijs .voor het uitlopen' van'; éen Rem: de: werd tèj beschikking gesteld, ter wijl ,/tr Vierkantjé" voor déze.wed- atriJd. eén; fréaié beker als' - wissel- :p>rtia'apnbood.W '-\t- r ^^usf^biWHydii^isèh'imöoI^spörfc ■jnüddagt gèmétm,?":.'] kffilito" dan allen naar Schiedam waar U mooie- wieler- ;apórt;;geb6den.,;;WOrdt^;;-^ej'wijl:-v\II avonds>kunt geniéten vack de- ker mis-;: Ook pDe?Schfwiahjmer" heeft^zich ntotonbétuigacgélatènën i. Hééft; zoals hétlyórigfjaardoórshètbeachikbaar atéÜëfl'van"^"éèn ï-geluldawsgen ieën- "srteentjéby gedragen voor^jfiet\ wél; slagen Kvin-;* déïë' grote Nationale Rööde,^ h. Sl ï'^i* 1 het bord. In het gezicht van zijn century werd toj echter voor een prachtige 91 (2x6, 9x4) door Hans. Winter aan de boundary gevangen, op het bowlen van P. Maas (120' voor 2). Met de lunch, was de score: na ca- 2 uur batten opgevoerd tot: 152 voor 2. Een van de weinige i lichtpunten in ons Bondselftal was; de jeugdige Vriens, die eerst hoog: opspringend, met. een. keurige vang1 op deep mid off een einde maakte aan; de innings yah V.. Collins (23 Ïx4) en' verVolgc-'ns nog 2 wickets 'wist te veroveren, waarmede hij.: 'tevens zijn 50e wicket in' eerste' klas cricket dit seizoen nam. Gelukkig was het veldwerk der Hollanders beter geweest dan gis teren, terwijl P. Maas (1-13) en JE. Vriens (2-64) zeer goed hadden ge- bowled. Ook v. d. Bijl (2-86) heeft, ondanks vele afstraffingen, vooral van Hawkey, dapper volgehouden. Het waren, wederom Snowden (5 voor 18 in totaal 11 voor 24) en Hawkey(4-15), die een al te snel einde aan dc 'tweede innings van het Bondselftal maakten. Slechts P. v. Arkel (13) en H.. C. v. d. Bijl (28-3x4 not out) kwamen in de dubbele cijfers. Aan de uitverkorenen van. het Nederlands elftal de taak, om Za terdag en Zondag aan de Van Ho- genhoucklaan te Den Haag te to-: nen, dat het heus niet zo slecht met het Nederlandse cricket gesteld is als uit deze wedstrijd zou blijken.. Het zal ons benieuwen, of een aan val, bestaande uit Sanders, Leef- tink, Burki en Bijleveid de scores dec Free Foresters tot normale proporties zal weten terug te bren gen opdat onze batsmen Gallois. Stolk W. v. Weelde, L. C. de Vil-: leneuve, H. Herklots, A. Schuur er een fraaie strijd van kunnen maken- (Advertentie I. zich opde beroemde mijnheer X., die altijd fn de clandestiene pool- wereld schijnt op te moeten treden. De drukker, de 30-jarige Rotter dammer Van der H_ beriep/zich op de vrijheid van,, drukpers on Neder land. „Ik mag drukken wat ik .wil," zei hij. V- De ambtenaar -achtte hem mede plichtig en eiste: een boete van f 100.—een hechtenis van - een maand en een voorwaardelijke straf van één maand met een proef tijd van twee jaar. De kantonrech ter besloot over acht dagen uit spraak te doen. In de Strang-pool Kwamen vijf verdachten voor. Een van benwas de. Rotterdammer L«V. -één, „33-jari- ge havenarbeider, maar; volgens mr Van Buuren één van 'de „groten" uit "hét vak; .Later in de „Hollan- dia"-zaak kwamhij. wèer voor. Daarto; werd tegen de 32-jarige Rotterdamse timmerman;'. J., H. die als gétuige "optrad; proces-verbaal opgemaakt, 'wegens meineed. Hij werd 'óp. Ac zitting in arrest gesteld. V -Van de vijf verdachten werden.: er-twee veroordeeld totjeën maand hechtenis, een derde kreeg twee weken. - Ook - tegen alle, „HoUandiaVrmen-' Getrouw aan ons devies„Waarheid in Reclame" verkopen wij morgen Een bijzonder mooie voor overgordijnen, in een groot aantal kleuren en dessins. AQ 120br. p.m. M 70 NU Jm m Een import.parlij zware FRANSE van uitzonderlijke kwaliteit, 'j in exclusieve dessins en kleuren. .