Vroom Dreesmann Maandag 3 Sept. 3 u. GROTE KAPSEL- en DAMESHOEDEN-SHOW in A VIFA UNA NORMAAL ENTREE (Jolden VI KC.fN IA Shag Tobacco n Hoed en shawl V D - service! De gouden PAMIR shag van Douwe Egberts in een mooie, handige doos. Vraagt Uw winkelier een doos 4 Vrijdag 31 Augustus 1951 bii aankoop van een winterjas, demi ol regenjas! U kun» Iriezen wat i best b j Uw neuwe jas staat. U weet. dat Gerard Mejer n betera zaak Is, dus alleen art kelen verkoop», die i aan hoge esen voldoen ook de I cadeau* I i Het s nog vroeg m t seizoen 2 9 maar als U toch r jas nodig Cm B heeft, waarom zoudt U dan niet Mgï van deze reclame voor verkoop Jsyj B profiteren 7 Het t eerste V verdiend I Heren Modes MEENT96 Rotterdam heeft de primeur. Wanneer U b j ons voor 16 September as slof of z jde voor een japon koopt, kn ppen wj deze volgens een n euw V&D systeem voor slechts 75 ct Dit systeem maakt het mogel jk u t de a llem euwste Par jse model len (d e w j o a in onze etalages exposeren) een model te kezen dat dan geheel vol gens Uw maat wordt gekn pt Onze ervaren coupeuse ju st terug u t Panjs geeft U gaarne adv es b j de keuze van een mod euze garnenng En mocht U bj de af werkng nog moeil jkheden ondervnden ook dan kunt U zich vol vertrouwen tot haar wenden Onze coupeuse, Uw adviseuse! Ven I t/m 15 September sleet onze coupeuse voor U klaar van 10 13 en van 14 17 30 uur op onze 1* etage bj de stoffenafdellng Wacht daarom net ie lang en prof eert van dezo un efee sen/ ce Uw Warenhuis tussen Bears en Laurenstoren Emigranten in enkele maanden leren wJJ U Engels spreken. Sept n «uwe cursussen Han delsinstituut Pompenburg Ma- thenesserlaan 481 Tel. 38391 b g.h 25518 Muz ekonderwüs Les op alle instrumenten v.a 350 per maand Instrumenten op gem. voorw Math plein 21 a Spreek Gevraagd per 1 October in kl gezin voor dag en nacht dienst bode zelfstandig kunnende werken en koken v g g v Aan melden mevrouw Sengers Nwe Binnenweg 304 A Bovenhuis Gevraagd een dienstmeisje by mevrouw Melkert, Schiedweg 83 van 8 tot 5 uur e Zondags vrij Huwelijk Een nette wed 53 jaar zoekt een vrouw om gezellig mee om te gaan Br no 25 kiosk Delf*, haven Meubelfabriek te Bergschen hoek vraagt h ontdraai er en emge meubelmakersjongens of halfwassen Aanm hedenavond na 7 uur Vissers Zaagmolen kade 3 b Woningruil Vergunning A oor een wo ning Br onder no 441 kiosk Statenweg Aangeb vrij huis 4 k inge bouwde keuken buur 365 te Waalwijk in ruil voor vrij huisje v 3 pers te Rotterdam- Zuid Br L Hollemans Voor einde 22 Waalwijk NB Welke schilderspatroon kan zich zelf voor enkele weken uitle nen voor haastwerk ook met personeel tevens schilder» ge vraagd Tel 81785 Najaarstya hoogste tijd voor lederen kleding Lange heren jassen 149— damesmantels 158 75 renvesten 72 50 veu len lederen broeken 59-50 jekkers vanaf BB dames jasjes alle kleuren vanaf 79 de best® Jas met het slechtste weer voor de laagste prijs Het Motorpale s Schepenstraat 111 R dam Biydorp Voor direct gevr nieuwbouw schilders en burgerwerk H Crezee Zn Rodertisestraat 15 Tel 44652 Verloren Andergebit uit raam gevallen. J C Garthoff Diergaardesin gel 78 tegen beloning terug t» bezorgen JongensbriL Van Heeraraada- singel naar Runstraat Terug te bez Ruitstr 89 a Bekwame sorteerster inpakster gevr en meisjes voor »Ue afde üngen Stoomwasseril Van Dorp Hooglandstr 135 3-zltsbanken uitsctouifbanr tot 2 pers bed 95 120 t 160- t 190 enz JJe Spe cialist Burg Roosstraat 