fiT LADY-CROONER Een oude bekende de Bijenkorf f57; f79.60 .CURSUS MIDDENSTAND AVOND-MULO A en 6 ROTTERDAMSCH PAROOL Wél 'voorzien en blij van sin ft het nieuwe schooljaar in Friesche Vlag koffiemelk Één keer voor halve prijs KLEERMAKER KANTOORBEDIENDE LINGERIESTRIJKSTER SERVIEZEN ZEEMLAPPEN /I.- EMAiLLE KEUKEN-UITZETTEN r IS- GEHEU1 MEESTER-«C"ï..uri: BIJRIJDER (WAGENJONGEN) Abonneert U OP HET 8 KLAUBLOCS 100 Vel 0.23 - 250 vel 0.40 VïERKLEUFEV-VULPOTLÖOD met reserve stiften 1.25 KLEUSPÖTLODE.N «Fabcr" 12 stuksvlaogy io etui 2.50 VERFDOZEN Stiidie-waterverf 1.50 VULPENHOUDER ca VULPOTLOOD Garnituur 2.90 HOUTEN NAAIDOOS, in; de kleuren "rood groen blauw en geel met vafcverdelina 1.90 SCHOOLSCHRIFTEN 36 blz. houtvrij papier 0.11 80 blz. lc kwaliteit 0.25 Cahier met harde kalt 160 blz. 0.69 DICTAATCAHIERS 30 blz. met spiraal gebonden 0.57 80 blz. houtvrij papier 0.39 SCHETSBOEKEN met spiraal 30 blad 0.75 groot formaat 1:.50 VULPENHOUDER, Engelse import merk 31ENTM0RE".spcciaIe prijs 2.90 SclioolvuJpcDjtn.W kar. gouden pen 4.90 Ballpoint.Zweedse import 1.25 ACTE MAP 42 cm. met slot eu 2 draai-duttingen bruin /beige 4.90 Staaftas in bruin en beige 3.45 DUBBELE COLLEGE TAS omgeboord, stérk bruin linnen *.90 DRIEHOEKEN plastic 25 cm. 60° en 45® 0.69 i PASSERDOZEN V diverse uitvoeringen 1.25 £r «w, blik gespaard - en dus heeft de Fricsche Vlag geen kosten ontzien om baar verrukkelijke koffiemelk voortaan ïn C<n minstent even goede „verpakking in g3a9""tD de handel te brengen. De fiesjes bevatten chans 'U E koffie melk en kosten 39 ct. Om U te overtuigen, dat de Friesche Vlag Koffie- £üdk nog steeds dezelfde voortreffelijke :eigCrssdï3pp«Q - bezit ab vroeger, stellen wij tegso inlevering van onderstaande Bon bij TJw leverancier een flesje plUÜ -Pjgibwchikbaar tegen' de halve prijs. Bereid Uw kopje koffie voortaan weer sset Frièsche Vlag Koffiemelk, dan gêimzisn IJ eo ""Uw gezw er dubbd van. n inhptrkl duurzaam - koel en donker bewaren ÏÉS In te leveren bij Uw leverancier. Hernieuw de ikeonis making met FrieschefVlae Koffiemelk, nu in flessen vanyt*-"'L.' Op. deze.. Volledig ingevulde bon geeft CJw leverancier U. voorHALF GELD, dn# 19 ct (éxcl, 10 ot statiegeld) zo'o verrukkelijke fles. .rGeÜi tót 31 Anjt Z95V WOONPLAATS. COÖPERATIEVE CÓNDENSEABMIJC, FftrESUND.MEUWARDFN BEKWAME GROOTWERKER GEVRAAGD (thuiswerk), speciaal voor. jacquet en ander rwart werk. BEKKER, Henegouwerlaan 55. 