-dJÊ~' A 120 br. p.m.i/1 vO NÜ"~« De echla het ijzersterke huiskamer- karpet op volJe maat 200 x Originele ENGELSE - 190x 275 voor de onge kende prijs van Ziet de etalages ROTTERDAMWALENBURGERWEG .Winkelstad - BMorp" BEIJERLANDSELAAN sen werden zware straffen geëist: twee maanden voor een van <ie „bazen" J. C. H. v. d. B. Voor de hoofdagenten cec aand hechtenis of ook wel twee weken. Voorts series geldboeten variërende van f 50.— tot ,200.—. met voorwaar delijke straffen. De vonnissen wa ren conform. De advocaten, die voor ..Strang" on ..Hollandin" optraden, zeiden, dat'de meeste verdachten door de. houding van de overheid in de war zijn gebracht. Aan het slot. van de zitting kwam een van de belangrijkste verdach ten met een pathetisch betoog: „De pool komt toch. is 1 et niet dit jaar, dan volgend jaar." Scheidsrecliter-cursus Het bureau van de Afd. Rotter- dam van de KNVB' zal eerstdaags met een cursus voor adspirant- scheidsrechters beginnen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Teder, die er belangstelling voor heeft - kan nadere inlichtingen krijgen en 2ich opgeven bij bovengenoemd bureau, Beukelsweg 55. OSLO. Ruim30 000 toeschou-, wers waren aanwezig bij de inter land voetbalwedstrijd Noorwegen— Zuidslavië, die - te Oslo werd ge speeld en door de Zuidslaviërs met 42 werd gewonnen. (Rust 41). SCHIEDAM flagel. inschr. nieuwe clnb« TTPEN voll. blind en rhyttuniscn ..3 Sept. 5 TENO Nederlands 3 Sept. vreemde talen 5 Sept. STEN0-TYPI6T(E> 3 Sept. BOEKHOUDEN Pract. examen 5 Sept. Exam. Dec. '51 4 Sept. MIDDENSTANDS - OPL NEDERLANDS Pract. ex. H.C. fi Sept. Exam. Dec. '51 7 Sept. PRANS Pract. ex. H.C. 6 Sept. Exam. Dec.' '51 5 Sept. DUITS Pract. ex. H.C. 4 Sept. Exam. Dcc, *5i 4 Sept, ENGELS Beginners 5 Sept. Pract.- ex. H.C. 7 Sept. Exam. D»C; '51 3 Sept. kantoor-opleiding SECRETARESSE 3 Sept. CORR. STENO TYPISTE) 3 Sept. TALEN STENO- TVpIST(E) J. 3 Sept. STENO-TYPIBT(E) lc kia« 3 Sept. f vaoa 8ETERONDERWJS I Singe] .72 Tel. 68847 V; Gevraagdi woning bp góede stand, omgeving Sport- fondsenbad. Aangébodenrgrotekleine woning te yVIaardlngén. -Brieven' onderletters, K.S;' aah -. Boekhandel Roodbol. Rubénsplein -16, Schiedam. Loop niet te zoeken Buitenbanden 4.50—5AJ—5,95 Binnenbanden 1,95—2,25 Spatborden per stel S,25 Sportsturen 5,106,507,75 Kettfngkastcn 4,355,35 Jasscherraen 1,352,40—2,80 Luchtkussen zadeldek -3,754.65 Slangloze handpomp 0,80 Voetpotnpen 2.80—4,70 Pompslangen 0,801,151,60 Rljwielzadeis 4,75—5^5—8,25 Rijwlelbellcn 0,85—1.00—1,35 Zinkan emmers 3,50—3.75—4.10 Wasketels 10.20-11,20-12,20 Wa stellen 5,15-6,20-11,25 Was.wringers 42.00-49.00-61.00 Zware wringerbok 14,00 W C. plafonnière 2.05—2,50 Plastic snoer p. meter 0.2! Stopcontacten 0.550.65—0,68 Stekkers 0^5—0.35—0.50 Schakelaars 0,850.951.26 Fittingen 0,?2—0.60—0.65 Strij kljzerBtekker. 