23 tbij Zwart Janstraat) Auto's, Motoren en Rijwielen emakkeljjke betaling De »nige 3 Z tsbank m« Ingebouwd veren bed Meubelen karpet en Hovi Witte de With aa 17 Tel 22399 Gemakkelijke betaling Meube len bedden dekens tapijten balatum kleding enz enz NV My de Pool Rochussenstr 54— 56 Tel 28391 Bentin cklaan 10-12 (BUjdorP) Rashonden ens Ruwh foxter riers langh tdckels witte kees jes wolfsgr herder raszuiver kerngezond tamme speelaapjes Ruime keuze zang siervogels vanaf 330 P P Vanouds Jac Blazers Dier en Vogelhandel G J Mulderstraat 33 tel 39832 Zgan ballon dames heren rijwielen 80 per stuk Mooi dames heren meisjes en Jongenarij wielen f 55 per stuk Watermghestraat 12 A (Noordsingel) De groo ste voorraad merkrij wielen vanaf t 12475 bij Job H Haöeraaüe Vrijenbanse straat 32—34 Tel 48291 Des v op termijnbetaling Aangeboden in goede staat ver kerende Mosquito hulpmotor 4500 km gelopen Boutnan HO gebanweg 156 A Na uur Rubicon, pracht rijwiel afwer king en kwaliteit ongeëvenaard Dit moet U beslist eerst zien Ook op gemakkelijke betaling» voorwaarden Blommen Alei diastraat 38 tel 39054 Gem betaling Haarden haard kachels kachels Etna Erres Permanent ïnteroo Kramps met compl plaatsing De Gier Goudsesingel 51—53 Tel 28S7S Jac Catsstraat 4850 Tel Wat wordt die matras dun! Da s waai ook even 3475» bel- en De Beddenfabrikant Nw Binnenweg 194 In één dag voor jaren klaar Java kapok, prima damast Verende bedsteUen 2-persoong 88— I pers 67 50 X pers Kapokmatras m kussen ƒ8450 2 pers S delig t 139 1 pers. bedsteUen/35 2 pers 50 Eigen beddenmakerij repara tie* Combinatie divanbeddett 65 divanbedden 25 90 2- pers spiraal t 29 J0 opklapbed- den 2 pers 47 50 1 pers f 35-— Geen opruiming wel goede waar Gebr Bos Ba. muel Muilerstraat 0 a b c Tel. 36811 Hereneostuums vanaf 16 colberts 5 90 winterjassen 10Japonnen t 190 mantels t 4 90 mantel co stuums 4 90 damesschoenen Alleen Zaterd Mevr Strauss le Middelland itraat 23 Onbegrijpelijk dat wij nog voor deze lage prijzen kunnen verkopen WiJ gaan rustig door Complete hulskamer OJ voor 299— 399- 459 en t 479— met groot dressoir schuiftafel en clubfauteuils t Meubelhuis West Kruiskade 5 (tegenover Arena) Meubelen, sterk verlaagde contantprfjzen en toch gemak kelijke betaling Grote sorte ring clubsteilen dressoir# enz enz J Vos Heemraadastogel 265 Stofzni„er5, alle merken 27 50 3750 57*50 65— Volledige schriften ke garantie Euyhuls Sr Citteratraat 70 a (West) De kleine Jawa heet C Z heeft telescoopvork achterwlelve ring zware banden, voetscha keling accuverlichting en 150 cc 1150W Breeman Oostzeedijk 312-314 Tel Net meisje 21 jaar zoekt dito vriendin om samen gezellig Uit te gaan en dansles te nemen Br p/a KnUf Schietbsanlaan 78 Uw ovsThemd stuk? Wij repa reren het voor Ul Speciaalzaak voor overhemden J Plat van Oldenbarneveitstr 11S telefoon 28049 «0 m coupon meubelstoffen, tegen spotprijzen Zie onze etalages! Lubbers ie Pijnacker- ■traat 125 Tel 46182 Stofferen! Voor le Was stof- feerwerk alles onder garantie Lubbers le Pijnackerstraat Tel. 46182 De beroemde D K.W R T 125. nu met teleacoopvork Wel geïmiteerd doch nooit ge evenaard en in prijs verlaagd 1095 W Breeman Oost zeedijk 312—314 Tel 26805— BMW heeft sedert 15 jaar Cardan telescoopvork en ach terwielverfng en gaat jaren langer mee dan elke andere 2485— Thans ook geschikt voor zijspan W Breeman Oostzeedijk 313—314, Tel oron. ui*»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4