9—5 uur. JONGE DAMES ic de leeftijd van .ld of I7jaar,die dit jaar de mnlover- laren, vinden in ons bedrijf de raoge- .lijkheiti om opgeleid te worden tor Tijdens deze oplading verdienen rij ccn behoorlijk aanvangssalaris. Persoonlijke aanmelding liefst meteen der ouders, waarbij een eigenhandig ge- schreven sollicitatiebrief moet worden meegebracht, dagelijks van 9 tot 12 uur (eventueel na telefonische afspraak, tel. ar. 27400, toestel 149) of schril- i telijke sollicitaties aan het personeel- bureau, 5e, verdieping- ,y de Bijenkorf "Rotterdam V Bij :.'i CONF. FABR. J. K. BOUT Zwaanshals 23—25 b/d So etend/weg: is plaats "voor een nette Gevraagd Jongste Bediende Brieven onder No. 7032 bur. van dit blad. Moc.»rn aardewerk eetaervlus In btauw-grijz» uitvoering. Tafelservies6 pers, I 36.®° 12 pen. f 55 Theeservies j 2 pers. I 21 ,s® Ontbijtservlei 6 pers. f 12. Serviezen van Ivoorkleurig porca leln met fleurig bloemdeeor Tafelservies 6 pers. I 84.®° Theeservies 12 pers. I 34*° Ontbijtservies 6 pers. I 29.®° Series tafel-, thee- en ontbijtser viezen; compleet 49 dig. Fraa model en van prima kwaliteit porceteln- -V Per serie slechts J- 1 /K m STYLAN 3 staande lamp met kap, di verse kleuren. Ideaal voor het moderne Interieur Grote verscheidenheid van por- celéinen kop en schotels, o-a. lei de prijzen; ft.3» en 89c STOFBLIKKEN In reseda uit- A Q voering T* C. Emaillo BROOD TROMMELS In f A 75 wit en reseda Emailte FLUIT KETELS in rese-f\ Q5 da; inh. 2 liter t WU-emalll CLOSET BORSTEL- BAKKEN EXTRA AANBIEDING Ouderwets, maar o zo gemakkelijk: l-pHs PETROLEUMSTEL slechts Email! KOEKEPANNEN in 6 maten 26 cm. diam. 11 22 cm. diam. 88 Diepzwart gelakte KOLEN- f #%95 KITTEN T Am MESSEN van roestvrij staal, glanzend gepolijst f 5.95 Bijpassend lekblad 60 c Email!e TOILET EMMER, 28 cm, A 95 diameter Tafelmessen, In doos ven 6 stuks f 1 1 i73 Dessert me tien, In doos van 6 stuks f "j O.®*1 Fruitmesje", In doos van 6 stuks f. 8 GROTE PARTIJ UIT ONZE PLASTIC-AfDELING I Tafelmes,roestvrij staal, metzwari of; bruin bakelieten heft CLOSETROLHOUDER uitstekende kwaliteit tegen uiterst voordelige prijzen van al KLEERHANGER met broeklat en draaibar® metalen haak BROOD- of FRUITMANDJE UITSTEEKVORMEN voOr koekjes, 3 stuks ,lri cellophaan zakje 6-delig 30-DELIQ DRINKSERVIES demi-kristal, fraaie vorm mei; r 4 50 likeur-coupe J I w» Geperste.glazen bekers, 6 stuks voor beukenhouten wï O 25 LEPELREK TA. Onze afdeling. GROTE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN biedt U een uitge- brelde keuze in was machines, electrl- sche- ert gasfornui zen, stofzufgers e.d., var» de meest béken- de ..fabrikaten.' Spaar >.-èrir.'b«Waiir/ uw kostelijke «rt kost- 4 bara levensmiddelen r J ïomer en wlntec tn dezepracllscha koel kast, welke bijzonder geschikt is voor de kleine woning. Met 1 Jaar garant!» voor de zeer speciale t AQjQ prijs van T Z/O.- RADIO's van de bekendste merken, In alle - uitvoeringen en modellen. 