0.45-=0.80—0,73 Alle soorten Phllipstampeo TX.-bnl*cn Hamers, nijptangen,, zegen, booromslagen, bankschroeven, boormachine, scharnieren, kippengaas, asfaltpapier. dakvUt. AUTOPEDS OP LUGHTBANDEN 32,00-34,50-37,50 KINDERFIETSJES 13,20-21,50 Te veel om op te noemen, kom eens kijkenl WAAR DAT Wl EL DRA A IT HOOGSTRAAT 67-09 TEL. 68436 - v - f-9 Complete DAMES- en HERENRUWIELEN contant 135.— Wij hebben alle 'soortéri merkrijwtelen zoals: PON - BURCO - GRUNO - 'ADEK - ELAND - SIMPLEX - MAG NEET - THE DOG, in tour- sport'-en ballon h contant, en op zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden, reeds vanaf 3.50 'per week, 'zonder vooruitbetaling. Inlichtingen aan.'onderstaande adressen:' j Rijwielhandel G. BAADE, VlaardtagerdUk 233 en M. DE JONG, yiaardtagerdUk 223 a, Schiedam TarIef 1—15 woorden 065 Elke a woerden meer f 020 Bloem en >- Blo emstukj es - Bloem enm anden. van -.iDe- Orchidee" gaan langer; mee! to'. Lid Bloemen-extjfess;;---: Broersvest, 129, TeL 68455,: WU moffelen Uw.: rijwiel met bij levering van nieuwe spatborden, nieuwe spaken, kettingkast. en Jasbescher- mer,gedemonteerd enge- monteerd. totaal37,50 'V.als' nieuw terug, i Alle en 'i Rotter- damsedUku24Qa. aan; (3e'?kant yan:t deWHema>.Wij hebben geen filialen; Trans^Waltr 'raah;'i Rotterdamscdijk:; :"24pa. telefoon 68648; (Bel ons op en wij halen Uw rijwiel). Gevraagd: van 9 tot 3 nur Aanmelden des avonds na 6 uur: Mevr! v. d. HEIJDEN Brocravëst99. Schiedam Een fiets is een onontbeer lijk iets!! I.D.W., Buitenha venweg 178. t.o. Politiepost, levert U reeds een splinter nieuwe flets vanaf S.50 p. week. Dus óp zeer gemak kelijke betalingsvoorwaar den. Komt U eens praten? „JoJa"-Rubbercorset zonder baleinen; meer steungevend door de totale stevige elasticiteit. Gemakkelijk af- wasbaar. Corsettenhuis .Joja". Hoogstraat 136. Schieaam. Paskamer aan wezig. Speciaal adres- Bus tehouders merk Dulco en Keep-Up. Ook linnen cor- setteni Massaal Sigaren, Sumatra zandblad, -25 stuks 3.—. Dullaard. Sigarenbandel. Rotterd.dÜk 272(naast;, dé Hema). Siervissen ;en vogels. Voe ders - Granen - Zaden. Hen- gelsportartikelen en beno digdheden: „bü Tb, Blom, Vlaardtogerdijk 77.v Üakkert. Hoogstraat lè3, TeL G7949, het adres voor popu laire muziek en platen. Winkel of Bergruimte te huur gevraagd, ook genegen ev. inventaris over te nemen. Br. nó. S 44 bur. v. d. blad- Meubelbeurs-Nieuws. Wij hebben 'een 'grote sortering in Old Finish en: andere. TbeHme.ubels, Dressoirs en diverse Kieinmeubolea." Komt.U eens kijken bij „De Meubelbeurs", Lange Haven 95, Filiaal Groenelaan 109. Naaister vraagt thuiswerk. In bezit van electr. naaimach.- Brieven onder no. S 45 bur. v. d. blad. Gevraagd-in gezin met kin-" deren, meisje voor de geheie dag. .Mevr. v. d. Wetering, Chari. da Bourbonstraat 21. 'Soomers, 'Simplex.' Pon en'y Empo rijwielen, JLO-carrier motoren. P. W. A. soomers, v. Bcverenstraat 2. Baby-Commode 29.—, Kin- aérledikantje 19.5D.Ton-:,; en andere modellen, alles niéuw. Tussenbroek. Édison- straat 31a', Schiedam. Thuiswerk gevraagd,, onver- schülig'yvat.. Brieven onder no. S 46. bur. v, d. blad. I.'1 r l J rr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2