PURVEA moEMKOOL céi< PEEK CLOPPENBURG MAÏZENA DURYEA kwaliteit-zegevierende LAKEN-VERKOOP Vrijdag 24 'Augustus 1951 „Kwaliteit-kopers" weten dat één beddelaken van 9 gld. even lang meegaat als 2 van 7 gld. Vólgens de rekening van Bartjes k«r» men dan 5 gld. verdienen door er 2 uil te geven. Maar morgen is het de beurt voor de „kwaliteit- kopers" om het volle pond te verdienen, want die 2 gld, extra behoeven zij morgen óók niet uit t« geven. Morgen om 9 uur begint de grote en U betaal dan voor de echte Oud-Hoiiandse graslinnen lakens (sterk als de weerga) 150 .x 220 cm geen 9 gld., doch dezelfde lage prijs waar anderen ïlodderlakens voor kochten. Voor xo'n pracht laken betaalt IJzersterke schoolkleding is nu een dringende eis! Profiteer voor Uw schoolgaande jongens van deze bijzondere aanbieding! Jkmgenspverhemd prima kwaliteit, Leeftijd 9-13 jaar STATEMVTEC T Q BLUO0RPTUHHE!.5 ROTTERDAM Katoenen jongens Trenchcoats met Ieren knopen een tdeale school jas voorweer en wind: ;3 teeftijd 7 jaar Er zijn tientallenmerken hulp- motoren, xnaar de allerbeste vindt U In Het Motorpaleis,de zaait., met degrootste. keust Kaptein Mobylette, .Mosquito, Fiichs..(ook geschikt, voor tan dem). Schriftelijke garantie. Prima service. SChepenstr lil, Hotterdam-Slijdorp. tel. 82950. Een mototpalelsflets staat, voor niets.- Heeds een' praebt fiets, klaar voor de weg voor 99.75. De Luxe aportflets met 3 versn. naai en trommelremmen, jas- besefcermer en slot voor f 199.75. Volle garantie.- Ook desgewenst op. gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Het Mo- torpaiefe. Schepen straat 111, Hotterdam-BIjjdorp.. TeL 82950. Cyelemaster een. juweel v. een hulpmotor, thans 430,7 449 en sJM-f Verkrijgbaar op condi ties. L. F;?Bieeman,;Hooidri£t 160—162, Tel. 38507. f.-i V 'Córdurby fcortc broek m% lui^èn voor. riem,- ijzerster&leeftijd f - 5 jaar v Jongens Sportjckker met aïpaca kraageDtedÖy voering, léren knopen; sportief model:in diverse lde.uren, 'leeftijd 11 jaar 'IJzersterke'schooltrui metu ritssluiting/; leeftijd 6 jaar -Tinneroy lange pan- talon met elastieken band en extra horlogezakje leeftijd 9. jaar. Tlnneroy-short - met elastieken band, 2 achter zakken, pijpen met omslag, leeftijd 5 jaar Tinneroy-jongens plusfour met elastieken band en elastieken knie- sluiting, leeftijd 7 jaar Herenmaten 19.75 Wollen jongens sportkousen m mod. blokdessins. leeft 5 j. Alle artikelen -mef kleine stijging Per mnat. AMSTERDAM - DEN HAAG S OTTERDAM GRONINGEN LEEUWARDEN - UTRECHT HAARLEM LEIDEN ARNHEM NIJMEGEN Cevr. leerlirig winkeljuffrouw. Banketbakkerij K- G. Scholtei Proveniersstngel 69. Tel. 41317. Door man alleen een huishoud-, ster gevraagd. P_ Timmers, Brielseweg 85, Oostvoorne. Een nette werkster voor 3 da gen per week gevraagd; Slage rij Poot, Broersvcst 160. Schie dam.U.U; •v/UV./v.-'' j Personeel aangeb." j G e dipl. c oup e Use biedt zich aan voor .Dinsdag en Donder dag, óp atelier'voor maatkle ding. Br. no. 7285 Adv. 'Bur. Harte, Zaagmolendrift35 a. Heer. 46 'jaar, zoekt serieuze kennismaking met alleenstaan de darae. Niet R K. Br. no. 1621 bur. van dit blad. Verende bedstellen 2-persooni 88.—, 1- pers. 67.50; 1-pers. kapokmatras m. kussen 84.60. 2-pcrs. 6-delig 139,—; 1-pers. bedstellen 35.2-pera. 50.—. Eigen beddenmakenj, repara ties. Combinatie divanbedden 65.—, divanbedden 26.90; 2- pers, spiraal ƒ2960: opklapbed- den 2-pera. 47.50. 1-pers. /- 35.—. Geen opruiming, wel goede waar. Gebr. Bos, Sa muel Mullerstrsat 9 a-b-c. Tel. 36811. Sportrijwlelen f 11D-50,- ir.et lamp, slot en jasbescheriner, enz; enz. Een jaar garantie, 'bok desgewenst op 'gemakkelijke betaling. Ballon 'autopeds 29.50. ,De Rij wielbokser', Bergselaan 330,.. tel. 44474.. 1 of 2 gestoff. of ongcstoffccrde kamers met kookgelegenheid v, 2 pers,, b.b.h.h. Br. no. .7033 bur." van-^ dit blad./;- Te huur aangeboden Aangeb- v. echtpaar zonder k. 2 ongem. kamers met kookge legenheid <Z,1 Br. no. B kiosk W-bocht, hoek Karei de,£tou- teplein. ,'ü-- Aangeb. vrije zit-slaapkaraer m. pensionop nette stand, Voor nettebeer mlddelb.lit. Br. no. 1620 bur; van- dit blad. Woningruil Ovexijselsestraat -f- w-.nkel met wachtkamer en tel. ih de OranjebbDmstraat, voor.winkel met vrij bovenhuis; Onverschil lig waar. Tel. -76476.- JU- - Aangeb. ti. huis inZwolle of Enschede v.-woning Rotterdam, onversch..waar. Br. no. .7035 bur. van dit blad,':- Vrij bovenhuis,.7 kamers, keu ken, 2 vW.C.'s, grote veranda; voor - bon:huis of vrije le et., 4 kamers, keuken of met kel derruimte.,Mooi uitzicht, Veel- zlebtstraat ,7a (W.)« Wie ruilt gr. vrij bovenhuis, 7 kamers, voor benedenhuis of vrij bovenhuis 4 5 kamers, liefst W. Br. letter B Boekh. 't Viaduct. Teilingerstraat 12. Radio en Gramoloons Stofferent Voor ie klas stof- fcerwerk, alles-onder garantie. Lubbers, le Pljnackerstraat 128, Tel. 46182. Laat ons Uw ameublement enr. vakkundig opnieuw stofferen! of repareren. Fabrieksprijzen! Als nieuw terug. Huysmans, Soetendaalseweg 13, Te!. 4I9S6, Banjoliers gevrsagd in amateur accordeon- en banjoband. Br. no. 1622 bur. v. d. bi. Muziekinstrumenten Weggelopen Weggelopen Zondagavond zwart witte Jonge poes, omg. Graaf Florisstraat. Van Loon. Graai Florisstraat 28- Tel. 30463. Diversen 660 m coupons meubelstoffen tegen spotprijzen. Zie ome eta lages Lubbers, le Pljnacker straat 128. Tel. 40182. Wat wordt die matras dun Do's; waar ook even. 34759 bel len. De Beddenfabrikant, Kw Binnenweg 194. In één dag voor Jaren klaar.-Java-kapok, prima damast. ÉÜÉHÜ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6