2 VOORSEElDin UIT ONZÈ ©ROTE COUECKE 20 delig, réséda 80 21-delig, reseda Den Haag /nferessanfe DEMONSTRATIES op huishoudelijk gebied: :---f „moulinette", groente- en vleesmolen „HOOVER" wasmachine „PRESTIGE" pressure-cooker Uiensnijder-in plastic pot In onze welvoorzienepoetsafdeling vindt u aUes voor 't schoonhouden van huis en haard. j V." Nationaal mesjes wórden toef het meest gekocht Kevr. voor ie klas club In Den Haag van 830 tct 3 uur 'e nachts per I Sept. a s. Elegante, verschijning «n goede garderob e .vereist;aanm. Maan- dag'en'rilnsdaga-S;' tussen 1 en 3 "uur 's middags aan de ach terzijde van Le Berry,. Lange' Houtstraat J5, Schotrwburgstr. 6 tv in de .poort. Den Haag. 1717. „Ehdageh-oma," zei Nepfunus tegen zijn grootmoe der,, de zeeheks; ,,Hoë goat hét met je? Geen lost van koude voeten?".- Het: oude Vrouwtje knipperde even: met haar: ogen en begon verrast te mummelen: „Daar hebben we zowaar Nepje! Jongen, wat word jij al groot. Ga je nog op schooi en hoe is hef mét de melktandjes?" „Eh ik ga niét meer óp school, oma," stamelde de zee koning bedremmeld.-.„En met m'n tanden is Het ook. best, hml" Ik kon merken, det Nep het niét leuk vond, dat wij oI die kinderachtige dingen over hem moes- ren horen, omdat 'zijn oma een heet je achter liep:, Ik keek een andere kant uit, maar Mini stond onder-;, drukt; maar duidelijk te giebelen. ,^ijn dat je vriend^, jes, Nepje," vervolgde de zeeheks; „Dat jongetje^ mèf die eendenhals en dat gichelwicht.' Hef ïs niet om over te juichen, jongen. Je bent toch-wel braaf, hè? Eet je op tijd je bordje lammetjespap met stroop?" „Oma," zei Nep; „Ik kwam een haaien- I kruidje halen!" „Jojo," murmelde de zeeheks drome rig en dovig; „Tja..." Het bleef even stil, pijnlijk stil en toen schreeuwde Nep een stuk harder, dat hij een haaienkruidje kwam halen. „Oh," zei het oudje.- „Kwam je wat halen. Ik dacht, dat jé zomaar eens uit vriendelijkheid een oud mens kwam opzoeken. Zo. Haaienkruid. Ik heb ring één inmqakpotjërnei/: dat spul staan. Hepft een van de haaien het weer op zijn heupen? Hier is het, Nepje. Laat het niet vallen; jongen. Poets je tanden óp tijd er» kam je baard eens goed, ventje! En zoek niet ,zylke-: rare vriendjes uit..." Erkende Mlddcnsfandscursus, gevestigd Hoyiedestr. 23, le zijstraat Soctcnriaalsewcg. Snelle en decelijke opleiding. Ook privé. Aangifte: Dinsdagavond van 7.3»—9 uur NobeL- straat 70, Blijdorp. Dir. C. v. d. Wilt, Tel. 48558. Boeken in bruikleen. Cursus Engels voor emigranten. Eng. IIande;scorrespontientle. Aangifte zie boven en verder bij J MolendijkNw, Kerkstraat 75 B; B. Baars, Bergselaan 137 B; C. v. d. Wilt Bergsingel 121 B, Tel. 48558. STANDARD AMERIKAANSCHE (Esso) petroleum compagnie n.v. S Depót Rotterdam Pelgrimstraat SZ VRAAGT SPOEDIG VOOR HAAR AUTO'S Goede gezondheid vereist. Leeftijd 16—-18 j. Uitv. schriftelijke sollicitaties aan bovengen, adres i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8